Hoeveel Is Wia Uitkering?

Hoeveel Is Wia Uitkering
Hoogte IVA-uitkering – UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand).

Hoe hoog is een WIA-uitkering maximaal?

Dit is uw WIA-maandloon. Als u niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de derde maand is uw loongerelateerde uitkering 70% van uw WIA-maandloon. U ontvangt de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Hoe hoog is WIA-uitkering 2023?

WW, WIA, WAO en ZW én maximumdagloon – Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon € 256,54
Maximummaandloon € 5.579,66

De bedragen zijn brutobedragen,, Het maximummaandloon bereken je door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Hoe hoog is een WIA-uitkering netto?

Hoogte van de WGA-uitkering – De loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste twee maanden waarin een recht op uitkering bestaat 75% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het huidige loon. Als er geen huidig loon is, is de loongerelateerde uitkering 75% van het laatstverdiende loon.

  1. Daarna bedraagt de loongerelateerde uitkering 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het huidige loon.
  2. Of 70% van het laatstverdiende loon, als je in het geheel geen inkomen hebt.
  3. De hoogte van de loonaanvullingsuitkering komt overeen met de hoogte van de loongerelateerde uitkering, indien je ten minste een inkomen hebt dat gelijk is aan je restverdiencapaciteit of als er voor jou geen inkomenseis geldt (als je tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent en maximaal 20% van het maatmaninkomen per uur kunt verdienen).

De vervolguitkering wordt gebaseerd op het minimumloon per maand of het maandloon, wanneer het minimumloon per maand hoger is dan het maandloon, en een uitkeringspercentage passend bij je arbeidsongeschiktheid:

0–35%, 0%; 35–45%, 28%; 45–55%, 35%; 55–65%, 42%; 65–80%, 50,75%; en bij 80% of meer, 70%.

Kom je onder het sociaal minimum, dan kun je een beroep doen op de Toeslagenwet. Het sociaal minimum is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven.

Kan ik werken met WIA uitkering?

Als u gaat werken naast uw WIA-uitkering, dan verrekenen wij een deel van uw inkomsten met uw uitkering. Uw uitkering wordt hierdoor lager, maar uw totale inkomsten worden hoger. Met onze rekenhulpen kunt u uitrekenen hoe hoog uw inkomsten worden als u gaat werken.

Hoe wordt mijn WIA-uitkering berekend?

Hoogte IVA-uitkering – UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand).

Heeft een WIA uitkering invloed op mijn pensioen?

1. Geen pensioen over je WIA-uitkering – Kun je minder of helemaal niet meer werken omdat je voor een deel of helemaal arbeidsongeschikt bent? Dan heb je vaak recht op een WIA-uitkering van het UWV. Over een WIA-uitkering bouw je geen pensioen op. Zolang je in Nederland woont, gaat de opbouw van AOW wel door.