Hoe Werkt Fietsplan?

Hoe Werkt Fietsplan
Veelgestelde vragen voor medewerkers – Wat is een fietsplan? Met het fietsplan koop je via je werkgever een fiets, eventueel uitgebreid met een fietsverzekering en/of de Nationale Fietsbon met belastingvoordeel. Je betaalt het pakket met brutoloon (of vakantiegeld, overuren, etc) terug aan je werkgever.

 1. Omdat je terugbetaalt met brutoloon, hoef je over dat bedrag geen inkomstenbelasting te betalen.
 2. Dat levert je gemiddeld 40% belastingvoordeel op! Wat zijn de voordelen van een fietsplan? Het grootste voordeel voor jou als medewerker is het belastingvoordeel op de aanschaf van de fiets en eventueel fietsverzekering en/of Nationale Fietsbon.

Daarnaast is fietsen gezond en behoort parkeerstress tot het verleden. Er zijn geen files en het is goed voor het milieu. Zijn er ook kosten aan verbonden? Deelname aan het fietsplan is gratis! Ook voor je werkgever, trouwens. Uiteraard betaal je de aanschaf van de fiets en eventueel de fietsverzekering en/of Nationale Fietsbon wel terug met bijvoorbeeld brutoloon.

Het belastingvoordeel loopt snel op en is gemiddeld 40%. Let op: rijwielhandelaren kunnen een extra (netto) toeslag in rekening brengen aan deelnemers van het fietsplan. Dit gebeurt met name bij sterk afgeprijsde fietsen. Deze toeslag (15% over de verkoopprijs tot € 1.000,- met een maximum van € 150,-) wordt vaak achteraf bij de levering van de fiets in rekening gebracht.

Geef daarom bij de rijwielhandelaar aan dat je via het fietsplan van Nationale Fiets Projecten een fiets komt uitzoeken. Dan kom je niet voor verrassingen te staan. Mag ik meedoen aan het fietsplan? Iedereen die regelmatig op de fiets naar het werk komt of dat van plan is, kan meedoen aan het fietsplan.

Oók als je verder dan 15 kilometer van het werk en (een deel van) de woon-werkrit fietst. Je werkgever kan wel bepaalde voorwaarden stellen aan deelname. Uiteraard is het belangrijk dat je werkgever is aangesloten bij ons. Ik heb al eens eerder meegedaan, wanneer mag ik weer deelnemen? Jouw werkgever bepaalt wanneer je mag meedoen aan het fetsplan.

Dat kan 1 x per 3 jaar zijn, maar ook 1 x per jaar. Wanneer de terugbetalingstermijn nog niet helemaal is afgelopen (de fiets had in 36 maanden terugbetaald moeten worden en die termijn is nog niet voorbij), raden wij af om een nieuwe fiets te bestellen.

 • De werkgever bepaalt zelf in welke termijnen of met welke brutoloonbestanddelen (zoals brutoloon, vakantiedagen/uren/geld) de fiets afbetaald moet worden.
 • Wat is het maximum bedrag voor de fiets waar ik belastingvoordeel over heb? Je werkgever bepaalt de hoogte van het bedrag waarover je belastingvoordeel ontvangt.

Veel werkgevers hanteren nog het bedrag van € 749,- vanuit de ‘oude’ fiscale fietsregeling. Koop je een duurdere fiets dan het maximum bedrag, dan ontvang je over het ‘meerbedrag’ geen belastingvoordeel. Dit betaal je dan netto. Je werkgever bepaalt uiteindelijk welk bedrag je mag verrekenen om belastingvoordeel te ontvangen.

 • Uit welke fietsen kan ik kiezen? Bij ons staat keuzevrijheid voorop! Je kan kiezen uit alle merken en fietsen die verkrijgbaar zijn via de rijwielhandelaar.
 • Er zijn inmiddels meer dan 2.800 rijwielhandelaren bij ons aangesloten.
 • Je mag dus ook zelf kiezen bij welke rijwielhandelaar je de fiets koopt.
 • Wanneer en hoe kom ik in het bezit van de fiets? Als je de fiets hebt uitgezocht en je werkgever de aanschaf van de fiets heeft goedgekeurd, vragen wij de rijwielhandelaar de fiets te bestellen of uit eigen voorraad te leveren.

Hij laat je weten wanneer je de fiets kan komen ophalen.

Wat zijn de nadelen van een fietsplan?

De nadelen van een fietsplan – Het fietsplan werd de laatste jaren zeker niet ongunstiger. De maximumprijs voor de fiets verdween en privégebruik is nu ook toegestaan. Veel nadelen kleven er daarom niet meer aan het huidige plan van de belastingdienst.

 • Het enige waar je vooral als werknemer rekening mee moet houden, is dat een nieuwe fiets vaak een groot deel van de vrije ruimte binnen de WKR opsnoept.
 • Daardoor blijft er niet veel meer over voor andere leuke extra’s, zoals een sportabonnement.
 • Als werkgever is de vrije ruimte ook iets om rekening mee te houden.

Wil je werknemers bijvoorbeeld jaarlijks een kerstpakket geven? Dan moet daar wel voldoende ruimte voor overblijven binnen de WKR. Het huidige fietsplan is aantrekkelijker dan ooit. Door het als werkgever aan te bieden, stimuleer je werknemers om vaker met de fiets naar het werk te komen.

Daardoor zijn ze fitter en vitaler, presenteren ze beter en zijn ze minder vaak ziek, De fiets verruilen voor de auto is daarbij ook nog eens beter voor het milieu. En voor werknemers is het fijn dat ze 37% tot 49% op hun nieuwe fiets besparen Ben je overtuigd van het voordeel van het fietsplan voor jouw organisatie? Of wil je eerst nog meer weten? Neem gerust contact met ons op.

We vertellen je graag meer!

Hoe wordt fietsplan verrekend?

DE HUIDIGE REGELING VIA HET FIETSPLAN – Naast de nieuwe fiscale regeling voor een leasefiets vanaf januari 2020, kunt u ook nog steeds gebruik maken van het huidige fietsplan. Via de werkkostenregeling valt een fiets van de zaak binnen de vrije ruimte van de WKR-regeling.

Dit betekent voor werkgevers dat zij een vrije ruimte hebben van 1,2% van de fiscale loonsom. Dit bedrag mag de werkgever onbelast verstrekken aan zijn werknemers. De aanschaf van de fiets mag dan worden verrekend met het brutoloon, overuren of met vakantiedagen. Door deze verrekening ontvangen zowel de werknemer als werkgever belastingvoordeel.

Het fiscale voordeel is afhankelijk van uw loonschaal. Naast het bedrag van de fiets kunnen de verzekering en de accessoires (max. € 82,-/jaar gedurende 3 jaar) eveneens met het brutoloon worden verrekend. Dus alle andere kosten (buiten verzekering en accessoires) boven de € 749,- dienen met het netto loon te worden verrekend.

 1. De werkgever bespaart in dit geval de werkgeverspremie van 20%.
 2. U dient er wel rekening mee te houden dat de tijdelijke verlaging van het brutosalaris van invloed is op de hoogte van een eventuele WAO- of WW-uitkering en andere inkomensafhankelijke uitkeringen, subsidies etc.
 3. Bij het huidige fietsplan koop je dus de fiets via de werkgever, maar ben je meteen ook eigenaar van de fiets.

De kosten voor aanvullend onderhoud en reparaties komen dan wel voor eigen rekening.

Hoeveel geld krijg je bij fietsplan?

FINANCIËLE VOORDELEN: – Bij deelname aan een fietsplan geniet je voornamelijk belastingvoordelen. Door de fiets te ‘betalen’ van je brutoloon of bijvoorbeeld een gedeelte van je vakantiegeld levert dat een belastingvoordeel op van in ieder geval 33%. Een voorbeeld: je werkgever financiert een fiets voor je met een cataloguswaarde van € 749,- en besluit dit bedrag met je te compenseren.

 • Omdat de kosten van de fiets van je brutoloon worden ingehouden hoef je over dit bedrag geen belasting te betalen.
 • Als we er vanuit gaan dat je in de 2e belastingschijf valt, dan levert dit je een voordeel op van 37,60%.
 • Je betaalt netto dus geen € 749,- maar € 468,-.
 • Is je salaris hoger en ben je in een andere belastingschijf ingedeeld, dan loopt het voordeel verder op.

Zakelijk en privé gebruik van de fiets toegestaan! Hoewel het om een fiets van de zaak gaat mag deze ook zonder beperking privé gebruikt worden. Elk type fiets komt in aanmerking. Fietsen is gezond! Op de fiets van en naar het werk levert een positieve bijdrage aan je conditie.

Je werkt niet alleen aan je gezondheid maar gaat ook zonder (file)stress naar het werk! Fietsverzekering en accessoires: Jacco de Bruin Uw rijwielspecialist biedt je voordelige verzekeringen aan van de ANWB ( Unigarant ) en ENRA, Behalve een diefstalverzekering kunt je ook accessoires aanschaffen zoals regenkleding etc.

Om ook hier het belastingvoordeel te genieten geldt een maximum van € 82,- per jaar. Dit bedrag is exclusief een eventuele diefstalverzekering. Maximaal bedrag fiets: Voor het fietsplan geld een maximum bedrag voor de fiets van € 749,-. Je mag echter wel gewoon een duurdere fiets aanschaffen.

Het bedrag boven de € 749,- betaal je dan gewoon zelf bij en over dit gedeelte zit dan geen belastingvoordeel. Fiscale bijtelling: Voor aanschaf van een ‘fiets van de zaak’ rekent de fiscus een éénmalige fiscale bijtelling van € 68,- bruto (dit komt neer op ongeveer € 25,- netto). Frequentie: Het zogenaamde voorfinancieren, schenken of ter beschikking stellen van een fiets mag 1 keer per 3 jaar.

Woon-werkverkeer: Aangezien de basis van het project ligt in het gebruik van de fiets voor woon- werkverkeer, moet het aannemelijk zijn dat de fiets voor meer dan de helft van het aantal werkdagen wordt gebruikt voor woon – werkverkeer. Bij een reisafstand van minder dan 15 km gaat de fiscus hier zonder meer van uit.

 • Ook als je de fiets gebruikt voor een gedeelte van de reis (bijv.
 • Om van en naar een treinstation te reizen) kom je in aanmerking voor het fietsplan.
 • Indien je overgaat tot een tijdelijke verlaging van je brutoloon moet je beseffen dat dit consequenties kan hebben voor verzekeringen en uitkeringen zoals pensioen, uitkering bij ziekte etc.

Wij adviseren je deze consequenties vooraf met je personeelsadviseur te bespreken. Een fiets aanschaffen via Nationale Fiets Projecten (N.F.P.) of Bedrijfsfietsen Nederland (BFN) is bij ons geen probleem. Wat is een fietsplan precies? Met het fietsplan kunnen werknemers op een fiscaal vriendelijke manier een fiets via de zaak aanschaffen.

De eerste is het verstrekken van een fiets voor het woon-werkverkeer door de werkgever aan de werknemer. De werkgever schaft de fiets voor de werknemer, de fiets zal onmiddellijk in eigendom worden overgedragen aan de werknemer. Een tweede optie van het fietsplan is dat de werknemer zelf eerst een fiets aanschaft wat vervolgens door de werkgever wordt vergoed.

In beide gevallen is het vervolgens het meest gebruikelijk dat de werknemer als tegenprestatie brutoloon of brutoloonbestanddelen voor de fiets inlevert; het zogenaamde uitruilen of verrekenen. Wat is het voordeel om een fiets aan te schaffen via een fietsplan? Het kopen van een fiets via een fietsplan levert je als werknemer fiscaal voordeel op.

 • Het aankoopbedrag van de fiets mag je namelijk van je brutosalaris aftrekken waardoor er een lager brutosalaris ontstaat.
 • Loonbelasting wordt altijd over je brutosalaris berekend en aangezien je door het fietsplan een lager brutosalaris hebt hoef je minder loonbelasting te betalen en dat levert je dus geld op.
See also:  Wat Eten Na Overgeven?

Voorbeeld fietsplan: Je schaft als werknemer op 1 juni 2011 een fiets aan ter waarde van € 749,-. Op 2 juni 2011 dien je je aanvraagformulier met originele nota in bij de werkgever. Binnen 10 werkdagen krijg je het aankoopbedrag teruggestort op je rekening.

 • Op het aanvraagformulier heb je aangegeven het aankoopbedrag te willen verrekenen met je salaris.
 • In juni en juli 2011 wordt er € 374,50 per maand op je bruto salarisingehouden.
 • Als je bruto maandsalaris normaal € 2.500,- bedraagt, resteert er na de verrekening dus € 2.125,50,- bruto.
 • Je betaalt nu dus loonbelasting over € 2.125,50 in plaats van over € 2.500,-.

Kom ik in aanmerking voor een fietsplan? In principe komt iedereen in aanmerking voor een fietsplan. Tenminste als je werkgever dit fietsplan aan haar werknemers aanbiedt. Daarnaast moet je vaak aan de volgende voorwaarden voldoen:

Een voorwaarde is dat de fiets ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor minstens de helft van de werkdagen. Daarnaast kan de fiets ook voor privé gelegenheden worden gebruikt. Iedereen die van plan is om op de fiets te gaan of al regelmatig op de fiets naar het werk gaat kan meedoen met het fietsplan. Dit geldt ook voor mensen die meer dan 15 km van het werk af wonen. Er is zelfs een mogelijkheid om meerdere keren een fiets aan te schaffen. Dit kan per drie jaar, waarbij de ingangsdatum bepalend is voor het berekenen van de precieze drie jaar. Voorbeeld, een fiets is aangeschaft op 1 september 2009, de eerst volgende datum voor een nieuwe fiets is dan 1 september 2012.

Tot welk bedrag kan ik een fiets aanschaffen?

Voor het fietsplan geldt dat fietsen aangeschaft mogen worden (belastingvoordeel) tot een maximum bedrag van € 749,-. Er mag ook een fiets boven de € 749,- worden aangeschaft. Echter een werkgever mag tot slechts € 749,- fiscaal voordeel bieden. Alles boven € 749,- moet gewoon netto worden betaald.

Mag ik bij een fietsplan elk merk fiets uitkiezen? De keuze van de fiets bij een fietsplan is volledig vrijblijvend. Er zou gekozen kunnen worden voor alle A-merken van de bekende fietsfabrikanten en importeurs. Je kunt er zelfs voor kiezen om bijvoorbeeld een racefiets aan te schaffen.

Wat zijn de regels voor fietsplan?

Vragen over de fietsregeling –

 • Hoe werkt de werkkostenregeling en de fiets van de zaak? Er is niet meer sprake van een speciale ‘fietsregeling’, de fiets van de zaak valt buiten de werkkostenregeling. Als jij een fiets verstrekt of vergoedt voor je personeel dan kun je dit fiscaal aantrekkelijk doen, zolang deze verstrekking of vergoeding maar binnen de vrije ruimte past van de werkkostenregeling. Als je buiten de vrije ruimte gaat dan kun je een eindheffing krijgen.
 • Hoe zit het fiscaal met de fiets van de zaak? Personeel met een fiets van de zaak mogen deze ook gewoon privé gebruiken. Dit voordeel wordt door de Belastingdienst gezien als loon in natura. Dit betekent dat je als werkgever loonbelasting, premies van volks­verzekeringen, werknemers­verzekeringen en Zvw inhoudt over dit loon.
 • Hoe werkt de bijtelling in 2023? De basis van de fietsregeling is eenvoudig: als werkgever moet je op jaarbasis 7 procent van de waarde van de fiets optellen bij het loon van je medewerker. Je telt dit bedrag op bij het loon en hierover betaalt de medewerker dan maandelijks belasting. Hierboven in het artikel staat een rekenvoorbeeld voor de werknemer en werkgever.
 • Wat is het voordeel voor werkgevers? Het belangrijkste voordeel is dat je investeert in vitaler personeel, goed werkgeverschap dus! Daarnaast is de fietsregeling vereenvoudigd sinds 1 januari 2020 voor werkgevers en dit betekent dat er een vast tarief geldt als loonvoordeel. Geen ingewikkeld gedoe meer.

(Bron: Rijksoverheid.nl ) Eerste versie: 09 april 2020

Kan werkgever fietsplan weigeren?

Tot het Fietsplan is je werkgever niet verplicht.

Is een fietsplan voordelig?

Een fietsplan biedt binnen de WKR medewerkers een behoorlijk belastingvoordeel van gemiddeld 40% op de aanschafwaarde van een fiets. Bij een duurdere elektrische fiets is dat best veel. Als werkgever bespaar je daarnaast op sociale lasten omdat je minder brutoloon uitkeert.

Hoe werkt fietsplan zelf betalen?

Veelgestelde vragen voor medewerkers – Wat is een fietsplan? Met het fietsplan koop je via je werkgever een fiets, eventueel uitgebreid met een fietsverzekering en/of de Nationale Fietsbon met belastingvoordeel. Je betaalt het pakket met brutoloon (of vakantiegeld, overuren, etc) terug aan je werkgever.

 • Omdat je terugbetaalt met brutoloon, hoef je over dat bedrag geen inkomstenbelasting te betalen.
 • Dat levert je gemiddeld 40% belastingvoordeel op! Wat zijn de voordelen van een fietsplan? Het grootste voordeel voor jou als medewerker is het belastingvoordeel op de aanschaf van de fiets en eventueel fietsverzekering en/of Nationale Fietsbon.

Daarnaast is fietsen gezond en behoort parkeerstress tot het verleden. Er zijn geen files en het is goed voor het milieu. Zijn er ook kosten aan verbonden? Deelname aan het fietsplan is gratis! Ook voor je werkgever, trouwens. Uiteraard betaal je de aanschaf van de fiets en eventueel de fietsverzekering en/of Nationale Fietsbon wel terug met bijvoorbeeld brutoloon.

Het belastingvoordeel loopt snel op en is gemiddeld 40%. Let op: rijwielhandelaren kunnen een extra (netto) toeslag in rekening brengen aan deelnemers van het fietsplan. Dit gebeurt met name bij sterk afgeprijsde fietsen. Deze toeslag (15% over de verkoopprijs tot € 1.000,- met een maximum van € 150,-) wordt vaak achteraf bij de levering van de fiets in rekening gebracht.

Geef daarom bij de rijwielhandelaar aan dat je via het fietsplan van Nationale Fiets Projecten een fiets komt uitzoeken. Dan kom je niet voor verrassingen te staan. Mag ik meedoen aan het fietsplan? Iedereen die regelmatig op de fiets naar het werk komt of dat van plan is, kan meedoen aan het fietsplan.

Oók als je verder dan 15 kilometer van het werk en (een deel van) de woon-werkrit fietst. Je werkgever kan wel bepaalde voorwaarden stellen aan deelname. Uiteraard is het belangrijk dat je werkgever is aangesloten bij ons. Ik heb al eens eerder meegedaan, wanneer mag ik weer deelnemen? Jouw werkgever bepaalt wanneer je mag meedoen aan het fetsplan.

Dat kan 1 x per 3 jaar zijn, maar ook 1 x per jaar. Wanneer de terugbetalingstermijn nog niet helemaal is afgelopen (de fiets had in 36 maanden terugbetaald moeten worden en die termijn is nog niet voorbij), raden wij af om een nieuwe fiets te bestellen.

 1. De werkgever bepaalt zelf in welke termijnen of met welke brutoloonbestanddelen (zoals brutoloon, vakantiedagen/uren/geld) de fiets afbetaald moet worden.
 2. Wat is het maximum bedrag voor de fiets waar ik belastingvoordeel over heb? Je werkgever bepaalt de hoogte van het bedrag waarover je belastingvoordeel ontvangt.

Veel werkgevers hanteren nog het bedrag van € 749,- vanuit de ‘oude’ fiscale fietsregeling. Koop je een duurdere fiets dan het maximum bedrag, dan ontvang je over het ‘meerbedrag’ geen belastingvoordeel. Dit betaal je dan netto. Je werkgever bepaalt uiteindelijk welk bedrag je mag verrekenen om belastingvoordeel te ontvangen.

 • Uit welke fietsen kan ik kiezen? Bij ons staat keuzevrijheid voorop! Je kan kiezen uit alle merken en fietsen die verkrijgbaar zijn via de rijwielhandelaar.
 • Er zijn inmiddels meer dan 2.800 rijwielhandelaren bij ons aangesloten.
 • Je mag dus ook zelf kiezen bij welke rijwielhandelaar je de fiets koopt.
 • Wanneer en hoe kom ik in het bezit van de fiets? Als je de fiets hebt uitgezocht en je werkgever de aanschaf van de fiets heeft goedgekeurd, vragen wij de rijwielhandelaar de fiets te bestellen of uit eigen voorraad te leveren.

Hij laat je weten wanneer je de fiets kan komen ophalen.

Heeft fietsplan invloed op vakantiegeld?

Heeft het nieuwe fietsplan impact op het pensioen en vakantiegeld? – Het nieuwe fietsplan kan impact hebben op het pensioen en vakantiegeld. Afhankelijk van hoe je dit als bedrijf inregelt, is hier slim mee om te gaan zodat de werknemer hier geen nadeel van ondervindt.

Hoe werkt fietsplan 2023?

Nationale Fiets Projecten Een fietsplan kun je zien als stimuleringsregeling voor fietsen naar het werk. Werkgevers die dit hun medewerkers aanbieden doen dit vaak vanuit hun vitaliteitsbeleid of met een duurzaam motief. Ook parkeerproblematiek kan een aanleiding zijn.

 1. Het komt erop neer dat medewerkers via hun werkgever met belastingvoordeel een nieuwe fiets kunnen kopen.
 2. In het geval van een elektrische fiets scheelt dat al snel wat geld.
 3. Niet gek dat medewerkers de fiets als meest gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde zien.
 4. Maar ook als werkgever bespaar je met een fietsplan.

Je keert namelijk minder brutoloon uit. Loon, waarover je gemiddeld 18% aan sociale lasten betaalt. : Nationale Fiets Projecten

Is fietsplan een lening?

Lening – Als u een fiets operational leaset bij Fietslease Holland heeft u keuze uit een looptijd van 36 maanden of 48 maanden. De fiets die u leaset via Fietslease Holland blijft eigendom van Fietslease Holland. Wanneer er schade aan uw fiets is of dergelijke, wordt dat vergoed.

Het is geen lening wanneer u een fiets leaset. U betaald elke maand het afgesproken bedrag totdat uw looptijd verlopen is. Er is keuze uit elk soort fietsen, van naar normale en, Het is niet alleen mogelijk om te leasen, maar ook als, Bij een leasefiets heb je dus geen lening als je gaat voor een operational lease.

Bij Financial lease is het een koop-op-afbetaling. Je betaald hier jouw fiets af met rente. Vanaf moment 1 ben jij economisch eigenaar van de fiets, het juridische eigenaar blijven wij totdat jij het laatste bedrag hebt voldaan. Ben je geïnteresseerd in of ? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder bij Fietslease Holland. Hoe Werkt Fietsplan : Als ik een fiets lease sluit ik dan een lening af of niet? – Fietslease Holland zakelijk fietsplan

Wat kost werkgever fietsplan?

Het fietsplan is voor iedereen en gratis voor werkgevers. Optioneel kan je ervoor kiezen om een bijdrage te doen of de leasekosten kosten volledig op je te nemen. Het fietsplan hoeft je als werkgever dus niets te kosten.

See also:  Waar Zit Histamine In?

Hoe werkt fietsplan met je eindejaarsuitkering?

Voorbeeld 4 – Een werknemer koopt op 15-11-2021 een fiets voor € 550,00, een fietstas voor 25,00 en sluit een fietsverzekering af voor € 60,00 per jaar met een looptijd van 3 jaar. Omdat accessoires niet meer vergoed worden en het bedrag, dat voor maximaal vergoed wordt voor overige fietsen € 800,00 bedraagt, kan de werknemer een aanvraag indienen voor deelname aan het fietsplan ten bedrag van € 730,00.

Doet Decathlon mee aan fietsplan?

Vanaf nu willen we geen smoesjes meer horen om niet met de fiets naar het werk te gaan. We doen nu mee met het Nationaal Fietsplan!

Hoe werkt fiets uit brutoloon?

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Hoe Werkt Fietsplan Een nieuwe fiets kopen en hier ook nog eens belastingvoordeel uit halen. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch zijn er twee verschillende mogelijkheden om via Fietsenwinkel.nl voordelig een fiets aan te schaffen. U krijgt van ons de laagste prijsgarantie en kunt gebruik maken van onze uitstekende service in de buurt én aan huis.

Wij hebben verschillende servicepunten waar u uw fiets kunt brengen voor onderhoud of reparatie en hebben zelfs mobiele servicepunten die bij u aan huis of bij uw werk uw fiets na komen kijken! Kortom; allemaal redenen om nú nog te profiteren van de mogelijkheid om uw nieuwe fiets met een flink belastingvoordeel te kopen.

Ondanks dat er officieel geen sprake meer is van een Nationaal Fietsplan, kan u in 2020 uw fiets van de zaak nog steeds kopen via je werkgever. Dit dankzij de introductie van de werkkostenregeling (WKR). Binnen deze regeling kiest uw werkgever ervoor u een fiets te laten kopen en te betalen uit uw bruto salaris.

Hoeveel korting krijg je met fietsplan?

Belastingvoordeel van je fietsplan berekenen Zijn belastingvoordeel bij een fietsplan bedraagt al snel 42%. Afhankelijk van de regeling bij je werkgever betaal je je bedrijfsfiets uit je vergoeding voor woon-werkverkeer, uit vakantiedagen of vakantie-uren, maar altijd vanuit bruto loonbestanddelen.

Heeft fietsplan invloed op pensioen?

Fietsplan 2021 de spelregels Fiets leasen via werkgever in 2021: alle spelregels op een rij

Behaal financieel voordeel met de leasefiets Rijd voor 7% bijtelling op een fiets van de zaak Zakelijk fietsen en toch deels je kilometervergoeding behouden

Sinds 1 januari 2020 is de fiets van de zaak terug. Zo’n door je werkgever beschikbaar gestelde leasefiets heeft veel voordelen, want je rijdt hem al tegen 7 procent bijtelling. Maar hoe werkt dat nu precies? En met welke financiële zaken moet je nog meer rekening houden? Per 1 januari 2021 is het gloednieuwe fietsplan van kracht.

Dan kan je werkgever je simpel een fiets van de zaak beschikbaar stellen. Afhankelijk van hoe je het met hem regelt, betaal je slechts een paar euro per maand voor het gebruik van je leasefiets. En het mooie is, de leasefiets kan elke type fiets zijn, van stadsfiets tot e-bike en van racefiets tot speed-pedelec.

Elk type bedrijf komt voor de fietsregeling in aanmerking, dus grote BV’s of NV’s, maar ook verenigingen, stichtingen en zelfs natuurlijke personen als ZZP’ers of een VOF. De regeling is van toepassing voor werknemers in vaste dienst evenals voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd.

Uiteindelijk bepaalt de werkgever wie een fiets van de zaak krijgt. Verschillende fietsregelingen Een fiets krijgen via je werkgever is niet nieuw. Tot eind 2014 bestond het fietsplan. Een prima regeling, maar daarbij kocht je zelf een fiets, waarbij je – via je werkgever – tot een maximum bedrag van 749 euro een belastingvoordeel kreeg.

Toen de Werkkostenregeling werd geïntroduceerd verdween het Fietsplan zoals we dat kennen. De Werkkostenregeling bestaat nog steeds, maar voorziet in álle werkkosten. De fiets van de zaak concurreert dus met het kerstpakket en de bedrijfsfitness. Indien een bedrijf meer dan 1,2% van zijn totale fiscale loon besteed aan dit soort zaken betalen zij 80% belasting over elke extra euro.

Werkgevers zijn hierdoor enorm voorzichtig geworden en de mogelijkheid op de fiets via de werkgever is de afgelopen jaren sterk gedaald. Waar in 2014 nog één op de 5 verkochte fietsen in Nederland via het Fietsplan ging, is dit tegenwoordig nog slechts enkele procenten. Fietsregeling 2021 De fietsregeling per 1 januari pakt het anders aan.

Je koopt geen fiets, maar je werkgever least hem voor je. De bijtelling van 7 procent is voor jouw rekening en mogelijk (een deel) de maandelijkse leasekosten. En van een limiet is geen sprake, want ook een e-bike of racefiets van de zaak van duizenden euro’s valt binnen de nieuwe regeling.

 1. Wederom, uiteindelijk bepaalt de werkgever het budget van de fiets.
 2. Als je baas besluit de fietsregeling in 2021 aan te bieden, kan hij drie dingen doen.
 3. Hij voorziet in alle leasekosten, hij betaalt een deel van de leasekosten, of alle leasekosten zijn voor jouw rekening.
 4. Doordat de fiets ter beschikking gesteld wordt valt een eventuele bijdrage van de werkgever volledig buiten de Werkkostenregeling.

Een beetje slimme werkgever kiest voor het eerste, want hij krijgt er tevreden, fitte en gemotiveerde werknemers voor terug. Dan blijft de bijtelling over. Die is vastgesteld op 7 procent, Of wel: 7 procent van de aanschafwaarde van de leasefiets wordt bij je loon opgeteld.

Als je leasefiets 2.500 euro kost, bedraagt de bruto bijtelling op jaarbasis 175 euro. Bij een voor 2021 geldend belastingtarief van 37,35 procent, ben je netto 65,20 euro per jaar kwijt, ofwel 5,43 euro per maand. Een koopje. Van uitruilen komt geen huilen Wil of kan je werkgever nu niet de (volledige) leasekosten dragen, dan kun je toch een fiets van de zaak krijgen.

Hiervoor bestaat de zogenoemde ‘Cafetariaregeling’. Een beetje een gek woord, maar het idee is dat je als werknemer zelf in (een deel van) het leasebedrag voorziet door tijdelijk vrijwillig brutoloon uit te ruilen. Zorg dan wel dat de leaseregeling helder omschreven is, dat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor je inkomen en belastingafdracht én hoe je het regelt als je uit dienst treedt.

E Bike Masters is partner van Lease – A – Bike en ondersteunt hierin door een standaard template aan te leveren voor deze afspraken die werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen. Bovenal moet duidelijk zijn hoe lang de tijdelijke verlaging van het brutoloon duurt en hoe hoog die verlaging precies is, oftewel wat het overeengekomen leasebedrag is.

Als je de uitruil goed regelt met je baas, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van het vakantiegeld, je pensioen, mogelijke bonussen of een dertiende maand. Kilometervergoeding Een deel van werkend Nederlanders ontvangt een onbelaste kilometervergoeding voor het woon-werk verkeer.

 1. De leasefiets kan naast de onbelaste kilometervergoeding blijven bestaan, maar let op.
 2. Op de dagen dat je met je eigen auto naar kantoor komt of met het openbaar vervoer, behoud je het recht op deze vergoeding.
 3. Echter, voor de kilometers die je wegtrapt met je leasefiets geldt deze onbelaste kilometervergoeding helaas niet meer.

Voorwaarde voor de kilometervergoeding is dat je samen met je baas aannemelijk maakt dat deze woon-werk kilometers niet met de leasefiets, maar anders zijn afgelegd. Aan dat ‘aannemelijk maken’ stelt het Ministerie van Financiën geen duidelijk omschreven eisen.

 • Enige voorwaarde is dat je baas het met zijn eigen fiscaal adviseur of belastinginspecteur regelt.
 • Dus kom je bijvoorbeeld twee dagen per week met de leasefiets en drie dagen met de eigen auto naar kantoor, dan mag je werkgever je voor de drie dagen gewoon de kilometervergoeding blijven uitkeren.
 • Maximale besparing leasefiets Stel, je werkgever stelt je een leasefiets ter beschikking, maar wil of kan niets meebetalen.

Zelfs dan ben je met de leasefiets veel voordeliger uit dan wanneer je er zelf eentje koopt. Reken maar mee. Je brutoloon is bijvoorbeeld 3.000 euro per maand en de leasefiets kost 2.500 euro. Bij het bruto loon tel je eerst de bruto bijtelling van nog geen 15 euro per maand op.

Je zit dan op 3.014 euro. Daar mag je de maandelijkse leaseprijs (72 euro) en het service en verzekeringspakket (19 euro) van aftrekken. Je nieuwe brutoloon komt zo uit op 2.924 euro. Je belastingafdracht komt op 671 euro uit. Trek dat bedrag af van je nieuwe brutoloon en je komt (met verrekening van 7 procent bijtelling) uit op 2.238 euro.

Dat is slechts 53 euro per maand minder dan je nettoloon zonder leasefiets. Je leasefiets kost de dus iets meer dan 53 euro per maand. Dat is stukken goedkoper dan een fiets zelf kopen en laten onderhouden. Je totale besparing loopt op tot wel 1.000 euro inclusief service & onderhoud.

Hoe duur mag fiets van de zaak zijn?

Wanneer je een fiets koopt ter waarde van € 2.000 en daar 7% bijtelling voor betaalt, bedraagt de bijtelling € 140 per jaar. De belasting die je dan zelf betaalt bedraagt € 52,29 per jaar. Dus je kosten per maand zijn € 4,36. Let op: dit rekenvoorbeeld geldt voor iemand met een inkomen tot € 68.507.

Hoe vaak mag je meedoen aan fietsplan?

Regel: eens per 3 jaar – U kunt aan het fietsplan maximaal een keer per 3 jaar meedoen. Als u bedenkt dat een fiets over het algemeen veel langer mee gaat, dan kunt u zich voorstellen dat dit dus erg vaak is.

Kan ik mijn elektrische fiets aftrekbaar?

Hoe wordt mijn fietsvergoeding belast? – De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022, (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.) Voorbeeld: Als uw werkgever u 0,15 euro per kilometer geeft, zijn die volledig vrijgesteld van belastingen.

 1. Als u 0,26 euro per kilometer krijgt, zijn de eerste 0,25 euro voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 vrijgesteld van belastingen.
 2. De overige 0,01 euro zijn in principe wel belastbaar (want ze worden beschouwd als een salaris).
 3. U kunt ook een fietsvergoeding krijgen als u de fiets combineert met het openbaar vervoer (trein, bus of tram), zelfs al is er een tussenkomst voor bv.

uw treinabonnement. U kunt de fietsvergoeding en een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer niet cumuleren voor hetzelfde traject en voor dezelfde periode. Voor hetzelfde traject kunt u immers maar een keer vergoed worden. Dus alleen voor het traject dat u effectief met de fiets aflegt tussen uw woonplaats en het treinstation heeft u recht op een fietsvergoeding.

See also:  Waar Is Het Warm In September?

De werkgever moet ervoor zorgen dat hij met zekerheid kan bepalen hoeveel verplaatsingen u effectief met de fiets heeft gedaan en welk deel van de vergoeding dus vrijgesteld is van belastingen. Het is ook de werkgever die moet bepalen welke weg een werknemer met de fiets mag afleggen. De kortste weg is immers niet altijd de veiligste.

Om uw gebruik van de fiets te bewijzen, gelden de gewone bewijsmiddelen met uitzondering van de eed. Die bewijzen kunnen bestaan uit een ticket van een bewaakte fietsenstalling, een vermoeden, een getuigenis Voorbeeld: U rijdt elke dag 5 km met de fiets naar uw werk.

Heeft fietsplan invloed op pensioen?

Fietsplan 2021 de spelregels Fiets leasen via werkgever in 2021: alle spelregels op een rij

Behaal financieel voordeel met de leasefiets Rijd voor 7% bijtelling op een fiets van de zaak Zakelijk fietsen en toch deels je kilometervergoeding behouden

Sinds 1 januari 2020 is de fiets van de zaak terug. Zo’n door je werkgever beschikbaar gestelde leasefiets heeft veel voordelen, want je rijdt hem al tegen 7 procent bijtelling. Maar hoe werkt dat nu precies? En met welke financiële zaken moet je nog meer rekening houden? Per 1 januari 2021 is het gloednieuwe fietsplan van kracht.

Dan kan je werkgever je simpel een fiets van de zaak beschikbaar stellen. Afhankelijk van hoe je het met hem regelt, betaal je slechts een paar euro per maand voor het gebruik van je leasefiets. En het mooie is, de leasefiets kan elke type fiets zijn, van stadsfiets tot e-bike en van racefiets tot speed-pedelec.

Elk type bedrijf komt voor de fietsregeling in aanmerking, dus grote BV’s of NV’s, maar ook verenigingen, stichtingen en zelfs natuurlijke personen als ZZP’ers of een VOF. De regeling is van toepassing voor werknemers in vaste dienst evenals voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd.

 • Uiteindelijk bepaalt de werkgever wie een fiets van de zaak krijgt.
 • Verschillende fietsregelingen Een fiets krijgen via je werkgever is niet nieuw.
 • Tot eind 2014 bestond het fietsplan.
 • Een prima regeling, maar daarbij kocht je zelf een fiets, waarbij je – via je werkgever – tot een maximum bedrag van 749 euro een belastingvoordeel kreeg.

Toen de Werkkostenregeling werd geïntroduceerd verdween het Fietsplan zoals we dat kennen. De Werkkostenregeling bestaat nog steeds, maar voorziet in álle werkkosten. De fiets van de zaak concurreert dus met het kerstpakket en de bedrijfsfitness. Indien een bedrijf meer dan 1,2% van zijn totale fiscale loon besteed aan dit soort zaken betalen zij 80% belasting over elke extra euro.

 1. Werkgevers zijn hierdoor enorm voorzichtig geworden en de mogelijkheid op de fiets via de werkgever is de afgelopen jaren sterk gedaald.
 2. Waar in 2014 nog één op de 5 verkochte fietsen in Nederland via het Fietsplan ging, is dit tegenwoordig nog slechts enkele procenten.
 3. Fietsregeling 2021 De fietsregeling per 1 januari pakt het anders aan.

Je koopt geen fiets, maar je werkgever least hem voor je. De bijtelling van 7 procent is voor jouw rekening en mogelijk (een deel) de maandelijkse leasekosten. En van een limiet is geen sprake, want ook een e-bike of racefiets van de zaak van duizenden euro’s valt binnen de nieuwe regeling.

 • Wederom, uiteindelijk bepaalt de werkgever het budget van de fiets.
 • Als je baas besluit de fietsregeling in 2021 aan te bieden, kan hij drie dingen doen.
 • Hij voorziet in alle leasekosten, hij betaalt een deel van de leasekosten, of alle leasekosten zijn voor jouw rekening.
 • Doordat de fiets ter beschikking gesteld wordt valt een eventuele bijdrage van de werkgever volledig buiten de Werkkostenregeling.

Een beetje slimme werkgever kiest voor het eerste, want hij krijgt er tevreden, fitte en gemotiveerde werknemers voor terug. Dan blijft de bijtelling over. Die is vastgesteld op 7 procent, Of wel: 7 procent van de aanschafwaarde van de leasefiets wordt bij je loon opgeteld.

 1. Als je leasefiets 2.500 euro kost, bedraagt de bruto bijtelling op jaarbasis 175 euro.
 2. Bij een voor 2021 geldend belastingtarief van 37,35 procent, ben je netto 65,20 euro per jaar kwijt, ofwel 5,43 euro per maand.
 3. Een koopje.
 4. Van uitruilen komt geen huilen Wil of kan je werkgever nu niet de (volledige) leasekosten dragen, dan kun je toch een fiets van de zaak krijgen.

Hiervoor bestaat de zogenoemde ‘Cafetariaregeling’. Een beetje een gek woord, maar het idee is dat je als werknemer zelf in (een deel van) het leasebedrag voorziet door tijdelijk vrijwillig brutoloon uit te ruilen. Zorg dan wel dat de leaseregeling helder omschreven is, dat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor je inkomen en belastingafdracht én hoe je het regelt als je uit dienst treedt.

