Ct Scan Longen Waarom?

Ct Scan Longen Waarom
Als de arts op de longfoto een afwijking ziet, krijg je een CT-scan van je longen. Op de CT-scan zijn je longen heel goed zien. Zo kan de longarts precies zien waar de afwijking zit en of er meer afwijkingen zijn. Op de CT-scan is ook te zien of de lymfeklieren rondom de longen vergroot zijn.

Is longontsteking te zien op CT-scan?

Complicaties – Bij een klein percentage van de patiënten ontstaat er bij een longontsteking vocht in de borstkasholte. In dat geval halen we het vocht weg met een punctie, Om een beter beeld te krijgen van uw longen maken we dan een CT-scan,

Kun je longontsteking zien op longfoto?

Onderzoek longontsteking – De diagnose wordt gesteld op geleide van de symptomen, klachten en lichamelijk onderzoek. Aanvullend worden bij bloedonderzoek verhoogde ontstekingswaarden gezien. Op een longfoto is in het begin soms weinig tot niets te zien, echter na enkele dagen zal hier een ontsteking te zien zijn.

Kun je alles zien op een CT-scan?

Wat kun je uit een CT-scan afleiden? – «Je kunt interne organen bekijken zoals longen, lever, hart of hersenen. Maar ook botstructuren, breuklijnen, prothesemateriaal en gewrichten zijngoed zichtbaar. Bovendien kun je met een scan bekijken waar een bepaalde afwijking in een orgaan zich bevindt.

Om bijvoorbeeld een infectie, een tumor of bloedvaten beter in beeld te brengen, wordt contrastvloeistof gebruikt. Die kan vlak voor de scan via een naaldje in de arm of een drankje worden toegediend. In ons ziekenhuis worden CTscans vooral gebruikt om naar de botstructuren, de gewrichten en de positie van protheses te kijken.

Een klein deel van de scans wordt gebruikt om longweefsel te bekijken of herseninfarcten zichtbaar te maken.»

Hoe weet je dat je longen gezond zijn?

Een longfunctietest is een soort blaastest. Deze wordt ook wel spirometrie genoemd. De arts weet door deze test hoe goed je longen werken en of er sprake is van vernauwing van je luchtwegen. De longfunctietest helpt de arts om vast te stellen of je astma hebt.

 • Je kunt de longfunctietest bij de huisarts doen.
 • Soms ga je naar een speciaal laboratorium of het ziekenhuis.
 • Je huisarts of het ziekenhuis vertelt je hoe je je kunt voorbereiden op het onderzoek.
 • De longfunctietest duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.
 • Voordat je een longfunctietest krijgt, luistert je huisarts naar je ademhaling en naar je longen met een stethoscoop.

Hij stelt ook een aantal vragen, zoals:

Heb je last van je longen of allergische klachten? Komen er longziekten voor in je familie? Voel je je gezond? Leef je gezond?

Denkt de huisarts dat je astma hebt? Of is er twijfel? Dan kan de huisarts je doorverwijzen naar de longarts voor een longfunctietest en een provocatietest.

Wat zijn de nadelen van een CT-scan?

Straling van CT-scans bij kinderen en het risico op kanker Een CT-scan wordt vaak gebruikt bij het opsporen van ziektes. Een nadeel van een CT-scan is dat patiënten tijdens deze scans worden blootgesteld aan straling. Dit kan mogelijk stralingsgerelateerde tumoren veroorzaken. Ct Scan Longen Waarom Meulepas heeft gebruik gemaakt van The Dutch Pediatric CT Study waarin data is verzameld van ruim 160.000 kinderen die een ondergingen in de periode van 1979 tot 2012. Tot 2015 is gekeken of bij deze groep tumoren zijn ontstaan. De data laat zien dat het aantal scans per jaar bij kinderen in Nederland sinds 1990 meer dan verdrievoudigd is.

