Waarom Is Het Moeilijk Om Te Stoppen Met Alcohol?

Waarom Is Het Moeilijk Om Te Stoppen Met Alcohol?

Alcoholmisbruik is een wijdverspreid probleem dat veel mensen treft over de hele wereld. Veel mensen die willen stoppen met drinken, ontdekken echter dat dit een buitengewoon moeilijke taak kan zijn. Er zijn verschillende redenen waarom het zo moeilijk is om te stoppen met alcoholgebruik.

Ten eerste heeft alcohol een sterke fysieke en mentale verslavende werking. Wanneer iemand regelmatig alcohol consumeert, ontwikkelt het lichaam een tolerantie voor de effecten van alcohol, wat betekent dat ze steeds grotere hoeveelheden moeten drinken om hetzelfde gevoel van euforie te ervaren. Dit kan leiden tot fysieke afhankelijkheid, waarbij het lichaam alcohol nodig heeft om normaal te functioneren.

Ten tweede heeft alcohol ook een sterke sociale component. Veel sociale gelegenheden draaien vaak om drinken, zoals feestjes, bars en restaurants. Dit betekent dat mensen die proberen te stoppen met alcohol vaak worden blootgesteld aan verleidelijke omgevingen en sociale druk om te drinken. Het kan moeilijk zijn om nee te zeggen tegen drankjes wanneer iedereen om je heen aan het drinken is.

Ten derde speelt het gevoel van ontwenning een grote rol bij het stoppen met alcohol. Wanneer iemand stopt met drinken na langdurig gebruik, kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden, zoals tremoren, angst, slaapproblemen en zelfs epileptische aanvallen. Deze ontwenningsverschijnselen kunnen zeer onaangenaam en zelfs gevaarlijk zijn, waardoor mensen teruggrijpen naar alcohol om de symptomen te verlichten.

Kortom, er zijn verschillende redenen waarom het zo moeilijk is om te stoppen met alcohol. De fysieke en mentale verslavende werking, de sociale druk en het gevoel van ontwenning maken het een uitdagende taak. Het is belangrijk om de hulp van professionals te zoeken en een ondersteunend netwerk op te bouwen bij het proberen te stoppen met alcoholgebruik.

Waarom stoppen met alcohol zo moeilijk is?

Stoppen met alcohol kan een uitdaging zijn, en velen vinden het moeilijk om de stap te zetten om volledig te stoppen met drinken. Er zijn verschillende redenen waarom stoppen met alcohol zo moeilijk kan zijn:

 1. Fysieke afhankelijkheid: Bij regelmatig drinken kan het lichaam afhankelijk worden van alcohol. Wanneer iemand abrupt stopt met drinken, kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden, zoals trillen, zweten, angst en slapeloosheid. Dit kan het moeilijk maken om te stoppen en kan leiden tot een terugval.

 2. Psychologische afhankelijkheid: Alcohol kan een copingmechanisme worden om met stress, angst of andere emotionele problemen om te gaan. Mensen kunnen een sterke emotionele band hebben met alcohol en het moeilijk vinden om zonder het kalmerende effect van alcohol te zijn.

 3. Sociale druk: Alcoholgebruik is vaak sociaal geaccepteerd en kan een prominente rol spelen bij sociale evenementen en bijeenkomsten. Het stoppen met drinken kan leiden tot sociale druk en het gevoel buitengesloten te worden.

 4. Gewoontevorming: Het drinken van alcohol kan een ingesleten gewoonte zijn die moeilijk te doorbreken is. Het kan moeilijk zijn om nieuwe gewoonten en routines te ontwikkelen die geen alcoholgebruik omvatten.

 5. Terugval en verleiding: Zelfs nadat iemand is gestopt met alcohol, kunnen er verleidingen en triggers zijn die kunnen leiden tot een terugval. Situaties, mensen of emoties kunnen sterke verlangens naar alcohol opwekken, waardoor het moeilijk is om volledig te stoppen.

Het begrijpen van deze redenen kan helpen bij het aanpakken van het probleem en het ontwikkelen van strategieën om de uitdagingen aan te gaan. Het kan ook nuttig zijn om professionele hulp te zoeken bij het stoppen met alcohol, zoals therapie of ondersteuningsgroepen.

Fysieke afhankelijkheid van alcohol

Een van de belangrijkste redenen waarom het moeilijk is om te stoppen met alcohol is de fysieke afhankelijkheid die ontstaat na langdurig en overmatig alcoholgebruik. Wanneer iemand regelmatig grote hoeveelheden alcohol consumeert, past het lichaam zich aan en wordt het tolerant voor alcohol.

Dit betekent dat er steeds meer alcohol nodig is om hetzelfde effect te bereiken. Het lichaam raakt gewend aan de aanwezigheid van alcohol en begint te vertrouwen op alcohol om normaal te kunnen functioneren.

Wanneer iemand die fysiek afhankelijk is van alcohol stopt met drinken of grote hoeveelheden alcohol vermindert, kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden. Deze symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen onder andere omvatten:

 • Tremoren: Trillende handen, trillende lippen en andere ongecontroleerde lichaamsbewegingen.
 • Zweten: Overmatig zweten, vooral ‘s nachts.
 • Gevoelens van angst: Onrust, nervositeit en prikkelbaarheid.
 • Slapeloosheid: Moeite met in slaap vallen of doorslapen.
 • Misselijkheid en braken: Gevoel van misselijkheid en braken.
 • Hartkloppingen: Snelle of onregelmatige hartslag.
 • Hoofdpijn: Ernstige hoofdpijn, soms gepaard gaand met duizeligheid.

Deze ontwenningsverschijnselen kunnen extreem ongemakkelijk zijn en kunnen zelfs levensbedreigend zijn als ze niet worden behandeld onder medisch toezicht. Daarom kiezen mensen die fysiek afhankelijk zijn van alcohol er vaak voor om door te blijven drinken om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Daarnaast kan het drinken van alcohol ook een gevoel van ontspanning en welzijn teweegbrengen, waardoor iemand met fysieke afhankelijkheid zich tijdelijk beter voelt. Dit kan het verlangen om te stoppen met drinken nog moeilijker maken, omdat het vermijden van ontwenningsverschijnselen en het zoeken naar positieve gevoelens kunnen bijdragen aan het in stand houden van de verslaving.

Kortom, de fysieke afhankelijkheid van alcohol zorgt ervoor dat het moeilijk is om te stoppen met drinken. Het lichaam past zich aan aan de aanwezigheid van alcohol en ontwenningsverschijnselen kunnen ontstaan wanneer men stopt met drinken. Bovendien kan het drinken van alcohol ook een gevoel van ontspanning en welzijn teweegbrengen, wat het verlangen om te stoppen verder kan belemmeren.

See also:  Waarom Hebben Voetballers Een Masker Op?

Psychologische gewoonten en associaties

Psychologische gewoonten en associaties spelen een belangrijke rol bij de moeilijkheid om te stoppen met alcohol. Het menselijk brein is een complex orgaan dat sterk wordt beïnvloed door gewoonten en associaties.

Gewoontevorming

Gewoontevorming

Het gebruik van alcohol kan gemakkelijk een gewoonte worden. Wanneer iemand regelmatig alcohol drinkt, creëert het brein neurologische paden die de associatie tussen bepaalde situaties en het drinken van alcohol versterken. Bijvoorbeeld, na een lange werkdag kan het gebruikelijk zijn om een alcoholisch drankje te nemen om te ontspannen. Deze gewoonte kan moeilijk te doorbreken zijn, omdat het brein geprogrammeerd is om naar alcohol te verlangen wanneer het wordt geconfronteerd met vergelijkbare situaties.

Associaties

Associaties tussen alcohol en plezierige ervaringen kunnen ook bijdragen aan de moeilijkheid om te stoppen. Als mensen positieve emoties ervaren wanneer ze alcohol drinken, zoals ontspanning, plezier of sociaal contact, kan het brein deze emoties gaan associëren met alcohol. Dit betekent dat telkens wanneer er plezierige gevoelens worden ervaren, het brein automatisch naar alcohol verlangt als een manier om die gevoelens te versterken.

Deze associaties kunnen diepgeworteld zijn en moeilijk te doorbreken. Zelfs na het nemen van de beslissing om te stoppen met alcohol, kunnen mensen geconfronteerd worden met sterke verlangens en trek naar alcohol wanneer ze worden geconfronteerd met situaties waarin ze eerder alcohol consumeerden en positieve emoties ervaarden.

