Tot Hoe Laat Mag Je Muziek Draaien?

Tot Hoe Laat Mag Je Muziek Draaien
Herrie maken tot hoe laat | kijk hier voor meer informatie Iedereen heeft een andere perceptie van wat ‘herrie’ is. De een vindt een blaffende hond niet erg maar de andere buurman vindt het vreselijk. Daarom is het belangrijk te stellen dat wanneer men van geluidsoverlast kan spreken afhangt van de situatie en het tijdstip.

overdag (07.00 – 19.00) 35 dB(A) overlast langer dan bijvoorbeeld 1 min en 55 dB(A) voor kortstondige piekgeluiden. ‘s avonds (19.00 – 23.00) 30 dB(A) overlast langer dan bijvoorbeeld 1 min en 50 dB(A) voor kortstondige piekgeluiden. ‘s nachts (23.00 – 07.00) 25 dB(A) overlast langer dan bijvoorbeeld 1 min en 45 dB(A) voor kortstondige piekgeluiden.

Praten we over geluidsoverlast, dan hebben we het over een regelmatige overschrijding van deze normen. Geluidsoverlast is al helemaal een gevaar voor uw nachtrust wanneer de overlast zich in de nacht afspeelt. Dan ontstaan er namelijk slaapproblemen, deze leiden weer tot bijvoorbeeld stress.

Hoe laat muziek uit feestje?

Nu de avonden langer zijn en de temperatuur hoger is, worden vele feesten naar de tuin verplaatst. Dit is in het merendeel van de gevallen geen probleem, maar het komt steeds vaker voor dat de buren verplicht mogen ‘meegenieten’. Er komen bij de politie in deze tijd van het jaar dan ook veel klachten binnen over geluidsoverlast.

 • De meeste overlast wordt ervaren door geluidhinder.
 • Het is echter verboden om geluidsapparaten in werking te hebben, of handelingen te verrichten, op een zodanige wijze dat voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
 • Houd dus rekening met de buren, hou het volume laag en draai de volumeknop, later op de avond, niet verder open, maar juist verder dicht.

Ook indien ‘s avonds luidruchtig wordt gepraat wordt dit als storend ervaren. In de avond klinken geluiden harder. Het ervaren van overlast door geluidhinder gaat vaak gepaard met de eindtijd. Muziek tot 23.00 uur wordt vaak wel geaccepteerd maar als deze muziek voortduurt tot in de kleine uurtjes dan is het een ander verhaal.

 • Indien u een evenement organiseert dan gelden de volgende eindtijden: – zondag tot en met donderdag: 23.30 uur – vrijdag en zaterdag: 24.00 uur.
 • Aangezien het mooie weer in Nederland meestal van korte duur is, worden bij tuinfeesten vaak tenten geplaatst.
 • Voor het plaatsen van een tent die aan meer dan twee zijden is gesloten en waarin meer dan vijftig mensen verblijven is het echter nodig om een vergunning aan te vragen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de heer R. Domen van de afdeling VROM of mevrouw M. Waals van de afdeling Burger en Bestuur van de gemeente Someren, tel.0493-494888.

Hoe laat moet de muziek zachter?

De wet: Waar heb je recht op en wat mag je niet? – Goed, je mag dus doen in je huis wat je wilt, mits je geen overlast veroorzaakt. Overlast kan een onrechtmatige daad worden. Dat kun je dan weer via een peperdure rechtszaak aanvechten. Over het algemeen geldt dat je de geluidsoverlast tussen 22:00 en 10:00 laag moet houden.

 1. Overdag mag je behoorlijk wat geluid maken, maar dat mag dan weer geen overlast worden.
 2. Overlast is dan weer heel subjectief in een appartement hoor je elkaar de WC doortrekken.
 3. Iemand kan dat geluid als overlast ervaren mag je dan niet meer naar de WC? Dan moeten we dus kijken naar ‘redelijkheid’, wat weer minstens zo subjectief is.

Kortom: aan het wetboek heb je niets, want nergens kun je vinden hoe hard en hoe lang je mag musiceren. Ben je jurist en heb je hier meer verstand van? Plaats gerust een commentaar onderaan dit artikel.

Hoe lang mag je muziek draaien?

Er zijn richtlijnen voor wat acceptabel is. Doorgaans mag je ook in het weekend na 22.00 uur niet zoveel geluid meer maken dat de buren hier hinder van ondervinden. Dus je mag ‘s nachts muziek draaien, maar dan op een geluidsniveau dat de buren nog kunnen slapen.

Hoe laat moet harde muziek uit?

Dit zijn de normen ‘s avonds (19.00 – 23.00) 30 dB(A) overlast langer dan bijvoorbeeld 1 min en 50 dB(A) voor kortstondige piekgeluiden. ‘s nachts (23.00 – 07.00) 25 dB(A) overlast langer dan bijvoorbeeld 1 min en 45 dB(A) voor kortstondige piekgeluiden.

See also:  Waar Wordt Het Meeste Drugs Gebruikt In Nederland?

Hoe laat moet het stil zijn buren?

Tot hoe laat mag je lawaai maken? – Wettelijke regels over tot hoe laat je wel of niet lawaai mag maken, zijn er niet. Wel is algemeen aanvaard dat het tussen tien uur ´s avonds en zeven uur ´s ochtends stil moet zijn. Dit om de nachtrust van je buurtbewoners te respecteren.

Kun je anoniem geluidsoverlast melden?

Meld Misdaad Anoniem – U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken.

Hoe klinkt 40 decibel?

0 decibel is de zogenaamde gehoordrempel voor het menselijke oor.5 geluidsniveaus in decibel.

Aantal decibel Geluid Voorbeeld geluid
20 Hoorbaar Ruisen van boomblaadjes
30 Erg stil Fluisteren
40 Erg stil Huiskamer, stil klaslokaal
50 Beperkt geluid Koelkast die aanslaat, auto die langsrijdt

Wat te doen bij geluidsoverlast feestje?

Je kunt de politie bellen op 0900-8844 wanneer je last hebt van gevaarlijk afval of geluidsoverlast.

Wat is normaal geluidsoverlast?

Geluid of gerucht? – Het conflict over de windgongen is een schoolvoorbeeld van wat een eindeloze kift had kunnen worden. Want wanneer is hinder onrechtmatig? Wat een kakofonie van geluiden is voor de een, is een boeiend of zelfs rustgevend klankspel voor de ander.

Buren moeten enige mate van ­hinder van elkaar dulden, zo stelt ook de rechter in de zaak van de windgongen. Hoeveel precies, daarvoor bestaan geen harde, landelijke regels. Wel hebben gemeenten een Algemene Politie Verordening (APV), waarin regels over geluidsoverlast zijn opgenomen. Soms kan zo’n APV een handvat zijn om geluidsoverlast te beëindigen.

De politie kan bijvoorbeeld geluids­apparatuur in beslag nemen als die in strijd met de APV wordt ­gebruikt. Een paardenmiddel voor als het echt de spuigaten uitloopt, maar in de meeste gevallen doet de politie meer kwaad dan goed. Daarover later meer. Getty Images Er zijn wel richtlijnen voor wat acceptabel is. Zo zou het geluidsniveau gemeten aan de gevel van een woning overdag de 50 tot 70 dB(A) niet te boven mogen gaan. Dat zit tussen het geluid van een gesprek en dat van een stofzuiger op een meter afstand in.

‘s Avonds moet het al ietsje stiller zijn: tussen 45 en 65 dB(A). En ‘s nachts mag hooguit tussen de 40 en 60 dB(A) worden gemeten. Het geluids­niveau kun je meten met een speciale geluidsmeter. Er bestaan ook apps voor smartphones die een indicatie geven van het geluidsniveau. Toch heb je in de praktijk weinig aan deze normen.

Ze gelden bijvoorbeeld niet in alle situaties. Als de buren zonnepanelen op hun dak laten zetten of als er een feestje is, mag het geluidsniveau heus wel ­boven deze normen uitkomen. Bovendien kan geluid dat onder deze richtlijnen blijft, of er maar af en toe bovenuit komt, toch heel hinderlijk zijn. Getty Images

Wat te doen tegen nachtlawaai?

Hoe spreek ik mijn buren erover aan? – Ondervind je nachtlawaai van je buren? Dan is het een goed idee om niet meteen de politie te bellen. Probeer het in plaats daarvan altijd eerst op te lossen door er met elkaar over te praten:

Ga bij eventueel nachtlawaai aanbellen bij de buren (of gebruik de telefoon als je hun nummer hebt) en wijs hen erop dat ze wel heel erg luid praten, zingen, lachen en/of dat hun muziek tot bij jou binnen te horen is. Misschien beseften ze niet dat het al zo laat was of dat het volume zo luid stond. In dat geval is het snel opgelost en is iedereen nadien weer blij. Kan je op weinig begrip rekenen en passen de buren hun gedrag niet aan na een opmerking? Dan kun je de politie (eventueel de wijkagent ) bellen om een kijkje te komen nemen. Blijft de geluidshinder op een regelmatige basis aanhouden? Dan is burenbemiddeling een optie. Dit wordt per provincie en soms per stad of gemeente georganiseerd en heeft de bedoeling het conflict niet te laten escaleren, Je kunt burenbemiddeling trouwens ook inschakelen voor andere conflicten, bijvoorbeeld rond overhangende takken. Als dat niet volstaat en je nog steeds regelmatig overlast ondervindt, zit er niets anders op dan een klacht in te dienen wegens nachtlawaai waarna je buren zich eventueel voor de rechter zullen moeten verantwoorden, Het zal de relatie met de buren er niet beter op maken, maar je bent dan tenminste van de overlast verlost.

See also:  Wat Te Doen Bij Hyperventilatie?

Wat valt er onder geluidsoverlast?

Geluidsoverlast van buren: dit kun je zelf doen en wettelijke regels Het is weer zover. De buurman heeft om drie uur ‘s nachts zijn muziek nog hard aanstaan, terwijl jij wilt slapen. En ook de volgende dag hoor je de hele dag muziek en andere geluidshinder.

 1. Dat is natuurlijk vervelend, want iedereen heeft recht op rust in de woning.
 2. Onrechtmatige geluidsoverlast kan dan ook een aantasting van het woongenot zijn.
 3. Maar wanneer spreken we eigenlijk van geluidsoverlast? Hoe pak je dat aan en wat zijn de wettelijke regels? Want in de praktijk blijkt het vaak nog lastig om de buren het zwijgen op te leggen.

Sommige geluiden vallen namelijk onder ‘leefgeluiden’ en moeten we dus van elkaar dulden. Maar de vraag blijft, hoeveel geluid moet je dulden voor we van overlast spreken? Wat is geluidsoverlast? Geluidsoverlast is nooit leuk. Nederland is maar een klein land en daardoor is het niet raar als je soms leefgeluiden van de buren hoort.

 1. Dat heb je maar te accepteren en daar kun je verder weinig aan doen.
 2. Maar als je continu geluid hoort van de buren, kan dit behoorlijk vervelend zijn.
 3. In zo’n geval kun je proberen in gesprek te gaan met de buren.
 4. Lukt dat niet, dan zijn er ook een aantal wettelijke mogelijkheden.
 5. Je kunt in zo’n geval de rechtsbijstandsverzekering aanspreken voor hulp.

In de wet staat dat de buren geen onrechtmatige hinder mogen veroorzaken. Dat geldt dus ook voor geluidsoverlast of stank. Enige hinder kan voorkomen en is dus niet meteen onrechtmatig. Of iets onrechtmatig is, wordt beslist door de hinder en duur van de hinder.

Eventueel kun je je roepen op volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 431. Geluidsoverlast aanpakken Geluidsoverlast kunnen contactgeluiden zoals lopen op een harde vloer, overmatig traplopen of slaan met de deuren zijn. Maar ook luide muziek is een veelvoorkomende ergernis. Doordat je slechter slaapt door al die herrie en vaak de deuren dichthoudt, kun je ook gezondheidsklachten krijgen.

Daarom is het belangrijk om van geluidsoverlast af te komen. De vriendelijke weg: praat erover De beste manier om van geluidsoverlast af te komen is door er met de buren over te praten. Want in veel gevallen hebben de buren geen kwaad in de zin en hebben ze geen idee dat ze hinder veroorzaken.

Ze luisteren graag muziek, maar dat is volgens hen niet zo hinderlijk dat je ervan mee kunt genieten. Je kunt afspraken maken dat de buren tot een bepaald tijdstip muziek mogen draaien, dat het geluidsniveau zachter gaat of dat er niet meer met de deuren wordt geslagen. In overleg is vaak al veel mogelijk.

Je kunt zelf ook zorgen dat je de isolatie in je woning op orde hebt, want dat dempt al veel geluiden. Buurtbemiddeling Om het niet te escaleren kun je ook kiezen voor, Deze stap zet je als de buren blijven ontkennen dat er sprake is van overlast. Belangrijk; bij buurtbemiddeling wordt er geen schuldige aangewezen, maar wordt er – zoals de naam al doet vermoeden – bemiddeld.

 1. De problemen worden tussen beide partijen via bemiddeling opgelost.
 2. Vrijwel elke gemeente en sociaal wijkteam heeft buurtbemiddelaars om dit soort problemen op te lossen.
 3. Stap naar de VvE Als je in een appartement woont en last hebt van de boven- of onderburen kun je naar de Vereniging van Eigenaars (VvE) stappen.

Deze kan conform het huishoudelijk reglement ingrijpen. Zo kunnen de buren een waarschuwing of een boete krijgen. Verder mag de VvE ook iemand de toegang ontzeggen tot zijn appartement. Dat zijn zware middelen en deze worden dus niet zomaar ingezet. De bedoeling is dus dat je eerst in gesprek gaat met je buren.

 1. Meldpunt Overlast Veel gemeenten werken met een Meldpunt Overlast.
 2. Een goede optie als je toch al niet op goede voet staat met je buren.
 3. Je laat dan een melding opmaken en een inspecteur komt dan de zaak onderzoeken.
 4. Eventueel kan deze ook andere instanties inschakelen voor een oplossing.
 5. Op de website van de gemeente vind je de contactgegevens van het meldpunt.
See also:  Wat Is De Beste Airfryer?

Politie Een stuk minder vriendelijk is de erbij halen. Dat doe je eigenlijk alleen in uiterste gevallen. In de meeste gevallen kun je ervan uit gaan dat de goede band met je buren met het nemen van deze stap helemaal wegvalt. Het inschakelen van politie kan immers als heel vervelend worden ervaren.

Het is dan ook de laatste optie. De politie of wijkagent treedt op bij geluidsoverlast. Dat kan alleen als er sprake is van strafbare feiten of verstoring van de openbare orde. Juridische bijstand Oordeelt de politie dat er geen sprake is van onrechtmatige geluidshinder? Dan kun je er niet veel tegen doen en blijf je met de overlast zitten.

Toch is er nog één laatste uitweg; naar de rechter stappen. Vaak heb je daarvoor een advocaat nodig. Om deze reden raden we je aan om gebruik te maken van je, Deze kan dan de vervolgstappen zetten. Je moet dan uiteraard wel kunnen bewijzen dat de buren inderdaad overlast veroorzaken en dat deze onrechtmatig is.

Is burenoverlast strafbaar?

Geluidsoverlast door buren – In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Heeft u last van geluid dat uw buren maken ? Probeer hier dan eerst zelf afspraken over te maken met uw buren. Als dit niet helpt kunt u contact opnemen met de gemeente of de politie.

Hoeveel geluid na 10 uur?

Hoeveel herrie mogen buren maken? – De maximale waarden voor geluid die bedrijven mogen maken zijn:

 • Overdag (07:00 – 18:00 uur): maximaal 70 decibel, gemiddeld 50 (per tijdsvak gemeten).
 • Avond (18:00 – 23:00 uur): maximaal 65 decibel, gemiddeld 45 (per tijdsvak gemeten).
 • Nacht (23:00 – 07:00 uur): maximaal 65 decibel, gemiddeld 40 (per tijdsvak gemeten).

Voor particulieren is er geen geluidsnorm vastgesteld. Let op: deze waarden worden gemeten aan de gevel van de woning. Deze maximale waarden kunnen verschillen per gemeente en staan (vaak) beschreven in de algemene plaatselijke verordening van jouw gemeente.

 1. Het verbod op nachtelijk burengerucht. Dit houdt in dat buren ‘s nachts geen overlast mogen veroorzaken voor hun buurtgenoten waardoor de nachtrust kan worden verstoord. Dit staat in artikel 431 van het Wetboek van Strafrecht en wordt gehandhaafd door de politie.
 2. Onrechtmatige daad. Hieronder kan geluidsoverlast of het veroorzaken van burengerucht vallen. Dit is te vinden in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek. Voor onrechtmatige daad en daarmee hinder kun je via de rechter je gelijk halen.

Voordat we verder ingaan op deze artikelen, heb je eerst een overzicht van hoe hard die decibels nou eigenlijk zijn.

Kan ik de politie bellen voor een blaffende hond?

Hebt u een huisdier, voorkom dan dat het poept op plekken waar dat niet mag, en gebeurt dit toch, ruim het dan op. Ligt er bij u op straat veel hondenpoep, neem dan contact op met de gemeente. Als de hond van de buren ‘s nachts maar blijft doorblaffen, kunt u dit met uw buren bespreken. Helpt dit niet, bel dan de politie via 0900-8844.

Hoe laat moet het stil zijn bij de buren?

Tot hoe laat mag je lawaai maken? – Wettelijke regels over tot hoe laat je wel of niet lawaai mag maken, zijn er niet. Wel is algemeen aanvaard dat het tussen tien uur ´s avonds en zeven uur ´s ochtends stil moet zijn. Dit om de nachtrust van je buurtbewoners te respecteren.

Hoe lang moet een feestje duren?

Hoe lang moet een kinderfeestje duren? – Stelregel is dat het kinderfeestje ongeveer drie uurtjes duurt. Voor de kinderen van drie jaar, vier jaar en vijf jaar, is twee á tweeënhalf uur vaak al een hele ruk. Reken ongeveer een half uur voor de ontvangst van de gasten, het zingen, taart eten en uitpakken van de cadeautjes.

Wat te doen bij geluidsoverlast feestje?

Je kunt de politie bellen op 0900-8844 wanneer je last hebt van gevaarlijk afval of geluidsoverlast.