Apúntateuna

Actividades sociales | Noticias | Información

Wat Is Borderline?

Wat Is Borderline
De borderline persoonlijkheidsstoornis is een psychische stoornis waarbij je sterke stemmingswisselingen vertoont, moeite hebt om stabiele relaties te vormen en vaak bang bent om in de steek te worden gelaten.

Wat is de oorzaak van borderline?

Borderline wordt veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. Biologische factoren De belangrijkste biologische factor is aanleg. Impulsief gedrag, heftige emoties en stemmingswisselingen kunnen in aanleg aanwezig zijn.

Dit heeft te maken met de verwerking van prikkels in de hersenen. Psychische en sociale factoren Psychische en sociale factoren spelen eveneens een belangrijke rol bij borderline, met name ingrijpende ervaringen en gevoelens van grote onveiligheid in de kindertijd. Om die reden hebben mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak moeite anderen te vertrouwen.

Het gevoel van onveiligheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, zoals lichamelijke verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of een scheiding van de ouders. Maar het kan ook minder duidelijk zijn waar het onveilige gevoel vandaan komt, bijvoorbeeld wanneer er sprake was van emotionele verwaarlozing of wanneer een gebeurtenis of persoon onbewust als onveilig ervaren is.

Waar vallen borderliners op?

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest! Vandaag wil ik het hebben over de persoonlijkheidsstoornis borderline en in hoeverre deze stoornis zich verhoudt tot een stabiele en liefdevolle relatie! Er zijn in Nederland 150.000 tot 200.000 mensen met een borderlinestoornis (DSM IV persoonlijkheid).

 • Borderline staat voor het grensgebied van de psychose en de neurose én het telkens opzoeken van grensoverschrijdend gedrag (crossing the (border)line).
 • Borderline komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen: de stoornis wordt vier keer zo vaak bij vrouwen gediagnosticeerd dan bij mannen.
 • Op het eerste gezicht kun je iemand met borderline moeilijk herkennen.

Het zijn vaak vrouwelijke flamboyante uitdagende spraakzame (intelligente) verschijningen met een hoge levensenergie. Ze kunnen zich ontzettend zelfverzekerd naar de buitenwereld voordoen, waardoor de borderlinestoornis moeilijk is te zien. Echter schuilt onder hun zogenoemde sterke en zelfverzekerde persoonlijkheid een hevig minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex met een extreme innerlijke leegte, gevoel van gespletenheid, dissociatieve verschijnselen (de werkelijkheid niet goed kunnen aanschouwen) met impulsieve angstpatronen.

Deze diepverscholen onzekerheid bij de persoon met borderline uit zich in de relatie vooral door constant de partner op de proef te stellen. Je wordt als partner constant getest of je wel bij haar of hem blijft – in alle weerbarstige omstandigheden die diegene voor jou daarbij creëert: veelal drama & conflict: ‘Waar boosheid is, is liefde’ – volgens de borderliner.

Dit is extreem vermoeiend voor de partner van diegene met borderline en het is ook niet te begrijpen voor hem of haar, aangezien je veronderstelt dat je te maken hebt met een partner die heel veel zelfvertrouwen heeft. Het minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex uit zich in extreme verlatingsangst: om maar niet verlaten te hoeven worden in de toekomst, zal de persoon met borderline je constant testen of je wel bij haar of hem blijft.

Dit kan diegene bijvoorbeeld doen door extreem veel drama in de relatie te brengen – ‘van iedere mug een olifant maken’ en ‘stelselmatig veel oude koeien uit de sloot te halen’ -, ruzies uit te lokken en je vaak een schuldgevoel te bezorgen en vervolgens zelf de slachtofferrol aan te nemen en je daarbij extreem te claimen en te controleren.

Het is verbazingwekkend om te merken hoe snel je er zelf ook in gaat geloven dat je schuldig bent aan een bepaalde situatie (terwijl dit dus objectief niet zo is). Je gaat werkelijk denken dat dit normaal is binnen een relatie. Je hebt het gevoel dat je wordt gemanipuleerd en dat de borderliner alles omdraait naar haar eigen waarheid.

Je kan je in een relatie met een borderliner ook vaak gebruikt voelen (financieel of seksueel). De persoon met borderline doet er binnen de relatie ook alles aan om maar niet ‘door de mand te hoeven vallen’. Wat bedoel ik hiermee? Het zogenaamde opgepompte zelfvertrouwen dient te allen tijde hoog gehouden te worden naar de buitenwereld toe – en dus ook tegenover de partner.

Dit betekent dat de partner niet alleen voortdurend op de proef wordt gesteld, maar dat diegene ook stelselmatig naar ‘beneden wordt gedrukt’ – dit gaat vaak gepaard met veel denigrerende en pesterige opmerkingen en soms zelfs gepaard met smalende sadistische trekjes.

Op deze wijze voelt de persoon met borderline zich weer verheven boven zijn of haar partner en kan diegene zijn of haar minderwaardigheidscomplex op een gedegen wijze verschuilen. Het ‘naar beneden drukken’ van de partner gaat stelselmatig, heel geraffineerd en manipulatief en bouwt zich in de relatie steeds verder uit.

Dit laatste omdat zijn of haar emotionele band met de partner dusdanig in de tijd toeneemt en de angst om verlaten te worden dus ook toeneemt. Het ‘naar beneden drukken’ kan gepaard gaan met een stevig beroep op de bewijsdrang van de partner – vaak mannen willen zich maar al te graag bewijzen voor de borderliner en trappen zo in de val (mannelijk instinct).

 1. Een beroep op de bewijsdrang van de partner kan zelfs zo ver gaan dat de borderliner de partner stelselmatig uitput en zo ernstig vermoeid – om te kijken of hij of zij wel ‘mee kan komen’.
 2. Naarmate de relatie voortduurt zal de borderline steeds meer controle willen houden over jullie relatie en over jouw leven.

Het ‘naar beneden drukken’ en zo controle proberen te houden over de partner (claimend gedrag vertonen), is paradoxaal bezien juist desastreus voor jullie relatie. De persoon met borderline zal proberen je dus naar beneden te drukken met venijnige negatieve opmerkingen naar jou die hij of zij vaak zal herhalen.

 1. Als je denkt dat het ene probleem is opgelost, verzint de persoon met borderline wel een ander probleem om te benoemen.
 2. Het enige doel van de borderline is om je naar beneden te drukken en controle over je te behouden: je hebt het gevoel dat je werkelijk niets goed kan doen en je hebt het gevoel als partner dat je constant aan het ‘redderen bent’ door problemen voor hem of haar op te lossen.

Zo vraagt de borderliner in wezen om (negatieve) aandacht/bevestiging. Wanneer de persoon met borderline merkt dat het teveel voor je wordt en diegene dus een de grens bij je heeft opgezocht, zal diegene er alles aan doen om je weer voor hem of haar te winnen.

 • Dit resulteert in het ‘ophemelen’ en het ‘naar beneden drukken’ van de partner in wisselende periodes: je hebt als partner het gevoel dat je heen en weer wordt geslingerd.
 • Dit kan voor de partner vreemd aanvoelen.
 • Het lijkt net alsof je met twee verschillende persoonlijkheden te maken hebt.
 • Het gaat de ene keer weer goed en andere keer weer slecht – erg vermoeiend op de lange termijn.

Het isolatieproces van een borderliner. Een van de belangrijkste kenmerken van een persoon met borderline is om de partner te isoleren van zijn of haar sociale omgeving (bijvoorbeeld de schoonouders van de partner of de vriendkring). Dit doet diegene op een opbouwende geraffineerde wijze door eerst de sociale omgeving maar al te aardig te verwelkomen en zo de sociale omgeving voor hem of haar te winnen om vervolgens de sociale omgeving van de partner jegens hem resoluut af te wijzen.

 • De personen waarmee de partner omgaat zijn bijvoorbeeld slecht, niet aardig, laag volk, enzovoort.
 • Een borderliner kan zo hele familiedynamieken en vriendenkringen beheersen en vernielen.
 • De enige reden die de persoon met borderline daarvoor heeft om je af te zonderen is dat hij of zij zo controle over je kan blijven uitoefenen en: ‘je mag het alleen maar met mij leuk hebben’.

De persoon met borderline is immers bang dat je emotioneel verbonden kan raken met andere personen en dat wil diegene niet. De borderliner heeft immers extreme verlatingsangst en wil jou voor zichzelf hebben en houden en wil ook absoluut voorkomen dat jouw sociale omgeving je negatief beïnvloed tegenover haar.

 • Je wordt zo als partner als het ware in een val gelokt.
 • Een ander kenmerk van een persoon met borderline is dat hij of zij erg zwart-wit denkt (splitting) en dan vooral in de negatieve zin.
 • Iets is goed of iets is fout.
 • Er is weinig nuance in hun redeneringsvermogen,
 • Een ander belangrijk aspect van iemand met een borderlinestoornis is een gering inprentingsvermogen,

Wat wordt hiermee bedoeld? Het lijkt net alsof je soms tegen een muur aan het praten bent. De persoon met borderline voert een discussie en lokt een ruzie uit en een paar weken later komt diegene met precies dezelfde argumentaties bij je terug. Je had het gevoel dat alles al was besproken – maar helaas tevergeefs.

