Wat Is Het Rijkste Land Ter Wereld?

Wat Is Het Rijkste Land Ter Wereld
Vermogen en schulden – Het verzekeringsorgaan analyseert in dit rapport het vermogen en de schulden van huishoudens in meer dan vijftig landen. Nederlanders hebben een gemiddeld netto vermogen van 87.980 euro. Het rijkste land ter wereld is de Verenigde Staten, met een gemiddeld netto vermogen van 177.210 euro per inwoner.

Wat is rijkste land ter wereld?

Wereldwijd toename van financiële activa met meer dan 7% Het rijkste land ter wereld is de Verenigde Staten. Zwitserland is de runner-up en Japan staat op een derde plek.

Is Nederland een rijke land?

Nederlanders wereldwijd op 4de plek rijkste burgers Wat Is Het Rijkste Land Ter Wereld ANP NOS Nieuws • dinsdag 12 oktober 2021, 20:45 • Aangepast woensdag 13 oktober 2021, 07:08 Nederland staat met een gemiddeld netto-vermogen van bijna 129.000 euro per persoon op de vierde plek in de ranglijst van rijkste landen ter wereld. De lijst is samengesteld door de Duitse verzekeraar Allianz in het over 2020.

In het rapport worden de vermogens en schulden van bijna zestig landen in een rangorde geplaatst. Nederlandse huishoudens zijn onder meer rijker geworden doordat pensioenfondsen het goed gedaan hebben als gevolg van de gestegen beurzen. Het rijkste land is de Verenigde Staten met een gemiddeld netto-vermogen van 218.000 euro, gevolgd door Zwitserland (212.000 euro) en Denemarken (149.000 euro).

Wereldwijd bedraagt het gemiddelde netto-vermogen 36.000 euro. Amerikanen zijn rijk doordat ze meer dan de helft van hun vermogen belegd hebben. Zwitserland doet het goed op de lijst omdat het land veel rijken aantrekt, vanwege de lage belastingen. Nederland staat hoger dan in vorige lijstjes van Allianz, onder meer doordat er tijdens de coronacrisis relatief veel gespaard is.

 • De onderzoekers schrijven dat 2020 een jaar van grote contrasten was.
 • Door het coronavirus zijn miljoenen mensen hun inkomen kwijtgeraakt en veel huishoudens hebben door de crisis meer schulden gemaakt.
 • Aan de andere kant is veel werkgelegenheid behouden dankzij overheidssteun.
 • Nederlanders zijn gemiddeld rijker geworden, maar de verschillen tussen huishoudens zijn relatief groot, schrijven de onderzoekers.

Dat komt doordat Nederlandse huishoudens met weinig vermogen veel schulden hebben. Deel artikel: : Nederlanders wereldwijd op 4de plek rijkste burgers

Is Nederland het rijkste land van Europa?

1. Luxemburg >102.000 euro – Luxemburg is onderdeel van de Benelux en ligt in het noordwesten van Europa. Opvallend aan Luxemburg is dat dit het rijkste land is in Europa, maar ook het kleinste land in Europa. Luxemburg heeft namelijk slechts een oppervlakte van 2.585 km2. Ter vergelijking: Nederland heeft een omvang van 41.543 km2. In 2021 had Luxemburg in totaal 639.070 inwoners.Luxemburg is al sinds 1995 het rijkste land in Europa. Mogelijk is Luxemburg zelfs het rijkste land ter wereld. Volgens het Internationaal Montetair Fonds heeft Luxemburg namelijk het hoogste BNP (bruto nationaal product) ter wereld. Er zijn verschillende redenen waardoor Luxemburg het rijkste Europese land is. Zo vertegenwoordigt de ijzer- en staalsector 7% van de economie. Daarnaast heeft Luxemburg veel financiële instellingen. Een andere belangrijke factor is dat er in Luxemburg tamelijk veel mensen werken, die niet wonen in Luxemburg. Dit heeft wel invloed op het BBP, maar niet op het BNP. Bij het BNP wordt er alleen gekeken naar de waarde van goederen en diensten van de inwoners van het land. Luxemburg is tenslotte ook populair voor toeristen vanwege de mooie natuur. Er zijn veel natuurparken die populair zijn bij kampeerders en wandelaars.

