Waar Zitten Je Longen Op Je Rug?

Waar Zitten Je Longen Op Je Rug
De anatomie – Er zijn 12 ruggenwervels in de middenrug, die samen met 12 paar ribben de borstkas vormen. Hierbinnen bevinden zich hart en longen.

Kunnen je longen pijn doen op je rug?

Wist u dat uw longen de oorzaak kunnen zijn van uw rugpijn? Onze longen hebben als functie om het lichaam te voorzien van zuurstof. Daarnaast zorgen zij ervoor dat koolstofmonoxide uit het bloed verwijderd wordt. Wanneer de longen niet naar behoren werken, kan dit o.a. (hoge) rugklachten en rugpijn veroorzaken. Maak nu een afspraak!

Hoe weet je of je pijn hebt aan je longen?

Klaplong die spontaan ontstaat – De spontane klaplong ontstaat zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Dit komt bij mannen 5x zoveel voor als bij vrouwen. Vaak zijn het jonge mannen met een lange magere lichaamsbouw. Hoe dit komt is onbekend. Een spontane klaplong ontstaat net zo vaak aan de linker- als aan de rechterkant.

 • Soms speelt een onderliggende longziekte een rol, bijvoorbeeld longemfyseem of -fibrose.
 • Daarnaast is de kans op een klaplong duidelijk groter bij duiken met perslucht en bij reizen per vliegtuig.
 • Roken speelt mogelijk ook een rol.
 • Er bestaat echter geen verband met persen of zware inspanning; een klaplong ontstaat vaak in rust.

Roken Een spontane klaplong komt bij mensen die meer dan 20 sigaretten per dag roken 100x vaker voor dan bij niet-rokers. Rokers hebben bijna altijd een ontstekingsreactie in de kleinere luchtwegen, wat kan leiden tot verstopping. Zo’n verstopping in de kleinere luchtwegen geeft hogere druk in de longblaasjes.

Een korte, scherpe pijn die verergert bij het ademhalen. Pijn bovenin uw rug of schouderbladen waardoor u het gevoel heeft niet goed te kunnen zuchten.Benauwdheid (afhankelijk van hoe ver de long is ingeklapt; dit wordt vaak vanzelf minder).Soms onstaat een zwelling in de huid van de borst, rug, armen of gezicht. Als u hier opdrukt geeft dit een ‘knisperend’ gevoel. Dit komt doordat er lucht uit de long in het onderhuidse weefsel wordt geperst; ook wel ‘subcutaan emfyseem’ genoemd. Dit is pijnloos en gaat vanzelf over.kortademigheid;hoesten (zonder slijm);zuurstoftekort en zelfs blauw worden.

Soms geeft een klaplong nauwelijks klachten en blijft de patiënt er een poos mee rondlopen. Afhankelijk van grootte van de klaplong zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Bij een kleine klaplong is er meestal sprake van een ‘conservatieve’ behandeling: bedrust. De klaplong herstelt zich dan vanzelf. Uw arts kan daarbij extra zuurstof voorschrijven.Een grote klaplong wordt meestal behandeld met een thoraxdrainage. Dit is het wegzuigen (draineren) van de opgehoopte lucht die tussen de vliezen zit.Soms lukt het niet om met thoraxdrainage de klaplong te verhelpen; in dit geval kan de longarts besluiten de long te ‘plakken’.Als u vaker een klaplong heeft gehad, dan kan een zogenoemde VATS (operatie) een oplossing zijn. VATS staat voor Video Assisted Thoracic Surgery. Het is een kijkoperatie in de borstholte. Bij deze techniek maakt de hartlongchirurg aan de zijkant van uw borstkas een aantal kleine openingen in uw huid. Via een van deze openingen wordt een camera naar binnen gebracht. Zo kan de chirurg goed zien wat hij in de borstholte doet. Via de andere openingen worden de instrumentjes ingebracht waarmee hij opereert.

