Waar Bestaat Lucht Uit?

Waar Bestaat Lucht Uit
De samenstelling van de atmosfeer – De aardse atmosfeer of de dampkring bestaat uit een mengsel van gassen dat we lucht noemen. De belangrijkste gassen zijn N2 (stikstofgas) en O2 (zuurstofgas), die respectievelijk 78% en 21% van het volume innemen. Argon neemt 0,9% van het volume in en CO2 ongeveer 0,03%.

 1. De resterende sporengassen zijn neon, helium, krypton, xenon, waterstof, methaan, ozon, CO, ammoniak,.
 2. Tot een hoogte van 90 km blijft de samenstelling van de lucht bijna gelijk.
 3. Een belangrijk gas dat niet vermeld werd, is waterdamp.
 4. Afhankelijk van de locatie (woestijnen, oceanen,) en de temperatuur komt waterdamp in sterk wisselende concentraties voor waarbij het volume kan variëren van 0,1% tot ongeveer 5%.

In de atmosfeer komen ook nog vaste deeltjes of aerosolen voor zoals zouten uit zee, klei- en stofdeeltjes, vulkaanstof en verbrandingsdeeltjes. Deze deeltjes zijn belangrijk bij de neerslagvorming, omdat ze dienen als condensatiekernen. Vooral de grotere deeltjes zijn immers hygroscopisch (ze trekken waterdamp aan) waardoor waterdamp gemakkelijk condenseert op de deeltjes en druppelvorming wordt bevorderd.

Wat zit er eigenlijk allemaal in lucht?

Beïnvloedende factoren, gevolgen en grenswaarden – Wist u dat de mens bij het uitademen ook CO 2 uitstoot? De uitstoot kan zo hoog zijn als van een kleine auto op een traject van tien kilometer. Als u zich met meerdere personen in een afgesloten ruimte bevindt, merkt u het hoge CO 2 -gehalte al snel, en dat de lucht ‘slechter’ en ‘verbruikt’ aanvoelt.

Maar wat is CO 2 eigenlijk precies en waar liggen de grenswaarden? CO 2, ook wel koolstofdioxide of kooldioxide genoemd, is een reuk- en smaakloos gas. De moleculen bestaan ​​uit één koolstofatoom en twee zuurstofatomen. Het bevindt zich allemaal in de lucht. Kooldioxide komt van nature in lage concentraties voor in de lucht.

Een CO 2 -uitstoot doet zich bijvoorbeeld voor bij:

de verbranding van de fossiele brandstoffen olie, gas en steenkool,de verrotting van organische stoffen,het rijpen van groenten en fruiten zoals al vermeld de uitademing van mensen en ook dieren.

De samenstelling van de lucht Onze omgevingslucht bestaat uit een mengsel van verschillende gassen:

Stikstof (N 2 ) = 78,08% Zuurstof (O 2 ) = 20,95% Argon (Ar) = 0,93% • Koolstofdioxide (CO 2 ) = 0,04%

De lucht bevat ook sporen van waterstof, water, krypton, helium en neon. Kooldioxide komt van nature in lage concentraties voor in de lucht. Er is bijvoorbeeld sprake van een CO 2 -uitstoot bij:

de verbranding van de fossiele brandstoffen olie, gas en steenkool,de verrotting van organische stoffen,het rijpen van groenten en fruiten zoals al gemeld de uitademing van mensen en ook dieren.

Hoeveel zuurstofgas zit er in de lucht?

Onvoldoende zuurstof – Onvoldoende zuurstof betekent dat er minder dan 18 vol.-% zuurstof aanwezig is, terwijl lucht normaal gesproken 21 vol.-% zuurstof bevat. Wanneer de concentratie zuurstof minder dan 10 vol.-% is, treedt zonder voorsymptomen (duizeligheid) bewusteloosheid op.

Waar bestaat de lucht grotendeels?

De lucht die we inademen – Ademen doen we onbewust: in rust gebeurt dat zes à acht maal per minuut, bij inspanning of stress kan dat oplopen tot twintig maal per minuut. En telkens we inademen krijgen onze longen een gasmengsel binnen dat naast zuurstof vooral bestaat uit stikstof.

Inderdaad, zonder rekening te houden met de variërende luchtvochtigheid of toevallige verontreinigingen, bestaat de lucht die ons omringt uit zowat 78 % stikstof, 21 % zuurstof en een rest sporengassen, waarvan argon met 0,93 % het grootste aandeel heeft. De pietjes-precies vinden via onderstaande link een nauwkeurige samenstelling van het gasmengsel waarin we leven: Kijk hier voor de bijhorende link.

Copyright: KMI Nu ja, de erudiete geesten onder ons wisten dit natuurlijk al! De vraag die we ons stellen is echter: wat is de oorsprong van die overmaat aan stikstof in onze aardatmosfeer? En hoe is deze geëvolueerd naar de situatie op de dag van vandaag?

Hoe zwaar is 1 liter lucht?

Lucht weegt niet veel, 1 liter lucht weegt 1,3 gram. Tel je de hele dikte van de dampkring mee, dan is het het toch een behoorlijk gewicht. Een luchtkolom in de atmosfeer heeft een gewicht en veroorzaakt daardoor een druk op het aardoppervlak. Dit is voor het eerst gemeten met kwik. De luchtdruk wordt gemeten met een barometer, Tegenwoordig is de eenheid hectoPascal (hPa) of millibar.