Wat is het armste land ter wereld?

Samenlevingsopbouw in het armste land ter wereld: ‘We moeten ons lot in eigen handen nemen’ Bijna dertig jaar al zet de Burundese non-profit allerlei acties op poten om de levensomstandigheden van de mensen in de landelijke gebieden rond de hoofdstad Bujumbura te verbeteren.

Organisation d’appui à l’auto-promotion’ heet de organisatie voluit, wat zoveel betekent als ‘Organisatie voor de ondersteuning van de zelfbevordering’. Dat zegt al veel over hun strategie: mensen een duwtje in de rug geven zodat ze zelf hun eigen situatie duurzaam kunnen verbeteren. ‘Niet bij de pakken blijven zitten, luidt het devies.’ En die situatie is voor de meeste mensen in de voormalige Belgische kolonie precair.

Volgens de is Burundi het armste land ter wereld. Sinds haar onafhankelijkheid 60 jaar geleden kende het land meerdere periodes van burgeroorlog, hevige onrust en politieke crisis. Toch blijft OAP, ook in crisistijden, altijd verder werken. Want moeilijke omstandigheden zijn geen reden om de acties te staken.

Wat is het armste land van Europa?

Meeste armoede in Midden- en Oost-Europa – De figuur hieronder laat zien dat het aandeel armen volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium in Nederland laag is (10,5%) vergeleken met andere Europese landen. Alleen Luxemburg komt nog lager uit. Luxemburg is ook het enige land dat onder de 10% blijft.

Er zijn grote verschillen tussen de Europese regio’s. In de West- en Noord-Europese landen liggen de armoedepercentages over het algemeen tussen 10% en 20%. Naast Nederland zitten ook Denemarken en Finland net boven de 10%. In de Zuid-Europese landen is duidelijk meer armoede. Vooral Griekenland kent veel armoede (64% in 2012), op enige afstand gevolgd door Portugal (56%).

De meeste armoede komt echter voor in Midden- en Oost-Europa. In vrijwel alle landen in deze regio is meer dan de helft van de bevolking arm. Dit aandeel loopt op tot 90% of meer in Letland en Roemenië. Wel kennen deze landen een hoge mate van zelfvoorziening, vooral op het platteland. Bron: EC ( EU-SILC ’13 ), SCP-bewerking

Is Nederland rijker dan Spanje?

MADRID – Luxemburg is het rijkste land van alle 28 Europese Unie-landen, zo blijkt uit gegevens van Europese statistiekbureau Eurostat. Spanje staat op nummer 13 en Roemenië en Bulgarije staan helemaal onderaan de lijst. – © Stock Het bruto binnenlands product (BBP) van Luxemburg per hoofd van de bevolking uitgedrukt in koopkracht was 263 in 2012, terwijl het gemiddelde in de rest van de Europese Unie (EU) rond de 100 lag. In Spanje is het BBP per hoofd van de bevolking met 99 net iets lager.

 • Nederland daarentegen staat op de vierde plaats met 130 en België vinden we terug op nummer 8 met 121.
 • De lijst is als volgt: 1.
 • Luxemburg 263 2.
 • Oostenrijk 127 3.
 • Ierland 129 4.
 • Nederland 130 5.
 • Zweden 124 6.
 • Denemarken 128 7.
 • Duitsland 120 8.
 • België 121 9.
 • Finland 114 10.
 • Frankrijk 109 11.
 • Verenigd Koninkrijk 108 12.
See also:  Waar Kan Ik Nog Vvv Bonnen Inleveren?

Italië 103 13. Spanje 99 14. Cyprus 97 15. Malta 87 16. Slovenië 84 17. Tsjechische Republiek 81 18. Slowakije 74 19. Portugal 80 20. Griekenland 88 21. Litouwen 62 22. Estland 64 23. Polen 63 24. Hongarije 66 25. Letland55 26. Kroatië 59 27. Roemenië 48 28. Bulgarije 44

Wie is rijker Nederland of Duitsland?

Duitsland vierde economie wereldwijd – Duitsland is na de Verenigde Staten, China en Japan de vierde economie ter wereld met een bruto binnenlands product (bbp) van 3 346 miljard euro, zie onderstaande tabel. De omvang van de Duitse economie is aanzienlijk kleiner dan die van de Verenigde Staten: het Amerikaanse bbp is ruim 5 keer zo groot als dat van Duitsland.

 • Ten opzichte van Nederland is het Duitse bbp ruim vier keer zo groot.
 • Op haar beurt neemt Nederland qua bbp de zeventiende plek in wereldwijd.
 • Duitsland is ook de grootste economie van de EU-28.
 • Duitsland is namelijk goed voor 21,3 procent van het Europese bbp, terwijl Nederland een aandeel van 4,9 procent heeft (CBS, 2019).

Duitsland is het zeventiende land ter wereld wat betreft het aantal inwoners. Op nummer 1 staat China met 1,4 miljard inwoners en op nummer twee India met 1,3 miljard inwoners. Nederland staat qua inwoners op plek 66 wereldwijd. Duitsland is een stuk minder dichtbevolkt dan Nederland.

 1. Gemiddeld wonen er in Duitsland 237 inwoners per vierkante kilometer; in Nederland is dat met 511 inwoners per vierkante kilometer ruim 2 keer zoveel.
 2. Qua bbp per hoofd van de bevolking staat Duitsland in 2018 op de achttiende plek wereldwijd; Nederland staat op de dertiende plek.
 3. Gecorrigeerd voor verschillen in prijspeil is het Nederlandse bbp per hoofd van de bevolking een van de hoogste binnen de Europese Unie (CBS, 2019).

Alleen in Luxemburg en Ierland ligt het welvaartsniveau hoger. In Denemarken en Oostenrijk ligt het bbp per inwoner vrijwel op hetzelfde niveau als Nederland. Nederland hoort met Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Finland en België tot de meest egalitaire EU-landen.

Is Nederland rijker dan Zwitserland?

Gemiddeld 128.000 euro 12 oktober 2021 12:59 Aangepast 13 oktober 2021 07:59 Nederlanders staan vierde op de ranglijst van mensen met het hoogste vermogen. Alleen Amerikanen, Zwitsers en Denen zijn nóg rijker. Dat blijkt uit een onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Het bedrijf keek naar het gemiddelde nettovermogen van mensen in bijna 60 landen in 2020. Daarbij worden de schulden afgetrokken van de waarde van bezittingen. Het rijkst zijn Amerikanen, zij bezitten gemiddeld, na aftrek van schulden, 218.469 euro. Nederlanders hebben gemiddeld 128.557 euro. Dat is ruim 14.000 euro meer dan vorig jaar.

In 2000 stonden we overigens nog op de zevende plaats. Wat Is Het Rijkste Land Ter Wereld Lees ook: IMF laaiend enthousiast over Nederlandse economie De waarde van alle bezittingen van alle inwoners in die 60 landen steeg vorig jaar, ondanks corona, met 9,7 procent.

Welk land is rijker Spanje of Portugal?

Portugal is zo’n 11 procent goedkoper dan Spanje.

Wat is de armste stad van Nederland?

Rotterdam is de armste stad van Nederland. Bijna een vijfde van de Rotterdammers (18,7%) leeft onder de armoedegrens. Ook in Amsterdam (18,2%) en Den Haag (16,6%) wonen verhoudingsgewijs veel armen. In de top 10 staan verder middelgrote steden van buiten de Randstad zoals Enschede, Groningen, Leeuwarden en Arnhem.

 • Utrecht komt in de top 10 armste steden niet voor.
 • Dit komt met name omdat er in Utrecht minder allochtone gezinnen wonen en zij kampen statistisch gezien vaker met armoede.
 • In Roosendaal (2,3%) en Montfoort (4,4%) is armoede de grootste uitzondering.
 • Arm in Nederland Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is armoede in Nederland geen kwestie van overleven.

Niemand hoeft honger te lijden en in principe heeft iedereen een dak boven zijn hoofd. Maar 734.000 huishoudens hebben niet genoeg geld om zich een normaal leven te kunnen veroorloven. Voor het CBS is een alleenstaande die 1.020 euro verdiend arm. Voor een stel met 1.400 euro geld hetzelfde.

Een paar met drie kinderen is arm als het 1.920 euro per maand te besteden heeft. De meeste huishoudens met een laag inkomen hebben geen spaarpotje meer om op terug te vallen in geval van nood. Twee derde kampt daarnaast met schulden. Niet bij elkaar Arm en rijk wonen in dezelfde stad niet bij elkaar in de buurt.

In grote steden concentreert armoede zich vaak in bepaalde wijken. Zoals in Amsterdam, waar door heel de wijken met veel arme huishoudens te vinden zijn zoals de Jordaan en de Diamantbuurt in het centrum. Ook in de Haagse Schilderbuurt en het Laakkwartier en de Rotterdamse wijken Noord en Kralingen-Crooswijk wonen veel armen.

Waar wonen de armste mensen van Nederland?

De armste plekken binnen gemeenten – Ook binnen gemeenten bestaan verschillen in armoede. Figuur 3 presenteert de twintig armste postcodegebieden van Nederland. In deze gebieden lag het armoedepercentage in 2017 tussen 16,8% en 22,5%. Postcode 6834 in Arnhem had het hoogste aandeel armen.

De andere armste postcodegebieden bevinden zich vooral in de gemeente Rotterdam (9 arme postcodegebieden) en Den Haag (7 gebieden). Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht staan elk met één arm postcodegebied op de ranglijst. Als we de twintig armste postcodegebieden van 2017 vergelijken met die van 2013, dan zien we grote overeenkomsten.

Zestien van de twintig armste postcodegebieden stonden in 2013 ook in de top 20 van armste gebieden. Nieuw zijn de gebieden 3074 (Rotterdam), 3564 (Utrecht), 1061 (Amsterdam) en 2512 (Den Haag). Dit zijn postcodegebieden waar de armoede relatief minder snel afnam.

Aan de andere kant zijn er ook vier gebieden die in 2017 niet meer tot de twintig armste postcodes behoorden. Dit zijn de postcodegebieden 3035 en 3022 (beide Rotterdam), 2571 (Den Haag) en 9716 (Groningen). Binnen de ranglijst van twintig armste postcodegebieden trad verder een aantal verschuivingen op.

In 2013 was postcode 2526 (Den Haag) nog het armste gebied, in 2017 zakte dit gebied naar de derde plaats. Het armoedepercentage nam hier tussen 2013 en 2017 met ongeveer 11 procentpunten af, terwijl de afname in een aantal andere gebieden slechts 6 of 7 procentpunten was.

See also:  Waar Word Je Dik Van?

Als we naar het absolute aantal armen kijken, dan komt een ander beeld naar voren. Amsterdam komt dan het meeste voor in de top 20 van arme postcodegebieden. Het aantal arme bewoners was het grootst in de Amsterdamse postcodegebieden 1102 en 1069. Hier woonden in 2017 respectievelijk 3.400 en 3.100 arme personen.

Een andere manier om naar verschillen binnen gemeenten te kijken is nagaan of de arme inwoners geconcentreerd in bepaalde gebieden wonen. Dit wordt ook wel uitgedrukt in termen van segregatie, volgens een index. Deze index geeft weer hoeveel procent van de arme bevolking binnen een gemeente zou moeten wisselen van postcodegebied om de armoede gelijkmatig te spreiden.

 1. Hoe hoger de waarde van de index, hoe meer segregatie er is.
 2. Van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) kent Amsterdam de minste segregatie.
 3. De segregatie-index is hier gelijk aan 0,12, terwijl het in de andere drie grote steden om waarden van 0,20 tot 0,24 gaat.
 4. Wel vond in Den Haag en Rotterdam tussen 2013 en 2017 een daling van de segregatie plaats.

Dit was een gevolg van nieuwbouwprojecten waarvoor vooral midden- en hogere inkomens in aanmerking kwamen. Door de daling van de segregatie in Den Haag en Rotterdam was Utrecht in 2017 de gemeente met de hoogste segregatiewaarde (0,24). Figuur 3 Twintig armste postcodegebieden, 2017

Postcodegebied Gemeente Naam gebied Aantal armen Percentage arm
6834 Arnhem Het Duifje 710 22.5
3025 Rotterdam Bospolder 1402 20.8
2526 Den Haag Schildersbuurt-Oost 2545 20.2
3029 Rotterdam Nieuw-Mathenesse 630 19.8
3026 Rotterdam Tussendijken 1306 19.4
2516 Den Haag Binckhorst 1420 18.4
2515 Den Haag Huygenspark 2035 18.3
3034 Rotterdam Oud Crooswijk 1931 18.2
2533 Den Haag Moerwijk-West 1255 18.2
3014 Rotterdam Oud Westen 1296 18.1
3074 Rotterdam Hillesluis 2066 18.0
2525 Den Haag Schildersbuurt-West 2654 17.9
3564 Utrecht Zambesidreef en omgeving 1733 17.8
3036 Rotterdam Oude Noorden 1382 17.7
1061 Amsterdam Kolenkitbuurt 2330 17.5
8924 Leeuwarden Heechterp-Schieringen 583 17.4
2532 Den Haag Moerwijk-Zuid 907 17.1
3081 Rotterdam Tarwewijk 1964 17.0
2512 Den Haag Zuidwal 2176 16.8
3073 Rotterdam Bloemhof 2191 16.8

a Figuur 3 toont de 20 postcodegebieden met het hoogste percentage (en bijbehorende aantal) personen in huishoudens met een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikend criterium. Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’17), SCP-bewerking

Wat is de armste buurt in Nederland?

De Vrijheidswijk-West in Leeuwarden is nog altijd de armste buurt van Nederland. Ruim een kwart van de huishoudens leeft al vier jaar van een ‘laag inkomen’, een inkomen van minder dan 9.249 euro per jaar. Het gemiddelde inkomen in de buurt ligt net boven de elfduizend euro.

Dit blijkt uit de inkomenscijfers over 2005 van ruim vijfduizend Nederlandse buurten met meer dan driehonderd huishoudens. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maakte maandag de cijfers bekend. De Vrijheidswijk-West voerde een jaar geleden de lijst ook al aan. De Waldeck Pyrmontweg in Dordrecht en de buurt Dolphia in Enschede nemen de tweede en derde plaats in.

In deze buurten moet ongeveer een vijfde van de inwoners rondkomen van een laag inkomen. Bijna een derde van de vijfduizend buurten telt meer langdurig lage inkomens dan het landelijke gemiddelde van drie procent. Van deze buurten ligt meer dan de helft in het westen van het land, met name in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Wat kost oorlog Rusland per dag?

Een indicatie van waar het geld aan wordt gespendeerd, is wel te geven. Zo kost een Russische soldaat zo’n 200 euro per dag.

Hoeveel geld heeft Rusland nog?

Algemeen overzicht

Jaar Nominaal bbp (× miljarden) Saldo Overheidsbudget (in % bbp)
2018 RUB 103.862 2,9%
2019 RUB 109.608 1,9%
2020 RUB 107.390 −4,0%
2021 RUB 131.015 0,8%

Hoe rijk is Polen?

