Staking Ziekenhuizen 2023 Wanneer?

Staking Ziekenhuizen 2023 Wanneer
Hoe ziet de staking eruit? – Personeelsleden van ziekenhuizen in het hele land voeren 24 uur lang actie, net als bij de 1e landelijke ziekenhuisstaking in 2019, De aftrap op donderdag 16 maart 2023 is om 8.00 uur. Deze 24 uren gelden als een zondagsdienst, waardoor in principe alleen de acute, spoedeisende zorg doorgaat.

 • Ziekenhuizen, revalidatiecentra en gasthuizen op 64 locaties doen mee aan de acties, van het Martini Ziekenhuis (Groningen) tot het Zuyderland Medisch Centrum (locaties Heerlen en Sittard-Geleen).
 • Via dit overzicht van vakbond FNV (PDF-bestand) kunt u zien of het personeel van uw ziekenhuis ook staakt.

Heeft u op 16 maart een reguliere operatie of andere afspraak op één van deze locaties? Dan is de kans aanwezig dat deze naar een latere datum wordt verplaatst. Maar let op dat niet alle afdelingen van de ziekenhuizen aan de staking mee zullen doen. Vakbond FNV noemt het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (Amsterdam, stakingen op 48 afdelingen), het Spaarne Gasthuis (locaties Haarlem-Zuid, Haarlem-Noord en Hoofddorp, ook 48 afdelingen) en het Wilhelmina Ziekenhuis (Assen, 33 afdelingen) als voorbeeld. Lees ook: Hoe zit het? Krijgen stakende werknemers wel salaris?

Welke datum staking ziekenhuizen?

16 maart – Vorige week donderdag 16 maart draaiden duizenden werknemers op 64 locaties een zondagsdienst. Dit is het ultieme actiemiddel in de ziekenhuizen. Alleen spoedeisende zorg gaat dan door. De vakbonden schatten in dat op 16 maart zo’n 100.000 werknemers, van ruim 1.400 afdelingen, het werk neerlegden.

Is cao ziekenhuizen 2023 definitief?

Cao ziekenhuizen is definitief, maar niet iedereen is tevreden Na de leden van FNV en CNV heeft ook de achterban van NU’91 ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao ziekenhuizen. Daarmee is de cao ziekenhuizen definitief voor de komende twee jaar.

 • Volgens de ledenpeiling van NU’91 is het merendeel akkoord met de voorgestelde cao-wijzigingen.
 • De cao ziekenhuizen kwam tot stand na een lange periode van moeizame onderhandelingen.
 • Uiteindelijk waren zelfs om dit te bereiken.
 • Bij FNV stemde 75% in, 83% van de CNV-leden keurt de cao goed.
 • Ook de achterban van NU’91 stemde grotendeels voor, al wil de vakbond niet kwijt om welke percentages het gaat.

Stella Salden, voorzitter NU’91: ‘Hoewel ook bij ons het overgrote deel voor stemde, zien we ook dat een deel niet blij is met het akkoord. De onvrede zit vooral in het feit dat de loonsverhoging van 15% niet in een keer wordt doorgevoerd, maar wordt verdeeld over drie periodes.

Daarnaast is er ongenoegen over de ORT. Deze wordt voor een deel van de zorgprofessionals nog steeds niet over het uurloon betaald. De hoop was dat dit gelijk getrokken zou worden.’ De beroepsorganisatie erkent deze problemen. Salden: ‘We zijn blij dat er nu een akkoord ligt, maar we zien ook dat hiermee niet alle problemen zijn opgelost.

De inflatiecorrectie is hiermee aangepakt, maar de loonachterstanden zijn nog niet weggewerkt. We blijven ons hier de komende jaren voor inzetten. Daarnaast zijn er ook positieve zaken bereikt, zoals het recht op onbereikbaarheid en de reiskostenvergoeding die is verhoogd.

Welke ziekenhuizen staken op 16 maart 2023?