Hiervoor heeft Meulepas als mogelijke verklaring: «Begin deze eeuw is de zogenaamde multi-detector CT geïntroduceerd in veel ziekenhuizen waardoor het maken van een scan nog sneller kan. Daarnaast is het aantal ongevallen met trauma onder kinderen in Nederland toegenomen.» Ook bleek dat het aantal scans bij kinderen in Nederland in academische ziekenhuizen sinds 2007 niet meer toeneemt.

Een toename is nog wel te zien in de kleinere algemene ziekenhuizen. «Een verklaring hiervoor kan zijn, dat in kleine algemene ziekenhuizen de toegang naar en echo beperkter is, vooral tijdens de weekend en avonduren», aldus Meulepas.

Wat zijn de symptomen van uitzaaiingen in de longen?

De klachten die uitzaaiingen in de longen geven zijn vaak beperkt en onopvallend, denk aan hoesten en kortademigheid, of het ophoesten van bloed. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat de uitzaaiingen worden ontdekt.

Kan een tumor in de longen goedaardig zijn?

Ct Scan Longen Waarom Een longtumor of longgezwel kan goedaardig zijn of kwaadaardig. Enkel wanneer het gaat om een kwaadaardig gezwel, spreken we van longkanker. De enige manier om met zekerheid te kunnen zeggen of een longtumor goed- of kwaadaardig is, bestaat erin (een stukje van) de tumor onder de microscoop te bekijken.

Kun je genezen van uitzaaiingen in de longen?

Vaak kunnen uitzaaiingen in de long behandeld worden. Dat hangt af van:

de soort kanker hoeveel uitzaaiingen je in de long hebt hoe groot de uitzaaiingen in de long zijn of er uitzaaiingen in beide longen zitten of er uitzaaiingen ergens anders in het lichaam zijn

Meestal is een behandeling van longuitzaaiingen gericht op het terugdringen van de ziekte en/of het verminderen van klachten. Dit heet een palliatieve behandeling. De behandeling kan het leven verlengen. Heel soms kan een enkele longuitzaaiing genezend behandeld worden.

Hoeveel kost een CT-scan longen?

Voorbeeld – Een scan plus beeldvormend onderzoek met röntgen, echo, CT-scan of MRI bij een ziekte van het ademhalingsstelsel kost 1.151,99 euro.

Hoelang moet je wachten op uitslag CT-scan?

1. Is een voorschrift (aanvraagformulier) nodig voor een radiologisch onderzoek? 2. Wat moet ik meebrengen? 3. Hoe bereid ik me voor op mijn onderzoek? 4. Is een begeleider toegelaten tijdens een radiologisch onderzoek? 5. Wat als ik niet (tijdig) aanwezig kan zijn op mijn afspraak? 6.

 1. Moet ik mij inschrijven voor een radiologisch onderzoek? 7.
 2. Waarom wordt mijn identiteit meermaals gevraagd? 8.
 3. An ik een attest werkonbekwaamheid krijgen na een radiologisch onderzoek? 9.
 4. Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen? 10.
 5. Naar wie wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd? 11.
 6. Wanneer is het resultaat van het onderzoek gekend? 12.

Hoe lang blijft mijn code voor het patiënten-portaal geldig? 13. Wat als ik mijn code voor het patiënten-portaal kwijt ben? 14. Kan ik een CD-kopie vragen van mijn radiologisch onderzoek? 15. Wat doen bij een allergische reactie na een radiologisch onderzoek met een contrastmiddel? 16.

Hoe weet ik of ik een verhoogd risico heb op een allergische reactie na contrastmiddelen? 17. Wat als ik borstvoeding geef na een radiologisch onderzoek met contrast? 18. Wat als ik gekleurde stoelgang heb na een radiologisch onderzoek met contrast? 19. Wat doen in geval van zwangerschap of mogelijke zwangerschap? 20.

Wat als er een radiologisch onderzoek gebeurt bij mijn kind, is dit gevaarlijk? 21. Wat als ik claustrofobie heb en ik moet een MRI of CT-onderzoek laten maken? 22. Wanneer kom ik in aanmerking voor een gratis borstkankerscreening-onderzoek? 23. Waar staat PACS voor? 1.

