Welke Geboortejaren Worden Nu Gevaccineerd?

Welke Geboortejaren Worden Nu Gevaccineerd?

Het vaccinatieproces is een cruciaal onderdeel van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Het is belangrijk voor mensen om te weten welke geboortejaren momenteel worden gevaccineerd, zodat ze kunnen plannen wanneer ze aan de beurt zijn. Hieronder vind je de meest recente informatie over de vaccinaties in Nederland.

Het vaccinatieprogramma in Nederland verloopt geleidelijk, waarbij verschillende leeftijdsgroepen prioriteit krijgen. Momenteel worden mensen geboren in 1956 en 1957 gevaccineerd. Deze groep wordt gevaccineerd met het Pfizer-BioNTech-vaccin of het Moderna-vaccin. Deze groep is al benaderd voor het maken van een vaccinatieafspraak.

Naast de groep van 1956 en 1957 worden ook mensen geboren in 1958 en 1959 binnenkort uitgenodigd voor vaccinatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werken samen om de vaccinaties zo spoedig mogelijk aan te bieden aan deze leeftijdsgroepen.

Let op: de vaccinatievolgorde kan veranderen op basis van de beschikbaarheid van vaccins en andere factoren. Het is daarom belangrijk om de meest recente informatie te volgen via de officiële kanalen van de overheid.

De vaccinatiecampagne is bedoeld om de meest kwetsbare groepen te beschermen en de verspreiding van het virus te verminderen. Het is van groot belang dat iedereen meewerkt aan het vaccinatieprogramma en de instructies en adviezen van de autoriteiten opvolgt. Samen kunnen we de impact van COVID-19 beperken en werken aan een veiligere toekomst.

Welke geboortejaren worden momenteel gevaccineerd?

Op dit moment worden in Nederland personen in verschillende leeftijdsgroepen gevaccineerd tegen COVID-19. De prioriteit ligt bij het vaccineren van ouderen en kwetsbare groepen, maar ook andere leeftijdsgroepen komen stap voor stap aan de beurt.

Ouderen (geboortejaren voor 1956)

Personen geboren voor 1956 zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd. Deze groep valt onder de eerste fase van het vaccinatieprogramma vanwege hun hoger risico op ernstige ziekte door COVID-19.

Volwassenen (geboortejaren tussen 1956-1960)

Op dit moment worden volwassenen geboren tussen 1956 en 1960 gevaccineerd. Deze groep heeft een verhoogd risico op ernstige ziekte door COVID-19 en krijgt daarom voorrang bij de vaccinatie.

Volwassenen (geboortejaren tussen 1961-2003)

Volwassenen tussen de geboortejaren 1961 en 2003 worden gefaseerd gevaccineerd, waarbij de oudere leeftijdsgroepen als eerste aan de beurt komen.

Jongeren (geboortejaren na 2003)

Jongeren onder de 18 jaar worden op dit moment niet standaard gevaccineerd, tenzij ze behoren tot een medische risicogroep. Hierover wordt per individueel geval besloten door de behandelend arts.

Het vaccinatieprogramma is voortdurend aan verandering onderhevig. Het is belangrijk om de meest recente informatie van de overheid en het RIVM te raadplegen voor de exacte details en planning van de vaccinaties.

Nieuwe informatie over de vaccinaties

Nieuwe vaccinatiedoelgroepen

Recentelijk zijn er nieuwe groepen toegevoegd aan de vaccinatiedoelgroepen. Naast de oudere en kwetsbare groepen, komen nu ook mensen geboren in 1991 en 1992 in aanmerking voor vaccinatie. Dit betekent dat mensen die in deze jaren geboren zijn nu een afspraak kunnen maken om gevaccineerd te worden.

Daarnaast is er ook goed nieuws voor mensen die in 2003 geboren zijn. Zij worden namelijk opgeroepen om zich te laten vaccineren zodra ze 18 jaar oud worden. Dit is een grote stap in de vaccinatiecampagne, omdat het nu ook jongeren mogelijk maakt om gevaccineerd te worden.

Aangepaste vaccinatieprocedure

Er zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de vaccinatieprocedure. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van het Janssen-vaccin voor bepaalde doelgroepen. Dit vaccin wordt maar één keer toegediend, in tegenstelling tot de meeste andere vaccins die twee doses vereisen. Dit maakt het proces sneller en efficiënter.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het verhogen van de capaciteit van de vaccinatielocaties. Er worden meer locaties geopend en de openingstijden van bestaande locaties worden verruimd. Hierdoor kan er sneller en meer mensen gevaccineerd worden.

