Landen Waar Ze Links Rijden?

Landen Waar Ze Links Rijden
Waar Rijden Ze Links? –

 • 11.04.2023
 • 0
 • 17

Landen Waar Ze Links Rijden Ongeveer 35% van de wereldbevolking rijdt links – Het idee leeft dat een verwaarloosbare minderheid links rijdt, maar dat is niet waar. Behalve in Engeland, is links rijden ook verplicht in Australië, Cyprus, Indonesië, Nepal, Namibië, Japan, Maleisië, Barbados, Zuid-Afrika, Bangladesh, Thailand, Schotland, Pakistan, India, Hongkong, Ierland, Oeganda en Sri Lanka.

Waarom rijden ze in Zuid-Afrika links?

Franse Revolutie als keerpunt – De Franse Revolutie (1789) zorgde voor de standaardisering van het rechts rijden op het Europese continent. In de tijd die aan de revolutie voorafging, had de aristocratie en hogere burgerij het ‘privilege’ om links te lopen/rijden, terwijl de plattelandsbevolking rechts moest lopen.

Toen Frankrijk vanaf 1789 overspoeld werd met geweld, koos de burgerij voor de rechterkant van de weg om zichzelf niet te veel in de kijker te spelen. De veroveringen van Napoleon zorgden ervoor dat het rechts rijden in de meeste Europese landen (ook in de Nederlanden) werd ingevoerd, behalve in landen als Portugal, Oostenrijk-Hongarije, Zweden, Finland en op het eiland Groot-Brittannië.

Napoleon nam dit besluit in 1794. In Nederland kozen sommige steden ervoor om na het vertrek van de Fransen weer links te gaan rijden. Bijvoorbeeld Rotterdam. Op 7 mei 1917 was dit de laatste stad in Nederland die het links rijden afschafte. Groot-Brittannië, dat niet door Napoleon veroverd werd, maakte het links rijden in 1835 wettelijk verplicht.

Is links rijden veiliger?

Heeft links rijden ook voordelen? Continentale Europeanen die in Harwich van de veerboot rijden worden, net als de automobilisten die vanuit Laos de grens met Thailand oversteken, gewaarschuwd met grote borden: pas op, in dit land rijden we links. Ongeveer 65 procent van de wereldbevolking woont in de 163 landen waar rechts wordt gereden.

 • In de overige 76 landen rijdt men links.
 • Waarom? Soms wordt beweerd dat links rijden veiliger is.
 • De bestuurder zou met zijn rechteroog – bij de meeste mensen dominant – het tegemoetkomende verkeer beter kunnen zien.
 • Verder schakelt hij of zij dan met de linkerhand en houdt de rechterhand, bij de meeste mensen beter ontwikkeld, aan het stuur.

Maar dát is nooit met onderzoek aangetoond. Patrick Rugebregt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV):,Voor zover wij weten maakt het voor de veiligheid niet uit of er links of rechts wordt gereden. Toen Zweden in 1967 overschakelde, was dit een unieke kans om vergelijkend onderzoek te doen.

De omschakeling leidde kort erna wel tot verwarring in het verkeer, maar niet tot aanzienlijk meer ongevallen. Het zou kunnen dat men door de nieuwe situatie juíst extra voorzichtig ging rijden. De gewenningsperiode heeft ongeveer een jaar geduurd. Toen zat Zweden weer op het gebruikelijke verkeersveiligheidsniveau, namelijk: in de top van de wereld.» Links rijden blijkt wel de oorspronkelijke dominante rijstijl Links rijden blijkt wel de oorspronkelijke dominante rijstijl.

De auto veroverde pas in de eerste helft van de twintigste eeuw de weg, maar ‘verkeer’ bestaat natuurlijk al veel langer: marcherende legerkolonnes, boerenkarren, ruiters, rijtuigen. In 1998 vonden archeologen een tweesporige Romeinse weg naar een steengroeve bij het Engelse Swindon.

Het karrespoor dat vanuit de groeve gezien, aan de linkerkant van de weg lag, was dieper uitgesleten dan het andere. Dat spoor werd gebruikt door zwaar beladen karren uit de groeve, en die reden dus links. Dat het volk doorgaans aan de linkerkant van de weg liep of reed, lag waarschijnlijk aan het feit dat de meeste mensen rechtshandig zijn.

Voerlieden hielden de teugels rechts, en hanteerden de zweep met de linkerhand. Om te voorkomen dat ze daarmee tegenliggers raakten, hielden ze links. Napoleon beval dat alle verkeer voortaan rechts diende te houden In de standensamenleving die Frankrijk vóór de Revolutie was, hielden ook rijtuigen van de adel en de gegoede burgerij links.

