Waar Staat Wo Voor?

Waar Staat Wo Voor
Wo is de afkorting voor wetenschappelijk onderwijs. Dat is het onderwijs dat op de universiteit gegeven wordt. Een wo-opleiding is erg theoretisch. Je leert complexe zaken te analyseren, te beargumenteren en te rapporteren.

Wat betekent een wo?

Wat is wetenschappelijk onderwijs (wo)? – Laten we beginnen met waar wo voor staat. Wo is net als mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en hbo (hoger beroepsonderwijs) een afkorting. Wo betekent: wetenschappelijk onderwijs, Dit is onderdeel van het hoger onderwijs. In Nederland kun je kiezen uit twee vormen hoger onderwijs: hbo of wo niveau.

Wat is hbo en wo?

Wat is het verschil tussen hbo en wo? Het is belangrijk dat je kiest wat bij je past. Op deze pagina vertellen we meer over het verschil tussen universiteit en hbo. Zo kan je jezelf goed oriënteren. Er zijn twee soorten bachelors: hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De bachelorsdiploma’s van het hbo en de universiteit zijn gelijkwaardig, maar er zijn ook verschillen:

Opleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Wo-opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd. Hbo-bacheloropleidingen zijn 4-jarig (240 studiepunten). Wo-bacheloropleidingen zijn 3-jarig (180 studiepunten). De toelatingseis voor een hbo-bacheloropleiding is een diploma op minimaal mbo (niveau 4) of havoniveau. Voor wo-bachelors is dat een vwo-diploma of hbo-propedeuse.

Een bachelorsdiploma van het hbo geeft niet automatisch toegang tot een verwante masteropleiding aan de universiteit. Soms is het mogelijk een schakelprogramma te volgen, waarin je tekorten in kennis en vaardigheden kunt wegwerken. Het onderwijs is gericht op het (leren) beantwoorden van vragen.

 1. Je leert oplossingen bedenken voor concrete problemen en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.
 2. Je maakt onderdeel uit van een klas en het contact met de docent is vaak persoonlijker.
 3. Je werkt veel samen met medestudenten aan opdrachten en projecten.
 4. Je doet ook aan zelfstudie, maar minder dan op de universiteit.

Praktijkstages maken altijd onderdeel uit van je opleiding. Soms al in het eerste jaar. Naast stages werk je vaak aan casussen uit de praktijk, praktijksimulaties en projecten. Onderzoeken wat de oplossing is voor een probleem Je werkt in je studie (mee) aan praktijkgericht onderzoek naar vragen uit de beroepspraktijk van bedrijven, instellingen en overheden rondom een probleem.

 • Het onderzoek is gericht op het vinden van een oplossing daarvoor.
 • Vooraf duidelijker wat je met je studie kunt doen Er is een duidelijker beroepsperspectief.
 • Na 4 jaar kun je met een hbo bachelorsdiploma een start maken op de arbeidsmarkt.
 • Vanuit je opleiding krijg je een persoonlijk begeleider.
 • Onderzoeken en nieuwe kennis ontwikkelen Het onderwijs is gericht op het (leren) stellen van vragen.

Je leert een probleem te onderzoeken, kritisch naar bestaande theorieën te kijken en deze te verbeteren en vast te leggen. Er is vaak onderwijs in grotere, wisselende groepen. Naast hoorcolleges zijn er ook keinschalige werkcolleges. Je studeert vaak alleen, thuis of in de bieb.

 1. Er wordt van je verwacht dat je veel (Engelstalige) lesstof snel in je op kunt nemen.
 2. Het aandeel groepswerkt verschilt per opleiding.
 3. Je gaat kort / niet op stage Praktijkstages zijn vaak optioneel.
 4. Theorie en onderzoek vaardigheden vormen het grootste deel van je studie.
 5. Meestal doe je een afstudeeronderzoek in plaats van een stage.

Onderzoeken van de oorzaak van een probleem Onderzoek vormt een belangrijk deel van de opleiding. Het onderzoek is gericht op een wetenschappelijk vraagstuk. Er wordt onderzoek gedaan naar oorzaken, verklaringen en verbanden. Minder duidelijk wat je met je studie kunt doen In een wo-bachelor word je breed opgeleid.

