Waarom Vieren We Kerst Op 25 En 26 December?

Waarom Vieren We Kerst Op 25 En 26 December?

De meeste mensen over de hele wereld vieren Kerst op 25 en 26 december, maar waarom is deze datum gekozen als de tijd om de geboorte van Jezus Christus te vieren? De oorsprong van het vieren van Kerst op deze data heeft wortels in zowel christelijke als niet-christelijke tradities en gebruiken.

Voor de christelijke gemeenschap is 25 december de dag waarop de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Hoewel de exacte datum van zijn geboorte onbekend is, werd 25 december in de 4e eeuw door de katholieke kerk gekozen als de officiële dag voor het vieren van zijn geboorte. Deze datum werd gekozen om te samenvallen met de Romeinse viering van de zonnewende en de heidense feesten ter ere van de zon, die rond dezelfde tijd werden gevierd.

De keuze voor 26 december als de tweede dag van Kerst heeft te maken met het vieren van de heilige Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Hij werd gestenigd tot de dood veroordeeld en wordt op 26 december geëerd als een getuige van het geloof. In veel landen wordt 26 december ook wel bekend als «Tweede Kerstdag» en wordt het gevierd als een dag van ontspanning en familiebijeenkomsten.

Naast het vieren van de geboorte van Jezus Christus, hebben Kerstvieringen ook andere tradities en gebruiken die variëren van land tot land. Ze kunnen het uitwisselen van cadeaus omvatten, het versieren van een kerstboom, het zingen van kerstliederen, het bereiden van speciale maaltijden en het bijwonen van religieuze diensten. Deze tradities hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld en zijn nu een integraal onderdeel geworden van de kerstvieringen over de hele wereld.

Waarom vieren we Kerst op 25 en 26 december?

Kerstmis wordt wereldwijd gevierd op 25 december, hoewel de tradities en gebruiken per land kunnen verschillen. De datum van 25 december is sterk verbonden met de christelijke traditie van Kerstmis, waarbij de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. De 26e december, ook wel bekend als Tweede Kerstdag, is voornamelijk in Nederland en enkele andere Europese landen een officiële feestdag.

De oorsprong van Kerstmis op 25 december

De keuze voor 25 december als de geboortedag van Jezus Christus gaat terug tot de 4e eeuw na Christus. Hoewel de exacte datum van de geboorte van Jezus niet in de Bijbel wordt vermeld, hebben de vroege christenen besloten om 25 december als de viering van zijn geboorte te markeren.

Deze keuze had verschillende redenen. Allereerst was 25 december al een belangrijke datum in de Romeinse kalender, omdat het samenviel met het einde van de zonnewende en de viering van de geboorte van de onoverwinnelijke zon. Door Kerstmis op dezelfde dag te plaatsen, kon het christendom wedijveren met deze populaire heidense viering en de boodschap van het geloof verspreiden.

Bovendien is er symboliek verbonden aan de keuze voor 25 december. De Bijbel beschrijft Jezus als het «Licht van de wereld». Door zijn geboorte te vieren op de dag dat het zonlicht na de donkere winterperiode begint toe te nemen, benadrukten de vroege christenen de betekenis van Jezus als het licht dat de duisternis verdrijft.

De traditie van Tweede Kerstdag

In Nederland en enkele andere landen wordt op 26 december Tweede Kerstdag gevierd. Deze dag heeft een lange geschiedenis en is waarschijnlijk ontstaan uit verschillende tradities.

Een van de mogelijke oorsprongen is dat Tweede Kerstdag vroeger door dienstmeisjes en knechten werd gebruikt om hun eigen Kerstfeest te vieren, nadat ze op Kerstavond en Eerste Kerstdag hadden gewerkt voor hun meesters. Ze kregen vrijaf op Tweede Kerstdag en konden dan hun eigen familie bezoeken en feestvieren.

Tegenwoordig wordt Tweede Kerstdag voornamelijk gezien als een dag om bij familie of vrienden door te brengen. Veel mensen doen cadeaus uitwisselen en genieten van een speciale maaltijd. Het is ook een dag waarop veel mensen ontspannen en verschillende culturele evenementen bezoeken, zoals kerstmarkten of kerstconcerten.

Conclusie

Kerstmis wordt op 25 december wereldwijd gevierd als de geboortedag van Jezus Christus. Deze datum is gekozen vanwege de symbolische betekenis en de concurrentie met bestaande heidense vieringen. In Nederland wordt ook de 26e december gevierd als Tweede Kerstdag, een dag om bij familie en vrienden door te brengen en te genieten van ontspanning en feestelijke activiteiten.

De oorsprong van het vieren van Kerst op 25 en 26 december

Het vieren van Kerst op 25 en 26 december heeft zijn oorsprong in het christendom en gaat terug naar de geboorte van Jezus Christus. Volgens de christelijke traditie werd Jezus op 25 december geboren en wordt dit gevierd als de geboorte van de Verlosser.

De precieze datum van Jezus’ geboorte is echter niet bekend en er zijn verschillende theorieën over waarom 25 december werd gekozen als de dag om Kerst te vieren. Een van de theorieën is dat 25 december werd gekozen omdat het samenvalt met het heidense feest van de winterzonnewende, waarbij de dagen weer langer worden en het licht terugkeert. Door Kerst op deze dag te vieren, wilden de vroege christenen symbolisch het licht van Jezus in de wereld brengen.

Daarnaast is 26 december ook een belangrijke dag in de kerstviering, bekend als Tweede Kerstdag of Boxing Day. Deze dag heeft haar oorsprong in het Verenigd Koninkrijk, waar het een traditionele dag was waarop mensen cadeautjes gaven aan de armen en dienstpersoneel. In Nederland staat Tweede Kerstdag vooral bekend als een dag om te ontspannen en tijd door te brengen met familie en vrienden.

Hoewel de precieze oorsprong van het vieren van Kerst op 25 en 26 december niet volledig bekend is, is het duidelijk dat deze dagen diep geworteld zijn in de christelijke traditie en hun betekenis hebben behouden als een tijd van vreugde, gezelligheid en samenzijn.

See also:  Waarom 3 Maanden Tussen Corona En Booster?

De betekenis van Kerst voor christenen

Voor christenen over de hele wereld heeft Kerst een diepe religieuze betekenis. Het is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God, die volgens het christendom werd geboren in een stal in Bethlehem.

De geboorte van Jezus wordt beschreven in de Bijbel, met name in het Evangelie van Lucas. Volgens dit verhaal werd Jezus geboren uit de maagd Maria en werd hij aanbeden door herders en wijzen uit het Oosten. Dit verhaal is belangrijk omdat het de vervulling van profetieën uit het Oude Testament markeert en de komst van de Messias aankondigt.

Voor christenen symboliseert Kerst de hoop en het licht dat Jezus Christus naar de wereld bracht. Jezus wordt beschouwd als de redder van de mensheid, die kwam om zonden te verlossen en eeuwig leven te bieden aan degenen die in hem geloven.

Daarom wordt Kerst vaak gevierd met kerkdiensten en religieuze ceremonies. Christenen herdenken de geboorte van Jezus door middel van liederen, gebeden en het delen van het Heilig Avondmaal. Het is een tijd van aanbidding en dankbaarheid voor het geschenk van Jezus aan de wereld.

Naast de religieuze aspecten heeft Kerst ook andere betekenissen voor christenen. Het is een tijd van liefde, vrede en verzoening. Christenen worden aangemoedigd om Gods liefde te verspreiden en anderen te helpen, vooral degenen die het minder fortuinlijk hebben. Kerst is een tijd om samen te komen met familie en vrienden, om elkaar te vergeven en te vieren.

Al met al is Kerst een belangrijke periode voor christenen, waarin ze de geboorte van Jezus Christus vieren, de hoop en het licht dat hij naar de wereld bracht, en de liefde en vrede die hij representeert.

Tradities rondom het vieren van Kerst

Kerstboom

Een van de bekendste tradities rondom het vieren van Kerst is het zetten van een kerstboom. Dit gebruik heeft zijn oorsprong in de 16e eeuw in Duitsland en is inmiddels wereldwijd verspreid. De kerstboom wordt meestal versierd met gekleurde ballen, slingers, lichtjes en een piek bovenop. Het versieren van de kerstboom gebeurt vaak op of rond 6 december, Sinterklaasavond.

Kerststal

Een andere traditionele decoratie tijdens Kerst is de kerststal. Dit is een miniatuurbeeld van de geboorte van Jezus met zijn ouders, Maria en Jozef, in een stal met dieren en herders eromheen. Vaak wordt ook het driekoningenbezoek aan de stal afgebeeld. De kerststal wordt vaak neergezet onder de kerstboom of op een andere prominente plek in huis.

Kerstdiners

Kerstdiners

Een belangrijk onderdeel van Kerst is het samenzijn met familie en vrienden. Tijdens de feestdagen worden vaak uitgebreide kerstdiners georganiseerd. De gerechten die op tafel worden gezet, verschillen per cultuur en regio. Veelvoorkomende gerechten tijdens Kerst zijn gevulde kalkoen, gourmetten, fondue en verschillende traditionele lekkernijen, zoals kerststol en kerstkransjes.

Kerstcadeaus

Een populaire traditie tijdens Kerst is het geven van cadeaus. Dit gebruik komt voort uit het verhaal van de drie wijzen uit het oosten, die geschenken brachten naar Jezus. Tegenwoordig worden cadeaus vaak onder de kerstboom gelegd en op eerste of tweede kerstdag uitgepakt. Het geven en ontvangen van cadeaus is een symbool van liefde en waardering voor elkaar.

Kerstkaarten

Een andere traditie tijdens Kerst is het versturen van kerstkaarten. Dit is een manier om familie, vrienden en kennissen een fijne Kerst en gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Kerstkaarten worden vaak versierd met afbeeldingen van kerstbomen, kerstballen, sneeuw en kerstmannen. Tegenwoordig worden kerstwensen ook veel digitaal verstuurd via e-mail of sociale media.

Kerstmarkten

In de aanloop naar Kerst worden in veel steden kerstmarkten georganiseerd. Op deze markten zijn kraampjes te vinden waar allerlei kerstgerelateerde producten worden verkocht, zoals kerstversieringen, ambachtelijke cadeaus, warme chocolademelk en glühwein. Het bezoeken van een kerstmarkt is een gezellig uitje en een traditie die veel mensen graag in ere houden.

Kerstliederen

Tijdens de kerstperiode worden er veel kerstliederen gezongen. Bekende kerstliederen zijn bijvoorbeeld «Stille Nacht», «Jingle Bells» en «Oh dennenboom». Het zingen van kerstliederen gebeurt vaak tijdens kerstvieringen in kerken, maar ook thuis wordt er vaak gezamenlijk gezongen. Het zingen van kerstliederen draagt bij aan de gezellige en feestelijke sfeer van Kerst.

Simultaanuitzending van Bachs Weihnachtsoratorium

In Nederland is er sinds 1948 een bijzondere kersttraditie: de simultaanuitzending van Bachs Weihnachtsoratorium op de avond van eerste kerstdag. De Nederlandse Publieke Omroep zendt deze muzikale uitvoering uit in samenwerking met verschillende omroepen. Het is een traditie geworden waar veel Nederlanders elk jaar naar uitkijken en die bijdraagt aan de feestelijke viering van Kerst.

De invloed van andere religieuze tradities op Kerst

Hoewel Kerstmis voornamelijk geassocieerd wordt met het christendom, heeft het feest ook invloeden uit andere religieuze tradities. Deze invloeden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Kerstviering zoals we die vandaag kennen.

Een van de religieuze tradities die invloed heeft gehad op Kerst is het heidense midwinterfeest, ook bekend als Yule. Dit feest werd gevierd door de Germaanse volkeren en markeerde de winterzonnewende, het keerpunt waarop de dagen weer langer werden. Tijdens Yule werden vreugdevuren aangestoken om de terugkeer van het licht te vieren. Deze symboliek van licht en warmte is ook terug te vinden in de hedendaagse Kerstviering, met kaarsen en lichtjes die de donkere wintermaanden verlichten.

Een andere traditie die invloed heeft gehad op Kerst is het Joodse feest van Chanoeka. Dit feest wordt gevierd ter herinnering aan de inwijding van de Tweede Joodse Tempel en het wonder van de olie die acht dagen lang brandde. Chanoeka wordt ook wel het Feest van het Licht genoemd, waarbij elke avond een kaars van de Menora wordt aangestoken. Deze symboliek van licht en wonderen heeft zijn weg gevonden naar de Kerstviering, waarbij kaarsen worden aangestoken om de geboorte van Jezus te herdenken.

