Naproxen 500 Mg Hoeveel Per Dag?

Naproxen 500 Mg Hoeveel Per Dag
Volwassenen. Begindosering: 750 mg, vervolgens 500 mg na 8 uur, daarna 250 mg iedere 8 uur tot de crisis voorbij is.

Hoe lang werkt naproxen 500 mg?

Naproxen werkt pijnstillend binnen een uur na inname. Het effect houdt ongeveer zeven uur aan. De werking van de tabletten met vertraagde afgifte houdt ongeveer twaalf uur aan.

Wat is teveel naproxen?

Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosis zijn misselijkheid, braken, maagpijn, slaperigheid, duizeligheid, verwardheid, diarree, maagbloeding, stuipen (zelden), verminderde werking van de nieren, ademnood.

Kun je naproxen en paracetamol samen gebruiken?

In principe kun je paracetamol combineren met NSAID’s, zoals naproxen. Ook naproxen en paracetamol kun je in principe dus combineren. Bij lichte pijn heeft paracetamol de voorkeur, omdat het de minste bijwerkingen geeft. Als de maximale dosering paracetamol niet voldoende helpt kun je een NSAID zoals naproxen ernaast gebruiken.

 1. NSAID’s werken pijnstillend én ontstekingsremmend, maar geven vaker maag- en darmklachten en andere bijwerkingen.
 2. Gebruik daarom een zo laag mogelijke dosering NSAID en houd de duur van het gebruik zo kort mogelijk.
 3. Als je een verhoogd risico hebt op maagdarmproblemen, combineer de NSAID dan met een maagbeschermer.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2017 Deze tekst is goedgekeurd door J. Middelburg, apotheker

Hoe lang naproxen gebruiken bij ontsteking?

Gebruik naproxen niet langer dan 10 dagen. Na die periode moeten de klachten (grotendeels) voorbij zijn. Als dat niet zo is, dan is het niet verstandig om de symptomen nog langer te bestrijden zonder iets aan de oorzaak te laten doen. Raadpleeg dan je huisarts.

Kan je 2 naproxen tegelijk innemen?

De dosering is 375 tot 750 mg per dag verdeeld over twee doses, meestal ‘s ochtends en ‘s avonds. Bij ernstige pijn wordt soms een aanvangsdosis van 750 mg per dag aanbevolen. In het algemeen is een onderhoudsdosis van 500 mg per dag voldoende. In een enkel geval is het nodig om dit te verhogen.

Is naproxen sterker dan paracetamol?

Uw behandelend arts heeft u pijnstilling geadviseerd. In deze folder wordt uitgelegd welke pijnstillers voor u geschikt zijn en welke doseringen het beste zijn. Voor kinderen gelden andere maximumdoseringen, afhankelijk van hun gewicht. Leest u hiervoor de bijsluiter van het medicijn.

 1. Voor kinderen zijn druppels of zetpillen de beste toedieningsvorm.
 2. De aangekruiste pijnstillers zijn voor u van toepassing.
 3. Bij veel of langdurige pijn geeft inname op vastgezette tijden op een dag het meeste pijnstillend effect.
 4. Dit zorgt voor een gelijkmatige hoeveelheid medicijnen in het lichaam.
 5. Pijnstilling is opgebouwd uit vier stappen.

Bij pijn wordt bij stap 1 begonnen en bij onvoldoende pijnstillend effect per stap opgehoogd. Bij heel veel pijn wordt soms een stap overgeslagen en direct met een hogere stap begonnen. In stap 2 t/m 4 dienen de verschillende medicijnen met elkaar gecombineerd te worden voor een optimaal pijnstillend effect.

Paracetamol Paracetamol plus een NSAID Paracetamol, een NSAID plus een zwak opiaat Paracetamol, een NSAID plus een sterk opiaat

Dit is het meest gebruikte medicament in de pijnbestrijding. Het is een zeer effectieve pijnstiller en kent zeer weinig bijwerkingen, echter bij overdoseringen kan leverschade ontstaan. Paracetamol werkt tevens koortsdempend. De beste dosis bij pijn is 1000 mg.

 1. Dit is twee tabletten van 500 mg tegelijk.
 2. Dit mag maximaal vier keer per dag.
 3. Meer tabletten per dag geeft niet meer pijnstilling.
 4. Diclofenac, Ibuprofen en Naproxen zijn de meest gebruikte NSAID’s (non-steroïdale anti-inflammatoire drugs).
 5. NSAID’s werken pijnstillend, ontstekings-remmend en koortsdempend.

In combinatie met paracetamol geven ze een sterkere pijnstilling dan paracetamol alleen. NSAID’s zijn echter niet zonder bijwerkingen en zijn daarom niet voor iedereen geschikt. Bijwerkingen die op kunnen treden zijn onder andere maagklachten, verslechtering van bestaande nierproblemen of het verslechteren van bestaand hartfalen.

Diclofenac 3x per dag 50 mg Ibuprofen 3x per dag 600 mg Naproxen 2x per dag 500 mg

See also:  Hoeveel Gram Aardappelen Per Persoon?

Soms wordt er vanwege de maagbezwaren een maagbeschermend tablet voorgeschreven, dat gedurende het gebruik van de NSAID ingenomen moet worden. Maagbeschermers De meest gebruikte maagbeschermers zijn:

Omeprazol Pantoprazol (Pantozol®) Esomeprazol (Nexium®)

Doseringen maagbeschermers

Omeprazol 1x per dag 20 of 40 mg. Pantoprazol 1x per dag 20 of 40 mg. Esomeprazol 1x per dag 20 of 40 mg.

Opiaten zijn de krachtigste pijnbestrijdings-medicamenten, maar geven helaas ook de meeste bijwerkingen. Deze kunnen bestaan uit:

Ademhalingsdepressie (remmen van de prikkel om adem te halen) Obstipatie (verstopping) Sedatie (sufheid) Misselijkheid Braken

Opiaten worden opgedeeld in zwakke en sterke opiaten. Sterke opiaten worden op de spoedeisende hulp zelden als behandeling van pijn voor thuis voorgeschreven. Zwak : Tramadol (Tramal®) is de meest voorgeschreven zwakke opiaatachtige stof. De dosering voor Tramadol is 3 tot 4 x per dag 50 mg.

 1. Sterk : Morfine, Fentanyl, Oxycodon (Oxynorm® en Oxycontin®) zijn de meest voorgeschreven sterke opiaten.
 2. De doseringen voor de sterke opiaten is afhankelijk van de aandoening, de hoeveelheid pijn en het optreden van bijwerkingen. Laxeren,
 3. Ter bestrijding van de obstipatie worden soms laxerende middelen voorgeschreven.

De meest gebruikte daarvan is Movicolon. De dosering hiervoor is 1 tot 2 x per dag een zakje. Bij vragen of onduidelijkheden over de voor u voorgeschreven pijnmedicatie kunt u binnen drie dagen na ontslag uit het ziekenhuis bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuis St Jansdal ziekenhuis te Harderwijk, telefoon (0341) 463964.

Kan naproxen ontsteking genezen?

naproxen – Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn.

Ook bij ontstekingen van de gewrichten zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij koliekpijn, hoofdpijn, migraine en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij pijnlijke, stijve en versleten gewrichten (artrose), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl,

Is naproxen een goede pijnstiller?

Introductie Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller, Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn.

 1. Ook bij ontstekingen van de gewrichten zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht,
 2. Bovendien bij koliekpijn, hoofdpijn, migraine en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies,
 3. Het wordt soms ook gebruikt bij pijnlijke, stijve en versleten gewrichten ( artrose ), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid,

Instructiefilmpjes Film 1 – Zetpil en klysma Film 2 – Slikken van medicijnen Highlight

Naproxen vermindert uw pijn, remt uw ontstekingen en verlaagt uw koorts.Bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, jicht, koliekpijn, hoofdpijn, migraine, menstruatieklachten, artrose (versleten gewrichten), spierpijn en griep of verkoudheid.De tabletten verminderen binnen 1 uur uw pijn. Zetpillen werken binnen anderhalfuur. Deze werken 7 tot 12 uur lang. Bij ontstekingen verdwijnen de rode en opgezette plekken binnen 1 week.U kunt last krijgen van maag- en darmzweren of bloedingen. Bent uw ouder dan 70 jaar, heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad, of gebruikt u bloedverdunners? Dan heeft u een maagbeschermer nodig. Informeer hiernaar bij uw arts of apotheker.Pas op met alcohol. Alcohol vergroot de kans op maagklachten.Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Laat uw apotheker daarom controleren of u naproxen veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. NIET gebruiken bij pijn in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Werking

Hoeveel uur mag er tussen naproxen zitten?

Volwassenen.200 of 250 mg iedere 8–12 uur ; zo nodig starten met 400 mg of 500 mg en zo nodig na 12 uur nog 200 of 250 mg; max.750 mg per dag (ouderen ≥ 65 j. max.

See also:  250 Lumen Is Hoeveel Watt?

Wat is beter ibuprofen of naproxen?

Naproxen en diclofenac behoren allebei tot de NSAID’s. Dit zijn medicijnen met een ontstekingsremmende en pijnstillende werking. Ze worden gebruikt bij dezelfde soort pijnen, onder andere bij reumatische pijn, gewrichtsontstekingen en gewrichtsslijtage.

 1. Je kunt naproxen of diclofenac gebruiken bij pijn die je niet kunt behandelen met een pijnstiller zoals paracetamol.
 2. Diclofenac en naproxen werken snel en hebben een langere werkingsduur dan bijvoorbeeld ibuprofen.
 3. Naproxen heeft het laagste risico op hart- en vaatziekten, maar meer kans op maagdarmproblemen.

Diclofenac heeft minder kans op maagdarmproblemen en meer kan op hart- en vaatziekten. De arts maakt op basis van jouw patiëntkenmerken de keuze tussen naproxen en diclofenac. Neem verschillende NSAID’s zoals naproxen en diclofenac nooit tegelijk. Laatst bijgewerkt op 24 november 2017 Deze tekst is goedgekeurd door J.

Wat is beter diclofenac of naproxen?

Is diclofenac een gevaarlijke pijnstiller? · Gezondheid en wetenschap Diclofenac, beter gekend onder de merknamen Voltaren, Motifene en Cataflam, ligt in Nederland opnieuw onder vuur. Deze ontstekingsremmer zou volgens Deense onderzoekers meer hart- en maagdarmproblemen veroorzaken dan soortgelijke pijnstillers.

 • Deense onderzoekers hebben uit gegevens van bijna 6 miljoen mensen bepaald dat het gebruik van diclofenac (Voltaren) leidt tot een hoger risico op hart- en vaatziekten en maagdarmbloedingen in vergelijking met andere ontstekingsremmers of paracetamol.
 • Diclofenac is een pijnstiller met ontstekingsremmende eigenschappen.

Het medicijn behoort tot een groep medicijnen die worden genoemd. Andere bekende zijn ibuprofen (Brufen, Nurofen, ) en naproxen (Naproxene). Van is bekend dat ze verschillende bijwerkingen kunnen hebben, zoals maagdarmbloedingen, hartproblemen en achteruitgang van de nierfunctie.

De mate waarin deze bijwerkingen kunnen optreden hangt af van de soort, de gebruikte dosering en de persoon die ze gebruikt. Deense onderzoekers wilden de risico’s van diclofenac in vergelijking met andere ‘s of paracetamol bestuderen (1). Voor hun onderzoek gebruikten ze gegevens van bijna 6 miljoen Deense inwoners.

Ze vergeleken 4 groepen die gedurende 30 dagen met een medicijn begonnen en 1 controlegroep. Personen die diclofenac gebruikten, kregen 20% (1,2 keer) vaker een hart- of vaatziekte (zoals een, of ) dan personen die ibuprofen of paracetamol gebruikten, 30% (1,3 keer) vaker dan personen die naproxen gebruikten en 50% (1,5 keer) vaker dan personen die geen nieuw medicijn gebruikten.

 1. Bovendien viel op dat mensen die diclofenac gebruikten vaker maagdarmbloedingen kregen: ongeveer 2,5 keer vaker dan bij ibuprofen of paracetamol en 4,5 keer vaker dan bij mensen die geen nieuw medicijn gebruikten.
 2. Met naproxen was er geen verschil.
 3. Het maakte in al deze gevallen niet uit of de proefpersonen een lage of hoge dosis van de medicijnen gebruikten.

De onderzoekers concluderen dat diclofenac het risico op hart- en vaatziekten en maagdarmbloedingen verhoogt in vergelijking met ibuprofen, naproxen en paracetamol. Ook pleiten ze voor duidelijk zichtbare waarschuwingen op de medicijnverpakking van diclofenac.

Is naproxen goed tegen rugpijn?

MEDICIJNEN – Medicijnen of fysiotherapie kunnen het herstel niet versnellen. Pijnstillers helpen wel om te blijven bewegen. Als u pijnstillers voor de rugpijn gebruikt, kunt u die het beste op vaste tijden innemen, ook al heeft u op dat moment even geen pijn.

 1. Neem de pijnstillers gedurende een aantal dagen en kijk daarna of u geleidelijk aan weer zonder kunt.
 2. Gebruik bij voorkeur paracetamol (4 maal per dag 1000mg),
 3. Als dat niet helpt, zijn er andere middelen, zoals ibuprofen (3 maal per dag 400-600mg), diclofenac (3 maal per dag 50 mg) of naproxen (2 maal per dag 500mg),

Deze laatste drie pijnstillers, zogenaamde nsaid’s, kunnen maagklachten geven. Mensen die een verhoogde kans hebben op maagklachten, krijgen er daarom een middel bij dat de maag beschermt. nsaid’s kunnen de werking van andere medicijnen beïnvloeden. Mensen met hart-, vaat- en nierproblemen en mensen boven de 70 jaar moeten extra voorzichtig zijn met het gebruik van nsaid’s.

See also:  Hoeveel Kuub Gas Per Maand?

Welke maagbeschermer bij naproxen?

Advies – Bij gebruik van NSAID’s en laaggedoseerde salicylaten (zonder maagklachten) is preventief maagbescherming geïndiceerd bij patiënten met risicofactoren voor maagschade. Geef als maagbeschermer een protonpompremmer, bij voorkeur omeprazol.

Hoeveel paracetamol per dag in combinatie met naproxen?

Naproxen of diclofenac (NSAID) – U kunt naproxen of diclofenac mee naar huis krijgen. Deze pijnstillers vallen in de groep NSAID en zijn een aanvulling op paracetamol. U krijgt 1 van beide pijnstillers mee naar huis. U mag deze samen met paracetamol gebruiken.

 • De dosis is 250 mg naproxen (1 tablet) of 50 mg diclofenac (1 tablet) per keer, 1 tot 3 x per dag.
 • Wij adviseren u om de eerste 48 uur (= 2 dagen) na de operatie 3x per dag 1 tablet te nemen.
 • Daarna kunt u, als u nog pijn heeft, 1 tablet per keer innemen (maximaal 3 per dag).
 • Gebruik een NSAID niet langer dan 5 dagen.

Overleg daarna met uw arts. Voorstel tijdstip innemen: 3x per dag: om 8.00 uur – 16.00 uur – voor het slapen gaan.

Kan je alcohol drinken met naproxen?

Alcohol en naproxen kunnen beide de maag irriteren. Als je naproxen gebruikt en alcohol drinkt, is de kans groter dat je maagklachten krijgt. Beperk alcoholgebruik daarom zoveel mogelijk. Af en toe een glas alcohol kan geen kwaad, maar laat alcohol staan als je maagdarmklachten krijgt.

Kun je naproxen zonder recept krijgen?

Kleine verpakkingen van naproxen kun je kopen bij de apotheek of drogist. Je kunt naproxen kopen zonder recept van de (huis)arts. Doseringen boven 275 mg kun je alleen op recept verkrijgen bij de apotheek. Het advies is om naproxen altijd te kopen bij de apotheek, zodat ze je kunnen adviseren over het juiste gebruik en eventuele interactie met andere medicatie of aandoeningen (zoals nierfunctiestoornissen).

Kan je zomaar stoppen met naproxen?

Paracetamol – Het schema om te verminderen, is als volgt:

8.00 uur 12.00 uur 18.00 uur 22.00 uur
Stap 1 1000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg
Stap 2 1000 mg 1000 mg
Stap 3 1000 mg
Stap 4 Stop met het gebruik van paracetamol

Let op:

U mag bij het gebruik van paracetamol in 1 keer stoppen als de pijn dragelijk blijft.Als u 500 mg paracetamol in plaats van 1000 mg per keer gebruikt, dan kunt u de stappen in de tabel volgen en 1000 mg vervangen voor 500 mg.

Wat is sterker ibuprofen of naproxen?

Naproxen en diclofenac behoren allebei tot de NSAID’s. Dit zijn medicijnen met een ontstekingsremmende en pijnstillende werking. Ze worden gebruikt bij dezelfde soort pijnen, onder andere bij reumatische pijn, gewrichtsontstekingen en gewrichtsslijtage.

 • Je kunt naproxen of diclofenac gebruiken bij pijn die je niet kunt behandelen met een pijnstiller zoals paracetamol.
 • Diclofenac en naproxen werken snel en hebben een langere werkingsduur dan bijvoorbeeld ibuprofen.
 • Naproxen heeft het laagste risico op hart- en vaatziekten, maar meer kans op maagdarmproblemen.

Diclofenac heeft minder kans op maagdarmproblemen en meer kan op hart- en vaatziekten. De arts maakt op basis van jouw patiëntkenmerken de keuze tussen naproxen en diclofenac. Neem verschillende NSAID’s zoals naproxen en diclofenac nooit tegelijk. Laatst bijgewerkt op 24 november 2017 Deze tekst is goedgekeurd door J.

Is naproxen een pijnstiller?

naproxen – Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn.

Ook bij ontstekingen van de gewrichten zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij koliekpijn, hoofdpijn, migraine en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij pijnlijke, stijve en versleten gewrichten (artrose), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl,