Waarom Is Ebola Niet In Nederland?

Waarom Is Ebola Niet In Nederland?

Sinds het uitbreken van de Ebola-epidemie in 2014 zijn er wereldwijd duizenden mensen besmet en overleden aan het virus. Hoewel Ebola een verwoestende impact heeft gehad in landen als Sierra Leone, Liberia en Guinee, is het virus gelukkig niet in Nederland opgedoken. Maar waarom is Ebola niet in Nederland? Laten we eens kijken naar enkele feiten en verklaringen.

Ten eerste heeft Nederland een uitgebreid en goed functionerend gezondheidszorgsysteem. Dit betekent dat er strikte protocollen zijn om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen en om snel in te grijpen als er een mogelijk geval van Ebola wordt ontdekt. Daarnaast is er in Nederland een hoge graad van bewustzijn en kennis over het virus onder medisch personeel en de algehele bevolking.

Een andere factor die heeft bijgedragen aan het voorkomen van Ebola in Nederland is de geografische ligging. Nederland ligt niet in West-Afrika, waar de uitbraak van Ebola begon. Dit betekent dat er geen directe contacten zijn met besmette gebieden, waardoor de kans op import van het virus aanzienlijk wordt verkleind.

Ook het feit dat Nederland een ontwikkeld land is met een goede infrastructuur en hygiënevoorzieningen speelt een rol. De sterke gezondheidsinfrastructuur en hygiënestandaarden in Nederland dragen bij aan het voorkomen van de verspreiding van het Ebola-virus.

Conclusie: Dankzij het goed functionerende gezondheidszorgsysteem, de geografische ligging, de hoge mate van bewustzijn en kennis over het virus en de ontwikkelde infrastructuur en hygiënevoorzieningen heeft Nederland niet te maken gehad met een Ebola-uitbraak. Het is van groot belang om deze maatregelen te blijven handhaven en voortdurend waakzaam te zijn voor de bedreiging van infectieziekten.

Waarom is Ebola niet in Nederland?

Ebola is een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het Ebola-virus. Sinds de eerste uitbraak in 1976 zijn er meerdere epidemieën geweest in verschillende landen in Afrika. Hoewel het virus zich snel kan verspreiden, is het gelukkig nog niet in Nederland opgedoken. Dit komt door verschillende redenen:

 1. Geografische afstand: Nederland ligt op een behoorlijke afstand van de landen waar Ebola-uitbraken hebben plaatsgevonden, zoals Sierra Leone, Liberia en Guinee. Deze landen liggen in West-Afrika, terwijl Nederland zich in Noordwest-Europa bevindt. Hierdoor wordt de kans op directe overdracht van het virus tussen deze landen verkleind.
 2. Effectieve preventiemaatregelen: Nederland heeft strenge protocollen en maatregelen op het gebied van volksgezondheid en infectieziekten. Er zijn specifieke richtlijnen opgesteld voor het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, waaronder Ebola. Deze maatregelen omvatten onder andere intensieve surveillancesystemen, snelle diagnosemogelijkheden en geïsoleerde behandelingsfaciliteiten. Hierdoor kan een mogelijke infectie snel worden gedetecteerd en kunnen er direct passende maatregelen worden genomen.
 3. Goede gezondheidszorginfrastructuur: Nederland beschikt over een goed ontwikkelde gezondheidszorginfrastructuur. Er zijn goed uitgeruste ziekenhuizen en medische voorzieningen beschikbaar, inclusief gespecialiseerde afdelingen voor infectieziekten. Deze faciliteiten kunnen adequaat reageren op een mogelijke uitbraak en de verspreiding van het virus beperken.
 4. Strenge grenscontroles en reisbeperkingen: Nederland heeft strenge grenscontroles en reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van infectieziekten te beperken. Bij binnenkomst wordt er gecontroleerd op mogelijke symptomen van ziekten zoals Ebola en worden er passende maatregelen genomen indien nodig.

Hoewel Nederland goed voorbereid is op een mogelijke uitbraak van Ebola, is het belangrijk om waakzaam te blijven en de ontwikkelingen rondom deze ziekte op internationaal niveau nauwlettend te volgen. Het is van groot belang om de verspreiding van het virus wereldwijd te voorkomen en te bestrijden.

Ebola-uitbraak in andere landen

Ebola-uitbraak in andere landen

In tegenstelling tot Nederland heeft Ebola in verschillende andere landen voor grote gezondheidsproblemen en epidemieën gezorgd. Hieronder volgt een overzicht van enkele landen die zwaar getroffen zijn door de Ebola-uitbraak:

1. Sierra Leone

Sierra Leone is een van de zwaarst getroffen landen tijdens de Ebola-uitbraak. De ziekte heeft daar geleid tot duizenden gevallen en vele sterfgevallen. De beperkte medische infrastructuur en de hoge bevolkingsdichtheid hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het virus in dit land.

2. Liberia

Ook Liberia is zwaar getroffen door de Ebola-epidemie. Het virus heeft zich snel verspreid door het land, mede als gevolg van een gebrek aan bewustwording en preventieve maatregelen. De hoge armoede, slechte sanitaire voorzieningen en beperkte toegang tot gezondheidszorg hebben de verspreiding verder vergemakkelijkt.

3. Guinee

In Guinee is de Ebola-uitbraak begonnen. Het virus verspreidde zich snel naar de omliggende landen en veroorzaakte een grote gezondheidscrisis. Het gebrek aan kennis over de oorzaken en symptomen van Ebola, evenals de traditionele begrafenispraktijken, droegen bij aan de verspreiding van de ziekte.

4. Democratische Republiek Congo

De Democratische Republiek Congo heeft te maken gehad met verschillende Ebola-uitbraken in de afgelopen jaren. Het land heeft echter ervaring met de bestrijding van de ziekte en heeft snel kunnen reageren op nieuwe gevallen. Desondanks heeft Ebola nog steeds een aanzienlijke impact gehad op de gezondheidszorg in het land.

Deze landen hebben grote inspanningen geleverd om de Ebola-uitbraak onder controle te krijgen en de verspreiding van het virus te stoppen. Internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij het ondersteunen van deze landen in hun strijd tegen de epidemie.

Land Aantal gevallen Aantal sterfgevallen
Sierra Leone 14,124 3,956
Liberia 10,678 4,810
Guinee 3,814 2,544
Democratische Republiek Congo 3,481 2,299
See also:  Benny Neyman Waarom Fluister Ik Je Naam Nog?

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze cijfers continu veranderen, omdat nieuwe gevallen worden ontdekt en er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Nederlandse strenge gezondheidsmaatregelen

De Nederlandse overheid heeft strenge gezondheidsmaatregelen ingevoerd om de verspreiding van Ebola naar Nederland te voorkomen. Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het virus niet het land binnenkomt en zich niet verder kan verspreiden onder de bevolking.

Enkele van de belangrijkste maatregelen zijn:

 • Reisbeperkingen: Er zijn reisbeperkingen opgelegd voor gebieden waar Ebola-uitbraken zijn gemeld. Reizigers die uit deze gebieden komen, worden nauwlettend gevolgd en kunnen worden onderworpen aan gezondheidscontroles en quarantainemaatregelen.
 • Meldplicht: Medische professionals zijn verplicht om onmiddellijk elke vermoedelijke of bevestigde Ebola-zaak te melden bij de gezondheidsautoriteiten. Dit helpt bij het snel identificeren en isoleren van mogelijke gevallen.
 • Voorlichting en bewustwording: De overheid heeft uitgebreide voorlichtingscampagnes gelanceerd om het publiek bewust te maken van de symptomen van Ebola en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen infectie. Dit omvat het promoten van goede hygiënepraktijken en het vermijden van nauw contact met besmette personen.
 • Crisisplannen: Nederland heeft gedetailleerde crisisplannen opgesteld om een mogelijke Ebola-uitbraak aan te pakken. Deze plannen omvatten protocollen voor het testen en isoleren van verdachte gevallen, het voldoende voorzien van personeel en apparatuur, en het coördineren van de respons met andere Europese landen.

