Waar Bestaat Bloed Uit?

Waar Bestaat Bloed Uit
Samenstelling van bloed – De lever regelt de samenstelling van het bloed. In deze chemische fabriek zorgt de lever ervoor dat in het bloed de stoffen voorkomen die het lichaam nodig heeft. Ook worden in de lever gifstoffen in het bloed afgebroken, zoals medicijnen en alcohol.

Wat voor stoffen zitten er in bloed?

Samenstelling bloed Bloed is het transportsysteem van je lichaam. Het stroomt door je hele lichaam en zorgt voor de aan- en afvoer van stoffen. Bloed houdt je temperatuur op peil en kan schadelijke stoffen en ziekteverwekkers onschadelijk maken. Waar Bestaat Bloed Uit Het bloedvolume is de totale hoeveelheid bloed die door je lichaam stroomt. Je hebt ongeveer 80 ml bloed per kilo lichaamsgewicht. Zo heeft een pasgeboren baby gemiddeld 0,3 à 0,4 liter en een volwassen mens 5 à 6 liter. Bloed bestaat voor 55% uit plasma en 45% uit bloedcellen.

Ongeveer 41% van het totale bloedvolume bestaat uit rode bloedcellen. De overige 4% bestaat uit witte bloedcellen en bloedplaatjes. Plasma bestaat voor het grootste deel uit water en voor 7% uit eiwitten (zoals albumine, antistoffen, stollingseiwitten), suikers, zouten, vetten, vitaminen en hormonen. Wanneer je bloed met hoge snelheid ronddraait, worden plasma en bloed van elkaar gescheiden.

Bloed dat wordt afgenomen stolt door de aanwezigheid van stollingseiwitten. Serum is plasma zonder de stollingseiwitten. In 1 ml bloed zitten ongeveer:

5 miljard rode bloedcellen, 4-10 miljoen witte bloedcellen en 300 miljoen bloedplaatjes.

: Samenstelling bloed

Waar wordt je bloed gemaakt?

Waar worden bloedcellen gemaakt? Bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg (het binnenste van je botten). Als de cellen rijp zijn, zwermen ze uit naar de bloedbaan waar ze door het plasma vervoerd worden door het lichaam. Eenmaal in de bloedbaan hebben bloedcellen een beperkte levensduur.

Welke cellen zitten er in bloed?

Tekort aan witte bloedcellen (leukocytopenie) · Gezondheid en wetenschap Laatst aangepast op 04/12/2019 We hebben drie soorten cellen in ons bloed: de rode bloedcellen (RBC), de witte bloedcellen (WBC) en de bloedplaatjes (BP). Elk hebben ze hun eigen specifieke functie.

 1. Zo zorgen de rode bloedcellen voor het transport van zuurstof naar de organen en weefsels.
 2. De bloedplaatjes spelen een rol bij de bloedstolling.
 3. De witte bloedcellen verdedigen ons lichaam tegen infecties.
 4. De bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg.
 5. Er bestaan verschillende soorten witte bloedcellen.

De twee voornaamste zijn de neutrofielen en de lymfocyten, Een tekort aan witte bloedcellen gaat het bijna altijd om een tekort aan neutrofielen. Een tekort aan lymfocyten wordt vaak geassocieerd met infecties, maar kan ook voorkomen bij het tekortschieten van het afweersysteem.

acute, milde vormen bij volwassenen zijn meestal het gevolg van geneesmiddelen, en geven doorgaans geen klachten. Het is een frequente bijwerking van geneesmiddelen tegen kanker (chemotherapie) of van middelen die het immuunsysteem onderdrukken (immunosuppressiva). een acuut neutrofielentekort ziet men vaak bij virale infectie s (bv. griep), en verdwijnt meestal spontaan na genezing, maar kan ook soms enkele weken aanhouden. Bacteriële infecties geven eerder aanleiding aan een stijging van het aantal neutrofielen.bij bepaalde aandoeningen van het afweersysteem ( auto- immuunziekten ) beschouwt het lichaam de neutrofielen onterecht als lichaamsvreemd, en vernietigt ze. naast een neutrofielentekort veroorzaken kwaadaardige bloedziekten vaak ook andere afwijkingen. Zo worden bv. bij acute leukemie onvolwassen witte bloedcellen teruggevonden in het bloed.soms vindt men bij chronisch neutrofielentekort geen oorzaak, Je hebt dan geen verhoogd risico op infectie. aangeboren en erfelijke vormen van neutrofielentekort zijn eerder zeldzaam.

soms gaat het om pseudo-neutrofielentekort (vals tekort), waarbij een groot aantal witte bloedcellen zich binden («plakken») aan de wand van de bloedvaten. Dit resulteert in een laag aantal witte bloedcellen in het bloed, terwijl het totale aantal toch normaal is.

