Hoe Begon De Tweede Wereldoorlog?

Hoe Begon De Tweede Wereldoorlog
1940-1945: De Tweede Wereldoorlog In 1939 breekt de Tweede Wereldoorlog uit met de Duitse inval in Polen. Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen. Binnen 5 dagen is de strijd afgelopen. De Nederlandse regering gaat in ballingschap en vestigt zich in Londen.

Tijdens de oorlog gaat marine-, landmacht- en luchtmachtpersoneel door met de strijd tegen Duitsland. Zij doen dit vanaf vreemd grondgebied in geallieerd verband. Ondergrondse verzetsbewegingen bestrijden ook de Duitse bezettingsmacht. Vanaf december 1941, na de Japanse aanval op Pearl Harbor, is ook Nederlands-Indië in oorlog.

Bij de verdediging van deze kolonie worden zware verliezen geleden. Op 1 maart 1942 begint de Japanse aanval op Java. In amper een week tijd verovert Japan het eiland. : 1940-1945: De Tweede Wereldoorlog

Wie was de aanstichter van de Tweede Wereldoorlog?

Waar is Adolf Hitler begraven? Van 1939 tot 1945 vond de Tweede Wereldoorlog plaats. Een oorlog die over de hele wereld werd uitgevochten tussen de geallieerden en de asmogendheden. Miljoenen mensen overleefden de oorlog niet. De aanstichter van de oorlog was Adolf Hitler. Wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, blijft een raadsel.

Van 1939 tot 1945 vond de Tweede Wereldoorlog plaats. De aanstichter van de oorlog was Adolf Hitler. Wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, blijft een raadsel.

Van 1939 tot 1945 vond de Tweede Wereldoorlog plaats. Een oorlog die over de hele wereld werd uitgevochten tussen de geallieerden en de asmogendheden. Miljoenen mensen overleefden de oorlog niet. De aanstichter van de oorlog was Adolf Hitler. Wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, blijft een raadsel.

Welk land deed niet mee aan de Tweede Wereldoorlog?

Neutrale landen – Spanje en Portugal zijn fascistisch, maar neutraal en vormen daarom een toevluchtsoord voor Europese Joden. Ook Zweden en Zwitserland zijn neutraal. In Portugal is Salazar (1932-1968) aan de macht. Hij sympathiseert met Mussolini, maar staat. Hoe Begon De Tweede Wereldoorlog

Welk land viel Duitsland in 1939 binnen waarna wo2 begon?

Op 6 oktober 1939 geven de laatste troepen zich over. Duitsland valt Polen binnen en bezet het land tot de grens die met de Sovjet-Unie is afgesproken.

Welke aanval is het begin van de Tweede Wereldoorlog?

In 1939 breekt de Tweede Wereldoorlog uit met de Duitse inval in Polen.

Welke landen vochten tegen elkaar in de Tweede Wereldoorlog?

De Tweede Wereldoorlog heeft een grote stempel gedrukt op de geschiedenis van de 20ste eeuw. Tijdens het wereldwijde conflict stierven 60 tot 70 miljoen mensen. De oorlog speelde zich zowel in West- en Oost-Europa, als in Azië (Pacific) af. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloten Duitsland, Italië en Japan een pact (asmogendheden) waarmee zij een coalitie vormden tegen de geallieerden, bestaande uit de grootmachten Groot-Brittannië, Frankrijk, de VS en de Sovjet-Unie.

 • Dit korte verhaal gaat in op een aantal kernaspecten van de Tweede Wereldoorlog.
 • Ontstaan (1914-1933) Verschillende oorzaken zijn aan te wijzen voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.
 • Nationalisme, racisme, militarisme en expansionisme zijn factoren die bijdroegen aan het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.

Het verlies van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) betekende voor Duitsland veel ellende. Duitsland moest grote sommen geld (herstelbetalingen) aan de overwinnaars betalen. De geallieerde politiek van isolatie had een desastreus langetermijneffect voor Duitsland.

De eer van Duitsland werd gekrenkt. In de jaren twintig zakte in de Verenigde Staten de beurs in (beurscrash). Een wereldwijde economische crisis was het gevolg. Duitsland werd hard getroffen. In Duitsland ontstond grote armoede en werkloosheid. Gewone etenswaren waren opeens niet meer te betalen. In dat klimaat kon extremisme en haat opbloeien.

Oostenrijker, militair en (later) nazi-politicus Adolf Hitler maakte handig misbruik van de situatie: hij speelde in op de ontstane situatie in Duitsland en stelde dat de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog, met name Groot-Brittannië en Frankrijk, Duitslands eer hadden gekrenkt.

Volgens Hitler hadden de geallieerden samen met de Joden samengezworen en Duitsland een dolk in de rug gestoken. Duitsland moest Hitler trouw zweren. Door de grote armoede en werkloosheid wist Hitler mensen aan zich te binden. De rampzalige economische situatie zorgde ervoor dat Hitler voor veel mensen de enige mogelijkheid was om hun eigen situatie en die van Duitsland te verbeteren.

Hitlers politieke partij, de Nationaalsocialistische Partij (N.S.D.A.P/NSDAP), oftewel de nazipartij, had een extreemrechts karakter en stelde dat Joden schuldig waren aan Duitslands ellende. Sommige mensen in Duitsland stonden achter dat gedachtegoed. Hoe Begon De Tweede Wereldoorlog Adolf Hitler. De Duitse dictator die de wereld in brand zette. Bron: Wikipedia. In 1933 kwam Adolf Hitler democratisch aan de macht, zo wordt soms gesteld. Vergeten wordt dat Hitlers partij, de N.S.D.A.P, burgers intimideerde om op de partij te stemmen.

 • Als je in Duitsland wilde stemmen stonden bij stemkantoren bewakers van Hitler: SA’ers (bruinhemden).
 • De SA ( Sturmabteilung ) bestond uit de meest trouwe aanhangers van Hitler en moest de Führer tijdens zijn (politieke) toespraken beschermen.
 • Door een combinatie van intimidatie, propaganda en (vaak) valse beloftes werd Hitler op 30 januari 1933 benoemd tot Rijkskanselier van Duitsland.

Hitler zorgde ervoor dat alle macht bij hem kwam te liggen. Hij maakte van Duitsland een dictatuur, een totalitaire staat waarin mensen geen kritiek tegen hem of zijn partij mochten uitten. Hij wilde het Duitse leger ( Heer ) groot maken. Hoe kon Duitsland groot, sterk en machtig worden? Door expansionisme.

 1. Dat wil zeggen: Duitsland moest andere landen en gebieden veroveren om grondstoffen en ‘ Lebensraum ‘ (leefruimte) te bewerkstelligen.
 2. Wie profiteerde economisch van Hitlers politiek? Met name de Duitse (wapen)industrie.
 3. Hitler zorgde ervoor dat Duitsland erin slaagde economisch (gedeeltelijk) te herstellen.

Voor de productie van wapens en oorlogstuig waren immers veel arbeiders nodig. Het begin van de Tweede Wereldoorlog Hitler ontketende een oorlog tegen diegenen die Duitsland ‘kapot’ hadden gemaakt: de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog en de Joden.

Eerst zorgde hij voor de aansluiting, de Anschlüss, waarbij Oostenrijk en Duitsland verenigd werden. Hitler wilde ook Duitse minderheden in andere, niet-Duitse gebieden ‘beschermen’. Op 1 september 1939 viel Hitler Polen binnen om land en grondstoffen te veroveren. Engeland en Frankrijk weigerden actie te ondernemen tegen Hitler: zij keken toe.

Het riskeren van een Tweede Wereldoorlog was iets wat zij wilden vermijden. Hitler gokte en slaagde daarin: hij dacht dat Engeland en Frankrijk namelijk niets zouden doen, geen nieuwe oorlog wilden riskeren. Ondanks de kracht van Hitlers leger vielen veel Duitse doden.

 1. Het Poolse leger had verouderd materiaal, slechts enkele tanks en vliegtuigen, maar vocht desondanks dapper.
 2. Ook Tsjecho-Slowakije werd door Hitlers leger veroverd.
 3. Daar waren wapenfabrieken die lichte Duitse tanks zoals Panzerkampfwagen 35(t) en 38(t) konden produceren.
 4. Op 3 september verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland toch de oorlog.

Hitler was aanvankelijk verbijsterd en geschokt: de Duitse nederlaag van 1918 stond hem helder voor de geest. Zijn haat en afkeer tegen Engeland en Frankrijk was echter zo groot dat hij toch doorzette en beide landen de oorlog verklaarde. Op 10 mei 1940 viel Hitler de Lage Landen binnen, onder andere Nederland.

Nederland werd snel veroverd, had slechts een klein, verouderd leger. De Ardennen bleken begaanbaar voor tanks en voertuigen. De versterkte Franse Maginotlinie werd zodoende vermeden. Het lukte Hitler om Frankrijk te veroveren en Groot-Brittannië kon maar met moeite stand houden tegen Hitlers leger. De luchtmacht van Groot-Brittannië, de Royal Airforce (‘RAF’), vocht in 1940 (Slag om Engeland) heldhaftig tegen Duitse bommenwerpers en jagers die Engelse steden aanvielen.

Zonder de rol van de Verenigde Staten zou de Tweede Wereldoorlog wellicht door Hitler en bondgenoten gewonnen zijn. Op 7 december 1941 viel Hitlers bondgenoot Japan de Verenigde Staten aan. Zonder goed na te denken reageerde Hitler impulsief, verklaarde Amerika ook de oorlog.

Nu was Hitler in oorlog met geduchte tegenstanders: Groot-Brittannië en Amerika. Het bondgenootschap met Japan zou Hitler-Duitsland duur komen te staan. De Sovjet-Unie Een ander niet doordacht besluit van Hitler was dat hij in zijn politieke manifest ( Mein Kampf ) had aangekondigd dat de Sovjet-Unie (tegenwoordig Rusland), aartsvijand van Duitsland was.

Dat boek had Hitler na een mislukte staatsgreep ( Putsch ) in Duitsland geschreven. Daarin schreef Hitler dat Joden uitgeroeid moeten worden en dat Duitsland recht had op expansie. Het communisme moest vernietigd worden. Het communisme, een politieke stroming, werd verspreid en aangestuurd door Joden, aldus de nazi’s.

 • Hitler wilde niet alleen West-Europa veroveren, maar ook de Sovjet-Unie.
 • Zijn oorlog tegen de Sovjet-Unie begon op 22 juni 1941 toen hij zijn Duitse leger opdracht gaf Sovjetgebieden te veroveren.
 • Aanvankelijk veroverden Duitse troepen veel terrein.
 • Echter, van Napoleon had Hitler niet veel geleerd: hij zorgde voor te weinig winterkleding en dacht niet aan de immense afstanden in de Sovjet-Unie.

Veel Duitse soldaten werden ontmoedigd door de uitgestrektheid van de Sovjet-Unie. Zes jaar duurde de Tweede Wereldoorlog: van 1939 tot en met 1945. Vaak wordt in Europa vergeten dat de Sovjet-Unie het merendeel van Hitlers leger versloeg. Daarbij gaat het niet alleen om de bijdrage van het Rode Leger van de Sovjet-Unie, maar ook om natuurlijke omstandigheden.

Duizenden Duitse soldaten stierven door kou, uitputting of honger in de Sovjet-Unie. In zekere zin vernietigden de natuurlijke omstandigheden van de Sovjet-Unie grote delen van Hitlers legers. De bijdrage van westelijke landen om Hitler te verslaan is groot. De bijdrage van de Sovjet-Unie is groter. Al vanaf juni 1941 vocht de Sovjet-Unie tegen Hitler-Duitsland.

Pas in 1944 vielen geallieerde troepen – Amerikaanse, Canadese en Engelse – Frankrijk binnen (D-Day) en vochten geallieerde soldaten hun weg naar Berlijn. In Azië (de Pacific ) werd de Tweede Wereldoorlog beëindigd door de Amerikaanse atoombommen ‘Little Boy’ en ‘Fat Man’ die op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki geworpen werden.

