Welke Vaccinaties Krijg Je Als Kind?

Welke Vaccinaties Krijg Je Als Kind?

Als ouder is het belangrijk om te weten welke vaccinaties jouw kind als baby en kind zal ontvangen. Vaccinaties spelen een cruciale rol in het beschermen van kinderen tegen ernstige ziektes en het bevorderen van de algemene gezondheid. In Nederland worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma, dat een serie vaccinaties biedt om kinderen te beschermen tegen verschillende infectieziekten.

Een van de belangrijkste vaccinaties die kinderen ontvangen, is de DKTP-vaccinatie. Deze vaccinatie biedt bescherming tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Daarnaast ontvangen kinderen ook de vaccinatie tegen hepatitis B, die beschermt tegen leverontsteking. Andere belangrijke vaccinaties zijn onder andere de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond, en de HPV-vaccinatie tegen het humaan papillomavirus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

Het is essentieel om te begrijpen dat vaccinaties veilig en effectief zijn. Ze worden uitgebreid getest voordat ze aan kinderen worden gegeven en worden regelmatig gecontroleerd op hun veiligheid en werkzaamheid. Vaccinaties zijn een belangrijk middel om uitbraken van infectieziekten te voorkomen en om de gezondheid van kinderen te beschermen. Als ouder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het vaccinatieschema en ervoor te zorgen dat jouw kind alle benodigde vaccinaties ontvangt.

Onthoud dat vaccinaties niet alleen jouw kind beschermen, maar ook helpen bij het creëren van groepsimmuniteit, waardoor kwetsbare mensen in de samenleving beschermd worden. Door jouw kind te laten vaccineren, draag je bij aan de gezondheid van de hele gemeenschap.

Als ouder heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele zorgen te bespreken met professionals in de gezondheidszorg. Het is belangrijk om betrouwbare bronnen te raadplegen en je te laten informeren over de voors en tegens van vaccinaties. Het welzijn en de gezondheid van je kind staan voorop, en vaccinaties spelen een cruciale rol in het beschermen van kinderen tegen ernstige ziektes. Door je kind te laten vaccineren, geef je hen de best mogelijke start in het leven.

Waarom zijn vaccinaties belangrijk voor kinderen?

Vaccinaties zijn essentieel voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Ze beschermen tegen ernstige ziektes en kunnen levens redden. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom vaccinaties belangrijk zijn voor kinderen:

1. Bescherming tegen ernstige ziektes

Vaccinaties bieden bescherming tegen ernstige ziekten zoals mazelen, bof, rodehond, kinkhoest, difterie, polio en hepatitis. Deze ziekten kunnen leiden tot ernstige complicaties en zelfs de dood. Door kinderen op jonge leeftijd te vaccineren, kunnen we voorkomen dat ze ernstig ziek worden.

2. Verminderen van de verspreiding van ziektes

Wanneer een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, kan de verspreiding van ziektes worden verminderd. Dit wordt ook wel groepsimmuniteit genoemd. Vaccinaties beschermen niet alleen individuele kinderen, maar helpen ook de hele gemeenschap te beschermen. Ze verminderen de kans op het uitbreken van epidemieën en beschermen ook de kwetsbare groepen die niet gevaccineerd kunnen worden, zoals baby’s en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

3. Voorkomen van complicaties en ziekenhuisopnames

Dankzij vaccinaties kunnen veel ziekten voorkomen worden die anders tot ernstige complicaties en ziekenhuisopnames zouden leiden. Door kinderen te vaccineren, kunnen we voorkomen dat ze ernstige symptomen ontwikkelen en medische interventies nodig hebben.

4. Kostenbesparend

Vaccinaties zijn niet alleen gunstig voor de gezondheid, maar ook voor de portemonnee. Het behandelen van ziektes en de complicaties ervan kan erg duur zijn. Het voorkomen van deze ziektes door middel van vaccinaties kan kosten besparen voor zowel individuele gezinnen als de gezondheidszorg in het algemeen.

Kortom, vaccinaties zijn van cruciaal belang voor kinderen omdat ze bescherming bieden tegen ernstige ziekten, de verspreiding van ziekten verminderen, complicaties en ziekenhuisopnames voorkomen en kostenbesparend zijn. Als ouder is het belangrijk om je kinderen te laten vaccineren volgens het aanbevolen vaccinatieschema van de overheid.

Welke ziekten worden voorkomen met vaccinaties?

Vaccinaties spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van diverse ziekten. Door kinderen op jonge leeftijd te vaccineren, worden ze beschermd tegen de volgende ziekten:

 • Difterie: veroorzaakt ademhalingsproblemen en kan leiden tot ernstige hart- en zenuwproblemen.
 • Tetanus: ook bekend als de ‘klem’, veroorzaakt ernstige spierkrampen en kan levensbedreigend zijn.
 • Kinkhoest: veroorzaakt hevige hoestbuien en kan vooral gevaarlijk zijn voor jonge baby’s.
 • Polio: verlamt de spieren en kan leiden tot blijvende invaliditeit.
 • Haemophilus influenzae type b (Hib): veroorzaakt verschillende ernstige infecties, zoals hersenvliesontsteking.
 • Hepatitis B: een infectie van de lever die ernstige gevolgen kan hebben op de lange termijn.
 • Mazelen: een zeer besmettelijke ziekte met symptomen zoals hoge koorts en huiduitslag.
 • Bof: een besmettelijke ziekte die ontsteking van de speekselklieren veroorzaakt.
 • Rubella (rodehond): kan ernstige gevolgen hebben voor zwangere vrouwen en hun baby’s.
 • Humaan papillomavirus (HPV): veroorzaakt verschillende vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker.
See also:  Tot Welke Leeftijd Komt Een Man Klaar?

Door kinderen te vaccineren, wordt niet alleen voorkomen dat zij zelf de ziekte krijgen, maar worden ze ook beschermd tegen het verspreiden van de ziekte naar anderen. Het is dus van groot belang om kinderen tijdig te laten vaccineren volgens het vaccinatieschema dat is opgesteld door de overheid.

Wanneer en waar worden de vaccinaties gegeven?

De vaccinaties worden meestal gegeven op het consultatiebureau. De exacte data waarop de vaccinaties worden gegeven, kunnen variëren, maar over het algemeen worden de meeste vaccinaties gegeven in de eerste levensjaren. Hieronder staan enkele belangrijke vaccinaties en de leeftijd waarop ze worden gegeven:

Baby’s

 • Rijksvaccinatieprogramma (RVP) – Deze vaccinaties worden gegeven op de leeftijd van 2, 3, 4, 11, en 14 maanden.
 • Hepatitis B-vaccin – Deze vaccinatie wordt gegeven kort na de geboorte, vaak binnen 48 uur.

Peuters en kleuters

 • RVP – Deze vaccinaties worden gegeven op de leeftijd van 4 jaar en 9 jaar.

Tieners

 • HPV-vaccin – Dit vaccin wordt gegeven aan meisjes op de leeftijd van 13 jaar.
 • DTP-vaccin – Dit vaccin wordt gegeven op de leeftijd van 9 jaar.

Het consultatiebureau zal u op de hoogte stellen van de exacte data en tijden waarop uw kind de vaccinaties moet krijgen. Het is belangrijk om deze afspraken na te komen om de gezondheid van uw kind te beschermen.

Welke vaccinaties krijgt een baby in het eerste levensjaar?

Geboorte

Direct na de geboorte krijgt een baby vaak een vaccinatie tegen hepatitis B. Dit gebeurt meestal binnen 24 uur na de geboorte.

6 weken

Als een baby 6 weken oud is, krijgt hij of zij de eerste reeks vaccinaties. Deze zijn bedoeld om de baby te beschermen tegen de volgende ziekten:

 • Difterie
 • Tetanus
 • Kinkhoest
 • Polio
 • Hib (Haemophilus influenzae type b)
 • Hepatitis B
 • Pneumokokken

3 maanden

Op de leeftijd van 3 maanden krijgt de baby een tweede dosis van de vaccinaties tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib en hepatitis B. Daarnaast wordt de eerste dosis van het rotavirusvaccin gegeven. Dit vaccin beschermt tegen een veelvoorkomende oorzaak van ernstige diarree bij baby’s.

4 maanden

Op de leeftijd van 4 maanden krijgt de baby de derde dosis van de vaccinaties tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib en hepatitis B. Daarnaast krijgt de baby ook de tweede dosis van het rotavirusvaccin.

11 maanden

Als de baby 11 maanden oud is, krijgt hij of zij de vierde dosis van de vaccinaties tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio en Hib. Daarnaast wordt de tweede dosis van het pneumokokkenvaccin gegeven. Dit vaccin beschermt tegen bacteriële infecties zoals longontsteking.

Tijdens het eerste levensjaar worden er dus meerdere vaccinaties gegeven om de baby te beschermen tegen verschillende infectieziekten. Het is belangrijk om deze vaccinaties op tijd te laten geven volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

Welke vaccinaties worden gegeven aan kinderen op 4-jarige leeftijd?

Op de leeftijd van 4 jaar krijgen kinderen in Nederland enkele belangrijke vaccinaties die bescherming bieden tegen verschillende ziekten. Deze vaccinaties maken deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma en worden gratis aangeboden.

Vaccin tegen DTP en BMR

Op 4-jarige leeftijd worden kinderen gevaccineerd tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen en rodehond (BMR). De DTP-vaccinatie beschermt tegen difterie, tetanus en polio, terwijl de BMR-vaccinatie beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. Deze vaccinaties worden toegediend in de vorm van een injectie.

