Hoe Lang Administratie Bewaren?

Hoe Lang Administratie Bewaren
Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren voor de Belastingdienst? Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Wat moet je 10 jaar bewaren?

Hoe lang moet u uw administratie bewaren voor de btw: 7 of 10 jaar? U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren. Kijk hier en, Let op! Hebt u gekozen voor de Unieregeling of de Invoerregeling van het éénloketsysteem? Dan geldt voor de leveringen en diensten die daaronder vallen een bewaarplicht van 10 jaar.

Welke administratie mag weg in 2023?

Pas vanaf boekjaar 2022 (aj.2023) moet u alles tien jaar bijhouden. Begin 2023 mag u dus in principe alles van 2015 (of eerder) wegdoen. Op dit principe zijn er wel uitzonderingen, zoals voor uw investeringsfacturen en de boekhouding voor jaren met een fiscaal verlies.

Hoe lang moet je je administratie bewaren?

Hoe lang moet je particuliere administratie bewaren? Als particulier ben je niet verplicht om je administratie te bewaren. De Belastingdienst kan wel tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het slim om je administratie voor de Belastingdienst minimaal 5 jaar na je belastingaangifte te bewaren.

Hoe lang moet je officiele papieren bewaren?

Welke documenten moet je 1 jaar bewaren of totdat je een nieuw exemplaar krijgt? – Sommige papieren hoef je maar 1 jaar te bewaren. Andere totdat je een nieuwe exemplaar krijgt. Neem bijvoorbeeld het jaaroverzicht van je energieleverancier. Elk jaar ontvang je er namelijk een nieuwe.

De oude papieren versie kun je dan gerust weggooien. Andere documenten kun je het beste iets langer bewaren. Denk aan verzekeringspolissen. Deze bewaar je zolang de verzekering loopt. De ingediende rekeningen die je bij je verzekering hebt ingediend, moet je vaak 1 jaar (en soms zelfs langer) bewaren. Informeer daarom bij je zorgverzekeraar.

Autopapieren bewaar je zolang jij de eigenaar ervan bent. Of aankoopbonnen van duurzame goederen, zoals een wasmachine of stofzuiger. Die moet je in elk geval bewaren tot het einde van de garantietermijn. Deze is over het algemeen 2 jaar. In sommige gevallen is het nog beter als je de bonnen pas wegdoet als je het product niet meer bezit.

Verzekeringspolissen, ingediende rekeningen en voorwaarden Lidmaatschapsbewijzen of abonnementen Pensioenoverzichten Garantiebewijzen Aankoopbonnen Servicecontracten Autopapieren inclusief rekeningen zolang de auto jouw eigendom is Aanslagen voor gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen Jaaroverzichten van energieleveranciers

Welk jaar administratie kan weg?

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren voor de Belastingdienst? Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Hoe lang moet je rekeningen bewaren?

Boekhouding bewaren, wanneer en hoe? – De wettelijke bewaartermijn voor je administratie is 7 of 10 jaar. Dat houdt in dat je bepaalde gegevens moet bewaren op papier of digitaal.

Hoe groot is de kans dat de Belastingdienst controleert?

Controlebezoek – ‘Als die checks al grotendeels automatisch gaan, is de kans toch heel klein dat ze ook nog bij mij op bezoek komen?’ Het ligt er een beetje aan wat je onder klein verstaan, maar inderdaad: de kans is niet heel groot. De meest recente cijfers stellen dat kleine ondernemingen, waaronder zzp’ers ook vallen, een kans van 0,4% hebben op een bezoek van een verhitte fiscusmedewerker.

  • Dat percentage ligt overigens wel iets hoger bij middelgrote ondernemingen: 2,5%.
  • Daar komt ook nog eens bij kijken dat het aantal controlebezoeken steeds minder lijkt te worden.
  • Zo werden kleine bedrijven in 2022 alweer een stuk minder gecontroleerd dan het jaar daarvoor.
  • En hoewel er (nog) geen duidelijke cijfers bestaan voor 2023, schatten we dat het coronavirus een streep heeft gezet door een hoop werkbezoeken.

Overigens vinden de schaarse controles niet uitsluitend steekproefsgewijs plaats. Soms is er ook sprake van gerichte bezoeken. Dat is ook logisch, want anders zou de Belastingdienst een dubieuze organisatie links moeten laten liggen, om een bedrijf waar alles helemaal in orde lijkt te zijn volledig te kunnen uitkammen.

See also:  Hoe Lang Moet Een Pizza In De Oven?

Welke administratie moet je bijhouden?

Bewaarplicht administratie het grootboek. de debiteuren- en crediteurenadministratie. de voorraadadministratie. de in- en verkoopadministratie.

Hoe lang kan de Belastingdienst terug gaan?

Tot wanneer kunt u een navorderingsaanslag krijgen? – U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan.Herstellen wij een fout in een belastingaanslag? Dan kunnen wij u alleen een navorderingsaanslag opleggen:

binnen 2 jaar na het besluit om geen aanslag op te leggen, of binnen 2 jaar na het vaststellen van de aanslag

Hoe bewaar je oud papier?

Bewaar je oude documenten op een koele, droge plek – Het is belangrijk dat je de oude documenten zorgvuldig bewaart. Een van de belangrijkste tips voor het bewaren van documenten is om ervoor te zorgen dat ze op een koele, droge plaats worden bewaard.

Hitte en vocht kunnen documenten aantasten, dus bewaar ze bij voorkeur op een plaats die niet is blootgesteld aan extreme temperaturen of te veel vocht. Het is ook een goed idee om de documenten uit de buurt van direct zonlicht te houden, omdat dit na verloop van tijd kan leiden tot verbleking of verkleuring.

Bovendien moet je ervoor zorgen dat de ruimte schoon en stofvrij is, omdat dit de documenten kan beschadigen. Als je een archiefdoos gebruikt, zorg er dan voor dat deze zuur- en lignine vrij is om je documenten nog beter te beschermen.

Hoe lang moet je papieren van een overledene bewaren?

Bewaartermijnen van documenten van een overledene Een testament, schenkingsaktes en andere notariële akten en gerelateerde documenten die te maken hebben met erfopvolging, houd je best levenslang bij. Zo vermijd je discussies tussen erfgenamen.

Hoelang facturen bewaren als particulier?

5 JAAR. Bankdocumenten, kwitanties van hypothecaire leningen of kredieten, huurcontracten, betalingen en erelonen van advocaten en facturen en honoraria van notaris moeten 5 jaar bewaard worden.

Welke pensioen papieren bewaren?

Antwoorden op veelgestelde vragen. Terug naar het overzicht

Wat is het Uniform Pensioenoverzicht? Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op het pensioenoverzicht ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

de basisgegevens van u en eventueel uw partner informatie over het door u opgebouwde pensioen informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft factor A voor uw belastingaangifte

Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?

Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar. Deelnemers die hun pensioen bij SPT hebben, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn SPT van deze website.

Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL? AZL voert de administratie van uw pensioenregeling uit voor SPT. Dat is ook de reden waarom u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt. De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen? Als u wijzigingen hebt doorgegeven, dan komen deze wijzigingen in het volgende pensioenoverzicht te staan. Zijn uw gegevens gewijzigd? U ontvangt minimaal eens in de 5 jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat u de volgende keer ontvangt. Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht? Als u overlijdt, kijken wij in de Gemeentelijke Basisadministratie of u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Wanneer u samenwoont, krijgen we deze informatie niet van de Gemeentelijke Basisadministratie. U kunt in dat geval uw partner aanmelden bij ons. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van ons, mocht u overlijden. Wilt u uw partner aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. U vindt dit in Mijn SPT, Uw partner heeft alleen recht op pensioen van ons als u trouwt, uw partner bij de gemeente registreert of gaat samenwonen voordat u met pensioen bent gegaan. Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht? Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u het nodig vindt, kunt u een extra verzekering afsluiten bij een bank of verzekeraar. In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd? De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar. Wij betalen straks uw pensioen elke maand netto uit. Hoe weet u hoeveel u straks netto ontvangt? 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons een zogenoemde uitkeringsbrief. Hierin staat hoeveel u straks bruto én netto ontvangt. Waarom staat het AOW-pensioen niet op uw pensioenoverzicht? Het AOW-pensioen staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht omdat de hoogte van uw AOW-pensioen afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-pensioen kijkt u op www.svb.nl, Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde? De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij Deelnemer of Pensioengerechtigde, Waar is het pensioen voor uw ex-partner? Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager, Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting? Bent u deelnemer aan ons pensioenfonds en bent u arbeidsongeschikt verklaard? Dan moet u in de aangifte voor de inkomstenbelasting opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A Een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar., U vindt dit gegeven elk jaar op uw pensioenoverzicht. Wat betekent factor A? Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen. Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2015 de factor A van 2014 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht. Moet u het pensioenoverzicht bewaren? Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn SPT, Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

See also:  Hoe Lang Zijn Eieren Houdbaar?

Hoe lang moet je notulen bewaren?

Notulen OR – Omdat er geen garantie is dat na OR-verkiezingen leden doorgaan in de OR, loop je het risico (een deel van) je OR-geheugen te verliezen. Een nieuwe OR moet in staat zijn om (achtergronden van) eerder gemaakte afspraken en toezeggingen terug te halen. Om die reden is het een goed idee notulen tot het einde van de volgende zittingsperiode van een OR te bewaren.

Hoe lang afschriften ING bewaren?

In Mijn ING en de ING app kun je afschriften over je Betaalrekening tot 10 jaar (9 jaar en de afgelopen maanden in het huidige jaar) terugzoeken. Bij een Spaar- en/of Beleggingsrekening kun je tot 2 jaar terug.

Hoe lang moet je arbeidscontracten bewaren?

Bewaartermijn arbeidscontracten Voor de meeste arbeidsovereenkomsten is er geen bewaringsplicht. Enigszins logisch als je ook mondeling een overeenkomst mag afsluiten. Toch is het aangeraden om een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze minstens een jaar na beëindiging te bewaren.

Hoe lang hypotheekakte bewaren?

Na het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris, krijg je een afschrift van de akte. Deze akte moet je bewaren totdat je hypotheek helemaal is afgelost en uitgeschreven.

Hoe lang moet je loonbrieven bewaren?

Loonfiches bewaren – In principe moet je zowel je maandelijkse als jaarlijkse loonfiches 10 jaar bijhouden. De overheid raadt echter aan om de jaarlijkse versies tot aan je pensioen te bewaren, samen met het jaarlijks uittreksel van de Federale Pensioendienst (FPD). Zo beschik je steeds over alle bewijzen dat je deze rechten hebt opgebouwd en de juiste gegevens voor de pensioenberekening.

See also:  Hoe Ziet Een Tekenbeet Eruit?

Welke producten gaan niet over de datum?

Producten zonder datum – Er zijn ook voedingsmiddelen waarbij volgens de wet geen houdbaarheidsdatum verplicht is. Voorbeelden zijn:

Verse groente, aardappelen en vers fruit, niet geschild of gesneden Wijn en dranken met een alcoholgehalte van 10% of meer Vers brood en banket wat op dezelfde dag gegeten wordt Azijn Keukenzout Suiker Suikerwerk, zoals snoep Kauwgom

Bij deze producten kun je zelf de kwaliteit in de gaten te houden door te kijken, ruiken en proeven.

Hoe lang moet je papieren van een overledene bewaren?

Bewaartermijnen van documenten van een overledene Een testament, schenkingsaktes en andere notariële akten en gerelateerde documenten die te maken hebben met erfopvolging, houd je best levenslang bij. Zo vermijd je discussies tussen erfgenamen.

Welke belangrijke papieren bewaren?

Checklist documenten bewaren – Ik heb voor jullie een handige checklist opgesteld, hierin lees je wat je allemaal wél en niet moet bewaren en voor hoe lang. en begin vandaag nog met het opschonen van je administratie. Bekijk aan de hand van welke papieren mogen blijven en welke je met een gerust hart kunt wegdoen.

Hoe lang moet je een klacht bewaren?

Laatste update 1 april 2022 om 09:50 Er is momenteel geen wettelijke bewaartermijn voor een klacht. Dit heeft te maken met de komst van de AVG. Volgens de Wbp ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ mochten de klachten tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard blijven.

Met de ingang van de nieuwe AVG ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ is dat echter veranderd. Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn meer voor persoonsgegevens. Als ondernemer bepaal jij zelf hoe lang jij persoonsgegevens bewaart. Je kunt zelf bepalen hoelang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Het uitgangspunt is wel, zo min mogelijk bewaren. De verwerking van de gegevens moet dus passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt. Je zou de eerder in de Wbp genoemde richtlijn aan kunnen houden van 2 jaar. Hoe kun je nou het beste een bewaartermijn bepalen? Onderstaande vragen kunnen je op weg helpen:

Hoe lang heb je de gegevens daadwerkelijk actief nodig? Is de klacht afgehandeld of nog steeds in behandeling?Als de klacht is afgehandeld, heb je ze op een later tijdstip nog nodig? Op dit moment heb je de gegevens niet meer actief nodig. Moeten ze opgevraagd kunnen worden?Als je de gegevens niet meer actief nodig hebt, en de gegevens hoeven niet meer opgevraagd te worden, dan kun je ze verwijderen. Dit kan ook door de gegevens te anonimiseren.

Welke bewaartermijn je ook kiest, zorg dat je notuleert waarom je voor een bepaalde termijn gekozen hebt.