Hoeveel Kost Het Om Je Naam Te Veranderen?

Hoeveel Kost Het Om Je Naam Te Veranderen
U mag alleen een verzoek tot achternaamswijziging van een kind indienen als u het ouderlijk gezag over dat kind heeft (u de wettelijke vertegenwoordiger bent). Als beide ouders ouderlijk gezag hebben, moeten zij allebei het verzoek tot naamswijziging ondertekenen.

Wil één van de ouders niet dat de achternaam gewijzigd wordt? Dan kan de rechter vervangende toestemming voor het indienen van het verzoek verlenen. Als u vervangende toestemming krijgt, kunt u alsnog een verzoek indienen zonder medewerking van de andere ouder. Er wordt wel altijd naar de mening van de andere ouder gevraagd.

Vervangende toestemming betekent niet dat er al daadwerkelijk akkoord wordt gegeven op het verzoek tot naamswijziging. Het betreft puur het indienen van het verzoek. Nadat vervangende toestemming is gegeven, wordt het verzoek tot naamswijziging inhoudelijk beoordeeld.

 • Daarbij geldt dat ook de ouder die geen gezag heeft, zijn mening over het verzoek mag geven.
 • Een uitzondering hierop vormt het verzoek tot naamswijziging voor een kind van 12 jaar of ouder.
 • Dan is de wil van het kind doorslaggevend.
 • Is één van de ouders het niet met de naamswijziging eens, dan is toewijzing van het verzoek in sommige situaties toch mogelijk.

Dit is het geval wanneer deze ouder, van wie het kind de naam draagt:

strafrechtelijk is veroordeeld voor het plegen van een misdrijf tegen het kind; niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband heeft samengeleefd.

Er zijn verschillende tarieven voor naamswijziging, afhankelijk van uw specifieke verzoek.

Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen: €1.670,-.

De bedragen zijn vrijgesteld van btw. Controleer voordat u een aanvraag indient eerst goed of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en welke stukken u moet indienen. In tabel 1 van de onderstaande brochure staat welke stukken u verplicht moet meesturen met uw aanvraag.

Indien blijkt dat u niet alle vereiste stukken met uw aanvraag heeft meegestuurd ontvangt u bericht over welke stukken u nog moet aanleveren om uw aanvraag compleet te maken. Daarnaast ontvangt u bericht over hoe u moet betalen. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u deze compleet heeft gemaakt en u betaald heeft binnen de daarvoor gestelde termijn.

Let op! Betaal het tarief pas nadat u alle stukken die nodig zijn om uw aanvraag compleet te maken kunt aanleveren. Zonder de stukken wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Als u het tarief dan reeds betaald heeft, krijgt u dit niet terug. Belangrijk om te weten:

Het is niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Als uw aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, ontvangt u het betaalde tarief niet terug. Als u na betaling van het tarief uw aanvraag intrekt, wordt het tarief niet terugbetaald.

Hoeveel kost t om je voornaam te veranderen?

De overheid rekent griffierecht van €314,- (2022) bij een voornaamsverandering. Dit om te voorkomen dat de overheid en gemeentes continu bezig zijn voornaamswijzigingen door te voeren in de verschillende registers. Dit bedrag is bij de meeste aanbieders inbegrepen in de prijs.

Kan je zomaar je naam veranderen?

Voornaam veranderen – Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan moet u hiervoor bij de rechtbank een verzoekschrift indienen voor het wijzigen van uw voornaam, U heeft dan een advocaat nodig. Gaat het om een aanpassing van de voornaam van een minderjarige? Dan moet een van de ouders of de voogd het verzoek indienen.

Is je naam veranderen duur?

Het wijzigen van de voornaam duurt ongeveer tussen de twee en zes maanden en is afhankelijk van de rechtbank waar uw verzoek tot naamswijziging wordt ingediend.

Hoe verander je naam in Nederland?

Wijziging voornaam aanvragen – Wilt u uw voornaam aanpassen? Roep dan de hulp van een advocaat in. Uw advocaat vraagt de voornaamswijziging dan aan bij de rechtbank, U moet daarbij wel de reden opgeven voor de naamswijziging.

Is je naam veranderen gratis?

Er zijn verschillende tarieven voor naamswijziging, afhankelijk van uw specifieke verzoek.

Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen: €1.670,-.

De bedragen zijn vrijgesteld van btw. Controleer voordat u een aanvraag indient eerst goed of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en welke stukken u moet indienen. In tabel 1 van de onderstaande brochure staat welke stukken u verplicht moet meesturen met uw aanvraag.

Indien blijkt dat u niet alle vereiste stukken met uw aanvraag heeft meegestuurd ontvangt u bericht over welke stukken u nog moet aanleveren om uw aanvraag compleet te maken. Daarnaast ontvangt u bericht over hoe u moet betalen. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u deze compleet heeft gemaakt en u betaald heeft binnen de daarvoor gestelde termijn.

Let op! Betaal het tarief pas nadat u alle stukken die nodig zijn om uw aanvraag compleet te maken kunt aanleveren. Zonder de stukken wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Als u het tarief dan reeds betaald heeft, krijgt u dit niet terug. Belangrijk om te weten:

Het is niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Als uw aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, ontvangt u het betaalde tarief niet terug. Als u na betaling van het tarief uw aanvraag intrekt, wordt het tarief niet terugbetaald.

Hoe oud moet je zijn om je naam te veranderen?

3. Welke leeftijd moet ik hebben om een voornaam te wijzigen? – Een voornaamswijziging kan worden verzocht indien iemand de leeftijd van 18 jaar heeft. Een voornaamswijziging is voor minderjarigen ook mogelijk, met toestemming van de ouder(s) die belast zijn met het ouderlijk gezag.

Waarom je naam veranderen?

Ik wil een andere voornaam 12 februari 2020 19:33 Aangepast 14 februari 2020 12:07 Vandaag is het Get a Different Name Day. Maar waarom zou je je naam – die je al je hele leven hebt – veranderen? En: maakt een andere naam van jou ook een ander persoon? «Ik moest in Nederland opnieuw beginnen, en voor mijn gevoel hoorde daar ook een nieuwe naam bij.» Marja moet een jaar of vier, vijf zijn geweest, toen iemand een keer tegen haar vader zei: ‘Nou, die dochter van jou, dat is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken’. Hoeveel Kost Het Om Je Naam Te Veranderen Lees ook: De populairste kindernamen: hoe vaak wordt jouw naam gegeven? En dat was het moment dat Marja’s vader haar Katja ging noemen, in plaats van Marja. Niet snel daarna volgden familieleden, vrienden, kennissen, klasgenootjes, de juf. «Het is heel gek hoe dat zo is gegaan», zegt Katja (Marja dus, ooit, in een ver verleden) nu.

 1. Iedereen ging er in mee – op mijn opa na, die bleef mij tot zijn dood Marja noemen.
 2. Verder vond iedereen het heel logisch en ikzelf eigenlijk ook.
 3. Als klein meisje voelde ik gewoon al heel sterk: ja, dat klinkt veel beter.
 4. En nu ik 56 ben, denk ik al helemáál: ik ben écht geen Marja, maar een echte Katja.

Marja past helemaal niet bij mijn pittige karakter. Marja heeft meer iets rustigs. Ik ben niet rustig, dus ik ben geen Marja.» «Een naam zegt niet per se, in eerste instantie, iets over jouzelf of je karakter», zegt Gerrit Bloothooft, taalkundige en naam-expert aan de Universiteit Utrecht.

See also:  F1 Tv Pro Hoeveel Schermen?

Natuurlijk: een naam kan iets ruigs hebben, of juist iets ingetogens, net als je persoonlijkheid. Maar dat is maar net een gevoel dat je bij die naam hebt. Maar een naam zegt nog het meest iets over je ouders, want die hebben de naam gekozen.» En die ouders komen weer uit een sociaal netwerk, een bepaalde omgeving en cultuur.

Het is dan ook wetenschappelijk aan te tonen dat bepaalde namen bij bepaalde soorten lagen van de bevolking horen. Zo blijkt uit onderzoek dat lager opgeleide ouders vaker kiezen voor Engelse namen dan hoger opgeleide: die gaan eerder voor traditionele, Hollandse namen (denk aan Gijs, Anna en in adellijke, elitaire kringen: Roderick, Jan-Willem). Hoeveel Kost Het Om Je Naam Te Veranderen Lees ook: Voornamen in Nederland: Rolls Royce mag niet, Befke wel Ook Emma van Nifterick, naamkundige en beheerder van de site Voornamelijk.nl, stelt dat de meeste ouders graag vasthouden aan de culturele normen en waarden binnen hun familie en vriendenkring.

Hoogopgeleide ouders in de Randstad kiezen voor klassiekers of juist ouderwetse namen, zoals Josephine en Benjamin», zegt zij. «Kinderen in vinexwijken krijgen korte, makkelijk uit te spreken namen die op dat moment in de mode zijn, zoals Finn en Tess. En op de Bible Belt vind je nog altijd op elke school kinderen die Klaas of Aaltje heten.’ En daarmee kán de sociale status van iemand afhankelijk worden van de naam.

En dat kan ver doorgaan: je naam kan invloed hebben op je opleidingskansen en je kansen op de arbeidsmarkt. Van Nifterick: «Een Samantha of Wesley, namen die toch wel worden geassocieerd met een lagere sociaaleconomische status, zal misschien harder moeten werken om serieus te worden genomen dan een Eline of een Matthijs met dezelfde capaciteiten.» In die zin hangt je naam dus wél voor een deel samen met hoe je bent.

Of eerder: hoe je beoordeeld wordt. ‘Als je met je ouders in onmin bent, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken: weg met die naam. Schone lei.’ Een naam is bovendien belangrijk voor een mens, een persoonlijkheid – hoe die naam ook klinkt en wat je er ook van vindt. «Je naam is een groot en belangrijk onderdeel van je identiteit», stelt Bloothooft.

«Ga maar bij jezelf na: je vindt het niet fijn als iemand je naam verkeerd spelt, of verkeerd uitspreekt. Als jij mijn naam in dit verhaal verkeerd spelt, dan zeg ik dat wel tegen je. Het moet allemaal gewoon goed gebeuren, want jij bént je naam. Je naam en wie je bent, dat is redelijk onverbrekelijk.» Tenzij je écht van de naam af wil, dus.

Jaarlijks veranderen ongeveer zeshonderd mensen hun naam, om uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat je je naam niet bij jezelf vindt passen – zoals in het geval van Marja. Maar veel vaker doen mensen het ‘serieuzere redenen’, omdat er bijvoorbeeld vervelende herinneringen aan kleven, weet Bloothooft.

«Je ouders geven je die naam, dus als je met je familie in onmin bent, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken: weg ermee. Schone lei.» Nooit meer Bernadette of Jozef Van Nifterick: «Omdat je die officieel moet laten wijzigen, moet je daar goed over nadenken.

Ik heb veel gehoord over volwassenen die gebroken hebben met hun ouders en met hun nieuwe naam nu écht verlost zijn van hun kindertijd, transgenders die nu eindelijk ook in hun naam man of vrouw zijn, ex-gelovigen die niet iedere keer ‘Bernadette’ of ‘Jozef’ hoeven in te tikken bij het boeken van een ticket.

Voor veel mensen voelt het als een tweede kans en het begin van een nieuw leven.» Dat merkte Natascha – die nu Janina heet. Vorig jaar vertelde ze haar verhaal aan RTL Nieuws. «Ik heb een heel nare jeugd gehad, veel te veel meegemaakt. Ik ben in verschillende gezinnen opgevoed en deels in internaten opgegroeid.» De naam ‘Natascha’ was voor haar onlosmakelijk verbonden met die ellende.

 • En daarom stapte ze naar een advocaat, die haar kon helpen met het hele proces in gang zetten.
 • Want zoiets moet gebeuren bij de rechter – althans, als je je naam officieel wil veranderen.
 • Toen werd het spannend.
 • Eerst moest ik bewijzen dat ik echt een zware periode had gehad.
 • Dat mijn naam veranderen mij zou helpen.

Daarna ging het verzoek naar de rechter.» Bloothooft benadrukt wel dat het, ondanks dat er een rechter bij komt kijken, voor mensen zélf makkelijker is hun naam te veranderen, dan voor de omgeving. Zelf merkte hij dat ook, toen een goede vriendin van hem haar naam veranderde. Lees ook: Een aparte voornaam geven aan je kind: hoe ver mag je gaan? Dat herkent Sipon, die eerst Ezat heette.4,5 jaar geleden vluchtte de Koerd uit Syrië. «Ik moest in Nederland opnieuw beginnen, en voor mijn gevoel hoorde daar ook een nieuwe naam bij.» Sipon is een grote, mooie berg in Koerdisch Turkije.

 • Hij heeft dus een mooie betekenis, en ik vind hem gewoon mooi klinken.» Maar zijn omgeving noemt hem vaak nog per ongeluk Ezat.
 • Of ze vragen hem: is dat nou nodig, zo’n nieuwe naam? Bovendien is het ook nogal onpraktisch: Sipon studeert nog en op al zijn documenten staat nog gewoon ‘Ezat’.
 • Dat houd ik nog maar even zo.

Zodra ik klaar ben met mijn studie, verander ik hem overal. En misschien ook wel officieel.» Daarmee zal Sipon een familietraditie verbreken: hij is naar zijn opa vernoemd, en in zijn cultuur wordt verwacht dat hij zijn zoon óf naar zijn eigen vader vernoemd, of naar zijn opa.

«Dan heb je dus eigenlijk alleen maar keuze uit twee namen.» ‘Je wéét het gewoon niet zeker, maar ik denk echt dat ik verlegener was geweest als ik nu nog Marja had geheten’ Maar in hoeverre verandert je persoonlijkheid als je naam verandert? Sipon zegt dat hij zich vrolijker voelt met zijn nieuwe naam, maar niet per se een ander mens.

Ook Bloothooft betwijfelt of er een groot verschil is. «Kijk, je omgeving, jeugd, de cultuur waarin je bent opgegroeid: die veranderen allemaal niet als jij je naam verandert. Ik denk dat het vooral te maken heeft met een eigen gevoel. Doordat je naam niet alleen samenhangt met je ouders, maar ook met je omgeving, kan het voor mensen echt als een bevrijding voelen.

 • Ik neem aan dat mensen na hun naamsverandering lekkerder in hun vel zitten.
 • En ik kan me ook écht voorstellen dat dat zo werkt.
 • Dat je blijer wordt van je nieuwe naam.» Hoe serieuzer, hoe groter de opluchting Bloothooft denkt dat hoe serieuzer het motief voor een naamsverandering, hoe groter die opluchting daarna moet zijn.

«Ik kan me voorstellen dat als je je naam ‘gewoon’ laat veranderen omdat hij niet bij je karakter past, of omdat je hem niet mooi vindt, je veel minder noodzaak voelt om je naam ook echt officieel te laten veranderen.» Zo merkte Janina, nadat de rechter haar verzoek heeft ingewilligd, dat ze zich veel beter voelde.

«Ik zie Natascha en Janina echt als twee verschillende mensen», blikte ze terug. «Dit is een stukje therapie geweest voor mij.» Ook Katja voelt zich beter bij haar eigen naam, hoewel zij in haar paspoort nog wel haar oude naam heeft staan. «Ik heb geen vervelende herinneringen aan Marja, maar ik voel me niet aangesproken als mensen me Marja noemen», zegt ze.

«Je wéét het gewoon niet zeker, maar ik denk echt dat ik verlegener was geweest als ik Marja had geheten. En ik denk ook ergens: als mijn vader toen niet had besloten om mijn naam te veranderen, dan had ik het later alsnog zelf gedaan. Mijn naam sterkt mijn karakter.» Roepnaam versus echte naam? Vijftig jaar geleden was het doodnormaal om met een andere naam te worden aangesproken dan de naam die in je paspoort stond.

 • Dat komt doordat mensen in Nederland heel vaak werden vernoemd naar hun (over)grootouders en die naam in de praktijk vaak verkort werd (Cornelis werd Cor of Kees) terwijl soms ook al op het geboortekaartje een andere roepnaam werd gekozen ‘en we noemen hem Richard’.
 • Maar nu gebeurt dat steeds minder», weet naamkundige Bloothooft.
See also:  Hoeveel Procent Is Loonheffing?

