Wat Kost Een Mri Scan?

Wat Kost Een Mri Scan
Een MRI – scan werkt met magnetische straling en is niet schadelijk voor je lichaam. De kosten van een MRI – scan zijn vrij hoog en lopen soms op tot honderden euro’s. Aanvullende verzekering mri scan.

Naam Dekking Prijs p/m
ZonderMeer 100%, vergoeding van consulten, diagnostiek en behandelingen vanaf € 7,35

Nog 6 rijen

Wat is de prijs van een MRI-scan?

MRI-scanners kosten gemiddeld rond een miljoen euro, zeer geavanceerde versies kunnen wel tien miljoen kosten.

Wat is duurder CT-scan of MRI-scan?

MRI- of CT-scan? «Het verhogen van de MRI’s zal een vermindering van de CT met zich meebrengen, een gunstige shift zoals aanvankelijk gepland, wat de patiënten alleen maar ten goede kan komen.» De radiologie in de geneeskunde heeft de laatste decennia een enorme evolutie, zelfs revolutie doorgemaakt dankzij nieuwe onderzoeken als een CT of een MRI of een Total body scan.

 1. De basisradiologie wordt nog zelden aangevraagd behalve voor botletsels.
 2. Een van de redenen is het risico op radio-ioniserende straling waaraan de betrokken patiënt wordt blootgesteld alsook dat de weke delen van het lichaam niet in het licht kunnen worden gesteld.
 3. We zouden kunnen stellen dat een MRI eigenlijk de basisradiologie vervangt.

Probleem is natuurlijk dat onderzoeken als een CT en MRI veel duurder zijn, zowel in aankoop en onderhoud van de installatie als wat betreft het honorarium voor het gebruik van deze toestellen. Een ander probleem is dat de federale overheid bevoegd is voor de programmatie, terwijl de regionale deelregeringen bevoegd zijn voor de erkenning ervan.

Zo bepaalt de federale overheid hoeveel MRI-toestellen er mogen geplaatst worden, terwijl de deelregering de erkenning aflevert. Prijsdaling Het is genoegzaam bekend dat een onderzoek met een CT-scan nadelig is voor de patiënt door de ioniserende straling waaraan hij wordt blootgesteld, een nadeel dat niet bestaat bij een MRI, ook soms NMR genaamd, gezien deze werkt via nucleaire magnetische resonantie.

Een ander belangrijk gegeven is dat de aankoop van een CT-scan in de grootorde van 400.000 euro zit, terwijl deze van een MRI ongeveer 1.250.000 euro bedraagt, een factor x drie. De prijs voor de installatie van een MRI-scan is gelukkig heel wat gedaald in de ongeveer 20 jaar dat we deze gebruiken.

Uit een Brits onderzoek blijkt dat de kosteneffectiviteit van de MRI op enkele jaren tijd met 30% is verhoogd. Dus een belangrijk minder dure aankoop en onderhoudskost met als gevolg een veel betere efficiëntie. Over de laatste 10 jaar gaat dit zelfs over een daling van de kosten met ongeveer 50%. Een niet te verantwoorden feit is dat, doordat de wachttijden voor een MRI-scan zo lang zijn, er dikwijls omwille van de urgentie overgegaan wordt tot het uitvoeren van een CT-scan waarvoor de wachttijd slechts enkele dagen tot één week is Hierbij zijn een aantal bedenkingen te formuleren.

De basisradiologie is herleid tot 10 à 15% in vergelijking met 20 jaar geleden. Een CT-scan is inderdaad goedkoper in aankoop en gebruik dan een MRI-scan, maar de belangrijkste nadelen voor de patiënten zijn de hiermede gepaard gaande ioniserende stralen.

Anderzijds is de MRI-scan drie keer duurder dan de CT-scan, maar veel veiliger voor de patiënt die hierbij niet onderhevig is aan de schadelijke ioniserende stralingen. Een ander te vermelden feit is dat de MRI de weke delen veel duidelijker in beeld brengt dan een CT, wat van groot belang is bij de meeste diagnosestellingen en therapeutische handelingen.

Dus kunnen we stellen dat een MRI heel veel voordelen heeft. Wachttijden Jammer genoeg zien we dat de wachttijden voor een MRI-scan schommelen van drie tot zes weken, wat dikwijls vervelend is voor de aanvragende en behandelende arts en zeker voor de betrokken patiënt.

Vraag is hoe dit kan worden aangepakt opdat zowel voor de patiënt, voor de arts als voor de overheid een positief verhaal zou kunnen worden gecreëerd. Een niet te verantwoorden feit is dat, doordat de wachttijden voor een MRI-scan zo lang zijn, er dikwijls omwille van de urgentie overgegaan wordt tot het uitvoeren van een CT-scan waarvoor de wachttijd slechts enkele dagen tot één week is. Erelonen halveren

Welnu. De kostprijs van de MRI is met 50% gedaald sinds de eerste toestellen werden geplaatst ongeveer 20 jaar geleden. De erelonen van de radiologen die toen werden vastgelegd zijn aan deze daling nooit aangepast en zijn nu nog even hoog als in den beginne.

Een drastische herijking van de honoraria zou een gedeeltelijke oplossing kunnen met zich meebrengen door de erelonen te halveren in het kader van de ziekenhuishervorming en door de specialisten-radiologen heel wat minder te laten afdragen van hun ereloon aan de ziekenhuizen. Deze afdracht omvat momenteel soms tot 80 % van hun ereloon.

Waarom kan het ereloon van de radioloog niet gehalveerd worden tot omzeggens 250 euro per prestatie i.p.v. nu ongeveer 500 euro? Een volgende stap is dan dat de programmatie van de MRI kan worden aangepakt en desgevallend verdubbeld, en niet met 18 toestellen zoals nu werd geprogrammeerd in 2018.

 1. De bemerking dat Nederland het met veel minder MRI’s doet gaat niet helemaal op.
 2. Onze artsen zijn veel meer bereikbaar en hebben minder lange wachtlijsten als de Nederlanders, die voor dringender gevallen liever naar België komen om geopereerd te worden dan heel lang te wachten op een ingreep in Nederland.

Door dit alles zouden de wachttijden drastisch kunnen worden verminderd tot aanvaardbare normen; zouden de onnodige CT’s niet meer of zeer veel minder misbruikt worden; zouden de radiologen door een halvering van de afdracht aan de ziekenhuizen, nog steeds een behoorlijk honorarium verdienen en zouden de patiënten veel minder aan zeer schadelijke ioniserende stralingen worden blootgesteld.

Ten slotte is de kans groot dat de aankoopprijs van de MRI-toestellen verder betekenisvol zou dalen als er een groot aantal kan geplaatst en erkend worden. Het probleem van de illegale en niet-erkende MRI-scans zou aldus kunnen worden aangepakt. Samenvattend zouden er niet minder maar meer MRI’s kunnen komen terwijl tezelfdertijd de installatiekosten kunnen dalen.

Waarom kan het ereloon van de radioloog niet gehalveerd worden tot omzeggens 250 euro per prestatie i.p.v. nu ongeveer 500 euro om de reeds vermelde redenen. Het verhogen van de MRI’s zal een vermindering van de CT met zich meebrengen, een gunstige shift zoals aanvankelijk gepland, wat alleen maar de patiënten ten goede kan komen.

Bij het aanpakken van het hele verhaaltje zal niet alleen de patiënt, maar ook de behandelende artsen en radiologen, de ziekenhuizen en de bevoegde overheden er wel bij varen. De radiologie in de geneeskunde heeft de laatste decennia een enorme evolutie, zelfs revolutie doorgemaakt dankzij nieuwe onderzoeken als een CT of een MRI of een Total body scan.

De basisradiologie wordt nog zelden aangevraagd behalve voor botletsels. Een van de redenen is het risico op radio-ioniserende straling waaraan de betrokken patiënt wordt blootgesteld alsook dat de weke delen van het lichaam niet in het licht kunnen worden gesteld.

We zouden kunnen stellen dat een MRI eigenlijk de basisradiologie vervangt.Probleem is natuurlijk dat onderzoeken als een CT en MRI veel duurder zijn, zowel in aankoop en onderhoud van de installatie als wat betreft het honorarium voor het gebruik van deze toestellen. Een ander probleem is dat de federale overheid bevoegd is voor de programmatie, terwijl de regionale deelregeringen bevoegd zijn voor de erkenning ervan.

MRI Safety Tip (Never Do This During an MRI Scan)

Zo bepaalt de federale overheid hoeveel MRI-toestellen er mogen geplaatst worden, terwijl de deelregering de erkenning aflevert. PrijsdalingHet is genoegzaam bekend dat een onderzoek met een CT-scan nadelig is voor de patiënt door de ioniserende straling waaraan hij wordt blootgesteld, een nadeel dat niet bestaat bij een MRI, ook soms NMR genaamd, gezien deze werkt via nucleaire magnetische resonantie.

 1. Een ander belangrijk gegeven is dat de aankoop van een CT-scan in de grootorde van 400.000 euro zit, terwijl deze van een MRI ongeveer 1.250.000 euro bedraagt, een factor x drie.
 2. De prijs voor de installatie van een MRI-scan is gelukkig heel wat gedaald in de ongeveer 20 jaar dat we deze gebruiken.
 3. Uit een Brits onderzoek blijkt dat de kosteneffectiviteit van de MRI op enkele jaren tijd met 30% is verhoogd.

Dus een belangrijk minder dure aankoop en onderhoudskost met als gevolg een veel betere efficiëntie. Over de laatste 10 jaar gaat dit zelfs over een daling van de kosten met ongeveer 50%. Hierbij zijn een aantal bedenkingen te formuleren. De basisradiologie is herleid tot 10 à 15% in vergelijking met 20 jaar geleden.

Een CT-scan is inderdaad goedkoper in aankoop en gebruik dan een MRI-scan, maar de belangrijkste nadelen voor de patiënten zijn de hiermede gepaard gaande ioniserende stralen. Anderzijds is de MRI-scan drie keer duurder dan de CT-scan, maar veel veiliger voor de patiënt die hierbij niet onderhevig is aan de schadelijke ioniserende stralingen.

Een ander te vermelden feit is dat de MRI de weke delen veel duidelijker in beeld brengt dan een CT, wat van groot belang is bij de meeste diagnosestellingen en therapeutische handelingen. Dus kunnen we stellen dat een MRI heel veel voordelen heeft.WachttijdenJammer genoeg zien we dat de wachttijden voor een MRI-scan schommelen van drie tot zes weken, wat dikwijls vervelend is voor de aanvragende en behandelende arts en zeker voor de betrokken patiënt.

 • En toch stelt het Riziv in een rapport vast dat de verwachte shift van CT naar MRI niet is gebeurd.
 • Hierbij zou het aantal CT’s moeten dalen in het voordeel van het aantal MRI’s.
 • Het aantal CT’s blijft echter stabiel maar daalt niet, terwijl het aantal MRI-onderzoeken blijft toenemen.
 • Conclusie is dat er geen besparingen zijn gebeurd sinds het gebruik van de MRI-scanners.

