Wanneer Indexatie Pensioen?

Wanneer Indexatie Pensioen
Voor alle deelnemers gaan de pensioenen per 1 oktober 2022 met 2,7% en per 1 januari 2023 met 6,0% omhoog. Hoe het op de lange termijn financieel uitpakt heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel. PFZW heeft het plan om in 2026 over te gaan naar dat nieuwe pensioenstelsel.

 • Op 1 januari 2026 wil PFZW alle pensioenen onderbrengen in dat nieuwe stelsel.
 • Op dat moment zijn de effecten van deze indexaties respectievelijk -0,3% en -0,5% op de vermogens van alle deelnemers.
 • Maar gepensioneerden hebben tot dat moment een pensioen ontvangen dat respectievelijk 2,7% en 6,0% hoger is.

Voor de oudste gepensioneerden is het effect van deze indexatie dan +2,7% en + 6,0%. Dat komt doordat oudere gepensioneerden een minder lange levensverwachting hebben. En daardoor minder merken van het dalende effect op de dekkingsgraad. Hoe jonger de gepensioneerde, hoe lager het percentage. Figuur a Figuur b De figuren tonen de generatie-effecten van de indexatie van respectievelijk 1 oktober 2022 en 1 januari 2023, waarbij we er van uit gaan, dat per 1-1-2026 overgestapt wordt naar het nieuwe pensioenstelsel, zonder een spreidingperiode gegeven de huidige pensioenverplichtingen.

Hoeveel gaat pensioen omhoog in 2023?

vorige bericht terug naar het overzicht volgende bericht

Wij verhogen de pensioenen per 1 januari 2023 met 5,90% 23-12-2022 Het bestuur besluit elk jaar in december over een verhoging van de pensioenen op 1 januari van het volgende jaar. Onze financiële situatie was ook op 31 oktober 2022 goed genoeg om nog een verhoging te kunnen geven.

Welke pensioenfondsen gaan in 2023 indexeren?

Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement, Per 1 januari 2023 worden alle opgebouwde en ingegane pensioenen van de basispensioenregeling volledig geïndexeerd.

Alle pensioenen van de basispensioenregeling kunnen met 2,7% verhoogd worden. Daarmee is de ambitie van volledige loonindexatie gehaald. De maatstaf voor het toekennen van indexatie is de stijging van de cao-lonen Particuliere Bedrijven, gemeten van 31 juli 2021 tot 31 juli 2022. In deze periode stegen de lonen gemiddeld met 2,7%.

De financiële positie van het pensioenfonds per eind november was met een dekkingsgraad van 159,2% goed genoeg om de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2023 volledig te verhogen met 2,7%.

Welke pensioenen gaan indexeren?

De pensioenfondsen van ABN Amro, Shell en Philips hebben meer dan 5% geïndexeerd voor het jaar 2022. In totaal verlenen ten minste 21 fondsen met een dekkingsgraad van 125% of hoger een toeslag van 3% of meer.

Hoeveel gaan de pensioenen omhoog?

Ook verhoging van de pensioenen in 2023 09-12-2022 Wij verhogen de pensioenen van de werknemers van UWV per 1 januari 2023 met 2,7%. De pensioenen van ex-werknemers en onze gepensioneerden gaan met 7,5% omhoog. We kunnen dit doen omdat onze financiële positie goed genoeg is.

Hoeveel gaan gepensioneerden erop vooruit in 2023?

Ons pensioen in 2023 en 2024 volgens het CPB Volgens het Centraal Planbureau ziet de ontwikkeling van de koopkracht van ons pensioen er somber uit » Werkenden zien hun koopkracht in doorsnee met 0,7% dalen in 2023, maar gaan er in 2024 juist het meest op vooruit (2,2%).

De lonen stijgen in 2023 (gemiddeld 4,9% ), maar blijven wel achter bij de inflatie (6,5%). De beleidsmatige verhoging van het minimumloon, de verlaging van het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting en de verhoging van de arbeidskorting verzachten de pijn, maar voorkomen niet dat de koopkracht van werkenden in doorsnee toch daalt.

In 2024 keert het koopkrachtbeeld. De loongroei ( 5,0%) haalt dan de inflatie (3,2%) in. Daarnaast werkt in 2024 de hoge inflatie van 2022 door in de indexatie van de heffingskortingen, belastingschijven en toeslagen. Door dit effect en de relatief hoge loongroei in 2024, zien werkenden hun koopkracht in doorsnee stijgen met 2,2%» » Gepensioneerden zien hun koopkracht in zowel 2023 (0,5%) als 2024 (1,4%) in doorsnee groeien.

In 2023 profiteren zij van de verhoging van de AOW, die is gekoppeld aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Daarnaast liggen de indexaties van de aanvullende pensioenen in 2023 (9,5%) en 2024 (3,6%) naar verwachting hoger dan de inflatie in beide jaren (respectievelijk 6,5% en 3,2% ). Gepensioneerden met een aanvullend pensioen zien in 2024 wel een lagere pensioenindexatie ( 3,6% ) dan de loongroei (5,0%), waardoor hun koopkracht minder hard groeit dan die van werkenden.» In de bijlage is te zien hoe de spreiding in koopkracht is rond het gemiddelde pensioen in 2023 en 2024 is.

See also:  Hoeveel Kost 1 Kwh Elektriciteit Luminus?

Daaruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken.1. In 2023 is de koopkracht van een kwart van de 3,3 miljoen gepensioneerden tussen min 0,7% tot 0,0%, terwijl de te verwachten inflatie 6,5% (!) is. Voor driekwart van de pensioenen stijgt de koopkracht van 0,0% tot 1,8%,

Deze koopkracht zou veel lager liggen indien het CPB niet zou zijn uitgegaan van 9,5% aan geschatte indexaties. Er wordt niet vermeld hoe het CPB aan dit hoge percentage komt. Heeft uw pensioenfonds uw pensioen in 2023 met 9,5% verhoogd? Bij velen niet. Een grote schande dit onnodige verlies aan koopkracht van gepensioneerden dat is ontstaan door het onrecht van een onjuiste rekenrente in onze Pensioenwet.2.

In 2024 is de koopkracht van een derde van de 3,3 miljoen gepensioneerden net iets hoger dan 0,0%, terwijl de te verwachten inflatie 3,2% is. Voor twee derde van de pensioenen stijgt de koopkracht van 0,8% tot 2,8%, Deze koopkracht zou veel lager liggen indien het CPB niet zou zijn uitgegaan van 3,6% aan indexaties.

 1. Op 15 maart zijn de Provinciale verkiezingen en in mei stemmen deze politieke bestuurders welke personen in de Eerste Kamer komen.
 2. Daar wordt beslist over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.
 3. De Tweede Kamer heeft vorig jaar dit wetsvoorstel aangenomen.
 4. Voor waren ChristenUnie, D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, SGP en Volt.

Tegen waren SP, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, PvdD, BBB, JA21, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, PVV, FVD en Groep Van Haga. Tegen was ook 50PLUS. De stemkeuze is eenvoudig; stemt u op ChristenUnie, D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, SGP of Volt, dan stemt u op een partij die het casino pensioen erdoor drukt.Stemt u op één van de andere partijen zoals 50PLUS, SP, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, PvdD, BBB, JA21, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, PVV, FVD en Groep Van Haga, dan stemt u op een partij die uw pensioenbelangen beschermt.

Wat is een goed pensioen per maand?

2. Check jaarlijks of je pensioen 70% van je laatstverdiende bruto-inkomen is – Hoeveel pensioen heb ik nodig? Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen.

 • Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat.
 • Het enige dat je hoeft te doen is te kijken in mijnpensioenoverzicht.nl,
 • Op deze website wordt voor iedere Nederlander bijgehouden wat hij of zij al aan pensioen heeft opgebouwd.
 • En ook welk pensioen nog opgebouwd wordt als je doorwerkt tot je pensioendatum.

Even inloggen met je DigiD en je kunt direct zien wat je straks per maand krijgt als je met pensioen bent. En of dit overeenkomt met 70% van je laatstverdiende inkomen.

Hoeveel indexering 2023?

Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten – De onderstaande inflatievooruitzichten van april 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot maart 2023 van Statbel, Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 27 maart 2023.

 1. De olieprijs zou gemiddeld 78 dollar per vat bedragen in 2023 en 74 dollar per vat in 2024.
 2. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,08 dollar per euro in 2023 en 1,10 dollar per euro in 2024.
 3. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 4,2% en in 2024 op 3,0% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021.

De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2023 gemiddeld 4,6% en in 2024 3,3% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

Spilindex 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in september 2023, Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024, Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

See also:  Wat Verdient Een Doktersassistente?

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 2 mei 2023 om 14u,

Hoeveel gaat ABP indexeren?

24-11-2022 ABP verhoogt de pensioenen per 1 januari 2023 met bijna 11,96%. De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2023 van 25,9% naar 27,9%. Pensioenen groeien mee met inflatie dankzij soepelere regels Het is de ambitie van ABP de pensioenen te laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Bij het vaststellen van de hoogte van de pensioenverhoging kijkt ABP altijd naar de periode van september tot september voorafgaand aan het jaar van verhoging.

In dit geval dus de periode van september 2021 tot september 2021, de prijsstijging bedroeg toen volgens het CBS 11,96%. In juli van dit jaar werden de pensioenen tussentijds verhoogd met 2,39%. Daarvoor was de laatste keer dat ABP de pensioenen volledig verhoogde in 2008. ABP maakt gebruik van de soepelere regels om te verhogen.

Deze regels zijn vastgesteld door de overheid om de overgang naar het nieuw pensioenstelsel soepeler te laten verlopen. Zo moet volgens deze nieuwe regels de gemiddelde dekkingsgraad hoger dan 105% zijn om te mogen indexeren. Met een beleidsdekkingsgraad van 118,1% eind oktober voldoet ABP daar ruimschoots aan.

 • Bij volledige indexatie daalt de actuele dekkingsgraad van ABP van 125,5% naar 112,1%.
 • Daarmee behoudt ABP een financiële buffer die een verantwoorde overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk moet maken en voldoende comfort geeft in deze onrustige tijd.
 • Pensioenpremie voor 2023 De feitelijke premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2023: van 25,9% naar 27,9%.

Dat betekent niet automatisch dat werkgevers en werknemers meer gaan betalen voor hun pensioen. Dat is voor deelnemers afhankelijk van het deel van het inkomen waarover ze premie betalen en de invloed van de verhoogde franchise (het deel van het inkomen waarover geen pensioenpremie betaald wordt).

 • De premie kan daardoor zelfs afnemen.
 • Bij een inkomen van € 2.600 bruto per maand wordt de premie ongeveer € 3 netto per maand lager.
 • Bij een inkomen van € 3.500 bruto is dat ongeveer € 1 hoger en bij een inkomen van € 4.300 bruto circa € 5 hoger.
 • Voor werkgevers daalt de totale premie omdat de premie van 3%, die zij bijna geheel betaalden, voor de Vut-, Prepensioen- en Levensloopregeling vervalt.

Deze VPL-regeling is beëindigd. Bron: Persbericht ABP Bekijk hier een eerder bericht over de pensioenpremie voor 2023.

Waarom wordt mijn pensioen niet geindexeerd?

Indexatie pensioen: wel of niet verplicht? – Het recht op indexeren is bijna nooit opgenomen in pensioenregelingen. Pensioenfondsen kijken elk jaar aan de hand van hun financiële positie of pensioen indexatie mogelijk is. Dit hangt af van de dekkingsgraad. Als de dekkingsgraad een lange tijd laag is, kunnen pensioenfondsen besluiten om het pensioen niet of maar een beetje te indexeren.

Is pensioen deze maand verhoogd?

Indexering. Het brutopensioen en andere sociale voordelen die u van de Pensioendienst ontvangt, stegen op 1 december 2022 met 2 %.

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld voor gepensioneerden in 2023?

Het rustpensioen als werknemer aan gezinsbedrag bedraagt 545,48 euro in mei 2023. We beperken het vakantiegeld tot 545,48 euro. Omdat we het vakantiegeld beperken, kennen we in mei 2023 een verhoging van 38,230338 % of in dit geval 208,54 euro (38,230338 % van 545,48 euro) toe.

Wat is het gemiddelde inkomen van een gepensioneerde?

Wat is het gemiddelde pensioen van Nederlanders? In 2018 was het gemiddelde pensioen van AOW-huishoudens € 3830. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt dit in 2023 rond de € 5135. Deze vraag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al eens beantwoord, in 2018.

Hoeveel gaat de AOW per 1 juli 2023 omhoog?

Hoeveel gaat de AOW volgend jaar omhoog? – Bent u benieuwd hoeveel AOW u krijgt met ingang van 1 januari 2023? Hier vindt u een overzicht van de AOW bedragen. In 2023 gaat de AOW fors omhoog: netto krijgen we er tussen de 57 en 126 per maand bij per maand bij.

 • Maar we leveren ook twee tientjes inkomensondersteuning in.
 • De hoogte van de AOW per 1 januari 2023 hangt af van verschillende factoren.
 • Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend.
 • Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.
 • Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto, per 1 januari 2023.
See also:  Hoe Bak Ik Kroketten Airfryer?

Ten opzichte van de AOW bedragen van 1 juli 2022 gaan AOW-ers er op vooruit. Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.

Wat verandert er in 2023 voor gepensioneerden?

Indexatie van 13,58% – De bruto pensioenuitkering van gepensioneerden is per 1 januari 2023 verhoogd met 13,58%. Voor gepensioneerden betekent dit dat zij maandelijks structureel een hogere bruto pensioenuitkering ontvangen. De verhoging (indexatie) is berekend over de pensioenuitkering per 31 december 2022 en compenseert gedeeltelijk de hogere prijzen in Nederland.

Welke uitkeringen gaan per 1 januari 2023 omhoog?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Wat betekent het nieuwe pensioen voor gepensioneerden?

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe pensioenwet? – Het draait om het aanvullend pensioen, dat u naast uw AOW op kunt bouwen. In een eerder artikel hebben we de mogelijkheden naast elkaar gelegd : vast, variabel, hoog-laag of laag-hoog.

 1. Maar dit stelsel gaat na de invoering van de nieuwe pensioenwet op de schop.
 2. Het vaste pensioen moet plaatsmaken voor een alternatief dat meer neigt naar een variabel systeem.
 3. Werknemers krijgen geen vooraf bepaald bedrag, maar hun pensioen hangt af van de beleggingsresultaten van de fondsen en hun eigen inleg of de afdracht van hun werkgever.

Als het goed gaat met de economie en de pensioenfondsen meer rendement uit hun beleggingen halen, werkt dat door in de pensioenen. Maar uiteraard geldt hetzelfde in de omgekeerde richting. Pensioengerechtigden merken het ook als de economie in een dip zit.

Met de zogeheten solidariteitsreserve is er een buffer die de eventuele tegenwind op moet vangen. De pensioenfondsen kunnen de hoogte van de pensioenen in elk geval mee laten bewegen met de economie. Nu is dat nog niet het geval, waardoor pensioenen in de voorbije jaren gelijk blijven terwijl de prijzen wel stijgen.

Dat levert een structureel lagere koopkracht op voor gepensioneerden en daar moet de nieuwe pensioenwet dus een einde aan maken. De pensioenfondsen hebben liefst 1.500 miljard euro in kas. Maar van een evenwichtige verdeling van deze totale pot is geen sprake.

 • In het huidige stelsel met vaste pensioenen is de rentestand op het moment van pensionering bepalend voor het maandbedrag dat u de rest van uw leven zou ontvangen.
 • U kunt dus op 1 moment in uw leven eenvoudigweg pech of geluk hebben, maar dat werkt dan de rest van uw leven door.
 • Met de nieuwe pensioenwet moet de collectieve pensioenpot plaatsmaken voor miljoenen individuele potjes.

Iedere deelnemer betaalt voortaan voor zijn of haar eigen pensioen, in plaats van het collectief. De pensioenfondsen worden bovendien transparanter en bieden inzicht in wat de deelnemers kunnen opbouwen. Lees ook: Rogier de Haan: ‘Pensioenfonds Rail & OV overspoeld met aanvragen achterstallig pensioen

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld voor gepensioneerden in 2023?

Het rustpensioen als werknemer aan gezinsbedrag bedraagt 545,48 euro in mei 2023. We beperken het vakantiegeld tot 545,48 euro. Omdat we het vakantiegeld beperken, kennen we in mei 2023 een verhoging van 38,230338 % of in dit geval 208,54 euro (38,230338 % van 545,48 euro) toe.

Wat is een goed pensioen per maand?

2. Check jaarlijks of je pensioen 70% van je laatstverdiende bruto-inkomen is – Hoeveel pensioen heb ik nodig? Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen.

 • Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat.
 • Het enige dat je hoeft te doen is te kijken in mijnpensioenoverzicht.nl,
 • Op deze website wordt voor iedere Nederlander bijgehouden wat hij of zij al aan pensioen heeft opgebouwd.
 • En ook welk pensioen nog opgebouwd wordt als je doorwerkt tot je pensioendatum.

Even inloggen met je DigiD en je kunt direct zien wat je straks per maand krijgt als je met pensioen bent. En of dit overeenkomt met 70% van je laatstverdiende inkomen.