E Bike Masters is partner van Lease – A – Bike en ondersteunt hierin door een standaard template aan te leveren voor deze afspraken die werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen. Bovenal moet duidelijk zijn hoe lang de tijdelijke verlaging van het brutoloon duurt en hoe hoog die verlaging precies is, oftewel wat het overeengekomen leasebedrag is.

Als je de uitruil goed regelt met je baas, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van het vakantiegeld, je pensioen, mogelijke bonussen of een dertiende maand. Kilometervergoeding Een deel van werkend Nederlanders ontvangt een onbelaste kilometervergoeding voor het woon-werk verkeer.

 1. De leasefiets kan naast de onbelaste kilometervergoeding blijven bestaan, maar let op.
 2. Op de dagen dat je met je eigen auto naar kantoor komt of met het openbaar vervoer, behoud je het recht op deze vergoeding.
 3. Echter, voor de kilometers die je wegtrapt met je leasefiets geldt deze onbelaste kilometervergoeding helaas niet meer.

Voorwaarde voor de kilometervergoeding is dat je samen met je baas aannemelijk maakt dat deze woon-werk kilometers niet met de leasefiets, maar anders zijn afgelegd. Aan dat ‘aannemelijk maken’ stelt het Ministerie van Financiën geen duidelijk omschreven eisen.

Enige voorwaarde is dat je baas het met zijn eigen fiscaal adviseur of belastinginspecteur regelt. Dus kom je bijvoorbeeld twee dagen per week met de leasefiets en drie dagen met de eigen auto naar kantoor, dan mag je werkgever je voor de drie dagen gewoon de kilometervergoeding blijven uitkeren. Maximale besparing leasefiets Stel, je werkgever stelt je een leasefiets ter beschikking, maar wil of kan niets meebetalen.

Zelfs dan ben je met de leasefiets veel voordeliger uit dan wanneer je er zelf eentje koopt. Reken maar mee. Je brutoloon is bijvoorbeeld 3.000 euro per maand en de leasefiets kost 2.500 euro. Bij het bruto loon tel je eerst de bruto bijtelling van nog geen 15 euro per maand op.

 • Je zit dan op 3.014 euro.
 • Daar mag je de maandelijkse leaseprijs (72 euro) en het service en verzekeringspakket (19 euro) van aftrekken.
 • Je nieuwe brutoloon komt zo uit op 2.924 euro.
 • Je belastingafdracht komt op 671 euro uit.
 • Trek dat bedrag af van je nieuwe brutoloon en je komt (met verrekening van 7 procent bijtelling) uit op 2.238 euro.

Dat is slechts 53 euro per maand minder dan je nettoloon zonder leasefiets. Je leasefiets kost de dus iets meer dan 53 euro per maand. Dat is stukken goedkoper dan een fiets zelf kopen en laten onderhouden. Je totale besparing loopt op tot wel 1.000 euro inclusief service & onderhoud.

Is fietsplan een lening?

Lening – Als u een fiets operational leaset bij Fietslease Holland heeft u keuze uit een looptijd van 36 maanden of 48 maanden. De fiets die u leaset via Fietslease Holland blijft eigendom van Fietslease Holland. Wanneer er schade aan uw fiets is of dergelijke, wordt dat vergoed.

 1. Het is geen lening wanneer u een fiets leaset.
 2. U betaald elke maand het afgesproken bedrag totdat uw looptijd verlopen is.
 3. Er is keuze uit elk soort fietsen, van naar normale en,
 4. Het is niet alleen mogelijk om te leasen, maar ook als,
 5. Bij een leasefiets heb je dus geen lening als je gaat voor een operational lease.

Bij Financial lease is het een koop-op-afbetaling. Je betaald hier jouw fiets af met rente. Vanaf moment 1 ben jij economisch eigenaar van de fiets, het juridische eigenaar blijven wij totdat jij het laatste bedrag hebt voldaan. Ben je geïnteresseerd in of ? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder bij Fietslease Holland. Hoe Werkt Fietsplan : Als ik een fiets lease sluit ik dan een lening af of niet? – Fietslease Holland zakelijk fietsplan

Hoe werkt fietsplan 2023?

Nationale Fiets Projecten Een fietsplan kun je zien als stimuleringsregeling voor fietsen naar het werk. Werkgevers die dit hun medewerkers aanbieden doen dit vaak vanuit hun vitaliteitsbeleid of met een duurzaam motief. Ook parkeerproblematiek kan een aanleiding zijn.

 1. Het komt erop neer dat medewerkers via hun werkgever met belastingvoordeel een nieuwe fiets kunnen kopen.
 2. In het geval van een elektrische fiets scheelt dat al snel wat geld.
 3. Niet gek dat medewerkers de fiets als meest gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde zien.
 4. Maar ook als werkgever bespaar je met een fietsplan.

Je keert namelijk minder brutoloon uit. Loon, waarover je gemiddeld 18% aan sociale lasten betaalt. : Nationale Fiets Projecten

Heeft fietsplan invloed op reiskostenvergoeding?

Ik ga nu met mijn eigen fiets naar het werk en krijg van mijn werkgever 19 cent per kilometer aan vergoeding. Wat betekent deelname aan de fiets van de zaak (financieel) voor mij? –

Uw werkgever bepaalt welke reiskostenvergoedingen blijven bestaan of vervallen en welke hij naast elkaar aanbiedt. Als u niet meer met uw eigen fiets naar uw werk reist, kan het zijn dat u dan ook geen kilometervergoeding meer ontvangt van uw werkgever. Als u over de kilometers die u met de fiets van de zaak aflegt ook een kilometervergoeding ontvangt, betaalt u daar wel belasting over. Over het privévoordeel van de fiets van de zaak betaalt u belasting via de bijtelling. De bijtelling houdt in dat u 7% van de waarde van de fiets bij uw salaris optelt. Zet dit voor uzelf op een rijtje.