Waar Geloven Hindoes In?

Waar Geloven Hindoes In
Hindoeïsme Wat is het hindoeïsme? Hindoeïsme is een van de oudste levende godsdiensten ter wereld. Het is het geloof van mensen die Hindoes heten, en die vooral in India wonen, waar het hindoeïsme begonnen is. De godsdienst speelt een belangrijke rol in het keven van de Hindoes.

 1. Ze heeft te maken met de manier waarop de mensen daar leven, met wat ze eten en hoe ze tegen de wereld aankijken.
 2. Eigenlijk noemen de Hindoes hun godsdienst niet hindoeïsme.
 3. Dat woord is bedacht door westerse geleerden in de negentiende eeuw.
 4. Hindoes noemen hun geloof ‘sanatana dharma’ dat betekent eeuwige leer of eeuwige wet.

Hindoeïsme is een levendig, kleurrijk en soepel geloof, dat op verschillende manieren kan worden vorm gegeven. Het begin van het hindoeïsme Hindoeïsme is een ongewone godsdienst doordat het geen stichter heeft, een geen heilig boek. Het begon ongeveer vierduizend jaar geleden in de tijd van de Indusdalbeschaving in noordwest-India.

Archeologen hebben Indus-beelden gevonden die een vroegere afbeelding laten zien van de grote hindoegod Shiva. In ongeveer 1500 voor onze jaartelling vielen mensen uit Centraal-Azië Noord-India binnen. Zij brachten hun eigen geloof mee, en hun ideeën vermengden zich met die van de mensen uit het Indusdal.

Hindoes vereren nog steeds een aantak Arische goden, zoals Agni, god van het vuur, en lezen nog steeds Arische heilige teksten, zoals de Rig Veda. Vandaag de dag wonen de meeste hindoes in India, maar zijn er grote Hindoegemeenschappen in Nepal, het Midden-Oosten, Fiji en Mauritius. Waar Geloven Hindoes In Het geloof van de Hindoes Hindoeïsme is meer een manier van leven dan een aantal vaste geloofspunten. Het kan op allerlei manieren worden vorm gegeven. Sommige Hindoes bidden iedere dag, andere bijna nooit. Bidden en de tempel bezoeken zijn niet verplicht.

Aan iedereen wordt overgelaten zelf te beslissen wat het beste is voor hem of haar. Maar alle Hindoes delen een aantal geloofspunten. Hindoes geloven dat bij iemands dood zijn ziel voortleeft en herboren wordt in een ander lichaam van een mens of dier. De kwaliteit van je volgende leven hangt af van de manier waarop je je in je eerdere leven hebt gedragen.

Als je goed leeft, word je herboren in een hogere vorm van leven. Als je slecht hebt geleefd, word je herboren in een lagere levensvorm. Deze keten van daden en hun gevolgen wordt karma genoemd. Het uiteindelijke doel van het leven van een Hindoe is moksha of verlossing, loskomen van de cyclus van samsara.

 1. Hoe beter iedere hergeboorte, des te dichter kom je bij moksha.
 2. Moksha wordt ook gezien als het moment waarop je individuele ziel, atman, opgaat in de opperste geest Brahman.
 3. Het kastenstelsel De Hindoe-maatschappij is traditionele verdeeld in vier groepen, kasten geheten.
 4. Het zijn de Brahmanen (priesters), Kshatriya’s (edelen en soldaten), Vaishya’s (kooplieden) en Sudra’s (dienaren).

Buiten het kastenstelsel zijn er mensen die werk doen wat als vuil of ondergeschikt wordt gezien, zoals de straat vegen. Zij werden wel ‘onaanraakbaren’ genoemd, maar staan tegenwoordig wel bekend als de ‘geregistreerde kaste’. In het verleden werd het kastenstelsel streng toegepast, en raakten mensen van hogere en lagere kasten nooit vermengd.

Tegenwoordig is het minder strikt, maar heeft het nog steeds invloed op de plaats waar mensen wonen, op wat voor baan ze hebben en met wie ze trouwen. Voedsel en taboes Veel Hindoes zijn vegetariër. Ze geloven in het principe van geweldloosheid of ahimsa, wat onder meer inhoudt dat ze niet mogen doden voor hun voedsel.

Een karakteristieke vegetarische hindoe-maaltijd bestaat uit rijst of chapatti’s (ronde platte broden), verschillende kruidige groenteschotels, dhals (linzen), dahi (yoghurt) en zuur. Hindoes eten traditioneel met de vingers van de rechterhand. Ze beschouwen hun linkerhand als onrein. De meeste Hindoes geloven in een oppergeest Brahman. Maar Hindoes bidden niet zoals de christenen tot God of moslims tot Allah bidden. In plaats daarvan vereren zij honderden goden, die verschillende kanten van Brahman laten zien. Sommige Hindoes vereren vele goden, andere weer helemaal geen goden.

De hindoe-goden worden vaak afgebeeld met vele hoofden of armen die allemaal een heilig voorwerp vasthouden. Dat zijn symbolen van hun speciale krachten en het aspect dat zij van Braham vertegenwoordigen. De Hindoe-Drie-Eenheid De belangrijkste drie hindoe-goden zijn Brahma (de schepper), Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester).

Vishnu en Shiva zijn hele geliefde goden, veel tempels zijn aan hun toegewijd. Brahma Brahma, de eerste van de drie hindoe-drie-eenheid, is de schepper van het heelal. Hij wordt afgebeeld met vier hoofden die naar de vier windrichtingen kijken. Hij rijdt op zwanen of zit op een heilige lotusbloem.

Zijn vrouw is de godin van kunst en onderwijs Saraswati. Brahma heeft vier handen, waarvan hij er altijd een zegenend opheft. Vishnu Vishnu is de beschermer van het heelal. Hij wordt vaak afgebeeld op een adelaar of slapend op een reuzenslang. Zijn vrouw is Lakshmi, de godin van de schoonheid en rijkdom.

Shiva Shiva is de vernietiger van het kwaad in het heelal. Hij heeft een drietand als symbool van de vernietiging. Op zijn voorhoofd draagt hij het derde oog van de kennis. Shiva rijdt op een grote stier, Nandi geheten. De vrouw van Shiva is de godin Parvati.

Rama en Krishna Rama en Krishna worden in heel India als goden vereerd. Rama is de held uit het gedicht Ramayana en vertegenwoordigt moed en deugd. Krishna is wat ondeugender en dol op het doen van wonderen. Hij is de sleutelfiguur uit de Bhagavad Gita, een onderdeel van het gedicht Mahabharata. Heilige boeken en verhalen De Hindoes hebben geen heilig boek zoals de Bijbel voor de christenen, maar hebben veel verschillende heilige teksten.

Voordat deze werden opgeschreven, werden ze lange tijd mondeling doorgegeven. De taal die de mensen gebruikten was Sanskriet, de taal van het Arische volk. Sanskriet is de heilige taal van India, en wordt vandaag nog bestudeerd, al wordt het niet meer gesproken.

De Veda’s De oudste heilige teksten zijn vier verzamelingen lofzangen, gebeden, regels voor rituelen en offers en spreuken: de Veda’s. Deze werden door de Ariërs ongeveer 3500 jaar geleden verzameld. Het oudst en bekendst is de Rig Veda. Het is nog steeds een belangrijk heilig boek van de Hindoes. Het bevat meer dan duizend lofzangen over de oude goden en godinnen.

Feesten Er zijn in de loop van het jaar honderden hindoe-feesten die zowel in India als door Hindoes buiten India gevierd worden. Sommige feesten zijn landelijk, andere worden alleen maar in een bepaald dorp gevierd. De vieringen kunnen bestaan uit het houden van puja, het dragen van nieuwe kleren, het eten van speciaal voedsel, zingen, dansen, dansen en het bezoeken van bekenden.

 1. Holi Het kleurrijke Holi-feest markeert het eind van de winter.
 2. Op de avond voor Holi worden brandstapels gebouwd om poppen van de heks Holika te verbranden.
 3. De legende vertelt dat Holika haar neef probeerde te doden omdat die Vishnu vereerde, maar zelf gedood werd.
 4. Op de dag van Holi zelf trekkende mensen oude kleren aan, en overgieten elkaar met gekleurd poeder en water.

Het is heel leuk, maar een enorme kliederboel. ‘s Avonds bezoeken mensen hun familie, en geven lekkernijen cadeau. Holi is ook een bijzonder feest voor boeren. Zij vieren de eerste lente-oogst. Divali Divali is het lichtjesfeest, en de viering duurt vijf dagen.

 • Mensen versieren hun huizen en tempels met kleine lichtjes, die diva’s heten.
 • De lichtjes zijn bedoeld als wegwijzers voor de held Rama naar Ayodhya na zijn overwinning op Ravana.
 • Er is een hoop vuurwerk in iedere stad en dorp.
 • Divali is ook gewijd aan Lakshmi, de godin van rijkdom, en geeft het begin van het hindoe-nieuwjaar aan.

Dussehra Het Dussehra-feest duurt tien dagen. Op sommige plaatsen heet het Ram Lila. Er worden toneelstukken opgevoerd over het leven van Rama, en worden grote poppen van Ravana verbrand. Op andere plaatsen heet het feest Durga Puja, en wordt de overwinning van Durga op de stiergeest Mahishasura ermee gevierd.

Het hindoe-jaar De religieuze hindoe-kalender telt twaalf maanden, gebaseerd op de stand van de maan. Iedere maand loopt van volle maan tot volle maan, en wordt verdeeld in een lichte helft en een donkere helft. In het dagelijks leven gebruiken de Hindoes dezelfde kalender als iedereen. Familiefeesten Het gezin en de familie zijn heel belangrijk voor Hindoes.

In India wonen verschillende generaties van een familie samen in een huis, en zorgen voor elkaar. Voor Hindoes die in het buitenland wonen, blijven familiebanden en familievieringen heel belangrijk. Er zijn veel bijzondere vieringen in het leven van een hindoe.

Het zijn gewoonlijk momenten waarop de hele familie bij elkaar komt. Geboorte Wanneer er een baby geboren is, voltrekt een priester een speciale gelegenheid, waarbij hij bidt om gezondheid en welzijn voor de moeder en het kind. Tien dagen na de geboorte krijgt een baby tijdens de plechtigheid zijn naam, en wordt de horoscoop van het kind nagetrokken; die laat de stand van de sterren en planeten zien ten tijde van de geboorte.

De heilige draad Voor jongens uit de drie hoogste kasten vindt de belangrijkste plechtigheid in hun jeugd plaats tussen hun negende en elfde jaar. Dan krijgen zij van de priesters hun heilige draad. Die moeten zij heel hun leven over hun linker schouder en onder hun rechter arm dragen.

Het is een teken van een nieuwe fase in hun leven, waarin zij meer te weten komen over hun godsdienst en meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Dood en crematie Wanneer Hindoes gestorven zijn, wordt hun lichaam verbrand. In India wordt het lichaam op een stapel sandelhouten blokken gelegd, die aangestoken wordt door de oudste zoon of oudste man in de familie.

In andere landen vindt de plechtigheid in een crematorium plaats. Ze wordt gevolgd door twaalf dagen vol rituelen voor de ziel van de overledene. Zo mogelijk wordt de as van de overledene in het water van de rivier de Ganges gestrooid. Huwelijk Veel hindoe-huwelijken worden geregeld door de ouders van de bruid en bruidegom. Het huwelijk zelf duurt een paar dagen, met veel rituelen en plechtigheden. Het huwelijk kan overal plaatsvinden: bij de bruid thuis of in speciaal gehuurde feestzaal. De bruid draagt speciale sieraden en een rode zijden sari.

Ze zit met de bruidegom voor een heilig vuur terwijl de priester gebeden opzegt en voedsel offert aan de goden. Dan lopen bruid en bruidegom zeven keer om het vuur heen om hun huwelijk te symboliseren. Na de huwelijksplechtigheid gaat de bruid bij haar man en zijn familie wonen. Voor haar huwelijk worden de handen en voeten van de bruid versierd met rode mehndi-patronen.

De bladeren van de mehndi of henna-plant worden gemalen en tot een papje gemengd waarmee de bruid beschilderd wordt. Na een paar uur wordt de gedroogde pasta afgewassen, waarbij het patroon achterblijft. Meer weten? Voor meer informatie kunt u altijd bellen, e-mailen of langskomen bij ons.

Wat doen hindoes voor hun geloof?

Dit zijn de belangrijkste hindoeïstische goden Mystock Waar geloven hindoes in en hoeveel goden worden in het hindoeïsme aanbeden? Lees over de vele goden, rituelen en overtuigingen van India en het hindoeïsme.

Qua aanhangers is het hindoeïsme de op twee na grootste religie ter wereld, na de islam en het christendom.Het hindoeïsme wordt daarom altijd genoemd als een van de vijf wereldreligies, samen met de islam, het jodendom, het christendom en het boeddhisme.Afgezien van zijn omvang heeft het hindoeïsme echter weinig gemeen met de andere wereldreligies.Lees hier meer over religieuze praktijken in het hindoeïsme en leer acht van de belangrijkste hindoegoden kennen.

Een klein deel van de ongeveer 1,4 miljard inwoners van India. © Shutterstock Terwijl christenen of moslims overal ter wereld in dezelfde god geloven, hetzelfde boek lezen en dezelfde rituelen hebben, zijn hindoes eerder verbonden door etniciteit dan door religieuze praktijken.

Er zijn geen universele rituelen en dogma’s binnen het hindoeïsme, net zomin als er één god of één stichter van de religie is. Het hindoeïsme is een diverse godsdienst, met een breed scala aan goden, rituelen en overtuigingen. Wat die gemeen hebben, is dat ze hun oorsprong vinden in de oude Vedische geschriften.

Vooral de Veda’s en Upanishads zijn daarbij erg belangrijk geweest. In de Veda’s en Upanishads worden centrale hindoeïstische overtuigingen beschreven in levendige verhalen over het begin en het einde van de wereld, de toorn en de straf van de goden en de rol van de mens in de chaos waarin hij geboren wordt. Het hindoeïsme houdt van kleur. Dat zie je vaak terug in de tempels van de religie – hier in Tamil Nadu in het zuiden van India. © Shutterstock De meest centrale hindoeïstische overtuigingen zijn de ideeën van samsara en karma. In het hindoeïsme gelooft men in wedergeboorte of reïncarnatie als onderdeel van samsara, het levenswiel.

Samsara is een cyclus van reïncarnaties die doorgaat zolang de ziel, de atman, in onwetendheid leeft. Deze reïncarnaties variëren in rang en status afhankelijk van iemands karma. Het maakt dus uit hoe je je in dit leven gedraagt. Door goede daden te verrichten kun je karma opbouwen dat je ziel naar een betere reïncarnatie kan helpen.

De ultieme verlossing of bevrijding uit samsara wordt in het hindoeïsme moksha genoemd. Hier is men verenigd met de universele god, Brahma. Er zijn veel verschillende rituelen die een belangrijke rol spelen in het hindoeïsme: meditatie, gebed, yoga, recitatie van religieuze teksten en dagelijkse offers zijn maar een paar van de vele hindoeïstische rituelen. © Shutterstock Een van de belangrijkste rituelen zijn de dagelijkse offers. Al in de Vedische geschriften werd het offerritueel beschreven en in de Bhagavad Gita, die deel uitmaakt van het epos Mahabharata, wordt het offerritueel vastgelegd als een religieuze plicht.

De dagelijkse offers worden ook wel puja genoemd en bestaan uit offergiften aan goden, die meestal worden voorgesteld door een beeld of afbeelding. De offergift kan bijvoorbeeld bestaan uit wierook en bloemen. Puja-rituelen kunnen zowel thuis als in een tempel worden uitgevoerd. Het belangrijkste is dat de god wordt behandeld als een geëerde gast.

Daarom is het ook gebruikelijk om de offergiften aan te passen aan de wensen van de specifieke god. © Public domain Naast offerrituelen kent het hindoeïsme veel feesten ter ere van specifieke goden. De god Shiva wordt bijvoorbeeld gevierd op de jaarlijkse feestdag Mahashivaratri, terwijl de verjaardag van de god Krishna wordt gevierd op Janmashtami. © Wikimedia Commons Net als de meeste andere religies kent het hindoeïsme een aantal overgangsrituelen. Deze worden samskara-rituelen genoemd en markeren het leven van de mens van geboorte tot dood. Sommige van deze overgangsrituelen zijn kinderrituelen.

Het doel van deze rituelen is het kind te zuiveren en de nieuwe fase die het ingaat te markeren. Overgangsrituelen in de kindertijd zijn bijvoorbeeld het reciteren van mantra’s bij de geboorte van het kind, het afscheren van het haar als het kind een paar jaar oud is en het prikken van gaatjes in de oren.

Naast kinderrituelen zijn er ook overgangsrituelen in verband met onderwijs, het huwelijk en begrafenissen. Wat deze overgangsrituelen gemeen hebben, is dat er mantra’s uit religieuze geschriften worden gereciteerd. Doordat de term ‘ariër’ in Hitler-Duitsland werd misbruikt, is het een beladen woord geworden. Deze litho uit ca.1910 uit Hutchinson’s History of the Nations beschrijft de komst van de Ariërs in India. De Ariërs worden hier niet afgeschilderd als übermenschen, zoals bij de nazi’s, maar eerder als onbeschaafde wilden, wat ongetwijfeld even onhistorisch is.

© Wikimedia Commons Het hindoeïsme is gebaseerd op de Vedische geschriften, die dateren uit 1500-500 v.Chr. Ze werden opgeschreven door de Ariërs, een Indo-Europees volk. Ze beschrijven de overtuigingen van de Vedische religie, die in deze periode dominant was in de Indusvallei. De Ariërs waren een stammenvolk dat zich tussen ongeveer 1500 en 1000 v.Chr.

in de Indusvallei vestigde. Ze waren akkerbouwers en veedrijvers en vereerden de goden die met de natuur waren verbonden. Hun religieuze geschriften vertellen over de scheppingsverhalen, offerrituelen en goden van de Vedische religie. Een van de belangrijkste teksten in de Vedische religie is de Purusa-hymne, geschreven rond 1500-500 v.Chr.

See also:  Waar Zit Je Alvleesklier?

Priesterlijke kaste (brahmanen) Strijderskaste (kshatriya’s) Handelskaste (vaishya’s) Burger- en arbeiderskaste (shudra’s)

De kasten zijn gerangschikt in een hiërarchie op basis van zuiverheid en status, waarbij de priesterkaste de meest bevoorrechte is. Naast de vier kasten zijn er ook kastelozen (dalits). Hoewel het in India sinds 1950 illegaal is om te discrimineren op basis van kaste, is het kastenstelsel nog steeds diep geworteld in de Indiase cultuur. Ritueel baden in de Ganges om zonden weg te wassen blijft een centraal religieus gebruik in het hindoeïsme. © Shutterstock Het hindoeïsme heeft niet één enkele stichter, dus het is moeilijk te zeggen wanneer het precies is ontstaan. Het wordt echter vaak gezien als de oudste religie ter wereld, omdat het hindoeïsme is gebaseerd op geschriften die bijna 4000 jaar oud zijn.

De overgang van Vedische religie naar hindoeïsme is vloeiend, maar vanaf ongeveer 400 voor Christus begonnen de mensen te geloven in persoonlijke goden zoals Shiva en Vishnu, wat een verschuiving in het religieuze landschap betekende. Tijdens de Guptadynastie, die rond 320-550 n.Chr. over Noord-India heerste, werd het hindoeïsme de dominante godsdienst in de regio.

Het klassieke hindoeïsme dat in deze periode floreerde, werd gevormd door het geloof in persoonlijke goden en de verdere ontwikkeling van het begrip dharma in het religieuze geschrift Bhagavad Gita, Dharma beschrijft de religieuze plichten die een rechtschapen hindoe heeft. Hindoeïstische godenfiguren bij tempel in Sri Lanka. © Mystock Je hebt misschien wel gehoord van Brahma de schepper, Vishnu de instandhouder en Shiva de vernietiger. Deze drie hindoegoden vertegenwoordigen elk hun deel van de schepping van de wereld en vormen samen de Trimurti, wat ‘de drie vormen’ betekent. © Shutterstock

Kenmerken: Brahma wordt vaak afgebeeld als een bebaarde man met vier hoofden. Eigenschappen: Brahma staat voor de scheppende en dragende kracht in de wereld en is een van de drie goden die samen de Trimurti vormen. Vieringen: Hoewel Brahma een scheppergod is, wordt hij zelden gevierd. Dat komt omdat er maar heel weinig hindoesekten zijn die specifiek Brahma vereren.

© Shutterstock

Kenmerken: Vishnu wordt vaak afgebeeld met een blauwe huid, vier armen en heel veel sieraden en bloemen om hem heen. Vishnu’s vrouw is Lakshmi. Eigenschappen: Van de drie goden die de Trimurti vormen, is Vishnu de onderhoudende god. Vishnu is vredelievend en vertegenwoordigt orde, rechtvaardigheid en waarheid. Vieringen: Vishnu is ook een hindoefeest dat de eerste dag van het astronomische jaar markeert. Op die dag worden zowel Vishnu als zijn avatar Krishna gevierd.

© Shutterstock

Kenmerken: Shiva wordt vaak dansend afgebeeld met een trommel of drietand in een van zijn vier handen. Shiva’s vrouw is Durga. Eigenschappen: Shiva is een van de drie goden die de Trimurti vormen. Hoewel Shiva staat voor dood en vernietiging, worden aan de god ook regeneratieve krachten toegeschreven. Vieringen: Ondanks zijn destructieve rol wordt Shiva vaak gevierd. In feite wordt Shiva elke maand geëerd op Shivaratri en eenmaal per jaar op Mahashivaratri.

© Shutterstock

Kenmerken: Durga wordt ook Parvati genoemd en wordt vaak afgebeeld op een tijgerachtige kat en met wapens in al haar acht handen. Durga’s man is Shiva. Eigenschappen: Durga staat bekend als een godin die de rechtvaardigen beschermt en het kwaad bestrijdt. Vieringen: Elk jaar wordt Durga tijdens het Durga Puja-feest geëerd voor haar overwinning op de demon Mahishasura.

© Shutterstock

Kenmerken: Lakshmi wordt afgebeeld met vier armen en zittend of staand op een roze lotusbloem. Lakshmi’s man is Vishnu. Eigenschappen: Lakshmi komt van het woord ‘laksya’, dat in het Sanskriet ‘doel’ betekent, wat past bij het feit dat Lakshmi de godin van voorspoed en vooruitgang is. Vieringen: Lakshmi wordt elk jaar gevierd op het lichtjesfeest Divali.

© Flickr / Nick Gray

Kenmerken: Sarasvati wordt afgebeeld met vier armen, vaak spelend op de vina, een muziekinstrument. Eigenschappen: Sarasvati is de godin van de kunst, wijsheid en muziek. Ze is de dochter van Shiva en Durga en de moeder van de Vedische geschriften. Vieringen: Tijdens Sarasvati Puja, meestal in januari of februari, eren hindoes Sarasvati door boeken bij haar beeld te plaatsen.

© Shutterstock

Kenmerken: Krishna wordt vaak afgebeeld met een blauwe huid, spelend op een verleidelijke fluit. Eigenschappen: Krishna is de god van liefde en mededogen en een avatar van Vishnu. Krishna wordt ook verschillende keren genoemd in de religieuze tekst Bhagavad Gita, Vieringen: Krishna wordt samen met Vishnu gevierd op het Vishnu-lentefeest, en ook op de verjaardag van de god zelf, op Janmashtami.