Waarom stoten boeren zoveel stikstof uit?

Dit is wat boeren al hebben gedaan om stikstof te verminderen Een ruime stoppersregeling voor boeren bij natuurgebieden, ze krijgen 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf. Maar ook: strengere milieu-eisen voor boeren die niet willen stoppen. En ook gedwongen uitkoop van piekbelasters blijft een optie.

Dat blijkt uit de kabinetsplannen die vrijdag zijn gepresenteerd om de stikstofdoelen te halen. Hard nieuws voor de boeren, en het is niet zo dat ze de afgelopen decennia hebben stilgezeten. Het is niet de eerste keer dat aan met name veehouders gevraagd wordt milieuvriendelijker te werken. Boerenorganisaties schermen met het feit dat stikstofuitstoot in de landbouw de afgelopen 30 jaar al met 66 procent is verminderd.

Dat klopt, maar de afgelopen 15 jaar staat die reductie bijna stil. Oorzaak is dat de eerste stikstof beperkende maatregelen eenvoudig te nemen zijn, daarna wordt het lastiger. Vergelijk het met je energierekening naar beneden brengen. Dat kan simpel door korter douchen, de thermostaat twee graden naar beneden en alle lampen vervangen door ledverlichting. De stikstofuitstoot stagneert al jaren (bron:RIVM) Dit hebben boeren gedaan om de stikstofuitstoot aan te pakken: Grootte van de veestapel Met een kleinere veestapel is er minder stikstofuitstoot. Melkkoeien produceren de meeste stikstof. De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop.

Dit komt door regelgeving, denk aan het invoeren van het melkquotum 1984 en fosfaatregels 2018, waardoor groei beperkt wordt. Veehouders moesten hierdoor krimpen of stoppen. Soms werd een regel weer afgeschaft, melkquotum 2015, en vee gekocht. Daarnaast spelen ook ziekten een rol in plotselinge dalingen, denk aan de varkenspest in 1997 en Q-koorts door geiten in 2007.

Miljoenen dieren zijn hierdoor geruimd. De hoeveelheid landbouwdieren in Nederland (bron: CBS) Inventief met mest Mest is voor veel boeren een hoofdpijndossier. Omdat dit de grootste boosdoener is van stikstof in de natuur zijn er talloze maatregelen bedacht om de hoeveelheid te beperken of slim te gebruiken.

Zo wordt mest lang niet overal uitgestrooid, maar geïnjecteerd in de grond. Met injecteren verdwijnt minder ammoniak in de lucht of oppervlakte water. Nog een foefje om de impact van mest te verkleinen, is om het te verdunnen met water zodat de ammoniakuitstoot op klei- en veengronden kleiner is. Ondertussen kwamen er regels waardoor pluimveehouders, varkensboeren en melkveehouders moesten krimpen of in elk geval niet uitbreiden.

Want minder dieren, betekent minder mest. En er moet een flinke administratie worden bijgehouden. Hoeveel mest wordt er geproduceerd, hoeveel wordt er gebruikt en hoeveel is er over. Mestoverschotten moeten verwerkt worden wat natuurlijk geld kost. Mest mag ook niet zomaar opgeslagen worden maar moet afgedekt worden om verspreiding door de lucht tegen te gaan.

 1. Verplicht gras laten groeien Sinds eind 2019 worden boeren soms gedwongen om ‘vanggewas’ te telen.
 2. Vanggewassen zijn bedoeld om het teveel aan mest in de grond op te nemen.
 3. Maïs is een plant die veel mest nodig heeft om te groeien.
 4. De kans dat er na de oogst nog veel mest in de bodem zit is groot en daarom worden boeren soms verplicht om na de maïsoogst vanggewassen te zaaien en oogsten.

Zulke vanggewassen zijn bijvoorbeeld gras, wintertarwe of bladkool. Aangepast veevoer Koeien zijn de grootste stikstofproducenten. Zodra hun plas en mest samenkomt ontstaat ammoniak en dit is een vorm van stikstof. Sinds 2020 zijn boeren verplicht om minder krachtvoer met eiwitten aan hun koeien te voeren.

Daardoor produceren die koeien minder ammoniak en dus stikstof. Moderne stallen Nu hebben veel veeboeren al geïnvesteerd in luchtwassers en vloeren die urine en mest kunnen scheiden, maar dat is niet genoeg. Die luchtwassers kwamen overigens onlangs in het nieuws omdat uit onderzoek bleek dat 90 procent ervan niet goed werkt.

Onze provincie heeft nu een zak geld losgepeuterd om stallen versneld nog schoner en slimmer te maken. De nieuwste technieken beloven een stikstofafname van 70 procent. In 2024 wil onze provincie dat boeren stallen al moderniseren met behulp van extra geld uit Den Haag.

Hoe komt zuurstof in de lucht?

Fotosynthese – Zuurstof wordt op aarde door fotosynthese gevormd. Hierbij gebruiken planten en algen hun bladgroenkorrels om lichtenergie op te vangen en daarmee water en koolstofdioxide om te zetten in suiker en zuurstof. Een deel van de suiker wordt afgebroken en omgezet in energie, terwijl de rest opgeslagen wordt om te groeien. Hier is te zien hoe veel koolstof op land en in het water gebonden wordt. Gebonden koolstof is gerelateerd aan de nettoproductie van zuurstof, dus met een formule voor fotosynthese kan worden berekend hoe veel zuurstof er ontstaat. Voor elke ton koolstof die gebonden wordt, komt 2,67 ton zuurstof vrij. Algen maken 46% van de zuurstof aan, terwijl 54% op het land gevormd wordt. : Hoe wordt zuurstof op aarde gemaakt?