De vaccinatie tegen DTP en BMR beschermt kinderen tegen ernstige ziektes die kunnen leiden tot complicaties zoals hersenontsteking, longontsteking en doofheid. Het is belangrijk dat kinderen op tijd worden gevaccineerd om hen volledig te beschermen.

See also:  Welke Week Is Het 2023?

Vaccinatie tegen meningokokken

Daarnaast is er ook een vaccinatie beschikbaar tegen meningokokken. Op 4-jarige leeftijd worden kinderen gevaccineerd met het MenACWY-vaccin, dat bescherming biedt tegen verschillende typen meningokokkenbacteriën.

Meningokokken kunnen ernstige infecties veroorzaken zoals meningitis (hersenvliesontsteking) en sepsis (bloedvergiftiging). Het vaccin helpt om deze infecties te voorkomen en is daarom een belangrijk onderdeel van het vaccinatieprogramma.

Vervolgvaccinaties

Naast deze vaccinaties op 4-jarige leeftijd krijgen kinderen ook andere vaccinaties op eerdere leeftijden. Zo krijgen ze op 2- en 3- jarige leeftijd de DTP- en BMR-vaccinatie en op 14-jarige leeftijd nog een inenting tegen meningokokken. Deze vervolgvaccinaties zijn nodig om de bescherming tegen ziektes te versterken en up-to-date te houden.

Het is belangrijk om de vaccinaties volgens het schema van het Rijksvaccinatieprogramma te volgen om kinderen te beschermen tegen ernstige ziektes. Als ouder kun je altijd bij het consultatiebureau of de huisarts terecht voor meer informatie over de vaccinaties en het vaccinatieschema.

Zijn er bijwerkingen van vaccinaties?

Zijn er bijwerkingen van vaccinaties?

Net als bij medicijnen kunnen vaccins bijwerkingen hebben. Gelukkig zijn bijwerkingen meestal mild en tijdelijk. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Roodheid, zwelling of pijn op de injectieplaats
 • Milde koorts
 • Irritatie of huilerigheid
 • Een verminderde eetlust
 • Een lichte huiduitslag

Het is belangrijk op te merken dat bijwerkingen van vaccinaties veel milder zijn dan de ziekten waarvoor ze beschermen. Vaccinaties zijn uitgebreid getest en worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid. De voordelen van vaccinaties wegen over het algemeen ruimschoots op tegen de mogelijke bijwerkingen.

In zeldzame gevallen kunnen ernstigere bijwerkingen optreden, zoals een allergische reactie. Deze reacties zijn echter zeer zeldzaam en komen voor bij minder dan één op een miljoen gevaccineerde kinderen. De meeste gevallen van bijwerkingen zijn mild en gaan vanzelf over.

Het is belangrijk om eventuele bijwerkingen te melden aan de arts of verpleegkundige. Zij kunnen advies geven over hoe hiermee om te gaan en eventueel verdere medische hulp bieden als dat nodig is.

Kortom, bijwerkingen van vaccinaties zijn meestal mild en tijdelijk. Het belang van vaccinaties voor de gezondheid van kinderen is groot en de voordelen wegen over het algemeen op tegen de mogelijke bijwerkingen.

Wat gebeurt er als je kind een vaccinatie mist?

Als je kind een vaccinatie mist, loopt het risico om besmet te raken met de ziekte waartegen het vaccin beschermt. Vaccinaties zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse vaccinatieprogramma en de overheid adviseert ouders om hun kinderen op tijd te laten vaccineren.

Als je kind een vaccinatie mist, kan dit de volgende consequenties hebben:

Verhoogd risico op besmetting

Als je kind niet is gevaccineerd, heeft het een verhoogd risico om besmet te raken met de desbetreffende ziekte. Sommige van deze ziekten kunnen ernstige complicaties veroorzaken, zoals longontsteking, hersenvliesontsteking of mazelen en kan zelfs leiden tot hospitalisatie of overlijden.

Verhoogde verspreiding van ziekten

Door het niet vaccineren van je kind draagt het bij aan de verspreiding van ziekten in de samenleving. Sommige mensen kunnen vanwege medische redenen niet worden gevaccineerd en zijn afhankelijk van groepsimmuniteit. Groepsimmuniteit treedt op wanneer een groot deel van de bevolking immuun is voor een ziekte, waardoor de verspreiding van ziekten wordt beperkt en de kwetsbare groepen worden beschermd.

School en kinderopvang

Sommige scholen en kinderopvangorganisaties hanteren strikte vaccinatievereisten. Als je kind niet is gevaccineerd, kan dit invloed hebben op de toelating tot de school of kinderopvang. Het niet voldoen aan de vaccinatievereisten kan betekenen dat je kind wordt geweigerd of dat je als ouder alternatieve maatregelen moet nemen.