Door deze strenge gezondheidsmaatregelen en de alertheid van de Nederlandse autoriteiten is het land tot op heden gespaard gebleven van Ebola-gevallen. Het is belangrijk dat deze maatregelen blijven worden gehandhaafd en dat het publiek zich bewust blijft van de symptomen en preventieve maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Bescherming van de Nederlandse grenzen

Om de verspreiding van Ebola naar Nederland te voorkomen, worden er verschillende maatregelen genomen aan de Nederlandse grenzen. Hieronder volgen enkele van deze beschermingsmaatregelen:

1. Vaccinaties en medische controles

Alle reizigers die uit Ebola-getroffen gebieden komen, worden streng gecontroleerd op symptomen van de ziekte. Zij worden bijvoorbeeld bij aankomst op Schiphol gevraagd naar mogelijke blootstelling aan het virus en worden indien nodig medisch onderzocht. Daarnaast kunnen zij ook gevaccineerd worden tegen Ebola.

2. Verbod op import van bushmeat

Een belangrijke bron van Ebola-uitbraken is het eten van bushmeat, vlees van wilde dieren die mogelijk besmet zijn met het virus. Om het risico op een Ebola-uitbraak te verkleinen, is het in Nederland verboden om bushmeat te importeren. Hierdoor wordt de kans op het introduceren van het virus via voedsel verkleind.

3. Informatieverstrekking en bewustwording

Om de Nederlandse bevolking bewust te maken van Ebola en hoe de verspreiding ervan te voorkomen, worden er regelmatig informatieve campagnes georganiseerd. Deze campagnes bieden kennis over de ziekte, symptomen, preventiemethoden en wat te doen bij vermoedelijke besmetting. Op deze manier worden mensen aangespoord om voorzorgsmaatregelen te nemen en alert te zijn op mogelijke symptomen.

4. Samenwerking met internationale organisaties

Nederland werkt nauw samen met internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rode Kruis om de verspreiding van Ebola te bestrijden. Deze samenwerking omvat het delen van informatie, het verstrekken van financiële steun en het bieden van medische hulp ter plaatse.

5. Snelle respons en quarantainebeleid

Als er een vermoeden is van een Ebola-besmetting, wordt er snel gereageerd om verdere verspreiding tegen te gaan. De betreffende persoon wordt geïsoleerd en in quarantaine geplaatst totdat de diagnose gesteld kan worden. Dit helpt bij het voorkomen van het virus dat zich verspreidt naar andere mensen in Nederland.

Met deze maatregelen worden de Nederlandse grenzen beschermd tegen de verspreiding van Ebola. Hoewel er altijd een risico blijft bestaan, werkt Nederland hard om ervoor te zorgen dat de ziekte niet naar Nederland komt en om de bevolking te beschermen.

Samenwerking met internationale gezondheidsorganisaties

Samenwerking met internationale gezondheidsorganisaties

Ebola is een ernstige ziekte die grote gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Om ervoor te zorgen dat Ebola niet in Nederland terechtkomt en om de verspreiding ervan wereldwijd te voorkomen, werkt Nederland nauw samen met internationale gezondheidsorganisaties.

World Health Organization

De World Health Organization (WHO) is een van de belangrijkste internationale gezondheidsorganisaties waarmee Nederland samenwerkt. De WHO speelt een coördinerende rol bij de aanpak van uitbraken van infectieziekten, waaronder Ebola. Ze bieden technische ondersteuning en expertise, ontwikkelen richtlijnen en protocollen, en coördineren internationale inspanningen om de verspreiding van Ebola te beheersen.

European Centre for Disease Prevention and Control

Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) is ook een belangrijke partner van Nederland in de strijd tegen Ebola. Het ECDC is verantwoordelijk voor het coördineren en ondersteunen van de respons op infectieziekten binnen Europa. Ze monitoren de situatie in landen waar Ebola voorkomt en voorzien Nederland van informatie en advies om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is een nationale en internationale hulporganisatie die zich bezighoudt met noodhulp en rampenbestrijding. Ze spelen een essentiële rol bij de bestrijding van Ebola in getroffen landen, zoals het bieden van medische hulp, logistieke ondersteuning en het verspreiden van voorlichtingsmateriaal. Nederland werkt nauw samen met het Nederlandse Rode Kruis om de verspreiding van Ebola te voorkomen en indien nodig bij te dragen aan de hulpverlening in getroffen gebieden.

