Wia-Uitkering Hoeveel?

Wia-Uitkering Hoeveel
Hoogte IVA-uitkering – UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand).

Hoeveel is een WIA-uitkering 2023?

WW, WIA, WAO en ZW én maximumdagloon – Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon € 256,54
Maximummaandloon € 5.579,66

De bedragen zijn brutobedragen,, Het maximummaandloon bereken je door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Wat gebeurt er na 5 jaar WIA-uitkering?

Als u uw afspraken niet nakomt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Als u na 5 jaar nog geen werk heeft, bekijken we samen of u verder gaat met re-integreren of dat onze hulp bij de re-integratie stopt.

Hoe lang mag ik op vakantie met een WIA-uitkering?

– Gaat u voor maximaal een jaar naar het buitenland, bijvoorbeeld voor vakantie, studie of een medische behandeling? Dan kunt u uw WIA-uitkering (IVA of WGA), WAO- of WAZ-uitkering in het buitenland ontvangen. Het maakt niet uit naar welk land u gaat.

Kan ik met WIA uitkering werken?

Als u gaat werken naast uw WIA-uitkering, dan verrekenen wij een deel van uw inkomsten met uw uitkering. Uw uitkering wordt hierdoor lager, maar uw totale inkomsten worden hoger. Met onze rekenhulpen kunt u uitrekenen hoe hoog uw inkomsten worden als u gaat werken.

Welke soorten WIA zijn er?

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken. De WGA als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken.

Hoeveel spaargeld mag je hebben bij een IVA uitkering?

Ja, als u te veel vermogen hebt, moet u dit teveel eerst opmaken. U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande. Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.

Kan UWV zien dat je in het buitenland bent?

Wij controleren u ook als u buiten Nederland woont of verblijft en een uitkering ontvangt.

Wat gebeurt er als mijn WIA uitkering stopt?

Krijg ik WW als ik geen werk kan vinden? – Heeft u een WIA-uitkering en werkt u daarnaast? En verliest u deze baan? Of stopt uw WIA-uitkering omdat u meer kunt verdienen, maar vindt u geen passend werk? Dan kunt u een WW-uitkering krijgen als u na het begin van uw WIA-uitkering minimaal 26 weken heeft gewerkt.

Heb ik recht op energietoeslag WIA uitkering?

U heeft recht op de energietoeslag als u: minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand; een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Waarom zou je geen WIA uitkering ontvangen?

De arbeidsongeschiktheid van mijn werknemer Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, betekent dit dat hij 65% of meer van zijn oude loon kan verdienen. Hij krijgt dan geen WIA-uitkering. Soms is wel een aanvullende WW- of bijstandsuitkering mogelijk.

Hoe lang duurt een WIA aanvraag?

Vraag de uitkering op tijd aan In onze brief staat tot wanneer u de aanvraag kunt doen. Meestal heeft u hiervoor 6 weken de tijd. Als wij uw WIA-aanvraag te laat ontvangen, dan krijgt u de uitkering ook later.

Welke uitkering krijg je als je volledig bent afgekeurd?

WIA-uitkering: WGA of IVA – U kunt door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon verdienen. En u bent 2 jaar ziek. U heeft dan misschien recht op een WIA-uitkering, De volgende situaties bepalen welke uitkering u krijgt:

U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent. U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt. U krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

Hoeveel krijg je betaald als je afgekeurd wordt?

Hoe hoog is de WAO-uitkering bij arbeidsongeschiktheid? De hoogte van uw WAO-uitkering hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van uw arbeidsverleden en uw inkomsten. Een WAO-uitkering is maximaal 75% van het loon dat u vroeger had. Hoe hoog de WAO-uitkering is hangt af van:

het soort uitkering: loondervings- of vervolguitkering; hoeveel arbeidsongeschikt u bent; uw leeftijd.

Op de website van UWV staat meer informatie over de

Waar heb je recht op als je bent afgekeurd?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u een WIA-uitkering krijgen. U moet dan minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. U kunt 2 soorten WIA-uitkeringen krijgen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Als u niet kunt werken, krijgt u een IVA-uitkering.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je bent afgekeurd?

Hoeveel Spaargeld Mag Je Hebben Met Een Uitkering? Hoeveel spaargeld mag je hebben met een uitkering? Het is een vraag die je jezelf weleens zult stellen als je van de overheid een uitkering ontvangt. Hoeveel spaargeld je precies mag hebben hangt heel erg af van de uitkering.

 • Voor sommige uitkeringen is je spaargeld namelijk wel van belang en voor andere niet.
 • Laten we daar eens even naar kijken.
 • Hoeveel spaargeld mag je hebben met een uitkering? Als je een bijstandsuitkering ontvangt dan mag je maximaal €6.225 spaargeld hebben als alleenstaande en €12.450 als alleenstaande ouder of gezin.

Voor een WW,WIA, Wajong en WAO uitkering maakt de hoeveelheid spaargeld niet uit. Nu je dit weet wordt het tijd om hier dieper op in te duiken. Als eerste duiken we dieper in op de bijstandsuitkering en kijken we hoeveel je wordt gekort en hoe jouw huis daarin een rol speelt.

 1. Daarna kijken we naar de andere uitkeringen én bespreken we in detail waarom spaargeld niet het enige is waar je rekening mee moet houden.
 2. Lees snel verder! Wil jij per maand minder uitgeven ? het gratis huishoudboek in Excel Als eerste is er de bijstandsuitkering.
 3. Dit is de uitkering die je ontvangt als je geen recht hebt op een andere uitkering zoals bijvoorbeeld de WW of de WIA.

