Welke Taal Spreken Ze In Suriname?

Welke Taal Spreken Ze In Suriname?

Suriname is een veelzijdig land met verschillende etnische groepen en culturen. Dit is ook terug te zien in de taal die er gesproken wordt. Hoewel het Nederlands de officiële taal van Suriname is, zijn er meerdere talen die veelvuldig gebruikt worden in het dagelijks leven.

Het Nederlands, dat zijn oorsprong heeft in de koloniale geschiedenis van Suriname, wordt voornamelijk gesproken in de formele en administratieve instellingen van het land. Het wordt gebruikt in de politiek, het onderwijs en de media. Veel Surinamers zijn tweetalig en spreken naast het Nederlands ook hun moedertaal.

Naast het Nederlands wordt het Sranan Tongo veel gesproken in Suriname. Sranan Tongo, ook wel bekend als Surinaams of Surinaams Creools, is een Creoolse taal die is ontstaan uit de mix van West-Afrikaanse talen en het Engels, Nederlands en Portugees. Het wordt voornamelijk gesproken door de Afro-Surinaamse bevolking en is een belangrijk onderdeel van de Surinaamse cultuur.

Verder worden er in Suriname ook andere talen gesproken, zoals het Hindi, Javaans, Chinees, Engels en verschillende inheemse talen. Deze talen worden voornamelijk gesproken door de Indiase, Javaanse, Chinese en Inheemse bevolkingsgroepen. Het is dus een multiculturele en meertalige samenleving waarin verschillende talen en culturen samenkomen.

Kortom, de taalsituatie in Suriname is zeer divers en laat de rijke culturele geschiedenis van het land zien. Het Nederlands is de officiële taal, maar daarnaast worden er ook andere talen zoals Sranan Tongo, Hindi, Javaans, Chinees, Engels en inheemse talen gesproken. Deze diverse taalgemeenschappen dragen bij aan de unieke identiteit van Suriname.

Officiële taal in Suriname

In Suriname is de officiële taal het Nederlands. Dit komt doordat Suriname een voormalige Nederlandse kolonie was. Het Nederlands wordt gebruikt in de regering, het onderwijs, het rechtssysteem en andere officiële instellingen.

Naast het Nederlands worden er ook andere talen gesproken in Suriname, zoals het Sranantongo, Hindoestaans, Javaans, Marrons en Inheemse talen zoals het Arowaks. Deze talen worden voornamelijk gesproken door etnische minderheden en hebben een belangrijke culturele rol in het land.

Hoewel het Nederlands de officiële taal is, wordt het in de dagelijkse communicatie niet altijd als eerste taal gebruikt. Veel Surinamers spreken namelijk Sranantongo als moedertaal en gebruiken het Nederlands als tweede taal.

Andere talen in Suriname

Naast het Nederlands en de regionale talen, worden er in Suriname ook andere talen gesproken. Deze talen zijn onder andere:

 • Hindoestaans: gesproken door de Hindoestaanse gemeenschap, afstammelingen van contractarbeiders uit India.
 • Javaans: gesproken door de Javaanse gemeenschap, afstammelingen van contractarbeiders uit Indonesië.
 • Marrons: gesproken door de Marrons, afstammelingen van gevluchte Afrikaanse slaven.
 • Inheemse talen: gesproken door de verschillende Inheemse bevolkingsgroepen zoals de Arowak, de Carib en de Trio.

Deze talen hebben allemaal een belangrijke rol in het behouden van de culturele identiteit van de verschillende gemeenschappen in Suriname.

Meertaligheid in Suriname

De meertaligheid in Suriname is een belangrijk kenmerk van de samenleving. Het laat de diversiteit en multiculturaliteit van het land zien. Het vermogen om verschillende talen te spreken en te begrijpen bevordert de communicatie en het begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Taal Gesproken door
Nederlands Overheid, onderwijs, rechtssysteem
Sranantongo Surinaamse bevolking
Hindoestaans Hindoestaanse gemeenschap
Javaans Javaanse gemeenschap
Marrons Marrons
Inheemse talen Inheemse bevolkingsgroepen

De officiële taal van Suriname is dus het Nederlands, maar de diversiteit aan talen in het land laat zien dat Suriname een multiculturele samenleving is waar meertaligheid wordt gewaardeerd.