Polen heeft sinds 1989, het jaar van de val van de Berlijnse muur alsook het jaar waarin Solidarność de eerste vrije verkiezingen won, een gigantische economische ontwikkeling doorgemaakt. Het land komt van heel ver: op economisch vlak stond Polen ongeveer op hetzelfde niveau als landen zoals Oekraïne, Bulgarije en Roemenië.

Het heeft die landen ver achter zich gelaten en heeft qua bbp per inwoner zelfs ook de destijds economisch sterkere landen Hongarije, Tsjechië en Slovakije ingehaald. In de 2de helft van 1989 werd in Polen de basis gelegd tot het huidig succes. Toen ging het zgn. Plan Balcerowicz van start, waardoor Polen door een schoktherapie in ijltempo omgebouwd werd van een centraalgeleide planeconomie tot een markteconomie.

Een en ander resulteerde in een zeer zware economische crisis, die ongeveer 2 jaren geduurd heeft. Vanaf 1992 is de Poolse economie terug langzaam beginnen groeien, en deze groei heeft zich sindsdien zonder enige onderbreking doorgezet, ook tijdens de crisis van 2008-2009, toen alle andere landen van Europa in een economische recessie belandden.

De Poolse economie heeft dus een solide basis voor een stabiele ontwikkeling. Ook valt de beoordeling van het investeringsklimaat door buitenlandse ondernemers van jaar tot jaar positief uit. De stabiliteit en veiligheid die worden gegarandeerd door het lidmaatschap van de NAVO en de EU hebben ervoor gezorgd dat Polen als een betrouwbare en belangrijke businesspartner voor buitenlandse investeerders wordt beschouwd.

Sinds 2015 heeft Polen echter een aantal restricties en taksen ingevoerd die de vrije economie enigszins beperken met betrekking tot economische sectoren waar de buitenlandse inbreng groot was. Deze sectoren zijn onder meer het bank- en verzekeringswezen, energie en gezondheidszorg.

 1. Dit heeft ervoor gezorgd dat het enthousiasme om in deze sectoren te investeren getemperd werd en dat de overheid een grotere rol ging spelen in verschillende bedrijven.
 2. Het Pools bbp groeide voor 2020 jaarlijks steeds met 4 tot 5%, waarmee het aanzienlijk beter presteerde dan de meest West-Europese landen.

Deze groei was in mindere mate te danken aan investeringen van Poolse bedrijven in hun productiecapaciteit, doch eerder aan de groei van de binnenlandse consumptie, alsook aan de groei van de export en aan infrastructuurprojecten die gefinancierd werden met EU-ondersteuning.

 • De coronacrisis heeft de aanhoudende Poolse groei in 2020 gefnuikt maar de economische krimp was met -3,6% minder ingrijpend dan in vele andere landen.
 • In de onmiddellijke toekomst zal veel afhangen van de verdere evolutie van de pandemie, maar experten voorspellen dat de economische groei opnieuw zal aantrekken met 4,6% in 2021 en 4,5% in 2022.

Sommige banken menen zelfs dat de groei eerder richting 6% kan gaan. De laatste jaren schommelt de inflatie – behoudens een uitschieter in 2019 van 3,4% – rond de 2% en ook de volgende jaren verwacht het IMF dat de inflatie rond of onder dit getal zal blijven.

In 2020 was er eerst een hogere inflatie voorspeld, maar door de vertraging van de consumptie tijdens de pandemie bleef deze met 2,3% onder de doelstelling van 2,5% van de Centrale Bank. De prijzen voor voeding en non-alcoholische dranken kenden de grootste vertraging, maar ook transport, kleding en schoenen hielpen bij de verlaging van de inflatie.

We zouden echter niet kunnen blijven rekenen op een vertraging van de inflatiegroei. Zo zou de introductie van een suikertaks bijdragen tot een verhoging van de inflatie. De werkloosheidscijfers evolueerden de laatste jaren gunstig, dit als gevolg van een schaarste op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren, hetgeen gepaard ging met opwaartse druk op de lonen.