Indien de huidopening gesloten is mag u, 48 uur nadat de drain verwijderd is, weer douchen. Om het herstel te bevorderen en het risico op een nieuwe klaplong te verminderen, adviseren wij u om u te houden aan onderstaande leefregels:

Tot het controle bezoek op de polikliniek niet sporten, vliegen of snorkelen. Er is geen bezwaar tegen snelle hervatting van zittend werk of naar school gaan. U kunt met uw longarts overleggen of uw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw beroep. Gedurende 4 weken druk verhogende activiteiten vermijden. Gedurende 4 weken niet bovenhands werken of reiken. Gedurende 4 weken geen zwaar huishoudelijk werk doen. (bijv. ramen zemen, stofzuigen) Gedurende 4 weken niet zwaar tillen (zware dozen of kinderen). Niet persen bij bukken of toiletgang. Bezigheden als lopen en fietsen geleidelijk opvoeren. Niet roken. Nooit meer duiken met perslucht. Tijdens volgend poliklinisch bezoek bespreekt de longarts de eventuele specifieke leefregels.Het verband moet 24 uur blijven zitten en mag eraf indien de huidopening gesloten is.

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals,,,,,,, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Waar pijn rug longen?

Hoge rugpijn bevindt zich meestal tussen de schouderbladen en kan gevoeld worden in de ribbenkast of vlak onder de nek. In sommige gevallen zit de pijn in de bovenrug bij de longen. De één voelt de pijn op een specifieke plek, de ander voelt pijn en stijfheid in de hele bovenrug.

Waar zitten je longen voor of achter?

De longen bevinden zich in de borstkas, links en rechts van het hart.

Waar duidt pijn tussen de schouderbladen op?

Veel mensen hebben onverklaarbare pijn tussen de schouders of schouderbladen. Vaak gaat het om een zeurende, stijve, krampachtige pijn, maar soms ook om steken, pijnscheuten of een typische beklemmende pijn. Sommigen hebben alleen onder bepaalde omstandigheden pijn tussen de schouders.

 • Anderen slechts eenmalig, chronisch (continu) of maanden achtereen wel en dan weer wekenlang niet.
 • Pijn tussen de schouderbladen dient niet te worden genegeerd.
 • De pijn gaat meestal niet vanzelf over en als de pijn überhaupt over gaat, is de kans groot dat deze uiteindelijk weer terugkeert.
 • Er zijn veel verschillende oorzaken voor pijn tussen de schouderbladen.

Hieronder benoemen we er enkele die de chiropractor goed kan behandelen. Pijn tussen schouderbladen door verkeerde houding In de meeste gevallen wordt pijn tussen de schouderbladen veroorzaakt door een stelselmatige verkeerde houding. Spierpijn die zich uit als pijn tussen de schouders ontstaat meestal door overbelasting vanwege een slechte (zit)houding, herhaalde bewegingen of een gebrek aan kracht, maar ook door blessures en ongelukken.

Langdurig in dezelfde houding zitten/werken Kromme werkhouding (kapster, tandartsassistente) Continu autorijden Werkzaamheden ‘boven je macht’ Verkeerde houdingen

Irritatie van de spieren in de schouders, nek en bovenrug en niet goed functionerende ruggenwervels kunnen hevige, krampachtige pijn tussen de schouderbladen veroorzaken. In dat geval is er meestal sprake van uitstraling naar nek en armen. Pijn tussen de schouders door directe zenuwpijn In principe zijn zenuwen altijd medeverantwoordelijk voor pijn.

Toch is er bepaalde pijn die direct gerelateerd is aan je zenuwen. Zo kunnen bepaalde aandoeningen aan je organen ontstekingsreacties in je zenuwen veroorzaken (zenuwpijn). Maar de zenuwen kunnen ook verdrukt raken door overmatige stress en spierspanning. Verder zijn er nog tal van andere mogelijke oorzaken waardoor er pijn en ongemak tussen de schouderbladen is.

Bijvoorbeeld; hartfalen en aandoeningen aan de longen. Je chiropractor is goed opgeleid om meer serieuze aandoeningen uit te sluiten en je door te verwijzen indien nodig.

Kun je pijn voelen in je longen?