Vraag is hoe dit kan worden aangepakt opdat zowel voor de patiënt, voor de arts als voor de overheid een positief verhaal zou kunnen worden gecreëerd. Een niet te verantwoorden feit is dat, doordat de wachttijden voor een MRI-scan zo lang zijn, er dikwijls omwille van de urgentie overgegaan wordt tot het uitvoeren van een CT-scan waarvoor de wachttijd slechts enkele dagen tot één week is.

Erelonen halverenWelnu. De kostprijs van de MRI is met 50% gedaald sinds de eerste toestellen werden geplaatst ongeveer 20 jaar geleden. De erelonen van de radiologen die toen werden vastgelegd zijn aan deze daling nooit aangepast en zijn nu nog even hoog als in den beginne. Een drastische herijking van de honoraria zou een gedeeltelijke oplossing kunnen met zich meebrengen door de erelonen te halveren in het kader van de ziekenhuishervorming en door de specialisten-radiologen heel wat minder te laten afdragen van hun ereloon aan de ziekenhuizen.

See also:  Waar Woont De Koning?

Deze afdracht omvat momenteel soms tot 80 % van hun ereloon. Een volgende stap is dan dat de programmatie van de MRI kan worden aangepakt en desgevallend verdubbeld, en niet met 18 toestellen zoals nu werd geprogrammeerd in 2018. De bemerking dat Nederland het met veel minder MRI’s doet gaat niet helemaal op.

 1. Onze artsen zijn veel meer bereikbaar en hebben minder lange wachtlijsten als de Nederlanders, die voor dringender gevallen liever naar België komen om geopereerd te worden dan heel lang te wachten op een ingreep in Nederland.
 2. Door dit alles zouden de wachttijden drastisch kunnen worden verminderd tot aanvaardbare normen; zouden de onnodige CT’s niet meer of zeer veel minder misbruikt worden; zouden de radiologen door een halvering van de afdracht aan de ziekenhuizen, nog steeds een behoorlijk honorarium verdienen en zouden de patiënten veel minder aan zeer schadelijke ioniserende stralingen worden blootgesteld.

Ten slotte is de kans groot dat de aankoopprijs van de MRI-toestellen verder betekenisvol zou dalen als er een groot aantal kan geplaatst en erkend worden. Het probleem van de illegale en niet-erkende MRI-scans zou aldus kunnen worden aangepakt. Samenvattend zouden er niet minder maar meer MRI’s kunnen komen terwijl tezelfdertijd de installatiekosten kunnen dalen.

Waarom kan het ereloon van de radioloog niet gehalveerd worden tot omzeggens 250 euro per prestatie i.p.v. nu ongeveer 500 euro om de reeds vermelde redenen. Het verhogen van de MRI’s zal een vermindering van de CT met zich meebrengen, een gunstige shift zoals aanvankelijk gepland, wat alleen maar de patiënten ten goede kan komen.

Bij het aanpakken van het hele verhaaltje zal niet alleen de patiënt, maar ook de behandelende artsen en radiologen, de ziekenhuizen en de bevoegde overheden er wel bij varen. : MRI- of CT-scan?

Wat kost het maken van een CT-scan?

Toch is het best handig en interessant om te weten wat het nu kost om in het ziekenhuis te liggen en behandeld te worden. Wat kost een scan?

Soort scan Kosten
CT van het bekken € 186,86
CT – scan + diagnostisch onderzoek bij stoornis evenwichtsoorgaan € 688,22

Kan je zomaar een MRI-scan doen?

Uitleg MRI Soms heeft uw arts voor een goede diagnose extra onderzoek nodig. Bijvoorbeeld bij knieklachten of rugpijn. Als een röntgenfoto hiervoor onvoldoende gegevens kan leveren, dan krijgt u soms een MRI-scan. Bij een MRI-scan worden foto’s gemaakt van doorsneden van het lichaam terwijl u in een smalle tunnel ligt.

De scan is pijnloos en maakt gebruik van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Er komt geen röntgenstraling of radioactieve straling aan te pas. Een MRI-scan vergoeden wij. Maar let op: soms zit de MRI in het dbc-zorgproduct, kortweg dbc, van het ziekenhuis of de kliniek waar u in behandeling bent.

Een losse rekening van de MRI vergoeden wij dan niet. Hieronder leggen we dit uit. Er zijn 2 situaties:

Uw huisarts laat een MRI-scan maken De huisarts kan soms een MRI-scan aanvragen, om zelf een diagnose te stellen. Dat kan alleen bij bepaalde klachten aan knie, onderrug of schouder.U gaat voor de MRI-scan naar het ziekenhuis. U ziet daar geen medisch specialist, maar krijgt alleen de scan. Het ziekenhuis stuurt de uitslag van de MRI naar uw huisarts.De huisarts stelt de diagnose en bespreekt met u of u bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut moet. Als uit de MRI blijkt dat er toch een specialist naar uw klacht moet kijken, dan stuurt uw huisarts u voor alsnog door naar de medisch specialist. Bijvoorbeeld een orthopeed of neuroloog. Uw huisarts kan de MRI naar de medisch specialist opsturen, zodat u het onderzoek niet opnieuw hoeft te doen. De basisverzekering vergoedt in deze gevallen de MRI-scan apart. Als uw huisarts u doorverwijst, opent de medisch specialist daarnaast nog een dbc. Voor de MRI (en een eventuele dbc) geldt het eigen risico.

Medisch specialist laat een MRI-scan maken Meestal verwijst uw huisarts u direct naar een medisch specialist voor diagnostisch onderzoek. Dan kan die een MRI-scan laten maken. Dat kan bijna altijd in het ziekenhuis van uw specialist, maar vaak moet u wel even wachten.

De medisch specialist bepaalt op basis van uw indicatie hoe snel de MRI gemaakt moet worden. Hij behandelt u ook verder na de uitslag van de MRI. De medisch specialist opent voor de behandeling een dbc. De kosten van de MRI-scan vallen in de dbc, net als het consult bij de medisch specialist en de behandeling.

De basisverzekering vergoedt de gehele dbc. We vergoeden de MRI-scan niet apart. Voor die dbc geldt het eigen risico. Vindt u dat u te lang moet wachten op een MRI in het ziekenhuis? Dan kunt u dat bespreken met uw medisch specialist. In een MRI-centrum kunt u soms snel terecht.

Maar laat u zelf een MRI-scan maken in zo’n centrum of in een andere kliniek? Dan vergoedt de basisverzekering die kosten niet. U kunt wel vragen of het ziekenhuis de kosten van de MRI aan de andere kliniek wil betalen. Dat heet onderlinge dienstverlening. Niet alle ziekenhuizen werken daaraan mee. Soms is de wachtlijst voor een MRI-scan erg lang.

De medisch specialist kan inschatten of het medisch verantwoord is om te wachten. Als het nodig is dat u sneller een scan krijgt, kan de specialist bijna altijd een kortere wachttijd regelen. Komt u er niet uit met uw medisch specialist? En moet u langer dan 4 weken wachten vanaf het gesprek met uw medisch specialist? Neem dan contact op met onze ZorgConsulent.

Die kan dan kijken of u ergens anders sneller een MRI kunt krijgen. Als uw huisarts een MRI-scan aanvraagt om zelf een diagnose te stellen, dan kunt u bij sommige MRI-centra snel terecht. U kunt ook contact opnemen met onze ZorgConsulent. Die kan meestal op korte termijn een MRI-scan voor u regelen. Soms moet u dan wel wat verder reizen.

Als de huisarts een MRI-scan laat maken van een ander lichaamsdeel dan de knie, schouder of onderrug, dan wijkt hij af van de richtlijnen. Meestal vraagt hij dan vooraf toestemming aan ons. Zo kunnen wij toetsen of uw huisarts terecht van de richtlijn afwijkt.

Doet hij dat niet? Dan willen wij soms eerst de reden weten voor de MRI-scan, voordat wij de rekening betalen. Bent u onder behandeling van de medisch specialist? Maar bent u vanwege de lange wachttijd op eigen initiatief naar een andere instelling gegaan voor een MRI-scan? Dan vergoeden wij de MRI-scan niet.

De kosten ervan betalen wij namelijk al aan de medisch specialist via de dbc. U kunt het ziekenhuis vragen om de kosten aan de andere instelling te betalen. Dat heet onderlinge dienstverlening. Maar niet alle ziekenhuizen werken daaraan mee. Heeft de huisarts de MRI-scan aangevraagd? Dan vallen alleen de kosten van de MRI-scan onder uw eigen risico.

Heeft uw medisch specialist de MRI-scan laten maken? Dan valt de hele dbc van de medisch specialist onder uw eigen risico. De kosten van de MRI-scan zitten daarin. Wilt u een MRI-scan laten doen terwijl dat medisch niet nodig is? Bijvoorbeeld omdat u zich zorgen maakt over een aandoening die in uw familie veel voorkomt? Dan vergoeden wij de kosten helemaal of voor een deel als u hiervoor onze aanvullende verzekering Optifit of hoger heeft afgesloten.

De basisverzekering vergoedt de kosten niet. In sommige gevallen moet u in een aangepaste MRI. Dit kan een open MRI zijn of een MRI waarbij u kunt zitten. Dit maakt voor de vergoeding ervan geen verschil. : Uitleg MRI

Hoeveel kost MRI eigen risico?

Vergoeding MRI-scan en eigen risico – Voor de basisverzekering heeft iedere volwassene een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Wanneer je dit kalenderjaar het eigen risico dus nog niet hebt verbruikt, betaal je tot dit bedrag de kosten van een MRI-scan zelf.

Hoeveel eigen risico kost een MRI-scan?

Vergoeding MRI-scan Moet je van je arts een MRI-scan laten maken? Je krijgt MRI-scan vergoed uit je basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico.

Je krijgt een vergoeding uit je Just basisverzekering Je hebt een verwijzing nodig van je medisch specialist Je betaalt voor een MRI-scan Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885 ? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt. Je betaalt voor een MRI-scan geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Je krijgt een MRI-scan 100% vergoed als je naar een zorgverlener gaat met een contract. Je betaalt wel eigen risico voor een MRI-scan. Je krijgt deze vergoeding als:

je medisch specialist uit een gecontracteerd ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) vindt dat een MRI-scan medisch noodzakelijk is. In een zeer beperkt aantal gevallen kan een huisarts je ook verwijzen. je naar een zorgverlener met een contract gaat.

Je kan naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum met een contract voor MRI-onderzoek., Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien, Met een verwijzing van je arts krijg je een MRI-scan helemaal vergoed uit je basisverzekering. Je betaalt alleen eigen risico. Wel even naar een gaan. Anders krijg je misschien minder vergoed. : Vergoeding MRI-scan

Wat zijn de nadelen van een MRI-scan?

De magnetische velden kunnen op lange termijn invloed hebben op het gehoor, bloeddruk en slaap. Bij een MRI-scan wordt er een foto gemaakt van het lichaam zodat de arts je binnenkant goed kan bekijken. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een sterke elektromagnetische straling.

Bij patiënten wegen de voordelen van een MRI-scan op tegen de mogelijke consequenties van de elektromagnetische velden. Daarnaast zijn de magneetvelden niet-ioniserend en daardoor minder schadelijk. Maar wat als je langdurig met MR-apparaten werkt? Gezondheidseffecten Mensen die MRI-apparaten ontwikkelen en bouwen worden doorgaans veel langer aan de statische magnetische velden blootgesteld.

See also:  Wat Verdient Een Conducteur?

En uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt nu dat hier toch wat consequenties aan verbonden zitten. Zo blijken deze technici een verhoogde kans te hebben op een hoge bloeddruk, ongevallen tijdens woon-werkverkeer en een verminderde slaap. Ook het gehoor kan worden aangetast door het lawaai dat de MRI-scanners maken.

 1. De kans op een gezondheidseffect is klein, maar wel aanzienlijk groter dan bij mensen die niet worden blootgesteld,» zegt onderzoeker Suzan Bongers, aangesloten bij de Universiteit Utrecht.
 2. Ziekenhuis In het onderzoek nam Bongers niet de werknemers in ziekenhuizen die met MRI-scanners werken mee.
 3. Zij worden namelijk in mindere mate blootgesteld aan de elektromagnetische velden en lawaai in vergelijking met technici die betrokken zijn bij de bouw van de apparaten.

De MRI wordt tegenwoordig echter steeds vaker ingezet en dus worden ook werknemers in ziekenhuizen vaker aan statische magnetische velden blootgesteld. Hoewel ziekenhuispersoneel wel zoveel mogelijk de ruimte uit proberen te lopen bij het gebruik van de MRI-scanner, is dit niet in elke situatie mogelijk; bijvoorbeeld bij hele jonge patiënten of als er anesthesie wordt toegediend.

 1. Daarnaast is het statisch magneetveld altijd aanwezig rondom en in een MRI- scanner, of er nu wel of geen scan wordt gemaakt.
 2. Elektromagnetische velden Voor het maken van een MRI-scan worden drie soorten elektromagnetische velden gebruikt: een statisch magneetveld, gradiëntvelden en radiofrequente velden.

De laatste twee soorten elektromagnetische velden zijn beperkt tot binnenin en zeer vlakbij de MRI-scanner en zijn alleen aanwezig tijdens het maken van een scan. Het statische magneetveld bevindt zich in de scanner en ruim rondom de scanner. «Het statische magneetveld is ook aanwezig wanneer er geen scan gemaakt wordt, omdat het aan en uit zetten van de supergeleidende magneet van een MRI-scanner veel tijd en geld kost,» legt Bongers uit.

«Eenmaal neergezet, blijft deze magneet dag en nacht aan.» Zodra je dus de ruimte met een MRI-scanner binnenkomt, word je blootgesteld aan het statische magneetveld. En hoe dichter bij de scanner, hoe sterker dat veld wordt. Korte effecten «Als je slechts kort wordt blootgesteld aan magneetvelden kan dit leiden tot tijdelijke gezondheidseffecten,» vertelt Bongers.

Zo bleek dat werknemers die MRI-scanners fabriceren last kregen van klachten als lichtflitsen, duizeligheid, hoofdpijn en een metaalsmaak. «Zodra de blootstelling ophoudt, gaan deze effecten vaak ook direct weer over.» Het was echter lange tijd onduidelijk wat de statische magneetvelden precies teweegbrengen op langere termijn.

«Met name de klachten hoofdpijn en duizeligheid waren aanleiding om na te gaan of deze effecten mogelijk tot na het werk aanhouden, en dan een effect op het rijvermogen zouden kunnen hebben,» vertelt Bongers. Oorzaken Uiteindelijk bleken werknemers inderdaad een verhoogde kans te lopen op een aantal nadelige gezondheidseffecten.

Maar wat hier precies aan ten grondslag ligt, is nog onbekend. «Er zijn wel een aantal hypotheses over de grotere kans op het ontwikkelen van een verhoogde bloeddruk,» zegt Bongers. «Bijvoorbeeld een vertraging van de bloedstroom door een magnetohydrodynamisch effect van het magneetveld en een verhoogde productie van vrije radicalen, die kan leiden tot versterkte veroudering van bloedvaten.

 • Ook zijn er hypotheses dat blootstelling aan het statisch magneetveld een negatief effect heeft op slaapkwaliteit doordat het de productie van melatonine zou kunnen verstoren.» Er is echter nog meer onderzoek nodig om de mechanismen achter de gevonden gezondheidseffecten te ontrafelen.
 • Medische vooruitgang mag niet ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van werknemers» Inperken Hoewel de MRI natuurlijk wel beschikbaar moet blijven, pleiten de onderzoekers ervoor dat de blootstelling aan de statische magneetvelden en het lawaai wordt ingeperkt.

«MRI-technologie is ontzettend belangrijk voor diagnostiek, onderzoek en behandeling,» zegt Bongers. «Maar medische vooruitgang mag niet ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van werknemers en vrijwilligers.» Uit het onderzoek blijkt dat vooral de intensiteit van de blootstelling een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de gezondheidsklachten.

 1. Waar mogelijk zou men moeten kijken of werken met MRI gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden, zodat de frequentie waarmee er met MRI gewerkt wordt beperkt blijft,» betoogt Bongers.
 2. Bovendien is bekend dat hoe sneller je door het statische magneetveld beweegt, hoe sterker de stroom is die met deze beweging in je lichaam wordt opgewekt.

«Langzamer door het magneetveld bewegen leidt tot minder kortstondige effecten zoals duizeligheid en hoofdpijn,» zegt Bongers. Daarnaast zou er bijvoorbeeld met lijnen op de vloer aangegeven kunnen worden waar het belangrijk is voor werknemers om langzamer te bewegen.

Is een ontsteking te zien op een MRI?

Wat zie je op een MRI-scan? – Door de beelden van de MRI-scan krijgt de radioloog een goed beeld van de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld ontstekingen, tumoren, fracturen, cysten en slijtage (artrose). Hierdoor kan een scan inzicht geven in de eventuele oorzaak van klachten zoals (chronische) pijn vanuit je organen en gewrichten.

Kan je tumor zien op MRI-scan?

Wat is een MRI-scan? – Een MRI-scan maakt een serie foto’s van je lichaam, of van een deel ervan. Het apparaat werkt met een magneetveld, radiogolven en een computer. Met een MRI-scan kan de arts een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen zien.

Wat is het verschil tussen een scan en een MRI?

Diagnose Kanker en daneen MRI- en CT scan De diagnose kanker is gesteld en samen met de arts is het behandeltraject besproken. Vaak een onzekere tijd. Wat staat je te wachten? Doet de behandeling pijn? Wat zijn de bijwerkingen? Dit willen we uitleggen met de serie ‘Diagnose Kanker en dan’. Deze keer radioloog dr. Astrid Donkers over het verschil tussen een MRI- en CT-scan. Wat Kost Een Mri Scan Beeldvormend onderzoek laat zien hoe het lichaam er van binnen uit ziet. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van diagnoses. Dr. hierover: «Van patiënten krijgen wij vaak de vraag: ‘Wat is nu het verschil tussen een CT- en ?’ Hoewel de twee apparaten uiterlijk veel op elkaar lijken, zitten er wel degelijk grote verschillen tussen.

 • Een geeft een arts een compleet overzicht van bijvoorbeeld het gehele boven- en onderlichaam.
 • Een MRI daarentegen laat meestal maar een beperkter deel van het lichaam zien, bijvoorbeeld alleen de onderbuik en toont organen meer op detailniveau.
 • Tumoren kunnen zo op twee verschillende manieren in beeld worden gebracht.

De MRI-scan en de CT-scan vullen elkaar aan en worden dan ook vaak beiden ingezet. De werking van beide apparaten berust deels op hetzelfde principe: met behulp van een computer kunnen dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam worden gemaakt. De CT-scan maakt gebruik van röntgenstraling om deze dwarsdoorsneden te maken, terwijl bij een MRI-scan de patiënt in een groot magneetveld ligt.

Wat doen ze bij een MRI-scan?

Een MRI-scanner is een apparaat dat met behulp van magneetvelden en radiogolven afbeeldingen van het lichaam kan maken. Op een MRI-scan kunnen we alle organen en weefsels in beeld brengen. Er komen geen röntgenstralen aan te pas. Een MRI-scan is onschadelijk en doet geen pijn.

Wat is er te zien op een MRI-scan rug?

Wat is een MRI van de rug? – Met een MRI kan een arts binnenin uw lichaam naar uw rug en wervelkolom kijken, zonder dat hij of zij er in hoeft te snijden. Een MRI is heel geschikt om zachte delen van uw rug te zien, zoals tussenwervelschijven, spieren en pezen. Foto: Een patiënt krijgt een MRI van de rug Voorbereiding

Kan je een ontsteking zien op een scan?

Wat is een PET/CT onderzoek? – Een PET CT-scan is een gecombineerd onderzoek. Deze bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met de PET-scan bekijken we veranderingen in de stofwisseling. Ontstekingsprocessen hebben een verhoogde stofwisseling en kunnen met de PET-scan afgebeeld worden. Met de CT-scan kan de exacte locatie van de ontstekingsprocessen worden bepaald.

Wat mag niet tijdens MRI-scan?

Nuchter – Voor het MRI-onderzoek moet u vanaf twee uur voor het onderzoek nuchter blijven. Dit betekent dat u niets meer mag eten, drinken en ook niet mag roken. Medicijnen mag u met een beetje water innemen. Er zijn onderzoeken waarvoor u langer nuchter moet zijn. Dit zal dan duidelijk aan u gemeld worden.

Welke MRI mag een huisarts aanvragen?

Welke MRI- en röntgenonderzoeken zijn mogelijk? – MRI-onderzoeken die u direct kunt aanvragen zijn een MRI van de rug en knie. Overige MRI-onderzoeken kunnen worden aangevraagd. Het is echter niet zeker dat deze worden vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt.

Hoe lang duurt de uitslag van een MRI-scan?

Na het MRI-onderzoek – De radioloog bekijkt de computerbeelden van het MRI-onderzoek. De uitslag krijgt u van uw arts. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen. Soms is het nodig om extra MRI-onderzoek te doen. In dat geval krijgt u daarvan bericht.

Wat betaal je van je eigen risico?

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2023 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.

Welke kosten gaan van je eigen risico af?

Verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico –

Basisverzekering Aanvullende verzekering
Eigen bijdrage U betaalt een wettelijke, Het hangt af van uw aanvullende verzekering of u een eigen bijdrage betaalt voor bepaalde zorg. Controleer dus bij uw zorgverzekeraar hoe het zit.
Eigen risico U heeft een eigen risico voor de meeste zorg, hulpmiddelen en medicijnen. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt totdat uw eigen risico op is. Pas daarna gaat uw zorgverzekeraar alle kosten vergoeden. Er is geen verplicht eigen risico in de aanvullende verzekering.

Welke kosten vallen niet onder eigen risico?

Uitzonderingen per verzekeraar –

Zorgverzekeraar Zorgkosten uitgezonderd van het eigen risico Lees meer over dit onderwerp
Aevitae (ASR) Niks extra uitgezonderd
Anderzorg Niks extra uitgezonderd
Avero Achmea Niks extra uitgezonderd
Azivo Niks extra uitgezonderd
AZVZ Niks extra uitgezonderd
Bewuzt Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursgeneesmiddelen Bewuzt
CZ Niks extra uitgezonderd
CZ direct Niks extra uitgezonderd
De Amersfoortse Niks extra uitgezonderd
De Friesland Niks extra uitgezonderd
De Goudse Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursgeneesmiddelen De Goudse
Delta Lloyd Niks extra uitgezonderd
Ditzo Niks extra uitgezonderd
DSW Niks extra uitgezonderd
FBTO Niks extra uitgezonderd
Ik! Niks extra uitgezonderd
Interpolis zorgActief Niks extra uitgezonderd
InTwente Niks extra uitgezonderd
IZA Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursgeneesmiddelen IZA
IZZ Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten).
Kiemer Niks extra uitgezonderd
Menzis Niks extra uitgezonderd
OHRA Niks extra uitgezonderd
ONVZ Programma’s voor preventieve zorg: zoals stoppen met roken en ‘Beter Eten’ die zijn aangewezen door ONVZ. Overzicht uitsluitingen eigen risico ONVZ
OZF Achmea Niks extra uitgezonderd
PMA Niks extra uitgezonderd
PNO Programma’s voor preventieve zorg: die zijn aangewezen door PNO. Kosten hiervan vallen niet onder het eigen risico. Overzicht uitsluitingen eigen risico PNO
Pro Life Niks extra uitgezonderd
Salland Niks extra uitgezonderd
Stad Holland Niks extra uitgezonderd
Studenten goed verzekerd Niks extra uitgezonderd
United Consumers (VGZ) Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursbeleid United Consumers
Univé Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursbeleid Unive
VGZ Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursbeleid VGZ
Zekur Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursbeleid ZEKUR
ZieZo Niks extra uitgezonderd
Zilveren Kruis Niks extra uitgezonderd
Zorg en Zekerheid Anticonceptie voor 18 t/m 20-jarigen, geleverd door een gecontracteerde zorgverlener. De jaarlijkse medicijncheck door gecontracteerde apothekers voor 65-plussers die meer dan zeven geneesmiddelen gebruiken. Uitzonderingen eigen risico Zorg en Zekerheid
Zorgdirect Niks extra uitgezonderd
UMC Voorkeursgeneesmiddelen: voor deze geneesmiddelen geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het geneesmiddel (terhandstellingskosten). Voorkeursbeleid UMC zorgverzekering

Hoeveel MRI-scan per jaar?

MRI – Het aantal MRI-verrichtingen in ziekenhuizen is sterk toegenomen vanaf 1993. In 1993 waren er ongeveer 75.000 verrichtingen, in 2019 is dit opgelopen tot bijna 1 miljoen, Voor het aantal MRI-onderzoeken is een stijging 46.000 onderzoeken waarneembaar in 2019 ten opzichte van 2018, dit is een stijging van bijna 5 procent.

De toename in MRI onderzoeken kan mogelijk verklaard worden door de toename van het aantal MRI-scanners. In 2018 waren ongeveer 227 MRI’s in gebruik. In 2019 zijn dit er ongeveer 242. Dit is een stijging van ongeveer 6 procent. De grootste stijging is te zien bij de zelfstandige behandelcentra. I n 2012 en 2013 is een daling in het aantal MRI-onderzoeken te zien.

Dit wordt veroorzaakt door een verandering in de codes die zijn uitgevraagd. Hierdoor is de data voor deze jaren niet volledig. Eind jaren ’90 is van enkele jaren geen data beschikbaar. Figuur 2: Aantal MRI-onderzoeken in de jaren 1993 tot en met 2019. : Echografie en MRI

Wat zijn de nadelen van een MRI-scan?

De magnetische velden kunnen op lange termijn invloed hebben op het gehoor, bloeddruk en slaap. Bij een MRI-scan wordt er een foto gemaakt van het lichaam zodat de arts je binnenkant goed kan bekijken. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een sterke elektromagnetische straling.

 1. Bij patiënten wegen de voordelen van een MRI-scan op tegen de mogelijke consequenties van de elektromagnetische velden.
 2. Daarnaast zijn de magneetvelden niet-ioniserend en daardoor minder schadelijk.
 3. Maar wat als je langdurig met MR-apparaten werkt? Gezondheidseffecten Mensen die MRI-apparaten ontwikkelen en bouwen worden doorgaans veel langer aan de statische magnetische velden blootgesteld.

En uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt nu dat hier toch wat consequenties aan verbonden zitten. Zo blijken deze technici een verhoogde kans te hebben op een hoge bloeddruk, ongevallen tijdens woon-werkverkeer en een verminderde slaap. Ook het gehoor kan worden aangetast door het lawaai dat de MRI-scanners maken.

«De kans op een gezondheidseffect is klein, maar wel aanzienlijk groter dan bij mensen die niet worden blootgesteld,» zegt onderzoeker Suzan Bongers, aangesloten bij de Universiteit Utrecht. Ziekenhuis In het onderzoek nam Bongers niet de werknemers in ziekenhuizen die met MRI-scanners werken mee. Zij worden namelijk in mindere mate blootgesteld aan de elektromagnetische velden en lawaai in vergelijking met technici die betrokken zijn bij de bouw van de apparaten.

De MRI wordt tegenwoordig echter steeds vaker ingezet en dus worden ook werknemers in ziekenhuizen vaker aan statische magnetische velden blootgesteld. Hoewel ziekenhuispersoneel wel zoveel mogelijk de ruimte uit proberen te lopen bij het gebruik van de MRI-scanner, is dit niet in elke situatie mogelijk; bijvoorbeeld bij hele jonge patiënten of als er anesthesie wordt toegediend.

Daarnaast is het statisch magneetveld altijd aanwezig rondom en in een MRI- scanner, of er nu wel of geen scan wordt gemaakt. Elektromagnetische velden Voor het maken van een MRI-scan worden drie soorten elektromagnetische velden gebruikt: een statisch magneetveld, gradiëntvelden en radiofrequente velden.

De laatste twee soorten elektromagnetische velden zijn beperkt tot binnenin en zeer vlakbij de MRI-scanner en zijn alleen aanwezig tijdens het maken van een scan. Het statische magneetveld bevindt zich in de scanner en ruim rondom de scanner. «Het statische magneetveld is ook aanwezig wanneer er geen scan gemaakt wordt, omdat het aan en uit zetten van de supergeleidende magneet van een MRI-scanner veel tijd en geld kost,» legt Bongers uit.

Eenmaal neergezet, blijft deze magneet dag en nacht aan.» Zodra je dus de ruimte met een MRI-scanner binnenkomt, word je blootgesteld aan het statische magneetveld. En hoe dichter bij de scanner, hoe sterker dat veld wordt. Korte effecten «Als je slechts kort wordt blootgesteld aan magneetvelden kan dit leiden tot tijdelijke gezondheidseffecten,» vertelt Bongers.

Zo bleek dat werknemers die MRI-scanners fabriceren last kregen van klachten als lichtflitsen, duizeligheid, hoofdpijn en een metaalsmaak. «Zodra de blootstelling ophoudt, gaan deze effecten vaak ook direct weer over.» Het was echter lange tijd onduidelijk wat de statische magneetvelden precies teweegbrengen op langere termijn.

 • Met name de klachten hoofdpijn en duizeligheid waren aanleiding om na te gaan of deze effecten mogelijk tot na het werk aanhouden, en dan een effect op het rijvermogen zouden kunnen hebben,» vertelt Bongers.
 • Oorzaken Uiteindelijk bleken werknemers inderdaad een verhoogde kans te lopen op een aantal nadelige gezondheidseffecten.

Maar wat hier precies aan ten grondslag ligt, is nog onbekend. «Er zijn wel een aantal hypotheses over de grotere kans op het ontwikkelen van een verhoogde bloeddruk,» zegt Bongers. «Bijvoorbeeld een vertraging van de bloedstroom door een magnetohydrodynamisch effect van het magneetveld en een verhoogde productie van vrije radicalen, die kan leiden tot versterkte veroudering van bloedvaten.

 1. Ook zijn er hypotheses dat blootstelling aan het statisch magneetveld een negatief effect heeft op slaapkwaliteit doordat het de productie van melatonine zou kunnen verstoren.» Er is echter nog meer onderzoek nodig om de mechanismen achter de gevonden gezondheidseffecten te ontrafelen.
 2. Medische vooruitgang mag niet ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van werknemers» Inperken Hoewel de MRI natuurlijk wel beschikbaar moet blijven, pleiten de onderzoekers ervoor dat de blootstelling aan de statische magneetvelden en het lawaai wordt ingeperkt.

«MRI-technologie is ontzettend belangrijk voor diagnostiek, onderzoek en behandeling,» zegt Bongers. «Maar medische vooruitgang mag niet ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van werknemers en vrijwilligers.» Uit het onderzoek blijkt dat vooral de intensiteit van de blootstelling een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de gezondheidsklachten.

 • Waar mogelijk zou men moeten kijken of werken met MRI gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden, zodat de frequentie waarmee er met MRI gewerkt wordt beperkt blijft,» betoogt Bongers.
 • Bovendien is bekend dat hoe sneller je door het statische magneetveld beweegt, hoe sterker de stroom is die met deze beweging in je lichaam wordt opgewekt.

«Langzamer door het magneetveld bewegen leidt tot minder kortstondige effecten zoals duizeligheid en hoofdpijn,» zegt Bongers. Daarnaast zou er bijvoorbeeld met lijnen op de vloer aangegeven kunnen worden waar het belangrijk is voor werknemers om langzamer te bewegen.

Wat is het verschil tussen een scan en een MRI?

Diagnose Kanker en daneen MRI- en CT scan De diagnose kanker is gesteld en samen met de arts is het behandeltraject besproken. Vaak een onzekere tijd. Wat staat je te wachten? Doet de behandeling pijn? Wat zijn de bijwerkingen? Dit willen we uitleggen met de serie ‘Diagnose Kanker en dan’. Deze keer radioloog dr. Astrid Donkers over het verschil tussen een MRI- en CT-scan. Wat Kost Een Mri Scan Beeldvormend onderzoek laat zien hoe het lichaam er van binnen uit ziet. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van diagnoses. Dr. hierover: «Van patiënten krijgen wij vaak de vraag: ‘Wat is nu het verschil tussen een CT- en ?’ Hoewel de twee apparaten uiterlijk veel op elkaar lijken, zitten er wel degelijk grote verschillen tussen.

 • Een geeft een arts een compleet overzicht van bijvoorbeeld het gehele boven- en onderlichaam.
 • Een MRI daarentegen laat meestal maar een beperkter deel van het lichaam zien, bijvoorbeeld alleen de onderbuik en toont organen meer op detailniveau.
 • Tumoren kunnen zo op twee verschillende manieren in beeld worden gebracht.

De MRI-scan en de CT-scan vullen elkaar aan en worden dan ook vaak beiden ingezet. De werking van beide apparaten berust deels op hetzelfde principe: met behulp van een computer kunnen dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam worden gemaakt. De CT-scan maakt gebruik van röntgenstraling om deze dwarsdoorsneden te maken, terwijl bij een MRI-scan de patiënt in een groot magneetveld ligt.

Hoe lang duurt de uitslag van een MRI-scan?

Na het MRI-onderzoek – De radioloog bekijkt de computerbeelden van het MRI-onderzoek. De uitslag krijgt u van uw arts. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen. Soms is het nodig om extra MRI-onderzoek te doen. In dat geval krijgt u daarvan bericht.