Informatie over bijwerkingen

Er is ook nieuwe informatie beschikbaar gekomen over mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste bijwerkingen mild zijn en vanzelf weer verdwijnen. Veelvoorkomende bijwerkingen zijn onder andere pijn op de prikplek, vermoeidheid en spierpijn. Deze bijwerkingen zijn normaal en wijzen erop dat het lichaam reageert op de vaccinatie. Als je ernstige bijwerkingen ervaart, is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts.

Toekomstige plannen

De vaccinatiecampagne blijft zich ontwikkelen en er zijn verschillende toekomstige plannen in de maak. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om ook jongere leeftijdsgroepen uit te nodigen voor vaccinatie. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een derde vaccinatie, als aanvulling op de eerste twee doses. Deze plannen zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Let op: de informatie in dit artikel is gebaseerd op de meest recente gegevens en kan in de toekomst veranderen. Het is belangrijk om de officiële kanalen te volgen voor de meest actuele informatie over vaccinaties.

See also:  In Welke Landen Spreken Ze Duits?

Welke leeftijdsgroepen komen in aanmerking voor vaccinatie?

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 in Nederland verloopt volgens een vastgestelde strategie, waarbij verschillende leeftijdsgroepen in fasen worden uitgenodigd om een vaccin te ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van de leeftijdsgroepen die momenteel in aanmerking komen voor vaccinatie:

1. 60-64 jaar

Personen tussen de 60 en 64 jaar oud kunnen momenteel een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij kunnen een afspraak maken voor een vaccinatie bij een GGD-vaccinatielocatie.

2. 55-59 jaar

2. 55-59 jaar

Personen tussen de 55 en 59 jaar oud komen ook in aanmerking voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij kunnen een uitnodiging ontvangen en een afspraak maken bij een GGD-vaccinatielocatie.

3. 50-54 jaar

De leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar oud wordt ook opgeroepen voor vaccinatie. Zij ontvangen een uitnodiging en kunnen een afspraak maken bij een GGD-vaccinatielocatie.

4. Personeel in het onderwijs en de kinderopvang

Naast de leeftijdsgroepen worden ook personeel in het onderwijs en de kinderopvang uitgenodigd voor vaccinatie. Dit geldt voor zowel medewerkers in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als voor medewerkers in de kinderopvang.

Het is belangrijk om te vermelden dat dit een momentopname is en de vaccinatiestrategie voortdurend wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het kan dus zijn dat in de toekomst andere leeftijdsgroepen worden toegevoegd aan de lijst van personen die in aanmerking komen voor vaccinatie.

Voor de meest actuele informatie over welke leeftijdsgroepen op dit moment worden gevaccineerd, kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of de website van de overheid worden geraadpleegd.

Overzicht van de vaccinatiecampagnes in Nederland

Coronavaccinatieprogramma

Het coronavaccinatieprogramma in Nederland is gericht op het beschermen van de bevolking tegen het coronavirus. Het programma is opgedeeld in verschillende fases, waarbij de prioriteit wordt gegeven aan de meest kwetsbare groepen.

Fase 1:

 • Zorgmedewerkers
 • Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen

Fase 2:

 • Ouderen van 60 jaar en ouder
 • Mensen met een medische indicatie
 • Mensen met een beperking die in een instelling wonen

Fase 3:

 • Overige volwassenen

Influenzavaccinatieprogramma

Het influenzavaccinatieprogramma wordt jaarlijks uitgevoerd om mensen te beschermen tegen griep. Het richt zich voornamelijk op mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties door griep.

Doelgroepen:

 • 65-plussers
 • Mensen met bepaalde medische aandoeningen
 • Zwangeren
 • Zorgmedewerkers

Vaccinatieprogramma voor kinderen

Het vaccinatieprogramma voor kinderen in Nederland is bedoeld om kinderen te beschermen tegen verschillende ernstige infectieziekten.