Er wordt die dag gewerkt alsof het een zondag is, dat betekent dat alleen spoedeisende zorg doorgaat Op donderdag 16 maart leggen ziekenhuismedewerkers voor 24 uur het werk neer. Dat gebeurt op 64 locaties van verschillende ziekenhuizen door heel Nederland.

Er wordt die dag gewerkt alsof het een zondag is, dat betekent dat alleen spoedeisende zorg doorgaat. De stakende ziekenhuismedewerkers voelen zich in de steek gelaten door de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Als het aan de NVZ ligt gaan de medewerkers er de komende twee jaar in koopkracht flink op achteruit, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren.

De zondagsdiensten starten om 08.00 uur met een gezamenlijke aftrap in het ziekenhuis. Er zijn gedurende de dag diverse activiteiten die verschillen per ziekenhuis. Ook zijn er diverse toespraken van aanwezige vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers.64 locaties In het totaal doen 64 locaties van de verschillende ziekenhuizen in Nederland mee met de landelijke staking.

Het aantal afdelingen varieert per ziekenhuis. Zo doen in het Antoni van Leeuwhoekziekenhuis (Amsterdam), dat voor de eerste keer mee doet met een staking, 48 afdelingen mee en in het Spaarne Gasthuis (verdeeld over de locaties Haarlem en Hoofddorp) leggen ziekenhuismedewerkers van 48 afdelingen het werk neer.

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is, met 33 deelnemende afdelingen, bijna het hele ziekenhuis dicht. Eisen vakbonden De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10% voor één jaar plus 100 euro. Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen en dat de kilometervergoeding omhoog gaat.

 • De onregelmatigheidstoeslag moet betaald worden over het volledige uurloon, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen salarisgroepen.
 • Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten.
 • Deze moeten in tijd en geld fors worden verhoogd.
 • Ook willen de vakbonden dat de wensen van de werknemer leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en dat de werknemer hierin een eerste keuze heeft.

Joost Veldt, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘We willen de uittocht van personeel uit de sector tegengaan. Eén van de belangrijkste manieren om dat tegen te gaan is te zorgen dat mensen zeggenschap krijgen over hun werktijden en roosters. Zodat ze naast hun werk voldoende rust krijgen.’ Ruim 200.000 medewerkers De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Hoe staken ziekenhuizen?

Afspraken afgezegd – Hoeveel afdelingen meedoen, verschilt per ziekenhuis. Patiënten die voor vandaag een afspraak hadden staan die niet kan doorgaan, zijn daar volgens ziekenhuizen van tevoren van op de hoogte gesteld. Personeel doet op deze stakingsdag mee aan allerlei acties in de ziekenhuizen.

Welk ziekenhuis staakt niet?

In deze ziekenhuizen wordt niet gestaakt op 16 maart Bij bijna vijftig ziekenhuizen op 64 locaties worden op donderdag 16 maart stakingen gehouden, meldden de vakbonden vorige week. Maar niet elk ziekenhuis doet mee. Negentien ziekenhuizen staan niet op de lijst van de vakbond.

 • Zo laat het Dijklander Ziekenhuis weten dat het actiecomité niet genoeg tijd had om de staking te organiseren.
 • Wel worden er acties gehouden, maar de patiëntenzorg gaat gewoon door.
 • Onze medewerkers horen het loon te krijgen dat ze verdienen en een cao te hebben die vergelijkbaar is met andere sectoren», liet bestuursvoorzitter Jeroen Muller weten.
See also:  Wanneer Is Xbox Series X Weer Leverbaar?

«Maar we moeten het als ziekenhuis wel kunnen betalen.» De ziekenhuizen die niet staken, zijn:

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) Antonius Zorggroep Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Dijklander Ziekenhuis Flevoziekenhuis Groene Hart Ziekenhuis Ikazia Ziekenhuis Maasziekenhuis Pantein Nij Smellinghe Ommelander Ziekenhuis GroningenPrinses Máxima CentrumSpijkenisse Medisch Centrum Streekziekenhuis Koningin Beatrix Tjongerschans Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Ziekenhuis Amstelland ZorgSaam Ziekenhuis Reinier de GraafLangeland

: In deze ziekenhuizen wordt niet gestaakt op 16 maart

Waarom gaan de ziekenhuizen staken?

