Hoeveel M2 Is Een Trap?

Hoeveel M2 Is Een Trap
Hoeveel m2 is een trap? – Het verschilt per woning wat de exacte afmetingen van een trap zijn. Toch zien we in de praktijk dat in veel woningen de trappen ongeveer dezelfde afmetingen hebben. Een normale trap bezit dertien treden. Hierbij gaan we uit van een standaard dichte trap.

Hoeveel m2 is een trap? In dat geval is het aantal vierkante meter van een trap ongeveer 6 vierkante meter. Het kan ook zijn dat je trapoppervlakte afwijkt van de standaard. Gelukkig is het mogelijk om zelf de oppervlakte van de trap in vierkante meter te berekenen. Tel eerst het aantal traptreden. Hierna kijk je naar de optreden en aantreden van je trap.

Een optrede, ook wel stootbord genoemd, is verticaal terwijl een aantrede horizontaal is (het gedeelte waar je op staat). De maximale grootte van een optrede in een nieuwbouwwoning is 180 mm, terwijl aantreden 220 mm of groter zijn. Je kunt het natuurlijk ook even zelf nameten.

Hoeveel m2 is een trap van 13 treden?

Hoeveel m2 is een trap? – Je weet nu wat de beste verf is voor een houten trap, waarom wij verf op waterbasis adviseren en wat een goede antislipverf voor de trap is. Kortom, je weet wat je nodig hebt om je trap te schilderen. De volgende vraag is: hoeveel verf heb je nodig voor een trap verven? Een standaard dichte trap van 13 treden heeft een oppervlakte van ongeveer 6m2.

Hoe groot is een trap?

afmetingen van een trap
reguliere trap
Minimum breedte van de trap 0,8 m 0,8 m
Minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 m 2,1 m
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 m 0,185 m

Hoeveel verf nodig voor een trap?

2. De trap schilderen met meerdere lagen verf – Omdat de trap intensief wordt gebruikt, is het aan te raden om twee lagen grondverf aan te brengen. De grote delen kun je met een roller doen, maar voor de zijkanten en hoeken raden we aan om een kwast te gebruiken.

Hoe meet je een trap op?

3. Bepaal het aantal treden/stootborden – Bepaal het aantal tredes voor de trap, rekening houdend met het feit dat de gemiddelde afstand tussen de tredes (de stootborden) tussen de 17 en 22 cm schommelt. De breedte van de tredes is gemiddeld minimaal 20 cm.

Deel de hoogte van de vloer tot aan het plafond van de eerste verdieping door een vooraf vastgestelde hoogte (minimaal 17 cm, maximaal 22 cm) die je zelf hebt gekozen voor de afstand tussen de tredes. Het antwoord van de rekenmachine is het aantal treden dat je hiervoor dan nodig hebt. Bepaal de lengte van je traptrede, die is gemiddeld 25 cm De helling van je trap hangt af van de val (de horizontale ruimte die je trap inneemt) en de hoogte die je trap moet overbruggen.

Afhankelijk van hoe de op- en aantreden zich tot elkaar verhouden, zou de steilheid van je trap zich ergens tussen 30 en 40° moeten bevinden. Alle waarden daartussen leveren een vlot begaanbare trap op die de kans op valpartijen beperkt tot een minimum.

Hoeveel is 1 traptrede?

trap trap Een trap is een uit treden bestaand constructie-onderdeel om naar boven of beneden te gaan, meestal in een gebouw. De hoogte tussen twee treden heet optrede, de diepte van een trede heet aantrede, Een goed beloopbare trap voldoet aan de formule: (2 * optrede) + (1 * aantrede) = 590 mm.

Hierbij is de 590 de zogenoemde stapmodulus : de lengte van een «stap» op de trap, dus ongeveer 60 cm. Bij een kleine optrede hoort een grote aantrede. Soms wordt gesteld dat de som 570 tot 630 mm moet zijn, afhankelijk van de situatie. Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede.

Vroeger waren trappen regelmatig veel te steil, maar een te luie trap loopt ook niet prettig. De tweede formule voor trappen was: optrede + aantrede = 380 tot 400 mm, maar waarschijnlijk is die bovenwaarde nu ca.425 mm (langere mensen nemen grotere stappen).

Voor een normale binnentrap voor woningen is een aantrede van 220 tot 250 mm gewenst met een optrede van 175 tot 185 mm (220 mm is de minimale diepte van de aantrede en 188 mm is de maximale hoogte van de optrede in Bouwbesluit 2012). Niet in het Bouwbesluit vermeld, maar ervaring leert dat alle treden even hoog moeten zijn en als er een maatafwijking is, deze voor dient te komen in de onderste trede en max.6 mm mag zijn; bij de andere treden mag een eventuele afwijking in de optrede van twee opeenvolgende treden niet groter zijn dan 2 mm.

«Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. Bij een groter hoogteverschil zal een tussen bordes moeten worden geplaatst.» Als maximale hellingshoek van de trap (stijgingshoek) wordt 37 graden genoemd (bij een maximale optrede van 188 mm, een minimale aantrede van 220 mm en een ruimtehoogte van 2600 mm).

Het kraken van de trede kan worden vermeden door onder de neus een lat aan te brengen (de neuslat, wellat ) of door de bovenkant van het stootbord rond te schaven (zodat die alleen in het hart van het stootbord tegen de onderkant van de erbovenliggende trede sluit). De tekeningen van een trap op papier en schaal 1 op 1 (ware grootte) heten uitslagen,

Bij een gesloten trap zijn er altijd stootborden. Een open trap is een trap zonder stootborden. Een scheluwe trap is een trap die begint en/of eindigt met een draaiing. Een schone trap is een trap die aan de achterzijde (onderzijde) in het zicht blijft.

Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede. Een verholen trap is een trap die achter een betimmering o.d. is weggewerkt, bijvoorbeeld een diensttrap. Een trapboom is n van de twee balken («bomen») van een trap waartussen de treden en de stootborden gevat zitten. Een trapfries is een fries in een getrapte vorm.

Een trapgat is de ruimte boven een trap, doorlopend naar de verdieping erboven en/of eronder (ook: opening in een zoldervloer). Een traphekje is een hekje dat kleine kinderen tegenhoudt de trap op te gaan (onderaan de trap) en van de trap te vallen (bovenaan de trap).

See also:  Hoeveel Gekookte Rijst Per Persoon?

Een trapgevel is een gevel in de vorm van een trap en het spiegelbeeld ervan. Een trapkast is een kast onder een trap, meestal een kast voor stofzuiger en allerlei andere huishoudelijke spullen. Een trapleuning is een hulpstuk bij een trap waar de hand op rust om gemakkelijk de trap te belopen. Een traploper (loper) is een lang smal kleed op een trap.

Een trapneus is de oppervlakte vooraan de trede van een trap die in bovenaanzicht overlapt. Een trappenhuis is een ruimte (met een trap) die geheel afgescheiden is van de andere vertrekken. Een traproede (roede) is stang die de traploper vasthoudt. Een knoloog is een schroef met een ring waardoor de traproede kan.

onderdelen van een trap; klik voor groter ( buildwise ): Hoeveel M2 Is Een Trap
1 trede 11 balusters
2 stootbord 12 trappaal
3 neuslat 13 hoofdtrappaal
4 wangen 14 kuipstukken
5 nesten 15 (uit)leiwang
6 tredevlak 16 bordes
7 (trede) neus 17 traparm
8 bloktrede 18 welstuk
9 leuning 19 stoottrede
10 handgreep

/td> Hoeveel M2 Is Een Trap

1 traphoogte = verdiepingshoogte 3 insprong
2 sprong = traplengte 4 vrije hoogte

/td> traphellingen ; klik voor groter (helling van 45 graden redelijk, 53 graden te steil, 30 graden te lui, boek houtconstructies, zwiers, 1920): de bloktrede is de eerste trede van een trap, die vaak groter is dan de andere treden; een bloktrede als bijzondere trede is optioneel en meestal alleen van esthetische aard, soms aan de zijkant fraai afgerond:

Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van «de trap» uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.33/2.34 ( nieuwbouw ):

afmetingen woon- functie andere functies *)
minimum breedte van de trap 0,8 0,8
minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 2,1
maximum hoogte van de trap (vloer-tot-vloer of vloer-tot-bordes) (artikel 2.33; geldt niet voor de gebruiksfuncties industriefunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde) 4 4
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 0,185
maximum hoogte van een optrede 0,188 **) 0,21
minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 0,05
minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 0,23
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 0,3
hoogte van de trapleuning (min-max) ***) 0,8-1,0 0,8-1,0
minimum vrije vloeroppervlakte trap bordes (of vloer bovenaan trap) (artikel 2.34) 0,8 x 0,8 0,8 x 0,8
een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan x meter 4 4

) incl. trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt **) deze waarde was in het Bouwbesluit 2003: 0,185 m ***) bovenkant van de leuning, gemeten loodrecht boven de voorkant van een tredevlak van de trap Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van «de trap» uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.39 ( bestaande bouw ):

afmetingen in m woon- functie
minimum breedte van de trap 0,7
minimum vrije hoogte boven de trap 1,9
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,13
maximum hoogte van een optrede 0,22
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,2

Voor de gebruiksfuncties woonfunctie en bijeenkomstfunctie geldt tevens volgens het Bouwbesluit 2012: «Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m, is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.

Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.» Het «kraken» van de traptreden kan mogelijk worden opgelost door het zogenoemde: – stootborden aan de treden vastschroeven, eventueel met spanschroeven («opspannen» van de trap) – verticaal balkje klemmend onder de krakende trede plaatsen, aan achterzijde van het stootbord – horizontale lat klemmend tegen achterzijde stootbord (kraaklatten) – laatste redmiddel: wiggen tussen stootbord en trede (en afwerken afwerken als het kraken verholpen is).

Documentatie – Voorbeelden van trappen – Voorbeelden van trappen bij Doelbeelden (klik links op trappen) – Trapkenmerken Fabrikanten en leveranciers van trappen – Allstairs, Ede (Gelderland) – Eestairs, Barneveld (Gelderland) – Genico, Ruiselede (Belgi) – HR Trappen, Waalwijk (Noord-Brabant) – Janssen van den Berg, Rijssen (Overijssel) – Kristof Knokkaert, Popperinge (Belgi) – De Kruijf Trappen, Waddinxveen (Zuid-Holland) – Level Trappen, Purmerend (Noord-Holland), Hoogeveen (Drenthe) – Trappenhuis, Suameer (Friesland) – De Vries, Heerenveen (Friesland) – Willems, Eijsden (Zuid-Limburg) En voor «traprenovatie» bijvoorbeeld Upstairs,

De term trap is al bekend in de Middeleeuwen; men gebruikte het woord trap voor een «ladder» of een «vaste constructie met treden». Het Middelnederlands (1200-1500) kende de term ook als «graad». Vanaf de zeventiende eeuw werd dit woord overgenomen door diverse talen, vooral dankzij de Nederlandse scheepsbouw die in deze periode alom werd gekopieerd (in de betekenis «scheepsladder»).

Bron Etymologiebank, Zie bijvoorbeeld ook trapterminologie, bloktrede, binnenboom, doorschietende trede, draaitrap, Engelse trap, klimlijn, looplijn, luie trap, molenaarstrap, muizentrapje, open trap, opstand, optrede, raveling, scheluwe trap, slingertrap, spiltrap, spilsteektrap, steektrap, stijgingshoek, stootbord, symbolen trap, trapboom, trapleuning, trapneus, val, verdrijven, voorhout, wellat, welstuk, wenteltrap (draaitrap), zipzap-trap, Eng. stairs, flight of stairs, staircase, stair; steile trap is steep stair

Wat is een comfortabele trap?

De berekening van de trapformule – De trapformule is een richtlijn of vuistregel om te controleren of de juiste maten zijn gebruikt. Hierbij geldt: 2 optreden + 1 aantrede = 570 – 630 millimeter. Wanneer je tussen deze 570 en 630 millimeter zit heb je een trap waar je comfortabel op kunt lopen.

Hoe bereken je de val van een trap?

Geplaatst op 14-2-2020 door [email protected] Op onze website vind je bij de trappen vrijwel altijd een technische tekening met de belangrijkste maten voor het bepalen of de trap bij jouw situatie past. Stel dat je een minder hoge trap zou willen dan wij aanbieden.

  1. Dat kan, want aan de hand van de montage handleiding kun je de trap zelf in de hoogte op maat maken.
  2. Echter met het veranderen van de hoogte zal ook de uitval veranderen.
  3. Een trap die op het eerste gezicht niet lijkt te passen kan dus misschien wel passend zijn als je de juiste hoogte en uitval weet.
  4. Daar is een berekening voor! U deelt de uitval van de trap door de hoogte van de trap.