 1. Gerechtvaardigd volgens de Amerikanen omdat Japanse troepen zich niet overgaven en Amerikaanse verliezen bij nieuwe grondoorlogen te hoog zouden worden.
 2. Verliezen De Tweede Wereldoorlog was een ongekend brute oorlog.
 3. Net zo wreed en barbaars als de oorlogen die Europa tijdens de Middeleeuwen had gekend.

Soms werd gevochten met mes en schop: man tegen man. Miljoenen Joden, ongeveer 6 miljoen, werden door nazi’s vermoord in en buiten concentratiekampen door gas en kogels (de ‘dood door kogels’). Die ‘definitieve oplossing’ ( Endlösung) was onderdeel van nazipolitiek.

De grootschalige en systematieke moord op Joden wordt Holocaust genoemd. Qua verliezen leed de Sovjet-Unie de meeste verliezen: tussen de 26 en 40 miljoen doden. Meer doden dan alle inwoners van Nederland bij elkaar. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Amerika leden veel verliezen. Amerika verloor 419,400 soldaten, Groot-Brittannië ongeveer 450,900 mensen (burgers en soldaten) en Frankrijk 600.000 mensen (burgers en soldaten).

Hitler-Duitsland had ongeveer 6.9 tot 7.4 miljoen doden te betreuren (burgers en soldaten). Duidelijk is dat de Sovjet-Unie het grootste offer heeft gebracht. De leider van de Sovjet-Unie, dictator Jozef Stalin, stelde dat één dode een tragedie is, duizenden of miljoenen doden een statistiek.

See also:  Wat Te Doen Bij Voorhoofdsholteontsteking?

Het is moeilijk voor de menselijke geest om zoveel doden voor te stellen. Nooit meer oorlog. Mogen we diegenen die ons vrijheid hebben geschonken en voor onze vrijheid gestorven zijn nooit vergeten. Nadere bronnen en literatuur: BBC. World War Two History Channel. World War Two Wikipedia. World War Two World War Two casualties Youtube.

Apocalypse: The Second World War Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Militaire landschapskaart

Waarom werd Nederland bezet door Duitsland?

Strategisch belang van Nederland – De geplande aanval op Nederland is onderdeel van een groter aanvalsplan met de codenaam Fall Gelb, De Duitsers hebben als doel Frankrijk te verslaan. Via Nederland en België willen ze de Franse verdedigingslinie aan de oostgrens omzeilen.

Door Nederland te bezetten kunnen de nazi’s bovendien voorkomen dat Engeland een uitvalsbasis op het Europese vasteland opzet. Duitsland wil België, Nederland en Luxemburg verslaan met een snelle overrompelende aanval, de zogeheten Blitzkrieg, De Duitsers maken gebruik van spionage om de zwakke plekken in de Nederlandse verdediging te ontdekken.

Duitse officieren verkleden zich als toerist om de omgeving in kaart te brengen. Ook krijgen ze inlichtingen van in Nederland wonende Duitsers. Maar niet alle Duitse voorbereidingen lopen soepel. Het Belgische leger krijgt Duitse aanvalsplannen in handen wanneer begin 1940 een Duits vliegtuig een noodlanding maakt in België.

Welke landen zijn veroverd door Duitsland in de Tweede Wereldoorlog?

‘Blitzkrieg’ in West-Europa In april 1940 werd West-Europa onder de voet gelopen door de Duitsers. Met een indrukwekkende overmacht en in een moordend tempo werden Denemarken, Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk ingenomen. Alleen de Battle of Britain bleef onbeslist.

In het voorjaar van 1940 raakte ook de rest van Europa betrokken bij de oorlog. In twee maanden tijd veroverden de Duitsers achtereenvolgens Denemarken, Noorwegen, Nederland en België. Niemand bleek opgewassen tegen de moderne manier van oorlogvoeren van de Duitsers, waarbij tanks en de luchtmacht een cruciale rol speelden en hard toesloegen, zoals bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei.

Begin juni trokken de Duitse troepen richting Frankrijk. Anders dan tijdens de Eerste Wereldoorlog was dit offensief zeer succesvol en op 15 juni werd Parijs zonder veel verzet ingenomen. De Engelse legers die de Franse bondgenoot te hulp waren geschoten, moesten hals over kop vluchten vanuit Duinkerken over het Nauw van Calais.

Een week later werd een wapenstilstand getekend tussen Duitsland en Frankrijk. Het grootste deel van het land werd bezet door de Wehrmacht. In het zuiden werd het Vichy-régime onder generaal Philippe Pétain, een held uit de Eerste Wereldoorlog, geïnstalleerd, dat met de Duitsers collaboreerde. Het enige land dat nu de Duitse overheersing in West-Europa kon tegenhouden was Groot-Brittannië, waar Winston Churchill leider van het oorlogskabinet was geworden.

Hitler probeerde Engeland tijdens de Battle of Britain door eindeloze luchtaanvallen op de knie te krijgen. Engelse steden werden zwaar gebombardeerd – de industriestad Coventry werd nagenoeg geheel met de grond gelijk gemaakt – maar de Engelsen hielden stand.

Wat heeft Japan met de Tweede Wereldoorlog te maken?

Japan bombardeert Pearl Harbor: Hitler verklaart de oorlog aan de VS. Op zondagochtend 7 december 1941 komt een Japanse oorlogsvloot aan bij de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor, op Hawaï. Met bommen en torpedo’s bestoken de Japanners de Amerikanen.

 1. Als de aanval voorbij is zijn er meer dan 3.500 Amerikaanse doden en gewonden.
 2. Ook zijn achttien oorlogsschepen tot zinken gebracht en honderden vliegtuigen vernietigd of beschadigd.
 3. Japan valt de Verenigde Staten aan om te voorkomen dat de Amerikanen de Japanse plannen voor gebiedsuitbreiding in Azië dwarsbomen.

De verrassingsaanval is perfect uitgevoerd, maar Japan heeft de VS er niet mee verslagen. De aangerichte schade blijkt snel te repareren en de belangrijkste Amerikaanse vliegdekschepen liggen op dat moment in andere havens. De Verenigde Staten kunnen daarom snel terugslaan.

 1. Japan valt die dag ook Singapore, Maleisië, Hong Kong, Thailand en Amerikaanse bases op de Filippijnen en Guam aan.
 2. Daardoor komt Japan in oorlog met Groot-Brittannië en Canada.
 3. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland verklaren Japan de oorlog, die zich snel over het oosten van Azië verspreidt.
 4. De Amerikaanse bevolking ziet de aanval als een laffe daad en staat als één man achter de beslissing van de regering om Japan de oorlog te verklaren.

Als tegenreactie verklaart Hitler op 11 december 1941 de oorlog aan Amerika. Duitsland is namelijk een bondgenoot van Japan. Hierdoor krijgt Hitler een nieuwe sterke tegenstander. De Verenigde Staten vechten vanaf nu met de geallieerden mee tegen nazi-Duitsland.

Welk land is nog nooit in oorlog geweest?

In welk land is er nog nooit een oorlog geweest, Iedereen is in oorlog geweest vanwege de 1e en 2e wereldoorlog. Ookal zijn landen neutraal gebleven. In princiepe heeft op papier elk land wel oorlog gehad. In Groenland is nog nooit een oorlog geweest, wel is er een (Deens) militaire basis gevestigd.En in veel pas gestichte landen, zoals voormalige Sovjet Unie landen, is nog geen oorlog geweest maar als je ver genoeg zoekt in de geschiedenis zul je ook op die grondgebieden oorlog aantreffen.

Eigenlijk zijn alleen landen die een heel kleine populatie hebben en heel geïsoleerd liggen gevrijwaard van oorlog. Helaas. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden de sovjet unie geen oorlog. Dat lijkt me sterk. In 1919 tot 1921 voerden ze nog oorlog met polen om via dit land in duitsland de wereldrevolutie te ontketenen.

Dit werd een grote nederlaag, en je zou de koude oorlog toch ook wel mee kunnen rekenen. Bovendien zou je ook de binnenlandse conflicten als de kaloega expeditie mee kunnen rekenen. de min is niet van mij. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden de sovjet unie heeft genoeg oorlogen gekend:burger oorlogoorlog tegen polen japanfinlandpolen 1939duitsland en as mogendheden in wo2 27 miljoen slachtoffers an soviet zijdenoord koreachinees russische grens conflictenvietnamafghanistan en de conflicten in de nadagen met estland etc.

Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Ik geloof dat ik het niet duidelijk genoeg omschreef. Ik bedoel landen die relatief nieuw zijn zoals bijvoorbeeld voormalige oostbloklanden. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Die landen bestonden daarvoor ook wel en hebben oorlog genoeg gehad. Ook tijdens de Sovjetunie bestonden die landen wel.

Ze zaten alleen gedwongen in een unie, maar wel als land. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Jammer dat je Groenland niet als enige antwoord hebt gegeven dan had je misschien een goede. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Wikipedia over Groenland: «A sledge patrol (in 1942, named the Sirius Patrol), guarding the northeastern shores of Greenland using dog sleds, detected several German weather stations and alerted American troops who then destroyed them.» Sorry, Groenland is de dans ook niet ontsprongen.

 • Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Jemig, Groenland ook al niet? Wat jammer.
 • Ik had eigenlijk zo gehoopt dat er tenminste 1 land was die dat soort ellende bespaard was geweest.
 • Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Nou ja, veel ellende was er niet, alleen een paar weerstations die werden vernietigd.

Maar toch, het is en blijft een wapenfeit. En eerder waren er natuurlijk de noormannen die vast wel conflicten hebben gehad met de inheemse bevolking. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Toch wel iets meer dan alleen een paar vernietigde weerstations: http://www.schudak.de/timelines/greenland1721-1953.html Nog steeds geen verwoestende oorlogen, maar toch, het was oorlog en het was in Groenland.

 1. De meeste landen zijn wel betrokken geweest bij een oorlog.
 2. Wellicht enkele kleinere landen niet, maar zelfs dan zijn ze wel op de een of andere manier betrokken geweest.Daarnaast zijn er landen die nog niet zo lang bestaan.
 3. Bijvoorbeeld Servië en Montenegro(eerst 1 land).
 4. Die landen zijn in hun huidige vorm niet in oorlog geweest.

Maar zijn in andere vormen dat wel geweest. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden ik kan nog geen duimpje omhoog doen, maar er zit zeker wat in je antwoord Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Ik doe wel een duimpje omhoog voor je melissa ;p ik kan het net 😀 Géén één land denk ik, tenzij landen die nog maar kort bestaan ook meetellen, maar dat is natuurlijk niet eerlijk.

 1. Ik denk dat ijsland het dichste in de buurt komt, zij hebben alléén een burgeroorlog gehad.
 2. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Er zijn betere antwoorden gegeven, maar jouw antwoord is beslist niet slecht en dus zeker geen 3- waard.
 3. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden @ manjo, bedankt;) Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden + om de -nen te corrigeren Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden @ Skylight, ook bedankt:) volgens mij is er weer een minnaar bezig.

Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden IJsland is bezet geweest in de 2e wereldoorlog. Dan wel niet door de Duitsers, maar de Britten. En verder heeft IJsland natuurlijk vele eeuwen lang bij Noorwegen/Denemarken gehoord en zijn daarmee in de oorlogen van die landen betrokken geweest.

 1. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden dat klopt widar Ik denk in ieder land wel, al is het zo dat het zo lang geleden is dat we er niks van af weten.
 2. Alle landen in de wereld zijn wel eens in oorlog geweest het hoeft alleen niet recentelijk tezijn geweest daar de kleinste landen nog gevochten hebben tegen kolonialesering en later toen de wereld verdeeld was in koloniën vochten de landen nog mee in de oorlogen van de macht hebbende staatbijvoorbeeld de franse koloniën werden gewoon gebruikt in oorlogen franse koloniale militairen hebben bijvoorbeeld in wo2 gevochten onder franse vlag Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden echt he waneer gaan ze er eens voor zorgen dat je je minnetje moet motiveren ik word hier zo schijtziek van Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Ik wil mijn minnetje wel motiveren, zoals ik dat altijd doe 😉 Zelf heb ik ook een *.* hekel aan anonieme minnaars, maar er zijn er aardig wat actief hier (vaak zijn dit niet serieuze mensen, of tieners).

Mensen vergeten nog wel eens, dat dit een «kennis» deelsite is. Waar mensen dingen van elkander leren, een min zonder uitleg, is geen kennis delen. Maar een antwoord zonder toelichting of bronvermelding ook niet. Ik vind jou antwoord best ok hoor, maar zoals bijna bij iedereen hier, mis ik een bronvermelding, of stevige feiten.

See also:  Waar Kan Ik Petroleum Kopen?

Waar kan ik de info in jouw antwoord terugvinden?)Iedereen kan natuurlijk wel zijn gedachte of mening als antwoord opschrijven, maar als er nergens bronnen vermeld staan, kan ik niks nazoeken. En ál deze mensen op hun woord geloven, wordt wat moeilijk als het vaak om meningen gaat, in plaats van feiten.

Het staat overigens ook allemaal uitgelegd, in de «richtlijnen» van GV, hoe met elkander en de site om te gaan. Maar je hebt gelijk, anonieme minnaars zijn hoogst irritant. Je kan er niks aan doen, erger je niet! Er zullen altijd mensen zijn, die zelfs voor de lol nog minnetjes uitdelen.

Dus laat waaien, erger je niet, en ga serieus voor kennis delen. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Ik geef weinig minnetjes, maar zeker niet omdat mensen geen bronvermelding toevoegen. Jouw wikipedia bronnen kan je ook niet altijd als betrouwbaar bestempelen. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden ik dacht er van uit tekunnen gaan dat er in nederland wel een beetje kennis was van oorlogen in de wereld dat was 1 van de redenen dat ik geen bronnen heb vernoemd verders heb ik in eerdere posts vermeld dat ik in een oorlogsmuseum werk etc.

en dat ik van oorlog mijn hobby heb gemaakt dit natuurlijk louter en alleen door middel van onderzoek Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Bronnen noemen is geen verplichting. Het is wel handig ter ondersteuning, maar een antwoord is niet per se fout zonder bronnen.

Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden het probleem met bronnen op het web vind ik altijd dat ook dat niet te controleren valt op waarheid daar tegenwoordig iedereen maar wat kan neer tikken Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Dat is ook nog zoiets ja. Maar goed, als men per se een bron wil, dan mik je toch ergens je eigen tekst neer en verwijst ernaar? 😉 Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden haha lol Grenzen / landen zijn ontstaan uit oorlogen Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden vooral in Europa, daar is elke meter bevochten+ Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden + en nog een + voor JohnWayne ! Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Ik heb geen min gegeven, maar ben toch erg benieuwd welke oorlog de grens van IJsland gecreëerd heeft.

Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden vrij simpel, Ijsland zat vroeger aan europe vast, Is nu zelfs gespleten door de eurazie plaat en noord amerikaanse plaat, Maar vroeger zat het aan europa, Mensen woonde daar, Ijsland dreef steeds meer met de bevolking erop langzaam maar zeker in een miljoenen jaar proces de oceaan in,

Tot de vikingen kwamen en de denen e.d, Die brande alles plat, Zo is ook groenland destijds tot denemarkens eigedom geclaimed Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Waar haal jij vandaan dat de Vikingen en de Denen (was er verschil tussen die 2 dan?) IJsland platgebrand zouden hebben? Waarom zouden ze dat doen? Er woonde toen niemand op IJsland.

Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Vikingen hoefden toch niet alleen uit Denemarken te komen? Ze kwamen ook uit Noorwegen en Zweden, er is dus wel degelijk verschil. Onder de koningen van Noorwegen en Denemarken heeft IJsland bloedige perioden gekend.

 1. Ook de kerstening en de reformatie hebben hier hard toegeslagen.
 2. IJsland heeft in de tweede wereldoorlog als uitvalsbasis voor de britten gediend.
 3. Deze oorlogen/conflicten hebben IJsland gevormd.
 4. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden In die tijd was er weinig verschil.
 5. Het werd allemaal Viking genoemd, waar ze ook precies vandaan kwamen.

De eersten op IJsland waren overigens Noren dacht ik, geen Denen. Verder, IJsland is altijd IJsland geweest, vanaf het moment dat het bewoond is geweest door de eerste Vikingen (Denen, Noren, whatever). De grens van IJsland is niet door oorlog veranderd.

In Montenegro is nog nooit oorlog geweest, sinds het ontstaan hiervan in 2006. Andere landen die nog niet lang bestaan zoals Namibië (1990) hebben ook meestal nog geen oorlog gehad. Wel is er op het grondgebied oorlog gevoerd in de geschiedenis, maar dat was voor het ontstaan van een land (staat).Toegevoegd na 2 dagen:Hier een overzicht van oorlogen, een hoop reacties.De bovengenoemde landen staan niet in de lijst.

De vraag is: in welk LAND (staat) is nog nooit oorlog geweest. Als je het hebt over volkeren, is er nog nooit een volk zonder oorlog geweest. Montenegro is betrokken geweest in diverse Balkanoorlogen, de Balkan is sowieso een explosief vat wat dat betreft.

Sinds het ontstaan van het LAND/STAAT Montenegro in 2006 is er geen gewapend conflict geweest, en dat was de vraag. Andorra,Vaticaanstad, Micronesie,Australie,Groenland. In Australie zelf is nooit oorlog geweest. Maar Het is wel betrokken geweest bij WO II, Groenland heeft wel een Deense basis op z»n grondgebied.

Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Vaticaanstad was vroeger toch een onderdeel van de Pauselijke Staten? Deze hebben heel wat afgevochten om hun geld en rijkdommen te verwerven. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Australië klopt ook niet, daar is wel degelijk oorlog geweest.! Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Voor het geval je het niet kan vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Australië Ik weet niet hoe jij denkt dat de Aborigenals zijn verdreven, en wie de eerste oorspronkelijke bewoners waren? Daar is wel degelijk een oorlog mee gevoerd.

 • In de link, vind je uitgebreide info over deze oorlog.
 • Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden een oorlog is ‘n strijd tussen 2 staten,
 • Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Inkie geeft toch ook een oorlog aan tussen twee staten? Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Nee Carrie, tussen 2 of meer volkeren,

‘n bewoner IS GEEN STAAT ! Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Japan heeft Australie gebombardeerd. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Oorlog is een gewapende strijd tussen 2 partijen. Deze hoeven niet per se van 2 verschillende staten afkomstig te zijn.

 • Vaak erkend 1 van de 2 partijen de staat waarin beiden zich bevinden ook niet.
 • Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Andorra: «.
 • Dat Karel de Grote het Andorrese volk een stuk land gaf als ruil voor hun strijd tegen de Moren.» / «.
 • Urgell in strijd met,
 • Foix om de soevereiniteit van Andorra.» / «In de periode 1812–13,

Andorra werd ook bij het Franse Rijk gevoegd» / «In 1958 sloot Andorra vrede met Duitsland» Lijkt me duidelijk dat er in/om/door Andorra geknokt is. Voor nog meer geknok/info zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Andorra Vaticaanstad: «In 1870,

Paus Pius IX deed nog een hulpeloze poging om, de Kerkelijke Staat te laten verdedigen. Toch werd ook Latium,, door, Italië geannexeerd. de Kerkelijke Staat in 1870 had opgehouden te bestaan,» Ook om geknokt. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Vaticaanstad Micronesia: «conquered by Japan in 1914, and later by the United States during World War II» Helaas, ook hier zijn ze druk bezig geweest elkaar af te maken.

http://en.wikipedia.org/wiki/Federated_States_of_Micronesia#History Australië: «Japanese aircraft bombed towns and airfields in Northern Australia on 97 occasions during 1942 and 1943» http://en.wikipedia.org/wiki/Attacks_on_Australia_during_World_War_II Groenland: «A sledge patrol (in 1942, named the Sirius Patrol), guarding the northeastern shores of Greenland using dog sleds, detected several German weather stations and alerted American troops who then destroyed them.» Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Hier trouwens een hele lijst met oorlogshandelingen op en rond Groenland: http://www.schudak.de/timelines/greenland1721-1953.html Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden yann1, een strijd tussen 2 volken heet een burgerOORLOG, dus dat is wel degelijk een oorlog.

Blijkbaar is er een burgeroorlog geweest. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden ploppie, je hebt HELEMAAL gelijk ! Burenoorlog, zenuwenoorloog, ondergrondse oorlog In Alle Landen Is Oorlog Geweest. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Je hebt bijna gelijk, Er zijn op de hele wereld maar ‘n paar landen geweest die geen oorlog hebben gehad,

Wie is dat mooie meisje op de foto ? Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Yann1: noem ze. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Dat heeft ‘ie hierboven in zijn eigen antwoord gedaan. Of dat antwoord klopt, is een tweede. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden ik word steeds dommer ! op elk land is wel eens oorlog geweest alleen mischien niet onder dezelfde naam als het nu bekend is een paar van die kleine eilandjes voor nicaragua waarschijnlijk en eilandjes midden in de oceaan die ze tegenwoordig als eigen land zien, niet die tussen Japan en Amerika zie WOII.

 1. Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Als ze die eilandjes «tegenwoordig als eigen land zien», dan vielen ze voorheen dus blijkbaar ergens anders onder en waren ze dus bezet.
 2. Volgens mij is er geen land waar nooit oorlog is geweest.
 3. Wel is er een volk bekend dat al anderhalve eeuw geen oorlog meer heeft gevoerd.

Ook kenden ze al zo lang geen misdaad meer! Namelijk de Senoi in Maleisië. Echt wonderbaarlijk. De Senoi werden in 1930 ontdekt, kwamen onderzoekers hier erachter.Geweldig hé? Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Hoe weet je dat, 150 jaar, terwijl men ze pas 80 jaar kent? Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Jawel; uit je eigen bron: «In augustus 1978 kwam een groep Nederlanders met een Duitse advocaat naar de eilandstaat toe om handelszaken te bespreken met Sealand.

 • Roy Bates was destijds in het Verenigd Koninkrijk aanwezig.
 • De groep bezette het platform en «kidnapte» Roy’s zoon Michael.
 • Ort daarna hernam Roy Bates het eiland met een groep vrienden en hielden ze de Nederlanders en de Duitser vast op het platform als «krijgsgevangenen».» http://nl.wikipedia.org/wiki/Sealand#Incident_van_augustus_1978″ Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Sealand is zelfs ontstaan uit oorlogsredenen! «During World War II, the United Kingdom decided to establish a number of military bases, the purpose of which was to defend England against German air raids.

These sea forts housed enough troops to man and maintain artillery designed to shoot down German aircraft and missiles. They were situated along the east coast of England on the edge of the English territorial waters. Hier een link naar de website van het «land» zelf:http://www.sealandgov.org/history.html «Sealand Fights Off Invaders (and Wins a War)» Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden OK, je hebt gelijk Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Onafhankelijk verklaard 2 september 1967 was dus al onderdeel van een staat Verwijderde gebruiker 12 jaar geleden Nee, Sealand is nooit onafhankelijk verklaard.

Hoe verloor Duitsland de Tweede Wereldoorlog?

Amateurstrateeg Hitler bemoeit zich overal mee – Maar uiteindelijk verloor nazi-Duitsland de oorlog vooral aan het oostfront. Hitlers invasie bleek een fatale fout, door de weersomstandigheden, de enorme afstanden en uiteindelijk de veerkracht van het Rode Leger.

Dat had haast onuitputtelijke middelen en kon steeds weer nieuwe groepen mannen en vrouwen in de strijd werpen. Bovendien wisten de Sovjets hun oorlogsproductie veel beter volledig te mobiliseren dan de Nazi’s, die hun industrie merkwaardig genoeg pas in 1944 lieten pieken. Ook kreeg het Rode Leger steun van de Verenigde Staten, onder meer in de vorm van ruim 7.000 tanks en 357.000 vrachtwagens.

See also:  Wat Is Het Sociaal Minimum?

Hitler dacht als zelfverklaard strateeg vaak dat hij het beter wist dan zijn uitstekende generaals, die hun plannen veelal moesten wijzigen. De geboren Oostenrijker bemoeide zich tot in detail met militaire handelingen, vaak met negatieve uitkomst. Vooral aan strategisch terugtrekken had de dictator een hekel.

Wat is de ergste concentratiekamp?

1. Auschwitz-Birkenau – De ergste en meest bekende verzameling van concentratie- en vernietigingskampen is Auschwitz-Birkenau. Auschwitz I begon als een kamp voor krijgsgevangen. Na de Wannseeconferentie begonnen de Duitsers met de bouw van grote crematoria en werd het kamp een vernietigingskamp met als doel het uitroeien van de Joden, andere etnische minderheden en politieke gevangenen.

Hoe heette Duitsland in de Tweede Wereldoorlog?

Nazi-Duitsland Deutsches ReichGroßdeutsches Reich

1933 – 1945

table>

() ()

Ein Volk, ein Reich, ein Führer» «Eén volk, één rijk, één leider» Kaart Nazi-Duitsland in 1942 ■ Duitsland ■ Protectoraat Bohemen, Moravië, Polen ■ Bezette gebieden onder civiel bestuur ■ Bezette gebieden onder militair bestuur ■ Finse bezettingszone Algemene gegevens 633.786 km² (1939) 69.314.000 (1939) Geen officiële staatsreligie.Bestaande religies: (1e strofe) (de facto) Regering :

 • (1933-1945)
 • (1945)

:

 • Adolf Hitler (1933–1945)
 • (1945)

Geschiedenis – benoemd tot – – – – Duitse capitulatie – Arrestatie van de Voorgaande en opvolgende staten

Europa in 1941-1942 ■ Duitse rijk, met bondgenoten en bezette gebieden ■ Oostzeestaten,, en ■ Donetsbekken en Kaukasus ■ Geallieerden ■ Heroverd in tegenaanvallen De nazioorlogsvlag Nazi-Duitsland, nationaalsocialistisch Duitsland en het Derde Rijk zijn informele benamingen voor Duitsland in de periode 1933-1945, toen het land werd geregeerd als een onder het regime van en diens (NSDAP).

 1. In de propaganda van de nationaalsocialisten (kortweg nazi’s) werd de staat soms ook het Duizendjarig Rijk genoemd.
 2. Officieel heette nazi-Duitsland het ( Deutsches Reich ), de naam die de staat al sinds 1871 had.
 3. Na 1943 werd het onofficieel het,
 4. De naziheerschappij duurde van het einde van de op tot de val van de op,

Kenmerkend voor deze periode in de Duitse geschiedenis waren politieke onderdrukking, van o.a. het volksdeel en uiteindelijk (de ). De buitenlandse politiek richtte zich op herbewapening, vanaf 1938 op annexatie van aangrenzende gebieden ( van Oostenrijk, ).

De Duitse op Polen (1939) was directe aanleiding voor het uitbreken van de, Het begrip » Derde Rijk » ( Drittes Reich ) was destijds populair in onder andere de Duitse, Als gold het oude (843-1806) en als het (1871-1918). De verwachting van de aanhangers van het Derde Rijk-concept was dat het Derde Rijk (minstens) duizend jaar zou bestaan.

De nazi’s hebben formeel echter nooit gebruikgemaakt van dit concept. Zo vaardigde tweemaal een uit waarin de media werden opgeroepen te stoppen met het gebruik van het begrip Derde Rijk, Niettemin wordt deze term nog altijd gebruikt.

Wie is de schuldige van de Eerste Wereldoorlog?

Zo werkt de app –

Download de app

Men zag deze oorlog eerst positief tegemoet: de nationalisten zagen dit als kans om te bewijzen dat hun land daadwerkelijk het beste was. Ook waren alle landen ervan overtuigd dat zij aan de winnende hand waren wat betreft de wapenwedloop. Zij dachten dat de oorlog niet lang zou duren en weinig slachtoffers zou vragen.

Zo had de Duitse generaal Von Schlieffen bedacht dat zij binnen 6 weken Frankrijk konden veroveren door hen te verrassen via de Belgische grens. Vervolgens konden zij zich volledig richten op de oorlog aan het oostfront met Rusland. Dit plan mislukte echter: de grootmachten waren meer aan elkaar gewaagd dan zij hadden gedacht.

Door wapens als mitrailleurs en het aanvallen met gifgas kon men aanvallers op een open veld op een ‘simpele’ wijze de baas. Men voerde oorlog vanuit de loopgraven: hier hadden de soldaten minder het risico geraakt te worden door mitrailleurs of aanvallen vanuit tanks of vliegtuigen.

 • Het nadeel was dat er heel veel soldaten levens nodig waren om kleine vooruitgang op het slagveld te boeken.
 • Hierdoor sloeg ook de sfeer aan het thuisfront in de landen om, naarmate de oorlog vorderde hoopte men steeds meer dat het snel afgelopen zou zijn.
 • Het einde van de Eerste Wereldoorlog Omdat er weinig terreinwinst werd geboekt was er iets bijzonders nodig om de huidige situatie te doorbreken.

Toen de Verenigde Staten zich in 1918 met veel soldaten en oorlogsschepen voegden bij de kant van de geallieerden was het voor de Duitse legerleiding duidelijk dat zij de oorlog niet meer konden winnen, en drongen zij aan op een wapenstilstand, Deze wapenstilstand kwam er vervolgens, en in 1919 werd de Vrede van Versailles ondertekend.

Hierin werd Duitsland als hoofdschuldige van de oorlog aangewezen. Dit kon rekenen op veel onbegrip binnen Duitsland, zowel richting de andere Europese landen, als groepen binnen hun eigen land die te vroeg de witte vlag hadden gehesen, dat wordt ook wel de Dolkstootlegende genoemd. Dit veroorzaakte een periode van instabiliteit, gecombineerd met de economische crisis van de begin jaren ‘30 zorgde dit voor de omstandigheden waarin Hitler aan de macht kon komen en uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Oefenvraag Hoe komt het dat in veel landen de Eerste Wereldoorlog van tevoren positief tegemoet werd gezien? Antwoord Mede door nationalistische gevoelens (gevoelens van de superioriteit van het eigen land ten opzichte van andere landen) had men het gevoel dat de strijd snel voorbij zou zijn, en dat de oorlog snel gewonnen zou zijn.

Waarom hebben de Duitsers Rotterdam gebombardeerd?

Het bombardement – Het verzet van het Nederlandse en Britse leger bij de Maasbruggen is een tegenvaller voor de bezetter. De inname van ‘Vesting Holland’ is mislukt. Daarom bombarderen Duitse Heinkels op 14 mei 1940 om 13.27 uur de binnenstad van Rotterdam.

 1. Binnen een kwartier zijn grote delen van de binnenstad verwoest.
 2. Bommen vallen op het Centrum, Kralingen, Crooswijk, het Oude Noorden en de Agniesebuurt.
 3. Het bombardement is voor de Opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht, generaal Winkelman, reden de strijd onmiddellijk te staken.
 4. Een dag na het bombardement, op 15 mei 1940, tekent tekent generaal Winkelman in een schoolgebouw in Rijsoord de capitulatie van Nederland.

De stad brandt nog dagenlang. Zeker 800 mensen komen om en 80.000 Rotterdammers worden dakloos. De bommen en de branden daarna verwoesten 25.000 woningen en 11.000 andere panden. Een oppervlakte van 258 hectare stad ligt in puin. Er wordt een begin gemaakt met puin ruimen en het in kaart brengen van de schade.

Wat is de betekenis van het hakenkruis?

De swastika (ook hakenkruis) is een symbool dat voorkomt in verschillende Euraziatische culturen en stamt uit de Indusbeschaving. Het is een in de loop van de geschiedenis vaak gebruikt teken in allerlei culturen wereldwijd en staat in het algemeen voor levenskracht, geluk of heiligheid.

Met wie werkte Duitsland samen in de Tweede Wereldoorlog?

Duitsland, Italië, Japan : De belangrijkste As-mogendheden zijn Duitsland, Italië en Japan. In mei 1940 sluiten Duitsland, Italië en Japan het driemogendhedenpact.

Welke landen zijn veroverd door Duitsland in de Tweede Wereldoorlog?

‘Blitzkrieg’ in West-Europa In april 1940 werd West-Europa onder de voet gelopen door de Duitsers. Met een indrukwekkende overmacht en in een moordend tempo werden Denemarken, Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk ingenomen. Alleen de Battle of Britain bleef onbeslist.

In het voorjaar van 1940 raakte ook de rest van Europa betrokken bij de oorlog. In twee maanden tijd veroverden de Duitsers achtereenvolgens Denemarken, Noorwegen, Nederland en België. Niemand bleek opgewassen tegen de moderne manier van oorlogvoeren van de Duitsers, waarbij tanks en de luchtmacht een cruciale rol speelden en hard toesloegen, zoals bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei.

Begin juni trokken de Duitse troepen richting Frankrijk. Anders dan tijdens de Eerste Wereldoorlog was dit offensief zeer succesvol en op 15 juni werd Parijs zonder veel verzet ingenomen. De Engelse legers die de Franse bondgenoot te hulp waren geschoten, moesten hals over kop vluchten vanuit Duinkerken over het Nauw van Calais.

 1. Een week later werd een wapenstilstand getekend tussen Duitsland en Frankrijk.
 2. Het grootste deel van het land werd bezet door de Wehrmacht.
 3. In het zuiden werd het Vichy-régime onder generaal Philippe Pétain, een held uit de Eerste Wereldoorlog, geïnstalleerd, dat met de Duitsers collaboreerde.
 4. Het enige land dat nu de Duitse overheersing in West-Europa kon tegenhouden was Groot-Brittannië, waar Winston Churchill leider van het oorlogskabinet was geworden.

Hitler probeerde Engeland tijdens de Battle of Britain door eindeloze luchtaanvallen op de knie te krijgen. Engelse steden werden zwaar gebombardeerd – de industriestad Coventry werd nagenoeg geheel met de grond gelijk gemaakt – maar de Engelsen hielden stand.

Wat heeft Japan met de Tweede Wereldoorlog te maken?

Japan bombardeert Pearl Harbor: Hitler verklaart de oorlog aan de VS. Op zondagochtend 7 december 1941 komt een Japanse oorlogsvloot aan bij de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor, op Hawaï. Met bommen en torpedo’s bestoken de Japanners de Amerikanen.

Als de aanval voorbij is zijn er meer dan 3.500 Amerikaanse doden en gewonden. Ook zijn achttien oorlogsschepen tot zinken gebracht en honderden vliegtuigen vernietigd of beschadigd. Japan valt de Verenigde Staten aan om te voorkomen dat de Amerikanen de Japanse plannen voor gebiedsuitbreiding in Azië dwarsbomen.

De verrassingsaanval is perfect uitgevoerd, maar Japan heeft de VS er niet mee verslagen. De aangerichte schade blijkt snel te repareren en de belangrijkste Amerikaanse vliegdekschepen liggen op dat moment in andere havens. De Verenigde Staten kunnen daarom snel terugslaan.

 • Japan valt die dag ook Singapore, Maleisië, Hong Kong, Thailand en Amerikaanse bases op de Filippijnen en Guam aan.
 • Daardoor komt Japan in oorlog met Groot-Brittannië en Canada.
 • Ook Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland verklaren Japan de oorlog, die zich snel over het oosten van Azië verspreidt.
 • De Amerikaanse bevolking ziet de aanval als een laffe daad en staat als één man achter de beslissing van de regering om Japan de oorlog te verklaren.

Als tegenreactie verklaart Hitler op 11 december 1941 de oorlog aan Amerika. Duitsland is namelijk een bondgenoot van Japan. Hierdoor krijgt Hitler een nieuwe sterke tegenstander. De Verenigde Staten vechten vanaf nu met de geallieerden mee tegen nazi-Duitsland.