Waar Ligt Albanie?

Waar Ligt Albanie
Page 3 – Albanië is een republiek in het westen van de Balkan. Het land ligt aan de Adriatische Zee en grenst aan,, en, Door het ruwe terrein van het land ligt Albanië geïsoleerd van zijn buurlanden. Om die reden heeft de bevolking een grote etnische homogeniteit behouden.

In 1991 werden er voor het eerst vrije verkiezingen gehouden waarna er een democratische regering werd gevormd. In 2009 vroeg Albanië het EU-lidmaatschap aan en kreeg in 2014 de status van, Albanië werd in 1912 een soeverein vorstendom. Daarvoor maakte het gebied deel uit van het Ottomaanse Rijk., Montenegro en Griekenland, bezette hierna meteen delen van Albanië, maar met buitenlandse (waaronder Nederlandse) hulp werd een Albanese gendarmerie opgebouwd om de soevereiniteit te bewaken.

Hoewel Albanië zich tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal verklaarde, vielen en de drie genoemde landen Albanië opnieuw binnen om het onderling te verdelen. Na de oorlog dwongen de Verenigde Staten deze landen om zich terug te trekken. Na een periode als republiek en vervolgens als koninkrijk annexeerde Italie in 1939 Albanië.

Na de Tweede Wereldoorlog was het land een satellietstaat van de Sovjet-Unie. In 1968 verliet het land echter het Warschaupact, om vervolgens een bondgenoot van het communistische China te worden. Albanië kende tot 1990 een snelle bevolkingsgroei. Sindsdien is er sprake van een lichte krimp. Meer dan de helft van de bevolking is islamitisch.

Eén van de weinige bekende Albaniërs is de schrijver Ismail Kadare, van wie werken in het Frans en Nederlands zijn vertaald. De bekende ‘Moeder Theresa’ was eveneens van Albanese afkomst. De huidige regerende partij in Albanië is de Socialistische Partij van Albanië (PS).

 • Bij de verkiezingen in 2017 behaalde deze partij 73 van de 140 zetels in het parlement.
 • Edi Rama behield zo zijn positie als premier: een functie die hij sinds 2013 bekleedt.
 • De huidige president is Ilir Meta van de Socialistische Beweging voor Integratie (LSI).
 • Albanië is sinds 1991 een republiek.
 • De eerste jaren als republiek verliepen echter moeilijk.

De economie werd midden jaren 1990 geliberaliseerd, maar zowel de overheid als de bevolking had weinig ervaring met het kapitalisme. Zakenlieden organiseerden veel ponzifraudes en een groot deel van de bevolking investeerde zijn geld vervolgens in deze ponzischema’s.

In 1996 brak een financiële crisis uit toen de ponzischema’s instortten. Meer dan de helft van het BBP was plotsklaps verdwenen. Veel burgers gaven de overheid de schuld en gingen de straat op. Begin 1997 leidde dit tot een toestand van anarchie toen de premier ontslag nam en burgers meer dan een half miljoen wapens stalen van leger en politie en daarmee grote delen van het land bezetten.

Vanaf 1999 is de economische toestand in Albanië stukje bij beetje verbeterd, maar misdaad en corruptie blijven een probleem. Op 28 april 2009 vroeg Albanië het EU-lidmaatschap aan. In juni 2014 werd de status van kandidaat-lidstaat aan Albanië toegekend. Albanië is een republiek en kent een parlement dat uit één kamer bestaat: de Volksvergadering van Albanië. De afgevaardigden worden iedere vier jaar gekozen via algemene verkiezingen. Het parlement kiest de president, die voor een periode van vijf jaar wordt benoemd.

 • De president benoemt op zijn beurt de premier.
 • De uitvoerende macht ligt bij de door de premier gekozen en door de president goedgekeurde ministerraad.
 • Albanië kent een systeem van,
 • Het land is opgedeeld in twaalf kiesdistricten.
 • In ieder district zijn meerdere zetels te winnen, die op basis van het percentage van de verkregen stemmen over de verschillende partijen worden verdeeld.

Sinds 2008 moet een partij minstens 3% van de stemmen in een district behalen om een zetel te verkrijgen. Voor partijen die voor de verkiezingen een coalitie vormden is dit 5%. Deze wijzinging heeft het moeilijker gemaakt voor kleine en nieuwe partijen om een voet aan de grond te krijgen in de nationale politiek.

 • De nationale politiek in Albanië wordt gedomineerd door voorheen drie, nu twee partijen.
 • De Socialistische Partij van Albanië heeft momenteel 74 zetels in handen.
 • De Democratische Partij van Albanië heeft er 59.
 • De Socialistische Beweging voor Integratie heeft 4 zetels, veel minder dan in eerdere verkiezingen.

De Sociaal Democratische Partij heeft 3 zetels.

hoofdstad Tirana (Tirane)
staatshoofd President Bajram Begaj (vanaf 24 juli 2022)
regeringsleider Premier Edi Rama (vanaf 10 september 2013)

table>

aantal inwoners 3.101.621 % van de bevolking jonger dan 15 17.9% (mannen: 290.624/vrouwen: 264.536) % van de bevolking van 15 t/m 24 % van de bevolking van 25 t/m 54 % van de bevolking van 55 t/m 64 % van de bevolking ouder dan 65 14.57% (2.023 est.) (mannen: 207.960/vrouwen: 243.848) gemiddelde levensverwachting 79.7 jaar

table>

bruto binnenlands product $? bijdrage van landbouw aan bbp 21.7% bijdrage van industrie aan bbp 24.2% bijdrage van dienstensector aan bbp 54.1% werkloosheid 11.47%

table>

oppervlakte 28.748 km² laagste punt Adriatic Sea 0 m hoogste punt Maja e Korabit (Golem Korab) 2764 m

Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het, : Albanië

See also:  Waar Zit Veel Zink In?

Waar hoort Albanië bij?

Albanees toetredingsproces
Status Kandidaat
Geopende hoofdstukken 0
Afgesloten hoofdstukken 0
EU Albanië
kkp bbp ( mld. US$ ) 14.712 21,16
Oppervlakte (km²) 4.324.782 28.748
Bevolking 497.198.740 3.600.523

/td>

Portaal Europese Unie

/td>

Albanië was in 2003 het eerste land van de potentiële kandidaat-lidstaten waarmee onderhandelingen begonnen in het kader van de stabilisatie- en associatieovereenkomst, Op 12 juni 2006 werd een verdrag getekend waarmee de eerste stap werd gezet naar een vol lidmaatschap van Albanië in de Europese Unie,

Het proces werd volbracht toen Griekenland op 14 januari 2009 als laatste het verdrag goedkeurde. Op 28 april 2009 vroeg Albanië het lidmaatschap van de Europese Unie aan. Het succes van de Albanese aanvraag hangt vooral af van de economische en politieke stabiliteit van het land. In navolging van Bulgarije en Roemenië is Albanië nauw betrokken bij EU-instituten en de NAVO en heeft het zijn rol als stabiele factor in de Balkan behouden.

Tevens is Albanië een goede bondgenoot van de Verenigde Staten en West-Europa, Vanwege de goede vorderingen werd Albanië in april 2008 gevraagd om bij de NAVO te komen. Een jaar later trad het land toe tot de NAVO. De toetreding van Albanië en de rest van de Westelijke Balkan tot de EU heeft prioriteit gekregen.

Zo verklaarden enkele EU-gezanten dat «de toekomst van de Westelijke Balkan in de Europese Unie ligt». Op 24 juni 2014 werd Albanië officieel voorgedragen als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In juni 2018 namen de ministers van buitenlandse zaken van de EU-landen een voorlopig besluit dat een jaar later de toetredingsonderhandelingen konden beginnen.

Een definitief besluit hiertoe kwam echter pas op 23 maart 2020. Bezwaren tegen lidmaatschap komen onder andere voort uit de grootschalige corruptie in het land en jarenlange criminaliteit door Albanese bendes in de Europese lidstaten. Sinds 2010 kunnen Albanezen vrij reizen door de Europese Unie, maar vanwege de overlast gaan er stemmen op om hun visumplicht opnieuw in te voeren.

Is Albanië deel van Europa?

Albanië heeft in april 2009 het lidmaatschap van de EU aangevraagd en kreeg in juni 2014 de status van kandidaat-lidstaat. In juli 2022 vond de eerste intergouvernementele conferentie tussen de EU en Albanië plaats.

Waar staat Albanië om bekend?

Albanië (Engels: Albania, Albanees: Shqipëria of Shqipnija ) is een land in Europa dat grenst aan Griekenland, Macedonië, Kosovo en Montenegro, De hoofdstad van Albanië is Tirana. Een aantal grote steden in Albanië zijn: Durrës, Vlorë en Elbasan. Albanië staat bekend om zijn armoede, maar ook om de gastvrijheid van de bevolking. Als het gaat over natuur kom je niets tekort in Albanië. Er zijn mooie wateren, grote stranden en wit bedekte bergtoppen. Men kan in Albanië zowel winter- als zomersporten beoefenen.

Is Albanië duur?

Een overzicht van de kosten van een vakantie in het goedkope Albanië – Albanië staat bekend als een goedkoop land. Als je op vakantie in Albanië bent voel je je hartstikke rijk omdat één euro ongeveer 130,- Lek is. Bijna alle dagelijkse uitgaven zijn een stuk goedkoper dan in Nederland, hoewel de prijzen op toeristische plekken steeds meer op de Nederlandse gaan lijken.

Is Albanië een goedkoop land?

Albanië staat bekend om een van de goedkopere landen van Europa. Dat hebben we zeker ondervonden! Je kunt in de allermooiste accommodaties overnachten en alles waar je maar zin in hebt, bestellen in een restaurant.

Met wie was Albanië in oorlog?

Onafhankelijkheid – De Albanese regering na de onafhankelijkheid (1912) Albanië verklaarde zich op 28 november 1912 onafhankelijk van het Ottomaanse Rijk en werd enkele dagen hierna erkend. Gedurende de Balkanoorlog (1912-1913) verloor het net opgerichte Albanië grondgebied aan buurlanden Servië, Montenegro en Griekenland,

Hoewel de Albanezen tijdens het conflict de stad Shkodër terug veroverden en de kust aan de Adriatische zee behielden na de Slag om Lumë, bepaalde de Vrede van Londen op 29 juli 1913 de landsgrenzen op de Balkan. Albanië behield zijn status als onafhankelijk land, mede door de druk van vooral Oostenrijk-Hongarije en Italië, maar moest aanzienlijk stuk land afstaan aan Servië, Montenegro en Griekenland waardoor veel etnische Albanezen buiten Albanië kwamen te wonen.

Ismail Bey Qemali en Hasan Bey Prishtina, twee liberale grondbezitters, vormden het eerste bestuur van Albanië. Op 28 november 1912 werd Qemali voorzitter van het Voorlopige Parlement en daarmee in feite staatshoofd. De grote mogendheden waren niet tevreden over deze gang van zaken en besloten dat Albanië een onafhankelijk prinsdom moest worden.

 • Zij stelden een 7-koppige internationale commissie van toezicht, de International Control Commission, samen die moest toezien op de opbouw van het land.
 • Ook moest de ICC een nieuwe vorst selecteren.
 • De Duitse circusartiest en fantast Otto Witte beweerde dat hij in plaats van een beoogde kandidaat, de overigens niet bestaande Turkse prins Halim Eddin, op 15 augustus 1913 tot koning werd gekroond.