 1. Het is vooraf minder duidelijk waar je uiteindelijk gaat werken.
 2. In de wo master kies je een specifiekere richting.
 3. Begeleiding op de universiteit Je moet meestal zelf een eerste stap zetten voor begeleiding.
 4. Let op: Soms zijn de doorstroomkeuzes beperkt, laat je daarom goed voorlichten.
 5. Na je wo-bachelor ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt en kun je nog een master doen (die 1, 2 of 3 jaar duurt).
See also:  Waar Kan Ik Waterstof Tanken?

Na je hbo-bachelor kun je solliciteren op een baan of doorstuderen voor een master op de hogeschool of op de universiteit. Kies je voor het laatste? Dan volg je eerst een ‘pre-master’. Hierin komen bijvoorbeeld academische vaardigheden en onderzoek vaardigheden aan bod om je voor te bereiden op de wo-master.

Wil jij ervaren welke onderwijsvorm het beste bij jou past? Of zou je graag nog wat extra informatie willen? Loop mee met onze campus tour waarin we in meer detail uitleggen wat de verschillen zijn tussen het hbo en wo! Je brengt dan een bezoek aan de TU Delft, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland.

Boek de rondleiding : Wat is het verschil tussen hbo en wo?

Wat is een wo niveau?

Een wo (universitaire) bacheloropleiding is een driejarige opleiding die je kunt doen als je het vwo hebt afgerond. Het is een wetenschappelijke, theoretische opleiding. De opleiding leidt in principe op tot wetenschapper of onderzoeker. De bacheloropleiding is vooral theoretisch, praktijk is er niet veel bij.

Wat kun je worden met een wo diploma?

HBO versus WO – Als vwo’er is het goed om de verschillen tussen hbo en wo zelf uit te zoeken. Denk niet gelijk dat het hbo minder is dan het wo, maar kijk eerst naar de verschillen in de manier van lesgeven, de gestelde eisen en de beroepen die je ermee kunt uitoefenen.

 • Hbo opleidingen zijn vooral beroepsgericht en universitaire opleidingen wetenschappelijk.
 • Over het algemeen is het heel duidelijk welke beroepen je kunt uitvoeren na een bepaalde hbo opleiding.
 • Na een wo opleiding kun je vele kanten op, bijvoorbeeld als onderzoeker.
 • Je krijgt op het hbo veel voorgeschreven praktijkopdrachten die je in groepen moet uitvoeren en op de universiteit ga jij zelf ontdekken en onderzoeken.

Aan een universiteit is er dan ook veel minder begeleiding bij het maken huiswerk. Op het hbo ga je vrijwel altijd op stage.

HBO WO
– Beroepsgericht – Praktijkgerichte opdrachten – Stage is verplicht – Theorie gelijk toepassen – Competentiegericht leren – Veel verschillende vakken – Gemiddeld studietempo – Veel groepsgewijs werken – Persoonlijke benadering – Meer controle op huiswerk – Opleiding voor uitvoerend beroep – Helder beroepsbeeld – Wetenschappelijk gericht – Theoretische opdrachten – Stage is mogelijk – Je genereert nieuwe kennis – Vakgericht leren – Minder verschillende vakken – Hoog studietempo – Veel zelfstandig werken – Minder persoonlijke benadering – Minder controle op huiswerk – Opleiding voor hogere functie – Geen helder beroepsbeeld

Hoe noem je een diploma van de universiteit?

Na een studie aan de universiteit mag u de titel Bachelor of Master gebruiken. Na een hbo-opleiding kunt u ook de titel Associate Degree hebben. Als u gepromoveerd bent mag u de titel doctor voeren.

Hoe lang duurt een wo opleiding?

Bacheloropleiding hbo of universiteit – Een voltijds bachelor opleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool of 3 jaar aan een universiteit. Voor een bachelor opleiding aan de hogeschool heeft u minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een bachelor opleiding aan de universiteit heeft u een vwo-diploma nodig.

Hoeveel moeilijker is wo dan hbo?

De belangrijkste verschillen tussen HBO en WO

HBO WO
Competentiegericht leren Vakgericht leren
Veel verschillende vakken Minder vakken (maar meer verdieping)
Gemiddeld studietempo Hoog studietempo
Veel groepsgewijs werken Veel zelfstandig werken

Is wo moeilijk?

Omdat de universiteit of het wetenschappelijke onderwijs (WO) zoals het officieel heet, het hoogst haalbare niveau is, dat men kan bereiken. Iets hogers is er niet. Daarom kan deze te moeilijk zijn voor sommige studenten.

See also:  Waar Ligt Zwitserland?

Wat is een wo master?

Een wo-master versus een hbo-master: theorie versus praktijk – Een masteropleiding is een extra studie, die één tot twee jaar duurt. Na het afronden van je professionele master bij Saxion behaal je een (internationaal) erkende graad als MA, MBA of MSc, net als bij een universitaire master.

 • Het verschil zit onder andere in de toelatingseisen.
 • Zo heb je voor een wo-master een pre-master nodig; bij een hbo-master niet.
 • Het belangrijkste verschil tussen een hbo- en een wo-master is de invulling: een hbo-master is praktijkgericht, waar een wo-master vooral theoretisch gericht is,
 • Bij een hbo-master ben je bezig met zowel het uitdenken van nieuwe mogelijkheden, als het toepasbaar maken.

Bij een wo-master ligt de nadruk op wetenschappelijk onderzoek, waarbij je kritisch bent op kennis die je analyseert en evalueert. Hbo versus wo betekent dus praktisch versus theoretisch. ‘Hoe werkt iets?’ versus ‘Waarom werkt het zo?’.

Wat is wo in opleiding?

Wo is de afkorting voor wetenschappelijk onderwijs. Dat is het onderwijs dat op de universiteit gegeven wordt. Een wo-opleiding is erg theoretisch. Je leert complexe zaken te analyseren, te beargumenteren en te rapporteren.

Is wo bachelor genoeg?

Wat is een bacheloropleiding? Kun je werken na een universitaire bacheloropleiding? – Er zijn vooral veel overeenkomsten tussen een bacheloropleiding op het hbo en de universiteit (wo). Het zijn beide pittige opleidingen op een hoog niveau. Het belangrijkste verschil is dat een hbo opleiding je echt voorbereidt op een beroep.

 • Een universitaire bachelor bereidt je voor op een wetenschappelijke benadering van een thema.
 • Na een bachelor op het hbo ben je klaar voor de arbeidsmarkt.
 • Na een bachelor op de universiteit in principe nog niet.
 • Je hebt dan namelijk nog geen praktijk- en stage-ervaring gehad.
 • Die krijg je in principe tijdens de universitaire master.

Daarom bestaat een volwaardige universitaire opleiding uit een bacheloropleiding gevolgd door een masteropleiding.

Hoe werkt wo?

Hbo-master/professionele master – Een één- of tweejarige opleiding die je volgt nadat je je hbo-of wo-bachelor hebt afgerond. Tijdens een master verdiep je je nog verder in je vakgebied. Je sluit deze opleiding af met een hbo-masterdiploma. Wo staat voor wetenschappelijk onderwijs.

 1. Na het vwo kunnen scholieren van een middelbare school doorstromen naar een opleiding aan een universiteit.
 2. Studenten die op een hbo-opleiding hun propedeuse hebben gehaald mogen ook een opleiding gaan volgen aan een universiteit.
 3. Binnen het wetenschappelijk onderwijs ligt de nadruk niet op het voorbereiden op de beroepspraktijk, maar op onderzoeksvaardigheden.

Je leert analytisch en kritisch met leerstof om te gaan. Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland is, net zoals bij het hoger beroepsonderwijs, ingedeeld volgens het bachelor-masterstelsel. Je kunt een wo-opleiding op twee niveaus volgen:

Wat verdient een afgestudeerde wo?

Wat verdient een wo starter gemiddeld? – Iemand die is afgestudeerd aan het wo, krijgt gemiddeld een startsalaris van minimaal €2.500 en maximaal €4.000 bruto per maand. Ook hier verdien je meestal in de juridische, technische en economische sector meer dan in het onderwijs en de cultuursector.

Wat is de best betaalde studie?

Studierichting Bèta – Bèta studies vallen zeker onder best betaalde studies. Je kunt dan onder andere denken aan natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica en wiskunde. Deze startsalaris liggen gemiddeld hoger dan bij Alfa studies. Denk hierbij aan een hbo-startsalaris van 2.600 euro en een wo-startsalaris van 2.800 euro.

Welke hbo verdient het meest?

Best betaalde hbo opleidingen – Het is ontzettend belangrijk welke studierichting je hebt gedaan op hbo niveau, want als je start met een hoog salaris dan eindig je over het algemeen ook hoger. Wil je weten welke hbo studie je moet doen voor de beste betaalde beroepen? Wie zeker wil zijn van een baan met een hoog startsalaris, kan het beste voor techniek kiezen.

See also:  Waar Werd Beethoven Geboren?
Studie Maandloon (bruto)
1 Electrotechniek €2.866
2 Technische bedrijfskunde €2.860
3 ICT €2.857
4 Voertuigentechniek €2.845
5 Werktuigbouwkunde €2.813
6 Civiele techniek €2.792
7 Logistiek, verkeer en zeevaart €2.791
8 Vastgoed en makelaardij €2.786
9 Mondzorgkunde €2.671
10 Finance en control €2.651

Lees meer over startsalarissen na een hbo studie,

Hoe heette vroeger een master?

Baccalaureus (bc./bacc.)

Wat is hoger dan master?

Wat is nu precies een bachelor en wat is een master? De term valt overal, maar voor veel studenten is het nog niet echt duidelijk wat het precies inhoudt. Bachelor en master zijn graden voor mensen die een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond.

Wat is hoger in rang dr of drs?

Bij de traditionele titels is de volgorde: prof., dr., mr., ir., drs., ing.

Hoeveel mensen hebben een wo opleiding?

Aandeel hogeropgeleiden steeg in afgelopen 10 jaar met een vijfde – Het deel van de bevolking met een diploma op middelbaar niveau schommelt de laatste 10 jaar rond de 40%. Het aandeel met een hoger opleidingsniveau is in de afgelopen 10 jaar toegenomen.

Hoeveel procent heeft een wo opleiding?

Hoogopgeleide 25- tot 35-jarigen naar mannen en vrouwen –

Hoogopgeleide 25- tot 35-jarigen naar mannen en vrouwen In procenten

Periode Mannen Vrouwen Totaal
2013 38,7 47,2 43,0
2014 39,9 48,7 44,3
2015 40,6 49,6 45,1
2016 40,3 50,2 45,2
2017 41,8 51,5 46,6
2018 42,8 52,5 47,6
2019 44,3 54,0 49,1
2020 47,5 57,1 52,3
2021 50,8 60,5 55,6
2022 52,3 60,6 56,4

In 2022 was 56% van de 25- tot 35-jarigen hoogopgeleid. In vergelijking met 2021 is er sprake van een toename van één procentpunt. Onder jonge vrouwen van 25 tot 35 jaar beschikt al sinds 2016 meer dan de helft over een hbo- of wo-diploma. In 2022 ging het om 61%.

Hoelang is wo?

Hoeveel studiepunten hbo moet je halen? – Per jaar moet je 60 studiepunten zien te halen, zowel in het hbo als wo-onderwijs. Als je al je punten behaald hebt, heb je je bachelordiploma binnen. Bij een hbo-bachelor gaat dit om 240 punten, omdat de opleiding vier jaar duurt.

Voor een wo-bachelor moet je 180 studiepunten halen, omdat de opleiding drie jaar duurt. Ieder studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een volledige hbo-opleiding bedraagt 4×60 punten= 240 studiepunten in het hbo in totaal. Een volledige wo-opleiding duurt drie jaar, dus 3×60 punten = 180 studiepunten.

Na een wo-bachelor volgen veel studenten nog een wo-master. Een eenjarige master bedraagt 60 punten, een tweejarige master bestaat uit 2×60 punten = 120 studiepunten. De duur van je master is afhankelijk van het onderwerp dat je kiest. Sommige studenten, die een hbo-bachelor hebben behaald, gaan daarna verder met een universitaire master.

Wat is het verschil tussen een universiteit en een hogeschool?

Wat is het verschil tussen een hogeschool en universiteit? –

Hogescholen bieden (voornamelijk) professionele bachelorpleidingen aan. Universiteiten bieden academische bachelor- / masteropleidingen aan.

Uitzondering: de kunstopleidingen. Zo kan je aan KdG een academische bachelor / master Beeldende Kunsten behalen.

Is een hogeschool academisch?

Wat isAcademisch onderwijs Academisch onderwijs is wetenschappelijk onderwijs. Dat korten we af naar wo. Het is het onderwijs dat op universiteiten gegeven wordt. Naast universiteiten heb je in Nederland ook hogescholen.

Wat is het verschil tussen hbo-master en wo master?

Door middel van praktijkonderzoek werk je aan innovatie in het werkveld. Een hbo – master wordt daarom ook wel een professionele master genoemd. Bij een master aan de universiteit richt je je op wetenschappelijk en theoretisch onderzoek. De nadruk ligt op onderzoeksvaardigheden, theorie en kennisontwikkeling.