«Voor de jongere generaties is de roepnaam vaak hetzelfde als de voornaam in het paspoort, want naamgeving is nu echt een vrije keuze van de ouders en er is geen reden om dan weer een andere roepnaam te kiezen.» Je naam veranderen: de kosten Om je naam te wijzigen moet je de advocaat, de griffiekosten en het aanpassen van je naam op je rijbewijs, paspoort of andere documenten betalen.

Hoe vaak mag je je voornaam veranderen?

Maximaal drie maanden – Wie zijn voornaam wil laten veranderen, kan hiervoor sinds 1 augustus 2018 terecht bij de burgerlijke stand in de gemeente of stad waar je ook gedomicilieerd bent. Maar daar hangt wel een voorwaarde aan vast. «De nieuwe voornaam mag niet tot verwarring leiden en mag u als persoon zelf of anderen niet schaden», legt Sharon Beavis, hoofd van federale overheidsdienst Justitie uit.

De hele procedure duurt normaal maximaal drie maanden. «Het traject bij mijn gemeente ging supervlot. Na enkele weken was dat al in orde. Alles wat verbonden is aan je rijksregisternummer wordt ook automatisch aangepast. Af en toe kom ik nog een account of een kaart tegen met mijn oude naam, maar dat is dan vlug aangepast», besluit Marie.

Ook al ben ik 65 jaar, ik wilde toch nog een naam kiezen, waar ik me goed bij voel» – Marie Aerts Omdat de hele procedure voor de wijziging van je voornaam bij de lokale besturen ligt, worden daar ook de tarieven bepaald. De prijs kan dus wel gaan variëren.

Hoe krijg je een tweede naam?

Verzoek voornaamswijziging – De rechter kan op verzoek een wijziging van de voornaam/voornamen van u of uw kind gelasten. Om een wijziging te vragen, moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechter zal toetsen of er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang voor de gevraagde naamswijziging.

religie; psychisch lijden onder een voornaam (bijvoorbeeld omdat u/uw kind gepest wordt); de betekenis van een Nederlandse voornaam in het buitenland of van een buitenlandse voornaam in Nederland; geslachtswijziging; adoptie.

Voornamen zijn een middel van persoonlijke en emotionele identificatie en hebben daarmee betrekking op een ieders privéleven en familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Kan je je tweede naam weghalen?

Doopnamen toevoegen of verwijderen: zo werkt het – Advocatenkantoor Appelman Doopnamen toevoegen of verwijderen kan via de rechtbank. Formeel heet dit een verzoek tot voornaamswijziging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreert onze advocaat wat de voorwaarden zijn, hoe een dergelijke procedure in zijn werk gaat en aan welke criteria de rechter toetst.

Kan ik mijn naam veranderen op paspoort?

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs vernieuwen U hebt een nieuw identiteitsbewijs nodig als uw voornaam of achternaam is gewijzigd. Dit kunt u aanvragen vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de naamswijziging zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig.

Kan je je achternaam veranderen naar die van je moeder?

Naamskeuze van de ouders herzien (B3) – Sinds 1998 kunnen ouders hun kind de achternaam van de vader óf moeder geven. Deze keuze is mogelijk bij de geboorte, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als meerderjarige kunt u de naamskeuze herzien en alsnog kiezen voor de naam van de andere ouder. De voorwaarden zijn:

Er is door uw ouders na 1998 naamskeuze gedaan. U bent 18, 19 of 20 jaar op het moment dat u de aanvraag indient. U kunt alleen voor de achternaam van uw andere ouder kiezen.

Hoeveel namen mag je hebben in Nederland?

Hoe­veel voor­na­men zal je kind heb­ben? – Sommige ouders kiezen ervoor een enkele voornaam te geven, terwijl anderen de neiging hebben een dubbele naam met koppelteken te geven of een tweede of derde naam, Er kunnen veel redenen zijn om een kind meer dan één voornaam te geven:

Jullie kunnen geen duidelijke lievelingsnaam kiezen omdat jullie verliefd zijn geworden op meerdere namen. Je kunt het niet eens worden over een voornaam met je partner. Jullie komen uit verschillende culturele achtergronden, die jullie beiden willen eren met een passende voornaam. Jij wilt je kind een zeer populaire en wijdverspreide voornaam geven. Met een ongewone naam als tweede naam moet jouw kind zich onderscheiden van zijn leeftijdsgenootjes.

Hoeveel voornamen mag je kind hebben? Kinderen hebben meestal één tot drie namen. Er is geen maximum aan kindernamen, maar de burgerlijke stand kan je namen afkeuren. Als jij je kind bijvoorbeeld 5 voornamen wilt geven, dien je daarvoor een goede reden te hebben.

Te veel voornamen kan soms problemen voor het kind veroorzaken – zelfs met alledaagse zaken zoals formulieren en de identiteitskaart. Tip: Denk eraan dat je kind zich later niet moet schamen voor zijn of haar naam. Sommige namen worden geassocieerd met bepaalde stereotypen: Helaas kan dit voor ongemakkelijke situaties zorgen of zelfs een negatieve invloed hebben op zijn of haar school- of beroepsleven.

Hoewel de samenleving steeds meer openstaat voor ongebruikelijke namen, moet je bij het kiezen van een naam toch rekening houden met dergelijke bedenkingen. _ Onthoud dat. Soms komt het voor dat de naamtradities van twee families niet overeenstemmen.

Wie beslist of je je voornaam mag veranderen?

Nieuwe procedure – Sinds 1 augustus 2018 is het de taak van de gemeentes om de volledige procedure uit te voeren waarmee je je voornaam kan veranderen. Als u uw voornaam wil veranderen, moet u alleen aankloppen bij de administratie van uw gemeente. Alle informatie, ook over de kostprijs van de procedure, krijgt u van uw gemeentediensten. Tot welke gemeente moet u zich richten?

See also:  Hoeveel Spots Per M2?

Als u in België gedomicilieerd bent: de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige). Als u niet meer in België bent gedomicilieerd: de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven. Als u nooit in België bent gedomicilieerd:,

Wat te doen na naamswijziging?

Bij de gemeente kunt u informeren aan welke instanties de wijziging automatisch wordt doorgegeven. U moet zelf zorgen voor de wijziging van onder meer uw paspoort, rijbewijs, bankrekening en uw verzekeringen. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort op het moment dat uw naam gewijzigd is niet meer geldig.

Hoe werkt naamswijziging?

Om uw achternaam te mogen wijzigen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen naamswijziging voor meerderjarigen en naamswijziging voor minderjarigen. Alleen als u meerderjarig bent, kunt u zelf om een naamswijziging verzoeken. Dat kan, als u:

Uw naam wilt wijzigen in de naam van uw ouder of verzorger. Een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken. De naamskeuze van uw ouders wilt herzien. Dezelfde naamswijziging als één van uw ouders wilt laten plaatsvinden. Uw oorspronkelijke achternaam terug wilt krijgen na een echtscheiding. Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze niet-Nederlands is. Uw achternaam wilt wijzigen omdat u een ongepaste of bespottelijke achternaam hebt. Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze zeer veel voorkomt. Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze onjuist gespeld is. Uw oorspronkelijke Friese achternaam terug wilt krijgen. Een achternaam van uw voorouders aan uw achternaam wilt toevoegen. Een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan uw achternaam wilt toevoegen. Psychische of lichamelijke klachten heeft door uw naam.

Uw naam kan alleen worden gewijzigd als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Kan je achternaam veranderen zonder toestemming vader?

Achternaam van mijn nieuwe partner – Wilt u de achternaam van uw kind veranderen in de naam van uw nieuwe partner? Dan moet u toestemming vragen aan Dienst Justis, Dit kan alleen als:

u het ouderlijk gezag heeft over uw kind uw kind jonger is dan 18 jaar uw kind Nederlander is, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is uw nieuwe partner lang genoeg zorgde voor uw kind uw nieuwe partner toestemming geeft en samen met u de aanvraag doet

Meestal gelden er nog meer voorwaarden:

U heeft toestemming van de andere ouder nodig als de andere ouder ook ouderlijk gezag heeft. U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven. De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt. Uw kind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.