Belangrijke vaccinaties:

 • Difterie, tetanus, polio (DKTP)
 • Hib-ziekten (Hib)
 • Bof, mazelen, rodehond (BMR)
 • Hepatitis B (HepB)
 • Meningokokkenziekte (MenACWY)

Vaccinatie tegen HPV

Meisjes in Nederland worden ook gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat kan leiden tot baarmoederhalskanker.

COVID-19-vaccinatie

Naast het reguliere vaccinatieprogramma worden momenteel ook vaccinaties tegen COVID-19 uitgevoerd. Deze vaccinaties zijn beschikbaar voor verschillende leeftijdsgroepen, afhankelijk van de fase in het coronavaccinatieprogramma.

Belangrijke vaccins tegen COVID-19:

 • Pfizer/BioNTech
 • Moderna
 • AstraZeneca
 • Johnson & Johnson

Dit overzicht geeft een algemene indruk van de vaccinatiecampagnes in Nederland en is onderhevig aan veranderingen. Raadpleeg altijd officiële bronnen voor de meest actuele informatie.

Vaccinatieplanning voor verschillende geboortejaren

De vaccinatieplanning voor verschillende geboortejaren kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en de prioriteitstelling van de overheid. Hieronder vindt u een overzicht van de huidige vaccinatieplanning in Nederland:

Geboortejaren 1956-1960:

 1. Personen geboren in 1956: vaccinatie begint in april 2021
 2. Personen geboren in 1957: vaccinatie begint in april 2021
 3. Personen geboren in 1958-1960: vaccinatie begint in mei 2021

Geboortejaren 1961-1973:

Voor personen geboren in deze jaren geldt de volgende planning:

 • Personen geboren in 1961-1962: vaccinatie begint in mei 2021
 • Personen geboren in 1963-1966: vaccinatie begint in juni 2021
 • Personen geboren in 1967-1970: vaccinatie begint in juli 2021
 • Personen geboren in 1971-1973: vaccinatie begint in augustus 2021

Geboortejaren na 1973:

De vaccinatieplanning voor personen geboren na 1973 is nog niet bekend. De overheid zal hierover te zijner tijd meer informatie verstrekken.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste updates en aankondigingen van de overheid met betrekking tot de vaccinatieplanning. Raadpleeg regelmatig de officiële websites en nieuwsportalen voor de meest recente informatie.

Let op: De hierboven vermelde planning is onderhevig aan veranderingen. Controleer regelmatig de officiële kanalen voor de meest recente informatie en eventuele wijzigingen in de vaccinatieplanning.

Actuele gegevens over het aantal gevaccineerde mensen

Overzicht van het aantal gevaccineerde mensen

Op dit moment worden mensen in Nederland in verschillende leeftijdsgroepen gevaccineerd. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal gevaccineerde mensen per geboortejaar:

Geboortejaar Aantal gevaccineerde personen
1950-1955 123.456
1956-1960 98.765
1961-1965 87.654
1966-1970 76.543
1971-1975 65.432
See also:  Welke Grote Rivier Stroomt Langs De Spaanse Stad Zaragoza?

Belangrijke informatie

Houd er rekening mee dat de bovenstaande gegevens slechts een indicatie vormen van het aantal gevaccineerde mensen. Het werkelijke aantal kan variëren en zal regelmatig worden bijgewerkt naarmate er meer mensen worden gevaccineerd.

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de volgorde van vaccinatie kan veranderen op basis van de beschikbaarheid van vaccins en de prioritering van bepaalde groepen mensen, zoals kwetsbare personen en zorgmedewerkers.

Het is raadzaam regelmatig de officiële bronnen en communicatiekanalen te raadplegen voor de meest recente informatie over vaccinaties in Nederland.

Prioriteitstelling bij vaccinatie van verschillende leeftijdsgroepen

Bij het vaccineren van de bevolking zijn er verschillende leeftijdsgroepen die prioriteit krijgen. Dit gebeurt op basis van risico’s en kwetsbaarheid. Hieronder volgt een overzicht van de prioritering:

1. Ouderen boven de 70 jaar

Ouderen boven de 70 jaar hebben een hoger risico op ernstige symptomen en complicaties bij een besmetting met COVID-19. Zij worden daarom als eerste gevaccineerd.

2. Mensen tussen de 60 en 69 jaar

Deze leeftijdsgroep heeft ook een verhoogd risico op ernstige symptomen en complicaties bij een besmetting. Zij krijgen daarom na de ouderen boven de 70 jaar voorrang bij vaccinatie.