 1. Is een voorschrift (aanvraagformulier) nodig voor een radiologisch onderzoek? Ja, we vragen een correct en geldig ingevuld voorschrift (aanvraagformulier).
 2. We kunnen en mogen geen onderzoeken uitvoeren zonder geldig voorschrift van uw behandelde arts.
 3. Breng dus steeds het voorschrift (aanvraagformulier) mee.
See also:  Waarom Een Pet-Scan?

Dit formulier vermeldt immers de aard van het onderzoek, het waarom van het onderzoek en de gegevens van de behandelende arts.2. Wat moet ik meebrengen? Bij een radiologisch onderzoek brengt u steeds het volgende mee:

Aanvraagformulier (voorschrift) van uw huisarts of verwijzende arts (dit formulier vermeldt immers de aard van het onderzoek, het waarom van het onderzoek en de gegevens van de aanvragende arts). Een geldige verwijsbrief van uw arts is verplicht.

Identiteitskaart (de gegevens op de kaart zijn essentieel voor een correcte inschrijving en identificatie in het ziekenhuis).

Indien van toepassing:

Verzekeringsgegevens in geval van arbeidsongeval

3. Hoe bereid ik me voor op mijn onderzoek? Gezien het antwoord op deze vraag sterk afhankelijk is van de aard van het onderzoek, verwijzen we u graag naar de rubriek «Onderzoeken». Vervolgens klikt u het onderzoek in kwestie aan. Hier worden steeds voorbereiding en nazorgen vermeld.4.

Is een begeleider toegelaten tijdens een radiologisch onderzoek? Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens de uitvoering van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.5. Wat als ik niet (tijdig) aanwezig kan zijn op mijn afspraak? Indien u niet aanwezig kan zijn of als u door omstandigheden later dan het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, gelieve de afdeling medische beeldvorming (radiologie) te verwittigen.

Zo kunnen we andere patiënten verder helpen. Op onze afdeling wordt de toegangstijd (dat wil zeggen; de wachttijd tussen het aanvragen van het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering) voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden. Door uw correcte houding kunnen we deze tijden zo kort als mogelijk houden.

 • Hou er rekening mee: niet geannuleerde afspraken worden geregistreerd !; 6.
 • Moet ik mij inschrijven voor een radiologisch onderzoek? Bij aankomst in het ziekenhuis, laat u zich inschrijven met uw identiteitskaart aan de balie (inschrijvingen) in de inkomhal of u doet dit zelf aan de inschrijvingskiosk (dit werkt enkel als u een afspraak hebt).

Na deze centrale inschrijving, begeeft u zich naar de onthaalbalie (radiologie) op het afgesproken tijdstip met het aanvraagformulier van uw verwijzende arts en uw identiteitskaart. Bij aankomst op de radiologie wordt uw identiteit gecontroleerd en geregistreerd.

een eerste maal bij uw inschrijving aan de centrale inschrijvingsbalie voor de registratie in het Hospitaal Informatie Systeem (HIS). Een tweede maal bij aankomst aan het onthaal (radiologie) voor uw registratie in het Radiologie Informatie Systeem (RIS),

Breng dus altijd uw identiteitskaart mee

Als extra controle zal voor het onderzoek start nogmaals geïnformeerd worden naar uw naam en geboortedatum.

Het patiëntidentificatiebeleid moet de patiëntveiligheid binnen ZNA garanderen door de persoon te identificeren als degene voor wie de dienst of behandeling is bedoeld; en om de dienst of behandeling aan die persoon te koppelen. Het niet correct identificeren van patiënten kan zeer ernstige gevolgen hebben.8.