See also:  Waarom Is Zwitserland Zo Duur?

Daarnaast hebben ook Romeinse tradities invloed gehad op Kerst. Het Romeinse feest van Saturnalia werd gevierd ter ere van Saturnus, de god van landbouw en vruchtbaarheid. Tijdens dit feest werden cadeaus uitgewisseld en waren er feestelijke banketten. Sommige van deze tradities zijn geïntegreerd in de Kerstviering, waarbij het uitwisselen van cadeaus en samen eten centrale elementen zijn geworden.

De invloed van deze religieuze tradities heeft de Kerstviering verrijkt en heeft ervoor gezorgd dat het een feest is geworden dat niet alleen religieuze betekenis heeft, maar ook een breder cultureel en sociaal karakter heeft gekregen. Het is een tijd van samenzijn, vreugde en het delen van liefde en vriendschap.

De rol van cadeaus en de Kerstman tijdens Kerst

De rol van cadeaus en de Kerstman tijdens Kerst

Tijdens de kerstperiode spelen cadeaus een belangrijke rol. Het uitwisselen van geschenken is een traditie die teruggaat tot de vroege dagen van het kerstfeest. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan en waarom geven we cadeaus tijdens Kerst?

Het geven van kerstcadeaus heeft zijn oorsprong in het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Volgens de Bijbel brachten de wijzen uit het oosten geschenken voor het pasgeboren kind, zoals goud, wierook en mirre. Deze geschenken werden gezien als een eerbetoon aan het kind Jezus.

In de loop der tijd is het geven van kerstcadeaus geëvolueerd en is de nadruk verschoven naar het uitdrukken van liefde en genegenheid voor familie en vrienden. Het geven van cadeaus is een manier om waardering te tonen voor de mensen die belangrijk voor ons zijn en om hen te laten weten dat we aan hen denken tijdens deze speciale tijd van het jaar.

Een van de meest iconische figuren die in verband wordt gebracht met het geven van kerstcadeaus is de Kerstman. In Nederland kennen we de Kerstman als «Santa Claus». De Kerstman is gebaseerd op de figuur Sinterklaas, die in Nederland op 5 december cadeaus brengt. De moderne afbeelding van de Kerstman, met zijn rode pak en witte baard, is gebaseerd op een combinatie van de oude Sinterklaas-tradities en de Amerikaanse versie van Santa Claus.

Veel mensen geloven dat de Kerstman op kerstavond cadeaus brengt voor kinderen over de hele wereld. Kinderen schrijven brieven aan de Kerstman met hun verlanglijstjes en leggen deze onder de kerstboom. In ruil daarvoor vinden ze op kerstochtend cadeaus die de Kerstman ‘s nachts heeft achtergelaten.

Naast de Kerstman is het gebruikelijk dat familieleden en vrienden elkaar ook cadeaus geven tijdens Kerstmis. Vaak wordt er een lootje getrokken waarbij iedereen een cadeau koopt voor degene wiens naam hij of zij heeft getrokken. Dit zorgt voor een leuk en spannend cadeau-uitwisselingsspel tijdens het kerstfeest.

Het geven van cadeaus tijdens Kerst draagt bij aan de feestelijke sfeer en het gevoel van samenzijn tijdens deze speciale tijd van het jaar. Het is een traditie die zorgt voor vreugde en geluk, en waarbij het niet zozeer om het ontvangen van cadeaus draait, maar om de gedachte achter het cadeau en de tijd die je hebt gestoken in het uitkiezen ervan voor een ander.

Hoe wordt Kerst in verschillende landen gevierd?

Nederland

In Nederland wordt Kerst gevierd op 25 en 26 december. Op 24 december is er vaak een kerstavonddienst in de kerk en op Kerstavond worden er cadeautjes uitgepakt. Op Eerste Kerstdag komt de familie bij elkaar voor een uitgebreid kerstdiner en worden er kerstliederen gezongen. Op Tweede Kerstdag worden vaak activiteiten buitenshuis georganiseerd, zoals een bezoek aan de dierentuin of een wandeling in de natuur.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten wordt Kerst groots gevierd. Huizen worden versierd met kerstverlichting en kerstbomen worden opgetuigd met kerstballen en slingers. Op Kerstavond worden cadeautjes onder de boom gelegd en op Eerste Kerstdag wordt er samen met familie en vrienden gegeten. Ook is het traditie om op deze dag naar de kerk te gaan. Santa Claus (de Kerstman) speelt een grote rol tijdens Kerst in de Verenigde Staten.