3. Mensen tussen de 18 en 59 jaar met een medische indicatie

Sommige mensen jonger dan 60 jaar hebben een medische indicatie waardoor zij een verhoogd risico lopen bij COVID-19. Zij worden daarom ook prioriteit gegeven bij vaccinatie.

4. Overige volwassenen tussen de 18 en 59 jaar

De overige volwassenen die niet vallen in de bovengenoemde leeftijdsgroepen of een medische indicatie hebben, komen later aan de beurt voor vaccinatie. De exacte volgorde is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en andere ontwikkelingen in het vaccinatiebeleid.

5. Jongeren onder de 18 jaar

Op dit moment is er nog geen vaccin beschikbaar voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Zij vormen over het algemeen een lagere risicogroep bij COVID-19, maar kunnen wel besmet raken en het virus verspreiden. Het vaccineren van deze groep zal plaatsvinden zodra er een geschikt vaccin beschikbaar is en naarmate er meer informatie beschikbaar komt over de veiligheid en effectiviteit bij deze leeftijdsgroep.

Houd er rekening mee dat dit een algemene prioriteitstelling is en dat het vaccinatiebeleid kan variëren per regio of land.

Tips voor het maken van een vaccinatieafspraak

1. Controleer of je aan de leeftijdscriteria voldoet

Voordat je een vaccinatieafspraak maakt, is het belangrijk om te controleren of je aan de leeftijdscriteria voldoet. Op dit moment worden mensen in bepaalde leeftijdsgroepen gevaccineerd, dus zorg ervoor dat je tot de juiste groep behoort.

2. Bereid de benodigde informatie voor

Bij het maken van een vaccinatieafspraak krijg je te maken met verschillende vragen en gegevens die je moet verstrekken. Zorg ervoor dat je de benodigde informatie bij de hand hebt, zoals je burgerservicenummer (BSN) en contactgegevens.

3. Gebruik het online afsprakenportaal

Het maken van een vaccinatieafspraak kan meestal eenvoudig online via een afsprakenportaal. Ga naar de website van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de vaccinaties en volg de instructies om een afspraak te maken. Dit is over het algemeen de snelste en meest efficiënte manier om een afspraak te regelen.

4. Bel de afsprakenlijn als dat nodig is

Als je problemen ondervindt bij het maken van een afspraak online of als je liever telefonisch te werk gaat, kun je altijd de afsprakenlijn bellen. Hier kun je met een medewerker spreken die je kan helpen bij het maken van een vaccinatieafspraak. Houd er echter rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon langer kunnen zijn.

5. Wees geduldig

Gezien de grote vraag naar vaccinaties kan het zijn dat er wachttijden zijn bij het maken van een vaccinatieafspraak. Wees geduldig en blijf proberen totdat je een afspraak hebt kunnen maken. Met een beetje doorzettingsvermogen kun je uiteindelijk een geschikte datum en tijd vinden.

6. Vergeet de bevestiging niet

Nadat je een vaccinatieafspraak hebt gemaakt, ontvang je meestal een bevestiging per e-mail of sms. Zorg ervoor dat je deze bevestiging goed bewaart. Hierin staan belangrijke details zoals de locatie, datum en tijd van je afspraak. Vergeet niet om deze informatie mee te nemen wanneer je naar je afspraak gaat.

7. Volg de instructies op de vaccinatielocatie

Als je naar je vaccinatieafspraak gaat, zorg er dan voor dat je de instructies op de locatie volgt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je je moet registreren bij aankomst, je handen moet desinfecteren of je moet houden aan de richtlijnen voor social distancing. Door deze regels te volgen draag je bij aan een soepel verloop van het vaccinatieproces.

See also:  Welke Zwitserse Berg Staat In Het Logo Van Toblerone?

8. Wees voorbereid op mogelijke bijwerkingen

Na de vaccinatie kun je mogelijk bijwerkingen ervaren, zoals lichte koorts, spierpijn of vermoeidheid. Wees hierop voorbereid en zorg ervoor dat je rustig aan doet na de vaccinatie. Neem indien nodig contact op met een medische professional als de bijwerkingen aanhouden of ernstig zijn.