 1. An ik een attest werkonbekwaamheid krijgen na een radiologisch onderzoek? Ja, u kan voor de dag van het onderzoek (enkel voor de tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid verkrijgen voor uw werkgever? Vraag dit aan de onthaalbalie van de radiologie.
 2. Andere attesten zoals attesten voor ziekteverlof, invullen van (verzekering)documenten, etc.

worden bezorgd of ingevuld door uw behandelende arts.9. Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen? Neen, er wordt een factuur met overschrijvingsformulier naar uw thuisadres verzonden. U moet niet dadelijk betalen. Als u toch een onmiddellijke betaling wenst te doen, of als u niet in regel bent met uw ziekteverzekering (mutualiteit), dient u dit met het onthaal van de medische beeldvorming af te spreken.

Zij kunnen de facturatiegegevens doorzenden, zodat u uw onderzoek aan de centrale inschrijvingsbalie kunt afrekenen.10. Naar wie wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd ? Het resultaat (verslag) wordt steeds elektronisch opgestuurd naar de arts die het radiologisch onderzoek heeft aangevraagd.

Indien u dit wenst, kan steeds een kopij van het resultaat (verslag) naar een andere arts verzonden worden. Dit moet u dan duidelijk melden aan het loket van de medische beeldvorming. U ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal.

 1. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden van het radiologisch onderzoek en ook het verslag van het onderzoek consulteren.
 2. Bij uw volgende raadpleging bij uw behandelde arts, dient u de brief met de toegangscodes mee te nemen.11.
 3. Wanneer is het resultaat van het onderzoek gekend? Na het onderzoek worden de beelden door de radioloog bekeken en wordt er een verslag gemaakt.

Dit verslag wordt vervolgens elektronisch verzonden naar uw aanvragende arts. Voor een Mammografie, CT-scan en een MRI-onderzoek duurt dit gemiddeld 2 werkdagen gezien het soms complexe karakter van dit type beeldvorming. Voor de andere onderzoeken is het resultaat meestal gekend de dag van het onderzoek.

 1. Voor het bekijken van de beelden door uw behandelende arts krijgt u bij de aanmelding op de radiologie een brief met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal.
 2. Via deze codes kan uw behandelende arts zowel de beelden als het verslag van het onderzoek consulteren.
 3. De beelden zijn de dag van het onderzoek onmiddellijk te raadplegen, het verslag later (zoals hierboven beschreven).

De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming. Uitzondering: Bij mammografieën voor borstkankerscreening krijgt u geen brief met codes.

 1. Deze beelden worden ook doorgestuurd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar een tweede lezingscentrum gevestigd is.
 2. Zowel de radioloog van ZNA als de radioloog in het UZA maken een onafhankelijk protocol.
 3. Omdat er verschillende radiologen uw mammografie bekijken, kan het dus 2 à 3 weken duren voor uw arts een verslag van het screeningscentrum zal krijgen.12.

Hoe lang blijft mijn code voor het patiënten-portaal geldig? Standaard wordt een code bezorgd om de onderzoeken te raadplegen binnen een tijdsvenster van één maand voor de afleverdatum van de code en alle onderzoeken die eventueel nog kunnen volgen één maand na de afleverdatum van de code.

 • Op vraag kan een brief met codes afgeleverd worden voor een andere of ruimere periode.
 • Hiervoor dient u zich aan te melden aan de balie van de dienst medische beeldvorming.
 • De codes zelf blijven onbeperkt geldig,
 • Telefonisch worden nooit codes doorgegeven omwille van privacy regels.
 • De codes waarmee je vertrouwelijke gegevens kunt raadplegen, zijn strikt persoonlijk 13.
See also:  Waarom Ruiken Katten Aan Elkaars Anus?

Wat als ik mijn code voor het patiënten-portaal kwijt ben? Telefonisch worden nooit codes doorgegeven omwille van privacy regels. De codes waarmee je vertrouwelijke gegevens kunt raadplegen, zijn strikt persoonlijk. U draagt als patiënt zelf de verantwoordelijkheid om de codes zorgvuldig te bewaren.