 • De persoon met borderline is dus vanwege zijn of haar beperkte inprentingsvermogen dus niet in staat om gedegen te luisteren naar je argumenten.
 • Ook kenmerkt de borderliner zich van een beperkt moreel filtermechanisme, waarbij de borderliner alles eruit kan floepen wat er zich van binnen – in het hevige emotionele innerlijke gevoelsleven van hem of haar – afspeelt.

De sociale omgeving weet zich meestal geen raad met dit afwijkende gedrag. De onzekerheid van de persoon met borderline zorgt ervoor dat diegene extreem gevoelig is voor afwijzing. Als je bijvoorbeeld één keer intimiteit afwijst, zal diegene dit zien als een regelrechte afwijzing en zal je daarvoor veelal worden gestraft.

 1. Wat je ook merkt in een relatie met een persoon met borderline is dat je constant op je hoede moet zijn.
 2. Je bent bang om iets verkeerds te doen, aangezien je anders de volle laag krijgt.
 3. Het grillige stemmingswisselende explosieve gedrag van een persoon met borderline is daar de oorzaak van: je weet nooit hoe diegene nu weer thuiskomt.

Je kunt borderline eveneens herkennen door het impulsieve karakter van de persoon. Bijvoorbeeld in extreem tijdelijk alcoholgebruik, veel geld uitgeven in een korte periode, vaak roekeloos autorijden en andere impulsieve beslissingen (impulsief vreemdgaan + seksueel losbandig gedrag).

Ze gaan vaak van de ene instabiele relatie naar de andere en van de ene baan naar de andere en het ligt altijd aan de ander of de buitenwereld. Dit laatste weten ze ook perfect over te brengen aan de sociale omgeving van zichzelf en die van zijn of haar partner, waardoor de partner zich – als de sociale omgeving van de partner de borderliner gelooft – in een isolement terecht kan komen – en dit is precies wat de onzekere persoon met borderline juist wil bereiken.

Een isolement voorkomt immers een emotionele band met een ander en zo heeft de persoon met borderliner nog steeds de hoop dat je als partner weer terugkomt bij hem of haar: de persoon met borderline kan op deze wijze blijvend controle over je uitoefenen.

Borderliners kunnen extreem aantrekkelijk zijn, aangezien ze zo wisselend en impulsief zijn. Het is altijd wat in een relatie met een persoon met borderline en dus nooit saai, maar vaak is deze relatie een verslavende (seksuele) relatie en niet een harmonische liefdevolle relatie. In de meeste gevallen is het het beste om afscheid te nemen van een persoon met borderline (als diegene zich niet laat coachen/behandelen) of je moet als man/vrouw heel sterk in je schoenen staan, aangezien de drama in de relatie steeds verder zal toenemen (aangezien de emotionele band eveneens toeneemt en zo de angst voor verlating) + DSM IV persoonlijkheid (DSM-IV (301.83)).

Het is dan ook vreemd voor de partner om achteraf van de borderliner te horen hoe intiem de relatie wel niet was, terwijl jij voor je gevoel die helemaal niet had (beeld van de ander is anders). Er is dus een verschil in perspectief op de relatie die je met elkaar had.

 1. Een andere eigenschap van een persoon met borderline is de leegte en de eenzaamheid die onder de persoonlijkheid schuilt.
 2. Dit resulteert vaak in een somber beeld op de werkelijkheid.
 3. Alles en iedereen is negatief en ze zijn in staat om daar vaak over te klagen.
 4. Een depressie ligt zo bij borderliners vaak op de loer en zelfmoordgedachten en – neigingen kunnen uiteindelijk gaan opspelen.

Het gevoel van leegte en eenzaamheid vult diegene op door zich volledig te concentreren en op te gaan in de partner of een ander slachtoffer (helperssyndroom). Op deze wijze hoeft de diegene niet terug te gaan naar zijn innerlijke wond. Dit verklaart ook waarom een persoon met borderline de relatie veel intenser heeft beleefd dan zijn of haar partner.

Het is niet gemakkelijk om een relatie met een persoon met borderline te beëindigen, aangezien de seksuele spanning tussen jullie erg hoog is en altijd is geweest en de relatiedynamiek verslavend is. Zelfs na het beëindigen van de relatie kan deze geestelijke verslaving zich jaren bij het slachtoffer destructief aandienen.

Het is daarom zeer moeilijk om uit de geestelijke gevangenis van een borderliner te kunnen stappen. Wees er op voorbereid en bedacht dat de persoon met borderline zelfs na het beëindigen van de relatie nog steeds controle over je wilt behouden en tracht je sociale omgeving blijvend van je te willen isoleren (heftige manipulatieve vorm van borderline).

Wat moet je niet doen bij iemand met borderline?

Stichting Borderline Hieronder kun je tips & trucs lezen over hoe om te gaan met jouw naaste met borderline (trekken). Deze zijn gebaseerd op de eigen ervaringen van onze ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Algemene tips die voor iedereen gelden:

Luister aandachtig naar wat er gezegd wordt. Let wel: luisteren is iets anders dan horen! Let ook op de lichaamstaal en de toon om de boodschap die uitgezonden wordt beter te begrijpen. Als je iets niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Door het stellen van vragen krijg je vaak beter inzicht in wat de ander nodig heeft. Goed gestelde vragen worden als plezierig ervaren en stimuleren tot verder vertellen. Vat in je eigen woorden samen wat er gezegd is. De ander kan dan controleren of de boodschap juist is overgekomen en kan zo nodig aanvullingen geven. Samenvatten laat zien dat je de ander wilt volgen en dat je luistert. Probeer zoveel mogelijk ik-boodschappen te praten: Je geeft aan wat jíj denkt of vindt. Dit hoeft niet overeen te komen met de mening of gedachten van de ander. Bijvoorbeeld: «Ik weet dat jij het allemaal wel mee vindt vallen, maar ik neem de kinderen vanmiddag mee, want ik vind het niet goed om ze hier te laten als je zo overstuur bent.» Gebruik korte zinnen. Dit maakt de boodschap helder en eenduidig.

Communicatie en grenzen stellen Grenzen stellen zorgt ervoor dat je niet overbelast raakt door het grenzeloze gedrag van de persoon met borderline. Daarnaast bieden grenzen degene met borderline structuur, veiligheid en duidelijkheid. Voor veel mensen is niet zozeer het stellen van grenzen, maar vooral het handhaven van grenzen heel moeilijk.

Om grenzen te kunnen stellen, moet je eerst er achter komen wat jouw eigen grenzen zijn. De ervaring leert dat men de eigen grenzen pas leert kennen als een ander er overheen gaat. Veel mensen die in contact staan met mensen met borderline durven geen grenzen te stellen aan degene met borderline uit angst dat diegene zich afgewezen voelt of extreem reageert.

Naastbetrokkenen en professionals hebben soortgelijke ervaringen met grenzen stellen en handhaven. Gestelde grenzen werken alleen als ze gehandhaafd worden; grenzen geven alleen dan structuur en veiligheid. Maak gebruik van de tips die hierboven beschreven zijn en houd verder rekening met de volgende dingen:

Praat met degene met borderline over je grenzen op een moment dat je hem/haar rustig kunt uitleggen waarom je deze grens stelt en waarom dit belangrijk voor jou is. Praat in ik-boodschappen. Stel alleen grenzen waarvan je weet dat je ze kunt handhaven. Grenzen handhaven is nog moeilijker, maar net zo belangrijk als grenzen stellen. Bedenk dat grenzen nooit star zijn, maar altijd enigszins flexibel. Vaak is het nodig om je grenzen steeds opnieuw aan degene met borderline duidelijk te maken. Wees erop voorbereid dat het stellen van grenzen in eerste instantie extreme reacties bij de persoon met borderline kan uitlokken. Maak gebruik van de communicatietips en bedenk dat iedereen uiteindelijk baat heeft bij grenzen. Grenzen stellen en handhaven moet je leren; geef jezelf de tijd.

Waar moet je rekening mee houden in het contact met iemand met borderline?