Surinaams Nederlands

Surinaams Nederlands is een variant van de Nederlandse taal die wordt gesproken in Suriname. Het is een creoolse taal met invloeden van verschillende Afrikaanse, Aziatische en Inheemse talen, evenals het Sranan Tongo, een andere creoolse taal die veel wordt gesproken in Suriname.

Surinaams Nederlands verschilt op verschillende manieren van het Nederlands zoals dat wordt gesproken in Nederland. Een van de belangrijkste verschillen is het gebruik van Surinaamse woorden en uitdrukkingen die niet voorkomen in het Standaardnederlands. Daarnaast heeft het Surinaams Nederlands ook een eigen uitspraak en grammatica.

Een ander kenmerk van het Surinaams Nederlands is het gebruik van codeswitching, waarbij sprekers tijdens een gesprek tussen het Surinaams Nederlands en het Sranan Tongo of andere talen kunnen switchen.

Het Surinaams Nederlands wordt voornamelijk gesproken in stedelijke gebieden in Suriname, met name in Paramaribo, de hoofdstad van het land. Het wordt gebruikt in formele situaties zoals op school, op het werk en in de media.

See also:  Welke Boom Levert Kopra En Atap?
Kenmerken Voorbeeld
Afwijkend woordgebruik «A tori» (het verhaal) in plaats van «Het verhaal»
Afwijkende uitspraak «Kasiri» (bier) in plaats van «Bier»
Codeswitching «Mi no sabi!» (Ik weet het niet!)

Surinaams Nederlands is een levendige en dynamische taal die de culturele diversiteit van Suriname weerspiegelt. Het is een belangrijk onderdeel van de Surinaamse identiteit en wordt gekoesterd door de Surinaamse gemeenschap.

Talen van de inheemse bevolking

Suriname heeft een rijke diversiteit aan talen, waaronder ook talen die worden gesproken door de inheemse bevolking. De inheemse bevolking van Suriname bestaat uit verschillende etnische groepen, elk met hun eigen taal en cultuur.

Karinagu

De Karinagu, ook bekend als de Karaïben, zijn een inheemse bevolkingsgroep in Suriname. Zij spreken de Karinagu-taal, die behoort tot de Arahuacaanse taalfamilie. De Karinagu-taal wordt nog steeds actief in de gemeenschap gebruikt, en er zijn inspanningen om het te behouden en door te geven aan jongere generaties.

Wayana

De Wayana zijn een andere inheemse bevolkingsgroep in Suriname. Zij spreken de Wayana-taal, die behoort tot de Caribische taalfamilie. De Wayana-taal wordt voornamelijk in de gemeenschap gesproken en is belangrijk voor het behoud van de Wayana-cultuur.

Tiriyó

De Tiriyó, ook wel bekend als de Trio, zijn een inheemse bevolkingsgroep in Suriname. Zij spreken de Tiriyó-taal, die behoort tot de Caribische taalfamilie. De Tiriyó-taal is van vitaal belang voor de identiteit en cultuur van de Tiriyó-gemeenschap.

Arowakken

De Arowakken zijn een inheemse bevolkingsgroep in Suriname. Zij spreken de Arowakse taal, die behoort tot de Arowakse taalfamilie. Naast het Arowaks, spreken sommige Arowakse gemeenschappen ook Sranantongo, de lingua franca van Suriname.

Deze talen van de inheemse bevolking spelen een belangrijke rol in het behoud van de culturele identiteit en erfgoed van Suriname. Ze worden vaak in de gemeenschappen gesproken en er worden inspanningen geleverd om ze door te geven aan volgende generaties.

Marrontaal

Marrontaal is een taal die wordt gesproken door de Marrons, de afstammelingen van voormalige tot slaaf gemaakte Afrikanen die in de 17e en 18e eeuw zijn gevlucht en zich hebben gevestigd in het binnenland van Suriname. Marrontaal is een Creoolse taal die is ontstaan uit de mix van verschillende Afrikaanse talen en het Nederlands.