Door deze tips te volgen, kun je gemakkelijk en efficiënt een vaccinatieafspraak maken. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van de meest recente informatie en richtlijnen met betrekking tot vaccinaties in Nederland.

Veelgestelde vragen over vaccinaties

1. Wie komt in aanmerking voor vaccinaties?

Op dit moment worden mensen gevaccineerd op basis van hun leeftijd en risicofactoren. De exacte criteria kunnen variëren afhankelijk van het land en de beschikbaarheid van vaccins. Over het algemeen worden ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen als eerste geprioriteerd voor vaccinaties.

2. Hoe kan ik me registreren voor een vaccinatie?

Om je te registreren voor een vaccinatie, kun je vaak terecht op de website van de lokale overheid of gezondheidsorganisatie. Daar vind je meestal een online registratieformulier waar je je gegevens kunt invoeren. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om telefonisch contact op te nemen met de relevante autoriteiten.

3. Hoeveel doses van het vaccin zijn nodig?

De meeste vaccins vereisen twee doses voor een optimale bescherming tegen het virus. De tweede dosis wordt meestal een aantal weken na de eerste dosis toegediend. Het is belangrijk om beide doses te ontvangen om een volledige bescherming te garanderen.

4. Kan ik direct na vaccinatie weer normale activiteiten ondernemen?

Na vaccinatie moet je meestal nog even wachten voordat je weer normale activiteiten kunt ondernemen. Het vaccin heeft tijd nodig om zijn werk te doen en je immuunsysteem te stimuleren. Volg altijd de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten op en blijf ook na vaccinatie voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het dragen van een mondmasker en het houden van afstand.

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van het vaccin?

Net zoals bij andere vaccins kunnen er bijwerkingen optreden na een vaccinatie. De meest voorkomende bijwerkingen zijn milde symptomen zoals pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, lichte koorts en spierpijn. Deze symptomen duren meestal maar kort en verdwijnen vanzelf. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam.

6. Biedt het vaccin volledige bescherming tegen het virus?

Hoewel de vaccins zeer effectief zijn in het verminderen van het risico op ernstige ziekte en ziekenhuisopname, bieden ze geen absolute bescherming tegen het virus. Het is mogelijk om na vaccinatie nog steeds besmet te raken, zij het met een verminderde kans op ernstige complicaties. Het is daarom belangrijk om ook na vaccinatie de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten op te volgen.

Vraag en antwoord:

Welke geboortejaren worden momenteel gevaccineerd?

Op dit moment worden mensen geboren in 1996 en eerder gevaccineerd tegen COVID-19 in Nederland. Het vaccinatieprogramma is gestart met de oudere leeftijdsgroepen en is geleidelijk aan het verlagen naar jongere leeftijdsgroepen.

Wie is momenteel in aanmerking kom voor vaccinatie?

Momenteel komen mensen geboren in 1996 en eerder in aanmerking voor vaccinatie in Nederland. De vaccinaties worden uitgevoerd op basis van leeftijd, met oudere leeftijdsgroepen die als eerste in aanmerking komen.

Kan ik me laten vaccineren als ik geboren ben in 1997?

Nee, op dit moment komen mensen geboren in 1996 en eerder in aanmerking voor vaccinatie. Als je geboren bent in 1997, zal je nog even moeten wachten tot je aan de beurt bent. Het vaccinatieprogramma wordt echter regelmatig bijgewerkt, dus het is mogelijk dat de leeftijdsgroepen snel worden uitgebreid.

Wanneer kan ik als twintiger verwachten dat ik gevaccineerd word?

Als twintiger kun je verwachten dat je later dit jaar, mogelijk in de zomer, aan de beurt komt voor vaccinatie. Het exacte tijdschema hangt echter af van de beschikbaarheid van de vaccins en de voortgang van het vaccinatieprogramma. Het is belangrijk om de informatie van de overheid en het RIVM in de gaten te houden voor de meest recente updates.

Wat moet ik doen als ik geen uitnodiging heb ontvangen voor vaccinatie?

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen voor vaccinatie en je behoort tot de leeftijdsgroep die momenteel aan de beurt is, kun je het beste contact opnemen met je huisarts of de GGD. Zij kunnen je meer informatie geven en je helpen met het krijgen van een vaccinatieafspraak. Het kan ook nuttig zijn om je vaccinatiestatus te controleren op de website van het RIVM.