Wanneer Weer Rente Op Spaargeld?

Wanneer Weer Rente Op Spaargeld
Sinds oktober 2022 grote stappen in spaarrente gemaakt – De spaarrentes op vrij-sparen rekeningen hebben sinds oktober 2022 grote stappen gemaakt. Op 28 oktober stond de hoogste spaarrente nog op 0,7%, om op 15 november 2022 voor het eerst boven de 1% uit te komen. Wanneer Weer Rente Op Spaargeld Bron: www.homefinance.nl

Wat gaat spaarrente in 2023 doen?

Banken geven rentestijgingen ECB door – Wereldwijd, maar zeker ook in Nederland en het eurogebied, steeg de inflatie tot ongekende hoogte als gevolg van de sterk opgelopen vraag naar goederen en diensten na de versoepeling van de corona gerelateerde maatregelen en gestegen energieprijzen.

In reactie op deze inflatie – en de verwachting dat deze nog te lang, te hoog blijft – heeft de ECB de beleidsrente in zeven grote stappen verhoogd van -0,5% in juli 2022 tot 3,25% in mei 2023. Deze maatregelen, samen met de balansafbouw van de ECB, moeten ervoor zorgen dat de inflatie op middellange termijn naar het doel van 2% gaat.

Als de ECB de beleidsrente aanpast, werkt dit via financiële markten en banken door in rentes die overheden, bedrijven en huishoudens betalen en ontvangen. Lenen wordt hierdoor duurder, sparen aantrekkelijker. Dit leidt ertoe dat huishoudens en bedrijven minder geld uitgeven waardoor de inflatie daalt.

 • Dit noemen we ‘monetaire transmissie’.
 • Spaarrentes passen zich over het algemeen langzamer aan dan rentes op leningen, zoals hypotheken.
 • Dit komt doordat banken alleen op nieuwe- of variabele leningen een hogere rente ontvangen.
 • Bestaande leningen met een vaste rente blijven immers ongewijzigd.
 • Een rentestijging werkt daarom maar gedeeltelijk door op de leningenportefeuille en dus op de rente-inkomsten van banken.

Daarentegen hebben deposito’s veelal een variabele rente. Een hogere spaarrente heeft daarom direct invloed op (bijna) alle spaartegoeden en daarmee op de financieringskosten van banken. Om de rentemarge van banken op alle leningen en spaartegoeden op peil te houden, moet de rente op nieuwe leningen sneller stijgen dan de rente op (bijna alle) spaartegoeden stijgt.

 1. Hierbij maken banken de afweging om bij een stijgende beleidsrente de spaarrente direct te verhogen, wat de rentemarge aantast, of dit uit te stellen, wat tot een verlies van klanten kan leiden.
 2. Dit wordt het depositokanaal van monetair beleid genoemd en verklaart waarom banken niet direct de spaarrente verhogen als de ECB de beleidsrente verhoogt.

De laatste keer dat de ECB de rente meerdere keren achter elkaar verhoogde was in de periode 2005-2007. Toen ging de rente in acht gelijke stappen naar 4%. De doorwerking van de beleidsrente naar de spaarrente was tussen 2005-2007 niet volledig. Uit figuur 1 blijkt dat de gemiddelde spaarrente voor huishoudens in Nederland, twee jaar na de eerste verhoging van de beleidsrente, uiteindelijk met bijna 40 basispunten (0,4 procentpunt) steeg.

De beleidsrente steeg in die periode met 200 basispunten. Daarmee bedroeg de doorwerking in Nederland maar ongeveer 20%. Daarnaast duurde het in deze periode na de eerste verhoging van de beleidsrente nog ongeveer vier maanden voordat de spaarrente begon te stijgen. Hoewel voor de huidige cyclus pas acht maanden aan data vanaf de eerste beleidsrenteverhoging beschikbaar is, zien we dat de doorwerking net als in het begin van verkrappingscyclus in 2005-2007 beperkt is.

In maart 2023 bedroeg de doorwerking in de gemiddelde spaarrente voor Nederlandse huishoudens 15%, iets meer dan de doorwerking van 9% acht maanden na de eerste renteverhoging in 2005. De reactie van de spaarrente op de beleidsrenteverhoging is nu wat sneller dan in de periode 2005-2007.

 • Een reden hiervoor is dat met de eerste renteverhoging de negatieve beleidsrente werd opgeheven, wat veel banken ook hebben gedaan op de spaarrekening van klanten waarvoor een negatieve rente werd gehanteerd.
 • In 2005-2007 werkte de stijging van de kapitaalmarktrente uiteindelijk met ongeveer 80% grotendeels door naar hypotheekrentes op nieuw afgesloten leningen.

Op dit moment is deze doorwerking bijna 65% in Nederland. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek worden huishoudens dus al snel met een hogere hypotheekrente geconfronteerd. De meeste eigenwoningbezitters betalen op dit moment echter nog een relatief lage hypotheekrente, omdat ze voor de huidige verkrappingscyclus een hypotheek met een lange rentevaste termijn hebben afgesloten, soms van wel 20 jaar.

De uiteindelijke doorwerking van de beleidsrente in hypotheek- en spaarrentes verloopt mogelijk anders dan in 2005-2007. Zo is de beleidsrente nu veel sneller gestegen, was er destijds geen sprake van een verkleining van de centrale bankbalans, wat de kapitaalmarktrente beïnvloedt, en was de beleidsrente voor juli 2022 nog negatief.

Hierdoor stonden de rentemarges van banken onder druk. Banken proberen mogelijk de impact hiervan te herstellen door de doorwerking in de hypotheekrente sneller te laten zijn dan in de spaarrente. Daarnaast zijn de spaartegoeden van Nederlandse huishoudens, zeker in de coronapandemie, gemiddeld toegenomen.

Mede hierdoor beschikken banken op dit moment over relatief veel liquiditeit, ook omdat centrale banken daarnaast voor ruimere financieringsmogelijkheden hebben gezorgd. Dit geeft Nederlandse banken ruimte om de spaarrente langzaam aan te passen. De invloed van deze factoren op de verdere doorwerking in hypotheek- en spaarrentes is vooralsnog lastig te duiden.

We kunnen wel concluderen dat het achterblijven van de doorwerking in de spaarrente ten opzichte van de hypotheekrente niet ongebruikelijk is.

See also:  Wanneer Weer Stap Budget Aanvragen?

Hoeveel spaarrente 2023?

Spaarrente verwachting 2023 – De grote vraag is natuurlijk: Kunnen we in 2023 een stijging van de spaarrente verwachten? en wat zegt dit over de lange termijn? In 2021 is de beleidsrente door de ECB verlaagd als troef om de economie aan te blijven jagen.

Het idee achter die lage rente is dat banken makkelijker geld lenen om dat vervolgens weer goedkoop uit te kunnen lenen aan burgers en bedrijven. Zij kunnen daardoor makkelijk investeringen doen, wat de economie aanjaagt. Dit beleid bleef tot halverwege 2021 op dit niveau. De spaarrente daalde daarom in 2021 verder en steeg niet.

In 2022 heeft de ECB de beleidsrente verder weten te verhogen. In totaal drie keer tot totaal 2,00 procent. In 2023 gaat de rente verder omhoog. In februari en maart verhoogde de ECB nog eens 2 keer met 0.50% tot 3,00%. In mei verhoogde de ECB de rente naar 3,25% en in juni nog een keer met 0.25% naar 3,50%.

Zal spaarrente verder stijgen?

Sinds de zomer van 2022 zitten de spaarrentes op spaarrekeningen en depositorekeningen eindelijk weer in de lift. De verwachting is dat de spaarrente verder zal stijgen in 2023. Dit is op basis van meerdere recente ECB renteverhogingen. De spaarrente is bij de grootbanken in 2023 al meer dan verdriedubbeld vergeleken met vorig jaar.

De spaarrente in Nederland hangt nauw samen met de depositorent e van de ECB De ECB heeft sinds juli 2022 de rente stapsgewijs verhoogd van een nulrente naar 3,50% Als reactie op deze ontwikkeling hebben de Nederlandse (groot)banken een aantal renteverhogingen doorgevoerd. Het is de verwachting dat de spaarrente tarieven zullen blijven stijgen in 2023, vooral bij banken in andere EU-landen

Kunnen we op korte of middellange termijn weer hoge rentes verwachten? Ontdek wat de spaarrenteverwachtingen zijn voor 2023 en de jaren daarna. Bekijk ook de actuele spaarrentes, U leest momenteel current page title Pagina-overzicht Inhoudsopgave

Welke banken gaan spaarrente verhogen?

SNS, ASN en RegioBank verhogen per 15 mei hun spaarrente. De Volksbank- banken volgen daarmee het spoor van de grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank.

Wat gaat de spaarrente doen in de toekomst?

Geld.nl: «Spaarrente in 2023 richting de twee procent» Banken verhogen de spaarrentes nog niet zoveel als zou kunnen. Dit komt vooral, aldus Geld.nl, doordat ze bang zijn dat er volgend jaar een recessie aankomt en de inflatie dan ineens hard daalt. Spaarders krijgen nu bijna tien keer zoveel rente op hun spaarrekening als aan het begin van 2022.

Dit blijkt uit de van de financiële vergelijkingssite. Met name vanaf juli 2022 steeg de spaarrente fors. De gemiddelde rente op een spaarrekening is in 2022 van 0,05 procent naar 0,49 procent gestegen. Geld.nl: «Op dit moment staat de hoogste spaarrente voor een spaarrekening op 1,25 procent. Wij verwachten dat deze in 2023 verder stijgt en misschien zelfs naar twee procent gaat.

«Zolang de inflatie hoog blijft, zal dat Europese Centrale Bank (ECB) haar rentetarieven verder verhogen om zo de inflatie weer omlaag te krijgen. Als gevolg hiervan zullen de banken de spaarrentes verder verhogen. Bij een hogere ECB-rente wordt het voor banken namelijk duurder om geld te lenen bij ECB of andere banken.

Hierdoor wordt spaargeld interessanter voor ze en hier hebben ze dan ook een hogere rente voor over. «De inflatie is wel al wat aan het dalen en zal begin 2023 verder dalen als binnen de landen van de Europese Unie de energieplafonds in werking treden en de rekeningen voor gas en stroom gaan dalen, zo is onze prognose.

Toch blijft de inflatie voorlopig nog ruim boven de twee procent die de ECB nastreeft. Dus enkele renteverhogingen zullen nog nodig zijn. «Tegen het einde van 2023 is de inflatie mogelijk voldoende gedaald en kan de ECB de rentes gelijk houden of zelfs weer verlagen.

 1. Dit betekent dat ook dat de spaarrentes weer wat dalen.» In het,
 2. Volgens de financieel adviseurs die aan het woord komen, ervaart de klant die waarde vanzelf als de advisering persoonlijk en goed is.
 3. In het algemeen kan de adviessector de waarde van advies wel duidelijker maken, vindt Stephania Ammerlaan-Beeke (Stephania Finance – Financieel Zeker).
See also:  Wanneer Rentebesluit Fed 2023?

Maurice van den Hemel (Gewoon Lekker Leven) gaat in op de waarde van een financieel levensplan voor zijn relaties. Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO) roept op de kaders voor kwalitatief en goed onafhankelijk advies te borgen in een markt waarin het aantal ICT-partijen snel consolideert en functies verweven raken door schaalvergroting.

Wat je geeft, krijg je altijd terug. Dat zegt Gert-Jan de Bekker (Vrijdag & De Bekker) in gesprek met Ewald Bary, lid van het VVP Ondernemerspanel. Diana Zandbergen (bestuursvoorzitter WIFS) en Seada van den Herik (voorzitter Raad van Advies WIFS) willen dat er meer vaart wordt gemaakt bij het vergroten van de vrouwelijke vertegenwoordiging en in het algemeen gendergelijkheid in de financiële sector.

«Met het huidige tempo zijn we pas in 2043 op 50/50!» Faisal Setoe pleit in een column vooral voor meer culturele diversiteit. «Feit is dat er qua echte diversiteit weinig is veranderd.» Verder in VVP 3 onder meer Edwin Bosma en Kees Dullemond over 25 jaar BHB Dullemond («Transacties groter geworden en omgang professioneler»), Actueel op de korrel («Sommigen verkneukelen zich om miljoenenboete CAK Dordrecht»), ins en outs van actief klantbeheer, de rubriek Samenleving van Henk Jansen, Expat Mortgages («Blijf leren en deel je kennis») en Ken je vak! met onder andere de rubrieken van Adfiz, Lindenhaeghe, Annemieke Postema, Sonja Stalfoort en Mieke Dadema.

Christel van Bommel-Versluijs, compliance-adviseur, wijst op het belang om adviesdossiers lang genoeg te bewaren. Uw eigen VVP-exemplaar? Klik voor een abonnement. Door automatisering mag van de financieel adviseur meer worden verwacht dan in het verleden. Digitale innovatie mag echter ook geen doel op zichzelf zijn, het moet ook echt iets toevoegen.

En de menselijke interactie blijft. Dat zijn de kernboodschappen van de, verschenen bij gelegenheid van het VIP-congres ACT NOW! Van VVP en Stichting Contactgroep Automatisering (CGA). CGA-voorzitter Michael Mackaaij schetst trends («Belangrijke trend is het waarborgen van de veiligheid van softwareoplossingen»).

Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, noemt het cruciaal om in de digitaliserende wereld de regie over contacten met de klant te borgen, Adfiz-directeur Enno Wiertsema roept adviseurs op de digitale mogelijkheden (zoals ChatGPT) ook echt te gebruiken, Harold Mahadew (Verbond van Verzekeraars) vindt dat de sector de kansen die innovatie biedt vooral moet pakken, Dennie van den Biggelaar (Onesurance) roept adviseurs op de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie snel te gaan verkennen.

Edgar Hollander (De Hypotheker Nieuw-Vennep) en Bart Janknegt (VvAA Groep) beschrijven hun ervaringen met digitale innovatie en wat er nog te winnen valt. Verder in deze special: Peter Mols (SIVI), Christian Dijkhof (OvFD), Eliana van der Jagt-Kalverda (Financieel Advies IJmond), Jeroen Oversteegen (Nationale Hypotheekbond), innovator Kees Haverkamp, Arno Groot Koerkamp (Finly), Ron van Es (School for Purpose Leadership) en auteur Maria Genova over ChatGPT.

Wat is Hoogste spaarrente ooit?

Wat is de hoogste spaarrente ooit in Nederland? – De hoogste spaarrente ooit in Nederland is 11,6%. Deze rente werd verstrekt in 1980 door een Nederlandse bank. De inflatie was in de jaren 80 hoog wat resulteerde in hogere spaarrentes. Het openen van een spaarrekening in die tijd was eenvoudig en lucratief.

Waarom gaat de spaarrente niet omhoog?

Nederlanders mogen van oudsher een spaarzaam volk zijn, op dit moment sparen we ons arm. Het geld op onze spaarrekening wordt namelijk steeds minder waard door de hoge inflatie, en een negatieve of nulrente op spaargeld. Waarom gaat de rente niet omhoog? «Het is een markt van vraag en aanbod», vertelt Harald Benink, hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg.

Hoe hoog is de spaarrente op dit moment?

Spaarrente vergelijken

Basis% ⇅ Max% ⇅ Aanbieder ⇅
2,10% 2,10% Anadolubank Alfa Slimmer Sparen
2,08% 2,08% Yapi Kredi Bank Euro-Plus Spaarrekening
2,01% 2,01% bunq Easy Savings spaarrekening
2,00% 2,00% Lloyds Bank Spaarrekening

Wat doet de rente de komende jaren?

De variabele hypotheekrente stijgt wel steeds mee, vooruitlopend op een renteverhoging van de ECB. Wij verwachten daarom dat de komende weken de gemiddelde variabele hypotheekrente met ongeveer 0,25% zal stijgen, omdat dit de verwachte volgende renteverhoging van de ECB is in juli.

Wat is de huidige spaarrente bij de Rabobank?

Vaste rente

Looptijd tot einddatum Rente
1,00%
1 tot 2 jaar 1,50%
2 tot 3 jaar 1,65%
3 tot 4 jaar 1,80%

Zal de rente weer stijgen?

Factor 1: renteverhoging ECB – Ten eerste, de renteverhoging bij de ECB. De ECB heeft in 2022 voor het eerst sinds 11 jaar meerdere keren de depositorente verhoogd. De rente lag eind juli nog op -0,5% en zal, na diverse renteverhogingen, in juli 2023 liggen op 3,75%.

De depositorente is de rente die banken krijgen (of betalen, bij een negatieve rente) als ze geld bij de Europese Centrale Bank onderbrengen. De hypotheekrente voor korte rentevaste periodes zal in lijn met de depositorente meestijgen. Overigens is het wel zo dat de centrale banken hun monetaire beleid zullen versoepelen zodra de inflatie onder controle is.

See also:  Wanneer Krijg Je Weer Likes Op Bumble?

Dat voorspellen economen van het Internationaal Monetair Fonds. In dat geval is dus na verloop van tijd wel weer een rentedaling te verwachten.

Waarom blijft spaarrente laag?

Waarom is de spaarrente minder hard gestegen? – Van spaarrekeningen met een rentepercentage van 0 procent,, is geen sprake meer. Maar daar is ook wel alles mee gezegd. De spaarrente is weliswaar lichtjes gestegen, maar blijft nog steeds achter bij de leenrente.

Dat is tenminste zo bij de meeste bekende Nederlandse banken. Bij ASN Bank, SNS Bank, RegioBank, ING, Rabobank en ABN Amro komt de spaarrente in januari 2023 niet boven de 0,25 procent uit. Deze banken kunnen het zich permitteren, omdat ze simpelweg al een groot klantenbestand hebben. De meeste spaarders hebben namelijk ook al een betaalrekening bij 1 van deze bekende banken.

Zij hoeven dus niet zo nodig extra spaarders aan te trekken en hebben geen aantrekkelijke spaarrente nodig. Bovendien hebben de grote banken hoge kostenposten, in de vorm van hypotheken. Verder is het sparen een kwestie van vraag en aanbod. Sinds de coronacrisis zijn we meer gaan sparen en is er dus een hoger aanbod qua spaargeld, met een lagere spaarrente tot gevolg.

 1. Voor de hoogste spaarrentes bent u aangewezen op kleinere, minder bekende banken in het buitenland.
 2. Zij maken relatief weinig kosten en kunnen logischerwijs een hoge rente aan potentiële spaarders aanbieden.
 3. Maar is dat niet risicovol, met het Icesave-faillissement in 2008 nog in het achterhoofd? Dat ligt eraan waar en hoeveel geld u spaart.

Banken in de Europese Unie hebben namelijk, Mocht zo’n bank failliet gaan, dan dient u binnen 20 werkdagen alles tot dat bedrag terug te krijgen. (Bron: ANP, Geld.nl, Spaarrente.nl, RTL Z, Algemeen Dagblad, Rijksoverheid. Foto: Shutterstock) : Waarom stijgt de leenrente veel harder dan de spaarrente?

Welke bank geeft de meeste rente in Europa?

Wat zijn de huidige hoogste spaarrentes in Europa en welke banken bieden deze rentes aan? – De hoogste spaarrente in Europa is variabel en kan iedere dag veranderen. Op basis van de meest recente informatie zijn de hoogste spaarrentes in Europa momenteel tussen de 0,5% en 3,32% per jaar.

 • De hoogste spaarrente van 3,32% voor een deposito van 1 jaar wordt aangeboden door Haitong in Portugal, op het moment van schrijven.
 • Banca Progetto biedt een aantrekkelijke rente van 3,3% voor een deposito van 1 jaar, zonder bronbelasting.
 • Het is belangrijk om bij het kiezen van een buitenlandse bank rekening te houden met eventuele extra kosten voor het openen en beheren van de spaarrekening en de betrouwbaarheid van de instelling.

Verder zijn de depositogarantiestelsels per land van toepassing, waardoor uw spaargeld tot bepaalde limieten veilig is bij eventuele problemen met de bank.

Waarom stijgt de spaarrente?

Rente omhoog, inflatie omlaag – Het doel van de ECB is een inflatie van 2%. Een beetje inflatie is goed voor onze economie, omdat we dan niet al ons geld oppotten, maar het ook uitgeven. Als de inflatie veel hoger is – zoals vorig jaar en nu – probeert de ECB dat af te remmen.

 1. Dit doen ze door de rente te laten stijgen.
 2. Waarom? Door de rente te laten stijgen, wordt lenen duurder.
 3. Zowel voor bedrijven als particulieren.
 4. Dat remt de boel een beetje af.
 5. Het maakt lenen minder aantrekkelijk en sparen aantrekkelijker.
 6. Als we minder uitgeven, daalt de vraag naar producten en diensten.

En dan dalen ook de prijzen. Zo zou er weer wat balans moeten komen, waardoor de inflatie afneemt. Wanneer Weer Rente Op Spaargeld

Wat doet de rente de komende jaren?

De variabele hypotheekrente stijgt wel steeds mee, vooruitlopend op een renteverhoging van de ECB. Wij verwachten daarom dat de komende weken de gemiddelde variabele hypotheekrente met ongeveer 0,25% zal stijgen, omdat dit de verwachte volgende renteverhoging van de ECB is in juli.

Waarom stijgt de spaarrente niet mee?

Wat doet de ECB eigenlijk? – Het antwoord ligt bij de Europese Centrale Bank, de ECB. Dat is de centrale bank van alle EU-landen, die de euro gebruiken. De belangrijkste taak van de ECB is prijzen stabiel houden. Boodschappen moeten niet ineens peperduur worden.

Waarom wordt spaarrente niet verhoogd?

Nederlanders mogen van oudsher een spaarzaam volk zijn, op dit moment sparen we ons arm. Het geld op onze spaarrekening wordt namelijk steeds minder waard door de hoge inflatie, en een negatieve of nulrente op spaargeld. Waarom gaat de rente niet omhoog? «Het is een markt van vraag en aanbod», vertelt Harald Benink, hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg.