Wat Verdient Een Wethouder?

Wat Verdient Een Wethouder
Toelichting salaris Wethouder – Het salaris van een Wethouder is afhankelijk van de grootte van de gemeente en ligt tussen de €1561 en €9098 bruto per maand. Een Wethouder kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering, een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering.

Wat verdiend een wethouder netto?

Hoeveel verdient een wethouder? – Een wethouder verdient bij benadering tussen de € 1561 (laag) en € 9098 (hoog) aan salaris (bruto). Dit komt erop neer dat je als wethouder een netto salaris verdient van tussen de €1464.08 (laag) en € 5302.56 (hoog) per maand gerekend met gemiddelde uren van een werkweek van 40 uur.

Wat is de vergoeding voor een wethouder?

Vergoeding werkzaamheden en bezoldiging – De vergoeding of bezoldiging die raadsleden, wethouders en burgemeesters krijgen voor hun werk, hangt af van de grootte van de gemeente. In grotere gemeenten ontvangen ze een hogere vergoeding dan in kleinere.

 • De overheid gaat namelijk ervan uit dat wethouders in Almere meer omhanden hebben dan in het Noord-Hollandse Waterland.
 • Natuurlijk hangt de vergoeding ook af van de hoeveelheid werk die in de functie wordt gestoken.
 • Zo is lid zijn van de gemeenteraad een nevenfunctie.
 • Dat betekent dat de overheid ervan uitgaat dat raadsleden er een baan of onderneming naast hebben.

Daarom krijgen zij geen standaard salaris, maar een zogenaamde ‘vergoeding voor de werkzaamheden’. Een raadslid moet hier per week zo’n 14 tot 24 uur voor werken. Het gaat hierbij om een ‘maximale’ vergoeding: gemeenten mogen er 20% onder zitten. Wethouders en burgemeesters oefenen hun functie wel fulltime uit.

Aantal inwoners Vergoeding raadslid Bezoldiging wethouder Bezoldiging burgemeester
t/m 8.000 (bv. Vlieland) € 1.081,35 € 5.139,78 € 6.743,62
8.001 t/m 14.000 (bv. Pekela) € 1.081,35 € 5.825,02 € 7.418,68
14.001 t/m 24.000 (bv. Westerveld) € 1.081,35 € 6.547,52 € 8.088,71
24.001 t/m 40.000 (bv. Wageningen) € 1.081,35 € 7.006,97 € 8.792,89
40.001 t/m 60.000 (bv. Kampen) € 1.406,42 € 7.661,02 € 9.532,60
60.001 t/m 100.000 (bv. Helmond) € 1.645,72 € 8.348,03 € 10.335,71
100.001 t/m 150.000 (bv. Leiden) € 1.868,43 € 9.117,64 € 10.958,30
150.001 t/m 375.000 (bv. Amersfoort) € 2.176,66 € 9.658,22 € 11.741,96
meer dan 375.000 (bv. Amsterdam) € 2.649,99 € 10.958,30 € 12.578,72

Alle bedragen zijn bruto per maand

Wat verdient een wethouder is dit meer of minder dan een gemeenteraadslid?

Salaris van wethouders – Nu weet je dus het werkt in de wereld van de wethouders. Dan is het dus ook vrij logisch dat het salaris van een wethouder meer is als hij of zij de verantwoordelijkheid heeft over meer inwoners. In 2018 krijgen de kleinste Nederlandse gemeente maandelijks €5.039,00 euro aan salaris.

 1. Het salaris van de wethouders kent duidelijk een stijging per jaar.
 2. Bij kleine gemeente spreken we van gemeente met een inwonersaantal tot en met 8.000 inwoners.
 3. Bij zo’n gemeente verdient een wethouder altijd minder dan de burgermeester.
 4. Ben je wethouders in een iets grotere gemeente, bijvoorbeeld 8.001 tot en met 14.000 inwoners, dan zal je waarschijnlijk 5.710,80 euro per jaar krijgen.

Dan heb je nog de gemeenten van 14.001 tot en met 24.000 inwoners waarbij het salaris van een wethouders ongeveer 6.419,14 euro is. Als je in een stad woont zoals Wageningen van 24.001 tot en met 40.000 inwoners woont zal je als wethouder 6.869,58 euro verdienen.

