Wanneer 1300 Euro Energietoeslag 2023?

Wanneer 1300 Euro Energietoeslag 2023
Verwachting uitbetaling – Kortom, wanneer wordt jouw toeslag uitgekeerd? Onze verwachting is dat de energietoeslag van 2023:

Eind september of begin oktober kan worden aangevraagd Begin oktober en uiterlijk eind november zal worden uitbetaald

Volg onze twitter-pagina voor de laatste updates rondom de uitbetaling van de toeslag. De exacte datum waarop de energietoeslag wordt overgemaakt, kan overigens per gemeente verschillen. De ene gemeente keert eerder uit dan de ander. Zij gaan zelf hierover.

Kun je in 2023 weer energietoeslag aanvragen?

Stand van zaken wetsvoorstel – De Tweede en de Eerste kamer moeten nog over het wetsvoorstel stemmen. Als de wet wordt aangenomen en in werking treedt, kunnen gemeenten ook dit jaar energietoeslag geven aan huishoudens met een laag inkomen. Een laag inkomen is een inkomen op of net boven het sociaal minimum,

Is de energietoeslag 1300 euro?

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs.

Waar blijft de energietoeslag van 2023?

Hoe ziet de energietoeslag in 2023 eruit? – Net als in 2022 loopt het uitkeren van de energietoeslag via de gemeentes. Ook het bedrag van 1.300 euro blijft hetzelfde. Tenzij uw gemeente alvast 500 euro vooruit heeft betaald, als voorschot voor de 1e maanden van 2023.

Welke maand komt energietoeslag 2023?

Eenmalige energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeente mag deze energietoeslag pas geven als de wet hiervoor is aangepast.

 1. Dit betekent dat de energietoeslag 2023 pas in het tweede halfjaar van 2023 uitbetaald kan worden.
 2. Nu al een aanvullende energietoeslag van de gemeente De gemeente Oosterhout wil huishoudens met een laag inkomen nu al tegemoetkomen in de energiekosten.
 3. Daarom gaan wij een aanvullende energietoeslag van € 500 geven aan alle huishoudens die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen.
See also:  Rock Werchter 2023 Tickets Wanneer?

Deze aanvullende energietoeslag wordt automatisch uitbetaald. We proberen deze betaling uiterlijk eind maart te doen. U hoeft hiervoor dus niets te doen. Energietoeslag 2023 vanuit de rijksoverheid komt pas in de zomer In juli 2023 verwachten wij dat er meer duidelijkheid is over de energietoeslag 2023 en wie deze kan aanvragen.

 • Als er meer bekend is zetten wij een bericht hierover op onze website, op social media en in het Weekblad Oosterhout.
 • Geen toeslag gehad maar toch geldzorgen? De huishoudens die in 2022 geen energietoeslag hebben ontvangen, vragen wij te wachten tot er meer bekend wordt in juli.
 • Heeft u een laag inkomen en nu al geldzorgen? Neem dan contact op met ons hulpteam.

Hulp voor iedereen die in het nauw dreigt te komen Het hulpteam van de gemeente staat van maandag t/m donderdag klaar om jou te helpen. Het team kijkt samen met jou naar een passende oplossing en regelingen voor jou. Ook als je een zzp-er bent of ondernemer die privé in nood komt kun je de gemeente bellen.

 1. Bel naar de gemeente op tel.140162.
 2. Bel je voor 12 uur, dan word je dezelfde dag nog teruggebeld.
 3. Energie bespaar team Inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, komen ook in aanmerking voor,
 4. Zij ontvangen een brief waarin zij kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van de gratis klusbus of de witgoedregeling.

: Eenmalige energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen

Wie heeft recht op 1300 euro?

Nederlanders met een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunnen later dit jaar opnieuw eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Zij kunnen daarvoor weer terecht bij de gemeente. Daarnaast hebben ook studenten die op kamers wonen en een aanvullende beurs krijgen dit jaar recht op een tegemoetkoming.

See also:  Wanneer Beste Weer In Schotland?

Kan ik 1300 euro energietoeslag aanvragen?

Heb je een inkomen op of net boven het bijstandsniveau? Dan kun je bij de gemeente terecht voor het eenmalig aanvragen van een energietoeslag van 1300 euro. De gemeente beoordeelt vervolgens of je in aanmerking komt. Hiervoor wordt gekeken naar je inkomen van 2023.

Wat is 130% van het minimumloon?

21 jaar en ouder

100% bijstandsnorm 130% bijstandsnorm
Alleenstaande vanaf 21 jaar zonder AOW € 1.155,79 € 1.502,53
Alleenstaande met AOW € 1.289,78 € 1.676,71
Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar zonder AOW € 1.155,79 € 1.502,53
Alleenstaande ouder met AOW € 1.289,78 € 1.676,71

Wie krijgt 1300 energietoeslag?

NOS Nieuws • maandag 3 juli, 13:22 De energietoeslag komt ook in 2023 uit op maximaal 1300 euro voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Uitwonende studenten met een aanvullende beurs krijgen dit jaar 400 euro. Dat staat in het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid.

 • De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan eerst», zegt Schouten.
 • Zij is blij dat de gemeenten ook voor dit jaar het verdelen van de energietoeslag willen uitvoeren.
 • Sommige gemeenten hebben naast de 1300 euro vorig jaar, alvast voor dit jaar een energietoeslag verleend van 500 euro.

Voor de mensen die dit bedrag al hebben ontvangen geldt dat zij er maximaal 800 euro bij krijgen, tot een totaal van 1300 euro voor 2023.

Waarom nog geen energietoeslag 2023?

Hoe staat het er nu voor? – Gemeenten hebben op dit moment nog geen toestemming om de energietoeslag uit te keren. Er wordt namelijk nog gewerkt aan een definitief wetsvoorstel, die eerst nog door de Tweede én Eerste Kamer moet worden geloodst. Dit gebeurt na het zomerreces, die loopt van 7 juli tot 11 september.

See also:  Wanneer Komt De Nieuwe Iphone Uit 2023?

Kan je nog energietoeslag aanvragen?

Veelgestelde vragen energietoeslag Er komt een nieuwe energietoeslag voor 2023. In juni 2023 is de invoering van de energietoeslag 2023 echter uitgesteld. Dit komt doordat het wetsvoorstel opnieuw bekeken moet worden, Daardoor is ook de uitbetaling uitgesteld.

Na advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken moet minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) opnieuw naar het wetsvoorstel energietoeslag 2023 kijken. Daarna stuurt ze het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Wanneer het wetsvoorstel door beide kamers is aangenomen, is duidelijk wie in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023.

Pas als we die beleidsregels weten, kan het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden besluiten welke beleidsregels er gaan gelden in de Bevelandse gemeenten. Zodra de beleidsregels voor de energietoeslag 2023 zijn vastgesteld, delen we deze informatie op de website, Social media en in de huis-aan-huiskrant de Bevelandse Bode.

Waar heb ik recht op 2023?

Zorgtoeslag – In 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog. Krijgt u al zorgtoeslag? Maak een proefberekening of bekijk hoeveel zorgtoeslag u iedere maand krijgt als u wilt weten welk bedrag u in 2023 krijgt. Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag.

 • Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd.
 • Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar.
 • In 2022 was dit € 31.998 per jaar.
 • Hebt u een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar.

In 2022 was dit € 40.994 per jaar. Krijgt u nog geen zorgtoeslag? Kijk of u voldoet aan de voorwaarden, U kunt de zorgtoeslag aanvragen in Mijn toeslagen.