Hoe Bereken Je Kostprijs Per Product?

Hoe Bereken Je Kostprijs Per Product
Op basis van totalen: de kostprijs is gelijk aan: C / N + V / B, waarbij:

 1. C: de constante kosten.
 2. N: de normale afzet.
 3. V: de variabele kosten.
 4. B: de verwachte afzet.

Wat is de formule van kostprijs?

Opslagmethode – Voor een bepaalde periode worden de verschillende soorten en begroot. Vervolgens worden de indirecte kosten bepaald als percentage van het totaal van de directe kosten of van een van de directe kostensoorten, bijvoorbeeld de directe lonen.

 1. De integrale kostprijs wordt berekend door voor ieder soort product de directe kosten te bepalen en vervolgens een opslagpercentage voor indirecte kosten hierop toe te passen.
 2. Plus geven de integrale kostprijs.
 3. Het opslagpercentage kan ook goed bij de budgettering gebruikt worden.
 4. Indien een onderneming of een afdeling van een onderneming slechts één soort product maakt, zijn er eigenlijk geen indirecte kosten omdat dan alle kosten op dat product betrekking hebben.

In dat geval kan de kostprijs ook worden berekend met de formule k = C/N + V/W. In deze formule staan de variabelen voor de volgende betekenissen: ‘k’ is de kostprijs; ‘C’ zijn de constante kosten; ‘N’ is de normale productie; ‘V’ zijn de variabele kosten en ‘W’ is de werkelijke productie.

Hoe bereken je prijs voor een product?

De meest bekende manier om je prijs te bepalen is op basis van je kosten en de winstmarge die je wil behalen. Maar in veel gevallen is prijs bepaling logischer op basis van jouw positionering of de waarde die je aan klanten biedt.

Wat is de kostprijs van een product?

Directe en indirecte kosten (kostprijs) –

Directe kosten zijn kosten die u rechtstreeks maakt voor uw product. Zoals inkoop- of productiekosten. Als u een schoen maakt, heeft u bijvoorbeeld kosten voor lijm, leer en naaigaren.Indirecte kosten zijn kosten die niet direct met het product te maken hebben. Zoals energiekosten. Om een schoen te maken, heeft u energie nodig voor de naaimachine. Omdat u diezelfde energie ook gebruikt om uw bedrijfspand te verlichten, zijn de energiekosten indirect.

Welke drie manieren zijn er om een kostprijs te berekenen?

De kostprijs en productprijs berekenen – Bij het berekenen van je kostprijs is het belangrijk dat je alle kosten meeneemt. Hier vallen dus de directe, indirecte, vaste en variabele kosten onder. Je kan de kostprijs berekenen op verschillende manieren. De meest gebruikte manieren zijn de integrale kostprijscalculatie, de kostenplaats-berekening en Activity Based Costing (ABC).

De makkelijkste methode is de integrale kostprijscalculatie. Bij deze methode worden de directe kosten en de indirecte kosten bij elkaar de kostprijs. Hier tel je vervolgens een bepaalde marge bij op, maar deze verschilt per branche. Dit bedrag is exclusief btw. Bij het bepalen van de productprijs kan het helpen om te kijken naar concurrenten.

Hoeveel vragen zij voor een soortgelijk product? Actuele prijzen en prijsontwikkelingen kan je vinden op de website van het CBS. Je kan ook de klant meenemen in de bepaling van de productprijs. Hoeveel heeft de klant over voor jouw product? Je kan hierachter komen door marktonderzoek te doen.

Hoe bereken je de kostprijs plus methode?

Robert Wohl Sales termen Bij de kostprijsplus methode wordt de hoogte van je prijs berekend door bovenop je productiekosten een bepaalde winstmarge te rekenen. Zolang je de zelfgemaakte kosten op de juiste manier berekent en je verwachtingen van de afzet gegrond zijn, werk je bij deze methode dus altijd met winst.

See also:  Waar Zit Weinig Calorieen In Top 5 Tips?

Hoeveel winst moet je maken op een product?

Hoe bereken je 40% marge? – Marge berekenen kun je doen per product: Verkoopprijs -/- inkoopprijs = wat je verdient per product (minus overige kosten). Maar je kunt de marge ook berekenen over de inkoopprijs van je product. Rekenvoorbeeld: Fietsenmaker Janssen koopt elektrische damesfietsen in voor € 800,- (exclusief btw-tarief) per fiets.

Wat is de standaard kostprijs?

Formule voor het berekenen van de standaardkostprijs – Het kan soms lastig zijn om de juiste kostprijs te berekenen. Zo moet je dus rekening houden met zaken als directe en indirecte en vaste en variabele kosten. Daarnaast kan het voorkomen dat kosten veranderen, wat een kostprijsberekening lastiger kan maken.

 1. Er is een bepaalde manier van kostprijsberekening waarmee je in veel situaties de 3 bovenstaande doelen kunt behalen.
 2. Dit kun je doen door middel van een standaardkostprijs,
 3. Met onderstaande formule kun je deze eenvoudig berekenen.
 4. De standaardkostprijs is de som van de noodzakelijke kosten per eenheid product.

De standaardkostprijs is samengesteld uit de standaardhoeveelheden productiemiddelen vermenigvuldigd met de standaardprijzen. Die standaarden gelden altijd voor een bepaalde periode en ook alleen voor een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Met behulp van deze standaardkostprijs kun je uiteindelijk een juiste kostprijs berekenen.

Hoe bereken je de variabele kosten per product?

Hoe bereken ik variabele kosten? De variabele kosten zijn te berekenen door het aantal producten en de totale kosten van elkaar af te trekken en vervolgens door elkaar te delen.

Is kostprijs hetzelfde als verkoopprijs?

Tip 3: kostprijs is niet hetzelfde als verkoopprijs – De kostprijs is de interne waarde van een geproduceerd product op voorraadniveau. De verkoopprijs is de externe waarde van een geleverd product op klantniveau. In het verschil zitten componenten als: bruto winstmarge, marge van een eventuele tussenhandel, btw.

Businesscase voor non-financials Een businesscase opstellen en presenteren voor hen die geen financieel expert zijn
1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw)

table>

Businesscase voor gevorderden Een businesscase beoordelen, verbeteren en managen, voor non-financials en financials 1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw)

table>

In-company training Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers 1-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 387.50 excl. btw)

table>

Businesscase Frank neemt u het rekenwerk uit handen en stelt samen met u een professioneel document op Meerdaags adviestraject (vanaf € 995.00 excl. btw)

table>

Businesscase Management Begeleidingstraject voor de definitie en implementatie van adequate processen met resultaat Meerdaags adviestraject (vanaf € 7675.00 excl. btw)

table>

Businesscase, de essentie Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)

table>

Prijsbepaling, de essentie Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)

table>

KPI, de essentie Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)

Wat hoort bij kostprijs?

Veelgestelde vragen over het berekenen van de kostprijs: –

 • Hoe bereken je de kostprijs? Met dit 6-stappenplan bereken je je kostprijs. De stappen bestaan o.a. uit het bepalen van je variabele kosten, het berekenen van je vaste kosten, en inschatten hoeveel producten je in een periode gaat verkopen.
 • Wat betekent kostprijs? D e kostprijs bestaat uit alle kosten die je per product maakt voor het produceren of voor het leveren van die product of dienst. Dat zijn directe kosten (zoals materialen of ingrediënten) en indirecte kosten (zoals loonkosten of gebruik van machines),
 • Wat is het verschil tussen de kostprijs en de winstmarge? De winstmarge is het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs. Aan de hand van dit 6-stappenplan kun je zelf de kostprijs berekenen, Dit is het minimale bedrag dat je voor elk product zult moeten vragen om geen verlies te lijden. Hoeveel winst je maakt, is dus afhankelijk van de kostprijs en de winstmarge,
See also:  Waar Kun Je Gin Mee Mixen?

Ook interessant voor jou De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas 5 tips voor het maken van een offerte Voor jezelf beginnen: wat kost dat?

Hoe bereken je de marge uit?

Winstmarge over de inkoopprijs = (verkoopprijs – inkoopprijs) / inkoopprijs.

Wat is de kostprijs plus methode?

Drie methoden van prijsbepaling – De in de praktijk meest gehanteerde manieren van prijsbepaling zijn: De kostprijs -plus methode Concurrentie-georienteerde methode Klantgeorienteerde methode Kostprijs-plus methode De kostprijs-plus methode is de bekendste manier van prijsbepaling.

Bij deze methode is de kostprijs van een product of dienst het uitgangspunt voor de prijs die uiteindelijk wordt berekend aan de eindgebruiker. De kostprijs wordt verhoogd met een bepaald percentage: de winstmarge. Concurrentie georiënteerde methode De concurrentie georienteerde methode spreekt voor zich.

Dit betekent dat u de prijs van uw grootste concurrent als uitgangspunt voor uw prijszetting neemt. Afhankelijk van uw doelstelling gaat u onder, op of boven de prijs van de concurrent zitten. Klantgeoriënteerde methode Bij de klantgeorienteerde methode gaat een bedrijf uit van wat de klant of afnemer bereid is (maximaal) te betalen.

 • In de praktijk bedienen bedrijven zich meestal van slechts een van de drie beschreven methodes.
 • De kostprijs-plus methode is nog steeds de meest gebruikte manier van prijszetting.
 • Het prijsbeleid van de concurrent wordt niet consequent gevolgd.
 • Dit kan betekenen dat u omzet misloopt.
 • Zeker als de concurrent een hogere prijs vraagt en die ook krijgt.

Een goede prijszetting heeft elementen van elk van de drie beschreven methodes. Voor de bepaling van een goede prijs moet u immers inzicht hebben in de kosten van het product, de prijs die uw concurrenten hanteren en de prijs die de klant zou willen betalen.

Hoe bereken je een goede verkoopprijs?

Percentage winst over de inkoopprijs – Stel dat de inkoopprijs van jouw product (een broek) € 100 bedraagt. Je wilt een percentage winst van 30% hanteren. Wanneer je dit percentage over de inkoopprijs berekent, dan is jouw verkoopprijs € 100 + 30% = € 130.

Hoe bereken je verkoopprijs met winstmarge?

Wanneer je een marge van 25% hanteert, dan betekent dit dat 25% van je verkoopprijs uit marge bestaat. Om van je inkoopprijs tot je verkoopprijs te komen, gebruik je de volgende berekening: 100,00 / (1 – 25%) = 100,00 / 0,75 = €133,33. Anders gezegd: de €33,33 euro is 25% van de verkoopprijs van €133.33.

See also:  Op Welke Stand Moet De Oven Voor Pizza Perfect Answer?

Wat is de marge op een product?

Hoe bereken je de commerciële marge? – De berekening van de commerciële marge is gebaseerd op het verschil tussen de verkoopprijs (product of dienst) en de kostprijs (aankoop of productie). Je kan dit berekenen voor één product of voor álle verkopen. Commerciële marge = Verkoopprijs exclusief btw – aankoopkosten exclusief btw.

Waarom bereken je kostprijs?

2 Kostprijsformule – Bij de traditionele wijze van kostprijsberekening is de kostprijs een optelsom van kosten die direct dan wel indirect aan een product of dienst is toe te rekenen. Binnen het vakgebied Bedrijfseconomie wordt daarvoor een standaard formule gebruikt. De kostprijsformule luidt: Oftewel de kostprijs van een product of dienst is gelijk aan de variabele kosten (grondstoffen plus arbeidsuren) plus een bijdrage voor de dekking van de constante kosten (zoals de kosten van de receptie of de afdeling verkoop).

 • Constante kosten; zijn kosten die niet variëren met de omvang van de productie. Of er nu 500 of 800 computers verkocht worden de kosten van de directieauto blijven hetzelfde (constant).
 • Variabele kosten; zijn kosten die variëren met de omvang van de productie. Zo zal de hoeveelheid staal die benodigd is voor de productie van de auto’s afhankelijk zijn van het aantal auto’s dat je produceert.
 • Normale bezetting; de normale bezetting is de normale productie en afzet. Onder de normale bezetting bij productie van een bedrijf verstaan we de gemiddelde benutting van de capaciteit die voor de eerstkomende jaren wordt verwacht, gebaseerd op de geschatte afzet in deze jaren.
 • Werkelijke bezetting; is de productie die daadwerkelijk geproduceerd is.

Hoe kan je de afzet berekenen?

Afzet – Afzet is de verkochte hoeveelheid goederen. Het berekenen van de afzet is dan ook eenvoudig. Dat geldt ook voor uren: een zzp’er verkoopt bijvoorbeeld 110 uur per maand voor €50 per uur. Dan is zijn omzet: 110 * 50 = €5.500. Dit is exclusief belasting toegevoegde waarde (btw).

Hoeveel bedraagt de kostprijs?

Veelgestelde vragen over het berekenen van de kostprijs: –

 • Hoe bereken je de kostprijs? Met dit 6-stappenplan bereken je je kostprijs. De stappen bestaan o.a. uit het bepalen van je variabele kosten, het berekenen van je vaste kosten, en inschatten hoeveel producten je in een periode gaat verkopen.
 • Wat betekent kostprijs? D e kostprijs bestaat uit alle kosten die je per product maakt voor het produceren of voor het leveren van die product of dienst. Dat zijn directe kosten (zoals materialen of ingrediënten) en indirecte kosten (zoals loonkosten of gebruik van machines),
 • Wat is het verschil tussen de kostprijs en de winstmarge? De winstmarge is het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs. Aan de hand van dit 6-stappenplan kun je zelf de kostprijs berekenen, Dit is het minimale bedrag dat je voor elk product zult moeten vragen om geen verlies te lijden. Hoeveel winst je maakt, is dus afhankelijk van de kostprijs en de winstmarge,

Ook interessant voor jou De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas 5 tips voor het maken van een offerte Voor jezelf beginnen: wat kost dat?