Het doorbreken van psychologische gewoonten en associaties is een essentieel onderdeel van het stoppen met alcohol. Het vergt doorzettingsvermogen, steun en mogelijk professionele hulp, zoals therapie, om nieuwe, gezonde associaties te creëren en oude gewoonten te doorbreken.

Sociale druk en verwachtingen

Een van de belangrijkste redenen waarom het moeilijk is om te stoppen met alcohol is de sociale druk en de verwachtingen vanuit de samenleving. Veel mensen drinken alcohol omdat het als normaal en sociaal geaccepteerd wordt gezien. Dit kan ervoor zorgen dat iemand die wil stoppen met drinken, geconfronteerd wordt met negatieve reacties en weerstand.

De sociale druk om te drinken kan voortkomen uit verschillende situaties. Bijvoorbeeld tijdens sociale gelegenheden zoals feestjes, verjaardagen of etentjes. Hier wordt vaak verwacht dat mensen alcohol drinken om mee te doen en zichzelf te ontspannen. Als iemand er dan voor kiest om niet te drinken, kan dit vragen of opmerkingen oproepen zoals «Waarom drink je niet?» of «Doe niet zo saai.»

Daarnaast kunnen ook vrienden, familieleden en collega’s een rol spelen in de sociale druk. Als je in een omgeving bent waar veel mensen drinken en je besluit om te stoppen, kan dit invloed hebben op de dynamiek en de relatie met anderen. Het kan zijn dat mensen het moeilijk vinden om deze verandering te accepteren en proberen je over te halen om toch weer te gaan drinken.

De verwachtingen vanuit de samenleving spelen ook een grote rol bij het stoppen met alcohol. Onze maatschappij is sterk gericht op alcohol als vorm van ontspanning en genot. Reclames, films en media dragen bij aan het beeld dat alcohol drinken gewoon is en erbij hoort. Dit maakt het moeilijk voor mensen die willen stoppen met drinken, omdat ze vaak het gevoel hebben dat ze buiten de norm vallen.

Om succesvol te zijn in het stoppen met alcohol, is het belangrijk om met deze sociale druk en verwachtingen om te kunnen gaan. Dit kan betekenen dat je nieuwe manieren van ontspanning en genot moet leren vinden, en dat je moet leren omgaan met de reacties van anderen. Sterke sociale steun, bijvoorbeeld vanuit een supportgroep, kan hierbij heel waardevol zijn.

Ontwenningsverschijnselen bij stoppen met alcohol

Wanneer iemand stopt met het drinken van alcohol, kan dit leiden tot ontwenningsverschijnselen. Deze verschijnselen zijn het gevolg van het wegvallen van de fysieke en mentale afhankelijkheid van alcohol. Hoewel de ernst van de ontwenningsverschijnselen kan variëren per individu en de duur van het alcoholgebruik, kunnen ze in sommige gevallen ernstig en zelfs levensbedreigend zijn.

Veelvoorkomende ontwenningsverschijnselen

De meest voorkomende ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met alcohol zijn:

 • Tremoren: Trillende handen en lichaam.
 • Misselijkheid en braken: Vaak gepaard gaand met verlies van eetlust.
 • Zweten: Overmatig zweten, zelfs bij lage temperaturen.
 • Slaapproblemen: Slapeloosheid of moeite met in slaap vallen.
 • Angst en rusteloosheid: Gevoelens van nervositeit en onrust.
 • Irritatie en stemmingswisselingen: Snelle stemmingsveranderingen en prikkelbaarheid.
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk: Versnelde hartslag en hogere bloeddruk.

Ernstige ontwenningsverschijnselen

In sommige gevallen kunnen de ontwenningsverschijnselen ernstig zijn en medische hulp vereisen. Deze ernstige ontwenningsverschijnselen, bekend als delirium tremens (DT), treden meestal op bij mensen die zwaar en langdurig alcohol hebben misbruikt. Symptomen van DT kunnen zijn:

 • Verwarring en desoriëntatie: Niet weten waar je bent of wat er om je heen gebeurt.
 • Delirium: Ernstige verwardheid en hallucinaties.
 • Koorts en zweten: Hoge lichaamstemperatuur en overmatig zweten.
 • Epileptische aanvallen: Ongecontroleerde schokken en stuiptrekkingen.
 • Ademhalingsproblemen: Ademhalingsproblemen, zoals snelle ademhaling of kortademigheid.

Behandeling van ontwenningsverschijnselen

Als iemand wil stoppen met alcohol en last heeft van ontwenningsverschijnselen, is het belangrijk om medische hulp te zoeken. Een medisch professional kan de symptomen beoordelen en indien nodig medicatie voorschrijven om de ontwenningsverschijnselen te verminderen en het risico op ernstige complicaties te verminderen.

See also:  Waarom Is De Lucht Blauw?

Daarnaast kan het nuttig zijn om de persoonlijke triggers en onderliggende oorzaken van het alcoholgebruik aan te pakken. Therapie en ondersteuning van vrienden, familie en/of supportgroepen kunnen hierbij helpen.

Voorkomende ontwenningsverschijnselen: Ernstige ontwenningsverschijnselen (delirium tremens):
Tremoren Verwarring en desoriëntatie
Misselijkheid en braken Delirium
Zweten Koorts en zweten
Slaapproblemen Epileptische aanvallen
Angst en rusteloosheid Ademhalingsproblemen
Irritatie en stemmingswisselingen
Verhoogde hartslag en bloeddruk

Emotionele coping mechanismen

Emotionele coping mechanismen zijn manieren waarop individuen proberen om te gaan met negatieve emoties en stress in hun leven. Voor sommige mensen kan alcohol een coping mechanisme zijn om met deze emoties om te gaan. Hier zijn enkele van de belangrijkste emotionele coping mechanismen die kunnen bijdragen aan de moeilijkheid om te stoppen met alcohol:

 1. Stressverlichting: Veel mensen gebruiken alcohol als een manier om stress te verminderen en zich ontspannen te voelen. Het drinken van alcohol kan tijdelijk helpen om negatieve emoties te onderdrukken en een gevoel van rust te creëren. Dit kan leiden tot een verslaving aan alcohol, omdat mensen steeds opnieuw naar alcohol grijpen om zich beter te voelen.
 2. Emotionele verdoving: Sommige mensen gebruiken alcohol als een manier om negatieve emoties te verdoven. Ze drinken om pijn, verdriet, angst of andere moeilijke emoties te onderdrukken. De alcohol kan een tijdelijke ontsnapping bieden van deze emoties, waardoor het moeilijk wordt om te stoppen omdat ze niet weten hoe ze met hun emoties zonder alcohol moeten omgaan.
 3. Emotioneel zelfmedicatie: Alcohol kan ook worden gebruikt als zelfmedicatie voor onderliggende emotionele problemen, zoals depressie, angst of trauma. Mensen kunnen alcohol drinken om de pijn te verzachten en zich tijdelijk beter te voelen. Dit kan een vicieuze cirkel worden, waarbij mensen steeds meer alcohol nodig hebben om zich beter te voelen en hun emotionele problemen steeds erger worden.
 4. Sociale druk en acceptatie: In sommige sociale situaties kan het drinken van alcohol de norm zijn. Mensen kunnen aandringen op het drinken van alcohol om erbij te horen of om sociale druk te vermijden. Dit kan het moeilijk maken om te stoppen met alcohol, omdat het afwijzen van alcohol kan leiden tot gevoelens van uitsluiting of sociale isolatie.

Het begrijpen van deze emotionele coping mechanismen kan helpen om de complexiteit van het stoppen met alcohol te begrijpen. Het gaat niet alleen om het stoppen met het drinken van alcohol, maar ook om het leren omgaan met negatieve emoties op een gezondere manier. Hulp zoeken bij een professional en het ontwikkelen van alternatieve coping strategieën kan essentieel zijn bij het proces van herstel van alcoholverslaving.

Verlies van het gevoel van controle

Een van de belangrijkste redenen waarom het zo moeilijk is om te stoppen met alcohol is het verlies van het gevoel van controle. Alcoholisme is een verslaving die wordt gekenmerkt door een oncontroleerbare drang om alcohol te drinken, zelfs wanneer dit leidt tot negatieve gevolgen.

Wanneer iemand begint met het drinken van alcohol, kan dit in eerste instantie een gevoel van ontspanning en plezier geven. Dit kan ervoor zorgen dat de persoon zich beter voelt en problemen tijdelijk vergeet. Hierdoor kan het gebruik van alcohol als een manier worden gezien om met stress of moeilijke situaties om te gaan.

Echter, na verloop van tijd kan het drinken van alcohol leiden tot tolerantie, waarbij steeds grotere hoeveelheden nodig zijn om hetzelfde effect te bereiken. Dit kan ervoor zorgen dat de persoon meer alcohol gaat drinken dan hij van plan was, en het controleverlies begint.

Het verlies van controle kan leiden tot problemen in verschillende aspecten van het leven van de persoon, inclusief relaties, werk en gezondheid. Ondanks de negatieve gevolgen blijft de persoon doorgaan met drinken, waardoor de verslaving steeds erger wordt.

Na verloop van tijd kan het verlies van controle ervoor zorgen dat de persoon het idee heeft dat hij geen keuze meer heeft en dat alcohol een noodzaak is geworden. Dit kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en machteloosheid, wat het moeilijk maakt om te stoppen met drinken.

Daarom is het verlies van het gevoel van controle een belangrijke reden waarom het zo moeilijk is om te stoppen met alcohol.

Onderliggende mentale gezondheidsproblemen

Voor veel mensen kan het moeilijk zijn om te stoppen met alcohol vanwege onderliggende mentale gezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen samenhangen met hun alcoholgebruik en kunnen het proces van stoppen bemoeilijken. Er zijn verschillende mentale gezondheidsproblemen die vaak voorkomen bij mensen die moeite hebben om te stoppen met alcohol.

Depressie en angststoornissen

Een veelvoorkomende reden waarom mensen alcohol gebruiken en het moeilijk vinden om te stoppen, zijn depressie en angststoornissen. Alcohol kan tijdelijk verlichting bieden van symptomen zoals somberheid, angst en stress. Hierdoor kan het een ontsnappingsmechanisme worden en kan het moeilijk zijn om alternatieve copingmechanismen te vinden.

Post-traumatische stressstoornis (PTSS)

Mensen die lijden aan post-traumatische stressstoornis kunnen het moeilijk vinden om te stoppen met alcohol vanwege de zelfmedicatie. Alcoholgebruik kan worden gebruikt als een manier om de symptomen van PTSS, zoals flashbacks, nachtmerries en hypervigilantie, te verdoven.

See also:  Waarom Krijg Ik Een Voorlopige Aanslag?

Bipolaire stoornis

Bij mensen met een bipolaire stoornis kan alcoholgebruik worden geassocieerd met de manische fase van de stoornis. Tijdens deze fase kan het verlangen naar alcohol intenser zijn en kan het moeilijk zijn om de drang te weerstaan. Bovendien kan alcoholgebruik de stemmingsschommelingen verergeren en het herstelproces bemoeilijken.

Andere psychische aandoeningen

Naast depressie, angststoornissen, PTSS en bipolaire stoornis kunnen er nog andere psychische aandoeningen zijn die het moeilijk maken om te stoppen met alcohol. Voor veel mensen kan alcoholgebruik een manier zijn om met de symptomen en het ongemak van deze aandoeningen om te gaan. Het stoppen met alcohol kan deze symptomen tijdelijk verergeren en kan daarom uitdagend zijn.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het stoppen met alcohol niet de onderliggende mentale gezondheidsproblemen oplost, maar eerder een eerste stap is richting herstel. Het is essentieel om professionele hulp te zoeken bij het omgaan met deze problemen en om een adequaat behandelplan op te stellen dat rekening houdt met zowel de alcoholverslaving als de mentale gezondheidsproblemen.

Gebrek aan effectieve ondersteuning en behandeling

Een van de belangrijkste redenen waarom het zo moeilijk is om te stoppen met alcohol, is het gebrek aan effectieve ondersteuning en behandeling voor mensen die ermee worstelen.

Veel mensen die willen stoppen met drinken, hebben behoefte aan professionele begeleiding en behandeling om hen te helpen de fysieke, mentale en emotionele uitdagingen van detoxificatie en herstel aan te pakken. Helaas is er vaak een gebrek aan toegankelijke en betaalbare behandelingsmogelijkheden.