Iemand met borderline reageert vanuit zijn/haar kwetsbaarheid, de angst om in de steek gelaten te worden, negatieve kijk op zichzelf en de dingen om hem/haar heen. Dat zorgt voor conflicten en is vaak aanleiding voor borderline-gedrag. Een gewone opmerking wordt snel opgevat als kritiek. Als je dat weet en accepteert, kun je begrip en aandacht opbrengen voor de chaos die degene met borderline voelt. Vaak is borderline-gedrag een noodsignaal waarmee iemand aangeeft hoe moeilijk hij/zij het heeft. Door duidelijk, betrouwbaar en consequent te zijn, geef je veiligheid en geborgenheid. Luisteren is vaak al genoeg. Je hoeft geen oplossing klaar te hebben. Stop met het geven van goed bedoelde adviezen. Die komen meestal alleen voort uit je eigen angst en bezorgdheid. Toon respect voor de opvattingen van de ander. Gebruik duidelijk ik-boodschappen: zeg vanuit je eigen gevoel wat je denkt, zonder te proberen de gedachten van de ander in te vullen. Ga niet in op het borderline-gedrag, maar vraag of de ander iets wil vertellen over hoe zij/hij zich voelt. Moedig de ander aan om te vertellen over wat er moeilijk is en wat het voor hem/haar betekent om zo bang te zijn, stemmen te horen of depressief te zijn. Als de ander niet kan of wil praten, respecteer dat. Laat wel je bereidheid zien. Besef dat ‘er niet over willen praten’ vaak een gevoel van verdriet en machteloosheid bij jou oproept. Probeer dat te accepteren. Het hoort erbij, praat erover met iemand die naar jou wil luisteren. Vraag welke hulp de ander nodig heeft en wat hij/zij van je verwacht. Ga bij jezelf na of de verwachting van de ander voor jou haalbaar is en binnen je grenzen blijft (is emotie en verstand in evenwicht)? Bespreek wat je moeilijk vindt en wees eerlijk en duidelijk over wat je wel en niet wilt en wat je wel en niet kunt.

See also:  Wat Verdiend Een Piloot?

Om dit te kunnen moet je naar jezelf leren kijken. Dat is het moeilijkste deel, want naar jezelf kijken confronteert je met je manier van omgaan met de ander, met al je beperkingen, pijn en verdriet, hulpeloosheid en machteloosheid. Tot slot een aantal algemene tips voor communicatie:

Wees realistisch en eerlijk. Er is geen absolute waarheid. Waarheid zegt vaak iets over het moment en je eigen waarneming of beleving. Besef dat je eigen ongerustheid en zorgen een slechte raadgever zijn. Probeer objectief te zijn. Oordeel niet. Niemand heeft schuld. Iedereen moet er zelf uit komen. Iedereen doet zijn/haar uiterste best. Doe wat werkt en verlies jezelf niet in onhaalbare voorstellen. Verlaat de situatie als het gesprek tot niets leidt. Gebruik eenvoudige en directe zinnen. Wees helder en duidelijk. Hou persoon en gedrag uit elkaar. Blijf grijs denken, laat je niet meetrekken in zwart-wit denken. Blijf je bewust van wat je over wilt brengen. Gebruik desnoods de techniek van de ‘kapotte grammofoonplaat’. Onderken je eigen mening, maar hou ook ruimte voor de mening van de ander. Schenk eerst aandacht aan de gevoelens van degene met borderline, daarna aan de feiten. Leg je eigen angst en zorgen niet bij degene met borderline, zoek een andere uitlaatklep (bijvoorbeeld lotgenoten, een vriend of vriendin, professionele hulp) Maak de ander medeverantwoordelijk door hem/haar te bevragen. Kies het juiste moment uit: dus niet in een stressvolle situatie. Bedenk samen oplossingen. Maak goede afspraken.

: Stichting Borderline

Wat is een persoon met borderline?

Wat is het? – Een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een psychiatrische aandoening die iemands dagelijks functioneren erg kan beperken. Een persoon met BPS lijdt aan emotionele instabiliteit, gedragsstoornissen en is doorgaans vatbaar voor problemen in zijn relaties met anderen, zowel privé als professioneel.

Kan een borderliner verliefd zijn?

Borderline en relaties – Borderline en relaties, het is een ongelukkig huwelijk. Vaak zelfs letterlijk. Veel borderliners hebben last van verlatingsangst waardoor ze zich extreem vastklampen aan hun partner en jaloerse gevoelens zich snel ontwikkelen. Emoties worden door mensen met borderline intens beleeft.

 • Ze kunnen dus intens verliefd zijn, maar aan de andere kant ook enorm gekwetst worden en daar dan impulsief op reageren door de relatie direct te verbreken.
 • Het is niet makkelijk om een relatie te hebben met iemand die borderline heeft en voor iemand met borderline is het ook niet makkelijk om een relatie te onderhouden.

Therapie kan ervoor zorgen dat jullie elkaar beter gaan begrijpen en er een goede balans wordt gevonden. Een relatie hebben is voor een borderlinepatiënt dus wel een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk.

Kan borderline verdwijnen?

Goede prognose? – «Maar er is hoop», zo stelt de psychiater. «Borderline gaat voor de meeste mensen weer over. Na 2 jaar voldoet 35% van de klinische populatie niet meer aan de diagnostische criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Na 6 jaar is dat 69% en na 10 jaar is 90% van de lijders ‘beter'».

Maar dat ‘beter’ zijn is wel betrekkelijk. «Met ‘beter’ bedoelen we dat de cliënt niet meer voldoet aan minimaal vijf van de criteria die aanwezig moeten zijn om de diagnose borderline te mogen krijgen. Dat wil echter niet zeggen dat alle klachten verdwenen zijn». De kwaliteit van leven van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is dan ook slecht.

Kaasenbrood: «Onderzoek laat zien dat de levensvreugde die mensen met borderline ervaren, vergelijkbaar is met die van mensen met diabetes of rheuma en niet spectaculair verbetert nadat ze niet meer aan de diagnostische criteria voldoen. Het is dus een kwestie van ‘You get better, but you stay miserable'».

Met name suïcidaliteit, automutiliatie en het vermijden van situaties waarin men risico loopt verlaten te worden, blijken na verloop van tijd af te nemen. Affectieve instabiliteit en impulsiviteit blijven echter voor veel mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis jaren later nog een probleem.

Terugvalsituaties waarin mensen weer aan de klinische criteria gaan voldoen, komen echter opmerkelijk weinig voor. Na 10 jaar is slechts tussen de 10 en 20% van de patiënten teruggevallen. «Als je dat vergelijkt met andere psychiatrische aandoeningen valt dat dus mee.

Kunnen borderliners liegen?

Borderline persoonlijkheidsstoornis – Wat Is Borderline Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben extreme wisselingen in hun gevoel, stemming en gedrag. Ze zijn instabiel in het onderhouden van een beeld van zichzelf en in het onderhouden van relaties. Het wordt ook wel instabiele persoonlijkheidsstoornis genoemd of een Emotie Regulatie Stoornis (ERS).

 1. Het gedrag is onvoorspelbaar en per definitie functioneren mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis onder hun niveau.
 2. Herhaaldelijk kunnen zij zelfbeschadigende acties ondernemen, zoals snijden of krassen in de polsen of op meer verborgen plaatsen.
 3. Soms vragen zij op deze manier om hulp van anderen, uiten zij hun boosheid of proberen zij zichzelf ongevoelig te maken voor overweldigende of pijnlijke emoties.

Aangezien mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich enerzijds afhankelijk voelen en soms tegelijkertijd vijandigheid speelt, verlopen hun relaties vaak moeilijk. Soms storten zij zich in kortdurende intieme relaties, gaan vreemd en stellen overdreven vertrouwen in iemand die zij nauwelijks kennen.

 • Soms weten zij niet goed hun eigen seksuele voorkeur.
 • Van binnen voelen mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich vaak leeg.
 • Zij kunnen moeilijk een antwoord geven op de vraag: wie ben ik? Vaak voelen zij letterlijk dat hun identiteit vervloeit met die van iemand anders.
 • Iemand anders wordt als liefdevol en beschermend ervaren of juist helemaal als vijandig en bedreigend.

Zij wisselen daarom nogal eens van vertrouwenspersoon. Zij beleven mensen in goed of slecht, wel zwart-wit denken genoemd. Er kunnen perioden van achterdocht zijn evenals droomachtige toestanden die op een psychose lijken en dissociaties worden genoemd.

In zulke perioden is er wel bewustzijn van wat er gebeurt maar men maakt toch geen deel van de wereld uit. Juist tijdens zulke momenten is men geneigd om zichzelf te beschadigen, ook kan men daarmee beginnen om zo'n dissociatie uit te lokken. Alles is er dan op gericht om er even niet te zijn en even niets te hoeven voelen.

Anderen denken dan misschien dat iemand op het punt staat zelfmoord te plegen maar dat is voor betrokkene iets heel anders. Overigens kunnen er van tijd tot tijd wel overwegingen in die richting aanwezig zijn. Zorgvuldigheid is dus altijd geboden. Wanneer iemand impulsief en onberekenbaar is kan het zijn dat er meer aan de hand is.

 • Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis laten je soms maar de helft van hun leven zien.
 • De andere helft krijg je pas te zien als het te laat is en de vriendschap voorbij.
 • Dat zij zich chronisch leeg voelen bijvoorbeeld zullen ze niet gauw vertellen.
 • Dat zij kortgeleden iemand helemaal in vertrouwen hebben genomen en daarna weer als een baksteen hebben laten vallen, ook niet.

Opmerkelijk is echter dat wanneer je er direct naar vraagt je wel een eerlijk antwoord krijgt. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn vaak niet zo goed in liegen. Ze kunnen je wel kwalijk nemen dat je ze een eerlijke vraag stelt. Hoewel zij trouw en eerlijkheid dus hoog in het vaandel hebben kunnen zij niet naar die standaard leven.

