Hoeveel Metselstenen Per M2?

Hoeveel Metselstenen Per M2
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Bij het bouwen van een huis of simpeler gezegd, bij het metselen van een muur, heeft u meer nodig dan alleen de bakstenen. De hoeveelheid cement kunt u bepalen per 1000 bakstenen. Als eerste moet u dus bepalen hoeveel bakstenen u nodig heeft. Er gaan 76 waalformaat bakstenen in een vierkante meter. Hier is breuk*, snij en knipverlies al in meegenomen. In een vierkante meter dikformaat stenen gaan er 61. Bij het formaat module 50 zijn dit er 83, voor module 65 is het aantal 67 per vierkante meter en voor vechtformaat komt het aantal op 91. Lees hier hoeveel pallets u nodig heeft. Per 1000 bakstenen heeft u ongeveer een halve kuub zand en 6 zakken metselcement nodig. Daarnaast heeft u voegmortel nodig. Met een zak kant en klare voegmortel van 25 kg kunt u 3 vierkante meter voegen met waalformaat bakstenen. U heeft ook metselprofielen, stellatten en gereedschap zoals een troffel, draad en voegspijker nodig. * Breuk en beschadigingen: Het breukverlies dat er in een pallet bakstenen mag bestaan is in de Nationale Beoordelingsrichtlijnen vastgelegd. Onder een beschadiging wordt verstaan een afgestoten hoek, rand of scherf of delen van opgebrachte (glazuur)lagen, alsmede zichtbare scheuren. Een beschadiging wordt pas als zodanig beschouwd als deze een kleinste diameter heeft van meer dan 10 mm. Bij handvormstenen met een nerfstructuur wordt een beschadiging pas als zodanig beschouwd als deze een kleinste diameter heeft van tenminste 15 mm. Scheurvorming wordt als een beschadiging aangemerkt indien de breedte van de scheur > 0.2 mm bedraagt, en de scheur aangrijpt op tenminste twee ribben. Een gebroken steen wordt hiermee als een op twee strekken beschadigde steen aangemerkt. De kwaliteitseisen ten aanzien van beschadigingen, scheurvorming en breuk worden bepaald door de aard van het beoorgde metselwerk. We onderscheiden eenzijdig en tweezijdig «schoon» metselwerk (zichtwerk) en «vuilwerk» (niet zichtwerk). Voor stenen die worden toegepast in «vuilwerk», geldt dat maximaal 20 van de 100 stenen (aselect geselecteerd uit een partij), beschadigingen mogen bevatten met een omvang van maximaal 20 cm3 per steen en in maximaal 1 van de 100 een grotere omvang. Een en ander te meten volgens figuur 1. Scheurvorming in stenen die worden toegepast in «vuilwerk», wordt niet als een beschadiging aangemerkt. Bij «schoon» metselwerk zullen bij een steekproef van 100 stenen (aselect geselecteerd uit een partij) tenminste 90 stenen aanwezig zijn met teminste één onbeschadigde zichtstrek (bij éénzijdig «schoon» metselwerk), of twee onbeschadigde zichtstrekken (bij tweezijdig «schoon» metselwerk). Bij «schoon» metselwerk zullen bij een steekproef van 100 stenen tenminste 80 stenen aanwezig zijn met minimaal één onbeschadigde kop. Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen) worden niet op beschadigingen beoordeeld. Hoeveel Metselstenen Per M2

Hoeveel stenen heb ik nodig per m2?

aan de hand van volumeberekening – Voor een muur met kruisverband, deel je het volume van de muur (uitgedrukt in cm³) (h x b x d) door het volume van de baksteen incl. voeg. Tel hierbij een hak- en breekverlies van de baksteen van 3 % bij en je bekomt het nodige aantal stenen per m². voorbeeld voor 1 m²

volume van de muur = h x b x d = 100 x 100 x 20 = 200000 cm³ volume baksteen moduul 50 incl. voeg van 1 cm = l x b x d = 20 x 10 x 6 = 1200 cm³ 200000 / 1200 = 166 stenen 166 + 3 % = ca.170 stenen

Voor de ovenvloer geldt dezelfde berekening dan die voor de hoeveelheid bakstenen in een muur. voorbeeld (aan de hand van )

lengte ovenvloer = l = 1 m breedte ovenvloer = b = 0,75 m l x b = 1 x 0,75 = 0,75 m²

Leg op één vierkante meter (100 x 100 cm) de bakstenen op hun platte zijde en tel hoeveel stenen er horizontaal en verticaal kunnen liggen: 5 stenen naast elkaar (5 x 19,3 cm = 96,5 cm) en 11 stenen boven elkaar (11 x 9,3 = 102,3 cm).