Als je in een stad zoals Kampen woont waarbij ze een inwonersaantal van 40.001 tot en met 60.000 kennen, zal je 7.510,80 euro verdienen. Woon je in een stad zoals Helmond met een inwonersaantal van 60.001 t/m 100.000, dan is jouw salaris als wethouders ongeveer 8.184,34 euro. Dan heb je natuurlijk altijd nog de grotere steden zoals Leiden met een inwonersaantal van 100.001 tot en met 150.000 dan zal je ongeveer 8.938,86 euro verdienen.

Ben je wethouders in een grote stad zoals Amersfoort? Dan kent jouw salaris ook een aardig bedrag. Bij een stad met een inwonersaantal van 150.001 tot en met 375.000 kun je een salaris verwachten van 9.468,84 euro. Ten slotte heb je nog het salaris van wethouders in hele grote steden zoals Amsterdam, met inwoners van meer dan 375.000. Onze website maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren. We nemen aan dat je hiermee akkoord gaat. Privacy & Cookies Policy : Wat verdient een wethouder aan salaris?

Hoeveel uur werkt een wethouder?

34 uur en 45 minuten – Maar de regel geldt niet voor deeltijdwethouders. Dus was De Jong blij toen hij met ambtenaren een uitweg vond op de rand van de wet: een dienstverband van 95 procent. De wethouder zou niet 36 uur per week voor de gemeente gaan werken, maar 34 uur en 45 minuten.

 • Op papier althans.
 • Handig voor het directeur-grootaandeelhoudersloon van zijn bedrijf, dat in een goed jaar goed voor anderhalf miljoen euro omzet.
 • Hij mag het volledige bedrag houden: 44.000 euro.
 • Ik denk dat het de gemeente uiteindelijk iets oplevert», zegt De Jong nu tegen RTL Nieuws voor de schuren van zijn kippenbedrijf dat onlangs afbrandde.
See also:  Wat Verdient Een Doktersassistente?

De boer/wethouder heeft alweer plannen voor een nieuw bedrijf en vindt het administratieve trucje geoorloofd. «Om te beginnen betalen ze me nu iets minder, en als ik klaar ben met mijn wethouderschap hoeven ze mij geen wachtgeld te betalen, want ik heb mijn bedrijf.»

Wie mag wethouder worden?

Hoe word je wethouder: Wat voor opleiding heb ik nodig om wethouder te worden? – Er bestaat geen opleiding tot wethouder. Als je weet dat je de politiek in wilt, kun je kiezen voor studies zoals Bestuurskunde of Politicologie. De opleiding Rechten is ook een goede optie.

Wat moet je doen om wethouder te worden?

Benoemen wethouders – Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen. De partijen dragen kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad.

Hoe word je wethouder in een gemeente?

Om wethouder te worden, moet je verkozen worden bij de gemeenteraad door de gemeenteraadsleden. Zij zullen jou vervolgens benoemen als wethouder voor vier jaar. Je hoeft op zich geen lid van de gemeenteraad te zijn om verkozen te worden als wethouder.

Is wethouder ook raadslid?

Onverenigbare betrekkingen lidmaatschap gemeenteraad – In de Gemeentewet art.13 is geregeld welke functies niet gecombineerd mogen worden onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad.

 • Een gemeenteraadslid mag niet ook burgemeester, wethouder of ambtenaar zijn van de betreffende gemeente. Uitzondering hierop is de periode na verkiezingen. Een raadslid mag dan korte tijd ook wethouder zijn. Dat is het geval wanneer een zittende wethouder na de verkiezingen raadslid is geworden. Bij de collegevorming moet deze persoon, als hij kan doorgaan als wethouder, kiezen tussen het raadslidmaatschap en de functie van wethouder.
 • Een gemeenteraadslid mag niet ook Commissaris van de Koning, gedeputeerde, griffier of secretaris van de provincie zijn. Ook mag hij of zij niet ook minister of staatssecretaris zijn. In de Gemeentewet staan nog een aantal functies die niet gecombineerd mogen worden met de functie van gemeenteraadslid.

Het lidmaatschap van de gemeenteraad gaat wel samen met het lidmaatschap van provinciale staten en van de Eerste of Tweede Kamer.

Wat is het verschil tussen raadslid en wethouder?