 • Bij verlies van deze codes dient u zich aan te melden aan de balie van de dienst medische beeldvorming om nieuwe codes te bekomen.14.
 • An ik een CD-kopie vragen van mijn radiologisch onderzoek? De resultaten van uw onderzoek via het patiënten-portaal (met persoonlijke code) kunnen overal (ook in het buitenland) geconsulteerd worden en de codes blijven onbeperkt geldig.

In uitzonderlijke situaties kan op vraag van de behandelende arts een kopie van het onderzoek op CD gevraagd worden. Wilt u een kopie van een radiologisch onderzoek dan kunt u dit aanvragen bij het secretariaat van de afdeling radiologie. Deze kopie wordt u kosteloos ter beschikking gesteld.

niezen papels (als een insectenbeet) jeuk benauwdheid zwelling van keel/ogen/lippen

Reacties op het contrastmiddel kunnen ook pas enige minuten na de inspuiting optreden. Daarom moet u tot ongeveer 20 minuten na toediening in het ziekenhuis blijven. Als uw onderzoek korter duurt dan twintig minuten blijft u dan nog een aantal minuten in de wachtkamer.

 1. Als u later na het onderzoek reageert op het contrastmiddel en u vertrouwt het niet, neem dan contact op met uw behandelende arts,
 2. Vertel dat u een radiologisch contrastmiddel ingespoten heeft gekregen.
 3. Geef dit ook door aan uw afdeling radiologie zodat hierover een aantekening in uw dossier kan worden gemaakt.

Meld bij ieder volgend onderzoek waarbij contrastmiddel in de bloedvaten wordt ingespoten, dat u hier allergisch op reageert.16. Hoe weet ik of ik een verhoogd risico heb op een allergische reactie na contrastmiddelen?​ Als u op één of meerdere items van onderstaande ja antwoord, dan is er een verhoogd risico op een allergische reactie na het inspuiten van jodiumhoudend contrastmiddel

hebt u een gekende allergie aan contrastmiddelen na voorgaande onderzoeken (wanneer, welk product, hebt u eerder een allergiekaart gekregen?) hebt u hooikoorts of astma hebt u ernstige allergie aan eender wat, waarvoor u een behandeling nodig hebt hebt u poly-allergie (u hebt een ganse lijst van allergenen)

Als u last hebt van jodiumallergie, worden contrastonderzoeken enkel onder strikte voorwaarden uitgevoerd, met behulp van medicatie die de overgevoeligheid voor jodium onderdrukt. Nota: Contrastallergie is niet erfelijk: aardbeienallergie is geen tegenindicatie.

 • Een voorgaande injectie met jodiumhoudend contrastmiddel zonder problemen, is indicatief dat de patiënt niet allergisch is, maar sluit dit echter niet uit.17.
 • Wat als ik borstvoeding geef na een radiologisch onderzoek met contrast? Bij een radiologisch onderzoek of CT-scan met een jodiumhoudend contrastmiddel kan het volgens de laatste wetenschappelijke studies geen kwaad.

Volgens de bijsluiters van de contrastmiddelen wordt toch aangeraden 1 dag geen borstvoeding te geven. Bij een MRI scan met gadolinium als contrastmiddel mag 1 dag geen borstvoeding gegeven worden.18. Wat als ik gekleurde stoelgang heb na een radiologisch onderzoek met contrast? Na een radiologisch onderzoek met barium (contrast) kan uw stoelgang de dagen na het onderzoek wit kleuren.

 • Dit kan geen kwaad.
 • Het is wel aangewezen om na het onderzoek voldoende water te drinken (één tot twee liter per dag) om constipatie (verstopping) ten gevolge van deze contraststof te vermijden.
 • Indien u toch last zou hebben van constipatie (verstopping), kan uw behandelende arts een laxeermiddel voorschrijven.19.

Wat doen in geval van zwangerschap of mogelijke zwangerschap? Röntgenstralen (ioniserende straling) gebruikt bij röntgenopnamen, contrastonderzoeken, angiografie, mammografie en CT-scan kunnen stralingsschade veroorzaken aan het DNA. Onnodige blootstelling aan ioniserende stralen moet vermeden worden.

Om het ongeboren kind te beschermen, gaat men bij zwangere vrouwen de toediening van röntgenstralen enkel in uitzonderlijke omstandigheden toepassen. Bij zwangerschap geeft het toedienen van het contrastmiddel geen problemen. Het grootste risico gedurende de zwangerschap is terug te voeren tot de röntgenstraling en niet tot het contrastmiddel.

Echografische onderzoeken zijn nooit schadelijk en kunnen altijd plaatsvinden. Een MRI-onderzoek (maakt gebruik van magnetische resonantie en géén röntgenstralen) wordt afgeraden in de eerste 3 maanden van de zwangerschap ofschoon tot op heden geen schadelijke effecten op de foetus konden aangetoond worden.

In ieder geval moet u een zwangerschap of mogelijke zwangerschap steeds vermelden aan de behandelende arts en het personeel van de dienst medische beeldvorming of u neemt reeds vooraf telefonisch contact op met de afdeling voor nader overleg.20. Wat als er een radiologisch onderzoek gebeurt bij mijn kind, is dit gevaarlijk? Bij jonge kinderen trachten we de toediening van ioniserende stralen te beperken.

Daarom gelden voor hen speciale maatregelen.Justificatie van het radiologisch onderzoek blijft een belangrijke eerste stap. Enkel de echt noodzakelijke röntgenbeelden worden genomen (desgevallend in overleg met de behandelende arts). Zoals ook voor alle andere patiënten wordt bij kinderen extra aandacht gegeven aan het ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable).

 • Dat wil zeggen dat we proberen om enkel die dosis stralen toe te dienen die werkelijk noodzakelijk is om tot een juiste diagnose te komen.
 • Bij echografie wordt er geen röntgenstraling gebruikt.
 • Het is een veilige onderzoekstechniek, ook voor het ongeboren kind, zonder schadelijke neveneffecten.
 • De techniek berust op weerkaatsing van de geluidsgolven.21.

Wat als ik claustrofobie heb, en ik moet een MRI of CT-onderzoek laten maken? Een MRI-onderzoek kan voor sommige patiënten een belemmering zijn omwille van claustrofobie. De MRI tunnel is aan beide zijden open. De duurtijd van het MRI-onderzoek varieert tussen 20 en 45 minuten.

Tijdens het onderzoek is het uiterst belangrijk dat u stil blijft liggen. Indien u vaststelt dat het onmogelijk is om zo lang stil te blijven liggen, meldt u dit aan de MRI verpleegkundige. Indien u twijfelt of u het onderzoek laat uitvoeren omwille van uw claustrofobie, kan u steeds een afspraak maken met ons MRI team, om het toestel vooraf te kunnen bekijken.

Een CT-onderzoek kan voor sommige patiënten een belemmering zijn omwille van claustrofobie. De tunnel van de scanner waardoor u langzaam doorschuift, is aan beide zijden open en bij de huidige toestellen is de opening vrij ruim. De voortdurende technische innovaties maken dat de scantijd erg kort is geworden (het gehele onderzoek neemt 5 à 10 minuten in beslag).22.Wanneer kom ik in aanmerking voor een gratis borstkankeronderzoek? Sinds 15 juni 2001 loopt in Vlaanderen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

 • Elke vrouw van 50 tot en met 69 jaar, die geen borstklachten heeft, krijgt sindsdien om de 2 jaar een oproepingsbrief om een screeningsmammografie (röntgenfoto van de borsten) te laten uitvoeren.
 • Er wordt een mammografie aangeboden zonder een bijkomend echografisch onderzoek.
 • Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de screening is dat u bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten.
See also:  Waarom Werd De Berlijnse Muur Gebouwd?