Landelijke staking in tientallen ziekenhuizen na afwijzen looneis Staking Ziekenhuizen 2023 Wanneer ANP Medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis voeren actie voor een betere cao NOS Nieuws • dinsdag 21 februari, 09:43 • Aangepast dinsdag 21 februari, 11:16 Medewerkers van tientallen ziekenhuizen gaan half maart staken. Ze zullen een dag alleen spoedeisende zorg verlenen, hebben de vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ aangekondigd.

 1. De cao liep af op 31 januari.
 2. Er vallen ruim 200.000 medewerkers in ziekenhuizen onder.
 3. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra.
 4. De bonden gaan over tot een landelijke ziekenhuisstaking omdat de werkgevers volgens hen niet direct meer loon en andere voorwaarden willen bieden.
 5. Ze hadden een ultimatum gesteld, waarin ze een loonsverhoging van 10 procent eisen voor een jaar en 100 euro bruto per maand.

Vanochtend liet de Vereniging van Ziekenhuizen weten niet op de eisen van de vakbonden in te gaan. Volgens de werkgeversorganisatie NVZ ligt er een «heel redelijk» voorstel. Zij bieden een verhoging van 13 procent, verspreid over twee jaar. «De werknemers kunnen fluiten naar koopkrachtbehoud en meer zeggenschap over roosters», zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn.

«Nee, de werkgever wil juist meer flexibiliteit en korten op vergoedingen die ziekenhuismedewerkers ontvangen, zoals de verschoven dienst-toelage.» Personeel in meer dan vijftig ziekenhuizen heeft volgens FNV al aangegeven mee te doen aan de landelijke staking, waarin zij dan een zogenoemde zondagsdienst zullen draaien.

Het gaat dan om de algemene ziekenhuizen en niet de academische centra. Zij hanteren een andere cao. Niet alle ziekenhuizen en revalidatiecentra zullen zondagsdiensten draaien. Zij laten de reguliere zorg wel doorgaan, maar zullen demonstreren op een andere manier Volgens de bonden is het vrij uniek dat er direct wordt overgegaan tot een landelijke ziekenhuisstaking.

Welke cao loonsverhoging 2023?

Wat is er dit jaar al bereikt? – In mei 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 8,2%. Daarmee is mei de 16e maand van een opwaartse trend in loonafspraken. AWVN, namens veel werkgevers bij onderhandelingen betrokken, is bezorgd over het huidige hoge niveau van de loonafspraken.

In mei werden 38 cao-akkoorden afgesloten voor 170.000 werknemers. Dat zijn normale aantallen. In totaal zijn in 2023 204 nieuwe cao’s afgesloten. Die gelden voor 1,7 miljoen werknemers. In de rest van dit jaar lopen 214 cao’s af voor 1,2 miljoen werknemers. De gemiddelde loonafspraak in 2023 is nu 7,3%.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS laten zien dat in het eerste kwartaal van 2023 de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 5,4% zijn toegenomen.

 1. De grootste stijging in 40 jaar.
 2. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het eerste kwartaal met 5,2%.
 3. Een opvallend royale loonstijging was die bij de Nederlandse Spoorwegen: een toename van in totaal 8,45%, plus een eenmalige uitkering van € 1.000 in 2022 en 2023 op fulltime basis, hogere pensioenpremie, en een minimumloon van € 14 per uur.

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2023 met 8,0% het meest in de horeca. Hierin is ook de aanpassing van het wettelijke minimumloon verwerkt. De horeca had een jaar geleden nog een van de laagste loonstijgingen (0,3%).

Hoeveel loonsverhoging Zorg en Welzijn 2023?