Vaak spreken zij dan ook over zichzelf als niks waard, stom en lelijk. Het helpt niet dat je ze een compliment geeft. Zij kunnen daar met achterdocht op reageren. Soms blijft iemand weg zonder bericht te geven. Het kan zijn dat je je ongerust maakt en achteraf krijg je het vervelende gevoel dat het ook op een of andere manier de bedoeling was.

Je kunt je dan gemanipuleerd voelen. Pas op met dat te zeggen want iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan zich daardoor enorm beledigd en afgewezen voelen. En dat is een belangrijk kenmerk: de angst voor afwijzing en verlating. Het is vaak crisis bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

 1. De stemming wisselt tussen somber en leeg, ruzie zoekend en prikkelbaar.
 2. Er kunnen korte perioden zijn waar de greep op de werkelijkheid verloren gaat.
 3. Wanneer je lange tijd een gevoel van leegte van binnen ervaart, niet goed weet wat je wilt met je leven, twijfelt over je seksuele geaardheid of niet weet of je je vrienden wel echt wilt en kunt vertrouwen dan kan het zijn dat je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt.

Wanneer je drugs gebruikt, zomaar met mensen naar bed gaat en dingen doet waardoor je in gevaar komt dan kan dat ook een aanwijzing zijn. Ook het in jezelf krassen en snijden met een scherp voorwerp kan zo’n gevaarlijke actie zijn, of een sigaret op je arm uitdrukken, ook al vind je zelf dat het helemaal niet gevaarlijk is omdat je heus wel weet wat je doet. Wat Is Borderline Kenmerken van een Borderline Persoonlijkheidsstoornis

gevoel van leegte en eenzaamheid impulsiviteit moeite met sociale contacten stemmingswisselingen (als reactie op gebeurtenissen) angst om verlaten te worden rigide denkbeelden (zwart/wit denken) laag zelfbeeld (neiging tot) zelfbeschadiging boosheid, woede en agressie dissociatie (veranderde bewustzijnstoestand, lijkt op dagdromen en ‘van de wereld zijn’, veroorzaakt door angstgevoelens)

Het komt voor dat iemand met een borderline stoornis ook ADHD of een angststoornis heeft. Een borderline stoornis gaat ook vaak gepaard met depressie en verslavingsproblematiek. Borderline is een vorm van een persoonlijkheidsstoornis en wordt ook wel een Emotie Regulatie Stoornis (ERS) genoemd.

Heeft iemand met borderline spijt?

Beeld via Davide Illini / Stocksy Borderline-persoonlijkheidsstoornis is een van de meest onbegrepen geestelijke aandoeningen die er zijn. Het Amerikaanse National Institute of Mental Health geeft een nogal vage definitie van borderline: een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door «instabiele stemmingen, gedrag en relaties.» Borderline kan erg verschillen van geval tot geval, maar de kwalificerende kenmerken zijn onder andere weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld, chronische gevoelens van leegte, verlatingsangst en problemen met het beheersen van je emoties.

 • Borderliners hebben vaak ook moeite om een relatie te beginnen en te onderhouden, en worden regelmatig door hun omgeving gezien als manipulatief.
 • Toch is de realiteit voor veel borderliners anders dan de stereotypes.
 • Veel patiënten leiden – met behandelingen zoals dialectische gedragstherapie – een gelukkig leven en hebben een goede relatie met hun partners, ouders en vrienden.

We spraken drie vrouwen over hoe het voor hen is om een borderline-persoonlijkheidsstoornis te hebben. VICE: Hoe was het om te ontdekken dat je borderline hebt? Amanda Wang: Veel borderline-patiënten zijn het in de eerste instantie niet eens met hun diagnose, maar voor mij voelde het als een opluchting.

Ik kreeg een behandeling die specifiek toegespitst was op mijn diagnose en dacht: wow, hoe kan het dat ik hier niet tien jaar geleden al achterkwam? Hoe zijn je relaties beïnvloed door het hebben van een borderline-stoornis? Volgens mij is het hebben van vluchtige relaties een veelvoorkomend symptoom van borderline, maar er zijn honderden manieren om borderline te hebben.

Ik denk dat ik iets meer uniek was, want ik had niet echt problemen met mijn relaties. Dat hielp me ook om er makkelijker voor uit te komen. Welke misvatting over borderline stoort je het meest? Dat borderliners manipulatief zijn. Als iemand zelf zou ervaren waar wij doorheen gaan, uur na uur, dag na dag, zou diegene wel begrijpen waarom we ons zo gedragen.

De dingen die we doen lijken soms manipulatief, maar komen voort uit een wanhopige behoefte om werkelijk aansluiting te vinden bij iemand, en een ander te laten begrijpen hoe het is om in onze schoenen te staan. Borderliners zijn erg impulsief, maar ik geloof echt dat dat is hoe we proberen te communiceren met andere mensen.

Maar anderen zien dat vaak als manipulatief gedrag. «Als iemand zelf zou ervaren waar wij doorheen gaan, uur na uur, dag na dag, zou diegene wel begrijpen waarom we ons zo gedragen.» Wat zou je tegen anderen met borderline willen zeggen? Ik had graag gewild dat ik de symptomen eerder had gezien.

 • Ik werd volgens mij gediagnosticeerd in 2007, toen ik ongeveer 27 jaar oud was, maar ik heb ermee geworsteld sinds ik een tiener was.
 • Ik heb sinds mijn puberteit veel artsen en therapeuten bezocht, maar geen van hen heeft ooit iets gezegd over borderline.
 • Pas toen ik in een crisis terechtkwam en in het ziekenhuis belandde, kreeg ik de juiste diagnose.

Ik vraag me af of er een manier is om de diagnose te stellen voordat je in een crisis belandt, want dat is een enge plek om te zijn. VICE: Van welke symptomen van borderline had jij het meeste last? Debbie Corso: Ik had vooral last van een identiteitsverstoring: ik wist niet wie ik was en gedroeg me bij elke persoon weer totaal anders.

Niet zoals je je een beetje anders gedraagt tegenover je baas dan als je met je vriendje bent – dat is normaal. Bij mij was het extreem, en dat was uiteindelijk het criterium dat leidde tot mijn diagnose. Hoe voelde je je toen als je een slechte dag had? Er waren eindeloos veel scenario’s en verschillende triggers die er toen voor konden zorgen dat ik een slechte dag had – maar mijn grootste trigger was als mijn partner even weg moest.

Daar had ik al last van als hij naar zijn werk ging, maar vooral als hij op zakenreis moest of een dag of twee bij zijn familie op bezoek ging. Ik stortte dan volledig in. Ik kon niet meer eten, kreeg buikpijn en huilbuien van angst en verdriet, kon me nergens meer op concentreren, en reageerde vaak kribbig op andere mensen.

 • Ik voelde me totaal hulpeloos en afhankelijk.
 • Waarom denk je dat zelfmoordpogingen zo vaak voorkomen onder borderline-patiënten? Als iemand dreigt om zelfmoord te plegen moet je dat natuurlijk serieus nemen, want veel mensen voegen de daad bij het woord – ik geloof dat tien procent van alle borderliners uiteindelijk zelfmoord pleegt.

Maar voor mij – en dit geldt niet voor iedereen – was het vooral een wanhopige schreeuw om hulp. Maar het was geen poging om iemand te manipuleren, het was niet zo van: ik zeg gewoon dat ik mezelf van kant ga maken zodat mensen eindelijk naar me luisteren.

 1. Ik was me niet zo bewust van wat ik aan het doen was.
 2. Ik denk dat je gevoelens vaak zo intens kunnen zijn, dat je niet meer weet hoe je je op een andere manier moet uitdrukken.
 3. Je denkt dat je wil sterven, omdat je denkt dat sterven de enige uitweg is.
 4. Maar wat je eigenlijk wil, is dat er iemand met zijn volledige aandacht bij jou is, bij je gaat zitten, je begrijpt en weet dat dit moment weer voorbij gaat, en dat je je weer goed gaat voelen.
See also:  Hoe Werkt Een Hybride Warmtepomp?

«Je hebt geen idee hoe ernstig mijn aanvallen zijn en hoe slecht ik me voel.» Wat vind je van dialectische gedragstherapie, de voornaamste behandeling van borderline? Om eerlijk te zijn dacht ik de eerst paar maanden alleen maar: dit is echt bullshit –ruiken aan essentiële lavendeloliën gaat me echt niet helpen om te kalmeren.

Dan vroegen ze of ik een knuffeldier wilde aaien, en zei ik: «Nee, je hebt geen idee hoe ernstig mijn aanvallen zijn en hoe slecht ik me voel. Dit is te simpel.» Dat was na ongeveer drie maanden. Maar het begon toch te werken. Ik begon veranderingen in mijn leven op te merken. Nog geen enorme veranderingen, omdat ik nog maar zes maanden bezig was, maar ik was me er veel meer bewust van wanneer ik emoties voelde opkomen.

