Hoe Hard Mag Een Scooter?

Hoe Hard Mag Een Scooter
Maximumsnelheid brommer Op de rijbaan is de maximumsnelheid 45 kilometer per uur. Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 kilometer per uur. Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur.

Hoe hard mag je scooter op de rollerbank?

Hoeveel kilometer per uur mag mijn snorfiets op de rollerbank gaan voordat ik een boete krijg? Een snorfiets mag tot 35 kilometer per uur gaan op de rollerbank. Vanaf 35 kilometer per uur wordt een opgemaakt. Let op, bij een eventuele radarcontrole wordt gaan we uit van de snelheden die daar gereden mogen worden.

Hoe hard mag een 45 scooter op de rollenbank?

Bij welke snelheid een WOK status – Een snorscooter mag niet harder kunnen dan 25 km/u. Aangezien er een afwijking mag zijn in de constructiesnelheid is er een marge van 4 km/u. De snorscooter mag dus 29 km/u rijden op de rollerbank. Ook de rollenbank mag een afwijking hebben. De afwijking van 5km per uur is ook in jouw voordeel.

 1. Wanneer de scooter harder rijdt dan het maximum minus de correcties, dan doet de politie een WOK melding waardoor er een aantekening komt in het kentekenregister.
 2. De scooter moet afgevoerd worden en opnieuw worden gekeurd voordat deze weer bereden mag worden.
 3. Een bromscooter mag niet harder kunnen dan 45 km/u.

Ook hier is mag er een afwijking zijn in de constructiesnelheid en een afwijking in de rollenbank. Dat betekent dat de bromfiets niet sneller mag gaan dan 54km p/u. Sneller levert je een wokstatus op.

Waarom mogen scooters maar 45?

Maximumsnelheid bromfiets wordt 45 km/uur – Details Categorie: Hits: 38318 De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten dat de maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan per 2008 is verhoogd naar 45 km/uur.

 • Door verhoging van de maximum bromfietssnelheid op de rijbaan kunnen bromfietsers als meer gelijkwaardige weggebruikers meerijden met het autoverkeer.
 • Hierdoor neemt de kans op onveilige situaties tussen bromfietsers en automobilisten af.
 • De maximumsnelheid van de bromfiets op het fiets/bromfietspad is ongewijzigd gebleven, dus 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur buiten de bebouwde kom.

Deze verhoging vloeit voort uit de maatregel ‘Bromfiets op de rijbaan’ die inhoudt dat bromfietsers op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden in plaats van op het fietspad. De eerdere maximumsnelheid van de bromfiets binnen de bebouwde kom was 30 km/uur, terwijl automobilisten daar doorgaans 50 km/uur mogen rijden.

Snelheidsverschillen tussen voertuigen op dezelfde rijstrook kunnen leiden tot irritatie, onveilige situaties en doorstromingsproblemen. De maximumsnelheid van 45 km/uur komt overeen met de snelheid waarvoor bromfietsen gebouwd zijn (constructiesnelheid) en is ook gelijk aan de maximumsnelheid die nu al geldt voor brommobielen (die ook onder de categorie bromfietsen vallen).

Waar een lagere algemene snelheidslimiet van toepassing is (bijvoorbeeld in 30 km-gebieden) geldt deze ook voor de bromfiets. De maximumsnelheid van gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan is ook 45 km/uur geworden. Ook voor gehandicaptenvoertuigen geldt dat meerijden met het autoverkeer de veiligheid en doorstroming op de rijbaan ten goede komt.

Hoe hard mag een scooter opgevoerd?

 1. Home
 2. Onderwerpen
 3. Is het strafbaar als mijn scooter harder kan dan 45 km per uur, ook al rijd ik dit niet?

Ja, het is strafbaar als je scooter harder kan dan 45 kilometer per uur, ook al houd je je verder aan de juiste snelheid. Het opvoeren van een scooter is dus verboden, Je kunt er een boete voor krijgen en in het ergste geval neemt de politie zelfs je rijbewijs in beslag. Zorg ervoor dat jij niet op een opgevoerde scooter/brommer rijdt.

Wat als je scooter te hard rijd?

Bij welke snelheid met mijn brom/snorfiets krijg ik een bekeuring? Bij scooters (brom- of snorfietsen) maakt de politie onderscheid tussen de gereden snelheid en de constructiesnelheid. Als op een rollertestbank blijkt dat de brom-/snorfiets is opgevoerd (ook al is het maar enkele kilometers), dan krijg je een boete.

 • Bij een overschrijding van 30 kilometer per uur wordt het rijbewijs ingevorderd.
 • Met je bromfiets krijg je een bekeuring als deze 51 kilometer per uur (of nog sneller) kan rijden.
 • Gaat je bromfiets sneller dan 66 kilometer per uur? Dan kan je kentekenbewijs ingevorderd worden.
 • Ook maakt de politie een WOK-melding aan als je brom-/snorfiets is opgevoerd-melding.

Dit is een ‘Wacht Op Keuren status’ in het kentekenregister bij de RDW., behalve als je naar het keuringsstation van de RDW gaat om je tweewieler te laten keuren. Bij de gereden snelheid meet de politie je snelheid terwijl je rijdt, met een lasergun of een radarauto.

 • Bij deze controles krijg je een boete wanneer je de snelheidslimiet met 7 km of meer overschrijdt.
 • Als je (na correctie) de toegestane limiet overschrijdt met meer dan 30 km per uur, dan krijg je niet alleen een boete, maar vordert de politie ook je rijbewijs in.
 • De officier van justitie bepaalt dan wanneer je je rijbewijs weer terugkrijgt.

De rijontzegging kan oplopen tot vier maanden. Met een snorfiets mag je niet harder dan 25 km per uur. Met een bromfiets mag je niet harder dan 45, 30 of 40 km per uur (alleen op de rijbaan of op het fietspad binnen of buiten de bebouwde kom). : Bij welke snelheid met mijn brom/snorfiets krijg ik een bekeuring?

Wat is de boete voor een wok?

Overschrijding van de max. t/m 10 km/u: €60 + Wok status.11 t/m 15 km/u: €120 + Wok status. Meer dan 15 km/u: €250 + Wok status.

Kun je je rijbewijs kwijtraken op de scooter?

Redenen voor invordering rijbewijs U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek). U rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard. Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer per uur of meer te hard rijden. U vertoont gevaarlijk rijgedrag.

Hoe hard mag mijn scooter met blauw kenteken?

Een snorfiets is een bromfiets die maximaal 25 kilometer per uur rijdt. De overheid stelt regels in om het aantal ongelukken met bromfietsen te verminderen. Onderdeel hiervan is dat alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm moeten dragen.

Kun je een 25 km scooter omzetten naar 45?

Sinds 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. Past u de snelheid van een snorfiets (max 25 km/u) aan naar die van een bromfiets (max 45 km/u)? Dan moet u het voertuig laten keuren. U kunt voor deze ombouwkeuring (in de meeste gevallen) terecht bij een RDW-erkend bedrijf.

  • De snorfiets moet op naam van iemand staan.
  • U kunt zelf de snorfiets aanpassen of u laat dat doen bij een erkend bedrijf. U kunt voor de ombouw niet terecht bij een RDW-keuringsstation. Heeft u vragen over de ombouw? Vraag een dealer.
  • U kunt via de knop RDW-kentekencheck zien of u uw snorfiets kunt laten keuren bij een RDW-erkend bedrijf. U voert het kenteken in. Ziet u een ‘ja’ onder «Snelheidswijziging snorfiets door erkenninghouder mogelijk?» D an kunt u terecht bij een RDW-erkend bedrijf. Staat er ‘nee’? Dan kunt u naar een RDW-keuringsstation.
  • De snorfiets mag geen zogenoemde ‘belemmerende status’ hebben, zoals bijvoorbeeld een rijverbod (WOK) of gestolen. Ook dit kunt u opzoeken via de RDW-kentekencheck.

  De snorfiets moet voldoen aan de permanente eisen (zie hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen ). Ook nadat de snorfiets is aangepast naar een brommer.

  RDW-kentekencheck

 • Vanaf 3 januari 2023 vindt u RDW-erkende bedrijven die de ombouw van snorfietsen naar bromfietsen kunnen keuren via onze locatiewijzer,
  1. Vraag het RDW-erkend bedrijf het volgende:
   • of het bedrijf de RDW-erkenning heeft om uw snorfiets officieel goed te keuren als bromfiets.
   • of uw snorfiets geschikt is voor deze keuring. U kunt dit zelf ook nakijken via de RDW-kentekencheck,
   • wat de kosten zijn voor de ombouwkeuring.
  2. Heeft het bedrijf de erkenning Goedkeuring Wijziging Constructie (GWC) keuren van snor- naar bromfiets en is uw snorfiets geschikt voor de ombouwkeuring? Dan kunt u uw snorfiets door het bedrijf laten keuren. Neem ook het kentekenbewijs mee.
  3. Tijdens de keuring controleert het bedrijf onder andere de maximumsnelheid en het geluidsniveau.
  4. U betaalt de kosten voor de keuring. Het RDW-erkend bedrijf bepaalt zelf de kosten
  5. Keurt het bedrijf uw voertuig goed? Dan geeft hij dat aan ons door. U mag na de keuring niet meer rijden (alleen de kortste route naar huis) totdat de gele kentekenplaat op de bromfiets zit. Wij sturen u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs. U ontvangt geen nieuwe tenaamstellingscode. De tenaamstellingscode die u heeft, blijft geldig. Heeft u nog een papieren kentekenbewijs? Dan sturen wij u een werkdag later wel een brief met de volledige tenaamstellingscode,
  6. U wisselt uw blauwe kentekenplaat om voor een gele kentekenplaat. Deze koopt u bij een door de RDW erkende kentekenplaatfabrikant. Neem de blauwe kentekenplaat en het nieuwe kentekenbewijs mee. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer,
  7. Bij een bromfiets horen andere verplichtingen dan bij een snorfiets. Zie ‘Verplichtingen bij 2-wielers’.
 • Is uw snorfiets niet geschikt voor de keuring bij een RDW-erkend bedrijf? Dan kunt u een keuringsafspraak maken bij ons.
  1. U maakt online een keuringsafspraak bij een RDW-keuringsstation via de knop ‘Keuringsafspraak maken’. U logt in met Digid of eHerkenning, Selecteer de keuring ‘Ombouw van snorfiets naar bromfiets’.
  2. Op de dag van uw afspraak gaat u met de omgebouwde snorfiets en het kentekenbewijs naar het keuringsstation. U mag na de keuring niet meer rijden (alleen de kortste route naar huis) totdat de gele kentekenplaat op de bromfiets zit.
  3. U betaalt de kosten, zie ‘Kosten bij RDW-keuringsstation’.
  4. Tijdens de keuring controleren wij onder andere de maximumsnelheid en het geluidsniveau.
  5. Keuren wij uw voertuig goed? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs. U ontvangt geen nieuwe tenaamstellingscode. De tenaamstellingscode die u heeft, blijft geldig. Heeft u nog een papieren kentekenbewijs? Dan sturen wij u een werkdag later wel een brief met de volledige tenaamstellingscode,
  6. U wisselt uw blauwe kentekenplaat om voor een gele kentekenplaat. Deze koopt u bij een door de RDW erkende kentekenplaatfabrikant. Neem de blauwe kentekenplaat en het nieuwe kentekenbewijs mee. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer,
  7. Bij een bromfiets horen andere verplichtingen dan bij een snorfiets. Zie ‘Verplichtingen bij 2-wielers’.
  • Keuringsafspraak maken met DigiD

  Keuringsafspraak maken met eHerkenning

 • Is opvoeren strafbaar?

  Is het strafbaar als mijn scooter harder kan dan 45 km per uur, ook al rijd ik dit niet? Ja, het is strafbaar als je scooter harder kan dan 45 kilometer per uur, ook al houd je je verder aan de juiste snelheid. Het opvoeren van een scooter is dus, Je kunt er een boete voor krijgen en in het ergste geval neemt de politie zelfs je rijbewijs in beslag.

  Welke scooter mag op snelweg?

  Motorscooter kiezen Welke motorscooter moet ik kiezen? Er zijn heel veel verschillende modellen te krijgen op de motorscooter markt. Denk aan de cilinder inhoud en vermogen of de grote en het comfort. Bedenk dus goed van te voren wat je er precies mee wilt doen.

   Hoeveel km ga je per dag afleggen? Welke soort wegen ga je ermee rijden veel snelweg of meer B wegen etc? Waar ga je je scooter plaatsen? Is het puur voor woon-werk of wil je er ook lekker mee toeren?

  Dus genoeg dingen die je moet overwegen. Ga je vooral in het stadsverkeer rijden, binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom? Dan zou een 125 cc motorscooter zeer bruikbaar zijn. Lekker wendbaar en genoeg vermogen. Of ga je veel snelwegkilometers maken? Dan is een wat zwaardere motorscooter vaak een betere keus.

  Ze zijn vaak wat groter, hebben meer vermogen en bieden meer comfort, denk aan lekker uit de wind zitten. Het is maar net wat je wil en het financiële plaatje moet ook passen. Dan is er ook nog de «driewieler». Een driewielige motorscooter heeft 2 voorwielen en 1 achterwiel. De driewielige motorscooter lijkt op een scooter, maar mag door de motorinhoud op de snelweg rijden.

  Sinds 19 januari 2013 hebben bestuurders van een driewielige motorscooter een rijbewijs A (motorrijbewijs) nodig. Wat maakt de motorscooter voordelig? De motorscooter heeft een zeer laag brandstof verbruik. Een verbruik van 1 op 30 is geen uitzondering er zijn zelfs motorscooters die 1 op 40 halen.

  Gezien de huidige brandstofprijzen kan dit wel erg interessant worden. Ook de wegenbelasting is voor een motorscooter erg voordelig. De wegenbelasting voor een motorscooter ligt op ongeveer €90,- per jaar. De verzekering voor een motorscooter ligt ook rond de €90,- per jaar voor een WA verzekering. Dat is beduidend minder dan voor een auto.

  Ook zijn er op het moment fabrikanten van motorscooters die je motorscooter examen betalen wanneer je één van hun modellen koopt. : Motorscooter kiezen

  Kan je geflitst worden op de scooter?

  The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

  Vóór 23.59 uur besteld = morgen gratis bezorgd* Gratis verzending op gehele assortiment Kies zelf je aflevermoment & afleverplek Wat is mijn maat? Keuzehulp

  15 juni 2021 Rijd je te hard met een auto, dan bestaat de kans dat je geflitst wordt. Is dit voor scooters ook zo? Veel mensen weten niet zeker of een scooter ook geflitst kan worden door een flitspaal. Hier komt men helaas pas achter wanneer men thuis een prent ontvangt.

  Wat is de boete als je scooter te hard rijdt?

  SCOOTER BOETES RIJSNELHEID t/m 10 km/u: €65.11 t/m 15 km/u: €130. Meer dan 15 km/u: €260.

  Hoeveel kost het opvoeren van een scooter?

  Wat kost opvoeren gemiddeld – Het opvoeren van je scooter kan bij ons al vanaf 35,- Euro. Hierbij wordt de varioring verwijderd. Als het om een 4-takt scooter zonder injectie gaat kan een nieuwe CDI ervoor zorgen dat de scooter een stuk sneller rijdt. Het vervangen van de CDI kan al vanaf 70,- Euro.

  Scooters met injectie en/of een ECU kunnen wij chiptunen en dat kost 199,95 Euro. Zoals je wellicht weet kun je bij een politiecontrole/rollenbank door de mand vallen met een opgevoerde scooter omdat deze harder rijdt dan is toegestaan. Wij kunnen je scooter ook opvoeren waarbij we tevens een snelheidsbegrenzer inbouwen met verborgen schakelaar.

  Dit kost meestal 199,- Euro maar bij sommige modellen kan dat goedkoper. Heb je speciale wensen i.v.m. het bedienen van de begrenzing (aan- of uitzetten) dan heeft dat invloed op de prijs.

  • € 3.479,95 € 2.999,95
  • € 3.195,95 € 2.895,95
  • € 6.989,00 € 6.099,95
  • € 3.499,99 € 2.999,99
  • € 6.989,00 € 6.299,99
  • € 5.499,99 € 4.799,99
  • € 3.599,95 € 2.899,95
  • € 3.599,99 € 3.199,99
  • € 3.299,95 € 2.999,95
  • € 5.397,95 € 4.849,95

  Wat kost door rood rijden met scooter?

  Hoe hoog is de boete door rood rijden? – De boete voor door rood rijden bedraagt € 280. Daar komt nog € 9 aan administratiekosten bij van het CJIB.

  Wat gaat harder scooter of brommer?

  Het verschil tussen scooter, brommer en snorfiets – Aangezien een scooter zowel een bromfiets als een snorfiets kan zijn, zijn alleen de verschillen tussen bromfiets en snorfiets van belang. Er zijn twee duidelijke verschillen:

  Met een bromfiets mag u harder (45 km per uur) rijden dan met een snorfiets (25 km per uur).Ook de kentekenplaat van een snorfiets en een bromfiets verschillen: de bromfiets heeft een gele kentekenplaat met zwarte letters en cijfers, de snorfiets een blauwe kentekenplaat met witte letters en cijfers.

  Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk verplicht om een helm te dragen op. De RDW heeft het makkelijker gemaakt om de voertuiggeschiedenis tot 9 jaar terug op. In de uitzending van RADAR van maandag 5 oktober 2020 werd aandacht besteed aan het bijhouden. : Het verschil tussen een scooter, bromfiets en snorfiets

  Hoe hard mag een brommer met geel kenteken op rollerbank?

  Wij krijgen zeer veel vragen betreft WOK meldingen, dus bij deze gaan we het zo duidelijk mogelijk uitleggen. Wat is een WOK melding? Een wok (wacht op keuren) is een melding op je kenteken geplaatst door de politie. Het houd in dat het voertuig niet aan de wettelijk eisen voldoet en hij herkeurd moet worden,

  De reden dat je een wok melding krijgt kan door allerlei verschillende redenen komen, de meest voorkomende reden is de snelheid van de scooter. Als je een WOK melding heb mag je niet rijden op je scooter. Hoe krijg je een WOK melding? Een wok melding kun je krijgen van de politie als je scooter niet aan de wettelijke eisen voldoet.

  Je kan er een krijgen als je banden bijvoorbeeld zijn versleten, je stadslicht niet werkt, je scooter te hard rijd, je kilometer teller het niet doet enzovoort. Krijg je altijd een WOK melding als je scooter niet in orde is? Nee de keus is aan de politie agent, hij kan voor alle technische fouten een boete geven en ook een WOK melding plaatsen.

  Echter zou een agent je ook alleen de boetes geven i.p.v. beide, of alleen de wok melding. Het verschilt dus per geval en persoon, maar het is dus mogelijk om al een wok melding te krijgen als je kilometer teller defect is. Voor welke punten krijg je het snelst een wok melding? Voor redenen zoals een te hoge snelheid, versleten banden, geen verlichting, uitstekende delen etc.

  krijg je het snelst een wok melding. Deze punten zijn namelijk heel erg belangrijk voor de veiligheid. Echter blijft de meest voorkomende reden de snelheid. Bij welke snelheid krijg je een wok melding? Bij een bromfiets (geel kenteken, 45km) kun je er al een krijgen bij het overschrijden van de maximale constructiesnelheid (van 45km) met 5 km + 5 km rollerbank marge, bij een snorfiets (blauwkenteken, 25km) is dit maar 4 km + 5 km rollerbank marge.

  1. Dus een bromfiets kan een wok melding krijgen vanaf 56 km en een snorfiets vanaf 35 km.
  2. Echter geld de rollerbank marge van 5km alleen als de snelheid van de scooter word gemeten op de rollerbank.
  3. Als de snelheid van de scooter word gemeten tijdens het rijden is de marge lager, dit betekend dat je eerder een wok melding kunt krijgen.

  Wat moet je doen als je een wok melding hebt? Als je toch een wok melding heb gekregen moet je een afspraak maken bij een RDW keuringsstation om de scooter te laten herkeuren. Dat kan online via de site van rdw of direct via deze link: keuringsafspraak maken (via rdw site) Voor dat je naar de afspraak gaat moet je de scooter natuurlijk wel in orde laten maken, als je dit niet doet verdwijnt de wok melding niet.

  Of het Frame/Chassis nummer overeenkomt met het kentekenbewijsOf het motor nummer overeenkomt met het bijbehorende frame nummerAls alle verlichting in orde is;

  Groot lichtStads lichtRichting aanwijzers links en recht, voor en achter.Remlicht (Led lampen zijn meestal geen probleem)

  Een werkende toeterEen werkende linker buiten spiegel aanwezig is (rechter spiegel niet noodzakelijk)Er een rode reflector aanwezig is op de achterzijdeEr een gele reflector aan de linker en rechter zijkant aanwezig isOf de banden in orde zijn;

  De draai richting is correctVoldoende profielSpeling in de wiellager in orde isWiel lagers in orde zijn (geen geluid, goed rollend)

  Correcte speling van het frameOf beide remmen goed functioneren

  Rem (binnen) kabel niet zichtbaar isRem schijf(ven) heel zijnRemblokken voldoende voering

  Werkende kilometer tellerEr geen uitstekende delen op de scooter bevindenEen correcte snelheid (marges van rollerbank gelden hier ook)

Wat kost het herkeuren bij een RDW keuringsstation? Na de kosten om jou scooter helemaal in orde te maken komen er helaas ook nog kosten bij voor het herkeuren zelf. Het RDW rekent €64,- voor het heractiveren van het kenteken bewijs en nog eens €9,98 voor het weer tenaamstellen van jou scooter.

 • Je scooter laten afvoeren? Neem gerust Contact met ons op.
 • Wij adviseren en helpen u graag! LET OP! Wij gaan niet over de regelgeving, neem hiervoor contact op met het rdw: https://www.rdw.nl/over-rdw/contact Extra vragen Kan ik mijn scooter verkopen met wok status? Ja dit kan, echter moet je wel de nieuwe eigenaar op de hoogte stellen en tevens de reden voor de wok status melden.

Bij het overschrijven van de scooter wordt de nieuwe eigenaar automatisch op de hoogte gesteld dat een scooter een wokstatus heeft. Hoe controleer je of een scooter een wok status heeft? Je kunt online controleren of jouw scooter een wok status heeft.

Wat gebeurt er als je scooter te hard gaat op de rollerbank?

Wanneer raak ik mijn bromfiets definitief kwijt als deze te hard gaat op de rollerbank? De politie mag bromfietsen in beslag nemen. Dat gebeurt als je drie keer binnen twee jaar tijd wordt staande gehouden en je bromfiets dan telkens tenminste 15 kilometer te hard gaat op de rollerbank.

Wat als je word gepakt met wok?

Als de politie jou aanhoudt met een opgevoerde scooter/brommer kan je als bestuurder een Wacht Op Keuren (WOK)-status in het kentekenregister bij de RDW krijgen. De politie legt je dan namens het RDW een verbod op rijden op de weg op. Dat betekent dat je niet meer met je scooter/brommer op de openbare weg mag rijden.

Wat als je rijd op een scooter met wok?

De staat van je scooter en een WOK melding bij het RDW – Een wok (wacht op keuren) is een melding op je kenteken geplaatst door de politie. Het houd in dat het voertuig niet aan de wettelijk eisen voldoet en hij herkeurd moet worden.Het is eigenlijk de grote angst van veel bezitters van een scooter.

 1. De politie geeft je een bekeuring
 2. De politie maakt een WOK melding en je krijgt een boete

Je krijgt alleen een bekeuring

In het eerste geval is er sprake van een milde snelheidsovertreding of een klein defect aan je scooter. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je scooter te veel lawaai maakt, de snelheidsmeter niet werkt of dat de banden erg versleten zijn. Er zijn overigens geen vaste grenzen voor wanneer de politie wel of niet een melding doorgeeft aan het RDW.

Je scooter krijgt de WOK status bij het RDW

Dit is een groter probleem. Je krijgt namelijk ook een boete en je kan niet meer op je scooter rijden. Je scooter krijgt de WOK status. Dat betekent dat je er pas weer op mag rijden als al de problemen met je scooter verholpen zijn en de scooter opnieuw is gekeurd door het RDW.

Geld om je scooter weer naar de originele staat te herstellen

Het kost uiteraard geld om je scooter weer te laten voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen. Tenzij je zelf erg handig bent met het sleutelen aan je scooter. Wanneer krijg je een boete voor de WOK Een boete gaat je uiteraard ook geld kosten. Die wordt overigens vrijwel alleen uitgedeeld wanneer je scooter is opgevoerd.

De prijs is uiteraard afhankelijk van de mate van opvoering. Gelukkig voor scooterrijders vinden er ook nog twee correcties plaats wanneer je scooter op de rollerbank terecht komt. De eerste is voor je scooter zelf, deze mag 4 kilometer per uur afwijken van de maximale snelheid. De rollerbank heeft een mogelijke maximale afwijking van 5 kilometer per uur.

Drie verschillende boetes voor je bromscooters De hoogte van de boete is vanzelfsprekend afhankelijk van hoe veel te hard jouw scooter kan rijden. De maximale snelheid voor een (brom)scooter is 45 km/u. De twee correcties zijn bij elkaar opgeteld 9 km/u.

 • Je scooter kan maximaal 55 km/u rijden: € 60,-
 • Je scooter rijdt maximaal tussen de 56 en 60 km/u: € 120,-
 • De maximum snelheid van je scooter ligt boven de 60 km/u: € 250,-

Het herkeuren van je scooter bij een WOK melding Na het betalen van deze boete ben je nog niet van de ellende af als je scooter bij het RDW met een WOK status geregistreerd staat. Zoals gezegd zijn er de kosten om je scooter weer aan de wettelijk vastgestelde eisen te laten voldoen.

Ook moet je scooter gekeurd worden bij het RDW. Deze keuring moet jij als eigenaar van de scooter betalen. Bovendien moet je op eigen kosten naar het RDW toe. In het noorden van Nederland zitten gelukkig drie keuringsstations, in Groningen, Heerenveen en Zwolle. Wat je als bezitter van een scooter moet weten over het RDW Het RDW is een overheidsinstelling die de registratie en controle van alle gemotoriseerde voertuigen in Nederland verzorgd.

Daar vallen scooters uiteraard ook onder. Als je een scooter bezit dan is het handig om het een en ander van het RDW af te weten. Daarom worden die hier nog even kort uitgelegd. De taken van het RDW Voor scooterrijders is het belangrijk om te weten dat het RDW verantwoordelijk is voor:

 • De registratie van het kentekenbewijs van een scooter.
 • De registratie en controle van de verzekering van je scooter.
 • Het opleggen van boetes bij overtredingen
 • Het geven van een WOK status

Zorg ervoor dat je scooter op jouw naam geregistreerd is Als je een scooter hebt gekocht dan ben je verplicht om deze op jouw naam te laten registreren. Het maakt daarbij niet uit of je hem nieuw of tweedehands hebt aangeschaft. Dat kun je tegenwoordig eenvoudig doen via de website van het RDW.

Vergeet ook vooral niet om het eigenaarschap over te laten zetten naar de nieuwe eigenaar als je een scooter verkoopt. Als een scooter op jouw naam geregistreerd staat ben je er verantwoordelijk voor dat de scooter verzekerd is. Het is verplicht om je scooter te laten verzekeren In Nederland is elke eigenaar van een scooter verplicht om deze te laten verzekeren.

Het RDW controleert of je scooter ook daadwerkelijk verzekerd is. Je verzekeraar meldt automatisch aan het RDW dat je een verzekering hebt afgesloten. Daar hoef je zelf dus niks voor te doen. Als je scooter niet verzekerd is dan kun je een boete van 350 euro krijgen.

 • Boetes die worden opgelegd door het RDW Het RDW is verantwoordelijk voor het uitreiken van boetes betrekking hebben op de staat van je scooter.
 • Als je scooter niet verzekerd is of niet aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen voldoet dan krijg je een boete van het RDW.
 • Je krijgt dus ook een boete van het RDW als je scooter opgevoerd is.

Het RDW en de WOK status WOK staat voor Wacht Op Keuren. Het RDW registreert je scooter onder deze melding als deze niet aan de eisen voldoet. Vaak gebeurt dat na een melding van de politie. Zij geven je scooter aan bij het RDW als deze onveilig is. De eigenaar van de scooter mag dan niet meer op de scooter rijden.

Hoe kom je van een wok af?

Wanneer krijg ik een WOK-status? – Je kan om veel redenen een WOK-status krijgen. Je kan om alle gebreken aan je scooter een WOK-status krijgen. Gebreken zoals bijvoorbeeld:

Maximum snelheid overschreden Niet werkende verlichting Versleten banden Geen spiegel (mits dit niet noodzakelijk is)

Maar je kunt ook een WOK-status krijgen voor bijvoorbeeld versleten remmen. Het is dus niet alleen belangrijk dat als er iets kapot is je het moet laten repareren maar ook dat je tijdig het onderhoud aan je scooter laat doen. Om van een WOK-status af te komen zal je een afspraak moeten maken met de RDW.

Hoeveel km correctie bij rollerbank?

Wij willen u middels deze weg wijzen op de aangescherpte regels die sinds juli 2014 van kracht zijn als het gaat om controle van constructiesnelheden. Per juli 2014 wordt op elke scooter die opgevoerd is een WOK status (=Wachten Op Keuren -> kentekenbewijs wordt ingenomen) uitgegeven. De constructiesnelheid van een snorfiets mag maximaal 25 km/u bedragen. In de wet is opgenomen dat hierop een tolerantie van 4 km/u wordt toegestaan voor fabrikanten. Dit betekent dat de overheid en de politie een snorfiets die een constructiesnelheid heeft van 30 km/u of hoger als ‘opgevoerd’ beschouwt. De hele tekst vindt u terug via onderstaande link https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@86183/aanwijzing-meting-0/ De politie beschouwt een snorfiets als opgevoerd wanneer de toegestane 25km/u + 4 km/u overschreden wordt. Wanneer de scooter dus een snelheid haalt van 30km/u of meer. Voor nu is de voornaamste manier om dit te meten de rollenbank. Hierop is een meetcorrectie van 5 km/u van toepassing: Voorbeeld: Rollenbank geeft aan: 34 km/u -> meetcorrectie -/- 5km/u = 29km/u OK Rollenbank geeft aan: 35km/u -> meetcorrectie -/- 5km/u = 30km/u NIET OK -> WOK STATUS Om te zien wat het oordeel is bij verschillende geconstateerde snelheden op de rollenbank, volg de onderstaande link https://webapps. politieacademie.nl/naslagwerk/ rollenbank#boekdeel-547 Wanneer een berijder geconfronteerd wordt met een rollenbanktest waaruit blijkt dat de maximale constructiesnelheid (29km/u na rollenbankcorrectie) wordt overtreden, krijgt hij niet alleen een boete, maar is het tevens niet meer toegestaan om met het voertuig te rijden op de openbare weg. Voordat de WOK status door het RDW kan worden opgeheven moet de scooter eerst worden aangepast (vult u hier uw kosten maar in) en vervolgens door de RDW worden gekeurd (kosten circa € 75).

Hoe hard mag een snorfiets 2023?

Helmplicht op snorfiets vanaf 1 januari 2023 Nieuwsbericht | 30-06-2022 | 09:00 Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm dragen. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder snorfietsers omlaag gaat.

Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden en is te herkennen aan een blauwe kentekenplaat. Snorfietsers hebben een half jaar de tijd om een keuze te maken die past bij zijn of haar snorfiets. Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en kunt u een boete van € 100 krijgen bij het niet dragen van een helm.

Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofdletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. Een goedgekeurde speed-pedelec-helm is voorzien van een markering overeenkomstig NTA 8776:2016.

Welke snelheid krijg je een wok?

Bij welke snelheid met mijn brom- of snorfiets krijg ik een bekeuring? Bij scooters (brom- of snorfietsen) maakt de politie onderscheid tussen de gereden snelheid en de, Als op een rollertestbank blijkt dat de brom-/snorfiets is opgevoerd (ook al is het maar enkele kilometers), dan krijg je een boete.

Bij een overschrijding van 30 kilometer per uur wordt het rijbewijs ingevorderd. Met je bromfiets krijg je een bekeuring als deze 51 kilometer per uur (of nog sneller) kan rijden. Gaat je bromfiets sneller dan 66 kilometer per uur? Dan kan je kentekenbewijs ingevorderd worden. Ook maakt de politie een WOK-melding aan als je brom-/snorfiets is opgevoerd-melding.

Dit is een ‘Wacht Op Keuren status’ in het kentekenregister bij de RDW., behalve als je naar het keuringsstation van de RDW gaat om je tweewieler te laten keuren.

Hoe hard mag mijn scooter met blauw kenteken?

Een snorfiets is een bromfiets die maximaal 25 kilometer per uur rijdt. De overheid stelt regels in om het aantal ongelukken met bromfietsen te verminderen. Onderdeel hiervan is dat alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm moeten dragen.