5 x 11 = 55 stenen/m². 55 + 3 % = 57 stenen op hun platte kant (ca.5 cm dik) per m² 0,75 m² x 57 stenen/m² = ca.43 stenen

Berekenen van de hoeveelheid bakstenen voor het ovengewelf Door de oppervlakte van het gewelf te delen door de oppervlakte van de gebruikte steen (of te vermenigvuldigen met het aantal stenen/m² 1 steense muur) kan je de hoeveelheid bakstenen schatten.

de oppervlakte van het gewelf (+ ovenvloer) bereken je aan de hand van de oppervlakte van een rechthoekig parallellepipedum door de oppervlakten van de 6 zijden met elkaar op te tellen (A = 2(ab + ac + bc)); trek hier de oppervlakte van de ovenvloer af en je hebt de oppervlakte van het gewelf; vermenigvuldig de oppervlakte van het gewelf met het aantal stenen/m² steense muur.

voorbeeld (aan de hand van )

a = 0,8 m (breedte gewelf) b = 1 m (lengte gewelf) c = 0,4 m (hoogte gewelf) Aantal stenen/m² in koppenverband moduul 50 = (11 x 20) = ca.220 Oppervlakte van de gebruikte steen = 0,09 x 0,05 = 0,005m² Oppervlakte gewelf + ovenvloer (A) = 2 (ab + ac + bc) = 2 (0,8 + 0,32 + 0,4) = 3,04 m² Oppervlakte ovenvloer = a x b = 0,8 x 1 = 0,8 m² Oppervlakte gewelf = 3,04 – 0,8 = 2,24 m² Aantal stenen = (oppervlakte gewelf x aantal stenen) / (m² steense muur) = 2,24 x 220 = 493 stenen

Of

Aantal stenen = oppervlakte gewelf / oppervlakte gebruikte steen = 2,24 / 0,005 = 448 stenen + 3% hak- en breekverlies van de baksteen = 448 + 13,4 = 462 stenen

Hoeveel Metselstenen Per M2 : Berekenen van de hoeveelheid bakstenen

Wat kosten metselstenen per stuk?

Gemiddeld kosten metselstenen zo’n €0,30 tot €0,40 per stuk. Echter bieden wij al metselstenen aan vanaf €0,13 per stuk. De prijzen kunnen dus behoorlijk verschillen. Metselstenen kosten per m2 dus gemiddeld zo’n €22,50 tot €30,-.

Hoeveel metselmortel per m2 waalformaat?

Metselmortel

Formaat Voegdikte Verbruik/m2
Waalformaat 210x100x50 mm 12 mm ca.52 kg
Dikformaat 210x100x65 mm 12 mm ca.44 kg
Vechtformaat 210x100x40 mm 12 mm ca.60 kg
Hilversumsformaat 225x105x42 mm 12 mm ca.60 kg

Wat kost 1000 stenen metselen?

Prijzen muren metselen – Wat zijn de gemiddelde prijzen voor het metselen van muren? En wat heeft de metselaar allemaal nodig bij zijn werkzaamheden? De metselaar probeert uw wensen zo goed mogelijk te vervullen en al zijn vakkennis om te zetten in een perfect eindresultaat voor het metselen van een muurtje.

 • Hij heeft vanzelfsprekend al het benodigde professionele gereedschap om de klus te klaren.
 • Een metsel troffel, om de specie te spreiden tijdens het metsel proces, een voegspijker om de voeg specie die tussen de voegen wordt gebracht mooi te voltooien.
 • Natuurlijk heeft hij ook de beschikking over een kaphamer, waarmee hij stukken van steen kan afslaan en zodoende de steen te bewerken om de ideale vorm te verkrijgen.

Maar wat zijn de prijzen voor een muurtje metselen eigenlijk? De prijzen van het metselen van muren worden meestal per m2 berekend. Zo rekenen de meeste metselaars vaak per 1000 stenen een gemiddelde prijs van 300 euro, exclusief het aanbrengen van de voegen, inclusief het cement.

CellenbetonBetonblokkenGipsblokken en giboYtong blokkenGasbeton

worden hele andere kosten berekend. Deze blokken worden gelijmd in plaats van gemetseld. Blokken laten lijmen om bijvoorbeeld een tussen wand te creëren, in uw nieuwbouwwoning op de bestaande betonvloer, is vele malen goedkoper dan het metselen van stenen.

Hoeveel stenen kan een metselaar per dag leggen?

Fysieke belasting

De fysieke belasting bij het metselen is hoog, door het gewicht van de materialen, het hoge werktempo en de ongunstige werkhoudingen. Het metselen is een repeterende handeling, waarbij gedurende meer dan 4 uur de lage rug, schouder en schoudergordel en pols in een afwijkende stand worden belast. De stenen en blokken (1,6 tot 27,9 kg) worden getild met één of twee handen in niet optimale asymmetrische houdingen (frequentie meer dan 2 maal per minuut). Gemiddeld worden er door een metselaar zo’n 800 tot 900 stenen per dag opgepakt en weggelegd. Het aantal bukbewegingen kan oplopen tot 1600 tot 1800. Bij het werken met blokken zijn de aantallen lager door de grotere omvang en het gewicht van de blokken: 350 tot 450 maal bukken per dag. Bij metselen is er sprake van een statische belasting van de lage rug (1 tot 4 uur, 20 tot 60° voorovergebogen, vaak met gedraaide romp), schouder en schoudergordel (1 tot 4 uur, armen 20-60° geheven) en nek en hoge rug (1 tot 4 uur, lichte flexie van de nek). Er wordt meer dan 4 uur verspreid over de dag gestaan. Te nemen maatregelen: Bronmaatregelen

Bij voorkeur metselen tussen knie- en schouderhoogte (50 tot 150 cm). Niet metselen en lijmen onder 20 cm (alleen toegestaan vanaf vloer- of funderingsniveau) en boven 170 cm (ooghoogte). Maximumgewicht stenen 4 kg en blokken 14 kg. Niet handmatig opperen met stenentang met één hand. Afgeschermde opslag om nat – en daardoor zwaar – worden van stenen te voorkomen. Gewicht kruiwagen bij handvatten maximaal 25 kg. Maximale breedte steen 105 mm bij eenhandig pakken. Metselplateau met een hoogte (bijvoorbeeld klapschraag / bokken). Gebruik van een hefsteiger voorzien van een metselplatform. Steiger met twee plateaus. Gebruik van metselconsole. Blokken stellen met een blokkenstelmachine. Gebruik ergonomische troffel (met ander zwaartepunt).

Collectieve maatregelen

Voorlichting over juiste werkhouding. Houd hierbij rekening met anderstaligen. Taakroulatie.

Individuele maatregelen

Vraag bij tillen en dragen van zware materialen, wanneer er geen hulpmiddelen zijn, een collega om hulp.

See also:  Op Hoeveel Graden Beddengoed Wassen?

Wat kost een gevelsteen per m2?

‘Reken op ongeveer 60 tot 70 euro/m².’ Voor de plaatsing heb je twee opties: metselen of lijmen. ‘Lijmen kan 20% tot 30 % duurder zijn dan traditioneel metselen.

Wat kost een gemetselde muur per M2?

Metselwerk kosten – De prijs van metselen wordt bepaald door een aantal factoren. Het metselen zelf kost gemiddeld zo’n 100 euro per m² exclusief voorrijkosten en een metselaar kost gemiddeld ongeveer 30 euro per uur. Bekijk de metselwerk offerte Inhoudsopgave: De prijs per m² loopt natuurlijk uiteen bij verschillende metselaars.

 • Voorrijkosten metselaar: 0,30 euro per km
 • Metselen per m²: 100 euro
 • Kosten metselaar per uur: 30 euro
 • Platte voeg per m²: 36 euro
 • Steenmuur metselen per m²: 230 euro

De kosten kunnen ook afhankelijk zijn van het gebruikte materiaal. Denk hierbij aan de voegspecie, de bakstenen soort die gekozen wordt, en is het voorbereidende werk al gedaan als de metselaar komt of moet de metselaar de voorbereiding nog doen voordat het metselwerk begint.

 • Hieronder staan een paar prijzen van veel voorkomend metselwerk.
 • Dit is voor zowel binnen als buitenmuren.
 • Deze prijzen gaan uit van een muur van 12 vierkante meter: Uitgaande van de hierboven genoemde prijzen komt een 12 m² halfsteenmuur uit op een prijs van ongeveer €1800.
 • Een steenmuur van dezelfde oppervlakte zal circa €3200 kosten.

Deze bedragen zijn inclusief de kosten voor de stenen, het cement, voegspecie en roosters, voegijzers en andere bijkomende kosten, maar exclusief btw.

Wat zijn de goedkoopste metselstenen?

Kosten baksteen – De baksteen kosten zijn afhankelijk van wat voor structuur, formaat en kleur bakstenen je nodig hebt. Er is onderscheid in drie soorten stenen waarbij de kosten van bakstenen dus ook verschillend zijn. De gemiddelde prijzen van bakstenen van laag naar hoog op een rij:

Goedkope bakstenen zijn de vuilwerk metselstenen en zijn verkrijgbaar vanaf slechts € 0,13. Dit zijn gelijk ook de goedkoopste bakstenen. Vuilwerk metselstenen, welke kunnen verschillen in kleur en structuur, zijn dus de goedkoopste bakstenen waarbij de prijs per baksteen tot € 0,20 ligt. Deze bieden we aan in verschillende gelijke formaten en in onderling verschillende maten (allergoedkoopste optie). Indien het over diverse formaten gaat, zal dit altijd heel duidelijk vermeld zijn. De prijzen van metselstenen overgangspartijen liggen in een range van ongeveer € 0,20 tot € 0,40. De overgangspartijen zijn de meest verkochte soort metselstenen die wij aanbieden. Dit zijn ook de stenen met een erg hoge prijs/kwaliteit verhouding, aangezien er vaak alleen kleine kleur/structuur verschillen voorkomen. Dit heeft dus geen invloed op de kwaliteit van de steen. Standaard partijen metselstenen starten vanaf ongeveer € 0,40. Dit zijn de partijen die wij standaard aanbieden.

Hoe dik moet metselspecie zijn?

metselspecie metselspecie Ook: metselmortel, Metselspecie is een specie die voor het metselen wordt gebruikt en tegenwoordig hoofdzakelijk bestaat uit zand, cement (bindmiddel) en water. Soms zijn of worden hulpstoffen toegevoegd, bijvoorbeeld luchtbelvormer om de verwerkbaarheid van de specie te vergroten. Soms is kalk toegevoegd, een bindmiddel vergelijkbaar met cement, om het vocht uit de specie langzamer in de zuigende steen te laten trekken (de specie droogt niet te snel te op, waardoor hij beter kan uitharden). Metselspecie is nodig om stenen of blokken aaneen te kunnen hechten tot n muur en om eventuele openingen te vullen tussen de stenen of blokken. Metselspecie moet dus, zeker als hij uitgehard is, goed hechten aan steen of blok. De algemene verhouding van metselspecie is 1 deel cement op 3 delen zand (metselzand, korrelgroep 0-2, dus korrels van 0,063 tot en met 2 mm). Sommige metselaars prefereren een vettere specie (verhouding 1 cement op 2,5 zand) of juist een schralere (1 op 3,5). M etselmortel kwaliteiten zijn meestal M5, M10 of M15, Bij de metselmortelspecificaties behoort ook de mate van wateropname (wateropzuiging) van de baksteen: IW1 t/m IW4, zie bij hallergetal en eventueel baksteenspecificaties, Een paar opmerkingen over metselspecie (zie o.m. de pdf Metselwerk en de andere documenten bij Documentatie, ook voor tips en trucs) – aangeraden wordt gebruik te maken van fabrieksmatig metselspecie of metselcement (droog) voor het specifieke werk (steensoort, druksterkte, hechtsterkte, zomer/winter e.d.) en dit te kopen bij een leverancier met een snelle omloop, zodat de bestanddelen altijd vers zijn; prefab metselcement is in vele soorten verkrijgbaar en van constante kwaliteit; bij metsel cement dienen nog zand en water toegevoegd te worden, bij metsel specie hoort dat alleen water te zijn; altijd geldt: volg de adviezen op van de producent van de metsel cement, – bij bijvoorbeeld metselcement ENCI Heidelberg Cement MC 12,5 is al enig kalksteenmeel en luchtbelvormer toegevoegd; alleen zand en water toevoegen – werk niet bij vorst en niet bij een omgevingstemperatuur van meer dan 30 graden C ; bij voorkeur wordt gemetseld bij een temperatuur van tussen +5 en +25 graden C (in noodgevallen kan bij lichte vorst worden gewerkt met zogenoemde vorstmortel waarbij ook geldt dat bakstenen en alle andere bestanddelen een temperatuur moeten hebben die, in dit geval, boven 0 graden C ligt; omdat de metselspecie na aanbrengen meestal de temperatuur van de stenen aanneemt, is het raadzaam de stenen een temperatruur van meer dan 10 graden C te geven, bijvoorbeeld door opslag in een verwarmde ruimte) – de verhouding cement en zand is mede afhankelijk van de hardheid van de steen – hoeveelheid water : te natte specie geeft drijvend metselwerk; te droge specie kan hechtingsproblemen geven; een hardere steen neemt minder snel water op en heeft daarom een wat drogere, stuggere specie nodig, dus wat minder water toevoegen – metselspecie met kalk wordt meestal toegepast bij zuigende stenen (normale baksteen, kalkzandsteen, porisosteen, tegelvloer met authentieke plavuizen); metselspecie met uitsluitend kalk als bindmiddel (dus geen cement) wordt kalkmortel genoemd – metselspecie zonder kalk wordt meestal toegepast bij niet-zuigende stenen (betonklinkers, harde klinkers voor een trasraam) – te weinig cement geeft een poreuze, onsamenhangende specie – te veel cement laat de specie krimpen en verkleint de hechting tussen specie en steen – bij te droge stenen hecht de specie slecht; bij te natte stenen loopt de specie weg en komen er speciesmetten op de stenen – betonstenen en niet-zuigende bakstenen hebben een geringe stapelhoogte (niet teveel lagen in 1 dag); dit geldt ook voor metselspecie met (zeer) veel kalk – droge, sterk zuigende metselstenen ca.24 uur voor de verwerking bevochtigen (bespuiten met leidingwater; de 24 uur is gesteld, omdat de stenen anders weer te nat zijn; eventueel bij zeer droog weer en droge wind iets korter als dat nodig is, maar boven 30 graden C mag niet gemetseld worden) – de hardheid van de uitgeharde metselspecie is o.m. afhankelijk van de hoeveelheid cement in de specie; bijvoorbeeld een gemiddelde druksterkte van 20 N/mm2 wordt met een verhouding van 1 deel cement op 3 delen zand bereikt (zie tabel in afbeelding verderop). Werkwijze – meng eerst de droge delen (cement, zand, eventueel kalk e.d.) – gebruik altijd gewoon leidingwater (zonder chloor); doe eerst driekwart van het water in de molen of kuip en daarna de droge mortel – voeg tijdens het mengen zoveel water toe dat een goed verwerkbare specie ontstaat (voeg in de eerste minuten het water niet te snel toe); vaak zal ca.3 4 liter water op 25 kg metselspecie volstaan; reken voor machinaal mengen ca.3 minuten en voor handmatig ca.5 minuten (voor de «dikte» van de specie zie de afbeelding onder) – bij bijvoorbeeld Stiho metselmortel met kalk klasse M5 geeft 25 kg ca.15 liter specie wat goed is voor ca.0,5 m2 halfsteens metselwerk waalformaat – doe vr het metselen de 1-minuut-proef om het goede vochtgehalte van de stenen te controleren: «hierbij worden twee stenen op elkaar gemetseld en onder lichte druk, gedurende n minuut, vastgehouden; als de stenen vervolgens uit elkaar worden getrokken, moet op beide stenen specie achterblijven; zo niet, dan zijn de stenen te droog of te nat» (zie de afbeelding onder) – metselspecie moet binnen 2 uur na het aanmaken verwerkt worden – metsel bij voorkeur vol-en-zat (vol-en-zat is bij doorstrijken uiteraard een eis) – denk aan eventuele dilatatievoegen, open stootvoegen (voor afwatering, ventilatie e.d.) en spouwankers – metselspecie die op het zichtbare deel van de stenen is gekomen, moet verwijderd worden (bij geglazuurde stenen direct de metselspecie van de zichtzijde van de steen verwijderen, vooral als kalk aan de metselspecie is toegevoegd). Attentiepunten na het metselen – wanneer het voegen later plaatsvindt (geen doorstrijk-specie), dan moet de metselspecie bij de voeg uitgekrabd worden en met een veger worden schoongemaakt (om een goede diepe voeg te verkrijgen zodat die minder snel loslaat van de metselspecie en de steen) – om ontmengen van de specie en om witte uitslag te vermijden moet het metselwerk met een waterdichte kunststof folie afgedekt worden (minimaal 48 uur bedekt houden); dit geeft bescherming tegen inwatering (regen, spatwater) en uitdroging (door zon of hoge temperatuur) – voor de volgende dag: maak goed zuigende stenen alvast nat (een dag van tevoren) Zelf mengen Aangeraden wordt gebruik te maken van prefab metselcement voor het specifieke werk, Wanneer toch zelf de metselspecie wordt vervaardigd, zijn de verhoudingen tussen cement (portlandcement), metselzand en kalk meestal als volgt:

See also:  Hoeveel Wettelijke Vakantiedagen?
soort steen delen cement (portlandcement) delen metselzand delen kalk
baksteen binnenmuren 1 6 1
baksteen buitenmuren (gevelklinkers) 1 3 0
baksteen buitenmuren (zachtere baksteensoort) 1 4 1
baksteen waterdicht 1 2 0
natuursteen 1 5 0
kalkzandsteen (zomer) 1 8 2
kalkzandsteen (winter) 2 8 1

table>

de 1-minuut-proef waarmee visueel de «dikte» van de mortel wordt bepaald; klik voor iets groter ( enci heidelberg cement ): Hoeveel Metselstenen Per M2 druksterkte na 28 dagen en verhoudingen cement, zand, kalkhydraat en hydraulische kalk; klik voor groter ( belgische baksteenfederatie ): Hoeveel Metselstenen Per M2

Verwerkingsadviezen metselmortel (van MegaMix ) – Verbruikstabel metselmortel, voegmortel, doorstrijkmortel e.d. (in kg/m2 metselwerk; van Weber-Beamix ) Documentatie specifieke metselspecies – Metselcement MC 12,5 van ENCI Heidelberg Cement – Metselmortel MC 12,5 van MegaMix – Beamix metselmortel 320 – Remix metselmortel met kalk – Remix metselmortel zonder kalk – Sakrete Brickfix metselmortel – Knauf mortelmix met kalk – Ambacht van den metselaar (oud woordenboek metselen) P.S.: Voeg specie (voegmortel) heeft vaak een verhouding van 1 deel cement op 4 delen zand, soms wordt 1 deel cement, 3 delen zand en 0,5 deel kalk (voor zachtere stenen). Eng. mortar, masonry mortar

Hoeveel zakken cement per 1000 stenen?

Verbruik per 1000 metselstenen waalformaat: 6 zakken metselcement.

Is metselspecie waterdicht?

Afwerking en waterafstotend maken van uw bakstenen muur – Als uw muur gereed is, moet het metselwerk nog twee weken drogen en uitharden. Daarna kan de muur worden gevoegd. Als u vervolgens het fraaie eindresultaat van uw zelfgemetselde muur ziet, zult u zich tegelijkertijd ook afvragen hoe u het zo mooi kunt houden.

Weer en wind kunnen uw muur snel laten verweren, zeker als er vocht in uw muur kan trekken. En dat kan helaas, want zowel bakstenen als metselspecie zijn van nature niet waterdicht. Het materiaal heeft poriën waar water in kan trekken. Het effect is dat de stenen en het metselwerk vocht en vuil opzuigen.

De muur wordt er vuil van, gaat er verweerd uitzien en uiteindelijk kan het vocht ook doorslaan naar de binnenzijde. Uw metselspecie kunt u direct al waterdicht maken door bij het mixen van de specie geen water te gebruiken maar Cementmix, De gehele muur kunt u eenvoudig waterafstotend maken en houden door de muur met Oppercon te impregneren,

Dit biologisch afbreekbare hydrofobeermiddel zorgt ervoor dat er geen water meer in uw muur kan trekken of zelfs naar de ander kant kan doorslaan. Tegelijkertijd blijft de muur wel ‘ademen’, want de stenen wordt niet hermetisch afgesloten en blijven dampdoorlatend. Dankzij de bescherming van Oppercon houdt de muur niet alleen vocht tegen, maar wordt hij ook vuilafstotend.

Een vochtwerend en schoon resultaat. U kunt langer genieten van uw zelf gemetselde muur.

Hoe hoog kun je in een keer metselen?

Uit berekening volgt dat metselwerk dat start op de fundering, zonder horizontale dilataties uitvoerbaar is tot circa 10 à 15 meter hoogte. Dat komt neer op drie tot vijf verdiepingen bij woongebouwen en drie tot vier verdiepingen bij kantoorgebouwen.

Hoeveel zand per m2 metselwerk?

Bereiding metselmortel – Voor de bereiding van metselmortel mengt u 1 deel metselcement met 3,5 deel zand en voeg hieraan water toe totdat een homogeen mengsel ontstaat. De metselspecie dient binnen 2 uur verwerkt te worden. Kleine hoeveelheden mortel kunnen klaar gemaakt worden in een metselkuip.

Grote hoeveelheden mortel kunt u beter mengen met een betonmolen, dat maakt het een stuk makkelijker. Hoeveel zand per m2 metselwerk Hier is geen exacte standaard formule voor. Het is afhankelijk van de steengrootte, het soort steen, de dikte van de mortel en de werkwijze. Op basis van al deze factoren wordt de hoeveelheid mortel bepaald.

Er zijn wel wat standaard vuistregels:

Halfsteensmuur: circa 30-35 liter per m2 metselmortel Steensmuur: circa 60 tot 70 liter per m2 metselmortel

Uiteraard is de voegdikte nog van invloed op de benodigde hoeveelheid mortel. Tip: Maak altijd wat extra specie aan in verband met het morsen

Hoeveel vierkante meter metselen per uur?

Kosten metselaar

Betaling metselaar Gemiddelde kostprijs
Uurtarief Tussen 25 / 30 euro per uur
Prijs per m² (vierkante meter) Tussen 75 / 100 euro per m²
Aangenomen metselklus ( all in prijs ) Afhankelijk van de metselklus

Wat verdiend een metselaar als ZZP?

Uurtarieven zzp’ers

See also:  Hoeveel Tanden Heeft Een Haai?
Beroep Uurtarief zzp’ers Bruto-uurloon werknemers
Minimum Maximum
Stukadoor € 30 € 18
Tegelzetter, tegellegger (vind een opleiding via Springest) € 30 € 18
Metselaar (vind een opleiding via Springest) € 30 € 17

Is zelf metselen moeilijk?

Een muur metselen | Ikknapmijnhuisop.nl Wil jij zelf een muur leren metselen? Dit is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt, vooral als je de techniek eenmaal onder de knie hebt. Bovendien geeft je dit ook de mogelijkheid om met veel verschillende projecten aan de slag te gaan. Begin wel eerst klein, zodat je de kans hebt om de nodige ervaring op te doen.

 • Aannemer prijzen vergelijken? Ontvang direct gratis meerdere offertes van aannemers uit je regio! Om een muur te metselen heb je natuurlijk specie nodig.
 • Als je maar weinig specie nodig hebt, kun je dit best met de hand vermengen, een grotere hoeveelheid kun je wel beter met een betonmolen mengen.
 • Het mengsel voor specie kun je kant-en-klaar in de bouwmarkt verkrijgen.

Op de verpakking vind je de instructies betreffende het vermengen, dit verschilt namelijk van product tot product. Let er wel op dat de specie binnen ongeveer twee uur gebruikt moet worden, anders droogt hij op. In de meeste gevallen zul je bij het metselen van een muur gebruik maken van bakstenen.

 • Ook deze stenen zijn in verschillende maten en soorten verkrijgbaar.
 • De meest gebruikte afmeting is 21x10x5 cm en noemt men het Waalformaat,
 • Er zijn ook andere afmetingen verkrijgbaar.
 • Welke stenen je kiest is afhankelijk van je project en je eigen voorkeuren.
 • Vraag daarom advies aan een medewerker in de bouwmarkt.

Voor elke muur, groot of klein, heb je een fundering nodig. Een fundering maak je aan door een laag beton te plaatsen. Een algemene richtlijn is dat je 1 cm fundering moet maken voor elke laag stenen en de breedte moet het dubbele zijn van de breedte van de muur.

 • Als je een muur gaat metselen heb je een balk aan het begin en aan het einde nodig, deze worden metselprofielen genoemd.
 • Deze kun je op een plank op de fundering bevestigen met een spijker, en ze daarna met schoren bevestigen.
 • Zorg ervoor dat je je waterpas hierbij gebruikt voor het beste resultaat.
 • Hieronder bespreken we de richtlijnen voor het metselen in halfsteensverband.

Dit is de meest gebruikte methode om een muur te metselen. Bakstenen die op deze manier gemetseld zijn liggen elk half over mekaar. Teken eerst een lijn af op de metselprofielen ter hoogte van de te bouwen muur. Span op deze hoogte een touwtje om beide balken en verbindt ze zo met elkaar.

Dit maakt het eenvoudiger om een rechte muur te metselen. Begin nu met een laag specie als fundering. Plaats nu de eerste steen tegen het metselprofiel aan. Voor de tweede steen breng je een laagje specie op de kop aan en legt hem tegen de andere steen aan. Duw hem stevig in de specie, maar natuurlijk niet te hard.

Herhaal dit totdat de eerst laag met stenen geplaatst is. Breng nogmaals een laag specie aan op de eerste laag stenen en plaats de volgende laag stenen, beginnende met een halve steen. Herhaal dit totdat de muur klaar is. De bovenkant van een dergelijke muur wordt gemaakt met een rollaag.

Hierbij staat een laag stenen rechtop. Heb je teveel specie gebruikt of wil je de muur extra fijn afwerken, dan kun je oneffenheden verwijderen met een voegspijker. Je kan de metselklus natuurlijk ook uitbesteden. Tegenwoordig is het laten metselen van een muur niet zo duur meer. Door te vergelijken kan je flink besparen op de metsel prijzen en ook op de inkoop van het materiaal kan je besparen.

Vraag door het onderstaande formulier in te vullen gratis en vrijblijvend meer informatie en prijzen op bij bedrijven uit jou regio: De informatie en prijzen kan je gebruiken om te vergelijken, bewaren, of er op in gaan en de klus laten uitvoeren door de vakman.

Hoeveel Dikformaat in een m2?

Een dikformaat is 20 of 21 cm lang en 7 cm breed. De hoogte varieert tussen de 6 en 9 cm. Er gaan meestal ruwweg 72 dikformaten in een vierkante meter.

Hoeveel m2 doet een metselaar per dag?

Inhuren van een metselaar – Durft u deze metselklus toch niet zelf aan dan is het misschien wel handig om een metselaar in te huren en u muren te laten metselen. Een metselaar metselt gemiddeld tussen de 500 en de 1000 stenen per dag dus uw muur zal er sneller staan dan u denkt.

Waarom zelf al die rompslomp aanhalen als het allemaal veel makkelijker kan? De prijzen van het metselen van muren vallen in het algemeen wel mee. Deze worden berekend in vierkante meters en zijn afhankelijk van welk soort metselwerk u kiest. U kunt altijd geheel vrijblijvend een offerte aanvragen zodat wij u exact kunnen vertellen wat het metselen van een muur gaat kosten.

Na het invullen van het offerte formulier zullen wij u een prijsindicatie toesturen binnen 2 werkdagen per mail.

Hoeveel stenen legt een metselaar?

Fysieke belasting

De fysieke belasting bij het metselen is hoog, door het gewicht van de materialen, het hoge werktempo en de ongunstige werkhoudingen. Het metselen is een repeterende handeling, waarbij gedurende meer dan 4 uur de lage rug, schouder en schoudergordel en pols in een afwijkende stand worden belast. De stenen en blokken (1,6 tot 27,9 kg) worden getild met één of twee handen in niet optimale asymmetrische houdingen (frequentie meer dan 2 maal per minuut). Gemiddeld worden er door een metselaar zo’n 800 tot 900 stenen per dag opgepakt en weggelegd. Het aantal bukbewegingen kan oplopen tot 1600 tot 1800. Bij het werken met blokken zijn de aantallen lager door de grotere omvang en het gewicht van de blokken: 350 tot 450 maal bukken per dag. Bij metselen is er sprake van een statische belasting van de lage rug (1 tot 4 uur, 20 tot 60° voorovergebogen, vaak met gedraaide romp), schouder en schoudergordel (1 tot 4 uur, armen 20-60° geheven) en nek en hoge rug (1 tot 4 uur, lichte flexie van de nek). Er wordt meer dan 4 uur verspreid over de dag gestaan. Te nemen maatregelen: Bronmaatregelen

Bij voorkeur metselen tussen knie- en schouderhoogte (50 tot 150 cm). Niet metselen en lijmen onder 20 cm (alleen toegestaan vanaf vloer- of funderingsniveau) en boven 170 cm (ooghoogte). Maximumgewicht stenen 4 kg en blokken 14 kg. Niet handmatig opperen met stenentang met één hand. Afgeschermde opslag om nat – en daardoor zwaar – worden van stenen te voorkomen. Gewicht kruiwagen bij handvatten maximaal 25 kg. Maximale breedte steen 105 mm bij eenhandig pakken. Metselplateau met een hoogte (bijvoorbeeld klapschraag / bokken). Gebruik van een hefsteiger voorzien van een metselplatform. Steiger met twee plateaus. Gebruik van metselconsole. Blokken stellen met een blokkenstelmachine. Gebruik ergonomische troffel (met ander zwaartepunt).

Collectieve maatregelen

Voorlichting over juiste werkhouding. Houd hierbij rekening met anderstaligen. Taakroulatie.

Individuele maatregelen

Vraag bij tillen en dragen van zware materialen, wanneer er geen hulpmiddelen zijn, een collega om hulp.

Wat vraagt een metselaar per vierkante meter?

Kosten metselaar

Betaling metselaar Gemiddelde kostprijs
Uurtarief Tussen 25 / 30 euro per uur
Prijs per m² (vierkante meter) Tussen 75 / 100 euro per m²
Aangenomen metselklus ( all in prijs ) Afhankelijk van de metselklus