Deze vrouwen krijgen automatisch een oproeping om de 2 jaar. Nog enkele voorwaarden: U hebt in de afgelopen 2 jaar geen mammografie gehad. U bent 10 jaar vrij van borstkankerdiagnose en u hebt geen pijnklachten of knobbeltjes. Bij pijnklachten of het voelen van een knobbeltje, kan u best snel contact opnemen met uw eigen huisarts of gynaecoloog en wordt eventueel een diagnostische mammografie en echografie uitgevoerd.23.

Hoe voel je je na een CT-scan?

Contact met arts – Neem contact op met uw behandelend arts als u na uw laatste afspraak met hem of haar:

klachten had als uitdroging en ernstige diarree; opgenomen bent in het ziekenhuis; een ander onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel heeft gehad; gestart bent met een medicijn die een schadelijke effecten kan hebben op uw nierfunctie; een nieuw plasmedicijn voorgeschreven heeft gekregen?

U krijgt dan vaak eerst een afspraak om uw nierfunctie opnieuw te bepalen. U gaat op de onderzoekstafel liggen. Twee radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek bij u uit onder toezicht van een arts (radioloog) die op de afdeling aanwezig is. U krijgt jodiumhoudende contrastvloeistof via een infuusnaaldje in uw arm.

Hiervan kunt u een warm gevoel door uw lichaam krijgen. Dit gevoel verdwijnt na enkele minuten. Dit is niet schadelijk voor uw lichaam. De onderzoekstafel schuift door de ronde opening van de CT-scanner. Het lichaamsdeel dat we gaan onderzoeken is dan in het midden van de opening. Tijdens het maken van de opnamen schuift de onderzoekstafel langzaam door de CT-scanner.

U hoort de röntgenbuis en de meetinstrumenten in de scanner om u heen draaien. Tijdens het onderzoek blijven de laboranten niet in de onderzoeksruimte. De laboranten bedienen de scanner in de bedieningsruimte, achter loodglas. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt.

 • Het onderzoek doet geen pijn.
 • Als wij uw buik of borst onderzoeken moet u ook een paar keer de adem inhouden.
 • De laborant vertelt u wanneer dat moet.
 • Soms wordt u voor het onderzoek meerdere keren gescand.
 • Tussen de scans moet u dan altijd een paar minuten wachten.
 • Tijdens het wachten blijft u op de onderzoekstafel liggen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15-20 minuten.

Wat is er allemaal te zien op een longfoto?

Een longfoto is een röntgenfoto van de binnenkant van uw longen. Met een longfoto kunnen we afwijkingen in de longen zien en beoordelen. Een longfoto heet ook wel een thoraxfoto. Een longfoto is vaak het eerste onderzoek bij longklachten.

Is CT-scan altijd met contrastvloeistof?

CT-scan Jouw donatie maakt het verschil Wij bieden betrouwbare informatie en maken onderzoek mogelijk. Steun ons werk. Jouw donatie maakt het verschil Steun betrouwbare informatie en onderzoek. Ct Scan Longen Waarom Een CT-scan is een beeldvormend onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van röntgenstralen. De CT-scanner is een apparaat met aan de ene kant een röntgenbron en aan de andere kant een röntgendetector. De bron geeft een bundel röntgenstraling af. De straling passeert de weefsels en wordt gemeten door de detector.Een CT-scan van de buik maakt een overzicht van de organen, weefsels en vaten in de buik.

 1. De CT-scan maakt een dwarsdoorsnede van het orgaan.
 2. Op die manier wordt een hele serie gedetailleerde afbeeldingen gemaakt.
 3. Dit is met een gewone röntgenfoto niet mogelijk.
 4. Ben je zwanger of is er een kans dat je zwanger bent, vertel dit dan aan jouw arts.
 5. De straling van de CT-scan kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Heb je diabetes, meldt dit dan altijd aan de arts. Het kan zijn dat je medicijnen gebruikt die in combinatie met het contrastmiddel ernstige schade aan de nieren veroorzaken. Voor een CT-scan van organen is contrastmiddel nodig. Contrastmiddel is noodzakelijk om de organen, ofwel de ‘weke delen’, zichtbaar te maken.