Wat zijn de symptomen van een longvliesontsteking? – U kunt een ontsteking aan de longvliezen herkennen aan de volgende symptomen:

 • Pijn bij ademhalen en niezen. Vooral als u diep ademhaalt of hard niest, voelt u een scherpe pijn links en/of rechts op de borst of rug;
 • Kortademig bij inspanning. Ook voelt u vaak pijnscheuten als u beweegt;
 • Koorts;
 • Droge hoest.
See also:  Waar Zit Lactose In?

Doe bij deze klachten rustig aan en span u niet te veel in. U heeft dan minder pijn. Ga ook naar de huisarts. Hij kan u eventueel pijnstillers geven tegen de pijn of een behandeling starten. Lees meer over de behandeling van een longvliesontsteking, Overigens is een longvliesontsteking niet besmettelijk. Gebruikte bronnen: Longfonds, Apotheek.nl

Kan stress op je longen slaan?

Loop niet door met stress Een beetje gezonde spanning is prima. Maar van aanhoudende stress kun je het letterlijk benauwd krijgen. Als je longklachten dan ook erger worden, is het hoog tijd voor actie! Waar Zitten Je Longen Op Je Rug Stress: het woord heeft voor veel mensen een negatieve klank, maar stress is zeker niet altijd slecht. ‘Acute stress bijvoorbeeld maakt dat we beter kunnen presteren. Ons lichaam maakt dan het hormoon cortisol aan, wat de hartslag en ademhaling verhoogt’, vertelt longverpleegkundige Rita Bijma.

 1. Ons lichaam reageert zo om de energie te leveren om goed met de stressvolle situatie om te gaan.
 2. Zo’n reactie kan ontstaan bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals een diagnose die je leven op z’n kop zet.’ Even stress hebben kan geen kwaad, maar als deze te lang aanhoudt, kunnen er verschillende vervelende klachten ontstaan.

‘Slaapproblemen bijvoorbeeld, vermoeidheid, hoofdpijn, maag- of rugklachten, je gespannen voelen en sneller geïrriteerd zijn. Ook kan je weerstand afnemen waardoor je sneller verkouden of grieperig wordt. Om met de spanning om te gaan, gaan mensen soms minder gezond leven, zoals meer roken en alcohol drinken, minder bewegen en ongezond eten.’ Oorzaken van langdurige stress zijn bijvoorbeeld relatieproblemen, werkeloos zijn, een ziek kind hebben, angst om corona te krijgen of overbelast zijn als mantelzorger.

 1. Ook een longziekte kan stress veroorzaken’, zegt longverpleegkundige Chantal Driesen.
 2. Omdat je klachten hebt die onverwacht kunnen toeslaan en omdat je niet altijd kunt doen wat je wilt.
 3. Verder begrijpen mensen om je heen niet altijd wat je doormaakt, wat ook voor spanning kan zorgen.’ De mate van stress hangt ook af van hoe iemand de situatie inschat.

De een vindt een longfunctieonderzoek bijvoorbeeld prima te doen, terwijl het voor de ander heel spannend is. Daardoor hebben sommige mensen sneller last van stress dan anderen. ‘De bron ervan zit dan in onze gedachten. Veel situaties veroorzaken op zich geen stress, maar geven toch spanning door hoe we ertegenaan kijken of ermee omgaan.’ Waar Zitten Je Longen Op Je Rug Het is goed om met je stress aan de slag te gaan. Ga zelf eens na waar de spanning vandaan komt Longverpleegkundige Chantal Driesen Het is vervelend dat stress kan maken dat je meer last hebt van je longziekte. Chantal Driesen legt uit: ‘De longen reageren overmatig op prikkels, zoals temperatuurwisselingen, stof en pollen.

Stress is ook zo’n prikkel. Hierdoor knijpen de spiertjes om de luchtwegen te sterk samen, waardoor je je heel benauwd kunt voelen.’ Wie veel stress heeft, kan bovendien hoger en sneller gaan ademhalen. Dat kan zorgen voor een onjuiste ademhalingstechniek: hyperventilatie. ‘Daarbij kun je je heel kortademig en duizelig voelen, en hartkloppingen krijgen.

Dat geeft vaak een gevoel van angst’, zegt Rita Bijma. Zij ziet weleens hyperventilatie optreden bij mensen die benauwd zijn door een longziekte. De klachten kunnen dan lijken op astmaklachten. Bij hyperventilatie is de balans tussen het zuurstofgehalte en kooldioxide in het bloed verstoord.

‘Een betere ademhalingstechniek aanleren kan hierbij helpen. Dat kan bijvoorbeeld bij de longverpleegkundige of een fysiotherapeut.’ Iemand die het probleem aanpakt, maakt minder stresshormoon aan dan iemand die zijn kop in het zand steekt, weet Chantal Driesen. ‘Wees je er dus bewust van dat het goed is om met je stress aan de slag te gaan.

Ga zelf eens na waar de spanning vandaan komt. Bedenk wat energie kost en wat energie geeft. Praat erover met je huisarts of met anderen.’ Erover praten is ook goed als je even niets kunt doen aan de bron van stress. Dan is het beter om te accepteren dat je je tijdelijk gespannen voelt.

Ontken niet dat je een longziekte hebt, maar probeer het te accepteren. Dat zorgt dat je er minder stress van hebt. Accepteren is niet makkelijk. Gesprekken met je behandelaar kunnen hierbij helpen. Zoek begeleiding van een praktijkondersteuner GGZ of een psycholoog. Dat kan helpen bij het leren omgaan met stresssituaties. Zo kun je herhaling voorkomen. Piekeren kost veel energie. Je krijgt meer grip op je gedachten door van jezelf elke dag een half uurtje te mogen piekeren, de rest van de dag niet. Kijk tijdens dat half uur goed naar je gedachten: klopt het wel wat je denkt? Bedenk vervolgens wat kan helpen, zoek oplossingen. Leef gezond: dat betekent gezond eten en drinken, minimaal dertig minuten per dag bewegen, en zorgen voor een goed evenwicht tussen iets doen en rust nemen. Probeer ook daarnaast zoveel mogelijk te ontspannen door leuke dingen te doen, bijvoorbeeld door muziek te luisteren, een wandeling te maken, te puzzelen of een boek te lezen.

Tekst: Annemarie van Dijk : Loop niet door met stress

Hoe herken je een beginnende longontsteking?

Ik heb een longontsteking In het kort

U kunt last hebben van hoesten, benauwd zijn, koorts en moe zijn. Drink veel, neem rust en rook niet. Vaak krijgt u medicijnen (antibiotica). De koorts wordt minder vanaf 2 tot 3 dagen nadat u bent gestart met de medicijnen. Slik wel elke dag uw pillen. Stop niet voordat ze op zijn. Bel uw huisarts als u zieker wordt.

Wat is het Bij een longontsteking zijn de kleinere longbuisjes en de longblaasjes ontstoken. Als u inademt gaat er lucht door een buis naar uw longen. Die buis heet de luchtpijp. Aan het eind splitst die zich in steeds kleinere buisjes (longbuisjes). Onder aan die buisjes zitten longblaasjes.

hoesten benauwd zijn koorts (38 graden of hoger) sneller of moeilijker ademen sneller kloppen van uw hart een slap en lusteloos gevoel erg moe zijn soms: pijn bij diep inademen

De klachten kunnen in korte tijd ontstaan. Of pas als u al een paar dagen verkouden bent. In plaats van beter te worden na de verkoudheid, wordt u juist zieker door de longontsteking. Oorzaken Een longontsteking komt meestal door een virus of een bacterie.

Vaak is er eerst een ontsteking in de neus of keel, door een virus. U wordt verkouden of krijgt keelpijn. Dit gaat vanzelf over. Soms gaat de ontsteking verder, tot in de kleinere longbuisjes en de longblaasjes. Daar begint de longontsteking. De wand van de longbuisjes wordt dikker en er komt meer slijm in de longblaasjes.

Daardoor kan er minder zuurstof naar uw bloed. U wordt dan benauwd. Verschillende virussen kunnen een longontsteking geven: bijvoorbeeld het of, Wanneer de longontsteking een paar dagen duurt, kunnen er bacteriën bij komen die de longontsteking erger maken.

astma COPD diabetes (suikerziekte) oudere leeftijd roken regelmatig alcohol drinken lange tijd op bed liggen, bijvoorbeeld door ziekte of een gebroken heup minder afweer, door een ziekte zoals kanker, of door medicijnen zoals prednison of chemo hartfalen

Ook kinderen kunnen een longontsteking krijgen. Die kans is iets groter bij

See also:  House Of The Dragon Waar Te Zien?

jonge kinderen kinderen met astma

Prednison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd.Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Ze zijn ook nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan. Artsen schrijven prednison voor bij:

Ziektes met ernstige ontstekingen. Bijvoorbeeld luchtwegontstekingen (zoals COPD), reumatische aandoeningen (zoals reuma, polymyalgie en jichtaanvallen), darmziekten (namelijk colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), het syndroom van Sjögren, bepaalde oogontstekingen, clusterhoofdpijn, lupus erythematodes (LE), ernstige huidontstekingen (zoals bij lepra), bepaalde bloedziekten (zoals de bloedstollingsziekte ITP), de ziekte van Duchenne (spierziekte), Bellverlamming (een vorm van gezichtsverlamming), bij nierziektes, zoals het nefrotisch syndroom en bij netelroos. Ook bij ontstekingen bij tuberculose (van het hartzakje en van de hersenen).Bij ontstekingsziekten wordt het op verschillende manieren gebruikt: in een hoge dosering voor een paar dagen tot weken (stootkuur) en in een lagere dosering voor meerdere maanden (langdurige behandeling). Artsen schrijven het meestal voor als stootkuur.Prednison wordt ook gebruikt om afstotingsreacties tegen te gaan. Na orgaantransplantaties en als onderdeel van een behandeling bij kanker.Ook wordt het gebruikt om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen aan te vullen. Zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom. Als het op deze manier gebruikt wordt heet het substitutietherapie.

Ziektes waarbij prednison wordt gebruikt zijn: Voor meer informatie zie, Adviezen De volgende adviezen zijn belangrijk bij een longontsteking:

Drink 1,5 tot 2 liter per dag (water of thee). Zeker als u koorts heeft. Neem rust als u slap, zwak of moe bent. Rook niet en vraag de mensen in uw omgeving om niet te roken.

Neem bij heftige pijn genoeg paracetamol op vaste tijden. Kijk bij hoeveel u mag nemen. Hoestmiddelen en drankjes die u bij de drogist of apotheek kunt kopen, helpen niet tegen hoest of slijm. De longontsteking gaat er ook niet sneller van over. Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn door gehoorgangontsteking, artrose, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten. Voor meer informatie zie, Medicijnen Het is vaak niet duidelijk of een longontsteking door een virus of bacterie komt.

Een longontsteking door een bacterie kan ernstig zijn. Daarom krijgt u meestal voor de zekerheid medicijnen die bacteriën doden (antibiotica). Deze medicijnen helpen meestal snel en goed tegen bacteriën. Tegen virussen helpen deze medicijnen niet. Een ontsteking door een virus gaat meestal vanzelf over.

Slik de medicijnen zoals afgesproken: elke dag tot de pillen op zijn. Ook als u geen klachten meer heeft. Dit is belangrijk. Want als niet alle bacteriën zijn opgeruimd, krijgt u misschien opnieuw een ontsteking. Hoe gaat het verder De longontsteking gaat meestal al over terwijl u nog medicijnen slikt. Meestal is de koorts na 2 tot 3 dagen weer weg.

U kunt nog een paar weken blijven hoesten. Ook kunt u nog een paar maanden moe zijn. Wanneer bellen Heeft u last van hoesten en wilt u weten of u naar de huisarts moet? Kijk dan bij, Bent u ziek en denkt u dat u een longontsteking heeft? Bel dan uw huisarts.

Wat betekent pijn tussen de schouderbladen?

Oorzaken van pijn tussen je schouderbladen – De meest voorkomende oorzaak van pijn tussen de schouderbladen is een slechte houding. Langdurig zitten achter een bureau of in een auto kan leiden tot een verslechtering van de houding, waarbij het hoofd en de schouders naar voren hangen.

 • Dit kan extra druk veroorzaken op de spieren tussen de schouderbladen, die niet meer worden ondersteund in hun natuurlijke positie.
 • De rhomboid-spieren, die betrokken zijn bij het naar achteren trekken en stabilizeren van de schouderbladen, kunnen overbelast raken door een slechte houding en zo pijn en spanning tussen de schouderbaden veroorzaken.

Om deze problemen te voorkomen, is het belangrijk om een goede houding aan te nemen en regelmatig pauzes te nemen tijdens het zitten om de spieren te ontspannen.

Wat betekent pijn in bovenrug?

Oorzaken pijn in de bovenrug – Rugpijn kan verschillende oorzaken hebben. Pijn in de bovenrug ontstaat meestal geleidelijk, als gevolg van een verkeerde houding, herhaaldelijk eenzijdig gebruik van de armen en veel boven het hoofd werken. Een enkele keer heeft pijn in de bovenrug een plotselinge oorzaak, zoals vertillen of een verkeerde beweging.

 1. De pijn heeft te maken met een verkeerde stand van de wervels en ribben.
 2. Spieren worden extra belast, er ontstaat irritatie in de wervelgewrichten en omliggende zenuwen raken ook geïrriteerd.
 3. Deze zenuwirritatie veroorzaakt soms uitstraling en pijn op de borst, terwijl vaak ook verkrampte spieren ontstaan.

Wilt u meer weten over chiropractie of een behandeling voor uw ? Neem dan gerust met ons op. : Pijn in de bovenrug

Hoe weet je of je vocht in je longen hebt?

Symptomen van vocht in de longen De ophoping van vocht en te weinig zuurstof in het bloed uit zich in kortademigheid. De ademhaling gaat steeds sneller en de neusgaten gaan wijder open staan. Door plat te liggen kun je nog meer last krijgen van kortademigheid.

Welke organen kunnen rugpijn geven?

Onze nieren zitten in de onderrug en zijn de belangrijkste filter in ons lichaam. Zij filteren als primaire functie ons bloed waardoor afvalstoffen en vocht het lichaam verlaten. Het kan zijn dat de nieren rugklachten en rugpijn veroorzaken en dat deze pijn lang aanhoudt.

Wat zit er links achter in je rug?

Nieraandoeningen – Waar liggen je nieren? Waar Zitten Je Longen Op Je Rug Ieder mens heeft twee nieren. Een volwassen nier is ongeveer tien tot twaalf centimeter lang, zes cm breed en vier cm diep. Je nieren liggen achter in je rug, net onder je onderste rib. Ze zien eruit als een bruine boon. De bolle kant wijst naar buiten en de holle kant naar binnen. Ter bescherming ligt er een dubbellaags kapsel rond de nier, met ertussen wat vet (als stootkussen).

Hoe voelt rugpijn door nieren?

Wat zijn de symptomen van nieren rugpijn? – Een mens heeft twee nieren die zich bevinden aan de rugzijde boven de taillelijn. De nieren filteren dagelijks zo’n 1.750 liter bloed. Door te urineren kan afval en overtollig vocht zo ons lichaam verlaten. Problemen met de nieren kunnen de oorzaak zijn van uitstralende, lang aanhoudende lage rugpijn,

Pijn in de onderrug tussen de onderste ribben en billen. Pijnklachten aan de linker/rechter zijkanten van de onderrug. Ongemak of pijn in de zijkant van de buik of in de flank, direct boven de heup. Pijn in rug of pijn in de zij aan één of beide kanten wat gepaard gaat met pijn bij het plassen.

Indien deze rugklachten te maken hebben met problemen in de nieren, kunnen ook de volgende veelvoorkomende nierpijn symptomen optreden:

Koorts Pijn bij het plassen Bloed in de urine Pijn in de ribben Duizeligheid Obstipatie of diarree Vermoeidheid Koude rillingen Misselijkheid en braken Metaalachtige smaak in de mond Slechte adem

Welke organen zitten tussen de schouderbladen?

Ga naar de manueel therapeut! – Als manueel therapeut zie ik in de praktijk, naast nek- en rugklachten, ook veel mensen met een zeurende of stekende pijn tussen de schouderbladen of rondom de bovenrug. Met deze blog wil ik graag wat meer uitleg geven over klachten in deze regio.

Ik ga in op vragen als; wat is het nu die pijn tussen de schouderbladen, wat is mogelijk de oorzaak en wat is de mogelijke oplossing om de klachten te verhelpen Om deze vragen goed te beantwoorden is hetbelangrijk om eerst even in te zoomen op deze regio van de klachten. Namelijk, de borstwervelkolom (ook wel thoracale wervelkolom genoemd) in samenwerking met de ribben en spieren.

Dit deel van de wervelkolom bevat 12 wervels in combinatie met de aangrenzende ribben en gewrichten. Verder beschermt deze grote regio de interne organen, zoals de longen, het hart en andere vitale functies. Daarnaast is de borstwervelkolom een belangrijk deel voor het goed functioneren van de schoudergordel en dus ook de gehele arm regio. Waar Zitten Je Longen Op Je Rug Oorzaak van de klachten Meestal worden klachten in deze regio veroorzaak door een vorm van overbelasting, bijvoorbeeld in het werk of thuis. De overbelasting kan zorgen voor zogenoemde spierknopen, vast zittende spieren of gewrichten die minder soepel gaan bewegen.

In hele zeldzame gevallen kunnen hart- of longproblemen ook zorgen voor pijnklachten in de bovenrug. Daarom begint de manueel therapeut altijd met een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek, om de goed beeld van de klachten te krijgen. Indien de klachten niet vanuit de bovenrug zelf komen, zal de manueel therapeut altijd doorverwijzen naar de huisarts voor verder onderzoek.

Daarnaast is deze regio ook gevoelig voor stress en spanningen, met als mogelijk gevolg pijn en klachten. Als stress en spanning een grote rol spelen bij de klachten, zal eventueel de samenwerking met de psychosomatisch fysiotherapeut gezocht worden. De psychosomatisch fysiotherapeut legt meer accent op de dieperliggende oorzaak van de stress en spanningen.

 1. Deze specialisatie is ook aanwezig binnen het Fysiohuis.
 2. Behandeling door de manueel therapeut Bij het Fysiohuis wordt u voor dit soort klachten zo snel mogelijk gezien door de manueel therapeut.
 3. Dit is een gespecialiseerde master fysiotherapeut gericht op het behandelen van de rug.
 4. Vaak gebruiken we hierbij bepaalde technieken om de gewrichten weer soepel te maken, zogenoemde manipulaties (ook wel ‘kraken’ genoemd) of mobilisaties.
See also:  Waar Zit Je Meniscus?

Zie bijvoorbeeld de afbeelding hieronder. Waar Zitten Je Longen Op Je Rug De mobilisatie technieken zorgen voor een pijnvrij en beter bewegen van de rug. We combineren het losmaken van de rug met oefeningen om de rug te ontspannen en ter preventie dat de klachten niet meer snel terugkomen. Advies en tips omtrent een bijvoorbeeld de houding van de rug hoort hier ook bij.

Welke spier zit onder je schouderblad?

De subscapularis, ook wel onderschouderbladspier genoemd, is een bijzonder krachtige spier die aan de binnenkant van het schouderblad ligt. Samen met drie andere spieren houdt deze spier het schoudergewricht bijeen. Pijn aan de onderschouderbladspier kan je ernstig belemmeren in het gebruik van je arm en kan lang aanhouden als dit niet op de juiste wijze wordt behandeld.

Hoe spieren tussen schouderbladen losmaken?

Schouder oefening 3: de muurvlinder –

Sta rechtop met uw borst tegen de muur. Laat uw armen slap langs uw lijf hangen en draai uw handpalmen naar de muur. Houd uw armen gestrekt en veeg met beide armen naar opzij zodat ze horizontaal tegen de muur aan liggen. Wacht 3 tellen en probeer dan door te vegen totdat uw armen gestrekt langs uw oren omhoog wijzen. Veeg daarna uw handen weer over de muur terug tot uw armen weer langs uw lijf hangen. Herhaal de oefening. Doe uw arm niet verder omhoog als de pijn u tegenhoudt. Probeer het later op de dag of de volgende dag weer.

Schouderoefening 4

Waarom doet mijn bovenrug pijn?

Hoge Rugpijn of pijn in de bovenrug? Fysiotherapie Smits is de specialist. Hoge rugpijn komt minder frequent voor dan nekklachten en lage rugpijn. Dit komt vooral omdat de hoge rug minder belast wordt dan de nek en de lage rug en omdat de hoge rug wat stijver is en daardoor wat minder beweeglijk is.

De rugpijn wordt gevoeld tussen de schouderbladen of bij de ribben en kan constant aanwezig zijn of juist alleen bij een specifieke beweging. De pijn kan uitstralen naar de armen en tintelingen geven in de armen en handen. Ook pijn op de borst en pijn bij ademhalen kunnen het gevolg zijn van een probleem in de hoge rug.

De oorzaak van hoge rugpijn is meestal een geleidelijke overbelasting van gewrichten en spieren bij verkeerde werkhouding. Dit uit zich in vaak terugkomende of zelf chronische pijnklachten tussen de schouderbladen. Hoge rugpijn kan ook plotseling ontstaan door een verkeerde beweging of een klein trauma moment.

Het schiet dan vaak in de rug en dit geeft scherpe stekende pijnklachten bij bepaalde bewegingen. Acute hoge rugpijn waarbij de klachten korter dan 6 weken bestaan zijn vaak het gevolg van een verkeerde beweging of een klein trauma. De wervelkolom wordt in zijn geheel beoordeeld en daar waar een bewegingsbeperking zit wordt deze verholpen met mobilisatie en manipulatie technieken.

Indien nodig wordt er verder aanvullend behandeld maar vaak is een korte behandeling al voldoende om de klachten geheel te verhelpen. Subacute hoge rugpijn waarbij de klachten tussen de 6 en 12 weken bestaan zijn vaak het gevolg van een combinatie van een verkeerde beweging en een langdurig verkeerde werkhouding of werkbelasting.

 • De behandeling zal dan bestaan uit een combinatie van mobilisatie en manipulatie technieken met verbeteren van de werkhouding.
 • Hierbij moet gedacht worden aan gerichte oefentherapie, massages en eventuele aanpassing van de werkplek.
 • Chronische hoge rugpijn waarbij de klachten langer dan 12 weken duren zijn vaak het gevolg van overbelasting van de bovenrug.

Hierbij spelen verschillende factoren vaak een rol zoals werkbelasting, spanningen/stress en slechte houding. De behandeling bestaat uit het aanpakken van alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan en blijven bestaan van de klachten. Hierbij moet gedacht worden aan het aanpassen van de werkhouding zoals instellen van de werkplek, massage en rekken van overbelaste spieren, mobilisaties van de stijve gewrichten en oefeningen en training van (te) slappe spieren.

Wat veroorzaakt pijn in bovenrug?

Oorzaken pijn in de bovenrug – Rugpijn kan verschillende oorzaken hebben. Pijn in de bovenrug ontstaat meestal geleidelijk, als gevolg van een verkeerde houding, herhaaldelijk eenzijdig gebruik van de armen en veel boven het hoofd werken. Een enkele keer heeft pijn in de bovenrug een plotselinge oorzaak, zoals vertillen of een verkeerde beweging.

De pijn heeft te maken met een verkeerde stand van de wervels en ribben. Spieren worden extra belast, er ontstaat irritatie in de wervelgewrichten en omliggende zenuwen raken ook geïrriteerd. Deze zenuwirritatie veroorzaakt soms uitstraling en pijn op de borst, terwijl vaak ook verkrampte spieren ontstaan.

48 uur in GRONINGEN met mijn VRIENDIN! ?

Wilt u meer weten over chiropractie of een behandeling voor uw ? Neem dan gerust met ons op. : Pijn in de bovenrug

Welke spier zit onder de longen?

Tussen deze twee longvliezen zit een soort ‘glijmiddel’, waardoor de vliezen over elkaar kunnen bewegen. In een gezonde situatie zorgen de vliezen ervoor dat je longen aan je borstkas ‘plakken’. Aan de onderkant van je longen bevindt zich je middenrif (diafragma). Je middenrif is belangrijk bij de ademhaling.