Nieuws CAO VVT 2023 Op dit moment de vakbonden over het openbreken van de CAO van 2023. Dat betekent dat de huidige CAO waarschijnlijk verlengd wordt tot en met december 2024. De volgende wijzigingen liggen op tafel:

De lonen gaan omhoog met 10%. Op 1 oktober 2023 stijgt het loon met 5%. Vanaf 1 maart 2024 stijgt het loon met 2,5% en per 1 oktober 2024 opnieuw met 2,5%. De reiskostenvergoeding gaat met 70% omhoog naar €0,17 per kilometer. Geen maximale onregelmatigheidstoeslag meer. Deze wordt voortaan gekoppeld aan het loon van de werknemer. Zorgmedewerkers krijgen meer regie en zeggenschap over werktijden en roosters.

In 2023 geldt de CAO die vorig jaar is uitgebracht. Deze CAO VVT is namelijk voor twee jaar, zowel voor 2022 als voor 2023. De CAO wordt waarschijnlijk verlengd tot en met 2024. In de CAO is een loonsverhoging opgenomen. Verder staat in deze versie van de CAO de medewerker centraal.

 1. Je vindt onder andere maatregelen om de werkdruk te verlagen en een betere reiskostenvergoeding in vergelijking met de vorige CAO.
 2. Alle afspraken zijn terug te vinden in de  ,
 3. De huidige CAO is van kracht tot en met december 2023.
 4. Op dit moment onderhandelen de vakbonden over een verlenging van de CAO tot en met december 2024. Nieuwsgierig geworden? Download hier de,  CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst.

VVT staat voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Werk jij bij een organisatie of instelling die hieronder valt of in de jeugdgezondheidszorg, dan gelden voor jou deze collectieve arbeidsafspraken. In de CAO vind je alle landelijk vastgestelde afspraken over salaris, werktijden, vakantie, pensioen, overwerk, reiskosten en meer.

De CAO is doorgaans geldig voor 2 jaar, daarna wordt er opnieuw naar gekeken en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dit wordt gedaan door cao-partijen, waarbij het FNV de stem is van de medewerkers. Ga jij werken bij een werkgever die binnen de CAO VVT valt? Let dan naast de collectieve afspraken uit de CAO ook op de aanvullende arbeidsvoorwaarden die een werkgever zelf ter beschikking stelt.

Denk hierbij aan opleidingsmogelijkheden, collectieve verzekeringen, een fietsplan, bruto/netto uitruil van niet gedekte reiskosten, bruto/netto voordeel door inkopen via je werkgever etc. Dit zijn allemaal extra’s die jou mooie voordeeltjes opleveren.

See also:  Wanneer Weer Formule 1?

Een eigen academie met onbeperkte leermogelijkheden Korting op de aanschaf van een computer/laptop of telefoon Korting op aankopen van of Korting op jouw fitnessabonnement of sportcontributie Korting bij Korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets Een collectieve zorg- en schadeverzekering Mogelijkheid voor extra reiskostenvergoeding (bruto/netto uitruil)

Hoe lang loopt de cao ziekenhuizen?

Nieuwe cao ziekenhuizen tot stand gekomen De leden van de FNV, CNV, NU’91 en FBZ hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 27 maart 2023. Eerder deze maand stemde het NVZ-bestuur al in met de nieuwe cao, ná positief advies van de leden. Dit betekent dat er een nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand is gekomen.

Hoeveel ziekenhuizen staken?

Ruim 200.000 medewerkers – De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere locaties. De Cao Ziekenhuizen liep af op 31 januari 2023. : Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals

Hoe staat het met de cao ziekenhuizen?

Een aantal afspraken op een rij: –

Structurele loonsverhoging: per 1 februari 2023 (terugwerkende kracht) gaan de salarissen 5 procent omhoog (ook de leerlingsalarissen). Op 1 december 2023 wordt het salaris nogmaals verhoogd met 5 procent, met een bodem van €150,- per maand en een maximum van €300,- voor de hogere loonschalen. En per 1 juni 2024 gaan de lonen in de laagste salarisschalen met 5 procent omhoog, met een bodem van € 150. De zorgmedewerkers in de hogere salarisschalen krijgen er 2 procent bij, plus €180,-.Reiskostenvergoeding: gaat van €0,08 naar €0,16 per kilometerWerkdruk: regie op werktijden, het recht op onbereikbaarheid en stagiaires worden niet meer ingezet als onderdeel van de bezetting, maar boven formatie.