© Shutterstock

Kenmerken: Ganesha is de zoon van Shiva en Parvati en wordt altijd afgebeeld met een olifantenhoofd. Eigenschappen: Ganesha is de god van succes, kennis en voorspoed, en is daarom een van de populairste hindoegoden. Vieringen: Ganesha wordt elk jaar gevierd op het Ganesh Chaturthi-feest, wanneer hindoes de geboortedag van Ganesha herdenken.

De samenvloeiing van de rivieren Indus en Zanskar in de Indiase regio Ladakh. © Shutterstock Het hindoeïsme is een religie die vooral in verband wordt gebracht met India. Het woord ‘hindoe’ verwijst naar de rivier de Indus, die door Tibet (China), India en Pakistan stroomt en bij de Pakistaanse stad Karachi uitmondt in de Arabische Zee.

Er zijn wereldwijd ongeveer een miljard hindoes, zo’n 15% van de wereldbevolking.94% van alle hindoes woont in India. Het hindoeïsme kent vele goden en wordt daarom vaak een polytheïstische religie genoemd, in tegenstelling tot de monotheïstische religies: de islam, het jodendom en het christendom. De fundamenten van het hindoeïsme komen uit de Vedische geschriften, waarvan sommige dateren van rond 1500 v.Chr., wat het hindoeïsme de oudste godsdienst ter wereld maakt.

Het hindoeïsme is, naast de Vedische geschriften, gebaseerd op de heilige heldendichten Mahabharata en Ramayana, Sanskriet is de heilige taal van het hindoeïsme, en alle religieuze geschriften zijn oorspronkelijk in het Sanskriet geschreven. : Dit zijn de belangrijkste hindoeïstische goden

Waar geloven de Hindoestanen in?

Schepper God in het hindoeïsme – De meeste hindoes geloven in de absolute eenheid van een transcendente en immanente God, het oneindige Kosmische Bewustzijn ( Parama Purusha ), die de schepper is van het universum en waar alle wezens ten innigste mee verbonden zijn.

De meeste hindoes geloven ook dat God op bepaalde momenten in de geschiedenis in een menselijke vorm ( Ishvara ) kan verschijnen. Een deel van de hindoes (vooral vaishnavieten en smartisten ) gelooft zelfs dat God in een persoonlijk lichaam kan incarneren ( avatarisme ). Sommige van die (al of niet mythische) goddelijke persoonlijkheden werden in de loop der tijden geassocieerd met bepaalde deelaspecten van de ene ondeelbare God ( Brahman ) en werden verwerkt in de mythologieën en spirituele filosofieën van het hindoeïsme.

De meeste hindoes vereren maar één God, zoals de shaivieten ( Shiva ) en de vaishnavieten ( Vishnoe ), die geloven dat andere goden doordrongen zijn van die Ene God. De shaktisten geloven dat je via de verering van de Moedergod Devi tot het oneindige aspect van God ( Shiva ) kunt komen en de smartisten geloven dat diverse goden de verschillende aspecten van de Ene God vertegenwoordigen en dat derhalve iedere god afzonderlijk verering verdient.

Waar geloven de hindoes in na de dood?

Hindoes geloven in de twee-eenheid van lichaam en ziel. Na de dood verlaat de ziel het lichaam om een ander stoffelijk omhulsel te vinden of om te worden opgenomen in Brahm. Het verlaten lichaam moet zo snel mogelijk terug naar de oerbron met de vijf elementen: water, vuur, ether, lucht en aarde.

Wat gelooft de hindoe?

In het kort –

Hindoeïsme is eigenlijk niet één religie maar wordt gevormd door verschillende oude Indiase godsdiensten. Hindoes zelf noemen hun geloof sanatana dharma wat ‘eeuwige leer’ betekent. Hindoes geloven dat je reïncarneert na je dood. Hoe fijn je volgende leven is, wordt bepaald door hoe je je in je huidige leven gedraagt, karma, De religie heeft vele goden, maar eigenlijk geloven hindoes maar in één god. Alle andere goden zijn gedaantes van die één goddelijke kracht, brahman. Hindoes hebben hun eigen tradities, heilige boeken, feesten en regels.

Wat mogen hindoes wel en niet?

Taboevoedsel Taboevoedsel is voedsel dat om of redenen niet wordt, Op de consumptie van dit voedsel rust een, Verscheidene religies verbieden het consumeren van bepaalde soorten voedsel. Zo hanteert bijvoorbeeld het een aantal strikte regels, de, met betrekking tot wat wel en wat niet gegeten mag worden.

 1. Bepaalde hanteren dezelfde of soortgelijke voorschriften.
 2. In de bepalen de wetten van en wat als gevolg van het geloof verboden is op voedingsgebied.
 3. En nemen vaak richtlijnen in acht en vermijden vleesconsumptie.
 4. Het hindoeïsme heeft geen specifieke voorschriften die het eten van vlees verbieden, sommige hindoes eten wel vlees.

Veel hindoes passen echter het «» (geweldloosheid) concept toe op hun voedingspatroon en verdedigen vegetarisme. Als gevolg van verschillen in opvattingen en verschillen in voedingsbehoeften bij moderne hindoes, wordt alle vlees, behalve geiten-, schapen-, kippenvlees en vis als taboe beschouwd.

 1. De Australische hadden, symbolische beschermgeesten, vaak in de vorm van een dier.
 2. Hoewel religieuze gebruiken van groep tot groep verschilden, rustte er een taboe op het eten van totemdieren.
 3. Een totemdier werd dan, of door de hele groep niet gegeten, of door het individu met de persoonlijke totem.
 4. Naast religieuze taboes, is er een aantal culturele taboes, die de consumptie van bepaalde dieren tegenspreken.

Zo is er bijvoorbeeld in of in de geen wet die het eten van verbiedt, maar het wordt alom als onacceptabel beschouwd. wordt in de Verenigde Staten of in het zelden gegeten, dit in tegenstelling tot sommige gebieden op het Europese vasteland. In wordt paardenvlees als een ( basashi ) beschouwd.

 1. Binnen bepaalde samenlevingen, worden sommige vleessoorten als taboe aangemerkt, simpelweg omdat ze buiten de alom geaccepteerde definitie van voedsel vallen, niet noodzakelijkerwijs omdat de,, structuur of het voorkomen ervan afstotelijk is.
 2. Sommige regelgevers leggen culturele taboes vast in de vorm van,

Er is aangevoerd dat dit mogelijk ten opzichte van bepaalde groepen in de samenleving is en inbreuk maakt op de, Zo heeft bijvoorbeeld, nadat het weer aan de regels onderhevig was, nooit de uit koloniale tijden stammende ban op de leverantie van honden- en kattenvlees opgeheven.

 1. Een vrij recente toevoeging aan het culturele taboe dat op sommig voedsel rust, wordt gevormd door vlees en/of eieren van beschermde diersoorten of dieren die anderszins bij wet of door internationale verdragen worden beschermd.
 2. Voorbeelden hiervan zijn, en,
 3. De herkomst van taboes op voedsel is onderwerp van discussie.

Sommigen beweren dat ze het resultaat zijn van gezondheidsoverwegingen of andere praktische bezwaren. Anderen zeggen dat ze het gevolg zijn van symbolieke systemen van de mens. Overgenomen van «»

Wat betekent een rode stip op het voorhoofd?

15 mei 2021

Bindi is Hindi voor druppel of stip, afgeleid van Bindu uit het Sanskriet en symboliseert het spirituele derde oog (ajna). Het is een traditionele decoratie die door Hindoe-vrouwen als rode stip op het voorhoofd gedragen wordt. Al van oudsher wordt de bindi gedragen, omdat men gelooft dat het vrouwen en hun echtgenoten zal beschermen.

See also:  Wat Is Fijne Was?

Wat trekken de Hindoestanen aan?

Hindoestaanse klederdracht – De traditionele kleding van de Hindoestaanse man bestaat uit, brede en lange witte doek vastgemaakt om de lendenen, daarboven werd een loshangend hemd gedragen, de koerta. Een tulband werd slechts door hogere kasten of bij feestelijkheden gedragen.

 1. De vrouw draagt van boven een nauwsluitend pak met wijde rok.
 2. Haar hoofddoek is vaak van dunne kleurige stoffen en reikt tot het middel.
 3. De traditionele feestelijke kleding van de Hindoestaanse vrouw is de, een lange zijde-achtige ‘jurk’ die haar hele lichaam omwikkelt.
 4. Tegenwoordig is de dhoti van de man vervangen door een broek of pantalon maar daaroverheen een losvallend hemd.

Steeds vaker wordt daarbij een gedragen en zelfs een das. Ook de vrouw heeft zich een meer westerse kledingstijl aangemeten, maar sari is nog steeds een belangrijk feestelijk kledingstuk bij bijvoorbeeld een Hindoestaans huwelijksfeest. spelen een grote rol bij huwelijksvoltrekkingen.

Waarom zoveel Hindoestanen in Suriname?

5 dingen die je nog niet wist over Hindoestanen

5 dingen die je nog niet wist over Hindoestanen

Het kan goed zijn dat je er niks vanaf weet, maar vandaag wordt de Hindoestaanse immigratie gevierd/herdacht. Het is alweer 145 jaar geleden dat de eerste boot vanuit het voormalig Brits-Indië aankwam in Suriname, vol met Hindoestanen. Ze keken uit naar een beter bestaan en hebben, ondanks alle tegenslagen, een goed leven voor zichzelf weten op te bouwen in zowel Suriname als Nederland.145 jaar Hindoestaanse immigratie is niet niks.

Daarom heeft FunX hieronder wat feitjes op een rij gezet: 1. De Hindoestanen vertrokken in 1873 uit het toenmalig Brits-Indië naar Suriname als contractarbeiders. Ze werden veelal geronseld onder het mom van een tijdelijk verblijf. Er werd beloofd dat ze na afloop van het contract terug konden keren naar India.

Met een voorschot van een deel van het loon, lukte het de Nederlandse kolonisatoren om de arme landarbeiders over te halen. Zij vingen het werk op wat na de afschaffing van de slavernij, in 1863, stil kwam te liggen. En zo ging het land verder met een verkapte vorm van de slavernij.2.

De Indiase arbeiders die het contract ondertekenden om in Suriname te gaan ‘werken’, werden in mensonterende omstandigheden verscheept naar Suriname. De eerste Hindoestanen die daar voet aan de grond zetten, kwamen aan met een boot genaamd Lalla Rookh. Bron: Open Beelden 3. De Hindoestaanse contractarbeiders worden ook wel ‘kantraki’s’ genoemd.

Daarentegen worden Hindoestanen ook genoemd. Een scheldwoord waarvan veel gebruikers de letterlijke betekenis niet kennen. Het betekent namelijk drager of sjouwer. De term koelie werd na de slavernij ook gebruikt om andere ongeschoolde Aziatische arbeiders, die zwaar handwerk verrichten, op een denigrerende manier te benoemen.4.

Waarom dragen hindoes een stip op hun voorhoofd?

Veel vrouwen in India hebben een stip op hun voorhoofd. De tikka staat symbool voor bescherming en zou het boze oog afwenden. Er zijn vele kleuren, vormen en symbolen. De stip of streep waarmee Indiërs hun voorhoofd versieren, dat is een tikka of kumkum – typisch Indiaas.

Waarom mogen hindoes geen koe eten?

Hindoeïsme Hindoeïsme ontstond zo’n vierduizend jaar geleden in India en de heilige taal van het hindoeïsme is het Sanskriet. Waar Geloven Hindoes In Een sadhoe laat zijn baard en haar groeien Wikipedia Een hindoe leeft volgens de regels en tradities van het hindoeïsme en bidt tot hindoegoden. Het lijkt alsof er verschillende goden zijn, maar het zijn verschillende vormen van één god: Brahman. Die ene god heeft verschillende gedaantes en die heten: Brahma, Vishnoe en Shiva.

Maar dan zijn er ook nog andere vormen, zoals Hanoeman of Ganesh. Elke gedaante heeft een mannelijke en een vrouwelijke variant. Van het hindoeïsme wordt gezegd dat het de oudste – nog bestaande – godsdienst is. Het ontstond zo’n vierduizend jaar geleden in India en de heilige taal van het hindoeïsme is het Sanskriet.

Het geloof mag op veel manieren worden beleefd. Daarom verschilt de godsdienst per land, streek en zelfs per dorp. Shiven gaat naar de hindoetempel en vraagt de pandit over het ontstaan van het hindoeïsme, symbolen en rituelen. In het hindoeïsme zijn priesters (pandits) heilig.

 1. Zij verrichten rituelen in de tempels.
 2. Andere heilige mannen zijn godsdienst-onderwijzers (goeroes) en sadhoes.
 3. Sadhoe Sadhoe is Sanskriet voor ‘goed persoon’.
 4. Sommige sadhoes geven hun huis en bezittingen op om een leven van gebed en meditatie te leiden.
 5. Ze leven van giften van andere hindoes.
 6. Vaak doen ze bijvoorbeeld ook aan yoga.

Sadhoes dragen vaak kettingen van heilige kralen en saffraangele lendendoeken. Saffraangeel is een heilige kleur. Sommige sadhoes leiden een zwervend bestaan. Goeroe Een goeroe is een spiritueel leraar. Hij helpt mensen om heilige geschriften te lezen en te begrijpen en hij leert hen over het geloof.

 • Hij werkt op een school die ze ashram noemen.
 • Heilige koe Hindoes eten geen rundvlees omdat de koe een heilig dier is.
 • Daarom zijn er zelfs speciale tempels voor dit dier waar gelovigen offers brengen aan beelden van koeien.
 • Een van de redenen dat koeien heilig zijn, is omdat hindoes geloven dat de oermoeder wel eens de vorm van een koe aanneemt.

Koeien zijn ook belangrijk vanwege hun melk en mest. Koeienpoep wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt als brandstof om huizen mee te verwarmen. Sommige hindoes drinken zelfs hun urine omdat ze geloven dat het werkt als een medicijn. Waar Geloven Hindoes In Joshan (13) uit Kathmandu in Nepal vertelt dat koeien in het hindoeïsme heilig zijn. Saikat Mojumder De Ganges Voor hindoes zijn ook sommige rivieren heilig, zoals de Ganges die door India en Bangladesh stroomt. Hindoes vereren de riviergodin Ganga. Om de twaalf jaar vieren ze voor haar een festival van 55 dagen.

 1. Maar ook op gewone dagen gaan hindoes naar steden aan de Ganges om hun ziel te reinigen in het water van de rivier.
 2. Als hindoes sterven, worden zij gecremeerd.
 3. Hun as wordt daarna, als het kan, in de Ganges uitgestrooid.
 4. Niet alleen de Ganges is een heilige rivier.
 5. Er zijn er meer, zoals de Bagmati die langs de Nepalese hoofdstad Kathmandu stroomt.

Hier staat de beroemde tempel van Pashupati, een heilige plek voor hindoes. Ook hier wordt de as van gecremeerde hindoes uitgestrooid. Waar Geloven Hindoes In Cremeren in de heilige rivier Saikat Mojumder Ayush (11) en Arjun (11) leven tussen de tempels van Pashupati, een heilige plek in Nepal voor hindoes. Het hindoeïsme kent één god met veel verschillende gedaantes die ook goden en godinnen worden genoemd.

 • Elke hindoe kan zijn eigen lievelingsgod kiezen of als hij gaat bidden een god uitkiezen om zijn offers aan te geven.
 • Er zijn wel belangrijke en minder belangrijke hindoe goden.
 • Veel goden zijn een mix van goed en kwaad, vriendelijk en wreed, leven en dood.
 • Brahman Door al die verschillende goden en godinnen, lijkt het alsof hindoes geloven in meerdere goden.