Wat weegt 1 kg lucht?

Gewicht en lucht, een gekke combinatie niet? Wist jij al dat lucht een gewicht heeft ? Wie heeft dit nu ontdekt? Otto von Geuricke was een Duits natuurkundige en bestuurder geboren op 20 november 1602. Hij was de uitvinder van de vacuümpomp en de elektriseermachine.

Hij was de man die ontdekte dat lucht een gewicht heeft, De lucht op onze aarde is een mengsel van verschillende soorten gassen en stoffen, De combinatie van deze stoffen geven de lucht een soortelijke massa (dichtheid) van 1,29 kilogram per kubieke meter, Een kubieke meter lucht weegt gemiddeld 1,29 kilogram.

Dit was een interessante vraag uit de opleiding piping. Wil je hier meer over weten? Neem hier een kijkje. Opleiding piping

See also:  Waar Vind Ik Downloads Op Ipad?

Kan de zuurstof opraken?

Stuivertje wisselen – De voorraad zuurstofatomen op aarde raakt dus nooit op. De atomen wisselen alleen steeds van plek. Soms zijn ze bijvoorbeeld onderdeel van gasmoleculen als CO2 of van een geoxideerd gesteente, op andere momenten zitten ze als O2 (het zuurstofgas dat we inademen) in de lucht.

 1. In de eerste twee miljard jaar dat de aarde bestond, zat er overigens nauwelijks zuurstofgas in de atmosfeer.
 2. Pas 2,5 miljard jaar geleden ontstonden de eerste microben die het op grote schaal door fotosynthese produceerden (een periode die bekendstaat als Great Oxidation Event ).
 3. Deze vraag kon je vinden in KIJK 12/2019.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar, Tekst: Marlies ter Voorde Beeld: iStock/Getty Images

Wat adem je in en wat adem je uit?

Wat gebeurt er in je lichaam als je ademhaalt? Je ademt zuurstof in en je ademt koolstofdioxide uit. De zuurstof komt door je neus of mond via je luchtpijp in je longen. Vanuit je longen gaat de zuurstof je bloed in en komt van daaruit overal in je lijf.

 • Oolstofdioxide zorgt ervoor dat de zuurstof in je bloed opgenomen kan worden.
 • Bij het uitademen adem je het overschot aan koolzuur uit.
 • Een goede verhouding tussen zuurstof en koolstofdioxide is 3:2.
 • De zuurstof die je inademt is overal in je lichaam nodig.
 • Denk daarbij aan je stofwisseling, je hersenactiviteit, lopen, maar ook het functioneren van je lever en je schildklier.» (Bron: Verademing, Bram Bakker en Koen de Jong) Door ademhalingsoefeningen te doen, verbeter je het transport van zuurstof in je lichaam (meer zuurstof op celniveau).

Dit is handig om te weten voor een goede nachtrust! Als je voordat je gaat slapen ademhalingsoefeningen doet, ontspan je beter, slaap je beter, dieper en rustiger en word je uitgerust wakker. Ook herstel je beter van (intensief) sporten en krijg je minder last van spierpijn.

Waar komt de lucht vandaan?

Wat is lucht? Lucht is niets anders dan een mengsel van allerlei gassen. Het bestaat voor 78% uit stikstof en voor 20% uit zuurstof, dat mensen nodig hebben om te kunnen blijven leven. Het hele kleine deel dat nog overblijft (1%) bestaat uit CO 2 (koolstofdioixde), waterdamp en hele kleine hoeveelheden argon, neon etcetera. Hoger in onze dampkring zit ook nog veel ozon, helium en waterstof, Normaliter – wannneer het windstil is – kun je lucht niet voelen. Zodra er een zuchtje wind staat, voel je de wind in je gezicht blazen, je voelt dan de lucht(moleculen).
Waaruit bestaat lucht? In de lucht die mensen inademen zitten onder andere de volgende gassen:

Stikstof (N 2 ) 78%
Zuurstof (O 2 ) 20%
Edele gassen 1%
Koolstofdioxide(CO 2 ) 0,03%
Water H 2 O 0,97%

Voor een uitgebreidere samenstelling van lucht klik hier De hoeveelheid water (H 2 O) die zich in de lucht bevindt, varieert. Als er veel water in de lucht aanwezig is, dit percentage kan oplopen tot 4%, zijn de andere gassen in een lager percentage aanwezig.

 1. Het water duwt de andere gassen een beetje in elkaar, zodat het zelf genoeg ruimte heeft.
 2. Als er een kleine hoeveelheid water in de lucht zit (het laagste percentage is 0,5%) zijn alle andere gassen met een iets hoger percentage aanwezig.
 3. Naast de genoemde stoffen zijn er ook nog andere stoffen in de lucht aanwezig.

De percentages van deze stoffen zijn echter heel klein. De samenstelling van de lucht is niet overal hetzelfde. Vanaf 90 kilometer boven het aardoppervlak vallen de zuurstofmoleculen uit elkaar en bevinden zich alleen nog maar zuurstofatomen in de lucht.