4 minuten mr. Mariëlle Ducaat bestuursrecht voor ondernemers 12 augustus 2018 2023 – De politieke partijen zijn allemaal bezig met de aankomende gemeenteverkiezingen. Ik vind het belangrijk om te stemmen maar om heel eerlijk te zijn snap ik maar weinig van de hele politiek.

Zo vraag ik me af wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen een gemeenteraadslid en een gemeentewethouder en waar mijn stem naartoe gaat als ik ga stemmen volgende week? De gemeentelijke verkiezingsstrijd is in alle hevigheid losgebarsten en het leek ons daarom leuk om deze week de voorgaande vraag te beantwoorden.

Hoewel het voor sommigen van u wellicht een open deur lijkt, blijkt dat veel mensen moeite hebben om de structuur en onderlinge verhoudingen binnen de (plaatselijke) politiek goed te begrijpen. Hieronder volgt daarom een korte uiteenzetting. Om het onderscheid tussen een gemeenteraadslid en een wethouder goed te begrijpen is het belangrijk om een goed beeld te hebben het gemeentebestuur als geheel.

 1. Het totale gemeentebestuur valt uiteen in twee politieke organen: de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, kortweg college van B&W.
 2. Dit laatste orgaan vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.
 3. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente.
 4. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens in de vier jaar bepaald aan de hand van de gemeenteraadsverkiezingen.

In principe kan iedere volwassen inwoner van de gemeente lid worden van de gemeenteraad. De politieke partijen stellen zelf hun kandidatenlijst op. Hoewel de functie van raadslid door de meeste raadsleden náást hun baan wordt uitgeoefend is het zeker geen parttime functie.

 1. De vergoeding die raadsleden krijgen voor hun werk is –voor de meesten- echter onvoldoende om van te leven.
 2. Een raadslid houdt zich bezig met vaststellen van beleid op hoofdlijnen en ziet toe op een goede uitvoering van het beleid.
 3. De wethouders worden vervolgens door de gemeenteraad benoemd.
 4. De raad is geheel vrij in haar keuze voor een wethouder.

Dat mag zelfs iemand van buiten de eigen gemeente zijn, mits die wethouder uiterlijk binnen een jaar na zijn benoeming binnen de gemeentegrenzen komt wonen. Een wethouder kan niet tegelijkertijd een raadslid zijn. Dit heeft te maken met de toezichthoudende taak die de gemeenteraad heeft.

Als een wethouder zowel in het dagelijks bestuur als in de raad zou zitten zou hij in feite toezicht houden op zichzelf! Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied zoals onder meer huisvesting, onderwijs of financiën. De functie van wethouder is meestal een fulltime baan maar steeds vaker hebben zowel deeltijd- als voltijdswethouders zitting in het college van B&W.

Als u op een persoon stemt met de verkiezingen stemt u op een potentieel gemeenteraadslid.

See also:  Hoe Weet Je Of Baby Is Ingedaald?

Hoe lang heeft een wethouder recht op wachtgeld?

Hoe werkt wachtgeld? – De wachtgeldregeling voor wethouders is een bescherming voor het ambt. Een wethouder kan van de ene op de andere dag op straat komen te staan en heeft dan niet meteen een nieuwe baan. Een wethouder heeft recht op wachtgeld als deze wordt weggestuurd, niet terugkeert na de verkiezingen of in een nieuw college niet wordt herbenoemd.

 1. De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80 procent en de rest van de uitkeringsduur 70 procent van het laatstgenoten inkomen.
 2. Een wethouder die drie maanden werkte, krijgt zes maanden wachtgeld.
 3. Tussen drie maanden en twee jaar volgt twee jaar wachtgeld.
 4. Heeft de wethouder langer dan twee jaar gewerkt, dan ontvangt deze drie jaar en twee maanden wachtgeld.

Als de wethouder tijdens de wachtgeldperiode een andere baan aanvaardt, vervalt het wachtgeld. Tenzij de inkomsten lager zijn, dan wordt het inkomen aangevuld tot wachtgeldniveau. Een afgetreden wethouder heeft net als iedereen met een uitkering sollicitatieplicht.

Kan een wethouder ontslagen worden?