Wat zijn de 3 functies van bloed?

Overzicht functies van bloed – Bloed zorgt hoofdzakelijk voor het transport van stoffen door het lichaam. Het speelt een belangrijke rol in:

het regelen van de lichaamstemperatuur; het handhaven van het evenwicht van uiteenlopende essentiële en vloeistoffen (elektrolytenbalans); de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen (zoals glucose, vitaminen, mineralen, vetten en eiwitten); de afvoer van kooldioxide, toxinen en afvalproducten (zoals ureum); het transport van chemische boodschappers (hormonen) en andere stoffen; de bescherming van het lichaam tegen micro-organismen en vreemde stoffen (een functie van het immuunsysteem); het handhaven van de bloedstolling.

Hoeveel water zit er in bloed?

Bloedvolume Het bloedvolume geeft de hoeveelheid in een lichaam weer. Zowel als worden meegerekend. De hoeveelheid bloed in het menselijk lichaam is 7% van het lichaamsgewicht, en dit bestaat weer voor ongeveer de helft uit water. Gemiddeld heeft een volwassen vrouw 4,5 liter bloed en een volwassen man 5,6 liter bloed in het lichaam.

 • (HC) – het volume van het bloed dat door de rode bloedcellen (erytrocyten) wordt ingenomen, weergegeven als een fractie van het totale bloedvolume.
 • bloedplasmavolume (PV)

De formule voor het bloedvolume is: B V = P V 1 − H C }}

Welke eiwitten zitten er in je bloed?

Wat doen eiwitten? – Eiwitten zijn opgebouwd uit verschillende ketens aminozuren. De lever en lymfeknoopweefsels produceren belangrijke eiwitten voor:

 • Sterke spieren en botten
 • Het zenuwstelsel en reactievermogen op prikkels
 • Aanmaak van enzymen en hormonen
 • Transportsysteem van cel naar cel (onder andere vetzuren, bilirubine, hormonen, medicijnen)
 • Energievoorziening
 • Afweersysteem
 • Bloedstolling
 • Regeling pH-waarde van het bloed
 • Behoud van osmotische druk in de vaten (constant bloedvolume)

De samenstelling van eiwitten in het bloed is complex. Je bloed bestaat voor 45 procent uit bloedcellen en voor 55 procent uit plasma. Bloedplasma is een gele vloeistof die voor 91,5 procent bestaat uit water en voor 8,5 procent uit eiwitten. Er zijn drie soorten plasma eiwitten: albumine, globuline en fibrinogeen.2 Deze eiwitgroepen zijn belangrijk bij het vaststellen van een afwijking via bloedonderzoek:

 • Albumine: zorgt voor behoud van een constant bloedvolume, transporteert hormonen, «vrije» vetzuren, vitamines, bilirubine, medicijnen, regelt de pH-waarde van het bloed en voorkomt afbraak van foliumzuur.3,7
 • Globulinen:
 • Alfa-1-globuline. Beschermt ons tegen bepaalde enzymen.
 • Alfa-2-globuline. Bindt aan andere eiwitten en levert zo een verdediging tegen pathogenen in het plasma; een acute-fase-eiwit.
 • Bèta-globuline. Reageert op ziekteverwekkers en antigenen.
 • Gammaglobuline: kan als vervanging voor immunoglobuline dienen en vormt de antilichamen in het bloed. Daarnaast zorgt het voor de afweer tegen ziekte.

Fibrinogeen : het bloedplasma bestaat voor 3 procent uit fibrinogenen. Deze eiwitten vormen een belangrijke schakel in de bloedstolling. Waar Bestaat Bloed Uit

Welk orgaan maakt rode bloedcellen aan?

Hoe ontstaan rode bloedcellen? – Rode bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg. Dit zit in je borstbeen, ribben en bekken. De aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg wordt gestimuleerd door een hormoon uit de nieren: erytropoëtine (EPO). Rode bloedcellen ontwikkelen zich daar vanuit stamcellen.

 • Na een aantal delingen worden de cellen steeds rijper en gaan ze steeds meer op rode bloedcellen lijken.
 • Als de cellen klaar zijn met hun ontwikkeling, wordt de kern uit de cel gestoten.
 • Rode bloedcellen zijn de enige cellen in het lichaam die geen kern hebben.
 • Zonder kern kan de cel niet verder delen.

De rode bloedcel is daarna klaar om naar de bloedbaan te gaan.

Hoe heet is je bloed?

#6 Bloed werkt als centrale verwarming – Bloed vervoert namelijk warmte door je lijf en zorgt dat je lichaam op een constante temperatuur van 37 graden Celsius blijft. Zo zetten je bloedvaten uit als je het warm krijgt, waardoor er extra bloed naar je huidoppervlakte kan stromen.

Welke kleur bloed is gezond?

Kleur – Bij mensen en andere dieren waarvan het bloed hemoglobine bevat, is zuurstofrijk bloed, De kleur wordt veroorzaakt door het hemoglobine-molecuul met de eraan gebonden zuurstof. Zuurstofarm bloed is donkerder rood. Doordat aderen onder enkele lagen weefsel liggen, lijkt het bloed donkerder, waardoor de aderen niet rood, maar doorschemeren door de,

Hierdoor kon de misvatting ontstaan dat bloed in de aderen blauw is tot het wordt blootgesteld aan de lucht. Deze misvatting wordt bovendien versterkt door het feit dat in veel medische afbeeldingen de aderen of de bloedvaten die zuurstofarm bloed bevatten blauw getekend zijn en de slagaderen of de bloedvaten die zuurstofrijk bloed vervoeren rood.

Het bloed van de, en is werkelijk, Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het bloed van de degenkrab geen hemoglobine bevat voor het zuurstoftransport, maar, Dit eiwit bevat een in plaats van een en geeft het bloed van de degenkrab een blauwe kleur.

See also:  Waar Kan Je South Park Kijken?

Hoeveel bloed maakt een mens aan?

5. Bloeddonors geven 10% van hun bloed – © Shutterstock Als je bloed geeft, wordt er meestal een halve liter afgenomen. Heb je 5 liter bloed in je lichaam, dan is dat dus 10 procent. Je beenmerg kan al naargelang de behoefte direct 2 tot 17 miljoen nieuwe rode bloedcellen produceren. De aanmaak van nieuwe witte bloedcellen en bloedplaatjes kost wat meer tijd, maar na een paar dagen is al het afgenomen bloed vervangen.

Welk orgaan maakt witte bloedcellen aan?

Witte bloedcellen worden aangemaakt in je beenmerg of lymfeweefsel. Bij volwassenen beperkt zich dit met name tot het beenmerg in het borstbeen, de ribben en de schedelbotten. Na de aanmaak worden de witte bloedcellen opgeslagen en afgescheiden als het lichaam ze nodig heeft.

Welke 5 soorten witte bloedcellen zijn er?

Werking – De witte bloedcellen moeten je lichaam: • verdedigen tegen ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. • schoonhouden door het opruimen van ziekteverwekkers, geïnfecteerde cellen en de resten van dode cellen in het lichaam.

De witte bloedcellen zijn ook onmisbaar bij de bestrijding van infecties door de aanmaak van antistoffen (antilichamen). De drie soorten leukocyten, die het meeste in je lichaam voorkomen, zijn lymfocyten, granulocyten en macrofagen, Lymfocyten zijn witte bloedcellen, die een ziekteverwekker kunnen herkennen, doden en onthouden.

Dat laatste is belangrijk om bij een volgende infectie met eenzelfde ziekteverwekker sneller te kunnen reageren. Granulocyten hebben blaasjes (granules) in de cellen. Die blaasjes zitten vol giftige stoffen, waarmee ziekteverwekkers gedood kunnen worden.

Waar komt hemoglobine voor?

Hemoglobine zit in rode bloedcellen. De rode bloedcel ontstaat in 6 dagen. Per seconde maakt je lichaam 2-3 miljoen nieuwe rode bloedcellen aan, met hierin hemoglobine.

Hoe stroomt bloed door je lichaam?

Grote bloedsomloop – De grote bloedsomloop loopt vanuit het hart naar alle delen van het lichaam. De linkerkamer pompt het zuurstofrijke bloed via de aorta het lichaam in. De aorta vertakt zich tot steeds kleinere vaten en haarvaten. De organen gebruiken voedingsstoffen en zuurstof uit de haarvaten en geven hun afvalstoffen af aan de haarvaten.

Slagaders Slagaders vervoeren zuurstof en voedingsstoffen van het hart naar de rest van het lichaam. De longslagaders zijn de enige uitzondering, zij vervoeren zuurstofarm bloed naar de longen. Slagaders hebben een dikke, elastische wand, waarmee ze de druk die op de vaatwand staat goed op kunnen vangen. De aorta of grote lichaamsslagader is het grootste bloedvat van het lichaam. De aorta vertakt zich tot steeds kleinere bloedvaten en uiteindelijk tot haarvaten. Het hart krijgt zuurstof en voedingsstoffen via de kransslagaders. Deze slagaders liggen als een krans rond het hart. Aders Aders vervoeren bloed naar het hart. Dit bloed bevat vooral koolzuurgas en afvalstoffen en weinig zuurstof. De longaders zijn een uitzondering. Zij vervoeren zuurstofrijk bloed naar het hart. Aders staan minder onder druk dan slagaders en hebben daarom een dunnere wand. De aders bevatten kleppen om het bloed de juiste kant op te laten stromen. Haarvaten De haarvaten zijn de kleine bloedvaatjes die rondom de organen liggen. Ze geven zuurstof en voedingsstoffen aan de organen en nemen afvalstoffen op en voeren die af.

Bloedstolling is het proces waarbij bloedplaatjes en eiwitten zorgen voor het dichten van een wond. Bij een wond beschadigen bloedvaatjes. Ze trekken dan samen om zo min mogelijk bloed te verliezen. Zodra de bloedplaatjes bij een wondrand komen, plakken ze aan elkaar en aan de wondrand.

 • Dit stolsel sluit de wond af.
 • Tegelijkertijd vindt een kettingreactie plaats van omzetting van het ene eiwit in het andere.
 • Deze eiwitten heten stollingsfactoren.
 • Als bij iemand 1 van de eiwitten niet aanwezig is of niet goed werkt, gaat de bloedstolling niet goed.
 • De laatste stap in het stollingsproces is de omzetting van stollingsfactor fibrinogeen (vloeibaar) in fibrine (hard).

Fibrine vormt een netwerk van draden dat vastzit aan de wondranden en de bloedplaatjes. Als de wond dicht is, repareert het lichaam het beschadigde weefsel en vormt het littekenweefsel.

Stollingstijd van het bloed (INR) De International Normalized Ratio (INR) is de maat voor de stollingstijd van het bloed. De INR geeft de relatieve snelheid aan waarmee het bloed stolt. De waarde schommelt gedurende de dag. Een INR van 1 is de normale waarde voor mensen die geen antistollingsmedicijnen gebruiken. Een INR van 3 betekent dat het bloed 3 keer zo langzaam stolt als normaal. In plaats van in 15 seconden stolt het bloed pas na 45 seconden. Bij patiënten die antistollingsmedicijnen slikken wordt afhankelijk van het soort aandoening gestreefd naar een INR tussen de 2 en de 4. Het is belangrijk dat de INR binnen de streefwaarden blijft om trombose en bloedingen te voorkomen: is de INR te laag, dan is er een verhoogde kans op trombose is de INR te hoog, dan is er een verhoogde kans op een bloeding

Hou je een spreekbeurt of werkstuk over hart en vaatziekten, de Hartstichting of over gezond leven? Onze informatie helpt je met de voorbereiding van je spreekbeurt of werkstuk.

Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur) Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 – 13.00 uur, € 0,05 per minuut)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag

Wat gebeurt er als je bloed plast?

Bloed bij de plas kan een alarmsignaal zijn en dient daarom nader onderzocht te worden. Er zijn verschillende redenen waarom u bloed bent gaan plassen. Het kan het gevolg zijn van een blaasontsteking, een niersteen of een kwaadaardige aandoening aan de urinewegen.

 1. Uitsluiten van een kwaadaardige aandoening is altijd raadzaam, ook als het bloedverlies eenmalig of sterk wisselend is.
 2. Onze polikliniek hebben we zo ingericht om zo snel mogelijk en meestal binnen twee bezoeken vast te stellen wat de oorzaak van het bloedverlies was.
 3. Nadat u uw huisarts heeft bezocht, kunt u snel een afspraak bij ons krijgen.

Meestal kunt u al dezelfde dag op de polikliniek komen, soms krijgt u een afspraak voor de volgende dag.

Wat als een man bloed plast?

Bloed in de urine? Ga naar uw huisarts 16 april 2020 Waar Bestaat Bloed Uit Bij zichtbaar bloed in de urine is het verstandig om zonder uitstel naar de huisarts te gaan. Indien nodig zal hij u doorverwijzen naar het ziekenhuis, ook gedurende de,, zichtbaar of onzichtbaar, wordt hematurie genoemd. Dit symptoom kan een teken zijn van een aandoening die een bloeding veroorzaakt in de urinewegen (de nieren, de urineleiders, de blaas, de plasbuis, of bij mannen de prostaat).

blaasontsteking nierbekkenontsteking goedaardige vergroting van de prostaat nierstenen urineleiderstenen of blaasstenen kwaadaardige afwijkingen gevolgen van een ongeval nierziekten

Onderzoek Als u bloed in de urine heeft zal de huisarts controleren of er sprake is van een ontsteking. Als dit niet het geval is, wordt doorverwijzing naar een uroloog aangeraden. Vervolgonderzoek is met name belangrijk om kwaadaardige afwijkingen van de urinewegen uit te sluiten / op te sporen.