 1. Hoger dan 100 kilometer boven het aardoppervlak vallen ook de stikstofatomen uit elkaar.
 2. Hierdoor is er boven een hoogte van 90 kilometer geen sprake meer van echte lucht.
 3. De verschillende stoffen in de lucht vormen daar eigen atmosferen.
 4. Als er een kleine hoeveelheid water in de lucht zit wordt de lucht droog genoemd.

Het gewicht van 22,4 dm³ droge lucht is 28,96 gram. Als er meer water in de lucht is, wordt de lucht vochtig genoemd. Vochtige lucht is lichter (kleinere dichtheid) dan droge lucht. Er zitten ook stofdeeltjes in de lucht. Deze worden van het aardoppervlak geblazen door de wind, of door vulkanen uitgespuwd.

 1. Als stoffen verbrand worden komen er ook as en roetdeeltjes in de lucht.
 2. Wat zijn gassen? Een gas is een fase van een stof.
 3. Er zijn drie verschillende fases: Een stof kan vast, vloeibaar of gasvormig zijn.
 4. Water bijvoorbeeld is in zijn vaste fase ijs, water als het vloeibaar is en stoom als het gasvormig is.

Hoe hoger de temperatuur wordt, hoe sneller de moleculen van een stof gaan bewegen en hoe verder ze uit elkaar komen te zitten. Het omgekeerde gebeurt als men de temperatuur laat zakken. Bij een gas zitten de moleculen zo ver uit elkaar, dat een gas meestal voor het blote oog onzichtbaar is.

 1. Lucht bestaat voor een groot deel uit gassen.
 2. Waar op de aarde bevindt zich lucht? In principe geldt dat overal aan het aardoppervlak waar geen water is, lucht is.
 3. Ook in de bovenste laag van het aardoppervlak, in de bodem bevindt zich lucht.
 4. Maar niet alleen op aarde, ook rondom de aarde bevindt zich lucht.

De totale luchtlaag om de aarde wordt de atmosfeer genoemd. De atmosfeer kan ingedeeld worden in verschillende lagen. Deze zijn verschillend in temperatuur en hoogte. Er kan geen scherpe lijn worden getrokken tussen de verschillende lagen. De eerste laag, die het dichtste bij de aarde ligt, wordt de troposfeer genoemd.

Deze laag heeft een hoogte van 11 kilometer. Als je in de troposfeer omhoog gaat, neemt de temperatuur per kilometer 6 á 7 graden af. Het weer op aarde wordt alleen door deze laag bepaald. Het bovenste deel van de troposfeer wordt de tropopauze genoemd. Boven de polen ligt de tropopauze tussen de 8 en 10 kilometer boven het aardoppervlak, bij de evenaar is dit 17 tot 18 kilometer.

Boven de troposfeer ligt de stratosfeer, In het onderste gedeelte van deze laag stopt de temperatuur met dalen. Hier is de temperatuur ongeveer -55 °C. Hoger in de stratosfeer stijgt de temperatuur. Op 47 kilometer boven het aardoppervlak is de temperatuur weer 0 °C.

 • In de stratosfeer wordt door zonnestralen ozon (O 3 ) uit zuurstof (O 2 ) gevormd.
 • Dit gebeurt tussen 20 en 40 kilometer boven het aardoppervlak.
 • Daarom wordt dit gedeelte van de stratosfeer ook wel ozonsfeer genoemd.
 • Het hoogste gedeelte van de stratosfeer wordt de stratospauze genoemd.
 • De derde laag is de mesosfeer,

Deze laag begint op 52 kilometer hoogte. Het hoogste gedeelte van deze laag heet de mesopauze. In de mesosfeer daalt de temperatuur. In de mesopauze is de temperatuur ongeveer -90 °C. De thermossfeer is de volgende laag. Deze begint op 90 kilometer hoogte en de temperatuur stijgt enorm in deze laag.

 1. De hoogste temperatuur ligt boven 1000 °C.
 2. De dichtheid van de lucht is hier zo laag dat er bijna geen krachten meer voorkomen tussen de moleculen.
 3. Lichte moleculen kunnen in de laatste laag ontsnappen uit de dampkring: deze laag heet de exosfeer.
 4. Er is geen echt einde aan de exosfeer, omdat deze laag vervaagt in de ruimte.

De onderste 90 kilometer van de atmosfeer wordt ook wel de homosfeer genoemd, omdat de lucht in dit gebied redelijk constant is. Alle lucht boven 90 kilometer hoogte wordt de heterosfeer genoemd, omdat de lucht in dit gebied anders is. Luchtsoorten Als een grote hoeveelheid lucht dezelfde vochtigheid en temperatuur heeft, wordt de lucht tot een luchtsoort gerekend.

De luchtsoort moet wel een horizontaal gebied van 1000 km lengte beslaan, de hoogte van zo’n gebied kan variëren van 100 meter tot de totale troposfeer. De lucht in dit gebied is 3 tot 9 dagen in een zogenaamd brongebied geweest. In deze dagen kreeg de lucht zijn specifieke eigenschappen. Het brongebied ligt altijd compleet boven land of boven zee en is altijd vlak.

Woestijnen en steppen zijn goede brongebieden boven land. Ook moet een brongebied (bijna) windstil zijn, omdat de lucht er een langere periode moet blijven. Als de lucht het brongebied verlaat kunnen de eigenschappen van de luchtsoort langzaam veranderen, en ten slotte compleet verdwijnen.