Hier komt een verhoudingsgetal uit. Als je dan de voor jou gewenste hoogte vermenigvuldigt met het verhoudingsgetal dan komt daar je nieuwe uitval uit. Uitval van de trap = verhoudingsgetal Hoogte van de trap Gewenste hoogte x verhoudingsgetal = nieuwe uitval We hebben voor onze rechte trappen het verhoudingsgetal al voor je berekend.

rechte trappen
hellingshoek 45,89 51,34 60 63,9
verhoudingsgetal (L/H) 0,952 0,76 0,57 0,527

Hoeveel 4m is een trap?

Hoeveel m2 is een trap? – Het verschilt per woning wat de exacte afmetingen van een trap zijn. Toch zien we in de praktijk dat in veel woningen de trappen ongeveer dezelfde afmetingen hebben. Een normale trap bezit dertien treden. Hierbij gaan we uit van een standaard dichte trap.

Hoeveel m2 is een trap? In dat geval is het aantal vierkante meter van een trap ongeveer 6 vierkante meter. Het kan ook zijn dat je trapoppervlakte afwijkt van de standaard. Gelukkig is het mogelijk om zelf de oppervlakte van de trap in vierkante meter te berekenen. Tel eerst het aantal traptreden. Hierna kijk je naar de optreden en aantreden van je trap.

Een optrede, ook wel stootbord genoemd, is verticaal terwijl een aantrede horizontaal is (het gedeelte waar je op staat). De maximale grootte van een optrede in een nieuwbouwwoning is 180 mm, terwijl aantreden 220 mm of groter zijn. Je kunt het natuurlijk ook even zelf nameten.

Wat kost een trap bekleden bij Kwantum?

Traprenovatie voor de laagste prijs – Een gemiddelde trap met 14 treden renoveer je al vanaf ongeveer €660.-.* Dit uitgebreide pakket bestaat uit,,, lijm en, Daarnaast is onze traprenovatie-oplossing gemaakt van een duurzaam product dat geschikt is voor actief gebruik en tegen een stootje kan.

Het is daarmee slijtagevast en goed bestand tegen vlekken. Zo blijft je trap langer mooi en hoef je minder snel te investeren in nieuwe trapbekleding. * De prijs voor traprenovatie is afhankelijk van het aantal traptredes, het type trap, de breedte van traptredes en kan, indien jouw trap bredere traptredes heeft dan gemiddeld, afwijken van deze schatting.

: Jouw trap (zelf) renoveren met laminaat? Het kan!

Hoe lang duurt het om een trap te schilderen?

Trap verven: de prijs – Voor het schilderen van een trap moet je ongeveer een bedrag rekenen van € 50 tot € 250 dit is natuurlijk afhankelijk van de grote van je trap maar ook van de producten die je gaat gebruiken.

– Grondverf € 10 tot € 30 – Aflak € 25 tot € 45 – Materialen € 20 tot € 30

Uiteindelijk is het schilderen van een trap 1 tot 2 dagen werk. Het is afhankelijk of de trap in de grondverf moet worden gezet en of er geschuurd moet worden. Het kost behoorlijk veel tijd als de trap helemaal geschuurd moet worden. Moet de trap alleen een nieuwe aflak hebben? Dan kun je dit binnen een dag doen.

Wat is beter trap op of trap af?

Trap op meest effectief – Wil je jouw lichaam zo goed mogelijk aan het werk zetten tussen je werkzaamheden door op kantoor? Neem dan af en toe de trap naar boven! Het blijkt dat langzaam de trap oplopen twee keer zoveel energie kost als wandelen op normaal tempo: door de trap te nemen verbrandt je dubbel zoveel calorieën.

Wat kost het om een trap te laten maken?

Veelgestelde vragen – Wat kost een nieuwe trap laten plaatsen? Een trap laten plaatsen kost gemiddeld tussen de € 1.500 en € 5.000, inclusief montage en btw. Deze prijs is afhankelijk van het soort trap, het aantal traptreden en het materiaal. Wil je de exacte prijs van jouw project weten? Vraag dan gratis en vrijblijvend trap offertes aan op Homedeal,

Wat kost een nieuwe houten trap? De houten trap kosten zijn afhankelijk van het soort materiaal. De prijzen van een eikenhouten trap starten vanaf € 155 per traptrede bij een open trap en € 185 per traptrede bij een dichte trap. Wat kost een nieuwe draaitrap? Een draaitrap laten plaatsen kan vanaf € 2.000, inclusief montage en btw.

De totale prijs is afhankelijk van het materiaal, het soort trap en het aantal treden.

Waar controleer je een trap op?

Belangrijke aandachtspunten en veiligheidseisen – De belangrijkste punten op een rij:

Gebruik uitsluitend een ladder of trap indien er geen veiliger middel (zoals een steiger of hoogwerker) beschikbaar of mogelijk is Gebruik altijd een goedgekeurde ladder of trap (controleer of er een goedkeursticker aanwezig is) Voer voorafgaand aan het werk altijd een visuele inspectie uit (controleer op eventuele beschadigingen, vervormingen, breuken, deuken, ontbrekende delen zoals schroefjes of laddervoeten, etc.) Stel een ladder onder de juiste hoek op; een hoek van 75 graden (zet de laddervoeten tegen de punt van je schoenen aan en strek je armen met de ladder in je handen. Controleer hierbij ook of de sporten horizontaal staan) Plaats een ladder of trap altijd op een stabiele, vlakke en draagkrachtige ondergrond Plaats een ladder of trap nooit voor ramen, deuren en nooduitgangen / nooddeuren Borg de ladder tegen omvallen en verschuiven (gebruik bijvoorbeeld een laddermat) Beklim een ladder of trap altijd met je gezicht er naartoe, dit geldt natuurlijk ook tijdens het afdalen Zorg ervoor dat je altijd minimaal drie steunpunten hebt; twee voeten en één hand, of één voet en twee handen (je kunt dus praktisch gezien geen middelen of materialen in de hand meenemen! Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een tas) Ga nooit op de bovenste sporten / treden staan Voer uitsluitend lichte en kortstondige werkzaamheden uit Reik nooit verder dan één armlengte Werk rustig en in een normaal tempo Borg materialen, zodat deze niet naar beneden kunnen vallen (touw of lanyards) Neem de tijd en moeite om een ladder of trap met de handen te verplaatsen en niet met de voeten wanneer je erop staat!

Valgevaar is een veelvoorkomende oorzaak van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden getroffen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen! Meer weten? Neem contact met ons op en we helpen u bij praktische problemen!

Hoe groot moet een trapgat minimaal zijn?

Meten van een trapgat – In onze configurator wordt er bij stap 3 gevraagd om de verschillende maten van de trap door te geven. De maten van het trapgat horen altijd iets groter te zijn dan de trap zelf. Dit is ook afhankelijk van het soort trap je gaat plaatsen.

Voor één persoon hoort de breedte van een trap minimaal 600 mm te zijn, voor twee personen is dit 800 mm. Maar de meest aangename maat om een trap omhoog te lopen is 900mm. Houdt bij het invoeren ook altijd rekening met 20 mm stelruimte. Trappenmaat heeft voor verschillende soorten trappen een inmeetinstructie klaar staan, lees die vooral even door voordat je aan de slag gaat met het inmeten van de trap.

Lees meer over de doorloophoogte van een trap op deze pagina,

Hoe breed is een normale traptrede?

Ga naar inhoud Wat zijn de ideale afmetingen voor een trap?

Breedte – Er is geen beperking met hoe smal of breed u kunt gaan met een trap, we maken een trap standaard rond de 80 – 90cm. Zolder en keldertrappen hoeven slechts een 70cm breed te zijn. Doorloophoogte – Normaal hanteren we minimum 200cm als doorloophoogte. Vaak is dit niet mogelijk bij oudere gebouwen, het uiterste minimum voor een doorloophoogte bedraagt 180cm. Als we nog lager gaan is de kans groot dat met het hoofd stoot. Hoeken – Als het gaat om hoeken heeft u een aantal opties. De eenvoudigste optie is een 90º hoek. Afwijkende hoeken gaan natuurlijk ook maar dan komt er door het vele aanpaswerk wel een meerprijs bij. Aantrede – De ideale aantrede zit tussen 22 – 24,5cm Optrede – De ideale optrede zit tussen 18 – 18,8cm Oudere woningen – Bij oudere woningen is het moeilijk om aan al deze vereisten te voldoen aangezien men vroeger veel steilere trappen maakte. We proberen alsnog een zo goed mogelijke trap te ontwerpen zodat veiligheid garant staat.

admin 2018-08-10T14:12:05+01:00

Wat kost traprenovatie 13 treden?

Trapbekleding prijs per trede – Aan elke soort trapbekleding hangt weer een ander prijskaartje vast en het prijsverschil tussen het duurste en het goedkoopste materiaal is soms honderden euro’s. We geven je een idee: Soort traprenovatie of toegepast materiaal

Gemiddelde prijs per trede inclusief montage Prijs
Schilderen € 30
Tapijt € 40
Laminaat € 80
Vinyl of pvc € 95
Linoleum € 100
Eikenhout € 120

De meeste woningen hebben een trap met een (kwart) draai en gemiddeld 13 traptreden. De gemiddelde kosten voor een traprenovatie bedragen hiervoor € 2.000,-. Heeft de woning een eenvoudige en rechte trap, dan liggen de gemiddelde kosten met € 1.250,- alweer een stuk lager.

  1. Omdat laminaat een sterk materiaal is, het een onderhoudsvrij materiaal is en de trap er voor relatief weinig geld weer als nieuw eruit ziet, wordt er vaak voor dit materiaal gekozen.
  2. Hetzelfde geldt voor vinyl of pvc, dat qua prijsklasse net iets boven die van laminaat ligt.
  3. PVC is ook nog eens geluiddempend (ideaal wanneer je kinderen de trap steeds op en af stormen).

Met eikenhout krijgt je trap een luxe maar toch natuurlijke uitstraling. Het is de mooiste maar tevens de duurste optie.

Wat kost een trap met 13 treden?

Wat kost een traprenovatie? – De meeste huiseigenaren hebben een gedraaide trap met 12-13 treden en betalen voor een professionele traprenovatie tussen de € 1.750 en € 2.250, Het renoveren van een eenvoudige rechte trap kost gemiddeld € 1.500, Bij een traprenovatie met meer uitbreidingen en werkzaamheden liggen de kosten hoger en betaal je tussen de € 2.700 tot € 3.200,

Eenvoudige traprenovatie € 1.250 tot € 1.450
Standaard traprenovatie € 1.450 tot € 2.250
Luxe traprenovatie € 2.250 tot € 3.500

Hoeveel ruimte voor een trap?

2 – Houd er rekening mee dat je op de trap kan komen! – Het klinkt misschien heel logisch. Maar toch zie ik dit zo vaak mis gaan! Veel (ver)bouwers realiseren zich niet dat een trap veel ruimte in beslag neemt. Maar niet alleen de trap zelf slokt veel oppervlak van je woning op. Hoeveel M2 Is Een Trap

Hoeveel meter vloerbedekking voor trap 13 treden?

Hoeveel tapijt heb ik nodig voor een trap? Om gemakkelijk en snel te berekenen hoeveel tapijt je nodig hebt voor het stofferen van een trap kun je een gemakkelijk rekensommetje toepassen. Meet de diepte van de trede, tel daar de breedte van de trapneus bij op en de hoogte van het stootbord.

Tel bij het aantal centimeters wat hier uitkomt nog 5 extra centimeters per traptrede. Reken dit zo per trede uit en tel bij het totaal aantal centimeters of meters dat hier uitkomt nog een halve meter op. Zo veel tapijt heb je nodig voor de trap. Indien er ook ondertapijt op de trap wordt geplaatst dien je er rekening mee te houden dat op de stootborden geen ondertapijt wordt geplaatst.

Dit kun je dus van de rekensom afhalen. Met de exacte berekening helpen wij graag in de winkel. : Hoeveel tapijt heb ik nodig voor een trap?

Wat kost een trap met 13 treden?

Wat kost een traprenovatie? – De meeste huiseigenaren hebben een gedraaide trap met 12-13 treden en betalen voor een professionele traprenovatie tussen de € 1.750 en € 2.250, Het renoveren van een eenvoudige rechte trap kost gemiddeld € 1.500, Bij een traprenovatie met meer uitbreidingen en werkzaamheden liggen de kosten hoger en betaal je tussen de € 2.700 tot € 3.200,

Eenvoudige traprenovatie € 1.250 tot € 1.450
Standaard traprenovatie € 1.450 tot € 2.250
Luxe traprenovatie € 2.250 tot € 3.500

Hoe hoog is een trap met 13 treden?

Verrijdbare bordestrap 13 treden 60° Werkhoogte 5,25 m. Totale hoogte trap 4,35 m. Bordeshoogte 3,25 m.