Kijk onderaan het artikel voor het volledige onderhandelaarsakkoord.

Wat is de vergoeding bij staken?

Hoogte van de stakingsuitkering Dag 1 tot en met 5 van de staking krijg je 85% van het normbedrag: € 73. Dag 6 en langer krijg je 115% van het normbedrag: € 100.

Wat moet je doen als je wil staken?

3. Hoe kan ik weten wie overgaat tot staking en wie niet? – In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging regelt de syndicale delegatie de deelname van de werknemers. In sectorale bepalingen kunnen hier specifieke regels over opgenomen worden. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de werknemer die wil staken zelf het initiatief nemen en zijn werkgever op de hoogte brengen.

Heb je recht op loon als je staakt?

Geen loon als je staakt – Maar je werkgever is niet verplicht om je loon door te betalen over uren die je staakt. Om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken, krijgen vakbondsleden een stakingsuitkering.

Heeft iedereen recht om te staken?

Wanneer mag een werknemer staken? – Stakingen zijn het gevolg van arbeidsconflicten. De meeste stakingen gaan over verbetering van de cao of arbeidsvoorwaarden. Een staking kan spontaan worden ondernomen: een wilde staking. Een staking kan ook onder leiding van een of meer vakbonden of belangenorganisaties worden uitgevoerd: een georganiseerde staking.

 1. Het Europees Sociaal Handvest (ESH) voorziet in een Europees grondrecht om te staken: staken moet in principe worden toegelaten.
 2. Dat stakingsrecht is nodig omdat de werknemer in de collectieve onderhandelingen altijd een zwakkere positie zal hebben.
 3. De Hoge Raad heeft wel een voorwaarde geformuleerd voor het recht op staken: de staking moet ‘redelijkerwijs kunnen bijdragen aan de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen’.

Deze drempel is relatief snel behaald. De rechter kan een staking verbieden of beperken wanneer dat in het concrete geval maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. Stakingen kunnen worden verboden omdat deze te veel schade en risico’s met zich brengen.

Kan je ontslagen worden als je staakt?

Vervangend personeel – Het is altijd vervelend om al het werk stil te moeten leggen, dus als werkgever zul je ongetwijfeld een manier willen vinden waarop personeel wel bereid is om te werken. Het is wél toegestaan dat je voorzieningen treft waarmee werk toch door kan gaan, dat kan bijvoorbeeld door je personeel anders in te zetten.

 1. Daarnaast kun je ook personeel van een ander niet-stakend filiaal vragen om te werken, dat mag namelijk ook.
 2. Maar werknemers moeten hierbij niet onder druk worden gezet, dus je zal het netjes moeten vragen.
 3. Als je personeel niet instemt met ander werk, moet je toch op zoek naar een andere oplossing.
 4. Je komt wellicht op het idee om een uitzendbureau te bellen en te vragen om tijdelijke capaciteit.

Maar het is beter om deze moeite te besparen. Het artikel 10 va de Waadi verbiedt uitzendbureaus om arbeidskrachten ter beschikking te stellen in tijden van een staking, ook wel ‘onderkruipersverbod’ genoemd. Op het moment dat je dit als werkgever doet, ben je in overtreding.

Waarom staken verpleegkundigen?

NOS Nieuws • dinsdag 28 september 2021, 18:36 In zeven grote academische ziekenhuizen wordt vandaag het werk neergelegd. ‘De grootste staking ooit’, stelt vakbond FNV. Het personeel draait een ‘zondagsdienst’: alleen noodzakelijke zorg wordt verleend. Voor 26 oktober heeft het academisch personeel nieuwe acties aangekondigd.