Mexico

In Mexico begint het kerstseizoen op 16 december met Las Posadas, een processie waarbij het verhaal van Jozef en Maria wordt nagespeeld. Elke avond wordt er een deel van het verhaal opgevoerd, waarbij mensen zich verkleden als Maria en Jozef en door de buurt trekken op zoek naar een herberg. Op kerstavond wordt er een feestmaal georganiseerd en worden er cadeaus uitgewisseld. Ook is het traditie om rond middernacht een kerststal te maken en de mis bij te wonen.

Japan

In Japan wordt Kerst voornamelijk gevierd als een commercieel evenement. Hoewel minder dan 1% van de bevolking christelijk is, zijn veel Japanners bekend met Kerst en vieren ze het op hun eigen manier. Het is gebruikelijk om op Kerstavond naar een romantisch restaurant te gaan en cadeaus uit te wisselen. Ook worden er kerstbomen versierd en worden er kerstverlichting en muziek in de straten gedisplayed.

Vergelijking van Kerstvieringen in verschillende landen:
Land Belangrijkste tradities
Nederland Kerstavonddienst, kerstdiners en cadeautjes uitpakken
Verenigde Staten Kerstverlichting, kerstbomen, cadeautjes uitpakken en eten met familie en vrienden
Mexico Las Posadas, feestmaal, cadeaus uitwisselen en kerststal maken
Japan Commercieel evenement, romantisch dineren, cadeaus uitwisselen en versieringen in straten

Hoewel Kerst over de hele wereld wordt gevierd, hebben verschillende landen hun eigen tradities en gewoonten om deze speciale tijd van het jaar te vieren. Of het nu gaat om het geloof, familiebijeenkomsten of het geven van cadeaus, Kerst brengt mensen over de hele wereld samen.

De rol van Kerstbomen en kerstversieringen tijdens Kerst

Kerstbomen

De kerstboom speelt een centrale rol tijdens het vieren van Kerst. Het plaatsen en versieren van een kerstboom is een traditie die teruggaat tot de 16e eeuw. Er zijn verschillende theorieën over de oorsprong van de kerstboom, maar het is algemeen bekend dat de traditie van het versieren van een boom tijdens Kerst vooral in Duitsland is ontstaan en zich daarna over de hele wereld heeft verspreid.

See also:  Waarom Is Stikstof In Nederland Een Probleem?

De kerstboom symboliseert het leven en hoop tijdens de donkere wintermaanden. Vaak wordt een echte kerstboom in huis gehaald en versierd met lichtjes, kerstballen, slingers en een piek. Ook worden er cadeautjes onder de kerstboom gelegd, die op Kerstavond of Eerste Kerstdag worden uitgepakt.

Kerstversieringen

Tijdens de kerstperiode worden huizen ook versierd met kerstversieringen, naast de kerstboom. Dit omvat vaak slingers, kerstkransen, guirlandes, kerststallen en andere decoratieve items.

Kerstversieringen worden gebruikt om de sfeer van Kerst te creëren en om het huis feestelijk aan te kleden. Veel mensen vinden het leuk om hun huis te versieren met lichtjes, kerstballen en andere kerstversieringen. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze hun hele huis aan de buitenkant versieren met lichtjes en figuren, zodat het van veraf te zien is.

Kerstversieringen variëren van traditionele items zoals kerstballen en kerstkransen tot moderne decoraties in verschillende stijlen en kleuren. Het is een persoonlijke keuze hoe je je huis versiert en iedereen heeft zijn eigen smaak en voorkeuren.

Al met al spelen kerstbomen en kerstversieringen een belangrijke rol tijdens Kerst. Ze brengen vreugde en sfeer in huis en zijn een belangrijk onderdeel van de kersttradities en feestelijkheden.

Het belang van familie en samenzijn tijdens Kerst

Een van de belangrijkste aspecten van Kerst is het samenzijn met familie. Tijdens de kerstperiode openen mensen over de hele wereld hun deuren en nodigen ze hun dierbaren uit om zich te verzamelen en tijd met elkaar door te brengen. Dit is een tijd waarin familiebanden worden versterkt en herinneringen worden gemaakt.