Zoals net al werd vermeld gelden hiervoor de volgende regels als het gaat om de maximale hoeveelheid spaargeld:

Alleenstaande: €6.225Alleenstaande ouder: €12.450Gezamenlijke huishouding: €12.450

De reden dat je in de bijstand alsnog een spaarpot mag hebben is zodat je niet direct in een financiële ramp wordt gegooid als je iets moet vervangen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je auto stukgaat en die heel erg belangrijk is om de kinderen naar school te brengen.

Dan zul je een reparatie alsnog zelf moeten bekostigen. Vanzelfsprekend is het financiële risico wat ouders en gezinnen hebben groter dan het risico van een alleenstaand iemand. Om die reden mogen mensen in zo’n situatie meer spaargeld hebben dan alleenstaande. De vraag is wel of je bijstand gekort wordt op het moment dat je meer spaargeld hebt dan deze grens of dat hij gewoon in een keer vervalt? Helaas is het zo dat als je ook maar een euro meer hebt dan de wettelijke grens, je recht op bijstand direct vervalt.

Het is dus niet zo dat je minder bijstand krijgt als je bijvoorbeeld €15.000 spaargeld hebt. Je krijgt gewoon helemaal geen bijstand meer. Vanuit de overheid wordt je geacht dit geld gewoon op te maken totdat het weer onder de grens komt. Pas dan heb je weer recht op bijstand.

 • De reden hiervoor is dat de overheid niet wil dat mensen met veel vermogen maar weinig inkomen alsnog recht hebben op bijstand.
 • In theorie zou dat betekenen dat iemand met €100.000 aan spaargeld alsnog een bijstandsuitkering zou kunnen krijgen en dat willen we natuurlijk voorkomen.
 • Naast spaargeld is er nog een andere grote factor die meespeelt bij het bepalen van je eigen vermogen: je huis.

Daar zitten namelijk wel wat haken en ogen aan. In een aparte vermogenstoets kijkt je gemeente namelijk of jij wel recht heb op een uitkering gebaseerd op de overwaarde van je huis. Het hangt hierbij heel erg er vanaf of je meer of minder dan €52.500 overwaarde hebt.

Jij woont met je gezin in je eigen huisDe gemeente kan in alle redelijkheid niet van je verwachten dat je het huis gaat verkopen of een extra hypotheek afsluit. Dat kan bijvoorbeeld als een voor jouw situatie geschikte huurwoning je ongeveer hetzelfde zou kosten in de maand.

Als je meer dan €52.500 overwaarde in je huis hebt zitten dan bepaald de gemeente of je recht hebt op een bijstandsuitkering of niet. Je kunt dan bijstandsuitkering krijgen in twee vormen. Als eerste kan een gedeelte van de bijstand worden uitgekeerd als lening.

 1. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een overwaarde hebt van €70.000.
 2. Dan heb je €17.500 meer overwaarde dan de wettelijke grens voor bijstand.
 3. In dat geval zal de eerste €17.500 van je bijstandsuitkering worden uitgekeerd in de vorm van een lening.
 4. Daarna heb je wel gewoon recht op een normale bijstandsuitkering in de vorm van een gift.

Dan hebben we natuurlijk ook nog de andere uitkeringen zoals de WW, WIA, Wajong of WAO uitkering. Het fijne aan deze uitkeringen is dat de hoeveelheid vermogen die je hebt niet wordt meegeteld. Mocht je dus recht hebben op een van deze uitkeringen dan maakt het niet uit hoeveel vermogen je hebt opgebouwd.

 1. De reden hiervoor is onder andere doordat alle werknemers en werkgevers in Nederland hiervoor premie afdragen.
 2. Mocht je dus op wat voor een manier werkloos worden dan is het in Nederland een wettelijk recht dat je van deze uitkering gebruik mag maken (mits je natuurlijk voldoet aan de gestelde eisen).

Vaak als we het hebben over spaargeld dan denken mensen dat het alleen gaat over het geld wat er op de bankrekening staat. Echter, dat is niet helemaal waar als het gaat om uitkeringen en of je er recht op hebt. Eigenlijk is een beter woord «eigen vermogen».

 • Dat houdt namelijk veel meer in dan alleen maar het spaargeld op je bankrekening(en).
 • Je moet namelijk ook denken aan eventuele beleggingen, contant geld, de overwaarde van je huis, auto’s en eventuele verzekeringen die je kunt afkopen (zoals pensioenverzekeringen).
 • Als je alles bij elkaar optelt en dan nóg niet boven de grens uitkomt zoals we die bij de bijstand hebben beschreven, dan heb je dus recht op je bijstandsuitkering.

Nogmaals, voor andere uitkeringen maakt dit dus niet uit. Naast spaargeld en eigen vermogen is het ook goed om te weten dat er een maximum zit aan hoeveel je met een uitkering mag bijverdienen. Daarnaast gelden ook totaal andere regels per uitkering. Mocht je hier alles over willen weten lees dan zeker deze blog:,

WW: maximaal 87,5% van de hoogte van je WW-uitkeringWGA: maximaal 65% van je laatstverdiende loonIVA: Bijverdienen kan niet. Dan wordt IVA omgezet in WGA-uitkeringBijstand: Alles wat je bijverdient wordt gekort.Wajong: Alles wat je bijverdient wordt gekort

: Hoeveel Spaargeld Mag Je Hebben Met Een Uitkering?