See also:  Waarom Komen Vluchtelingen Juist Naar Nederland?

Samenwerking en preventieve maatregelen

De samenwerking met internationale gezondheidsorganisaties stelt Nederland in staat om snel en effectief te reageren op mogelijke Ebola-uitbraken. Er zijn ook verschillende preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat Ebola Nederland bereikt. Dit omvat het screenen van reizigers uit getroffen gebieden, het trainen van medisch personeel, het bevorderen van hygiënische praktijken en het bieden van voorlichting aan het publiek. Deze maatregelen zijn essentieel om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van Ebola te voorkomen.

Gebrek aan Ebola-dragers in Nederland

Ebola is een zeer besmettelijke en gevaarlijke ziekte die voornamelijk voorkomt in bepaalde landen in West-Afrika. Gelukkig is er nog geen enkel geval van Ebola in Nederland geweest. Dit is voornamelijk te wijten aan het gebrek aan Ebola-dragers in ons land.

Ebola wordt verspreid via direct contact met lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon, zoals bloed, urine, speeksel of braaksel. Daarnaast kan het virus ook worden overgedragen door het aanraken van besmette objecten of oppervlakken. Het is belangrijk op te merken dat het virus alleen zeer besmettelijk is tijdens de acute fase van de ziekte, wanneer de symptomen het meest ernstig zijn.

In Nederland zijn er verschillende redenen waarom het aantal Ebola-dragers laag is:

 1. Geografische afstand: Nederland ligt geografisch gezien ver van de landen waar Ebola heerst, waardoor de kans op import van het virus via reizigers relatief klein is.
 2. Sterke gezondheidszorg: Nederland heeft een goed ontwikkelde gezondheidszorg en infectiebestrijdingssystemen, die snel kunnen reageren op mogelijke Ebola-gevallen en de verspreiding van het virus kunnen voorkomen.
 3. Goede hygiënepraktijken: In Nederland zijn goede hygiënepraktijken gemeengoed, zoals regelmatig handen wassen en het schoonmaken van oppervlakken. Dit draagt bij aan het minimaliseren van de verspreiding van ziektes, waaronder Ebola.

Daarnaast heeft Nederland een actief en effectief reisadvies- en gezondheidsmonitoringssysteem voor reizigers uit gebieden waar de Ebola-uitbraak zich voordoet. Dit systeem detecteert snel potentiële gevallen van Ebola bij reizigers en zorgt voor passende vervolgstappen, zoals isolatie en behandeling.

Hoewel het gebrek aan Ebola-dragers in Nederland een positieve ontwikkeling is, is het nog steeds belangrijk om waakzaam te blijven en alert te zijn op mogelijke gevallen van Ebola. Het internationale karakter van onze samenleving en de frequente internationale reizen maken het noodzakelijk om de situatie wereldwijd nauwlettend in de gaten te houden en voorbereid te zijn op eventuele uitbraken.

Voorlichting en bewustwording

Een van de redenen waarom Ebola zich niet heeft verspreid in Nederland is vanwege de effectieve voorlichting en bewustwording van de ziekte. De Nederlandse overheid, samen met gezondheidsorganisaties en ziekenhuizen, heeft actief informatie verstrekt over Ebola om mensen bewust te maken van de risico’s en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Informatie over Ebola is breed beschikbaar gesteld via verschillende kanalen, waaronder websites van de overheid en gezondheidsorganisaties, social media, nieuwsberichten en informatiefolders. Hierdoor zijn veel mensen goed geïnformeerd over de symptomen en verspreidingsmechanismen van Ebola.

Een belangrijk onderdeel van de voorlichting is het benadrukken van het belang van hygiëne en goede gezondheidspraktijken. Mensen werden geadviseerd regelmatig hun handen te wassen, contact met besmette personen te vermijden en te melden bij de huisarts als ze symptomen van Ebola vertoonden.

Daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan het trainen van gezondheidswerkers, zoals artsen en verpleegkundigen, om Ebola te kunnen herkennen en op de juiste manier te handelen bij een vermoedelijke besmetting. Dit heeft bijgedragen aan het snel identificeren en isoleren van potentiële Ebola-patiënten.

Al deze inspanningen op het gebied van voorlichting en bewustwording hebben bijgedragen aan het voorkomen van de verspreiding van Ebola in Nederland. Door mensen goed te informeren en bewust te maken van de risico’s, konden snel maatregelen worden genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Ebola is een zeer besmettelijke en gevaarlijke ziekte, en het is essentieel dat mensen goed geïnformeerd zijn over hoe ze zichzelf kunnen beschermen. De voorlichting en bewustwording van Ebola in Nederland hebben ervoor gezorgd dat het risico op verspreiding minimaal is gebleven.

Effectieve behandeling en isolatieprotocollen

Ebola is een zeer besmettelijke ziekte die ernstige symptomen kan veroorzaken en dodelijk kan zijn. Het is daarom van essentieel belang om effectieve behandeling en isolatieprotocollen te hebben om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Een effectieve behandeling voor Ebola is nog niet beschikbaar. Er zijn echter enkele experimentele behandelingen die worden onderzocht en die enige belofte tonen. Deze behandelingen zijn echter nog in een experimenteel stadium en zijn niet algemeen beschikbaar.

Een van de belangrijkste manieren om de verspreiding van Ebola te voorkomen, is het isoleren van patiënten die de ziekte hebben. Bij het isoleren van Ebolapatiënten moeten strikte protocollen worden gevolgd om ervoor te zorgen dat medisch personeel en andere patiënten niet worden blootgesteld aan het virus.

De isolatieprotocollen omvatten onder andere het dragen van beschermende kleding, zoals handschoenen, maskers en schorten, het correct afvoeren van besmette materialen en het regelmatig wassen van handen. Daarnaast moeten patiënten in een afgesloten ruimte worden geplaatst en moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het verzorgen en behandelen van de patiënt.

In Nederland wordt er veel aandacht besteed aan het trainen van medisch personeel in het correct toepassen van isolatieprotocollen bij het behandelen van patiënten met infectieziekten zoals Ebola. Er zijn speciale protocollen en richtlijnen ontwikkeld door de Nederlandse overheid en gezondheidsorganisaties om ervoor te zorgen dat medisch personeel goed is voorbereid op het omgaan met infectieziekten en dat de verspreiding van ziektes effectief kan worden voorkomen.

See also:  Waarom Rollen Honden In Dode Dieren?

Daarnaast zijn er in Nederland speciale faciliteiten en ziekenhuizen die zijn uitgerust om patiënten met hoog besmettelijke ziekten, zoals Ebola, veilig te kunnen behandelen. Deze faciliteiten hebben geïsoleerde kamers met speciale luchtfiltratiesystemen en andere voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het virus ontsnapt naar andere delen van het ziekenhuis.

In het geval dat een persoon met symptomen die wijzen op Ebola in Nederland wordt aangetroffen, kan deze persoon snel worden geïsoleerd en kunnen er stappen worden ondernomen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Dit snelle reactievermogen en de goed getrainde medische professionals dragen bij aan het voorkomen van de verspreiding van Ebola in Nederland.

Snelle reactie en preventieve maatregelen

Ondanks dat Ebola niet in Nederland is uitgebroken, heeft de overheid snel gereageerd en preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt naar Nederland. Hier zijn enkele belangrijke acties die zijn ondernomen:

1. Vroegtijdige detectie

Om infecties vroegtijdig op te sporen, zijn gezondheidsinstanties in Nederland constant waakzaam en gevoelig voor tekenen van Ebola-infectie. Ze volgen de wereldwijde situatie op de voet en werken samen met internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om alarmerende signalen te detecteren.