Mindfulness hielp me om het rustiger aan te doen, en ik had minder last van woedeaanvallen. Dat gebeurt nu nog maar zelden. VICE: Zijn mensen verbaasd als ze horen dat je borderline hebt? Tami Green: De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Mensen in mijn omgeving wisten ook niet wat ze ermee aan moesten.

Ze wisten vaak niet wat ze moesten zeggen, maar er waren er ook veel die zeiden: «Godzijdank zijn er meer mensen zoals ik.» Maar ik kwam ook wel mensen tegen die een stigmatiserend beeld van borderline hadden, en het ook niet echt begrepen. Wat is een van de grootste misvattingen over borderliners? Dat ze gemeen of manipulatief zijn.

Ik weet dat het gedrag zo overkomt, maar dat is in de meeste gevallen absoluut niet de bedoeling. Borderliners zijn heel gevoelige, goedhartige en zorgzame mensen. Manipulatie is dat je nadenkt over een strategie om te krijgen wat je wilt. Als je aan borderline lijdt, denk je daar niet aan – je doet gewoon.

En je hebt vaak veel spijt van de dingen die je doet en zegt, en zou willen dat je je beter kon beheersen. «Borderliners zijn heel gevoelige, goedhartige en zorgzame mensen.» Hoe ontdekte je uiteindelijk dat je borderline had? Er was toen ik suïcidaal werd. Ik kreeg ongeveer tien jaar geleden zelfmoordneigingen, en daardoor ging mijn therapeut kijken naar borderline, omdat veel therapeuten borderline associëren met suïcidale neigingen.

Dat is hoe ik uiteindelijke gediagnosticeerd werd met borderline. Wat waren de andere theorieën, voor deze diagnose? Posttraumatische-stressstoornis of depressie. Dat waren de voornaamste. Hoe is je relatie met je kinderen nu, vergeleken met vroeger? Ik heb een aantal jaar geen contact gehad met mijn kinderen.

 • Zij waren het zat om met mij om te moeten gaan, en ik moest aan mezelf gaan werken, hoe pijnlijk het ook was voor beide partijen om elkaar niet te zien.
 • Ik maakte de beslissing dat ik er alles aan ging doen om beter te worden en een betere moeder te worden.
 • Ik deed hard mijn best.
 • Mijn doel was dat wanneer ik weer een band kreeg met mijn kinderen, ze me alles zouden kunnen vertellen en ik dan kalm zou kunnen blijven.

Dat was heel moeilijk. Het ging niet over mij en mijn gevoelens, maar om het houden van hen. Lees ook: Hoe borderline een einde maakte aan mijn leven als feestbeest Ik ben Ida Hoe is het om iemand te daten die borderline heeft? Dit artikel verscheen eerder op Broadly, de nieuwste site van VICE.

Wat is erger borderline of bipolaire stoornis?

Wat is het verschil tussen een bipolaire stoornis en een borderline stoornis? – Een bipolaire stoornis heeft veel weg van een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar de twee persoonlijkheidsstoornis zijn wel verschillend. Een van de grootste verschillen is dat bij een bipolaire stoornis de stemmingsveranderingen een stuk langer duren (weken tot maanden) dan bij een borderline stoornis (uren tot dagen).

Hebben borderliners vrienden?

Borderline heeft vaak veel invloed op verschillende gebieden in iemands leven. Denk bijvoorbeeld aan de school- en werkcarrière, op de zelfzorg, het gedrag van iemand en ook op de relaties met andere mensen. Het kan lastiger zijn om relaties en vriendschappen aan te gaan en deze ook te onderhouden.

Voor mensen zonder borderline is dit soms moeilijk om te begrijpen. In deze blog zal ik uitleggen waarom deze zaken voor iemand met borderline soms lastiger kunnen zijn. ♥ Te betrokken Het kan zijn dat mensen met borderline nieuwe mensen ontmoeten en dat ze hen gelijk behandelen alsof het al goede vrienden van zijn.

Mensen met borderline kunnen zich te veel betrokken voelen bij een persoon terwijl de ander wel meer een afstand voelt. Kleine relaties kunnen al een hoop voor iemand betekenen. Dit kan tot scheve verhoudingen in een vriendschap leiden. ♥ Impulsiviteit Iemand met borderline kan ontzettend impulsief zijn en dit kan voor omstanders moeilijk zijn om mee om te gaan. Middelenmisbruik en zelfbeschadiging zijn voorbeelden van impulsieve acties. Dit kan moeilijk te begrijpen zijn voor de omgeving, want waarom doet iemand dat? Het is dan voor hen lastig om dit als onderdeel van de ziekte te zien en het te begrijpen.

Helemaal als het meerdere malen gebeurt. Mensen kunnen het zat raken en het gevoel hebben dat je het expres doet. Het zorgt voor onbegrip en dat maakt vriendschappen en relaties moeilijk. Als je mensen om je heen hebt die het wél als onderdeel van de ziekte kunnen zien, dan zullen ze begrijpen dat die impulsieve acties niet iets is wat je expres doet.

♥ Dingen persoonlijk opvatten Mensen met borderline zijn vaak overgevoelig voor de emoties van anderen. Elke wijziging in de manier van praten of lichaamstaal kan persoonlijk opgevat worden. Als iemand bijvoorbeeld gefrustreerd kijkt, kan iemand met borderline er meteen vanuit gaan dat hij of zij die persoon ergert en dat diegene daarom zo kijkt.

 • Borderliners’ kunnen daarom ook veel om bevestiging vragen.
 • Voor de omgeving is het vaak niet erg om een aantal keer te bevestigen dat het niet aan die persoon ligt, maar het kan vervelend worden als ze dat vaker moeten doen, omdat ze niet worden geloofd.
 • ♥ Afhankelijkheid Mensen met borderline kunnen enorm afhankelijk zijn van anderen om hun emotionele behoeften te vervullen.

Ze hebben anderen nodig die hen de bevestiging geven dat ze genoeg, goed en leuk zijn. Als ze van de ander niet ervaren dat ze goed genoeg zijn, dan vinden ze het heel moeilijk om die waardering wel uit zichzelf te halen. Mensen zonder borderline hebben niet van iedereen de bevestiging nodig dat ze leuk en aardig zijn. ♥ Verlatingsangst Voor veel mensen met borderline geldt dat ze ontzettend bang zijn dat mensen hen in de steek zullen laten of dat ze hen zullen afwijzen. Mensen met borderline voelen zich vaak eenzaam en dat gevoel kan versterkt worden door deze angsten.

 1. Zodra ze een zekere mate van afstand beginnen te voelen, kunnen ‘borderliners’ opeens een hoop extra moeite steken in de relatie om te voorkomen dat de afstand nog groter wordt en ze verlaten zullen worden.
 2. Vaak is het gevoel dat er een afstand is helemaal niet terecht waardoor het voor de omgeving ook weer lastig kan zijn om mee om te gaan.

Mensen begrijpen dan niet wat er verkeerd is gegaan waardoor iemand zich opeens zo voelt en vinden het gek als iemand opeens zoveel extra moeite in de relatie probeert te steken. Wat hierboven staat, is natuurlijk heel zwart-wit. Niet iedereen met borderline is hetzelfde en niet iedereen zal zich hier dus ook in herkennen.

 1. Het lijkt nu ook heel negatief wat er allemaal staat, maar we moeten niet vergeten dat relaties met mensen met borderline ook veel positieve effecten kunnen hebben.
 2. Mensen met borderline zijn vaak empathische, gevoelige mensen en hebben daarom meer aandacht voor de behoeften en problemen van de ander.

Daarnaast zijn ze vaak een vrolijk en spontaan gezelschap. Ik denk zelf dat het belangrijk is dat we ook een onderscheid maken tussen de persoon en zijn of haar ziekte. Iemand ís niet de ziekte, maar hééft de ziekte. ♥ Fotografie: Lauren Rushing

Hoe manipuleert een borderliner?

Borderline-er Relatieslachtoffer borderline Het slachtoffer spant zich tot het uiterste in maar niets is ooit goed genoeg. Moe van alleen maar geven en het hem/haar naar de zin maken, uzelf helemaal wegcijferen om maar geen ruzie te krijgen of nog ergerslaag krijgen.

 • Continue alleen maar naar hun ogen kijken om te weten hoe je dag zal verlopen.
 • Zenuwen gieren door u heen door zijn/haar gedrag van aantrekken en afstoten.
 • U krijgt onterechte beschuldigingen en als u ze betrapt op leugens dan blijven ze ontkennen.
 • Enmerkend voor een persoon met borderline is het manipuleren.

Borderliners weten vaak situaties naar hun hand te zetten en zorgen ervoor dat het altijd uw fout of uw schuld is als dingen niet gaan zoals zij wensen of gehoopt hadden. Dit gebeurt met name doordat ze verbaal sterk kunnen zijn of door hun woede uitbarstingen.

 • Ik hoor vaak een kreet uit onmacht «hij/zij maakt mijn leven kapot», «het lukt mij maar niet met hem/haar te breken want ik ben verslaafd aan hem/haar geworden».
 • Juist door het gedrag van aantrekken en afstoten van iemand die borderline heeft, kan een partner heel moeilijk van hem/haar loskomen.
 • En doordat u vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, wilt u blijven zorgen en hopen dat het goed komt tussen jullie.

Iemand met borderline heeft zijn/haar eigen lijdensweg en is alleen maar bezig om te overleven. Om de dag, week, maand, jaren door te komen met het gebruik van uw goedgelovigheid. Daarbij maken ze misbruik van uw zorgzaamheid. Voor deze mensen is het ook net als u een hel maar u mag zich hier niet in mee laten trekken.

 • Doordat mensen met borderline verlatingsangst hebben, claimen ze u.
 • Ze zijn heel onzeker waardoor ze extreem jaloers kunnen worden.
 • Ze denken vaak heel zwart wit met de grote kans dat u nu hun beste vriend bent en plotsklaps hun vijand.
 • Ze kunnen naar en snauwerig doen en zoeken vaak uit het niets ruzie zodat u na afloop van de ruzie denkt «hoe is het begonnen?», «wat was de aanleiding?», «heb ik het nu echt zo verkeerd gedaan?», «zei ik iets verkeerds?», «het zal wel door mij komen dat er ruzie kwam.».

Dit gebeurt zo vaak dat er op den duur alleen nog maar «sorry» en «het spijt mij» in uw woordenboek voorkomt en overal dozen tissues staan om uw tranen te verbergen. Uw hart staat in brand van alle opkroppingen, keelpijn door al het zwijgen wat u doet om ruzie te voorkomen en bonkende hoofdpijn van alle spanningen.

Uw intuïtie is in de war, u kan uw vinger er niet meer opleggen of hij/zij wel of geen buitenechtelijke relatie heeft. Spreekt hij/zij de waarheid of kan hij/zij liegen zonder met de ogen te knipperen, liegen is een tweede taal. U wordt inwendig opgevreten en u verteert van binnen. U wil het juist zo goed hebben maar ineens gaat ook bij u het licht uit, maar vanuit het donker ziet u een lichtpuntje op weg naar een betere toekomst.

Laat mij voor u dat lichtpuntje zijn. Ik begrijp uw gevoel heel goed Zodra u voor uzelf heeft gekozen, begint de weg voor u om op eigen benen te staan en ook om grenzen te stellen. Dit zeg ik omdat er een grote kans bestaat dat u onzeker en paranoia bent geworden door uw (ex)partner.

 • U moet herstellen om te weten door wie u wel of niet gemanipuleerd wordt, u moet weer leren zelf keuzes te maken en te leren vertrouwen op uw intuïtie.
 • U bent een mooi en bijzonder persoon, alleen moet u dat nog zelf gaan voelen en geloven.
 • U moet weten dat u er mag zijn en dat u genoeg in uw mars heeft om te bereiken wat u wilt bereiken.

Als u de kracht vindt om bij de persoon die u kwelt weg te gaan, kunnen wij gerechtelijke hulp en therapie aanbieden. Wij willen meewerken om uw wonden te laten helen en uw toekomst er beter uit te laten zien zodat u niet meer achterom hoeft te kijken.

U bent een ervaring rijker en zult sterker in het leven staan. Benamingen In 1980 werd de aandoening opgenomen in het diagnostisch handboek van psychiaters, de Diagnostic Statistic Manual (DSM), als borderline persoonlijkheidsstoornis. In de dagelijkse praktijk wordt meestal gesproken van een borderlinestoornis of kortweg borderline.

Het blijkt dat de medische wereld een steeds grotere afkeer krijgt van de begrippen borderline persoonlijkheidsstoornis en borderline syndroom omdat deze te vaag en veelomvattend zijn. Daarom is er een nieuwe term die vaak wordt gebruikt voor deze persoonlijkheidsstoornis en dat is de Emotionele Regulatiestoornis (ERS).

4 daags herstel (u bent dan 4 dagen van huis) EFT therapie om u van uw pijnlijke emoties te bevrijden (trauma’s en nare gedachtes, relatieverslaving etc.) 1 daagse workshop

Kenmerken van een persoon met borderline?

Ziet vaak alles zwart wit Vertoont roekeloos gedrag Heeft extreme verlatingsangst Heeft instabiele relaties (overmatig idealiseren en kleineren) Is suïcidaal, dreigt met zelfmoord of zelfverminking Heeft paranoïde ideeën Heeft intense woedeaanvallen (vechtpartijen, driftbuiten) Kan niet met geld omgaan Is verslavingsgevoelig (sex, drugs, drank, gokken, koopverslaafd) Heeft een gevoel van leegte Bang om alleen te zijn, verlatingsangst Claimt andere mensen Is depressief Identiteitsstoornis Heeft wisselende gevoelens Vraagt veel aandacht

Ingeschreven bij KvK 020809280000 BTW nr NL174626290B02 : Borderline-er

Heeft iemand met borderline empathie?

Borderline persoonlijkheidsstoornis Symptomen De diagnose borderline wordt vaak laat of in het geheel niet gesteld. Wellicht omdat andere stoornissen en problemen het stellen van de diagnose bemoeilijken.Volgens de DSM-IV, het handboek voor psychiatrische diagnostiek, heb je een borderline-persoonlijkheidsstoornis als er sprake is van het volgende: Je vertoont een patroon van instabiele relaties, een voortdurend veranderend zelfbeeld, stemmingswisselingen en problemen met impulsbeheersing.

Dit patroon blijkt uit het feit dat je minstens vijf van de volgende slecht aangepaste eigenschappen vertoont: 1. Je spant je tot het uiterste in om al dan niet ingebeelde verlating door anderen te voorkomen.2. Je relaties met anderen hebben een heftig karakter vol ups en downs.3. Je hebt een voortdurend verschuivend beeld van wie je bent of waar je in gelooft.4.

Je hebt moeite zelfdestructieve impulsen onder controle te houden.5. Je dreigt met zelfdoding, doet pogingen daartoe of brengt jezelf verminkingen toe.6. Je stemming wisselt snel en alterneert tussen intense droefheid, kribbigheid of nerveuze gespannenheid.7.

Diep van binnen voel je je alleen maar leeg.8. Je woede staat dikwijls in geen enkele verhouding tot de omstandigheden.9. Wanneer je onder veel stress staat, word je paranoïde of krijg je depersonalisatieverschijnselen. Empathie-test Simon Baron-Cohen bespreekt in zijn boek Nul empathie stoornissen waarbij gebrekkige empathie een rol speelt.

Borderline is één van die stoornissen. Volgens Baron-Cohen zijn herkenning en respons de twee belangrijkste componenten van empathie. Mensen met borderline kunnen met beide moeite hebben – in elk geval slagen ze er niet in om op anderen te reageren met een passende emotie, en daarnaast hebben ze mogelijk ook moeite met het goed aflezen van intenties en emoties van de gezichten van anderen.

In Nul empathie van Baron-Cohen is een vragenlijst opgenomen waarmee je zelf je empathiequotiënt kunt berekenen. Deze is gratis te downloaden. De vragen van deze schaal zijn zo geformuleerd dat ze betrekking hebben op de twee voornaamste componenten van empathie (herkenning en respons). De schaal onderscheidt mensen die moeite hebben met empathie, van mensen die er geen moeite mee hebben.

: Borderline persoonlijkheidsstoornis

Waarom kwetsen borderliners?

Doordat ze niet weten hoe ze die spanning op een gezonde manier kwijt kunnen raken, kiezen mensen met borderline bewust of onbewust voor oplossingen waarmee zichzelf juist in de problemen brengen, zich pijn doen of anderen kwetsen.

Hoe lang duurt een borderline aanval?

Wat is borderline | Stichting Borderline Mensen met Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg BPS of Borderline) hebben last van sterke wisselingen in hun stemming, gedachten en gedrag. Hierdoor lopen ze vaak vast in het dagelijks leven. Ze zeggen bijvoorbeeld plotseling hun baan op, slagen er maar niet in om een opleiding af te maken of om vriendschappen en relaties te behouden.

 1. Iemand met BPS heeft moeite om zijn emoties te beheersen en heeft vaak het gevoel dat die hem overspoelen.
 2. Een kleine tegenslag kan al leiden tot een intense woedeaanval of depressie.
 3. Deze onvoorspelbare stemmingswisselingen duren vaak een paar uur en bijna nooit langer dan een paar dagen.
 4. Iemand met Borderline reageert vaak impulsief en dat kan leiden tot negatieve gevolgen zoals geldverspilling, alcohol- en drugsmisbruik, instabiele (seksuele) contacten of eetbuien.

Ook kan het zijn dat iemand met BPS zichzelf snijdt of op een andere manier beschadigt. Mensen met Borderline zijn vaak bang om in de steek gelaten te worden en voelen zich snel afgewezen. Zij voelen zich eenzaam en hebben een wisselend beeld van zichzelf.

See also:  Wat Heerst Er Nu?

Wat is een stille borderliner?

Kenmerken van borderline – Maar hoe weet je of je borderline hebt? De diagnose hiervoor kan gesteld worden door een psycholoog. Er zijn (stille) borderline kenmerken waar je op kan letten bij jezelf of iemand in je omgeving. Iemand met borderline is vaak bang om in de steek gelaten te worden en voelt zich ook snel afgewezen.

Wat te doen met iemand die borderline heeft?

Tips uit ervaring van Ronald –

Als je met iemand met borderline probeert te praten; vertel dan je verhaal in ik-vorm en betrek het verhaal op jezelf om te voorkomen dat je in een verwijtende sfeer komt. Probeer discussie te voorkomen. Als dat niet lukt, stap er dan zelf uit en benoem dit ook. Laat iemand zelf fouten maken en de verantwoording nemen. Beweeg niet met iemand mee, maar houd hem of haar een spiegel voor. Geef geen ongevraagd advies, hoe moeilijk dit ook is. Praat met de mensen om je heen zodat je je verhaal kwijt kunt. Betrek je gezin erbij, al is het op hoofdlijnen, om tekst en uitleg te geven. Bescherm ook de andere gezinsleden, indien nodig, en geef ook hen aandacht. Neem ook tijd voor jezelf. Houd je eigen leven en steek energie in je vrienden en andere dingen die je leuk vindt.

Lees meer over de verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen, *Ronald is niet zijn echte naam

Hoe manipuleert een borderliner?

Borderline-er Relatieslachtoffer borderline Het slachtoffer spant zich tot het uiterste in maar niets is ooit goed genoeg. Moe van alleen maar geven en het hem/haar naar de zin maken, uzelf helemaal wegcijferen om maar geen ruzie te krijgen of nog ergerslaag krijgen.

Continue alleen maar naar hun ogen kijken om te weten hoe je dag zal verlopen. Zenuwen gieren door u heen door zijn/haar gedrag van aantrekken en afstoten. U krijgt onterechte beschuldigingen en als u ze betrapt op leugens dan blijven ze ontkennen. Kenmerkend voor een persoon met borderline is het manipuleren.

Borderliners weten vaak situaties naar hun hand te zetten en zorgen ervoor dat het altijd uw fout of uw schuld is als dingen niet gaan zoals zij wensen of gehoopt hadden. Dit gebeurt met name doordat ze verbaal sterk kunnen zijn of door hun woede uitbarstingen.

Ik hoor vaak een kreet uit onmacht «hij/zij maakt mijn leven kapot», «het lukt mij maar niet met hem/haar te breken want ik ben verslaafd aan hem/haar geworden». Juist door het gedrag van aantrekken en afstoten van iemand die borderline heeft, kan een partner heel moeilijk van hem/haar loskomen. En doordat u vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, wilt u blijven zorgen en hopen dat het goed komt tussen jullie.

Iemand met borderline heeft zijn/haar eigen lijdensweg en is alleen maar bezig om te overleven. Om de dag, week, maand, jaren door te komen met het gebruik van uw goedgelovigheid. Daarbij maken ze misbruik van uw zorgzaamheid. Voor deze mensen is het ook net als u een hel maar u mag zich hier niet in mee laten trekken.

Doordat mensen met borderline verlatingsangst hebben, claimen ze u. Ze zijn heel onzeker waardoor ze extreem jaloers kunnen worden. Ze denken vaak heel zwart wit met de grote kans dat u nu hun beste vriend bent en plotsklaps hun vijand. Ze kunnen naar en snauwerig doen en zoeken vaak uit het niets ruzie zodat u na afloop van de ruzie denkt «hoe is het begonnen?», «wat was de aanleiding?», «heb ik het nu echt zo verkeerd gedaan?», «zei ik iets verkeerds?», «het zal wel door mij komen dat er ruzie kwam.».

Dit gebeurt zo vaak dat er op den duur alleen nog maar «sorry» en «het spijt mij» in uw woordenboek voorkomt en overal dozen tissues staan om uw tranen te verbergen. Uw hart staat in brand van alle opkroppingen, keelpijn door al het zwijgen wat u doet om ruzie te voorkomen en bonkende hoofdpijn van alle spanningen.

 1. Uw intuïtie is in de war, u kan uw vinger er niet meer opleggen of hij/zij wel of geen buitenechtelijke relatie heeft.
 2. Spreekt hij/zij de waarheid of kan hij/zij liegen zonder met de ogen te knipperen, liegen is een tweede taal.
 3. U wordt inwendig opgevreten en u verteert van binnen.
 4. U wil het juist zo goed hebben maar ineens gaat ook bij u het licht uit, maar vanuit het donker ziet u een lichtpuntje op weg naar een betere toekomst.

Laat mij voor u dat lichtpuntje zijn. Ik begrijp uw gevoel heel goed Zodra u voor uzelf heeft gekozen, begint de weg voor u om op eigen benen te staan en ook om grenzen te stellen. Dit zeg ik omdat er een grote kans bestaat dat u onzeker en paranoia bent geworden door uw (ex)partner.

 1. U moet herstellen om te weten door wie u wel of niet gemanipuleerd wordt, u moet weer leren zelf keuzes te maken en te leren vertrouwen op uw intuïtie.
 2. U bent een mooi en bijzonder persoon, alleen moet u dat nog zelf gaan voelen en geloven.
 3. U moet weten dat u er mag zijn en dat u genoeg in uw mars heeft om te bereiken wat u wilt bereiken.

Als u de kracht vindt om bij de persoon die u kwelt weg te gaan, kunnen wij gerechtelijke hulp en therapie aanbieden. Wij willen meewerken om uw wonden te laten helen en uw toekomst er beter uit te laten zien zodat u niet meer achterom hoeft te kijken.

 • U bent een ervaring rijker en zult sterker in het leven staan.
 • Benamingen In 1980 werd de aandoening opgenomen in het diagnostisch handboek van psychiaters, de Diagnostic Statistic Manual (DSM), als borderline persoonlijkheidsstoornis.
 • In de dagelijkse praktijk wordt meestal gesproken van een borderlinestoornis of kortweg borderline.

Het blijkt dat de medische wereld een steeds grotere afkeer krijgt van de begrippen borderline persoonlijkheidsstoornis en borderline syndroom omdat deze te vaag en veelomvattend zijn. Daarom is er een nieuwe term die vaak wordt gebruikt voor deze persoonlijkheidsstoornis en dat is de Emotionele Regulatiestoornis (ERS).

4 daags herstel (u bent dan 4 dagen van huis) EFT therapie om u van uw pijnlijke emoties te bevrijden (trauma’s en nare gedachtes, relatieverslaving etc.) 1 daagse workshop

Kenmerken van een persoon met borderline?

Ziet vaak alles zwart wit Vertoont roekeloos gedrag Heeft extreme verlatingsangst Heeft instabiele relaties (overmatig idealiseren en kleineren) Is suïcidaal, dreigt met zelfmoord of zelfverminking Heeft paranoïde ideeën Heeft intense woedeaanvallen (vechtpartijen, driftbuiten) Kan niet met geld omgaan Is verslavingsgevoelig (sex, drugs, drank, gokken, koopverslaafd) Heeft een gevoel van leegte Bang om alleen te zijn, verlatingsangst Claimt andere mensen Is depressief Identiteitsstoornis Heeft wisselende gevoelens Vraagt veel aandacht

Ingeschreven bij KvK 020809280000 BTW nr NL174626290B02 : Borderline-er

Wat verergert borderline?

Vooral traumatische en ingrijpende ervaringen in de jeugd kunnen borderline veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Maar ook minder duidelijke ervaringen, zoals emotionele verwaarlozing of een onbewust gevoel van onveiligheid, kunnen borderline verergeren.

Kunnen borderliners liegen?

Borderline persoonlijkheidsstoornis – Wat Is Borderline Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben extreme wisselingen in hun gevoel, stemming en gedrag. Ze zijn instabiel in het onderhouden van een beeld van zichzelf en in het onderhouden van relaties. Het wordt ook wel instabiele persoonlijkheidsstoornis genoemd of een Emotie Regulatie Stoornis (ERS).

 • Het gedrag is onvoorspelbaar en per definitie functioneren mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis onder hun niveau.
 • Herhaaldelijk kunnen zij zelfbeschadigende acties ondernemen, zoals snijden of krassen in de polsen of op meer verborgen plaatsen.
 • Soms vragen zij op deze manier om hulp van anderen, uiten zij hun boosheid of proberen zij zichzelf ongevoelig te maken voor overweldigende of pijnlijke emoties.

Aangezien mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich enerzijds afhankelijk voelen en soms tegelijkertijd vijandigheid speelt, verlopen hun relaties vaak moeilijk. Soms storten zij zich in kortdurende intieme relaties, gaan vreemd en stellen overdreven vertrouwen in iemand die zij nauwelijks kennen.