Reizen naar het buitenland

Als je kind niet is gevaccineerd, kunnen er beperkingen zijn voor internationaal reizen. Sommige landen vereisen specifieke vaccinaties voorafgaand aan de reis, en als je kind niet aan deze vereisten voldoet, kan het de toegang tot het land worden ontzegd.

Het is dus belangrijk om de vaccinaties van je kind bij te houden en ervoor te zorgen dat ze volgens het aanbevolen schema worden gegeven. Als je vragen of twijfels hebt over vaccinaties, neem dan contact op met het consultatiebureau of de huisarts van je kind.

See also:  Welke Medicijnen Mee Op Reis?

Waar kan ik meer informatie vinden over vaccinaties voor kinderen?

Als ouder wil je natuurlijk goed geïnformeerd zijn over de vaccinaties die je kind moet krijgen. Gelukkig zijn er verschillende betrouwbare bronnen waar je meer informatie kunt vinden over vaccinaties voor kinderen.

1. Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is bedoeld om kinderen in Nederland te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Op de website van het RVP vind je uitgebreide informatie over welke vaccinaties je kind op welke leeftijd krijgt, waarom deze vaccinaties belangrijk zijn en wat de bijwerkingen kunnen zijn.

2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Bij de jeugdgezondheidszorg, ook wel het consultatiebureau genoemd, kun je terecht voor informatie en advies over vaccinaties voor kinderen. De medewerkers van de JGZ kunnen je alles vertellen over het vaccinatieschema, de ziekten waartegen wordt gevaccineerd en eventuele bijwerkingen. Ook kunnen zij je helpen met eventuele twijfels of vragen die je hebt.

3. Thuisarts.nl

Op de website Thuisarts.nl kun je betrouwbare informatie vinden over allerlei gezondheidsgerelateerde onderwerpen, waaronder vaccinaties voor kinderen. Hier vind je duidelijke en begrijpelijke informatie over de verschillende vaccinaties, het nut ervan en de mogelijke bijwerkingen.

4. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich bezighouden met de gezondheid en opvoeding van kinderen. Op de website van het CJG kun je informatie vinden over vaccinaties voor kinderen, maar ook over andere onderwerpen die met opgroeien en opvoeden te maken hebben.

5. GGD

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van vaccinatieprogramma’s. Op de website van de GGD kun je meer informatie vinden over vaccinaties voor kinderen en de locaties waar je terecht kunt voor het laten zetten van de vaccinaties.

Het is belangrijk om je informatie over vaccinaties altijd te halen bij betrouwbare bronnen, zoals de hierboven genoemde instanties. Hier kun je terecht voor objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor de gezondheid van je kind.

Vraag en antwoord:

Wanneer moet je beginnen met het geven van vaccinaties aan je kind?

Je moet beginnen met het geven van vaccinaties aan je kind vanaf de geboorte. De eerste vaccinatie wordt meestal gegeven wanneer het kind 6-8 weken oud is.

Hoeveel vaccinaties krijgt een kind in totaal?

Een kind krijgt in totaal ongeveer 14 vaccinaties. Deze worden gegeven in de eerste 18 levensjaren. De meeste vaccinaties vinden plaats in het eerste levensjaar.

Zijn alle vaccinaties verplicht?

Niet alle vaccinaties zijn verplicht. Er zijn enkele vaccinaties die sterk worden aangeraden, zoals de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Andere vaccinaties, zoals de vaccinatie tegen meningokokken, zijn verplicht voor bepaalde groepen kinderen, zoals kinderen geboren na 1 mei 2004.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van vaccinaties?

De meest voorkomende bijwerkingen van vaccinaties zijn lichte koorts, roodheid of zwelling op de injectieplaats en wat prikkelbaarheid. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam, maar kunnen voorkomen. Neem contact op met een arts als je je zorgen maakt over bijwerkingen.

Wat is het voordeel van vaccineren?

Het grootste voordeel van vaccineren is het voorkomen van ernstige ziektes. Door je kind te laten vaccineren, bescherm je hem of haar tegen infectieziekten zoals mazelen, polio, kinkhoest en meningokokken. Vaccinaties zijn een effectieve manier om de verspreiding van ziektes te verminderen en de gezondheid van kinderen te beschermen.

Wat gebeurt er als je kind niet wordt gevaccineerd?

Als je ervoor kiest om je kind niet te laten vaccineren, loop je het risico dat je kind ziektes oploopt die voorkomen hadden kunnen worden. Deze ziektes kunnen ernstige complicaties veroorzaken, zoals longontsteking, hersenontsteking of zelfs overlijden. Daarnaast kan een kind dat niet gevaccineerd is, anderen besmetten die niet of niet volledig beschermd zijn door vaccinaties.