Wanneer Beginnen Mbo Scholen 2023?

Wanneer Beginnen Mbo Scholen 2023
Schooljaar 2022 – 2023 – Zomervakantie Maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023. Het nieuwe schooljaar begint op maandag 28 augustus 2023. Let op: de data voor de zomervakantie kunnen afwijken van de adviesdata die de Rijksoverheid noemt voor de regio Noord.

Heeft mbo vakantie?

Geen verplichte schoolvakanties voor mbo en hoger onderwijs – In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn er geen verplichte data voor de schoolvakanties. Ook zijn er geen adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen hun vakantiedata zelf bepalen.

Hoeveel weken vakantie heeft mbo?

Vakantiedagen studenten mbo en hoger onderwijs – Voor studenten op het mbo, hbo of de universiteit is niet vastgelegd hoeveel vakantiedagen zij hebben. Ook gelden geen verplichte data voor de zomervakantie en adviesdata voor de overige vakanties. Dit betekent dat deze scholen zelf de vakanties bepalen. Ze moeten wel rekening houden met de urennorm voor mbo en urennorm voor hbo/universiteit,

Hoe lang zit je op het mbo?

Ontdek jezelf & het mbo Het is veel gemakkelijker om een opleiding te kiezen wanneer je weet wat voor jou belangrijk is in een nieuwe opleiding en welk soort werk je met plezier zou willen doen. Om jou daarbij te helpen hebben wij een paar vragen voor je.

Wat deed je het liefste na schooltijd? Wat was je hobby? Wat was de manier van spelen die je het liefste deed? Speelde je het liefst met vriendjes, buiten, thuis, of liever alleen? Weet je nog wat je vroeger wilde worden? En waarom leek je dit leuk?

En dan nu een paar vragen over de middelbare school. Wat vond je leuk tijdens jouw middelbare school tijd?

Wat deed je na je schooluren het liefst? Was je het liefste thuis bezig? Of speelde je veel buiten met anderen? Hoe is je profielkeuze tot stand gekomen? Welk profiel heb je gekozen en welke vakken vond je daarin het leukste? Vond je leren makkelijk? Had je plezier in het maken van huiswerk?

See also:  Wanneer Begint Hbo 2023?

Het mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat jij leert voor een beroep. Je kunt kiezen uit 500 mbo-opleidingen op verschillende niveaus: mbo niveau 1, mbo niveau 2, mbo niveau 3 en mbo niveau 4. Een ding hebben alle opleidingen gemeen en dat is de drievoudige kwalificatie. De wat?! Dat zit zo. Op het mbo word jij:

Opgeleid voor een vak Opgeleid voor een vervolgopleiding Opgeleid voor goed burgerschap

Dat verschilt per niveau. Over het algemeen geldt: hoe hoger het niveau, hoe langer de opleiding duurt.

De mbo-opleidingen op niveau 1 duren een jaar. De mbo-opleidingen op niveau 2 duren een tot twee jaar. De mbo-opleidingen op niveau 3 duren twee tot drie jaar. De mbo-opleidingen op niveau 4 duren meestal drie tot vier jaar. Er zijn ook niveau 4 opleidingen die je binnen 1 tot 2 jaar kunt afronden.

Op het mbo kun je meestal op twee momenten starten met een opleiding: in februari en in augustus. Bij sommige opleidingen zijn er meerdere momenten om te starten. Het startmoment van jouw opleiding vind je op de opleidingspagina.

Hoeveel uur mag je afwezig zijn op het mbo?

Klokuren of lesuren? – Bij het registreren en melden van ongeoorloofd verzuim wordt de volgende lijn t.a.v. klok- en lesuren gehanteerd:

PO-scholen melden bij 16 klokuren ongeoorloofde afwezigheid VO-scholen melden bij 16 lesuren ongeoorloofde afwezigheid (mits dit lesuur korter dan of gelijk aan 60 minuten is). Als een lesuur meer dan 60 minuten bedraagt, wordt omgerekend naar klokuren en bij 16 klokuren gemeld. MBO-instellingen melden bij 16 klokuren ongeoorloofde afwezigheid. Slechts in die gevallen waarin alle opleidingen zijn georganiseerd in lesuren, kan worden geteld met lesuren.

: Registreren en melden van ongeoorloofd verzuim

Hoeveel procent mag je absent zijn op mbo?

Aan- en afwezigheid Het onderwijs op de MBO Theaterschool vormt de basis voor jouw toekomst. Richting het beroepsveld én richting een eventuele vervolgopleiding op een hbo. In de lessen leer je belangrijke vaardigheden, technieken en kennis die je later nodig zult hebben en verder zult ontwikkelen.