Soms weten zij niet goed hun eigen seksuele voorkeur. Van binnen voelen mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich vaak leeg. Zij kunnen moeilijk een antwoord geven op de vraag: wie ben ik? Vaak voelen zij letterlijk dat hun identiteit vervloeit met die van iemand anders. Iemand anders wordt als liefdevol en beschermend ervaren of juist helemaal als vijandig en bedreigend.

Zij wisselen daarom nogal eens van vertrouwenspersoon. Zij beleven mensen in goed of slecht, wel zwart-wit denken genoemd. Er kunnen perioden van achterdocht zijn evenals droomachtige toestanden die op een psychose lijken en dissociaties worden genoemd.

 • In zulke perioden is er wel bewustzijn van wat er gebeurt maar men maakt toch geen deel van de wereld uit.
 • Juist tijdens zulke momenten is men geneigd om zichzelf te beschadigen, ook kan men daarmee beginnen om zo'n dissociatie uit te lokken.
 • Alles is er dan op gericht om er even niet te zijn en even niets te hoeven voelen.

Anderen denken dan misschien dat iemand op het punt staat zelfmoord te plegen maar dat is voor betrokkene iets heel anders. Overigens kunnen er van tijd tot tijd wel overwegingen in die richting aanwezig zijn. Zorgvuldigheid is dus altijd geboden. Wanneer iemand impulsief en onberekenbaar is kan het zijn dat er meer aan de hand is.

 • Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis laten je soms maar de helft van hun leven zien.
 • De andere helft krijg je pas te zien als het te laat is en de vriendschap voorbij.
 • Dat zij zich chronisch leeg voelen bijvoorbeeld zullen ze niet gauw vertellen.
 • Dat zij kortgeleden iemand helemaal in vertrouwen hebben genomen en daarna weer als een baksteen hebben laten vallen, ook niet.

Opmerkelijk is echter dat wanneer je er direct naar vraagt je wel een eerlijk antwoord krijgt. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn vaak niet zo goed in liegen. Ze kunnen je wel kwalijk nemen dat je ze een eerlijke vraag stelt. Hoewel zij trouw en eerlijkheid dus hoog in het vaandel hebben kunnen zij niet naar die standaard leven.

 • Vaak spreken zij dan ook over zichzelf als niks waard, stom en lelijk.
 • Het helpt niet dat je ze een compliment geeft.
 • Zij kunnen daar met achterdocht op reageren.
 • Soms blijft iemand weg zonder bericht te geven.
 • Het kan zijn dat je je ongerust maakt en achteraf krijg je het vervelende gevoel dat het ook op een of andere manier de bedoeling was.

Je kunt je dan gemanipuleerd voelen. Pas op met dat te zeggen want iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan zich daardoor enorm beledigd en afgewezen voelen. En dat is een belangrijk kenmerk: de angst voor afwijzing en verlating. Het is vaak crisis bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

 • De stemming wisselt tussen somber en leeg, ruzie zoekend en prikkelbaar.
 • Er kunnen korte perioden zijn waar de greep op de werkelijkheid verloren gaat.
 • Wanneer je lange tijd een gevoel van leegte van binnen ervaart, niet goed weet wat je wilt met je leven, twijfelt over je seksuele geaardheid of niet weet of je je vrienden wel echt wilt en kunt vertrouwen dan kan het zijn dat je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt.

Wanneer je drugs gebruikt, zomaar met mensen naar bed gaat en dingen doet waardoor je in gevaar komt dan kan dat ook een aanwijzing zijn. Ook het in jezelf krassen en snijden met een scherp voorwerp kan zo’n gevaarlijke actie zijn, of een sigaret op je arm uitdrukken, ook al vind je zelf dat het helemaal niet gevaarlijk is omdat je heus wel weet wat je doet. Wat Is Borderline Kenmerken van een Borderline Persoonlijkheidsstoornis

gevoel van leegte en eenzaamheid impulsiviteit moeite met sociale contacten stemmingswisselingen (als reactie op gebeurtenissen) angst om verlaten te worden rigide denkbeelden (zwart/wit denken) laag zelfbeeld (neiging tot) zelfbeschadiging boosheid, woede en agressie dissociatie (veranderde bewustzijnstoestand, lijkt op dagdromen en ‘van de wereld zijn’, veroorzaakt door angstgevoelens)

Het komt voor dat iemand met een borderline stoornis ook ADHD of een angststoornis heeft. Een borderline stoornis gaat ook vaak gepaard met depressie en verslavingsproblematiek. Borderline is een vorm van een persoonlijkheidsstoornis en wordt ook wel een Emotie Regulatie Stoornis (ERS) genoemd.

Hebben borderliners vrienden?

Borderline heeft vaak veel invloed op verschillende gebieden in iemands leven. Denk bijvoorbeeld aan de school- en werkcarrière, op de zelfzorg, het gedrag van iemand en ook op de relaties met andere mensen. Het kan lastiger zijn om relaties en vriendschappen aan te gaan en deze ook te onderhouden.

Voor mensen zonder borderline is dit soms moeilijk om te begrijpen. In deze blog zal ik uitleggen waarom deze zaken voor iemand met borderline soms lastiger kunnen zijn. ♥ Te betrokken Het kan zijn dat mensen met borderline nieuwe mensen ontmoeten en dat ze hen gelijk behandelen alsof het al goede vrienden van zijn.

Mensen met borderline kunnen zich te veel betrokken voelen bij een persoon terwijl de ander wel meer een afstand voelt. Kleine relaties kunnen al een hoop voor iemand betekenen. Dit kan tot scheve verhoudingen in een vriendschap leiden. ♥ Impulsiviteit Iemand met borderline kan ontzettend impulsief zijn en dit kan voor omstanders moeilijk zijn om mee om te gaan. Middelenmisbruik en zelfbeschadiging zijn voorbeelden van impulsieve acties. Dit kan moeilijk te begrijpen zijn voor de omgeving, want waarom doet iemand dat? Het is dan voor hen lastig om dit als onderdeel van de ziekte te zien en het te begrijpen.

Helemaal als het meerdere malen gebeurt. Mensen kunnen het zat raken en het gevoel hebben dat je het expres doet. Het zorgt voor onbegrip en dat maakt vriendschappen en relaties moeilijk. Als je mensen om je heen hebt die het wél als onderdeel van de ziekte kunnen zien, dan zullen ze begrijpen dat die impulsieve acties niet iets is wat je expres doet.

♥ Dingen persoonlijk opvatten Mensen met borderline zijn vaak overgevoelig voor de emoties van anderen. Elke wijziging in de manier van praten of lichaamstaal kan persoonlijk opgevat worden. Als iemand bijvoorbeeld gefrustreerd kijkt, kan iemand met borderline er meteen vanuit gaan dat hij of zij die persoon ergert en dat diegene daarom zo kijkt.

‘Borderliners’ kunnen daarom ook veel om bevestiging vragen. Voor de omgeving is het vaak niet erg om een aantal keer te bevestigen dat het niet aan die persoon ligt, maar het kan vervelend worden als ze dat vaker moeten doen, omdat ze niet worden geloofd. ♥ Afhankelijkheid Mensen met borderline kunnen enorm afhankelijk zijn van anderen om hun emotionele behoeften te vervullen.

Ze hebben anderen nodig die hen de bevestiging geven dat ze genoeg, goed en leuk zijn. Als ze van de ander niet ervaren dat ze goed genoeg zijn, dan vinden ze het heel moeilijk om die waardering wel uit zichzelf te halen. Mensen zonder borderline hebben niet van iedereen de bevestiging nodig dat ze leuk en aardig zijn. ♥ Verlatingsangst Voor veel mensen met borderline geldt dat ze ontzettend bang zijn dat mensen hen in de steek zullen laten of dat ze hen zullen afwijzen. Mensen met borderline voelen zich vaak eenzaam en dat gevoel kan versterkt worden door deze angsten.

Zodra ze een zekere mate van afstand beginnen te voelen, kunnen ‘borderliners’ opeens een hoop extra moeite steken in de relatie om te voorkomen dat de afstand nog groter wordt en ze verlaten zullen worden. Vaak is het gevoel dat er een afstand is helemaal niet terecht waardoor het voor de omgeving ook weer lastig kan zijn om mee om te gaan.

Mensen begrijpen dan niet wat er verkeerd is gegaan waardoor iemand zich opeens zo voelt en vinden het gek als iemand opeens zoveel extra moeite in de relatie probeert te steken. Wat hierboven staat, is natuurlijk heel zwart-wit. Niet iedereen met borderline is hetzelfde en niet iedereen zal zich hier dus ook in herkennen.

Het lijkt nu ook heel negatief wat er allemaal staat, maar we moeten niet vergeten dat relaties met mensen met borderline ook veel positieve effecten kunnen hebben. Mensen met borderline zijn vaak empathische, gevoelige mensen en hebben daarom meer aandacht voor de behoeften en problemen van de ander.

Daarnaast zijn ze vaak een vrolijk en spontaan gezelschap. Ik denk zelf dat het belangrijk is dat we ook een onderscheid maken tussen de persoon en zijn of haar ziekte. Iemand ís niet de ziekte, maar hééft de ziekte. ♥ Fotografie: Lauren Rushing