 • Zeker bij patiënten die ouder dan 50 jaar zijn en risicofactoren hebben (denk hierbij aan roken – ook in het verleden – en het werken met schadelijke stoffen) moet aanvullend onderzoek op korte termijn gebeuren.
 • Waadaardige afwijkingen van de blaas en hogere urinewegen kunnen goed behandeld worden mits op tijd ontdekt.
See also:  Waar Zit Zink In?

: Bloed in de urine? Ga naar uw huisarts

Wat betekent heel donker bloed?

Als wij Borsato mogen geloven, is rood de kleur van passie en van wijn. Maar wij denken bij rood aan maar één ding : (menstruatie)bloed. Vaginaal bloed bestaat in verschillende kleuren (en geuren). Maar wat zeggen die verschillende kleuren en geuren? Je menstruatie vertelt je niet alleen of je zwanger bent, maar ook hoe het gesteld is met je hormoonhuishouding.

 1. De kleur en dikte van je menstruatie is afhankelijk van je cyclus en wordt bepaald door de hoeveelheid slijmvlies die afgestoten wordt door de baarmoeder tijdens de menstruatie.
 2. Ben je hevig ongesteld dan zal je waarschijnlijk geen donker bloed ervaren.
 3. Heb jij juist lichte menstruaties dan komt dit je waarschijnlijk wél bekend voor.

Donkerrood bloed – tegen het bruin aan – is namelijk oud bloed en ontstaat wanneer bloed in aanraking komt met zuurstof. Het oude bloed komt samen met de restjes baarmoederslijm aan het begin of einde van je menstruatie naar buiten. Deze verkleuring is niets raars en betekent geen enkele reden tot paniek.

Hoeveel liter heeft een mens?

Hoeveel bloed heb je? Leuke cijferweetjes over dat bijzondere rode vocht dat door onze aders stroomt en dat we zo hard nodig hebben om te leven.

Een pasgeboren baby heeft ongeveer één kop thee aan bloed in het kleine lijfje: slechts 300 tot 400 ml (afhankelijk van het gewicht van de baby). Weinig hè? Als volwassen mens heb je tussen de 4,5 liter (gemiddeld vrouwenlichaam) en 5,6 liter (gemiddeld mannenlichaam) bloed in je lijf. Een zwangere vrouw maakt veel meer bloed aan om de placenta en de baby van bloed te voorzien. Het volume stijgt met 30-40% tot 6,5 à 7,5 liter bloed. De verhouding van dat bloed is wel anders: het bevat iets meer plasma en iets minder rode bloedcellen dan normaal. Daardoor heeft een zwangere vrouw een lager Hb-gehalte – dat is een indicatie van de hoeveelheid hemoglobine in het bloed. Bij iedere bloeddonatie geef je 500 ml bloed. Bij een plasmadonatie geef je – afhankelijk van je geslacht, lengte en gewicht minimaal 500 ml en maximaal 820 ml plasma per donatie. 500 ml bloed weegt 530 gram (bloed is ongeveer 6% zwaarder dan water). Je hart pompt per minuut 4 tot 5 liter bloed rond door je lichaam. Mensen hebben ongeveer 65 tot 70 ml bloed per kilo lichaamsgewicht. Gemiddeld vormt je bloed 7% van je lichaamsgewicht. Ook bij een paard is bloed ongeveer 7% van het lichaamsgewicht. Een paard van 600 kilo heeft dus ongeveer 42 liter bloed. (Bron: diergeneeskunde.nl) Bij een hond is het bloed ongeveer 7,5% van het totale lichaamsgewicht (86 ml per kilo). Een hond van 36 kilo (bijvoorbeeld een Duitse herdershond) heeft zo’n 3 liter bloed. Katten hebben minder bloed in hun lijf: 55 ml per kilo. (Bron: livescience.com) Al dat bloed in jouw lichaam loopt door miljoenen grote en kleine bloedvaten. Leg je alle bloedvaten van een volwassen mens achter elkaar, dan kom je tot een lengte van 100.000 kilometer! Dat is 2,5 keer een rondje om de evenaar. Of 333 keer lopen van de Martinitoren in Groningen naar het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht.

leuke en interessante feitjes over bloed. : Hoeveel bloed heb je?

Hoeveel liter bloed stroomt er per dag door je hart?

Werking van het hart Het hart ligt iets links van het midden in uw borstkas, achter uw ribben. Het hart is een spier, ongeveer zo groot als een vuist. Het hart is een zeer sterke pomp, hij pompt 4 tot 5 liter bloed rond per minuut. Per dag is dit ongeveer 7.000 liter, dat is een tankwagen vol. De boezems vangen het bloed op uit uw lichaam. De linkerboezem ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longen. De rechterboezem ontvangt zuurstofarm bloed uit de rest van het lichaam. Zodra ze gevuld zijn stroomt het bloed door naar de hartkamers. De linker hartkamer heeft de belangrijkste taak. Deze hartkamer pompt het bloed het hele lichaam rond. De rechterkamer pompt bloed naar de longen. Het hart trekt samen en ontspant daarna weer. Door deze beweging ontstaat de kracht die nodig is om het bloed het hele lichaam door te pompen. De pompbeweging noemen we de hartslag of het kloppen van het hart. U kunt aan uw pols uw hartslag voelen (uw hart voelen kloppen).

Het hart heeft 4 hartkleppen. De hartkleppen zorgen er voor dat het bloed maar één richting op kan stromen. Bij elke hartslag sluiten en openen de kleppen beurtelings een keer. Het prikkelgeleidingssysteem van het hart is een ingewikkeld netwerk van speciale cellen in de hartspier. Het systeem geeft elektrische prikkels door.

Hierdoor gaat het hart samenknijpen.

Welke stof toont bloed aan?

Bloed – Bloed bestaat uit bloedplasma, bloedcellen (rode en witte) en bloedplaatjes. In de rode bloedcellen zit de stof hemoglobine. Hemoglobine is verantwoordelijk voor de rode kleur van bloed en zorgt voor het transport van zuurstof (O 2 ) en koolstofdioxide (CO 2 ) door de bloedbaan.

Welke stoffen zijn opgelost in het bloedplasma?

Plasma – Het plasma in ons bloed bestaat voornamelijk uit water met daarin opgelost voedingsstoffen, vitamines, hormonen, mineralen en eiwitten. Het plasma zorgt voor het transport van de bloedcellen, bloedplaatjes en stoffen. De kleur van plasma is geel.

Welke eiwitten zitten er in je bloed?

Wat doen eiwitten? – Eiwitten zijn opgebouwd uit verschillende ketens aminozuren. De lever en lymfeknoopweefsels produceren belangrijke eiwitten voor:

 • Sterke spieren en botten
 • Het zenuwstelsel en reactievermogen op prikkels
 • Aanmaak van enzymen en hormonen
 • Transportsysteem van cel naar cel (onder andere vetzuren, bilirubine, hormonen, medicijnen)
 • Energievoorziening
 • Afweersysteem
 • Bloedstolling
 • Regeling pH-waarde van het bloed
 • Behoud van osmotische druk in de vaten (constant bloedvolume)

De samenstelling van eiwitten in het bloed is complex. Je bloed bestaat voor 45 procent uit bloedcellen en voor 55 procent uit plasma. Bloedplasma is een gele vloeistof die voor 91,5 procent bestaat uit water en voor 8,5 procent uit eiwitten. Er zijn drie soorten plasma eiwitten: albumine, globuline en fibrinogeen.2 Deze eiwitgroepen zijn belangrijk bij het vaststellen van een afwijking via bloedonderzoek:

 • Albumine: zorgt voor behoud van een constant bloedvolume, transporteert hormonen, «vrije» vetzuren, vitamines, bilirubine, medicijnen, regelt de pH-waarde van het bloed en voorkomt afbraak van foliumzuur.3,7
 • Globulinen:
 • Alfa-1-globuline. Beschermt ons tegen bepaalde enzymen.
 • Alfa-2-globuline. Bindt aan andere eiwitten en levert zo een verdediging tegen pathogenen in het plasma; een acute-fase-eiwit.
 • Bèta-globuline. Reageert op ziekteverwekkers en antigenen.
 • Gammaglobuline: kan als vervanging voor immunoglobuline dienen en vormt de antilichamen in het bloed. Daarnaast zorgt het voor de afweer tegen ziekte.

Fibrinogeen : het bloedplasma bestaat voor 3 procent uit fibrinogenen. Deze eiwitten vormen een belangrijke schakel in de bloedstolling. Waar Bestaat Bloed Uit

Welke stoffen brengt het bloed naar cellen weefsels en organen?

Weefsels – steunweefsel – bloed en lymfe – Bloed en lymfe De bloedvaten en lymfevaten zijn vervoerssystemen met een waterachtige vloeibare tussencelstof: het bloedplasma en het lymfevocht. De cellen zijn de vaste bestanddelen in de vloeibare tussencelstof. • Bloed Bloed is vloeibaar en is het vervoerssysteem van het lichaam. Het bloed in je lichaam werkt als centrale verwarming. Het zorgt voor een constante lichaamstemperatuur en zuurgraad (pH). Het bloed bestaat uit een vloeibare tussencelstof, het bloedplasma, waarin de rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes vervoerd worden.

 • Ongeveer 55% is bloedplasma, dat vooral uit vocht (91,5% water) en eiwitten (8,5%) bestaat en ongeveer 45% is bloedcellen (rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes).
 • Zo zorgen de rode bloedcellen voor het vervoer van zuurstof en kooldioxide door je lichaam.
 • Maken de witte bloedcellen schadelijke stoffen en ziekteverwekkers herkenbaar en onschadelijk.
See also:  Waar Komt Redbull Vandaan?