Het belangrijkste grammaticale kenmerk van Marrontaal is het gebruik van het Sranan Tongo, de creoolse taal van de Afro-Surinaamse bevolking, als basis. Marrontaal heeft echter ook invloeden van andere lokale talen, zoals het Hindi en het Engels, evenals van de oorspronkelijke Afrikaanse talen van de slaven.

Marrontaal wordt voornamelijk gesproken in de dorpen en gemeenschappen in het binnenland van Suriname, met name in het district Brokopondo en het district Sipaliwini. Het wordt ook gesproken door sommige Marrons in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname.

De Marrontaal heeft een rijke mondelinge traditie en wordt vaak gebruikt in volksverhalen, muziek en andere vormen van culturele expressie. Het is ook een belangrijk middel voor de overdracht van culturele kennis en tradities binnen de Marron-gemeenschappen.

Hoewel Marrontaal een belangrijk onderdeel is van de Marron-identiteit en cultuur, wordt het ook bedreigd door de invloed van het Nederlands en andere wereldtalen. Veel jonge Marrons hebben de neiging om Nederlands te spreken als hun eerste taal, waardoor Marrontaal steeds minder wordt gebruikt in het dagelijks leven.

Om de Marrontaal levend te houden, worden er inspanningen geleverd om het onderwijs en het behoud van de taal te bevorderen. Er zijn ook initiatieven om Marrontaal te documenteren en te onderzoeken, zodat het een erkende en gewaardeerde taal kan worden binnen de Surinaamse maatschappij.

Hindustaanse talen

Naast het Nederlands worden in Suriname ook verschillende Hindustaanse talen gesproken. Deze talen zijn ontstaan uit het Hindi en Urdu, die worden gesproken in India en Pakistan. Hindostaanse talen worden voornamelijk gesproken door de Hindostaanse gemeenschap in Suriname, die afstamt van de contractarbeiders die in de 19e eeuw vanuit India naar Suriname werden gebracht.

Enkele van de belangrijkste Hindustaanse talen die in Suriname worden gesproken zijn:

 • Sarnami Hindi: Dit is de meest gesproken Hindustaanse taal in Suriname. Het is gebaseerd op het Bhojpuri-dialect en wordt voornamelijk gebruikt door de oudere generatie Hindostanen.
 • Awadhi: Dit is een Hindustaanse taal die zijn oorsprong heeft in de Awadh-regio van India. Het wordt nog steeds gesproken door een klein aantal Hindostanen in Suriname.
 • Bhojpuri: Deze taal wordt voornamelijk gesproken in de Bhojpur-regio van India. Het wordt nog steeds gebruikt door sommige Hindostanen in Suriname.
See also:  Aan Welke Rivier Ligt De Plaats Herwijnen?

Hindustaanse talen hebben invloeden van het Sranan Tongo, de Creoolse taal van Suriname, en het Nederlands. Veel woorden en uitdrukkingen zijn uitgewisseld tussen deze talen, wat heeft bijgedragen aan de diversiteit van de Surinaamse taallandschap.

Vergelijking van Hindustaanse talen
Taal Sprekers Oorsprong
Sarnami Hindi Meest gesproken Hindustaanse taal in Suriname Bhojpuri-dialect
Awadhi Klein aantal sprekers in Suriname Awadh-regio van India
Bhojpuri Sommige sprekers in Suriname Bhojpur-regio van India

Hoewel het Nederlands de officiële taal van Suriname is, blijven de Hindustaanse talen een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit van de Hindostaanse gemeenschap. Ze worden dagelijks gebruikt in informele gesprekken, in theaters, films, muziek en andere artistieke uitingen.

Javaanse taal

Het Javaans is een van de talen die in Suriname wordt gesproken. Deze taal behoort tot de Austronesische taalfamilie.

Het Javaans is de moedertaal van de Javanen in Suriname, een etnische groep die afstamt van de Javaanse contractarbeiders die in de 19e eeuw naar Suriname werden gebracht om op de plantages te werken.

Het Javaans heeft zijn wortels in het Indonesische eiland Java, maar heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een aparte variant in Suriname. Het heeft invloeden ondergaan van andere talen, zoals het Nederlands, Sranantongo en andere talen die in Suriname worden gesproken.

Het Javaans wordt nog steeds actief gebruikt door de Javaanse gemeenschap in Suriname, zowel in informele als in formele situaties. Het wordt gesproken in het dagelijks leven, bij sociale bijeenkomsten, op scholen en tijdens culturele evenementen.

Er zijn verschillende dialecten van het Javaans in Suriname, afhankelijk van de regio en de achtergrond van de sprekers. Sommige dialecten worden als meer prestigieus beschouwd dan andere, maar over het algemeen kunnen sprekers van verschillende dialecten elkaar goed verstaan.

Kenmerken van het Javaans

Kenmerken van het Javaans

 • Het Javaans wordt geschreven in een speciaal Javaans schrift, dat afgeleid is van het Latijnse alfabet maar met toevoeging van specifieke tekens om de klanken van het Javaans weer te geven.
 • Het Javaans kent een relatief eenvoudige grammaticale structuur, met een beperkt aantal verbuigingen en vervoegingen.
 • Net als veel andere Austronesische talen heeft het Javaans een systeem van woordclassificatie op basis van voor- en achtervoegsels.
 • Het Javaans heeft een rijke vocabulaire, met veel woorden die specifiek zijn voor de Javaanse cultuur en tradities.
 • De uitspraak van het Javaans is over het algemeen vrij eenvoudig, met weinig uitzonderingen op de regels.

Het behoud van het Javaans in Suriname

Ondanks de invloed van andere talen en de veranderingen in de Surinaamse samenleving, heeft het Javaans zijn plaats weten te behouden als een belangrijk onderdeel van de Surinaamse cultuur en identiteit. Dit is grotendeels te danken aan de inspanningen van de Javaanse gemeenschap om de taal levend te houden en door te geven aan volgende generaties.

Er zijn tal van Javaanse scholen en culturele organisaties in Suriname die zich inzetten voor het behoud en de bevordering van het Javaans. Daarnaast worden er regelmatig Javaanse optredens, liederen en toneelstukken georganiseerd, waarbij het Javaans centraal staat.

Enkele Javaanse woorden en zinnen
Nederlands Javaans Uitspraak
Goedemorgen Sugeng endah soo-gung en-dah
Hoe gaat het? Kémné bek-ma? kem-nuh bek-mah
Dank je wel Matur nuwun mah-toor noo-woon
Ik begrijp het niet Aku ora ngerti ah-koo o-rah ngair-tee
Tot ziens Sampai ketemu sam-pie keh-teh-moo

Talen van de Creoolse bevolking

De Creoolse bevolking in Suriname spreekt voornamelijk Sranan Tongo, ook bekend als Surinaams of Sranan. Dit is een creoolse taal die ontstaan is uit een mengeling van Nederlandse woorden en Afrikaanse, Engelse, Portugese en Indiaanse invloeden. Sranan Tongo wordt beschouwd als een van de belangrijkste talen van Suriname en wordt door veel mensen als eerste taal gesproken.

Naast Sranan Tongo worden er ook andere creoolse talen gesproken in Suriname. Een daarvan is Saramaccaans, dat voornamelijk wordt gesproken door de Saramaccaners, een bevolkingsgroep die afstamt van marrons, voormalige slaven die aan het einde van de 17e eeuw de plantages ontvluchtten en zich vestigden in het binnenland van Suriname. Saramaccaans heeft ook invloeden van het Engels en het Portugees.

See also:  Welke Planeet Heeft De Meeste Manen?

Een andere creoolse taal die gesproken wordt in Suriname is het Matawai. Deze taal wordt voornamelijk gesproken door de Matawai Marrons, een andere marron-bevolkingsgroep die afstamt van gevluchte slaven. Matawai heeft net als Sranan Tongo invloeden van het Nederlands, Engels, Portugees en Indiaanse talen.

Naast deze creoolse talen spreken veel Creoolse Surinamers ook Nederlands, aangezien dit de officiële taal van Suriname is. Het Nederlands wordt gebruikt in het onderwijs, de overheid en de media. Veel Creoolse Surinamers spreken daarnaast ook nog een andere taal, zoals Engels, Spaans of een van de inheemse talen van Suriname.

