Waar Staat Zzp Voor?

Waar Staat Zzp Voor
Het aantal zelfstandigen zonder personeel ( zzp ‘ers) groeit nog steeds. Circa 1 op de 10 werkenden is zzp ‘er.

Wat is het salaris van een zzp er?

Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze? Waar Staat Zzp Voor Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers. Het van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2020 gemiddeld 39,5 duiz end euro. Voor zmp’ers lag dit op 61,9 d uizend euro. Het doorsnee of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 29,0 duiz end en 50,2 duize nd euro.

 1. Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige.
 2. Dit blijkt uit cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2020.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 63,0 duize nd euro. Daarna volgen de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed en de informatie en communicatie.

 • Het minst verdienen zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie, de horeca en de overige dienstverlening.
 • In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige lager dan 15 duizend euro.
 • Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel, Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen.

 • Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 27,2 duiz end euro.
 • Voor zmp’ers ligt dit op 111,6 duiz end euro.
 • Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken.
 • Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw.
 • Het mediane vermogen is hier 452,3 duiz end euro.

Het kleinste bedrijfsvermogen is er vooral bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier minder dan 13 duize nd euro.

Link StatLine –

: Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Wat houdt werken als ZZP er in?

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) kunt u vrij makkelijk uw onderneming starten. U moet wel een aantal zaken regelen. Zo moet u uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een rechtsvorm kiezen. Zzp’ers worden ook vaak freelancers genoemd.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij verdienen?

Hoeveel mag ik bijverdienen zonder op te geven? – Belastingvrij bijverdienen Voor 2022 is dit bedrag €8700. Is je inkomen lager dan €8700? Dan mag je dus ‘zwart geld verdienen’ en betaal je geen belasting. Ook je belastingvrije inkomsten geef je op bij de Belastingdienst.

Wat is een goed uurloon zzp?

Hoger uurtarief berekenen dan collega zzp’ers – Kijk ook ieder jaar naar je onderscheidend vermogen en je senioriteit. Zijn er weinig concurrenten die kunnen wat jij kan? Dan kun je een hoger uurtarief vragen dan wanneer je de zoveelste bent met dezelfde activiteit.

 • Een marktonderzoek wijst uit dat zzp’ers in hetzelfde vakgebied gemiddelde uurtarieven hebben van tussen de € 45 en € 65.
 • De zzp’er in ons rekenmodel heeft de nodige ervaring en besluit daarom te kiezen voor een uurtarief van € 60,-.
 • Iets hoger dan het gemiddeld uurtarief en hoog genoeg om al zijn kosten te kunnen betalen.

Omdat hij nu bij opdrachtgevers werkt voor een uurtarief van € 55,- gaat hij om een hoger uurtarief vragen.

Hoeveel uur mag een ZZP werken?

Er zijn geen regels voor werktijden en rusttijden voor u als zzp’er. Behalve als er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en u. Dan geldt de Arbeidstijdenwet wel. Deze wet geldt ook als u in het vervoer of in de mijnbouw werkt.

Wat is beter in loondienst of ZZP?

Ben jij geschikt om zzp’er te zijn? – De vraag die jij jezelf moet stellen, voordat je kiest tussen zzp of loondienst is: Beschik jij over de juiste vaardigheden en ben jij geschikt om de verantwoordelijkheden te kunnen dragen die komen kijken bij het zijn van zzp’er? Misschien is kleine baas (zzp’er) zijn wel helemaal niet veel beter dan het zijn van een grote knecht (loondienst)? Onderaan de streep zal een gemiddeld verdienende zzp’er netto niet veel meer verdienen dan een werknemer in loondienst.

Ik heb discipline Ik kan goed en overzichtelijke doelen stellen Ik wil resultaatgericht werken Ik kan heel goed met geld omgaan Ik kan onderhandelen Zelfstandig werken vind ik fijn Ik ben een kei in plannen Ik kan in drukke tijden goed het overzicht bewaren Ik heb zakelijk inzicht Ik ben een echte doorzetter Ik ben communicatief sterk Ik kan goed voor mezelf opkomen Ik kan mijn tijd goed indelen Ik kan goed prioriteiten stellen Ik heb een solide thuisbasis Ik zie kritiek als opbouwende feedback Ik ben leergierig

Kan je zzp er zijn zonder KvK?

Waar moet je aan voldoen als beginnende freelancer? Een freelancer, wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Een freelancer is voor de Belastingdienst niet hetzelfde als een zzp’er. De Belastingdienst ziet de freelancer meer als een met inkomen buiten dienstbetrekking en geen recht op fiscale ondernemersfaciliteiten, terwijl de zzp’er als zelfstandig ondernemer hier juist wel recht op heeft.

 1. De term ‘freelancer’ is geen officiële term, want het is geen rechtsvorm.
 2. Net als de term zzp’er overigens.
 3. Toch noemen veel mensen die een eenmanszaak hebben zichzelf freelancer.
 4. De term wordt vooral gebruikt in de zorg, journalistiek, communicatie en vormgeving.
 5. Mensen in de bouw, metaal en de zakelijke dienstverlening noemen zichzelf vaker een zzp’er.

Freelancers werken vaak via payrollbedrijven, uitzendbureaus en platformen. Ze hebben vaak te weinig opdrachtgevers om te voldoen aan de eisen van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Een van die eisen is het hebben van meerdere opdrachtgevers. Freelancers werken vaak weliswaar voor meerdere opdrachtgevers, maar dan wel via bijvoorbeeld een en hetzelfde uitzendbureau.

Voor de Belastingdienst ben je freelancer als je wel geld verdient met je werkzaamheden waar belasting over betaald moet worden, maar als je niet voldoet aan alle, De Belastingdienst heeft een tool op haar website staan waarmee je kunt inschatten of jij wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Is de uitslag dat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan ben je zeer waarschijnlijk een freelancer, of zoals de belastingdienst dat noemt, een resultaatgenieter. Je kunt ook als freelancer werken zonder officiële inschrijving bij de KvK.

 1. Iedereen mag tenslotte een opdracht voor een klant doen en een kwitantie versturen.
 2. Een kwitantie is feitelijk een rekening, maar dan zonder btw en kvk-nummer.
 3. Dit kan naast je baan in loondienst.
 4. De inkomsten vallen dan voor de belasting onder ‘resultaat uit overig werk’.
 5. Als de Belastingdienst je ziet als resultaatgenieter, en niet als ondernemer, dan wordt het werk dat je doet beschouwd als een bijbaan.

Je vult je dan niet in als ondernemer. Je inkomsten uit je eigen bedrijf vallen dan onder ‘resultaat uit overig werk’. Daardoor heb je geen recht op de speciale aftrekposten en fiscale regelingen voor ondernemers en loop je bijvoorbeeld de en de investeringsaftrek mis.

Een voordeel wanneer je als resultaatgenieter opereert, is dat je geen uitgebreide administratie hoeft bij te houden, maar alleen de gegevens moet bewaren. Denk aan bonnetjes, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten. Als resultaatgenieter kan je gebruikmaken van de opting-in regeling via de Belastingdienst.

See also:  Waar Op Letten Bij Bezichtiging Huis?

Dit is eigenlijk een tussenvorm van werken als zelfstandige en werken in loondienst. Wij raden dit vooral aan wanneer je normaal gesproken geen kosten maakt voor je bedrijf en je veelal voor één opdrachtgever werkt. Als je van deze regeling gebruikt wilt maken, dan moet je dit per opdracht samen met de opdrachtgever aanvragen bij de Belastingdienst.

Bij de opting-in regeling word je als opdrachtnemer vaak een pseudowerknemer genoemd. De opdrachtgever is dan namelijk verantwoordelijk voor de heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies. Dit bespaart je een hoop administratieve handelingen en tijd. Een ander voordeel is dat de opdrachtgever jou onbelast bepaalde vergoedingen kan verstrekken, zoals een reiskostenvergoeding of een computer.

De opting-in regeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen. Je kunt door deze regeling dus geen aanspraak maken op uitkeringen uit werknemersverzekeringen. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden, zoals dat bij ‘gewone’ werknemers wel moet.

Kun je als zzp er ook in loondienst werken?

– Is je situatie precies andersom: je bent nu in loondienst en je wilt daarnaast werken als zzp’er? Dat kan ook. Bespreek wel eerst met je werkgever of hij extra werkzaamheden als zzp’er bij een andere opdrachtgever toestaat. Check of je een concurrentiebeding of relatiebeding hebt getekend en wat daar precies in staat.

Wat moet een zzp er minimaal verdienen 2023?

Bruto minimumloon 2023

Leeftijd Per maand Per week
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40
20 jaar € 1.547,50 € 357,10
19 jaar € 1.160,65 € 267,85
18 jaar € 967,20 € 223,20

Hoeveel belasting betaal je als zzp er in 2023?

Belastingschijven in 2023 ouder dan AOW-leeftijd

Jouw (bruto) jaarinkomen Niet hoger dan Belastingtarief
€ 38.703 (€ 37.149 indien geboren op of na 1 januari 1946) 19,03%
€ 38.703 (€ 37.149 indien geboren op of na 1 januari 1946) €73.0310 36,93%
€ 73.031 49,50%

Wat is een normaal salaris?

Het CPB berekent jan modaal, ofwel het modale inkomen, als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar. Het Centraal Planbureau schat het modaal inkomen in 2021 op €36.500 bruto. Dit bedrag is exclusief vakantiegeld.

Wat is het uurloon bij Albert Heijn?

Veelgestelde vragen –

Hoeveel verdien je bij de Albert Heijn? Dat hangt helemaal af van de functie en je leeftijd. Op deze pagina hebben we per functie een handig overzicht van het uurloon bij Albert Heijn gemaakt. Hoe oud moet je zijn om te werken bij AH? Ook dat hangt af van de functie waarop je solliciteert. Zo moet je voor de baan magazijnmedewerker minimaal 18 jaar zijn, maar kun je al vanaf 14 jaar als vakkenvuller aan de slag. Check alle Albert Heijn vacatures en check per functie de specifieke eisen. Ik wil bij Albert Heijn solliciteren. Hoe doe ik dat?

Kan je als zzp veel verdienen?

Vrij maken – Het zijn namelijk ondernemers, al is het nog in de dop, die hun inkomsten makkelijk kunnen verveelvoudigen. Als zzp’er zul je nooit veel kunnen verdienen, maar als ondernemer wel. Als je volledig de ondernemer in jezelf wakker gaat maken, kun je jezelf vrij maken van opdrachtgevers en kun je je inkomen laten stijgen.

Hoe betaal je jezelf uit als zzp er?

Als ZZP’er heb je geen salaris – theoretisch gezien dan – De meeste ZZP’ers hebben een eenmanszaak opgericht. Bij een eenmanszaak wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen je privégeld en je zakelijke geld. Hetzelfde geldt trouwens als je een VOF, maatschap of CV hebt, de andere opties van een natuurlijk persoon als,

 1. Het uitbetalen van salaris aan jezelf is daarom in feite géén salarisbetaling, maar een privéopname van je zakelijke rekening.
 2. Heel strikt genomen heb je als eenmanszaak dus geen salaris, omdat alles (je inkomsten en winst) van jou is.
 3. Overigens, als je een hebt dan betaal je jezelf wél salaris uit, waarover je loonbelasting moet betalen.

Maar dat is een ander verhaal. Terug naar de eenmanszaak, je zegt dus dat je als ondernemer in een eenmanszaak geen salaris hebt? Klopt, maar dit betekent zeer zeker niet dat je jezelf niet een maandelijks bedrag moet uitbetalen. Sterker nog, als ik je één tip mag geven, betaal jezelf maandelijks een bedrag uit en het liefst nog elke maand hetzelfde bedrag.

Heb je diploma nodig voor zzp?

Diploma is belangrijk – Het halen van een diploma voor een beroep in de zorg is zeer belangrijk. Dit geldt voor zowel zzp’ers als voor mensen die in (vaste) dienst zijn. Want om op een verantwoorde wijze goede en veilige zorg te kunnen leveren aan kwetsbare mensen, is het noodzakelijk dat je opgeleid bent voor het werk dat je doet.

 • Daarnaast dien je bekwaam te zijn in wat je doet.
 • De wetgever stelt dat er een match moet zijn tussen wat jij in de praktijk doet en waar je voor opgeleid bent.
 • Als je bij een organisatie – zoals een ziekenhuis of een verpleegtehuis – in dienst bent, dan is deze organisatie verantwoordelijk voor die match.

Via een taak-functiebeschrijving maakt de organisatie kenbaar waar je aan moet voldoen en welke opleiding je dient te hebben. Zij controleren dan jouw diploma’s en eventuele BIG-registratie. Dat er een match is tussen jouw kennis en vaardigheden en het werk wat je doet, is de taak van de werkgever.

Is reistijd werktijd ZZP?

Uw reistijd tussen huis en werk (en terug) telt niet als werktijd. Behalve als u activiteiten uitvoert in opdracht van uw werkgever. Voor beroepschauffeurs telt de reis tussen huis en standplaats niet mee voor het maximale aantal rij-uren per dag.

Hoeveel klanten moet je hebben als ZZP er?

Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben? | ZZP Nederland Je zal moeten voldoen aan de voor ondernemerschap. Een van de eisen daarvan is meerdere opdrachtgevers. De Belastingdienst noemt geen getal hoeveel opdrachtgevers je moet hebben, maar zegt simpelweg dat ze van ondernemers ‘meerdere opdrachtgevers’ verlangen.

Dan moet je er ook nog rekening mee houden dat er niet teveel bij 1 opdrachtgever gewerkt wordt, en maar heel weinig tijd wordt besteed aan de overige 2 opdrachtgevers. De praktijk leert ons dat je prima 70% van al je werkbare uren bij 1 opdrachtgever kunt besteden, dan wil de Belastingdienst wel graag dat de overige 30% aan werkbare uren netjes wordt verdeeld over de andere 2 opdrachtgevers.

Maar, het probleem is dat iedere belastinginspecteur de regels zelf mag interpreteren. De ene zal soms 2 opdrachtgevers (heel soms 1 opdrachtgever) per jaar voldoende vinden. De andere vindt dat je zeker 3 opdrachtgevers moet hebben. Dat is aan de inspecteur.

Maar als je je houdt aan onze richtlijnen (min.3 opdrachtgevers, grootste max.70% van de werkbare uren) dan zal je geen problemen krijgen. Als je maar 1 opdrachtgever hebt over een heel jaar dan zal de Belastingdienst dit als loondienst kunnen beschouwen. Dat betekent dat je geen recht hebt op ondernemersaftrekposten en dat er nog loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden betaald.

Dat kan de Belastingdienst op jou gaan verhalen, maar ook op jouw opdrachtgever als de Belastingdienst vindt dat jouw opdrachtgever ook wel had kunnen weten dat je nooit als zelfstandige aangemerkt zou worden omdat je alleen maar voor jouw ene opdrachtgever werkte in een jaar.

Is hier dan geen oplossing voor te bedenken? Lastig. De enige zekere oplossing is er voor te zorgen toch meerdere opdrachtgevers te hebben. En hoeveel opdrachtgevers genoeg zijn dat ligt aan de belastinginspecteur die je eventueel gaat controleren. Daar valt door ZZP Nederland niks zinnigs over te zeggen.

: Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben? | ZZP Nederland

Kun je als ZZP er afgekeurd worden?

Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen – VanAtotZekerheid Stel: je hebt je eigen onderneming en onverhoopt raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Hoe zorg je er dan voor dat je onderneming kan blijven bestaan? En dat je geen inkomstenverlies lijdt? Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunnen zzp’ers zich verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Of het voor jou noodzakelijk is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, hangt af van je persoonlijke situatie. Misschien heb je wel voldoende inkomen van je partner of een andere bron van inkomsten achter de hand (pensioen, uitkering, loon). Of je hebt veel vermogen in je bedrijf, op je spaarrekening of in je eigen huis.

Je moet dan goed uitzoeken of dat genoeg is om van te kunnen leven. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je gedeeltelijk in loondienst bent en zo aanspraak kan maken op de loondoorbetalingsplicht of later een WIA-uitkering. Het is belangrijk om dit goed uit te zoeken,

In deze gevallen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering wellicht niet nodig. In andere gevallen wel: als je verantwoordelijk bent voor het inkomen van je huishouden, is het verstandig om toch eens naar de verzekermogelijkheden te kijken. Als je als zelfstandig ondernemer volledig arbeidsongeschikt raakt, valt je inkomen helemaal weg.

Je moet dan zelf voor je inkomen zorgen, totdat je recht hebt op AOW en/of pensioen. Hoeveel geld nodig is om die periode te overbruggen, is afhankelijk van je leeftijd en het inkomen dat je nodig hebt om te leven. Bijvoorbeeld: stel dat je 40 jaar bent en op je 68e met pensioen kan.

See also:  Waar Liggen De Seychellen?

Wat is je netto inkomen als ZZP er?

Netto inkomen zzp berekenen: hoeveel houd jij over? – Thema: Administratie en boekhouding, Financiën, Omzet genereren Regio: Landelijk Als zzp’er verdien je je eigen geld en krijg je niet meer maandelijks salaris gestort. Wat houd je daarvan over? Hoe kun je je netto inkomen zzp berekenen? En je bruto inkomen? Netto en bruto inkomen zzp berekenen Als werknemer in loondienst krijg je gewoon elke maand salaris gestort, maar als zzp’er zit er een groot verschil in wat je binnenkrijgt aan betaalde facturen en wat je uiteindelijk overhoudt aan netto inkomen.

 • In dit artikel leggen we de verschillen uit.
 • Inkomsten en omzet, wat is het verschil als zzp’er? Je totale inkomsten zijn wat er op je rekening binnenkomt aan betaalde facturen of verkochte producten.
 • Dat is inclusief btw, ofwel omzetbelasting.
 • Dat heeft de klant bovenop jouw verkoopprijs betaald en moet jij elk kwartaal weer betalen aan de Belastingdienst bij je btw-aangifte.

Tip: zet je ontvangen btw elke maand opzij voor de btw-aangifte, Je omzet is de optelsom van de betaalde facturen of verkochte producten exclusief btw. Handig: met de btw-calculator bereken je snel de omzet exclusief btw per klant. Waar Staat Zzp Voor Let op: in sommige gevallen hoef je geen btw te betalen, bijvoorbeeld als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, Dan zijn je totale inkomsten en je omzet gelijk. Bruto inkomen zzp Je bruto inkomen is je omzet min de bedrijfskosten. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor je laptop, diensten als je boekhoudpakket, je zakelijke rekening of – als je producten verkoopt – de inkoopkosten van die producten.

Het bruto inkomen noem je als ondernemer ook wel de winst voor belasting. Alle mogelijke bedrijfskosten op een rij Direct een indirecte kosten Je kunt hierin ook nog een onderscheid maken tussen directe en indirecte kosten voor je uitgevoerde klussen of verkochte producten. Na het berekenen van je bruto inkomen als zzp’er heb je nog één stap te gaan voordat je jouw netto inkomen weet: de inkomstenbelasting.

Netto inkomen zzp Het netto inkomen is wat je uiteindelijk als zzp’er verdient. Dat is je bruto inkomen vermindert met de inkomstenbelasting, Dit noem je als ondernemer de winst na belasting of nettowinst. Hoeveel belasting je betaalt, is afhankelijk van je bruto inkomen en of je gebruik maakt van aftrekposten.

De bedragen van die aftrekposten haal je van je winst af, waardoor je belastbare winst lager wordt en je minder belasting betaalt. Twee belangrijke aftrekposten zijn de zelfstandigen- en startersaftrek, maar er zijn er nog meer. Na de aftrekposten kun je – als je winst maakt – gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling,

Daarmee trek je nog eens 14% van je winst af, waardoor het gedeelte waarover je inkomstenbelasting betaalt, verder verlaagt. Hoeveel zet je apart voor de inkomstenbelasting? Met al deze aftrekposten en vrijstellingen in gedachten, kun je je houden aan onderstaande richtlijn voor je inkomstenbelasting: Is je winst minder dan € 70.000? Dan zal 20% tot 25% van je winst voldoende zijn om je inkomstenbelasting mee te betalen. Waar Staat Zzp Voor Mirjam is op 1 januari 2021 begonnen als zzp’er in de marketing. Waar Staat Zzp Voor Ze werkt 28 uur per week en voldoet in 2021 daarmee aan het urencriterium,20 uur daarvan zijn declarabel voor klanten en stuurt ze facturen voor. Waar Staat Zzp Voor Haar uurtarief is € 50 exclusief btw. In onderstaand voorbeeld gaan we het zzp inkomen van Mirjam berekenen. Hoe bereken jij je uurtarief? Lees het gratis whitepaper Uurtarief Voorbeeld bruto inkomen berekenen In 2021 werkt Mirjam 48 weken. Haar omzet is 20 x 48 x € 50 = € 48.000.

De opstartkosten voor Mirjam zijn € 2.000 en haar maandelijkse bedrijfskosten zijn € 500. De kosten voor 2021 zijn dus € 6.000. De brutowinst van Mirjam is € 48.000 – € 6.000 = € 42.000. Dit is haar bruto inkomen. Voorbeeld netto inkomen berekenen Mirjam voldoet aan het urencriterium en kan dus gebruik maken van de zelfstandigenaftrek.

Omdat ze net is begonnen, kan ze de zelfstandigenaftrek verhogen met de startersaftrek, In de eerste vijf jaar mag je dat drie keer doen. De zelfstandigenaftrek in 2021 is € 6.670 en de startersaftrek is € 2.123. De winst na gebruik aftrekposten is € 42.000 – (€ 6.670 + € 2.123) = € 33.207.

Naast deze aftrekposten maakt Mirjam gebruik van de mkb-winstvrijstelling,14% van € 33.207 = € 4.649 dus de belastbare winst is € 28.558. Ze betaalt inkomstenbelasting over dit bedrag. Te betalen belasting en netto inkomen Het basistarief is 37,10% dus de inkomstenbelasting voor Mirjam is € 28.558 x 37,1% = € 10.595.

Daar gaan nog Algemene heffingskorting en Arbeidskorting vanaf en komt de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij, uiteindelijk betaalt Mirjam € 6.024 aan inkomstenbelasting. Het netto inkomen van Mirjam is het bruto inkomen verminderd met de inkomstenbelasting: € 42.000 – € 6.024 = € 35.976.

Wat moet een ZZP er minimaal verdienen 2023?

Bruto minimumloon 2023

Leeftijd Per maand Per week
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40
20 jaar € 1.547,50 € 357,10
19 jaar € 1.160,65 € 267,85
18 jaar € 967,20 € 223,20

Wat is beter loondienst of zzp?

Ben jij geschikt om zzp’er te zijn? – De vraag die jij jezelf moet stellen, voordat je kiest tussen zzp of loondienst is: Beschik jij over de juiste vaardigheden en ben jij geschikt om de verantwoordelijkheden te kunnen dragen die komen kijken bij het zijn van zzp’er? Misschien is kleine baas (zzp’er) zijn wel helemaal niet veel beter dan het zijn van een grote knecht (loondienst)? Onderaan de streep zal een gemiddeld verdienende zzp’er netto niet veel meer verdienen dan een werknemer in loondienst.

Ik heb discipline Ik kan goed en overzichtelijke doelen stellen Ik wil resultaatgericht werken Ik kan heel goed met geld omgaan Ik kan onderhandelen Zelfstandig werken vind ik fijn Ik ben een kei in plannen Ik kan in drukke tijden goed het overzicht bewaren Ik heb zakelijk inzicht Ik ben een echte doorzetter Ik ben communicatief sterk Ik kan goed voor mezelf opkomen Ik kan mijn tijd goed indelen Ik kan goed prioriteiten stellen Ik heb een solide thuisbasis Ik zie kritiek als opbouwende feedback Ik ben leergierig

See also:  Waar Ligt De Mount Everest?

Welke zzp ers verdienen het meest?

Gemiddeld Inkomen ZZP’er In 2021 ZZP’er zijn heeft zijn voor- en nadelen. Een voordeel is vaak dat je veel vrijheid hebt en dat is natuurlijk ontzettend fijn. Een nadeel is dat je inkomsten onregelmatig zijn en dat je jezelf kunt afvragen of je wel genoeg verdient.

 • Laten we daarom vandaag kijken naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers.
 • Wat verdient een ZZP’er gemiddeld? Gemiddeld verdient een ZZP’er €38.100 bruto per jaar.
 • Wel hangt dit sterk af van de sector waarin je werkt.
 • ZZP’ers die in de cultuur- en sportsector werken verdienen gemiddeld €17.100 per jaar.
 • ZZP’ers in de financiële dienstverlening doen het met €61.300 per jaar.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier wat in meer detail naar te kijken. Als eerste kijken we naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers per sector. Daarna kijken we welke sectoren het meest en het minst verdienen en waarom. Tot slot nemen we het mediane vermogen van ZZP’ers onder de loep en vergelijken we het inkomen van ZZP’er met ZMP’ers.

 • Wat het gemiddelde salaris is per leeftijd in Nederland.
 • Wat een ZZP’er gemiddeld verdient hangt natuurlijk voor een groot gedeelte ook af van de sector waarin iemand werkzaam is.
 • Gelukkig heeft het de inkomens van ZZP’ers in verschillende sectoren op een rijtje gezet.
 • Die zie je in onderstaande tabel.

Wat mij opviel in de gegevens van het CBS is dat er ook verschillende sectoren zijn die niet in de lijst voorkomen. Het gaat dan om de delfstoffenwinning, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer en openbaar verstuur en overheidsdiensten. De reden daarvoor is dat er in deze sectoren maar enkele tientalen of enkele honderden zzp’ers actief zijn.

Sector Gemiddelde inkomen
Alle economische activiteiten € 38,100
Landbouw, bosbouw en visserij € 36,400
Industrie € 36,000
Bouwnijverheid € 41,100
Handel € 27,400
Vervoer en opslag € 35,700
Horeca € 24,400
Informatie en communicatie € 51,700
Financiële dienstverlening € 66,500
Verhuur en handel van onroerend goed € 49,800
Specialistische zakelijke diensten € 52,600
Verhuur en overige zakelijke diensten € 33,100
Onderwijs € 25,800
Gezondheids- en welzijnszorg € 36,400
Cultuur, sport en recreatie € 23,800
Overige dienstverlening € 16,400

Laten we dan nu kijken naar welke ZZP’ers het meeste verdienen en waarom dat zo is. Wat mij in deze categorie opviel is dat de verdeling van de hoogte van het salaris eigenlijk gelijk is aan wat werknemers gemiddeld in die sectoren verdienen. Zo verdienen ZZP’ers in de financiële dienstverlening verreweg het meest met €66.500 bruto per jaar.

Mensen in de specialistische zakelijke diensten (€52.600), informatie en communicatie (€51.700) en verhuur en handel van onroerend goed (€49.800) doen het daarentegen ook niet slecht. Toch ben ik benieuwd of ZZP’ers dan ook daadwerkelijk meer verdienen dan mensen die in loondienst werken in dezelfde sector.

Het gemiddelde salaris van hbo’er en WO’ers per sector heb ik in al eens uitgezocht. Laten we even uitgaan van de gemiddelde leeftijd van een zzp’er (dat is jaar) en het salaris van een ZZP’er vergelijken met het salaris van een 45-jarige werknemer.

Sector ZZP’er Werknemer Verschil
Financiele dienst. € 66.500 € 93.500 -41%
Spec. Zak. Diensten € 52.600 € 74.600 -42%
Info. & Commun. € 51.700 € 79.800 -54%
Onroerend Goed € 49.800 € 66.300 -33%

Wat hier opvalt is dat ZZP’ers het over de hele linie een stuk slechter doen dan werknemers in dezelfde sectoren. Hoe dat kom is niet zo 1-2-3 uit te leggen. Het zou kunnen dat ZZP’ers in deze sectoren gemiddeld een stuk jonger zijn dan 45 jaar. Al met al lijken ze er niet zo goed vanaf te komen.

Verder kijken we ook nog even naar hoe het de ZZP’ers in de minst verdienende sectoren vergaat. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen als ik zeg dat het hier gaat om de sectoren cultuur/sport (€19.700), horeca (€24.400) en helaas ook onderwijs (€25.800). Wat hier opvalt is dat het verschil tussen ZZP’ers en werknemers alleen maar groter wordt.

Zo verdienen ZZP’ers in de horeca gemiddeld 63% minder dan mensen in loondienst. In het onderwijs is het daarentegen helemaal verrassend. ZZP’ers verdienen 85% minder dan werknemers. Dit zou natuurlijk ook weer kunnen komen doordat ZZP’ers misschien jonger zijn maar ook hier is geen data van beschikbaar.

Sector ZZP’er Werknemer Verschil
Cultuur/Sport/Recreatie € 23.800 € 37.200 -56%
Horeca € 24.400 € 39.800 -63%
Onderwijs € 25.800 € 47.800 -85%

Naast het inkomen zijn er natuurlijk andere financiële factoren waar je als ZZP’er rekening mee moet houden. Een daarvan is hoeveel eigen vermogen je op de bank hebt staan. Als de werkgelegenheid in je sector namelijk eens een keer tegenzit dan moet je dit natuurlijk wel kunnen opvangen.

Sector Mediaan Vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij €389,900
Delfstoffenwinning €54,800
Industrie €19,800
Energievoorziening €259,500
Waterbedrijven en afvalbeheer €9,800
Bouwnijverheid €13,100
Handel €22,200
Vervoer en opslag €15,300
Horeca €16,100
Informatie en communicatie €24,200
Financiële dienstverlening €301,800
Verhuur en handel van onroerend goed €77,500
Specialistische zakelijke diensten €28,800
Verhuur en overige zakelijke diensten €12,700
Openbaar bestuur en overheidsdiensten €25,700
Onderwijs €9,300
Gezondheids- en welzijnszorg €15,500
Cultuur, sport en recreatie €8,100
Overige dienstverlening €5,000

Wat direct duidelijk wordt is dat ZZP’ers in de landbouw, bosbouw en visserij een gigantisch vermogen hebben opgebouwd. De reden daarvoor is natuurlijk dat het hier onder andere gaat over boeren. Die hebben natuurlijk hele hoge materiële kosten en runnen vaak in hun eentje toch een relatief grote onderneming.

 • Verder hebben ZZP’ers in de energievoorziening het op drie na hoogste vermogen van allemaal.
 • Dit komt waarschijnlijk ook weer doordat deze groep met zwaar materiaal werkt en dat moet je natuurlijk op den duur wel kunnen vervangen.
 • Een groep waarvan ik niet direct had verwacht dat ze een groot vermogen zouden hebben zijn de mensen die in de financiële dienstverlening werken.

Tenzij er veel zelfstandigen zijn die zelf kredieten en hypotheken verstrekken is het moeilijk te achterhalen waarvoor dit vermogen nodig is. Tot slot kijken we ook nog even naar het verschil tussen ZZP’er en ZMP’ers (zelfstandigen met personeel). Als het om inkomsten gaat dan is het verschil groot te noemen.

Sector Inkomen ZZP’er Inkomen ZMP’er Procentueel Verschil
Landbouw, bosbouw en visserij € 36,400 € 52,400 43,96%
Industrie € 36,000 € 62,500 73,61%
Bouwnijverheid € 41,100 € 62,900 53,04%
Handel € 27,400 € 53,400 94,89%
Vervoer en opslag € 35,700 € 60,000 68,07%
Horeca € 24,400 € 42,100 72,54%
Informatie en communicatie € 51,700 € 67,000 29,59%
Financiële dienstverlening € 66,500 € 79,800 20,00%
Verhuur en handel van onroerend goed € 49,800 € 75,300 51,20%
Specialistische zakelijke diensten € 52,600 € 71,800 36,50%
Verhuur en overige zakelijke diensten € 33,100 € 58,300 76,13%
Onderwijs € 25,800 € 54,300 110,47%
Gezondheids- en welzijnszorg € 36,400 € 101,300 178,30%
Cultuur, sport en recreatie € 23,800 € 48,800 105,04%
Overige dienstverlening € 16,400 € 38,900 137,20%

Wat hier direct opvalt is dat er vooral grote verschillen te zien zijn in de sectoren waar normaal gesproken het minst verdient wordt. Onder andere ZMP’ers die in het onderwijs (110,47% verschil), de gezondheidszorg (178,30%) en in de cultuur, sport en reactie (105,04%) werken verdienen veel meer dan hun ZZP collega’s.

 1. Sectoren waar de verschillen het kleinst zijn, zijn onder andere de financiële dienstverlening (20,00%), informatie en communicatie (29,59%) en de specialistische zakelijke diensten (36,50%).
 2. Dat de verschillen in deze sectoren een stuk kleiner zijn zou goed kunnen komen doordat de personeelskosten hier dus een stuk hoger liggen.

Dat zal een hoge kostenpost zijn voor ZMP’ers en dat is terug te zien in het verschil tussen beide groepen. : Gemiddeld Inkomen ZZP’er In 2021