 • Vanaf mei 2020 zien we opnieuw een toename van het aantal geregistreerde werklozen.
 • Het percentage werklozen steeg terug tot 6,2%, zoals tijdens de lente van 2018, als gevolg van de pandemie.
 • De vooruitzichten lijken optimistisch, maar de vraag blijft of op lange termijn – na het uitwerken van de steunmaatregelen van de overheid in het kader van COVID-19 – de werkloosheid niet verder zal toenemen.

Het begrotingstekort bedroeg volgens de EU in 2019 slechts 0,7% (t.o.v.7,4% in 2010). In 2020 nam dit tekort toe omwille van de overheidssteun bij het verzachten van de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie. In augustus werd het tekort op 4,9% geschat.

Is Nederland rijker dan Spanje?

MADRID – Luxemburg is het rijkste land van alle 28 Europese Unie-landen, zo blijkt uit gegevens van Europese statistiekbureau Eurostat. Spanje staat op nummer 13 en Roemenië en Bulgarije staan helemaal onderaan de lijst. – © Stock Het bruto binnenlands product (BBP) van Luxemburg per hoofd van de bevolking uitgedrukt in koopkracht was 263 in 2012, terwijl het gemiddelde in de rest van de Europese Unie (EU) rond de 100 lag. In Spanje is het BBP per hoofd van de bevolking met 99 net iets lager. Nederland daarentegen staat op de vierde plaats met 130 en België vinden we terug op nummer 8 met 121. De lijst is als volgt: 1. Luxemburg 263 2. Oostenrijk 127 3. Ierland 129 4. Nederland 130 5. Zweden 124 6. Denemarken 128 7. Duitsland 120 8. België 121 9. Finland 114 10. Frankrijk 109 11. Verenigd Koninkrijk 108 12. Italië 103 13. Spanje 99 14. Cyprus 97 15. Malta 87 16.

Is Nederland rijker dan Duitsland?

Duitsland vierde economie wereldwijd – Duitsland is na de Verenigde Staten, China en Japan de vierde economie ter wereld met een bruto binnenlands product (bbp) van 3 346 miljard euro, zie onderstaande tabel. De omvang van de Duitse economie is aanzienlijk kleiner dan die van de Verenigde Staten: het Amerikaanse bbp is ruim 5 keer zo groot als dat van Duitsland.

Ten opzichte van Nederland is het Duitse bbp ruim vier keer zo groot. Op haar beurt neemt Nederland qua bbp de zeventiende plek in wereldwijd. Duitsland is ook de grootste economie van de EU-28. Duitsland is namelijk goed voor 21,3 procent van het Europese bbp, terwijl Nederland een aandeel van 4,9 procent heeft (CBS, 2019).

Duitsland is het zeventiende land ter wereld wat betreft het aantal inwoners. Op nummer 1 staat China met 1,4 miljard inwoners en op nummer twee India met 1,3 miljard inwoners. Nederland staat qua inwoners op plek 66 wereldwijd. Duitsland is een stuk minder dichtbevolkt dan Nederland.

 • Gemiddeld wonen er in Duitsland 237 inwoners per vierkante kilometer; in Nederland is dat met 511 inwoners per vierkante kilometer ruim 2 keer zoveel.
 • Qua bbp per hoofd van de bevolking staat Duitsland in 2018 op de achttiende plek wereldwijd; Nederland staat op de dertiende plek.
 • Gecorrigeerd voor verschillen in prijspeil is het Nederlandse bbp per hoofd van de bevolking een van de hoogste binnen de Europese Unie (CBS, 2019).

Alleen in Luxemburg en Ierland ligt het welvaartsniveau hoger. In Denemarken en Oostenrijk ligt het bbp per inwoner vrijwel op hetzelfde niveau als Nederland. Nederland hoort met Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Finland en België tot de meest egalitaire EU-landen.