 • Luchtsoorten die hun eigenschappen van een brongebied boven zee hebben gekregen, zijn vochtiger dan de luchtsoorten die boven land zijn gevormd.
 • De lucht die van boven oceanen komt wordt maritieme lucht genoemd.
 • Luchtsoorten die boven land zijn gevormd worden continentale lucht genoemd.
 • Er worden vier basis soorten lucht onderscheiden, die allen in maritieme en continentale luchtsoorten verdeeld kunnen worden: 1.

Equatoriale lucht, met een gemiddelde temperatuur tussen 25 en 30 °C. De vochtigheidsgraad van deze lucht is zeer hoog.2. Tropische lucht; hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in maritieme tropische lucht, die heel vochtig is en een temperatuur heeft van 25 °C en continentale tropische lucht.

 • Continentale lucht is heel droog en heel warm; de temperatuur kan oplopen tot 50 °C! 3.
 • Maritieme polaire lucht is altijd vochtig.
 • Deze lucht is relatief warm in de winter en koel in de zomer.
 • Continentale polaire lucht is droog en koud in de winter en de temperatuur kan dalen tot -50 °C.
 • In de zomer is de continentale polaire lucht warm, maar nog steeds erg droog.4 Arctische lucht is koud.

Het verschil tussen maritieme en continentale arctische lucht is dat maritieme arctische lucht in de winter minder koud is dan continentale arctische lucht. Wat is wind? Wind is bewegende lucht. De lucht is in beweging als gevolg van de verschillende soorten luchtdruk op aarde.

Nummer Beschrijving Snelheid van de wind in m/s
0 Windstil <1
1 Lichte wind 1-3
2 Lichte wind 4-6
3 Matige wind 7-10
4 Matige wind 11-16
5 Tamelijke sterke wind 17-21
6 Sterke wind 22-27
7 Zware wind 28-33
8 Stormachtige wind 34-40
9 Storm 41-47
10 Zware storm 48-55
11 Hele zware storm 56-63
12 Orkaan >63

Simpel gezegd ontstaat wind omdat de zon de aarde verwarmt. De warmte en warme lucht stijgen op. De lucht in de atmosfeer beweegt en er ontstaat wind. Hierbij wordt de warme lucht van de evenaar naar de polen gebracht en de koude poollucht naar de evenaar.

Dit zorgt ervoor dat de polen niet te koud en het gebied rond de evenaar niet te warm worden. De oceaan zorgt ook voor de verspreiding van warmte. De lucht beweegt echter niet rechtstreeks van de evenaar naar de polen en terug. De wind wordt beïnvloed door het draaien van de aarde. De wind die van de evenaar naar het noorden waait, wordt door het draaien van de aarde een beetje naar het oosten gedraaid.

Wind wordt altijd genoemd naar de richting waar het vandaan komt. De winden die van de evenaar naar het zuiden waaien zijn oostenwinden. De warme lucht die van de evenaar naar de polen wordt geblazen, koelt onderweg af. Op 30 ° noorder- en zuiderbreedte daalt de lucht terug naar het aardoppervlak.

Niet al de lucht wordt van daaruit teruggeblazen naar de evenaar. Het rondje dat door de wind geblazen wordt, wordt een cel genoemd. Er zijn op aarde 3 van deze cellen: – De Hadley cel is de cel tussen de evenaar en 30 ° noorder- en zuiderbreedte. De wind aan de oppervlakte van de aarde in deze cel wordt passaatwind genoemd.

– De Ferell cel ligt tussen 30 en 60 ° noorder- en zuiderbreedte. De wind in deze cel is in de winter sterker. De lucht daalt bij de 30 ° grens, en waait naar de polen. Bij 60 ° stijgt de lucht op en waait terug naar de 30 ° grens. Niet alle lucht waait terug. Wat is luchtdruk? Lucht oefent een bepaalde kracht uit. Dit wordt de luchtdruk genoemd. Alle lucht die in de dampkring zit rust op de aarde en wordt door de aantrekkingskracht (de magnetische kracht van de aarde) aangetrokken. Hierbij drukt de lucht als het ware op alles wat er op aarde is. Op de tafel, daken van huizen, maar ook op je hoofd. Daar voel je niets van omdat er in je lichaam een even grote druk zit die de andere kant opstaat. Ook onder de tafel is er dezelfde druk als erboven, anders zou de tafel direct in elkaar zakken. De luchtdruk is dus de druk die het gewicht van de totale kolom lucht op een stukje aarde van 1 bij 1 meter uitoefent. Deze wordt niet in kilogrammen maar in hectopascal (hPa) uitgedrukt. Onderin de dampkring (dus vlak boven de grond) is de luchtdruk het hoogst. Hoe hoger je komt, hoe lager de druk is. Op aarde voel je de druk van alle deeltjes in de luchtkolom, als je hoger komt, drukken er minder deeltjes op je. De gemiddeld luchtdruk op aarde is op 0 meter hoogte 1013 hPa. De ene keer is deze wat lager dan de andere keer. Dit voel je bijna niet, omdat je lichaam zich aan de nieuwe luchdruk aan zal passen. Sommige mensen zijn gevoeliger voor een verandering in de luchtdruk. Ze krijgen bijvoorbeeld hoofdpijn als de luchtdruk verandert.

Keer terug naar het Lucht FAQ overzicht

Hoe is de lucht op de aarde ontstaan?

Eerste leven op aarde bracht zuurstof in de atmosfeer – Het leven op aarde ontstond ongeveer drie miljard jaar geleden, toen ook de zuurstofproducerende cyanobacteriën zich begonnen te verbreiden. Gedurende lange geologische periodes produceerden die zuurstof.

De zuurstof belandde in eerste instantie echter niet in e atmosfeer, want veel elementen, zoals ijzer, reageerden namelijk direct met de zuurstof en gingen er een verbinding mee aan. Uiteindelijk kwam de zuurstof toch in de atmosfeer terecht, en bleef daar ook. Toen ontstond ook de ozonlaag, die het leven tegen de ultraviolette zonnestraling beschermt.

De afgelopen twee miljard jaar had de aarde een zuurstofrijke atmosfeer, die op de huidige lijkt; onderzoeken tonen aan dat het zuurstofniveau met tussenpozen van miljoenen jaren wisselt. De atmosfeer bestaat uit verschillende gassen die belangrijk zijn voor het leven op aarde. © Shutterstock

 1. De eerste aardatmosfeer ontstond circa 4,5 miljard jaar geleden en bevatte vermoedelijk waterstof en helium.
 2. De tweede aardatmosfeer was 4 miljard jaar oud en bevatte waterdamp en kooldioxide.
 3. De huidige is 2-3 miljard jaar oud en bestaat voornamelijk uit stikstof en zuurstof.

Naast de aarde hebben de planeten Venus, Mars, de dwergplaneet Pluto en de manen Titaan en Triton in ons zonnestelsel ook atmosferen. Onderzoek naar de atmosfeer van de planeten het dichtst bij de aarde is vooral interessant omdat het informatie kan opleveren over de leefbaarheid daar. © Shutterstock staat bekend als de ‘tweelingplaneet van de aarde’. De planeet lijkt qua grootte op de aarde en het oppervlak ervan bestaat uit vrijwel hetzelfde rotsachtige materiaal als de oppervlakte van de aarde. Maar de temperatuur op het oppervlak van Venus ligt gemiddeld rond de 460 °C, waardoor het de warmste planeet van het hele zonnestelsel is.

 • Vanwege de dikke atmosfeer van Venus is de druk aan het oppervlak 92 keer zo hoog als op aarde.
 • Boven in de atmosfeer van Venus bevindt zich een laag zwavelzuurwolken, waardoor het onmogelijk is om het oppervlak zonder radar waar te nemen.
 • Juist door de dichte atmosfeer op Venus is de kans dat we er nu kunnen wonen erg klein.
 • Maar als we een paar miljard jaar teruggaan in de tijd, was Venus waarschijnlijk een met gematigde temperaturen, een koel briesje en zacht golvende zeeën, precies zoals we het van de aarde kennen.

Interpretatie van NASA: een voor/na-illustratie van Mars als we daar een magnetisch veld hebben weten te maken dat de atmosfeer van de rode planeet kan vasthouden. © Shutterstock De planeet is na de aarde de meest onderzochte planeet van het zonnestelsel, en de onderzoekers denken dat hij ooit op de aarde heeft geleken.

 • Helaas heeft Mars een magnetisch veld dat niet meer net zo sterk is als dat van de aarde en daarom is Mars niet op dezelfde manier beschermd tegen de zon.
 • De atmosfeer op Mars is erg dun en dit is vooral te wijten aan zonne-explosies.
 • Toch denken onderzoekers dat Mars de planeet in het zonnestelsel is die voor ons het eenvoudigst te koloniseren is en er worden plannen gemaakt hoe dat zou kunnen gebeuren.

Het is bijvoorbeeld theoretisch gezien mogelijk om een kunstmatige atmosfeer op Mars te creëren, maar dat zou wel een kostbare, langdurige en omslachtige aangelegenheid zijn. : Hoe is de dampkring om de aarde ontstaan?

Kan lucht opwarmen?

De invloed van luchtvochtigheid op de koelcapaciteit – Om te achterhalen hoe het nu zit met de invloed van luchtvochtigheid op de koelcapaciteit bleek een stuk lastiger. De theorie is dat er meer energie nodig is om een bepaalde hoeveelheid water een graad te verwarmen dan diezelfde hoeveelheid lucht, en dat vochtige lucht daardoor beter in staat is om de warmte uit computerapparatuur af te voeren dan droge.

 1. Linkt op zich logisch, maar ik kon nergens vinden hoe groot dat verschil precies is.
 2. Er zat dus niks anders op dan zelf te gaan rekenen met gegevens die wel te vinden waren.
 3. Eerst wat theorie.
 4. Iedere stof heeft een bepaalde soortelijke warmte,
 5. Dat is de hoeveelheid warmte (energie) die nodig is om de temperatuur van een een bepaalde hoeveelheid van die stof een bepaald temperatuurtraject te verhogen.

Dit wordt uitgedrukt in J/(kg*K). Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het levert een getal op wat aangeeft hoeveel Joule energie er nodig is om een kilogram van de betreffende stof 1 graad Kelvin te verwarmen. Dus: Hoe hoger dat getal, hoe meer energie er nodig is om dezelfde hoeveelheid 1 graad op te warmen.

Elke stof heeft zijn eigen soortelijke warmte. Zo is die van (droge) lucht 710J/(kg*K), die van water 4182J/(kg*K) en die van waterdamp 1410J/(kg*K). Op het eerste gezicht lijken deze getallen de stelling te bevestigen. Waterdamp heeft weliswaar een lagere soortelijke warmte dan water in vloeibare vorm, maar altijd nog bijna twee keer zo hoog als droge lucht.

Let wel: Deze getallen zijn in kilogrammen, niet in liters. Dan zou ‘t een heel ander verhaal worden. Even rekenen. Lucht weegt 1,293 kg per m 3 (1000L) De warmte die nodig is om 1m 3 droge lucht een graad te verwarmen is daarom: 1,293kg * 710J/(kg*K) = 918J/K.

 1. Er is dus 918J energie nodig om 1m 3 lucht 1 graad op te warmen.
 2. Lucht met een relatieve luchtvochtigheid van 50% bij 21 graden (oftewel een dauwpunt van ongeveer 10 graden) bevat per m 3 9 gram waterdamp.
 3. De soortelijke warmte van het geheel (lucht + waterdamp) is gelijk aan de som van de soortelijke warmte van de afzonderlijke stoffen.

De soortelijke warmte van de waterdamp in een m 3 lucht is dus: 0,009kg * 1410J/(kg*K) = 12.69J/K De totale hoeveelheid energie die nodig is om 1m 3 vochtige lucht op te warmen is dus 918+12,69 = 930.69 J/K. In verhouding tot de energie die nodig is om 1m 3 droge lucht te verwarmen (918J/K) is dat dus een verschil van maar 1,38%.

Conclusie: Als het je puur te doen is om de koeling kun je je lucht inderdaad net zo goed niet bevochtigen, maar het argument dat droge lucht een groter gevaar voor ESD oplevert blijft natuurlijk overeind. Het argument dat conventionele luchtbevochtigers (vooral in de winter, als de buitenlucht relatief droog is) energievreters zijn blijft helaas ook overeind.

De meeste luchtbevochtigers zijn gewoon enorme waterkokers, die met elektrische verwarmingselementen water aan de kook brengen zodat het verdampt. Voor een beetje serverruimte praat je al gauw over een kilowatt of 7. Aangezien het water wordt verwarmd, zal die warmte ook weer afgevoerd moeten worden.

Hoeveel water zit er in de lucht?

Lezersvraag: ‘Hoeveel water zit er in de lucht?’ Waar Bestaat Lucht Uit Iedere week behandelt Scientias.nl op maandagavond een lezersvraag. Deze week wilde Stan weten hoeveel water er nu eigenlijk in de atmosfeer van onze aarde zit. En is dat in vergelijking nou veel of niet? Om die vraag te beantwoorden, moeten we hem eerst wat breder trekken. Waar Bestaat Lucht Uit Op deze afbeelding (van de United States Geological Survey ) is goed te zien hoe weinig water er in verhouding met de aardse massa is. De blauwe bol stelt al het water van de oceanen voor. Het kleinere bolletje ernaast staat voor al het grondwater, zoetwater in de poolkappen, in moerrassen en dergelijke.

Het minuscule bolletje onderaan is al het zoetwater aan het oppervlakte. Daar gaat het om meren en rivieren. Dit is het water dat wij dagelijks drinken en gebruiken om ons te wassen, of om in te koken. Grootste gedeelte Het grootste gedeelte daarvan zit in de oceanen. Die bevatten samen 1,338 miljard kubieke kilometer water (138.600 x 10^21 liter).

Daarna komt het water dat in de poolkappen en het permafrost zit, gevolgd door grondwater, meren, rivieren en moerassen. Ook grondwater neemt een klein percentage in. Dat is echter maar een klein gedeelte, want in de oceanen bevindt zich ongeveer 96 procent van al het water.

 • Lucht Maar er is nog een andere plek waar water zit: in de lucht.
 • Water verdampt en komt in de lucht terecht.
 • Daar vormt het wolken, maar ook waterdamp.
 • Hoeveel water lucht precies kan vasthouden, hangt af van veel factoren, bijvoorbeeld van de temperatuur.
 • Hoe warmer lucht wordt, hoe meer water in de lucht aanwezig kan zijn.

Om die reden is het water ook niet gelijk verdeeld over de lucht, en zit er op de ene plaats meer vocht in de lucht dan op de andere. Per jaar verdampt zo’n 505,000 kubieke kilometer water. Dat valt niet meteen weer op de grond, want de lucht houdt het water eerst vast totdat de luchtvochtigheid hoog genoeg is om condens of regen te veroorzaken.

Maar om hoeveel water gaat het in die tijd? Meteorologen schatten dat het water in de lucht ongeveer 0.001 procent van al het water op aarde bevat. Dat zou neerkomen op een totaal van 12.900 kubieke kilometer water, of 1.29 x 10^16 liter water. Zou dat water nou in één keer op aarde neerkomen, zou we zo’n 3 tot 5 centimeter in het water staan.

Een community van : Lezersvraag: ‘Hoeveel water zit er in de lucht?’

Wat is de hoogste luchtdruk ooit gemeten?

Hoge luchtdruk in het verleden – Figuur 2 laat de hoogste uurgemiddelde luchtdruk per dag zien sinds het begin van de metingen in De Bilt. De rode lijn geeft de waarde van 1048 hPa van vandaag aan. In de afgelopen 115 jaar is deze waarde slechts drie maal bereikt, namelijk op 23 januari 1907 en 23 december 1962.