Daarnaast is er vaak ook een gebrek aan begrip en steun vanuit de maatschappij. Het stigma rondom alcoholverslaving kan ervoor zorgen dat mensen zich schamen om hulp te zoeken. Dit kan leiden tot isolatie en het gevoel dat er geen steun beschikbaar is.

Er zijn weliswaar verschillende behandelingsprogramma’s en ondersteuningsgroepen beschikbaar, maar ze zijn niet altijd effectief voor iedereen. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor een ander. Het gebrek aan maatwerk en diversiteit in het aanbod van behandelingen en ondersteuning kan ervoor zorgen dat mensen niet de juiste hulp krijgen die ze nodig hebben.

Daarnaast kan het ook moeilijk zijn om langdurige ondersteuning en nazorg te ontvangen. Verslavingsherstel is een langdurig proces en vereist vaak continu support en opvolging. Maar vanwege beperkte financiële middelen en middelen in de gezondheidszorg kan het moeilijk zijn om de nodige nazorg te ontvangen.

Het gebrek aan effectieve ondersteuning en behandeling speelt een grote rol bij het behoud van alcoholgebruik en maakt het moeilijk voor mensen om definitief te stoppen met drinken.

Vraag en antwoord:

Waarom is het zo moeilijk om te stoppen met alcohol?

Het stoppen met alcohol kan moeilijk zijn om verschillende redenen. Eén reden is dat alcoholverslaving een complexe aandoening is die zowel fysieke als psychologische aspecten heeft. Het lichaam kan afhankelijk worden van alcohol en het stoppen kan ontwenningsverschijnselen zoals trillen, zweten en angst veroorzaken. Bovendien kan alcohol ook een sterke emotionele en sociale component hebben, waardoor het moeilijk kan zijn om te stoppen vanwege sociale druk, gewoonten of emotionele afhankelijkheid.

Wat zijn de fysieke gevolgen van alcoholverslaving?

Alcoholverslaving kan verschillende fysieke gevolgen hebben. Langdurig en overmatig alcoholgebruik kan leiden tot leverziekte, hersenschade, maag- en darmproblemen, zenuwbeschadiging, hart- en vaatziekten, en zelfs kanker. Het kan ook leiden tot een verzwakt immuunsysteem, wat het risico op infecties verhoogt. Het stoppen met drinken kan helpen om verdere schade aan het lichaam te voorkomen en de gezondheid te herstellen.

Hoe kan ik mijn alcoholverslaving overwinnen?

Het overwinnen van een alcoholverslaving kan een uitdagend proces zijn, maar het is zeker mogelijk. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken, zoals een arts, therapeut of een gespecialiseerde verslavingsbehandeling. Zij kunnen je begeleiden bij het afkicken en bieden de nodige ondersteuning. Daarnaast is het belangrijk om een sterk sociaal netwerk te hebben, je levensstijl aan te passen om triggers te vermijden en gezonde copingmechanismen te ontwikkelen om stress en emoties te beheersen zonder alcohol.

Waarom kan het moeilijk zijn om sociale druk te weerstaan en te stoppen met alcohol?

Alcohol speelt vaak een grote rol in sociale situaties en het kan moeilijk zijn om sociale druk te weerstaan om te drinken. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk of anders als ze niet drinken in sociale situaties waar anderen dat wel doen. Bovendien kan het stoppen met alcohol ook betekenen dat je bepaalde vriendschappen of sociale groepen moet opgeven die gebaseerd zijn op drinken. Het is belangrijk om steun te zoeken bij mensen die je begrijpen en je niet onder druk zetten om te drinken.

Wat zijn de symptomen van alcoholontwenning?

Alcoholontwenning kan verschillende symptomen veroorzaken, waaronder trillen, zweten, koude rillingen, hoofdpijn, misselijkheid en braken, angst, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en stemmingswisselingen. In ernstige gevallen kan alcoholontwenning ook leiden tot delirium tremens, een ernstige aandoening die verwardheid, hallucinaties, hoge koorts en epileptische aanvallen kan veroorzaken. Het is belangrijk om bij ernstige ontwenningsverschijnselen medische hulp te zoeken.