Tradities

Tijdens Kerst houden veel families bepaalde tradities in ere. Dit kan variëren van het versieren van de kerstboom tot het samen bereiden van een traditionele maaltijd. Het uitwisselen van cadeaus is ook een populaire traditie die in veel families wordt gevierd. Deze tradities versterken de familiebanden en zorgen voor een gevoel van verbondenheid.

Samen eten

Een belangrijk onderdeel van het Kerstfeest is het samen delen van een maaltijd. Families komen samen om te genieten van heerlijke gerechten en lekkernijen. Het diner kan bestaan uit traditionele gerechten, zoals kalkoen of gourmet, afhankelijk van de regio en de familietradities. Het delen van een maaltijd versterkt de banden tussen familieleden en creëert een gevoel van saamhorigheid.

Bijzondere momenten

Kerst is ook een tijd waarin families bijzondere momenten met elkaar delen. Van het uitpakken van cadeaus onder de kerstboom tot het samen zingen van kerstliederen, er zijn veel gelegenheden om gelukkige herinneringen te creëren. Deze momenten versterken de banden tussen familieleden en creëren een gevoel van warmte en liefde.

Kortom, het belang van familie en samenzijn tijdens Kerst kan niet worden overschat. Het is een tijd waarin familiebanden worden versterkt, tradities in ere worden gehouden en bijzondere momenten worden gedeeld. Samen zijn met je dierbaren is waar het uiteindelijk allemaal om draait tijdens deze feestelijke periode.

Vraag en antwoord:

Waarom vieren we Kerst op 25 en 26 december?

Kerst wordt op 25 en 26 december gevierd omdat deze data werden gekozen om de geboorte van Jezus Christus te herdenken. Volgens de christelijke traditie werd Jezus op 25 december geboren, hoewel historici het er niet over eens zijn of dit daadwerkelijk de exacte geboortedatum is. De dag erna, op 26 december, wordt ook wel de Tweede Kerstdag genoemd en is vooral in Nederland een officiële feestdag.

Wat is de oorsprong van Kerst?

De oorsprong van Kerst gaat terug naar het christendom en de geboorte van Jezus Christus. Volgens de verhalen in de bijbel werd Jezus geboren in Bethlehem op 25 december. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van het christelijke geloof en wordt elk jaar op deze datum gevierd.

Waarom vieren we op 26 december ook nog een dag Kerst?

Op 26 december vieren we de Tweede Kerstdag, die ook wel Boxing Day wordt genoemd. Deze dag heeft een andere oorsprong dan de eerste Kerstdag. Het is een oude traditie die teruggaat naar de Middeleeuwen, waarbij de rijken en de kerk op deze dag geschenken uitdeelden aan de armen. Tegenwoordig wordt Tweede Kerstdag voornamelijk gezien als een extra dag om samen te zijn met familie en vrienden en te genieten van elkaars gezelschap.

Hoe vieren mensen Kerst in Nederland?

In Nederland vieren mensen Kerst op verschillende manieren. Veel mensen gaan naar de kerk om de geboorte van Jezus te herdenken. Daarnaast is Kerst ook een tijd van samenzijn met familie en vrienden. Veel mensen gaan uitgebreid dineren en cadeautjes uitwisselen. Ook worden er vaak kerstbomen versierd en kerstliedjes gezongen.

Welke tradities zijn er verbonden met Kerst in Nederland?

Er zijn verschillende tradities verbonden met Kerst in Nederland. Een van de bekendste is het versieren van de kerstboom. Daarnaast worden er vaak kerstkaarten gestuurd, kerststollen gegeten en kerstliedjes gezongen. Ook het uitwisselen van cadeautjes op eerste en/of tweede Kerstdag is een traditie die veel voorkomt in Nederland.

Gaat Kerst alleen maar om cadeautjes krijgen?

Nee, Kerst draait niet alleen om cadeautjes krijgen. Het is een tijd van samenzijn en dankbaarheid. Het vieren van Kerst gaat ook om het herdenken van de geboorte van Jezus en het reflecteren op het afgelopen jaar. Het gaat om het genieten van elkaars gezelschap en het delen van liefde en vreugde met elkaar.