Is stikstof zwaarder dan lucht?

Spoelen met stikstof – Voor spoelen met stikstof wordt bij voorkeur het stikstofgas bovenaan in de tank ingebracht en laat men het restgas ontsnappen onderaan de tank. Stikstof is immers lichter dan lucht en zal de zwaardere zuurstof naar de onderkant van de tank drijven.

Wat is het verschil tussen lucht en zuurstof?

Lucht is een mengsel van gassen, Lucht bestaat uit de volgende gassen: stikstof, zuurstof, waterdamp en koolstofdioxide, Achtenzeventig procent van de lucht bestaat uit stikstof. Eenentwintig procent van de lucht bestaat uit zuurstof. Voor nog éen procent bestaat lucht uit waterdamp en koolstofdioxide.

Waar zit de meeste zuurstof in de lucht?

In lucht: Warme buitenlucht bevat hetzelfde percentage zuurstof, maar de soortelijk dichtheid is anders dan koude lucht wat zwaarder is. Dit betekent dat nog steeds 20% zuurstof aanwezig is, maar wel 20% van een kleinere hoeveelheid.

Is er zuurstof in het water?

Planeet Zee Levende wezens hebben zuurstof nodig. Zuurstof zorgt voor het omzetten van voedsel in energie en voor lichaamswarmte. In zeewater bevindt zich net zoals in de lucht zuurstof en koolstofdioxide, weliswaar opgelost in water. In het oppervlaktewater is er ongeveer evenveel zuurstof voorhanden als in de lucht. Waar Bestaat Lucht Uit De zuurstofrijke bovenlaag mixt niet met de waterlagen eronder. Deze krijgen zuurstof door diepe zeestromingen en biologische processen.(c) Maribus Maar hoe zit het in de diepzee? Dieper in zee is er geen invloed van de atmosfeer meer, daar spelen andere factoren een rol.

Het zuurstofgehalte hangt er af van diepe zeestromingen. Die transporteren namelijk zuurstof van de oppervlakte naar de diepzee. Op bepaalde plaatsen in de poolzeeën is het zuurstofrijke water zo koud en zout dat het een dermate grote dichtheid heeft om als een grote massa diep in de oceaan te zinken.

Daar beginnen de thermohaliene stromingen hun reis naar de oceaanbodem en de wereld rond. Deze stromingen voorzien het diepzeeleven onderweg van voldoende zuurstof. Maar sommige diepzeewezens leven op plaatsen waar er geen stroming en dus weinig zuurstof is.

Bepaalde zones zijn zo goed als zuurstofarm omdat bacteriën er alle zuurstof hebben verbruikt. Hebben deze diepzeebewoners een probleem? Neen, ze zijn perfect aangepast. Sommige zijn gewoon minder actief en hebben een traag metabolisme. Minder zuurstof om te verbranden zorgt voor minder energie. Anderen hebben een zacht spierweefsel dat niet veel zuurstof nodig heeft.

Organismen reageren verschillend op de hoeveelheid zuurstof in het water (zie grafiek hieronder). Slakken hebben minder zuurstof nodig dan vissen of krabben, zij komen dan ook meer voor op grotere diepte. De vampier inktvis zou sterven mocht hij in water terechtkomen waar het zuurstofgehalte boven 3 procent is. Waar Bestaat Lucht Uit

 • Grafiek over de gemiddelde dodelijke concentratie zuurstof dat een organisme kan verdragen. © maribus (naar Vaquer-Sunyer und Duarte, 2008)
 • Welke soorten leven in de Marianentrog, een omgeving waar er veel minder zuurstof voorhanden is? (c) University of Aberdeen

‘Ademhalen’ hoeft ook niet altijd met zuurstof te gebeuren. Er zijn micro-organismen in de diepzee die met andere stoffen ademen, zoals ijzer, mangaan, arseen, seleen en chroom. Voordat er dieren en mensen op aarde kwamen, heersten zulke anaerobe micro-organismen op aarde zoals degene die vandaag rond moddervulkanen en in hydrothermale ecosystemen in de oceaan leven ().

Hoeveel procent CO2 zit er in lucht?

Wat is CO2-uitstoot precies? CO2 bevindt zich in de atmosfeer. De lucht die we inademen bestaat voor het overgrote merendeel uit stikstof (78 procent) en zuurstof (21%). Ongeveer 0,04 procent van de lucht die we inademen is CO2.

Hoeveel CO2 is er in de lucht?

CO2-niveau indicatie – Een goede indicatie kan dan het CO2-niveau van de lucht zijn. Dat zegt natuurlijk niet rechtstreeks iets over de kans op virussen, maar als het gehalte te hoog is, is het in ieder geval duidelijk dat er verse lucht moet komen. Volgens de NRC heeft buitenlucht een CO2-concentratie van 400 parts per million (ppm).

Wat is de samenstelling van uitgeademde lucht?

Hoeveel liter adem je per minuut – De lucht die je inademt is niet alleen zuurstof, maar een mengeling van verschillende gassen. Het is 78% stikstof, 21% zuurstof en een klein deel (0,03%) is waterdamp, koolstofdioxide en nog wat gassen. Stikstof adem je weer uit, zuurstof wordt opgenomen door de longblaasjes.