Inzet voor de staking zijn loonsverhogingen en maatregelen tegen de hoge werkdruk. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zegt niet verder te kunnen gaan dan een structurele loonsverhoging van 3,5 procent voor een deel van het zorgpersoneel, waaronder verpleegkundigen. De lagere salarissen (beveiligers, schoonmakers) krijgen een structurele loonsverhoging van 1 procent.

Zo werd in Groningen, Utrecht en Maastricht gestaakt: Staking Ziekenhuizen 2023 Wanneer 1:22 ‘Eerst goed voor mezelf zorgen, dan kan ik ook goed voor mijn patiënten zorgen’ Vakbonden reageerden wisselend op dit eindbod : FNV wees het bod af, CNV deed hetzelfde na het bod aan de leden te hebben voorgelegd. NU’91, de vakbond die vooral opkomt voor de belangen van verpleegkundigen, keurde het eindbod goed.

Is staken verplicht?

Stakers en werkwilligen – Werknemers zijn niet verplicht om te gaan staken. Als doorwerkt tijdens een staking, ben je een werkwillige. Misschien zijn er collega’s die besluiten niet mee te staken. Of kun jij je niet vinden in die oplossing. Je mag dat altijd met elkaar bespreken, maar houd het netjes.

See also:  Wanneer Krijg Je Belasting Terug 2023?

Stakers mogen niet geïntimideerd worden.Stakers mogen ook geen druk uitoefenen op collega’s die niet willen staken.

Bedenk dat stakers en werkwilligen na een staking ook gewoon weer samen moeten werken.

Wie mag er niet staken?

2. Mag elke werknemer staken? – Tegenwoordig mag iedereen in Nederland staken, vertelt Kösters. «Dat is op Europees niveau geregeld.» Maar een rechter mag de staking wel verbieden. «Dit gebeurt als de staking niet op tijd is aangekondigd, er nog andere onderhandeltactieken over zijn of wanneer de gevolgen groter zijn dan het doel van de staking.» Kamerbeek legt uit dat een staking bijvoorbeeld nooit ten koste mag gaan van kwetsbare mensen.

Denk bijvoorbeeld aan een staking in de zorg. De patiënten mogen er niet onder lijden.» Daarnaast moet het doel van de staking wel geloofwaardig zijn. «Het is niet de bedoeling dat je staakt voor 1 of 2 euro loonsverhoging. Het doel van de staking moet reëel zijn en in verhouding staan tot de schade die je door de staking aanricht.» Zo wilde het grondpersoneel van Schiphol in 2016 al gaan staken, maar dit werd door de rechter verboden.

Het zou te veel schade aan het bedrijf opleveren. «De medewerkers wilden in de zomermaanden staken, wat betekent dat één uur staken ongeveer tien uur extra werk zou opleveren. Dit kon KLM of Schiphol in de zomermaanden niet meer wegwerken», vertelt Kamerbeek.

Hoe veel ziekenhuizen zijn er in Nederland?

Ziekenhuiszorg | Aanbod | Instellingen Wijzigingsdatum 02-02-2023 In 2023 telt Nederland 69 ziekenhuisorganisaties inclusief 8 universitaire medische centra ( UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) ‘s).113 ziekenhuislocaties (academische, algemene en kinderziekenhuizen) en 147 buitenpoliklinieken.

Welke ziekenhuizen staken in Friesland?

MCL in Leeuwarden enige Friese ziekenhuis waar over twee weken wordt gestaakt 2 maart, 17:08 • 1 minuut leestijd De ingang van ziekenhuis MCL in Leeuwarden © ANP Van de Friese ziekenhuizen doet alleen het MCL in Leeuwarden over twee weken mee aan de landelijke staking van ziekenhuismedewerkers. Dat meldt vakbond FNV. Het MCL is het enige Friese ziekenhuis op een lijst van 64 locaties door het hele land.

 • Nij Smellinghe (Drachten), Tjongerschans (Heerenveen) en Antonius (Sneek) staan er niet tussen.
 • Ziekenhuismedewerkers voeren actie voor een betere cao.
 • Ze willen een hoger loon van tien procent voor één jaar, plus honderd euro.
 • Ook moet de werkdruk omlaag en willen de bonden dat medewerkers die met het openbaar vervoer reizen alle reiskosten vergoed krijgen.