De revolutionaire sans culottes vonden het daarom veiliger rechts te houden zodat ze de koetsen zagen aankomen. Toen hij aan de macht kwam, verordonneerde Napoleon dat alle verkeer voortaan rechts diende te houden. Tijdens de napoleontische oorlogen legden de Fransen hun nieuwe gewoonte van rechts rijden op aan door hen veroverde gebieden van Europa, waaronder Nederland.

Dit gebeurde niet in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en Indonesië, die in de Franse tijd (1795-1813) werden bezet door de Britten. Daar rijdt men nog steeds links. De verschillende Europese landen legden hun voorkeur op aan hun koloniën. Maar zodra koloniën onafhankelijk werden, kozen ze voor praktische aanpassingen.

Zo rijden de meeste Afrikaanse landen nu rechts. In de VS is het pleit beslist door Henry Ford, die zijn T-Fords voorzag van een stuurwiel aan de linkerkant. In Europa adviseerde de Parijse Conventie van 1920 rechts rijden om zo het verkeer op het continent met zijn vele grenzen te harmoniseren. Een versie van dit artikel verscheen ook in,

: Heeft links rijden ook voordelen?

See also:  Waar Vind Ik Link In Bio?

Is er in Engeland voorrang van links?

Tips voor links rijden – Landen Waar Ze Links Rijden Lekker toeren met de kampeerbus in Engeland Let goed op, Een open deur, we weten het. in het verkeer moet je je altijd goed concentreren. Maar in afwijkende situaties is het extra belangrijk. Vooral als er weinig ander verkeer is, bestaat het risico dat je terugvalt op de automatische piloot en weer afwijkt naar de rechterkant.

Laat de bijrijder vooral ‘meerijden’. Vaak is het een beetje irritant als de bijrijder zich bemoeit met jouw rijgedrag, maar hier sta je juist samen sterk. Geef duidelijk aan waar je een extra paar ogen bij kan gebruiken en laat de persoon naast je helpen. Volg het goede voorbeeld. In de eerste kilometers rondom de ferry-havens staan extra aanwijzingen om je te helpen met links rijden.

Daarna is het vooral een kwestie van achter de rest aanrijden. Eigenlijk wijst het zichzelf. Daarbij zijn Britten beleefd in het verkeer en zullen je zeker voor laten gaan als ze je buitenlandse nummerbord zien. Ben je eenmaal gewend dan merk je dat vooral het Britse platteland heerlijk is om rond te touren.

 1. Neem rotondes linksom.
 2. Logisch op zich, maar hou er toch rekening mee.
 3. Overigens kent Groot-Brittannië geen verkeersregel waarbij verkeer van links of rechts voorrang heeft.
 4. In de praktijk komt het erop neer dat het verkeer op de belangrijkste weg voorrang krijgt.
 5. Extra goed opletten dus bij een kruising van gelijkwaardige wegen.

Kijk op het scherm van je navigatiesysteem. Je TomTom, Garmin of telefoon is je vriend op vakantie, zeker in landen waar men links rijdt. Zo zie je bijvoorbeeld op het scherm hoe je de rotondes moet nemen. Handig als er geen andere auto voor je zit. Auto huren? Ga voor een automaat. Landen Waar Ze Links Rijden Classic car voor een klassiek gebouw. Mooie combinatie.

Welke kant rijden ze in Thailand?

Basis regels – Een verschil met andere delen van de wereld is dat je in Thailand, net als in het Verenigd Koninkrijk, aan de linkerkant van de weg rijdt, en dat de bestuurdersstoel zich aan de rechterkant bevindt. ‘Rechts heeft voorrang’ geldt hier niet.

Waarom Indonesië links rijden?

Nederland en haar voormalige koloniën – Apart is dat in de voormalige koloniën van Nederland verschil zit in links en rechts rijden. Op Aruba, Bonaire, Curaçao en Saba, St Maarten en St Eustatius rijdt men rechts, In Suriname en Indonesië wordt links gereden.

Hoe hard mag je rijden in Zuid Afrika?

De verkeersregels Alle snelheidslimieten in Zuid-Afrika zijn in kilometers per uur. In het algemeen is de maximumsnelheid voor stedelijke gebieden 60 km/u, op secundaire wegen 100 km/u en op de nationale snelwegen 120 km/u.

Waarom heeft Napoleon ons rechts laten rijden?

Rechts rijden werd populair – Dat rechts rijden populair werd, heeft met de bespannen koetsen en Napoleon te maken. Rechtshandige koetsiers zaten linksachter op het laatste paard. Om zicht op de weg en op hun wagen te houden, om zo te voorkomen dat ze in een aanrijding terecht zouden komen, wilden ze tegenliggers daarom links laten passeren.

Waarom rijden ze in Japan rechts?

Rood = rechts rijden, blauw = links rijden. In een aantal landen wordt links gereden. Voor Europeanen is het Verenigd Koninkrijk en Ierland het beste voorbeeld, maar ook op Malta en Cyprus wordt links gereden. Ook in Suriname en Guyana rijdt men links, afwijkend ten opzichte van de rest van Zuid-Amerika,

 1. In het zuiden van Afrika liggen ook een aantal landen waar men links rijdt, evenals in Zuid-Azië, Indonesië, Maleisië, Thailand en Oceanië,
 2. In Japan rijdt men ook links, evenals een groot aantal voormalige territoria en kolonies van het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk gelegen in het Caribisch gebied en de Grote Oceaan.
See also:  Waar Is Cranberrysap Goed Voor Vrouwen?

In sommige landen is men overgestapt van links naar rechts rijden, bijvoorbeeld Zweden in 1967. Incidenteel stappen eilandnaties over van rechts naar links rijden, veelal omdat men auto’s importeert met het stuur rechts, bijvoorbeeld uit Japan of het Verenigd Koninkrijk, zoals in Samoa gebeurd is.

Welke kant rijden ze in Malta?

Plaats op de weg –

Fietsers moeten de fietspaden gebruiken als deze aanwezig zijn.Op gedeelde fiets- en voetpaden moeten de fietsers op het fietsgedeelte blijven.Je mag als fietser op een busbaan rijden als dat met een fietssymbool wordt aangegeven.Waar fietspaden ontbreken moet er, omdat op Malta links wordt gereden, zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg gereden worden.

Wat betekent een P op een Engelse auto?

Auto en motor –

Aanwijzingsborden op autosnelwegen (M-wegen) zijn blauw met witte letters, aanwijzingsborden op primaire wegen (A-wegen) zijn groen met witte letters. Op B-wegen en overige wegen zijn de aanwijzingsborden wit met zwarte letters. Let op: Een blauw rond bord met in witte letters het getal 30 erop geeft een minimumsnelheid aan van 30 mph (48 km/h).Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan,Er zijn speciale parkeerplaatsen voor één motor die worden aangeduid met een blauw rechthoekig bord met een P en een wit onderbord met een zwarte motorrijder.Een groen rechthoekig bord met Quiet lane in witte letters geeft een landelijke weg aan waar ook wandelaars, fietsers en ruiters gebruik van maken en waar een lage snelheid wordt geadviseerd.Een driehoekig wit bord met een rode rand en een zwart uitroepteken met een onderbord met de tekst Hidden dip geeft aan dat er een klein dal in de weg zit waardoor een tegenligger mogelijk niet zichtbaar is.Rechthoekige blauwe borden met een witte P en daaronder een witte auto die geheel of gedeeltelijk op een verhoging staat, geven aan dat de auto geheel of gedeeltelijk op de stoep mag worden geparkeerd.Een rechthoekig bord met een zwart vlak met gekleurde bolletjes en daaronder de tekst Stop when lights show (stop wanneer lichten knipperen) waarschuwt voor lichtsignalen bij een spoorwegovergang zonder bomen of hek. Dit bord kan ook worden gebruikt bij een ophaalbrug of een vliegveld.

Is Schotland links rijden?

Schotten rijden links van de weg – Net zoals in het hele Verenigd Koninkrijk rijden ook Schotten aan de linkse kant van de weg. Dat is even aanpassen als je voor het eerst door Schotland rijdt, maar ook niet meer dan dat. Het went vrij snel om links te rijden, dus maak je zeker geen zorgen.

Heeft links voorrang in Australie?

Voorrang verlenen – ‘Give way to right’. Net als in Nederland heeft rechts voorrang in Australië en Nieuw-Zeeland. Op een T-kruising heeft niet alleen rechts, maar ook links voorrang als het voertuig op de doorgaande weg rijdt. Voor alle kruispunten in Nieuw-Zeeland geldt, slaat u af naar links of rechts dan moet u voorrang verlenen aan alle bestuurders die rechtdoor gaan.

Waarom wordt er links gereden?

Vroeger was links rijden de voor de hand liggende keuze – Met ‘vroeger’ bedoelen we niet enkele tientallen jaren geleden. Links rijden stamt nog uit de tijd waarin ridders te paard elkaars pad kruisten. Veel van die ridders droegen een wapen bij zich. Omdat ze meestal rechtshandig waren, lag het voor de hand dat ze met hun paard aan de linkerkant van de weg reden.

See also:  Hoe Werkt Telegram?

Waarom zit het stuur aan de linkerkant?

De VS kiest voor rechts rijden – Dat rechts rijden het pleit in zijn voordeel beslechtte, was te danken aan de Verenigde Staten. Pas aan het begin van de 20e eeuw werd het stuur aan de linkerkant daar gebruikelijk. Zo kon je beter inschatten of je kon inhalen.

 • Bovendien kon de passagier dan aan de kant van de stoep uitstappen.
 • Ook in Europa was rechts rijden gebruikelijk geworden, maar niet overal.
 • Een van de laatste Europese landen die overstag gingen, was Zweden.
 • Pas in 1967 maakten ze de overstap, toen de verkeersdrukte al flink was toegenomen ten opzichte van het begin van de eeuw.

Toch pakten de Zweden het voortvarend aan. De transitie gebeurde in één nacht. Je parkeerde je auto aan de linkerkant, zoals was voorgeschreven in de oude wet, om de dag erna weg te rijden aan de rechterkant van de weg.

Welke kant van de weg rijden ze in Japan?

Rood = rechts rijden, blauw = links rijden. In een aantal landen wordt links gereden. Voor Europeanen is het Verenigd Koninkrijk en Ierland het beste voorbeeld, maar ook op Malta en Cyprus wordt links gereden. Ook in Suriname en Guyana rijdt men links, afwijkend ten opzichte van de rest van Zuid-Amerika,

In het zuiden van Afrika liggen ook een aantal landen waar men links rijdt, evenals in Zuid-Azië, Indonesië, Maleisië, Thailand en Oceanië, In Japan rijdt men ook links, evenals een groot aantal voormalige territoria en kolonies van het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk gelegen in het Caribisch gebied en de Grote Oceaan.

In sommige landen is men overgestapt van links naar rechts rijden, bijvoorbeeld Zweden in 1967. Incidenteel stappen eilandnaties over van rechts naar links rijden, veelal omdat men auto’s importeert met het stuur rechts, bijvoorbeeld uit Japan of het Verenigd Koninkrijk, zoals in Samoa gebeurd is.

Waarom zijn de auto’s in Japan vierkant?

Vierkant koekblik – Toch sloeg het concept van klein maar fijn hier niet aan. Waar de eerdergenoemde en toch eigenlijk kleinere Honda Civic een stoer ding werd gevonden, was men in Nederland niet geporteerd van het grote vierkante koekblik. In een tijd van gestroomlijnde eenheidsworst viel de Wagon-R akelig negatief op.

 1. Hoe ruim en efficiënt van binnen ook, men durfde er niet mee over straat.
 2. Nu de snelwegen zo dichtslibben dat de druppelvorm er niet meer toe doet, de chartervluchten binnen Europa goedkoper zijn dan trein en bus, mag de kei car wellicht weer een poging wagen.
 3. Als functie eindelijk weer boven vorm komt te staan heeft Japan een full house om uit te delen.

Met name Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi en Honda steken in Japan veel tijd in de ontwikkeling van de kei car. Zij bouwen creatief en innovatief de meest slimme doosjes, en leveren deze vervolgens ook aan de andere Japanse merken die ze een eigen merknaam geven.

 • Ze zijn zonder uitzondering vierkant om zoveel mogelijk de toegestane afmetingen te benutten en gaan rechtstandig de hoogte in.
 • Tegenwoordig beschikken ze veelal over schuifdeuren in plaats van openslaande portieren.
 • Japanners weten immers al heel lang dat schuifdeuren niet alleen minder ruimte innemen (denk aan shoji en fusuma binnenshuis), maar ook per definitie veiliger zijn: een openslaand portier wil nog wel eens een fietser van zijn rijwiel meppen.

Bovenstaand videofragment toont een actuele kei car van buiten, maar vooral ook van binnen. We zien hier de Daihatsu Tanto! Deze Tanto was al bij de eerste introductie in 2003 een groot succes, en heeft de andere Japanse fabrikanten zeer geïnspireerd.

Tussen de voorste en achterste zijdeur zit geen deurstijl, waardoor een grote open ruimte ontstaat als de deuren van de auto zijn opengeklapt. Ook de koplampen zijn al met LED uitgevoerd, waardoor een grote lichtopbrengst ontstaat. De huidige versie van de Tanto is ‘af fabriek’ voorzien van een sensor die voetgangers detecteert als ze te dicht voor de auto komen.

De auto remt in dat geval automatisch, om ongelukken te voorkomen. Kawaii neh?