En verzorgen bloedplaatjes de korstvorming bij een wondje. Bloedvatenstelsel Het bloedvatenstelsel bevat alle bloedvaten in je lichaam. Al je verschillende bloedvaten vormen samen een gesloten systeem. Hier stroomt je bloed doorheen. Je hart zit ertussen en werkt als een pomp, die alles draaiende houdt.

Je bloedvatensysteem bestaat uit slagaders, aders en haarvaten. Deze bloedvaten vormen het wegennet, waarlangs het bloed al je cellen, weefsels en organen van zuurstof en voedingsstoffen voorziet en afvalstoffen afvoert. Je longen zijn nodig voor de aanvoer van zuurstof en de afvoer van kooldioxide. Je nieren nemen afvalstoffen uit je bloed op en zorgen dat je die uit kan plassen.

Je lever maakt belangrijke eiwitten en neemt afvalstoffen op. Zo werkt je bloedvatenstelsel met je hart en de rest van je lichaam samen. Bloedvaten Bloedvaten zijn geen ondoordringbare buizen. De hele dag door vindt er transport plaats in de bloedvaten, niet alleen met de bloedstroom mee, maar ook dwars door de bloedvatwand heen.

 • Bloedvaten zijn aan de binnenkant bekleed met een enkele laag cellen.
 • Deze binnenste laag bloedvatcellen zijn in staat om bijvoorbeeld afweercellen te laten passeren zonder dat er een druppel bloed naar buiten lekt.
 • Zo kunnen onze afweercellen naar elke plaats in je lichaam toe verhuizen om daar een infectie te bestrijden.

Bloedplasma Bloedplasma is een gelige vloeistof, die voor 91,5% uit water bestaat en voor 8,5% uit eiwitten (zoals antistoffen, stollingsfactoren en albumine), zouten, vetten en suikers. Het dient als vervoersmiddel voor glucose, lipiden, hormonen, kooldioxide en zuurstof.

 • Bloedplasma vervoert stoffen, zoals zuurstof, naar de cellen toe en vervoert koolstofdioxide en andere afvalstoffen uit de cellen weg.
 • Het brengt de voedingsstoffen van je dunne darm naar de weefsels en organen en de ureum van de lever naar de nieren.
 • Naast deze vervoerstaken zorgt bloedplasma ervoor, dat warmte en koelte zich binnen je lichaam kan verspreiden.

Op die manier zorgt het bloed er dus voor, dat je lichaam warm blijft of juist afkoelt. Bloedplasma dient als vervoersmiddel voor glucose, lipiden, hormonen, kooldioxide en zuurstof, dat alle cellen moet bereiken. Niet alle cellen liggen direct naast een haarvat, maar hebben toch voedsel en zuurstof nodig.

Het bloedplasma wordt met veel kracht de haarvaten ingeperst. Door de hoge druk van het persen wordt een deel van het bloedplasma het haarvat ook weer uitgeperst. Het bloedplasma, dat het haarvat wordt uitgeperst, komt terecht tussen de cellen van de weefsels. Het bloedplasma, dat uit de bloedbaan wordt geperst en tussen de cellen van de weefsels terecht komt, heet weefselvloeistof,

Weefselvloeistof Deze weefselvloeistof is zuurstofrijk en bevat ook voedsel. Als de weefselvloeistof langs de cellen stroomt, geeft het zuurstof en voedsel af aan de cellen en neemt het koolstofdioxide en andere afvalstoffen op, die de cellen afgeven.

Als weefselvloeistof eenmaal langs de cellen is gestroomd, is het zuurstofarm, rijk aan koolstofdioxide en rijk aan afvalstoffen. Nu moet de weefselvloeistof met al deze afvalproducten worden afgevoerd uit de weefsels. Dat gebeurt op twee manieren: • Een deel van het weefselvloeistof stroomt weer terug richting de bloedbaan.

Het komt dan terecht in een afvoerend haarvaatje en zodra het weefselvloeistof weer in de bloedbaan is, heet het weer bloedplasma, • Een ander deel van de weefselvloeistof komt terecht in het lymfestelsel. Zodra de weefselvloeistof is opgenomen in het lymfestelsel heet het lymfevocht, • Lymfe Lymfevocht (lymfe) heeft een vloeibare tussencelstof en een vervoerstaak. Het stroomt door de lymfevaatjes en lymfevaten, passeert de lymfeklieren en komt uiteindelijk weer in het bloed terecht. Het lymfevocht ontstaat vanuit het bloed. Het bloed wordt door de slagaders door het lichaam vervoerd, waardoor de verschillende lichaamsweefsels zuurstof en voedingsstoffen krijgen.

Bij de weefsels wordt een deel van het bloedplasma uit de bloedbaan geperst om aan alle cellen zuurstof en voedsel af te kunnen geven. Als deze weefselvloeistof langs de cellen stroomt, geeft het zuurstof en voedsel af aan de cellen en neemt het koolstofdioxide en andere afvalstoffen op, die de cellen afgeven.

Als de weefselvloeistof eenmaal langs de cellen is gestroomd, is het zuurstofarm, rijk aan koolstofdioxide en rijk aan afvalstoffen. Maar niet al de weefselvloeistof komt weer als bloedplasma in de bloedbaan terug. Een deel van de weefselvloeistof komt terecht in het lymfestelsel.

Zodra de weefselvloeistof is opgenomen in het lymfestelsel heet het lymfevocht, Het lymfevocht heeft dezelfde samenstelling als de weefselvloeistof, dat langs de cellen is geweest, en bevat eiwitten, afvalstoffen (zoals koolstofdioxide) en witte bloedcellen (lymfocyten). Het lymfevocht gaat via het lymfestelsel weer terug in de richting van het hart.

Lymfestelsel Het lymfestelsel is het zuiveringssysteem van je lichaam en verwijdert als een filter afvalstoffen uit je lichaam. Het is belangrijk in het op orde houden van de vochtbalans in je lichaam. Als het lymfestelsel in je lichaam goed functioneert, dan wordt het overtollig weefselvocht allemaal afgevoerd.

 • Als het stelsel niet goed functioneert, dan kan het vocht zich gaan ophopen en krijg je uiteindelijk oedeemvorming.
 • Het lymfestelsel bestaat uit zeer dunne lymfevaatjes (zo dun als een haar) onder de huid en in het vetweefsel.
 • Deze vertakken steeds verder tot grotere lymfevaten en uiteindelijk in de lymfeklieren.

Lymfevaten Het lymfestelsel bestaat uit een groot buizenstelsel van lymfevaten. Lymfevaten zijn kanalen gevuld met lymfevocht uit de weefsels. Deze lymfevaten nemen weefselvocht op, waarin verschillende opgeloste eiwitten of afvalstoffen aanwezig zijn.

Al deze lymfevaten verzamelen zich in de borstbuis. Dit is een belangrijk verzamelkanaal van het lymfestelsel en het grootste lymfevat in het menselijk lichaam. Het lymfevocht stroomt weg uit de weefsels en bevat veel koolstofdioxide en andere afvalstoffen. De borstbuis is aangesloten op de bovenste holle ader, die ook zuurstofarm bloed met veel koolstofdioxide bevat.

Deze borstbuis brengt het lymfevocht weer terug in de bloedbaan. De borstbuis zit aangesloten op de grote aderen van het lichaam. Dat de borstbuis aangesloten is op een ader en niet op een slagader heeft te maken met de overeenkomst in samenstelling van bloedplasma en lymfevocht.

 • Bloed in de aderen bevat, net als lymfevocht, veel koolstofdioxide, weinig zuurstof en veel afvalstoffen.
 • Aderen stromen via de kleine bloedsomloop richting de longen en daar wordt het bloed (bloedplasma en lymfevocht) ontdaan van de koolstofdioxide.
 • Lymfeklieren Via steeds breder wordende lymfevaten doorkruist het lymfevocht tenminste één lymfeklier, vóórdat het in het bloed terechtkomt.

De lymfeklieren (lymfeknopen) zijn de zuiveringsstations van het lymfestelsel. De lymfeklieren zijn lymfoïde organen, De belangrijkste lymfoïde organen zijn het beenmerg, de thymus (zwezerik), de milt, de lymfeklieren, de platen van Peyer en je tonsillen.

In deze organen bevinden zich de witte bloedcellen, zoals de lymfocyten, die belangrijk zijn voor de specifieke immuniteit tegen ziekteverwekkers in je lichaam. Deze witte bloedcellen kunnen via het lymfevocht in de bloedsomloop gebracht worden en vervolgens naar de infectieplaats in het lichaam. De lymfeklieren zijn boonvormige orgaantjes, die groepsgewijs op diverse plaatsen in je lichaam zitten, zoals in je hals, oksels, langs de luchtpijp, bij de longen, bij het darmkanaal en in de buikholte, bekkenzone en lies.

De lymfeklieren dikken het lymfevocht in en filteren het afval in het lymfevocht. Gedode ziekteverwekkers worden samen met andere afvalstoffen en overtollig vocht afgevoerd. Vervolgens komen het overtollig vocht, afvalstoffen en dode ziekteverwekkers terecht in de bloedbaan en worden via de lever, urine en ontlasting afgevoerd.