De kilometervergoeding moet ook omhoog. Personeel van ziekenhuis MCL in Leeuwarden maakt met deze tekst duidelijk dat het meer loon wil hebben © Omrop Fryslân De actievoerders werken op donderdag 16 maart alsof het een zondag is. Dat betekent dat alleen spoedeisende zorg doorgaat. «We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is», zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn.

 • Vooral het vertrouwen in de werkgever krijgt een flinke deuk.
 • De medewerkers voelen zich in de kou gezet.
 • Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk.» De stakingsdag begint om 8.00 uur.
 • Gedurende de dag zijn er diverse activiteiten en toespraken van vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers.

: MCL in Leeuwarden enige Friese ziekenhuis waar over twee weken wordt gestaakt

Hoe lang mag staking duren?

Hoe lang mag een staking duren? – Voor stakingen die korter dan 1 dag duren, krijg je geen uitkering. Tenzij je tijdens het conflict al in totaal over 1 dag geen uitkering hebt ontvangen.

Wie staken er 16 maart?

Medewerkers ziekenhuizen staken op 16 maart, alleen spoedeisende zorg Staking Ziekenhuizen 2023 Wanneer ANP Zorgmedewerkers in ziekenhuizen leggen op 16 maart het werk neer NOS Nieuws • donderdag 2 maart, 16:30 • Aangepast donderdag 2 maart, 19:40 Zorgmedewerkers leggen op donderdag 16 maart een etmaal het werk neer, meldt vakbond FNV. Dat gebeurt op 64 locaties van ziekenhuizen in het hele land.

Er wordt op die dag gewerkt alsof het een zondag is: alleen spoedeisende zorg gaat door. Ziekenhuismedewerkers voelen zich in de steek gelaten door de koepel van werkgevers De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), zegt FNV. Volgens de vakbond gaan ziekenhuismedewerkers er de komende jaren op achteruit in koopkracht, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en wordt er nog meer flexibiliteit van ze verwacht bij het inroosteren.

«We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is», verklaart Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. «De medewerkers voelen zich in de kou gezet. Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk.» De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10 procent voor een jaar, een hogere reiskostenvergoeding en een eerlijker onregelmatigheidstoeslag.

Daarnaast moet meer rekening worden gehouden met de wensen van medewerkers bij het inroosteren, vindt de bond. De NVZ zegt het te betreuren dat de bonden hebben besloten te gaan staken. In een schriftelijke reactie stelt de werkgever dat de koopkracht van medewerkers zou stijgen met het eindbod dat de NVZ heeft gedaan in cao-onderhandelingen.

«Vergeleken met de cao’s die in de afgelopen periode in andere sectoren zijn afgesloten is dit bod bovengemiddeld te noemen.» De NVZ beloofde een loonsverhoging van 13 procent, verspreid over twee jaar. In het bod zouden werknemers er per februari van dit jaar 5 procent op vooruit gaan, in december nog eens 5 procent en dan in september 2024 3 procent.

Wat staat er in de nieuwe cao ziekenhuizen?

Structurele loonsverhoging – In de nieuwe cao is afgesproken dat de eerste loonsverhoging van 5% plaats vindt per 1 februari 2023. Deze loonsverhoging moet dus met terugwerkende kracht worden uitbetaald. De NVZ adviseert om deze salarisbetalingen uiterlijk in de maand juni 2023 te effectueren. De salarisverwerkers hebben inmiddels aangegeven dit ook pas in juni te kunnen verwerken.

Is er een staking?

Landelijke staking (voorlopig) voorbij De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) en vakbonden FNV en CNV starten vanaf aanstaande maandag 3 april de onderhandelingen over de nieuwe cao Openbaar Vervoer weer op. Dat betekent dat er vanaf maandag 3 april (voorlopig) niet meer gestaakt wordt.