Dit middel kleurt de organen, zodat de contouren wel goed te zien zijn. De voorbereiding verschilt per ziekenhuis. Thuis moet je ter voorbereiding op het onderzoek een drankje nemen. Het kan zijn dat je nuchter moet zijn voor het onderzoek. Als er geen metaal in jouw kleren is verwerkt, mag je deze aanhouden.Op de röntgenafdeling aangekomen, drink je eerst een liter contrastvloeistof.

Deze vloeistof kleurt de maag en darmen. Vervolgens wordt een infuus ingebracht dat het hele onderzoek blijft zitten. Hierdoor kan contrastmiddel direct in de bloedbaan worden gebracht. Dit kleurt de lever, bloedvaten, nieren en blaas. Hierdoor kun je een warm gevoel door jouw lichaam krijgen.

 1. Het middel verdwijnt vanzelf weer uit jouw lichaam met de urine en is onschadelijk.
 2. Het kan voorkomen dat vrouwelijke patiënten een tampon in moeten doen.
 3. Dit om bepaalde buikorganen beter te onderscheiden.
 4. Soms moet de darm extra gevuld worden, de arts brengt dan via de anus contrastmiddel in.
 5. Je moet op jouw rug op de onderzoeksbank gaan liggen.

Tijdens het onderzoek schuift de tafel langzaam in een soort tunnel. Deze tunnel is ongeveer 50 cm diep. Hierin bevindt zich de röntgenbuis die de straling verstuurt. De buis draait tijdens het onderzoek rond. Dit maakt lawaai.Je blijft alleen in de kamer, in verband met de röntgenstraling.

 • Af en toe blootgesteld worden aan röntgenstralen kan geen kwaad, maar personeel moet natuurlijk goed beschermd worden.
 • Dagelijks in aanraking komen met de straling is wel gevaarlijk.
 • De laborant zit in de kamer ernaast en kan je zien door een raam.
 • De Ct-scanner maakt een zoemend geluid.
 • Soms zal de laborant vragen jouw adem in te houden.

Het is belangrijk dat je het gehele onderzoek stil blijft liggen, anders kunnen de opnamen mislukken. Na 10 tot 30 minuten is het onderzoek klaar. Het infuus wordt verwijderd. Het is mogelijk dat je diarree krijgt van het contrastmiddel. Dit kan verder geen kwaad.

Als je veel drinkt verdwijnt het contrastmiddel snel uit jouw lichaam. De uitslag van het onderzoek krijgt je van jouw behandelend arts. Deze informatie is geschreven door de Maag Lever Darm Stichting In samenwerking met: Drs. Jeroen Jansen, MDL-arts Dr. Alfons Geraedts, MDL-arts Dr. Rob Ouwendijk, MDL-arts Dr.

Mark van Berge Henegouwen, GI-chirurg

Dr. Christianne Buskens, GI-chirurg Laatst herzien: 2013

We informeren je graag zo goed, betrouwbaar en compleet mogelijk over spijsverteringsziekten en -klachten. Voor voorlichting en onderzoek naar spijsverteringsziekten zijn wij volledig afhankelijk van donateurs. : CT-scan

Waarom scan met contrastvloeistof?

CT-scan met contrastvloeistof – Bij een CT-scan gebruikt de arts vaak contrastvloeistof. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat verschillende weefsels op de foto meer contrast hebben. Daardoor zijn ze beter van elkaar te onderscheiden. Meestal krijg je de contrastvloeistof tijdens de CT-scan in een bloedvat in je arm gespoten.

Wat kun je zien op een CT thorax?

Een CT thorax is een onderzoek van de longen. Met de CT-scanner maken we beelden van dwarsdoorsneden van uw lichaam. Je ligt op een onderzoekstafel die we door een brede ring schuiven.