Taal Bevolking
Sranan Tongo Creoolse bevolking
Saramaccaans Saramaccaners
Matawai Matawai Marrons
Nederlands Creoolse Surinamers, officiële taal

Overige talen in Suriname

Naast het Nederlands worden er in Suriname ook verschillende andere talen gesproken. Dit komt door de diverse etnische achtergronden van de Surinaamse bevolking.

Sranan Tongo

Een van de meest gesproken talen naast het Nederlands is Sranan Tongo. Deze taal, ook wel bekend als Surinaams of Surinaams Creools, wordt door een groot deel van de bevolking gesproken. Het is een creoolse taal die ontstaan is uit een mix van Afrikaanse talen en het Engels.

Hindi

Een andere veel gesproken taal in Suriname is Hindi. Dit komt voornamelijk door de grote Hindoestaanse gemeenschap in het land. Hindi is een Indo-Arische taal die vooral in India wordt gesproken, maar vanwege de immigratiegeschiedenis van Suriname hebben veel Surinamers deze taal behouden.

Javaans

Javaans is een taal die wordt gesproken door de Javanen, een van de zes grote etnische groepen van Suriname. Het Javanen volk komt oorspronkelijk uit Indonesië en heeft hun taal en cultuur behouden. Javaans heeft een sterke invloed op het Surinaamse culturele landschap.

Chinees

De Chinese gemeenschap in Suriname heeft ook hun taal en cultuur behouden. Het Chinees dat in Suriname wordt gesproken, is voornamelijk Hakka en Mandarin. Chinees wordt vooral in de Chinese gemeenschappen gesproken en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de handelssector in Suriname.

Overige talen

Naast bovengenoemde talen worden er ook nog andere talen gesproken in Suriname, zoals Engels, Spaans, Portugees en inheemse talen zoals Arawak en Caribisch. Deze diversiteit van talen weerspiegelt de multiculturele samenleving van Suriname.

Al met al draagt de grote verscheidenheid aan talen bij aan de rijke en diverse cultuur van Suriname.

Vraag en antwoord:

Welke taal wordt er in Suriname gesproken?

In Suriname worden er verschillende talen gesproken. De officiële taal is het Nederlands, maar daarnaast worden er ook talen als Sranan Tongo, Surinaams-Javaans, Surinaams-Chinees en Surinaams-Hindoestani gesproken.

Hoeveel mensen spreken Nederlands in Suriname?

Ongeveer 60% van de bevolking in Suriname spreekt Nederlands. Het Nederlands wordt voornamelijk gebruikt in het onderwijs, rechtssysteem en de overheidsadministratie.

Welke talen worden er naast het Nederlands nog meer gesproken in Suriname?

Naast het Nederlands worden er verschillende andere talen gesproken in Suriname. Enkele belangrijke talen zijn Sranan Tongo, Surinaams-Javaans, Surinaams-Chinees en Surinaams-Hindoestani. Deze talen worden voornamelijk gesproken door de verschillende etnische groepen in Suriname.

Welke taal wordt er het meest gesproken in Suriname?

Het Sranan Tongo wordt veruit het meest gesproken in Suriname. Het is een creoolse taal die door een groot deel van de Surinaamse bevolking als moedertaal wordt gebruikt. Het Sranan Tongo heeft invloeden van verschillende talen, waaronder het Engels, Nederlands, Portugees en Afrikaanse talen.

Wordt er in Suriname ook Engels gesproken?

Ja, in Suriname wordt ook Engels gesproken, met name in de stedelijke gebieden. Het Engels wordt vaak gebruikt als tweede taal en wordt voornamelijk gesproken in de zakenwereld en het toerisme.

Waarom is het Nederlands de officiële taal van Suriname?

Het Nederlands is de officiële taal van Suriname vanwege de koloniale geschiedenis van het land. Suriname was vroeger een Nederlandse kolonie en het Nederlands werd gebruikt als bestuurstaal. Na de onafhankelijkheid in 1975 bleef het Nederlands de officiële taal, mede doordat het nog steeds wordt gebruikt in het onderwijs en de overheidsadministratie.