2. Laboratoriumtests

Om de verspreiding van het Ebola-virus te voorkomen, worden er in Nederland laboratoriumtests uitgevoerd om verdachte gevallen snel te identificeren. Deze tests worden uitgevoerd in gespecialiseerde laboratoria en kunnen nauwkeurige en snelle resultaten opleveren, waardoor de behandeling en isolatie van patiënten effectief kan worden beheerd.

3. Voorbereide gezondheidszorg

Nederland heeft een goed opgezet gezondheidszorgsysteem, dat is voorbereid op noodsituaties zoals een uitbraak van Ebola. Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen hebben protocollen en richtlijnen voorbereid om effectief te reageren op een mogelijke infectie-uitbraak en om de behandeling en isolatie van geïnfecteerde patiënten te waarborgen.

4. Reisadviezen en screening

De Nederlandse overheid heeft ook reisadviezen uitgevaardigd om de verspreiding van Ebola te voorkomen. Dit omvat het adviseren tegen reizen naar landen waar Ebola-uitbraken hebben plaatsgevonden en het uitvoeren van screenings op luchthavens om mogelijke gevallen van Ebola te detecteren bij binnenkomst in Nederland.

5. Voorlichting en bewustwording

De overheid heeft uitgebreide voorlichting en bewustwordingscampagnes opgezet om het publiek te informeren over de symptomen, verspreiding en preventieve maatregelen van Ebola. Dit helpt het publiek om gevallen van Ebola snel te herkennen en zorgt ervoor dat mensen de juiste stappen nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Met deze snelle reactie en preventieve maatregelen draagt Nederland bij aan het minimaliseren van het risico op een Ebola-uitbraak in het land.

Vraag en antwoord:

Wat is Ebola?

Ebola is een ernstige, vaak dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het Ebola-virus. Symptomen zijn onder andere koorts, spierpijn, hoofdpijn, braken en bloedingen. Het virus wordt verspreid via contact met het bloed, de ontlasting, urine, braaksel of andere lichaamsvloeistoffen van besmette personen of dieren.

Hoe is Ebola ontstaan?

De precieze oorsprong van het Ebola-virus is niet bekend, maar het wordt vermoed dat het virus zijn oorsprong heeft bij wilde dieren in Afrika, zoals vleermuizen. Mensen kunnen besmet raken met het virus door direct contact met zieke dieren of door contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen.

Hoe wordt Ebola behandeld?

Er is op dit moment geen specifieke behandeling voor Ebola. Patiënten kunnen ondersteunende behandelingen krijgen om symptomen te verlichten en hun immuunsysteem te ondersteunen, zoals het toedienen van vocht en pijnstillers. Experimentalere behandelingen, zoals het toedienen van experimentele medicijnen, worden ook soms gebruikt.

Kan Ebola zich verspreiden naar Nederland?

Hoewel er altijd een klein risico bestaat dat het Ebola-virus zich naar andere landen verspreidt, is de kans op verspreiding naar Nederland op dit moment zeer klein. Ebola verspreidt zich voornamelijk via direct contact met besmette personen of dieren, en Nederland heeft strenge maatregelen en protocollen om de import van besmettelijke ziekten zoals Ebola te voorkomen.

Welke maatregelen worden er genomen om Ebola buiten Nederland te houden?

Nederland heeft verschillende maatregelen genomen om Ebola buiten het land te houden. Er worden bijvoorbeeld controles uitgevoerd op luchthavens en havens om mogelijke besmette personen te identificeren. Daarnaast worden zorgverleners getraind om symptomen van Ebola te herkennen en te reageren op mogelijke gevallen. Ook is er een nationaal plan voor de behandeling en isolatie van patiënten met Ebola.

Waarom zijn er zo weinig gevallen van Ebola in Nederland?

Er zijn relatief weinig gevallen van Ebola in Nederland omdat de kans op verspreiding naar Nederland op dit moment zeer klein is. Nederland heeft strenge maatregelen en protocollen om de import van besmettelijke ziekten zoals Ebola te voorkomen. Bovendien worden er controles uitgevoerd op luchthavens en havens om mogelijke besmette personen te identificeren en worden zorgverleners getraind om symptomen van Ebola te herkennen en te reageren op mogelijke gevallen.