Bent u geholpen met deze informatie? Terug Oeps, er is iets mis gegaan. Probeer het opnieuw.

Hoe vaak werd mijn naam gekozen?

Je naam zoeken – De eenvoudigste manier om te zien hoe vaak je naam voorkomt, is door je naam op te zoeken in de zoekbalk op de homepage, In sommige gevallen stuurt de zoekbalk je direct naar jouw naampagina. Maar als je bijvoorbeeld Bo heet, krijg je eerst nog allerlei namen te zien waar -bo- in voorkomt.

 • Een andere manier om namen te zoeken is door lekker door de lijsten te scrollen.
 • Begin bij jongensnamen, meisjesnamen of unisex namen,
 • Of kies je favoriete letter uit het alfabet.
 • Je kunt ook onze naamzoek-tool gebruiken, waarmee je kunt zoeken op de betekenis, het aantal letters of de oorsprong van een naam.

?? Tip: op deze pagina kun je bij ‘Namen ontdekken’ ook op de knop klikken voor een verrassingsnaam. Wie weet is dat wel jullie ultieme babynaam!

Kun je je kind een dubbele achternaam geven?

U mag uw kind met de Nederlandse nationaliteit geen dubbele of gecombineerde achternaam geven. Het maakt niet uit of het kind nog een andere nationaliteit heeft. Let op: Kinderen kunnen vanaf 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen. De informatie op deze pagina wordt zo snel mogelijk aangepast naar aanleiding van het nieuwsbericht Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen,

Hoe kom je aan je achternaam?

Via de Nederlandse Familienamenbank kun je precies achterhalen hoe vaak jouw achternaam voorkomt, maar ook hoe deze verspreid is binnen Nederland. Daarnaast biedt de namenbank veel achtergrondinformatie per achternaam. Via de Nederlandse Familienamenbank kun je grasduinen in zo’n 320.000 achternamen.

Hoe werkt naamswijziging?

Om uw achternaam te mogen wijzigen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen naamswijziging voor meerderjarigen en naamswijziging voor minderjarigen. Alleen als u meerderjarig bent, kunt u zelf om een naamswijziging verzoeken. Dat kan, als u:

Uw naam wilt wijzigen in de naam van uw ouder of verzorger. Een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken. De naamskeuze van uw ouders wilt herzien. Dezelfde naamswijziging als één van uw ouders wilt laten plaatsvinden. Uw oorspronkelijke achternaam terug wilt krijgen na een echtscheiding. Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze niet-Nederlands is. Uw achternaam wilt wijzigen omdat u een ongepaste of bespottelijke achternaam hebt. Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze zeer veel voorkomt. Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze onjuist gespeld is. Uw oorspronkelijke Friese achternaam terug wilt krijgen. Een achternaam van uw voorouders aan uw achternaam wilt toevoegen. Een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan uw achternaam wilt toevoegen. Psychische of lichamelijke klachten heeft door uw naam.

Uw naam kan alleen worden gewijzigd als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Wat moet je doen na een naamsverandering?

Bij de gemeente kunt u informeren aan welke instanties de wijziging automatisch wordt doorgegeven. U moet zelf zorgen voor de wijziging van onder meer uw paspoort, rijbewijs, bankrekening en uw verzekeringen. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort op het moment dat uw naam gewijzigd is niet meer geldig.

Kan ik mijn naam veranderen op paspoort?

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs vernieuwen U hebt een nieuw identiteitsbewijs nodig als uw voornaam of achternaam is gewijzigd. Dit kunt u aanvragen vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de naamswijziging zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig.

Kan je de naam van je kind veranderen?

Als de andere ouder niet instemt – Justis wijst het verzoek in principe af als de andere ouder bedenkingen heeft bij de naamswijziging, ook al wordt voldaan aan de verzorgingstermijn. Maar voor kinderen jonger dan 12 jaar kan het verzoek toch worden toegewezen bij één van de volgende uitzonderingen:

 1. De weigerende ouder is onherroepelijk veroordeeld vanwege het plegen van misdrijven tegen het kind.
 2. De verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd. In de Brochure Naamswijziging leest u hoe dit kan worden aangetoond.

Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij of zij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat het kind zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met de wijziging.