  1. Wij vinden het belangrijk jou zo veel mogelijk mee te geven tijdens je opleiding.
  2. Daarom krijg je veel verschillende stijlen en technieken aangereikt.
  3. Je krijgt steeds in periodes van 8 weken les met een specifieke focus.
  4. Een les missen betekent dus automatisch dat je niet alle lesstof tot je kan krijgen.
See also:  Wanneer Krijg Je Weer Rente Op Je Spaargeld?

Meerdere lessen missen betekent een achterstand op je ontwikkeling. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25, als jij je hebt ingeschreven voor een opleiding dan neem je deel aan alle onderwijsactiviteiten. Het bijwonen van de lessen is voorwaardelijk voor het deelnemen aan de projecten en voorstellingen van jouw opleiding.

Je dient minimaal 85% van alle lessen aanwezig te zijn. Te laat komen betekent gedeeltelijke afwezigheid in een les. De docent noteert jouw aanwezigheid vanaf het moment dat je de les in komt/mag. Een docent mag besluiten jou niet in de les te laten als jij te laat komt (in dat geval wordt de gehele les als verzuim genoteerd). Ziek zijn betekent dat je lessen mist. Ziekteverzuim telt mee voor de 85% regeling. Afspraken bij de huisarts, tandarts, fysio enzovoort tijdens schooltijd betekent dat je (een gedeelte van de) lessen mist. Dit wordt gezien als verzuim en telt mee voor de 85% regeling. Van jou wordt verwacht deze afspraken zo veel mogelijk buiten de lessen om in te plannen. Ongeoorloofd verzuim (verzuim zonder melding of toestemming) telt mee voor de 85% regeling.

Uitzonderingen op de 85% regeling

Langdurige ziekte en/of opnames in het ziekenhuis. Ben je langer dan drie dagen afwezig vanwege jouw gezondheid dan kan je vrijstelling krijgen voor de 85% regeling. Je dient echter wel een doktersverklaring af te geven aan de administratie. Zonder deze verklaring telt het verzuim mee voor de 85% regeling.

Bij langdurig ziekteverzuim dien je altijd in contact te blijven met school en zorg te dragen dat je zoveel mogelijk bij blijft met de lesstof; zo nodig via vervangende opdrachten. Het verzoek voor de uitzondering verloopt via de schooladministratie en wordt beoordeeld door de intern begeleider.

See also:  Wanneer Is Voorjaar 2023?

Langdurige trajecten met zorgverleners (ziekenhuis, fysio, psycholoog, enzovoort). Volg je een langdurig traject bij een zorgverlener dan kan je vrijstelling krijgen voor de 85% regeling. Je dient echter wel een doktersverklaring of afsprakenkaart af te geven aan de administratie. Zonder deze verklaring telt het verzuim mee voor de 85% regeling.

Het verzoek voor vrijstelling verloopt via jouw hoofddocent en/of de intern begeleider. Ondanks de mogelijke vrijstelling wordt hier wederom van jou verwacht deze afspraken zo veel mogelijk buiten de lessen om te plannen.

Passend onderwijs. Studenten met beperkingen en langdurige speciale zorgtrajecten kunnen in aanmerking komen voor de bijlage ‘passend onderwijs’. Hierbij worden afspraken vastgelegd met de studenten hoe zij ondanks bijzondere omstandigheden onderwijs kunnen blijven volgen. Het kan voorkomen dat bij deze afspraken een uitzondering wordt gemaakt op de 85% regeling.

De bijlage passend onderwijs wordt gemaakt samen met de intern begeleider.

Geoorloofde afwezigheid, In bijzondere gevallen krijg je als student verlof om lessen te missen. Denk hierbij aan een bruiloft, een bijzonder project of een begrafenis. In deze gevallen van geoorloofde afwezigheid telt dit ook niet mee voor de 85% regeling. Je dient echter wel minimaal 2 maanden van te voren een aanvraag in te dienen (met uitzondering van een begrafenis). Audities HBO. Bij deelname aan audities van HBO opleidingen krijg je ook vrijstelling tijdens het laatste jaar va je opleiding. Echter dien je wel minimaal 4 weken van te voren per mail aan de schooladministratie aan te geven waar je auditie gaat doen en welke data de audities zijn. Centrale Examens. Wanneer je een Centraal Examen moet maken dat gepland is tijdens een ingeroosterde les, dan krijg je vrijstelling voor de betreffende les. Overige uitzonderingen. In enkele overige gevallen kun je vrijstelling krijgen. Zoals een sollicitatiegesprek voor een stage of een externe schoolactiviteit. Deze vrijstelling krijg je alleen wanneer deze activiteiten plaatsvinden met goedkeuring van de schooladministratie.

: Aan- en afwezigheid