Het bewind van koning Otto I duurde vijf dagen, daarna werd het bedrog ontdekt en ontvluchtte hij het land. Tot in de jaren 50 zou hij in Berlijn tegen betaling optreden als «ex-koning van Albanië». Naast Witte waren er meer fantasten en edellieden die beweerden gevraagd te zijn voor de positie.

Op 21 februari 1914 werd de Duitse prins Wilhelm zu Wied (een zoon van prinses Marie der Nederlanden ), vorst van het onafhankelijke Albanië, De staat verkeerde echter in een toestand van anarchie, Op verzoek van de grote mogendheden stuurde de Nederlandse regering generaal-majoor Willem de Veer, majoor Lodewijk Thomson en 15 lagere officieren naar Albanië om de gendarmerie aldaar te reorganiseren.

Verscheidene van hen raakten gewond bij gevechten met Griekse nationalisten of werden door islamitische rebellen krijgsgevangen gemaakt. Op 15 juni 1914 sneuvelde Lodewijk Thomson bij het beleg van Durrës, Op 3 september 1914 verliet vorst Wilhelm zu Wied het onbestuurbare Albanië.

Het formeel neutrale Albanië werd na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bezet door Italië, Servië, Montenegro en Griekenland. In 1916 verdreven Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije de Serviërs. In 1918 verlieten de Oostenrijk-Hongaarse troepen het land en bezetten de Fransen en Italianen delen van Albanië in de hoop het land te kunnen koloniseren.

Onder druk van de Verenigde Staten, die eisten dat Albanië werd hersteld tot de grenzen van voor de Eerste Wereldoorlog, trokken de buitenlandse troepen zich terug. Met uitzondering van de Italianen die na een korte oorlog, de Vlora-oorlog, van drie maanden in 1920 alsnog de Albanese regio Vlorë verlieten. Een van de 750.000 bunkers van Hoxha. Gelegen tussen de stoep en een appartement in de binnenstad van Shkodër, Formeel was Albanië nu een vorstendom, echter zonder vorst en sterke regering. Van 1921 tot 1925 werd Albanië bestuurd door een Hoge Raad. Het gezag van de Hoge Raad werd echter ondermijnd door de vele opstanden en de krijgsheren die tegenregeringen vormden.

 • Spoedig werd de machtige krijgsheer Ahmed Zogu, stamhoofd van de Mati-stam (de belangrijkste islamitische stam in Albanië), de sterke man binnen de regering.
 • Eerder had hij Albanië bestuurd tijdens de Oostenrijks-Hongaarse bezetting van het land, tot hij door Oostenrijk gevangen werd gezet, omdat hij in het geheim onderhandelde met Bulgarije.

Van 1922 tot 1924 was Zogu premier en leidde hij samen met de rijkste Albanese grootgrondbezitter Shefqet Bey Vërlaci de Volkspartij, De Volkspartij viel spoedig uiteen in twee nieuwe partijen: de conservatieve door Zogu en Vërlaci geleide Progressieve Partij en de door de Albanees-Orthodoxe bisschop Theofan Noli geleide progressief-liberale Populistische Partij,

Na een korte revolutie werd Theofan (‘Fan’) Noli voorzitter van de Hoge Raad en tevens premier. Bisschop Fan Noli, sterk beïnvloed door de Amerikaanse president Woodrow Wilson en de Russische leider Lenin, kwam met een groots hervormingsplan dat een einde zou maken aan de macht van de grootgrondbezitters en de macht van de bey’s (edelen).

Ahmed Zogu die naar het buitenland was gevlucht, organiseerde een contra-revolutie, waarbij hij werd gesteund door zijn eigen Mati-stam en de Witte Russische Legers die zich in Joegoslavië bevonden. In december 1924 moest Fan Noli uitwijken naar de Verenigde Staten, waar hij tot zijn dood bleef wonen.

De naar Albanië teruggekeerde Ahmed Zogu, riep in januari 1925 de republiek uit met zichzelf als president en premier. Zogu maakte van Tirana de hoofdstad van het land. Hij verliet nauwelijks zijn paleis uit angst te worden gedood. In Albanië gold namelijk het principe van bloedwraak. Zogu was betrokken bij diverse politieke moorden en mocht volgens de erecode worden vermoord door familieleden van de omgekomenen, behalve als hij door een vrouw werd vergezeld.

Daarom was zijn moeder altijd bij hem. In 1928 nam Zogu onder de naam Zog I van Albanië de koningstitel aan en werd het land een koninkrijk, Intussen werden de banden met Italië aangehaald dat het recht kreeg om de olievoorraden in Albanië te exploiteren en de Bank van Albanië te runnen.

Is Albanië de moeite waard?

Albanië is een van de minder bekende landen in Europa. Een rondreis is een reis terug in de tijd. Ontdek de bergen, kusten en talloze bijzondere historische gebouwen uit het rijke verleden van het land. Een rondreis door Albanië is nog een heuse ontdekkingstocht.

Is Albanië gezellig?

De mooiste plekken van Albanië – In Albanië valt van alles te ontdekken. Het land is dunbevolkt en er komen nog weinig toeristen. Naast de schitterende natuur zijn er volop gezellige dorpjes, zeker de kleine kustplaatsen zijn gezellig. Sla ook de grotere steden niet over, waaronder hoofdstad Tirana. Zo mooi is Albanië!

Welk geloof in Albanië?

Religie Albanië | Koning Aap Van oudsher kent het land drie religies: het Grieks-orthodox geloof, het rooms-katholicisme (dat vooral in het noorden aanhang heeft en in Moeder Teresa een eigen Albanees icoon kent) en de islam. Een kleine maar opvallende tak van de islam in Albanië is de Bektashi-sekte, opgericht in de dertiende eeuw en in 1925 uit Turkije verbannen.

 1. Een deel van de aanhang vluchtte naar Albanië, waar ze nog steeds wonen.
 2. De derwisjen of ‘babas’ proberen mythische elementen van het volksgeloof in hun diensten te betrekken.
 3. De Bektashi bidden bijvoorbeeld voor bergen, zoals de berg Tomorr, ‘Baba Tomorr’.
 4. Verder richten ze pelgrimsoorden op in de buurt van graven van bijzondere persoonlijkheden, die dan vereerd worden.

Wie in Durrës en Tirana over straat loopt, zou niet zeggen dat moslims in Albanië de meerderheid vormen. Vrouwen met hoofddoekjes zijn er zeldzaam, minaretten zijn er nauwelijks en alleen op vrijdagmiddag is er, voor wie luistert, een oproep tot gebed te horen.

Op een enkel incident na leven de verschillende religieuze groepen vreedzaam naast elkaar. En die incidenten worden dan ook nog meestal veroorzaakt door islamitische zendelingen van buitenaf. In 1967 verbood president Hoxha, geïnspireerd door de Chinese culturele revolutie, alle religie, zowel in de publieke als in de privésfeer.

Vrijwel alle kerken, kloosters, moskeeën en tekkes (gebedshuizen van de Bektashi-sekte) werden gesloopt of omgebouwd tot sporthallen of buurtcentra. Tal van geestelijken en gelovigen verdwenen achter slot en grendel of werden, vaak zonder enige vorm van proces, vermoord.

 • Pas met de val het communisme, in 1990, kwam God heel langzaam terug in Albanië.
 • In het ooit zo katholieke Shkodër trokken de eerste missen duizenden belangstellenden.
 • In Tirana verschenen westerse evangelisten van allerlei soort en naast het Skanderbeg-plein opende een enorme Albanees-orthodoxe kerk de poorten.

Uit Turkije en het Midden-Oosten kwamen islamitische zendelingen naar Albanië, soms met een goed gevulde portemonnee. Maar de belangstelling was beperkt. Sommige mensen sluiten zich eerder uit pragmatische overwegingen (toegang tot school) aan bij een kerkgenootschap.

Wat zijn de gewoontes in Albanië?

Cultuur Albanië | Koning Aap Een belangrijke eigenschap die je in Albanië moet hebben is geduld. Het Albanese woord is durim, De tijd tikt in Albanië anders. Een afspraak op een vaste tijd kent men niet. Als je het toch doet, moet je er niet van staan te kijken dat de ander veel later komt.

 • Maak je dan vooral niet druk, want zo gaat het leven hier.
 • Als buitenlandse bezoeker is het soms lastig te beoordelen of een Albanees nu ja of nee bedoelt.
 • Dat komt omdat ze bepaalde bewegingen met het hoofd maken, wenkbrauwen optrekken en ook nog eens zachtjes klikken met de tong.
 • Albanezen schudden elkaar veelvuldig de hand en doen dat ook graag met buitenlanders.

Bovendien vragen ze je het hemd van het lijf, ook naar onderwerpen die wij liever voor onszelf houden zoals het inkomen dat je verdient. Gewoonterecht en bloedwraak in Albanië: In het noorden van Albanië geldt nog het gewoonterecht, de Kanun, Een gegeven woord, besa, kun je niet meer terugnemen.

 1. Daarnaast hecht men bijzonder aan de persoonlijke eer.
 2. Albanezen zijn zeer gevoelig voor bepaalde woorden die beledigend bedoeld kunnen zijn.
 3. Alleen wraak of zelfs bloedwraak kan de persoonlijke eer herstellen.
 4. In het bergland van Puke zijn er families die bloedwraak op elkaar gezworen hebben.
 5. Buitenlanders zijn overigens uitgesloten van bloedwraak.

Volgens de Kanun zijn alle mensen gelijk en moet iedereen gerespecteerd worden. Wel hebben vrouwen minder rechten dan mannen. Zo hebben sommige mannen in bepaalde regio’s er moeite mee dat vrouwen zich zelfstandig gedragen door bijvoorbeeld auto te rijden.

 1. Ze laten hun afkeuring blijken door te gaan inhalen of toeteren.
 2. Het familieverband is heilig.
 3. Oude mensen worden gerespecteerd en blijven vaak tot hun dood bij de kinderen.
 4. Zonen en dochters blijven bij hun familie wonen tot ze trouwen.
 5. Meisjes trouwen liefst zeer vroeg, vanaf hun vijftiende.
 6. Samenleven zonder getrouwd te zijn kan niet.

In landelijke gebieden zijn sommige huwelijken clan-gestuurd. Bruiloften zijn vaak grote partijen waarvoor vaak een paar honderd mensen worden uitgenodigd. Een vrouw stijgt in de achting als ze zonen heeft gebaard. Scheidingen komen weinig voor. Ook van een begrafenis wordt veel werk gemaakt.

 • Er wordt hoorbaar getreurd.
 • Veertig dagen na de dood van de overledene komen familieleden en vrienden opnieuw bijeen om herinneringen te delen aan de gestorvene.
 • Er is een overvloedige maaltijd.
 • Als Albanezen gestorven zijn bij een auto-ongeluk, worden er vaak monumentjes in de berm van de weg gemaakt met een foto van de verongelukte.

Er worden bloemen en plantjes neergezet. In Tirana zie je de ontwikkeling naar een moderne maatschappij. Weinig of geen hoofddoekjes en de meisjes (en jongens) zijn modern gekleed. Er is grote solidariteit met de Albanezen buiten het land. Tijdens de Kosovo-crisis werden meer dan 700.000 vluchtelingen opgenomen.

Is Albanië Schengen?

Met de Nederlandse identiteitskaart kunt u reizen naar de volgende landen: Andorra Albanië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije

Is Albanië een goedkoop land?

Albanië staat bekend om een van de goedkopere landen van Europa. Dat hebben we zeker ondervonden! Je kunt in de allermooiste accommodaties overnachten en alles waar je maar zin in hebt, bestellen in een restaurant.