Maar volgens de aanhangers van het hindoeïsme zijn al deze gedaantes ontstaan uit Brahman. Dit is een oppermachtige ziel of geest zonder vaste vorm of gedaante. Maar Brahman is overal en in alles aanwezig. De andere goden en godinnen van het hindoeïsme staan voor de verschillende kenmerken van Brahman. Waar Geloven Hindoes In In het hindoeïsme zijn veel goden. Onbekend In het hindoeïsme zijn verschillende goden. Deze leerlingen van de Shri Laksmi school in Amsterdam laten er een paar zien. Karin Wesselink Het hindoeïsme heeft veel verschillende symbolen. Deze komen vaak voor in het dagelijks leven, maar ook op tekeningen en schilderijen. Elk symbool heeft zijn eigen betekenis. De symbolen zijn eeuwenoud.

Hoe denken hindoes over euthanasie?

Hindoeïsme – De term Hindoe was een Perzisch-Arabische term voor de mensen van de Indusdelta. Er bestaat geen centraal gezag, het is eerder een groep van religieuze opvattingen en praktijken waarbij verschillende goden worden aanbeden. Er zijn wel enkele specifieke geloofsovertuigingen over de dood die over het algemeen gemeenschappelijk gehouden worden door de meeste Hindoes.

 1. De dood wordt niet gezien als een eindpunt maar als een overgang naar een nieuw leven, hetzij door reïncarnatie, als overgang naar het leven met God of naar een eenwording met het Brahman (een concept dat zoveel betekent als «de ultieme werkelijkheid», «de essentie van het zijn»).
 2. Zeer belangrijk is het concept van goede en slechte dood.

Een goede dood is een dood op hoge leeftijd, op de juiste astrologische tijd en op de juiste plek (aan de oever van de Ganges of thuis als dit niet mogelijk is). Een goede dood wordt levenslang voorbereid en het sterven wordt bewust beleefd. In het Hindoeïsme bestaat er een lange traditie van gewilde dood, waarbij spiritueel vergevorderde personen vastten tot de dood.

Door deze dood werd vrijheid bekomen door het zelf op te offeren. Er is echter een verschil tussen deze gewilde dood en de dood van een competente patiënt die euthanasie vraagt. Zelf het leven beëindigen is egoïstisch, immoreel en leidt tot de hel. Enkel goden kunnen leven nemen. Bovendien wordt ook in het hindoeïsme het lijden gezien als zuiverend voor begane zonden.

Deze afkeuring van euthanasie wordt niet altijd absoluut en door iedereen gevolgd. Zo pleitte Mahatma Gandi bijvoorbeeld voor ‘ahimsa’: geweldloosheid en het onthouden van elke daad die schade berokkent. Maar over zieken die zwaar lijden zei hij: » Indien mijn kind met rabiës besmet was en er was geen goede remedie om zijn lijden te verzachten voor handen, dan zou ik het als mijn plicht zien om zijn leven te nemen.

Wat is typisch hindoes?

Belangrijkste feesten en liturgieën van het hindoeïsme – Er zijn grote verschillen qua feesten tussen hindoes. Drie bekende feesten zijn de Holi-Phagwa (een voorjaarsfeest waarbij Vishnoe wordt vereerd), het Divali of Lichtfeest (alle kasten vieren dit rond nieuwe maan, eind oktober/begin november) en het feest Nawratam Puja (negennachtenfeest voor de godin Durga).

Diensten organiseren hindoes thuis en in tempels. Gebruikelijke vormen van aanbidding zijn het gezamenlijk zingen van gebeden of mantra’s, offers en gebruik van beelden. Ten slotte: hindoes hebben veel respect voor alles wat leeft. Denk aan hun heilige koeien en heilige planten. Daarom zijn veel hindoes vegetariër.

Lees meer over religieuze geschiedenis Ook interessant: Artikelen over het boeddhisme of: Indian National Congress (INC): een overwegend hindoeïstische partij Boek: Handboek Hindoeïsme Bronnen Internet -https://www.britannica.com/topic/Hinduism -https://www.ensie.nl/martin-meulenberg/hindoeisme -https://www.ensie.nl/amnesty-international/hindoeisme -http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Default.aspx?Page=hindoe%C3%AFsme -https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme

Hoe bidden de hindoes?

Hindoeïsme Wat is het hindoeïsme? Hindoeïsme is een van de oudste levende godsdiensten ter wereld. Het is het geloof van mensen die Hindoes heten, en die vooral in India wonen, waar het hindoeïsme begonnen is. De godsdienst speelt een belangrijke rol in het keven van de Hindoes.

 1. Ze heeft te maken met de manier waarop de mensen daar leven, met wat ze eten en hoe ze tegen de wereld aankijken.
 2. Eigenlijk noemen de Hindoes hun godsdienst niet hindoeïsme.
 3. Dat woord is bedacht door westerse geleerden in de negentiende eeuw.
 4. Hindoes noemen hun geloof ‘sanatana dharma’ dat betekent eeuwige leer of eeuwige wet.

Hindoeïsme is een levendig, kleurrijk en soepel geloof, dat op verschillende manieren kan worden vorm gegeven. Het begin van het hindoeïsme Hindoeïsme is een ongewone godsdienst doordat het geen stichter heeft, een geen heilig boek. Het begon ongeveer vierduizend jaar geleden in de tijd van de Indusdalbeschaving in noordwest-India.

 1. Archeologen hebben Indus-beelden gevonden die een vroegere afbeelding laten zien van de grote hindoegod Shiva.
 2. In ongeveer 1500 voor onze jaartelling vielen mensen uit Centraal-Azië Noord-India binnen.
 3. Zij brachten hun eigen geloof mee, en hun ideeën vermengden zich met die van de mensen uit het Indusdal.

Hindoes vereren nog steeds een aantak Arische goden, zoals Agni, god van het vuur, en lezen nog steeds Arische heilige teksten, zoals de Rig Veda. Vandaag de dag wonen de meeste hindoes in India, maar zijn er grote Hindoegemeenschappen in Nepal, het Midden-Oosten, Fiji en Mauritius. Waar Geloven Hindoes In Het geloof van de Hindoes Hindoeïsme is meer een manier van leven dan een aantal vaste geloofspunten. Het kan op allerlei manieren worden vorm gegeven. Sommige Hindoes bidden iedere dag, andere bijna nooit. Bidden en de tempel bezoeken zijn niet verplicht.

Aan iedereen wordt overgelaten zelf te beslissen wat het beste is voor hem of haar. Maar alle Hindoes delen een aantal geloofspunten. Hindoes geloven dat bij iemands dood zijn ziel voortleeft en herboren wordt in een ander lichaam van een mens of dier. De kwaliteit van je volgende leven hangt af van de manier waarop je je in je eerdere leven hebt gedragen.

Als je goed leeft, word je herboren in een hogere vorm van leven. Als je slecht hebt geleefd, word je herboren in een lagere levensvorm. Deze keten van daden en hun gevolgen wordt karma genoemd. Het uiteindelijke doel van het leven van een Hindoe is moksha of verlossing, loskomen van de cyclus van samsara.

Hoe beter iedere hergeboorte, des te dichter kom je bij moksha. Moksha wordt ook gezien als het moment waarop je individuele ziel, atman, opgaat in de opperste geest Brahman. Het kastenstelsel De Hindoe-maatschappij is traditionele verdeeld in vier groepen, kasten geheten. Het zijn de Brahmanen (priesters), Kshatriya’s (edelen en soldaten), Vaishya’s (kooplieden) en Sudra’s (dienaren).

Buiten het kastenstelsel zijn er mensen die werk doen wat als vuil of ondergeschikt wordt gezien, zoals de straat vegen. Zij werden wel ‘onaanraakbaren’ genoemd, maar staan tegenwoordig wel bekend als de ‘geregistreerde kaste’. In het verleden werd het kastenstelsel streng toegepast, en raakten mensen van hogere en lagere kasten nooit vermengd.

Tegenwoordig is het minder strikt, maar heeft het nog steeds invloed op de plaats waar mensen wonen, op wat voor baan ze hebben en met wie ze trouwen. Voedsel en taboes Veel Hindoes zijn vegetariër. Ze geloven in het principe van geweldloosheid of ahimsa, wat onder meer inhoudt dat ze niet mogen doden voor hun voedsel.

See also:  Waar Is Zinkzalf Goed Voor?

Een karakteristieke vegetarische hindoe-maaltijd bestaat uit rijst of chapatti’s (ronde platte broden), verschillende kruidige groenteschotels, dhals (linzen), dahi (yoghurt) en zuur. Hindoes eten traditioneel met de vingers van de rechterhand. Ze beschouwen hun linkerhand als onrein. De meeste Hindoes geloven in een oppergeest Brahman. Maar Hindoes bidden niet zoals de christenen tot God of moslims tot Allah bidden. In plaats daarvan vereren zij honderden goden, die verschillende kanten van Brahman laten zien. Sommige Hindoes vereren vele goden, andere weer helemaal geen goden.

 • De hindoe-goden worden vaak afgebeeld met vele hoofden of armen die allemaal een heilig voorwerp vasthouden.
 • Dat zijn symbolen van hun speciale krachten en het aspect dat zij van Braham vertegenwoordigen.
 • De Hindoe-Drie-Eenheid De belangrijkste drie hindoe-goden zijn Brahma (de schepper), Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester).

Vishnu en Shiva zijn hele geliefde goden, veel tempels zijn aan hun toegewijd. Brahma Brahma, de eerste van de drie hindoe-drie-eenheid, is de schepper van het heelal. Hij wordt afgebeeld met vier hoofden die naar de vier windrichtingen kijken. Hij rijdt op zwanen of zit op een heilige lotusbloem.

Zijn vrouw is de godin van kunst en onderwijs Saraswati. Brahma heeft vier handen, waarvan hij er altijd een zegenend opheft. Vishnu Vishnu is de beschermer van het heelal. Hij wordt vaak afgebeeld op een adelaar of slapend op een reuzenslang. Zijn vrouw is Lakshmi, de godin van de schoonheid en rijkdom.

Shiva Shiva is de vernietiger van het kwaad in het heelal. Hij heeft een drietand als symbool van de vernietiging. Op zijn voorhoofd draagt hij het derde oog van de kennis. Shiva rijdt op een grote stier, Nandi geheten. De vrouw van Shiva is de godin Parvati.

 • Rama en Krishna Rama en Krishna worden in heel India als goden vereerd.
 • Rama is de held uit het gedicht Ramayana en vertegenwoordigt moed en deugd.
 • Rishna is wat ondeugender en dol op het doen van wonderen.
 • Hij is de sleutelfiguur uit de Bhagavad Gita, een onderdeel van het gedicht Mahabharata.
 • Heilige boeken en verhalen De Hindoes hebben geen heilig boek zoals de Bijbel voor de christenen, maar hebben veel verschillende heilige teksten.

Voordat deze werden opgeschreven, werden ze lange tijd mondeling doorgegeven. De taal die de mensen gebruikten was Sanskriet, de taal van het Arische volk. Sanskriet is de heilige taal van India, en wordt vandaag nog bestudeerd, al wordt het niet meer gesproken.

 1. De Veda’s De oudste heilige teksten zijn vier verzamelingen lofzangen, gebeden, regels voor rituelen en offers en spreuken: de Veda’s.
 2. Deze werden door de Ariërs ongeveer 3500 jaar geleden verzameld.
 3. Het oudst en bekendst is de Rig Veda.
 4. Het is nog steeds een belangrijk heilig boek van de Hindoes.
 5. Het bevat meer dan duizend lofzangen over de oude goden en godinnen.

Feesten Er zijn in de loop van het jaar honderden hindoe-feesten die zowel in India als door Hindoes buiten India gevierd worden. Sommige feesten zijn landelijk, andere worden alleen maar in een bepaald dorp gevierd. De vieringen kunnen bestaan uit het houden van puja, het dragen van nieuwe kleren, het eten van speciaal voedsel, zingen, dansen, dansen en het bezoeken van bekenden.

Holi Het kleurrijke Holi-feest markeert het eind van de winter. Op de avond voor Holi worden brandstapels gebouwd om poppen van de heks Holika te verbranden. De legende vertelt dat Holika haar neef probeerde te doden omdat die Vishnu vereerde, maar zelf gedood werd. Op de dag van Holi zelf trekkende mensen oude kleren aan, en overgieten elkaar met gekleurd poeder en water.

Het is heel leuk, maar een enorme kliederboel. ‘s Avonds bezoeken mensen hun familie, en geven lekkernijen cadeau. Holi is ook een bijzonder feest voor boeren. Zij vieren de eerste lente-oogst. Divali Divali is het lichtjesfeest, en de viering duurt vijf dagen.

Mensen versieren hun huizen en tempels met kleine lichtjes, die diva’s heten. De lichtjes zijn bedoeld als wegwijzers voor de held Rama naar Ayodhya na zijn overwinning op Ravana. Er is een hoop vuurwerk in iedere stad en dorp. Divali is ook gewijd aan Lakshmi, de godin van rijkdom, en geeft het begin van het hindoe-nieuwjaar aan.

Dussehra Het Dussehra-feest duurt tien dagen. Op sommige plaatsen heet het Ram Lila. Er worden toneelstukken opgevoerd over het leven van Rama, en worden grote poppen van Ravana verbrand. Op andere plaatsen heet het feest Durga Puja, en wordt de overwinning van Durga op de stiergeest Mahishasura ermee gevierd.

Het hindoe-jaar De religieuze hindoe-kalender telt twaalf maanden, gebaseerd op de stand van de maan. Iedere maand loopt van volle maan tot volle maan, en wordt verdeeld in een lichte helft en een donkere helft. In het dagelijks leven gebruiken de Hindoes dezelfde kalender als iedereen. Familiefeesten Het gezin en de familie zijn heel belangrijk voor Hindoes.

In India wonen verschillende generaties van een familie samen in een huis, en zorgen voor elkaar. Voor Hindoes die in het buitenland wonen, blijven familiebanden en familievieringen heel belangrijk. Er zijn veel bijzondere vieringen in het leven van een hindoe.

Het zijn gewoonlijk momenten waarop de hele familie bij elkaar komt. Geboorte Wanneer er een baby geboren is, voltrekt een priester een speciale gelegenheid, waarbij hij bidt om gezondheid en welzijn voor de moeder en het kind. Tien dagen na de geboorte krijgt een baby tijdens de plechtigheid zijn naam, en wordt de horoscoop van het kind nagetrokken; die laat de stand van de sterren en planeten zien ten tijde van de geboorte.

De heilige draad Voor jongens uit de drie hoogste kasten vindt de belangrijkste plechtigheid in hun jeugd plaats tussen hun negende en elfde jaar. Dan krijgen zij van de priesters hun heilige draad. Die moeten zij heel hun leven over hun linker schouder en onder hun rechter arm dragen.

Het is een teken van een nieuwe fase in hun leven, waarin zij meer te weten komen over hun godsdienst en meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Dood en crematie Wanneer Hindoes gestorven zijn, wordt hun lichaam verbrand. In India wordt het lichaam op een stapel sandelhouten blokken gelegd, die aangestoken wordt door de oudste zoon of oudste man in de familie.

In andere landen vindt de plechtigheid in een crematorium plaats. Ze wordt gevolgd door twaalf dagen vol rituelen voor de ziel van de overledene. Zo mogelijk wordt de as van de overledene in het water van de rivier de Ganges gestrooid. Huwelijk Veel hindoe-huwelijken worden geregeld door de ouders van de bruid en bruidegom. Het huwelijk zelf duurt een paar dagen, met veel rituelen en plechtigheden. Het huwelijk kan overal plaatsvinden: bij de bruid thuis of in speciaal gehuurde feestzaal. De bruid draagt speciale sieraden en een rode zijden sari.

 • Ze zit met de bruidegom voor een heilig vuur terwijl de priester gebeden opzegt en voedsel offert aan de goden.
 • Dan lopen bruid en bruidegom zeven keer om het vuur heen om hun huwelijk te symboliseren.
 • Na de huwelijksplechtigheid gaat de bruid bij haar man en zijn familie wonen.
 • Voor haar huwelijk worden de handen en voeten van de bruid versierd met rode mehndi-patronen.

De bladeren van de mehndi of henna-plant worden gemalen en tot een papje gemengd waarmee de bruid beschilderd wordt. Na een paar uur wordt de gedroogde pasta afgewassen, waarbij het patroon achterblijft. Meer weten? Voor meer informatie kunt u altijd bellen, e-mailen of langskomen bij ons.

Wat drinken hindoes?

Maaltijdgewoontes en populaire voedingsmiddelen in de hindoeïstische gemeenschap – Een typisch Indiase maaltijd bestaat uit verschillende kruidige groentegerechten met dahl (peulvruchtensaus) en chapati’s (platte volkoren koekenpanbroodjes) of rijst, gegeten uit bananenbladeren of van grote metalen dienbladen.

Drink veel water.Ga een kwartiertje wandelen na elke maaltijd.Eet in stilte en concentreer je op het eten.Eet langzaam.

Kruiden en specerijen zijn heel populair in de hindoeïstische keuken en beschikken ook over geneeskrachtige eigenschappen volgens de Ayurveda. Enkele voorbeelden zijn: kardemom, kaneel, kruidnagel, koriander, knoflook en gember.

Kunnen hindoes scheiden?

OHM: Scheiden binnen het hindoeïsme NED 2: Waar Geloven Hindoes In De meest recente cijfers van het CBS tonen aan dat ongeveer een op de drie huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Deze cijfers betreffen alle bevolkingsgroepen, dus ook de hindoes in Nederland. Hindoes trouwen in veel gevallen volgens de wet en daarnaast ook volgens de Hindoeritus.

Daar waar het wettelijke huwelijk ontbonden kan worden en er sprake is van een echtscheiding, is een hindoehuwelijk onomkeerbaar. Je trouwt voor het leven. Voor met name Hindoestaanse vrouwen levert dat vaak problemen op bij het weer oppakken van hun leven. In deze uitzending van Namaste Holland volgen we onder meer Rowena die na een ongelukkig huwelijk besloot te scheiden.

Ze heeft de hulp van een priester ingeroepen om ook haar Hindoehuwelijk te ontbinden. De pandit voert een ritueel dat van oudsher alleen wordt gedaan als je man overlijdt: het verwijderen van de sindoor. De ex-man van Rowena leeft echter nog. Hoe wordt vanuit de gemeenschap gereageerd op dit soort ontwikkelingen? En is er ruimte binnen het Hindoeïsme om in te spelen op sociaal maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd? Uitzending zaterdag 25 mei 2013, 11.30 uur, Nederland 2 Herhaling zondag 26 mei 2013, 15.00, Nederland 2 : OHM: Scheiden binnen het hindoeïsme

Wat is grootste geloof ter wereld?

Godsdienst is een geloof beleden binnen een bepaalde (kerk)gemeenschap. De grootste godsdiensten zijn het christendom (2,4 miljard mensen, 30 procent van de wereldbevolking), de islam (24 procent), het hindoeïsme (15 procent) en het boeddhisme (6 procent).

 • Zo’n 15 procent van de wereldbevolking (1,2 miljard mensen) zegt geen godsdienst aan te hangen.
 • De grootste godsdiensten zijn het christendom (2,4 miljard mensen, 31 procent van de wereldbevolking), de islam (25 procent), het hindoeïsme (15 procent) en het boeddhisme en de traditionele Chinese religie ( beide 5 procent).

De overige geloven, zoals de Afrikaanse traditionele religies, het sikhisme en het jodendom, hebben minder aanhangers. Zo’n 15 procent van de wereldbevolking (1,2 miljard mensen) zegt geen godsdienst aan te hangen.

Welke geloof is het jongste?

De jongste wereld-godsdienst De islam is de jongste wereldgodsdienst, ten minste vijfhonderd jaar na alle andere religies ontstaan. Het geloof is onder de Arabieren verspreid door de profeet Mohammed, die leefde van circa 570 tot 632. Volgens moslims heeft Mohammed openbaringen van God ontvangen via de engel Djibriel.

Mohammed moest het geloof van Adam en Abraham opnieuw introduceren, omdat joden en christenen die in hun heilige boeken (Tora en Bijbel) zouden hebben veranderd en vervalst. De islam is een monotheïstische godsdienst, dat wil zeggen dat aanhangers één god vereren. Islam betekent onderwerping: aanhangers van de islam geven zich over aan de wil en wetten van Allah (het Arabische woord voor God).

Wereldwijd telt de islam ten minste 1,3 miljard gelovigen en is daarmee de op een na grootste religie; er zijn naar schatting 2,1 miljard christenen. De grootste moslimlanden zijn Indonesië (220 miljoen moslims) en Pakistan (188 miljoen). Saudi-Arabië is de bakermat van de islam en tolereert geen enkele andere godsdienst op het Arabisch schiereiland.

Wat hebben veel hindoes in huis voor het geloof?

Veel hindoes bidden thuis bij het huisaltaar. Dit is een speciale plek waar ze hun goden kunnen eren. Ze offeren er bloemen en wierook. ‘Bijna elke Hindoe gezin heeft een eigen huisaltaar.

Wat is het levensmotto belangrijkste waarde van de hindoes?

Dharma en Karma – In het hindoeïsme is wedergeboorte een belangrijk begrip. Je leeft net zoveel levens tot je verlicht bent. Dharma en Karma helpen je daarbij. Dharma staat voor de natuurlijke orde van de dingen: voor het goede doen. Het is de uitdaging voor de mens om volgens Dharma te leven, maar dat lukt natuurlijk niet altijd.

 • Geeft niet, want daarom is er Karma, wat ‘werking’ betekent: je handelingen bepalen het verloop van je ontwikkeling.
 • Goede daden brengen je dichter bij verlichting, slechte zorgen ervoor dat je een bepaalde situatie nog eens beleeft totdat je volgens Dharma handelt.
 • Met Dharma en Karma kun je milder naar jezelf en naar anderen kijken.

Maak fouten om verder te komen en probeer ze vervolgens geen tweede keer te maken. Dharma en Karma zorgen voor structuur en relativering.

Wat mag je niet eten als je hindoe bent?

Hindoeïsme – Waar Geloven Hindoes In Voor Hindoestanen is een koe een heilig dier, dus die slachten en eten ze sowieso niet. In het Hindoeïsme is geweld niet toegestaan, dus zijn velen vegetariër, omdat ze de dieren geen pijn willen doen.

Wat is er na het leven volgens de hindoes?

5.3.4. Het leven na de dood volgens het hindoeïsme – «Hindoes geloven dat elk mens een ziel heeft. Hindoes noemen die ziel het atman. Hindoes geloven dat het atman na de dood terugkeert op aarde. Het atman wordt herboren in een nieuw lichaam. Soms als mens en het kan ook als dier.

Soms wordt het een godheid. De dood is dus niet het einde, maar een nieuw begin. Een nieuw leven. Dood en geboorte volgen elkaar steeds op. Dat wordt reïncarnatie genoemd. Toch hopen hindoes dat het atman ooit bevrijd wordt van het leven op aarde. Want leven op aarde brengt altijd leed met zich mee. Om het atman te bevrijden moet je je aan je godsdienstige plichten houden.

Het atman kan daarna moksha bereiken. Het keert niet terug op aarde, maar bereikt de eeuwige gelukzaligheid.» Bron: Levensbeschouwing in beeld: bruggen bouwen.