Moet er een raadsbesluit genomen worden over het vrijwillig ontslag van een wethouder? De algemene procedure voor het vrijwillig ontslag van een wethouder is beschreven in artikel 43 van de Gemeentewet. Een wethouder kan ten alle tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de raad.

Het ontslag gaat in óf meteen, óf met ingang van de dag gelegen een maand na de dag waarop de wethouder ontslag heeft genomen of zo veel eerder als de opvolger van de wethouder de benoeming heeft aangenomen. Het vrijwillig ontslag van een wethouder is sinds de Verzamelwet die op 1 februari 2016 van kracht werd niet meer gebonden aan een opzegtermijn.

De mogelijkheid dat een wethouder nog maximaal een maand in functie blijft, is opgenomen om lopende zaken te kunnen afronden en een soepele overdracht naar zijn of haar opvolger mogelijk te maken. Bij inwerkingtreding van die Verzamelwet is dus als hoofdregel blijven gelden dat bij ontslag op eigen initiatief, ex artikel 43 Gemeentewet, (dus niet als gevolg van een vertrouwensbreuk als gevolg van een aangenomen motie van wantrouwen) het ontslag na een maand zal ingaan, tenzij eerder in de opvolging is voorzien.Nieuw was dat de wethouder ook meteen, dus zonder termijn van een maand, ontslag kan nemen.

 1. Het is aan de wethouder om te beoordelen of dit in het concrete geval zal kunnen.Daarmee wordt de procedure rondom vrijwillig ontslag gelijk getrokken met ontslag door het aannemen van een motie van wantrouwen door de gemeenteraad.
 2. Zie TK 2012-2013, 33 691, nr.3, p.4) In het geval van vrijwillig ontslag op grond van artikel 43 van de Gemeentewet regelt de wet dus dat de wethouder zijn ontslag schriftelijk meedeelt aan de raad.

De wet regelt hier geen ontslagbesluit van de raad. Een ontslagbesluit door de raad is wel nodig wanneer artikel 49 van de Gemeentewet aan de orde is. Op basis van artikel 49 van de Gemeentewet kan de raad het vertrouwen opzeggen in een wethouder en desgewenst besluiten tot ontslag.

 1. Als die procedure wordt gevolgd, dan gaat het ontslag per direct in.
 2. De raad dient daaraan een ontslagbesluit ten grondslag te leggen.
 3. Een ontslagbesluit heeft in de regel inderdaad de vorm van een raadsbesluit, waaraan uiteraard de nodige personeel-technische gevolgen zijn gekoppeld.
 4. Het besluit dient volgens de letter van de wet in dezelfde vergadering te worden genomen.

Over het ontslagbesluit zelf dient te worden gestemd: de motie en het ontslagbesluit zijn twee afzonderlijke besluiten. Het ontslagbesluit dient schriftelijk in stemming te worden gebracht: het gaat hier immers over het ontslag van een persoon. Dat kan niet met een hoofdelijke stemming.

Is een wethouder een werknemer?

Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Politieke ambtsdragers zijn geen ‘gewone’ werknemers of ambtenaren. Voor hen gelden daarom soms aparte regels.

Hoeveel wethouders heeft een stad?

College van burgemeester en wethouders – een meerderheid vormen – Het college van burgemeester en wethouders vormt het bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college van B en W. Het aantal wethouders is evenals het aantal raadsleden afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente: minimaal twee en maximaal negen.

See also:  Waar Ligt Bonaire?

Het college heeft eigen bestuursbevoegdheden op grond van allerlei landelijke wetten en regelingen, bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet en de toepassing van de Wet milieubeheer. Het college zorgt daarnaast voor de voorbereiding van zaken waarover de raad beslist en voor de uitvoering van raadsbesluiten.

Na de verkiezingen gaan verschillende fracties, die tezamen een meerderheid in de raad vormen, met elkaar om de tafel zitten om te onderhandelen over de vorming van een college. Een college dat over een meerderheid van de partijen in de raad beschikt, noemen we een meerderheidscollege.

Wat is het salaris van een burgemeester?

Salaris burgemeester Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – De meest interessante salarissen zijn natuurlijk die van de burgemeesters van grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Als je kijkt naar het bovenstaande overzicht kun je zien dat Zowel Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam (821.752 inwoners), als Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam (623.652 inwoners) een salaris hebben van bruto € 12.246,36 per maand.

Wat verdient een raadslid netto?

Vergoeding raadsleden

Inwonertal Maandelijkse vergoeding
40.001-60.000 € 1.426,11
60.001-100.000 € 1.668,76
100.001-150.000 € 1.894,59
150.001-375.000 € 2.207,13

Wat is het salaris van Femke Halsema?

Salaris burgemeester Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – De meest interessante salarissen zijn natuurlijk die van de burgemeesters van grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Als je kijkt naar het bovenstaande overzicht kun je zien dat Zowel Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam (821.752 inwoners), als Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam (623.652 inwoners) een salaris hebben van bruto € 12.246,36 per maand.

Wat verdient een burgemeester netto?

Basiswedde De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria:- het inwonersaantal van de gemeente;- de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Het ligt grosso modo tussen 25% en 150% van de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

De wedde van de schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de OCMW-voorzitter in de gemeente Voeren en de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wordt berekend als een percentage van de wedde van de burgemeester:- 60% van de wedde van de burgemeester in gemeenten tot 50.000 inwoners; – 75% van de wedde van de burgemeester in gemeenten vanaf 50.001 inwoners.

De wedde van de gedeputeerden is gelijk aan het bedrag van de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. In de tabel hierna vind je de geactualiseerde weddes van de burgemeester, OCMW-voorzitter en schepenen per 1 januari 2023:

Inwonersaantal gemeente Percentage van parlementaire vergoeding bruto jaarwedde burgemeester (100%) geïndexeerde burgemeesterswedde per 1.01.2023 OCMW-voorzitter en schepenen per 1.01.2023
300 inwoners en minder 25,8788% € 13.848,00 € 27.694,62 € 16.616,77
van 301 tot 500 inwoners 28,6168% € 15.313,14 € 30.624,75 € 18.374,85
van 501 tot 750 inwoners 31,3409% € 16.770,83 € 33.539,98 € 20.123,99
van 751 tot 1.000 inwoners 34,9962% € 18.726,82 € 37.451,77 € 22.471,06
van 1.001 tot 1.250 inwoners 38,6376% € 20.675,37 € 41.348,67 € 24.809,20
van 1.251 tot 1.500 inwoners 39,7772% € 21.285,18 € 42.568,23 € 25.540,94
van 1.501 tot 2.000 inwoners 40,9169% € 21.895,04 € 43.787,89 € 26.272,73
van 2.001 tot 2.500 inwoners 42,3902% € 22.683,42 € 45.364,57 € 27.218,74
van 2.501 tot 3.000 inwoners 44,0997% € 23.598,19 € 47.194,02 € 28.316,41
van 3.001 tot 4.000 inwoners 46,0316% € 24.631,97 € 49.261,48 € 29.556,89
van 4.001 tot 5.000 inwoners 47,7411% € 25.546,74 € 51.090,93 € 30.654,56
van 5.001 tot 6.000 inwoners 52,7445% € 28.224,11 € 56.445,40 € 33.867,24
van 6.001 tot 8.000 inwoners 56,1496% € 30.046,21 € 60.089,42 € 36.053,65
van 8.001 tot 10.000 inwoners 60,0412% € 32.128,65 € 64.254,09 € 38.552,45
van 10.001 tot 15.000 inwoners 68,8250% € 36.828,95 € 73.654,22 € 44.192,53
van 15.001 tot 20.000 inwoners 73,7311% € 39.454,25 € 78.904,55 € 47.342,73
van 20.001 tot 25.000 inwoners 87,8797% € 47.025,31 € 94.045,92 € 56.427,55
van 25.001 tot 35.000 inwoners 93,6475% € 50.111,71 € 100.218,41 € 60.131,05
van 35.001 tot 50.000 inwoners 99,1374% € 53.049,41 € 106.093,52 € 63.656,11
van 50.001 tot 80.000 inwoners 116,2602% € 62.212,00 € 124.417,78 € 93.313,33
van 80.001 tot 150.000 inwoners 140,1516% € 74.996,52 € 149.985,54 € 112.489,16
meer dan 150.000 inwoners 151,0897% € 80.849,61 € 161.691,14 € 121.268,35

Basiswedde

Hoe worden de wethouders gekozen?

Benoemen wethouders – Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen. De partijen dragen kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad.