Hoeveel Gas Verbruikt Nederland Per Jaar?

Hoeveel Gas Verbruikt Nederland Per Jaar
Gasverbruik Nederland in 2022 laagste in 50 jaar

JAAR Totaalverbruik (mld m 3 )
2018 40,796
2019 42,576
2020 41,832
2021 40,134

Nog 48 rijen

Hoeveel gas verbruikt Nederland totaal per jaar?

Gasverbruik Nederland – Het totale aardgasverbruik van Nederlandse huishoudens en bedrijven was in 2021 40 miljard kubieke meter volgens het, dit terwijl het verbruik in 2020 nog 42 miljard kubieke meter was. Een daling in aardgasverbruik van ruim 4%. Alles heeft uiteraard ook te maken met de temperatuur in de wintermaanden.2021 was qua temperatuur een stuk kouder wat resulteert in een hoger verbruik ten opzichte van 2020. Wel zie je in bovenstaande tabel dat voor de eerste 9 maanden van het jaar het aardgasverbruik in Nederland stukken lager is in vergelijking met voorgaande jaren. Het aardgasverbruik is 23,85% gedaald in vergelijking met 2021. De wintermaanden zijn net ingegaan dus het aardgasverbruik gaat toenemen zoals ook zichtbaar is bij bovenstaande grafiek.

Woningtype Gemiddelde verbruik per jaar in m3 Kosten per maand (oktober 2022)*
Flat 800 €209,-
Tussenwoning 1120 €293,-
Hoekwoning 1330 €348,-
2 onder 1 kap 1550 €406,-
Vrijstaand 2050 €536,-
Gemiddelde alle woningen 1192 €312,-

Bij bovenstaande berekening is het gemiddelde gastarief gebruikt van €3,14 per m3 (inclusief energiebelasting, ODE en 9% btw). Het maandelijkse vastrecht is niet meegenomen in bovenstaande berekening.

Hoeveel gas verbruikt Nederland totaal?

3-3-2022 00:00 Hoeveel Gas Verbruikt Nederland Per Jaar © Hollandse Hoogte Het totale Nederlandse aardgasverbruik was in 2021 40 miljard kubieke meter terwijl het verbruik in 2020 nog 42 miljard kubieke meter was. In elektriciteitscentrales en de industrie werd minder gas verbruikt. Wel was 2021 een stuk kouder dan 2020 en dit heeft een hoger verbruik tot gevolg gehad.

Aardgasverbruik

Maand 2020 (mld m 3 ) 2021 (mld m 3 )
Januari 4,986 5,547
Februari 4,357 4,621
Maart 4,109 4,411
April 2,803 3,656
Mei 2,745 2,978
Juni 2,514 2,307
Juli 2,806 2,165
Augustus 2,766 1,842
September 2,697 2,123
Oktober 3,416 2,573
November 3,811 3,659
December 4,823 4,203

Hoeveel kuub gas verbruikt Nederland per dag?

Veelgestelde vragen over gasverbruik – Hoeveel gas verbruik je met douchen? Bij het Nibud vind je meer informatie over de verbruik en kosten van gas bij wassen en douchen. Zo heeft het Nibud bijvoorbeeld berekend dat vijf minuten douchen in plaats van acht minuten, 15.000 liter warm water en 60 m 3 per jaar bespaart.

Hoeveel gas verbruik je met koken? Milieu Centraal heeft berekend dat je met koken op gas gemiddeld 37 m 3 gas per jaar verbruikt. Misschien zit je denken aan overstappen op elektrisch koken. Lees er meer over op onze pagina over koken op inductie, Hoeveel gas verbruik je per dag? Een Nederlands huishouden verbruikt volgens het Nibud elk jaar gemiddeld 1.200 kuub (m 3 ) gas.

Deel je dat door 365 dagen, dan verbruik je gemiddeld 3,29 m 3 gas per dag. Een groot deel van je gasverbruik heeft te maken met verwarmen. In de winter en in de herfst verbruik je daarom per dag meer gas. In onze Energie-app en in Mijn Verbruik zie je je verbruik per dag en per maand.

Hoeveel gas verbruikt Duitsland per jaar?

Vergelijkende Kaart > Consumptie aardgas – Wereld

Land Consumptie aardgas (kubieke meter) Jaar
Duitsland 93,359,996,928 2020
Mexico 81,609,998,336 2020
Verenigd Koninkrijk 79,170,002,944 2020
Italië 75,150,000,128 2020

Hoeveel miljard gas gebruikt Nederland?

Nederlandse deel Noordzee heeft meer gas dan gedacht Hoeveel Gas Verbruikt Nederland Per Jaar Flying Focus NOS Nieuws • dinsdag 2 augustus 2022, 18:13

Rob Koster Economieverslaggever

Rob Koster Economieverslaggever

Er kan meer gas op de Noordzee worden gewonnen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het instituut wijst erop dat het vanwege de hoge gasprijs ook aantrekkelijker wordt om gasvelden langer open te houden.

 1. Omdat de markt uitgaat van een langere periode van hoge gasprijzen, denkt TNO verder dat het weer lucratief wordt om naar nieuwe gasvelden te boren.
 2. Al eerder zegde het kabinet toe om de vergunningsprocedure voor het boren naar gasvelden op zee te versnellen.
 3. De reden is het dreigende gastekort in Europa.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de totale winbare voorraad met 16,8 miljard kubieke meter naar boven is bijgesteld. Er kan volgens het ministerie in totaal nog 78,2 miljard kuub gas gewonnen worden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hoeveel Gas Verbruikt Nederland Per Jaar Ministerie van Economische Zaken Het afgelopen jaar produceerde Nederland 8,9 miljard kuub aardgas op zee. In totaal lag het Nederlandse gasverbruik van huishoudens en bedrijven jarenlang op 40 miljard kuub, al is dat nu vanwege de hoge gasprijs teruggelopen naar zo’n 30 miljard.

 • Een aanzienlijk deel van het in Nederland gebruikte gas wordt geïmporteerd sinds het kabinet in 2018 besloot om de gaskraan in Groningen dicht te draaien.
 • Gaswinning op de Noordzee was de laatste jaren een aflopende zaak.
 • Veel velden stonden te koop en de discussie ging vooral over het opruimen van overbodig geworden platforms.

Met gasprijzen die rond de 20 eurocent per kuub lagen, was de exploitatie van gas op zee nauwelijks nog rendabel. Bovendien kozen veel bedrijven die nog wel geïnteresseerd waren in gaswinning op zee liever voor velden in de territoriale wateren van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Die landen kennen kortere vergunningsprocedures. Nu de gasprijzen rond de 2 euro per kuub liggen, wordt het weer interessanter voor bedrijven. Het aantal boringen naar olie en gas op het Nederlandse deel van de Noordzee is dit jaar al gestegen naar zes, terwijl er dat vorig jaar twee waren. In twee gevallen is er dit jaar daadwerkelijk gas gevonden.

«De investeringen in nieuwe velden kan leiden tot een stabilisatie van de opbrengsten uit de Noordzee maar niet de 6 miljard kuub uit Rusland vervangen,» zegt René Peters, gasexpert bij TNO. Vooral in het noordwestelijke deel van de Noordzee boven de Waddeneilanden liggen nog nieuwe velden met potentieel die de afhankelijkheid van Russisch gas in Nederland en Europa zouden kunnen verminderen. Hoeveel Gas Verbruikt Nederland Per Jaar NOS Locatie van het gasveld bij Schiermonnikoog en Borkum Ook milieuorganisaties vinden het boren naar gas achterhaald en pleiten voor versnelde energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame alternatieven. In het gunstigste geval duurt het enkele jaren om nieuw ontdekte gasvelden te exploiteren.

Op korte termijn zijn nieuwe gasvelden op de Noordzee daarom volgens Greenpeace geen oplossing voor het huidige gastekort, dat veroorzaakt wordt door de verminderde levering van Russisch gas. Zowel in Duitsland als in Nederland lijkt het verzet tegen nieuwe gasboringen op de Noordzee tevergeefs. Het winnen van gas in het eigen deel van de Noordzee is milieuvriendelijker dan de productie in Rusland en veroorzaakt geen aardbevingen zoals in Groningen.

Het gas uit de Noordzee is ook minder slecht voor het milieu dan vloeibaar gas (lng), dat onder meer geïmporteerd wordt uit de Verenigde Staten. Lng is oorspronkelijk vooral schaliegas dat door het kraken van de bodem wordt gewonnen en veel meer methaanuitstoot veroorzaakt dan gas uit de bodem van de Noordzee.

 1. René Peters van TNO gaat ervan uit dat bedrijven de komende jaren weer meer gaan boren, maar het duurt even voor huishoudens en bedrijven daar profijt van hebben: «Velden die al ontdekt zijn, kun je binnen twee à drie jaar in productie brengen.
 2. Als de proefboringen nog moeten beginnen, kan er zomaar vier of vijf jaar overheen gaan.

Het is dus geen oplossing voor dit jaar maar kan ons de komende tien jaar wel minder afhankelijk maken van import.» Deel artikel: : Nederlandse deel Noordzee heeft meer gas dan gedacht

Hoe groot is de Nederlandse gasvoorraad?

* Inclusief aardgasopslag in cavernes. – Per 1 januari 2021 bedraagt de totale ontdekte gasvoorraad in ontwikkelde en niet ontwikkelde voorkomens samen 138,2 miljard Nm 3, De reserves van totaal 92,4 miljard Nm 3 bestaan voor 6,6 miljard Nm 3 uit reserves in het Groningenveld en 85,8 miljard Nm 3 in de overige (kleine) velden.

De voorwaardelijke voorraad in afwachting van commerciële ontwikkeling, bevindt zich voor een deel in de al producerende voorkomens en aardgasopslagen, maar voor het overgrote deel bevindt zij zich in voorkomens die nog niet ontwikkeld zijn. In de kleine velden bedraagt deze voorwaardelijke voorraad respectievelijk 32,9 miljard Nm 3 op land en 12,9 miljard Nm 3 op zee.

Groningen kent geen voorwaardelijke voorraden. Nederlandse aardgasvoorraad per 1 januari 2021 in miljard Nm 3,

Gebied Reserves Voorwaardelijke voorraad (In afwachting van productie) Totaal
Groningen 6,6 6,6
Op land 28,4 32,9 61,3
Op zee 57,4 12,9 70,3
Totaal 92,4 45,8 138,2

Hoeveel gas heeft Nederland bespaart?

Nederland is erin geslaagd om van juli tot en met oktober gemiddeld ruim 15 procent minder gas te verbruiken dan in eerdere jaren. Hiermee is het Europese besparingsdoel gehaald. Business Insider laat zien wat het je kan schelen als je de afgelopen maanden 15 procent minder gas verbruikte.

Heeft Nederland genoeg gas?

De Nederlandse gasopslagen zijn voor 90 procent gevuld. Dat helpt huizen en bedrijven de winter door, meldt Gasunie.

Waarom verbruikt Nederland zo veel gas?

Waarom we Gronings gas exporteren en Russisch gas importeren – De helft van het Nederlandse aardgasverbruik vindt plaats in huizen en andere gebouwen, de andere helft wordt gebruikt in de industrie en voor de productie van elektriciteit. Ons Groningse gas is zogenaamd «laagcalorisch gas» en is heel geschikt om bijvoorbeeld huizen en kantoren te verwarmen.

 1. Maar in de industrie is «hoogcalorisch gas» nodig, waarbij meer warmte vrijkomt bij de verbranding.
 2. Omdat wij in Nederland niet genoeg van dat hoogcalorisch gas hebben, importeren we dat uit Rusland en Noorwegen.
 3. Het laagcalorische gas dat we in Groningen winnen, is veel meer dan we hier in Nederland kunnen gebruiken.

Dat gas exporteren we dus in grote hoeveelheden naar andere landen. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor Nederland.

Hoeveel m3 gas heeft Nederland per jaar nodig?

Daarom ligt het gasverbruik voor een appartement een stuk lager. U heeft dan gemiddeld maar zo’n 900 m3 gas per jaar nodig, 60 procent van de eerdergenoemde 1.500 m3. In een vrijstaande woning gebruikt u zo’n 2.200 m3 gas per jaar. Dat is bijna 50 procent meer dan het landelijk gemiddelde gasverbruik.

Wie heeft het meeste gas in Europa?

Gebruik van Russisch gas – Rusland heeft een marktaandeel van z’n 40% op de Europese gasmarkt. Ofwel: 40% van al het gas in Europa komt uit Rusland. In Rusland draait de export voor een heel groot deel op energie, zowel gas als olie. Het gas komt op verschillende manieren naar Europa.

 • De bekendste pijplijnen zijn de Nord Stream 1-gaspijplijn en de veelbesproken Nord Stream 2-pijplijn.
 • Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is besloten dat er voorlopig geen gas door de Nord Stream 2 mag lopen, als sanctie voor Rusland voor het binnenvallen van Oekraïne.
 • Maar ook de levering van gas door de Nord Stream 1 ligt onder vuur.

En die onzekerheid drijft de gasprijs weer verder op. Op 26 april stopte Rusland met de toelevering van gas naar Polen en Bulgarije. Volgens het Russische gasbedrijf Gazprom weigeren Polen en Bulgarije in Russische roebels te betalen en is het daarmee gerechtvaardigd om geen gas meer te leveren.

Wat betaalt Duitsland voor Nederlands gas?

Is gas in Duitsland goedkoper? – Nederland hoogste gasprijs, Duitsland en België goedkoper – In onze directe buurlanden is bijna de helft lager dan in Nederland. Een huishouden in Duitsland betaalt 14,2 eurocent per kWh en in België 12,2 eurocent. Een aanzienlijk verschil. In Oost-Europa zijn de prijzen nog veel lager.

 1. Zo betalen de Hongaren slechts 2,7 eurocent per kWh.
 2. Ook huishoudens in Servië en Kroatië hebben goedkoop gas voor respectievelijk 3,3 en 5,2 eurocent per kWh.
 3. De gaskosten vormen het grootste deel van de totale energierekening.
 4. Volgens Koen Kuijper, onderzoeker bij Energievergelijk.nl, hebben we de hoge gasrekening voor een belangrijk deel te danken aan de hoge belastingen: „Ruim 37 procent van onze gasrekening bestaat uit overheidsheffingen, zoals energiebelasting en btw.

Nergens anders in Europa is dit aandeel zo groot.» Maar er is meer aan de hand, stelt Kuijper: „Markten die momenteel sterk afhankelijk zijn van geïmporteerd gas, hebben vaker hogere prijzen dan markten met meer waterkracht, kernenergie of eigen kolen in hun energiemix.» Tegelijkertijd grijpt de overheid in veel landen hard in om de prijzen te dempen, bijvoorbeeld in Roemenië en Bulgarije.

Wat betaald Italië voor Nederlands gas?

Ton de Lange Donderdag 26 februari 2015 om 19:42 Alkmaar Italië ontving tientallen jaren uit Nederland zo’n 10 miljard m3 aardgas per jaar, betaalde slechts de kostprijs – eerst 1, later gemiddeld 10 eurocent per m3 – en kreeg zo in totaal 100 miljard euro ‘cadeau’.

 • Deze ‘Bakkeriaanse rekensom’ doet Delftenaar Leo Molenaar in zijn biografie van de Zaanse communist en parlementariër Marcus Bakker (1923-2009).
 • ‘Nooit door de knieën’ verschijnt op 3 maart.
 • Molenaar begon in 2004 aan de biografie.
 • Zes jaar geleden werd in een tv-quiz voor scholieren onder meer gevraagd wie voor niks het Groningse aardgas liet verdwijnen.

Het goede antwoord: Joseph Luns. Interessant, toen ben ik ook eens gaan zoeken.» Om erachter te komen ‘wat deze uitverkoop Nederland heeft gekost, de verzakkingen niet meegerekend’. In Slochteren wordt nu jaarlijks 40 miljard m3 gewonnen.

Wat is het grootste gasveld ter wereld?

Lijst van grootste aardgasvelden

Nr. Gasveld Voorraad
1 South Pars gasveld 35.000 km³
2 Oerengoj 6.300 km³
3 Yamburg (gasveld) 3.900 km³
4 Hassi R’Mel gasveld 3.500 km³

Hoeveel heeft Nederland verdiend aan Gronings gas?

Het Groningen-gasveld – Oorspronkelijk was de voorraad gas in het gasveld zo’n 2.800 miljard kubieke meter, zo berekende NAM. Er is inmiddels zo’n 2.300 miljard kubieke meter gewonnen en er resteert dus nog zo’n 500 miljard kubieke meter. De ontdekking in 1959 gaf een grote impuls aan de economie en het gebruik van aardgas in West-Europa.

Hoeveel geld verdiend aan Gronings gas?

Gaswinning in Groningen leverde 428 miljard euro op Dit is een nieuwsbericht van dinsdag 6 september 2022, 07:27 Bijna zestig jaar na de start van de gaswinning in Groningen is eindelijk duidelijk welk bedrag dit heeft opgeleverd. In totaal werd er, gecorrigeerd voor inflatie, 428 miljard euro winst gemaakt, waarvan de staat, via afdrachten en winst van staatsdeelnemingen, 363,7 miljard opstreek.

Dat blijkt uit berekeningen van aandeelhouder Shell, die zijn ingezien, De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), exploitant van het Groningenveld, ontving de overige 64,7 miljard en keerde dat uit als dividend aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. In een reactie bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verdeling van de winst tussen de staat en ‘de olies’.

Shell maakte de berekeningen in het kader van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Het bedrijf baseert zich op de jaarrekeningen van de Maatschap Groningen en belastingaangiften van de NAM. Uit de cijfers blijkt verder dat de kosten van de gaswinning in het Groningenveld relatief laag zijn.

Die bedroegen volgens het FD sinds 1969 ‘slechts’ 27,8 miljard euro. Dat komt onder meer doordat er in een klein gebied veel gas geproduceerd werd, waardoor het aantal verwerkingsinstallaties geconcentreerd kon worden. Bovendien hoefde het gas niet ver getransporteerd te worden en was de druk in het veld zo hoog dat er lange tijd geen compressoren nodig waren om het gas op te pompen.

Bijna de helft van de kosten werd gemaakt in de afgelopen tien jaar, waarin de NAM miljarden moest betalen voor de compensatie van aardbevingsschade en versterking van huizen. Hoeveel geld er met het Groningse gas verdiend werd, bleef tot nu toe altijd geheim. Deel artikel: : Gaswinning in Groningen leverde 428 miljard euro op

Hoeveel gas halen we nog uit Groningen?

Afbouw gaswinning Groningen De gaswinning uit het Groningenveld leidt tot aardbevingen, die het gebied onveilig maken. De bevingen hebben onder meer schade aan gebouwen en minder welzijn van bewoners tot gevolg. Om de regio veiliger te maken, bouwt het kabinet de gaswinning sinds 2018 zo snel mogelijk af.

In het gasjaar 2021/2022 was de maximale gaswinning 4,5 miljard Nm 3, Vanaf oktober 2022 staat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat in het gasjaar 2022-2023 een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen: 2,8 miljard Nm 3, Het is alleen nog beschikbaar als de nood hoog is. Bijvoorbeeld bij een extreem koude winter of bij grote leveringsproblemen.

De oorlog in Oekraïne kan hier eventueel toe leiden, maar het Groningenveld wordt alleen gebruikt als allerlaatste optie. Bijvoorbeeld als de energielevering aan huishoudens of ziekenhuizen in gevaar komt. Doel is nog altijd om het Groningenveld in 2023 of uiterlijk 2024 in definitief te sluiten.

Hoeveel kuub gas exporteert Nederland?

Het Gasunie-scenario – Het scenario baseert zich mede op een aantal ontwikkelingen van het laatste jaar, waaronder: • De afname van de gasvraag, (ten opzichte van 2021), ten gevolge van de hoge gasprijs en de relatief zachte eerste helft van 2022. • De veranderingen van de gasstromen tussen landen, voornamelijk als gevolg van de afname van de Russische gasexport naar Europa en de toename van de LNG-import.

 • Voor Nederland betekent dat een relatief hoge aanvoer van gas uit het Verenigd Koninkrijk, een relatief hoge uitvoer van gas naar Duitsland en een relatief lage aanvoer van gas uit Noorwegen.
 • De betreffende de vulgraad van gasopslagen en het bemoedigende tempo waarin de Nederlandse gasopslagen de afgelopen maanden zijn gevuld.

Samen met het buiten werking stellen van het plafond op het gebruik van kolencentrales en een verdubbeling van de Nederlandse LNG-importcapaciteit, zijn dit positieve ontwikkelingen. Het probleem, de afname van de export van Russisch gas naar Europa, mag dan groter zijn geworden, Nederland is nu ook beter voorbereid.

Naast deze ontwikkelingen is er in het Gasunie-scenario ook een aantal aannames en randvoorwaarden, waaronder:• De doorvoer van gas vanuit Nederland naar Duitsland is maximaal 35 miljard kuub op jaarbasis (25 miljard kuub hoogcalorisch, 10 miljard kuub laagcalorisch) ten gevolge van de maximale interne Duitse transportcapaciteit.• Het op peil blijven van de nu geobserveerde vermindering van de gasvraag in een gemiddelde winter (niet speciaal zacht of streng).• Een blijvende volledige benutting van de LNG-importcapaciteit, in Nederland, België en het VK.• Een jaarlijkse besparing van 2,6 miljard kuub door het opheffen van de capaciteitsbegrenzing van kolencentrales.• Een stop van de Russische gasexport voor 1 jaar (met ingang van 1 oktober).

Gasunie concludeert dat, met de aannames zoals ze gedaan zijn, er de komende winter in Nederland geen fysiek gastekort zal optreden. De gasstromen horend bij dit scenario, voor de winter 2022-2023 en de zomer 2023, staan in onderstaande figuur. De export naar Duitsland ligt op een relatief hoog niveau (maar onder het maximum). Hoeveel Gas Verbruikt Nederland Per Jaar (Beeld: Gasunie) Gasunie constateert dat er grote variaties mogelijk zijn op dit positieve vooruitzicht. Tot de mogelijke tegenvallers behoren een relatief strenge winter, een lagere aanvoer van LNG, een lagere aanvoer van Noors gas, een hogere doorvoer van hoogcalorisch gas naar Duitsland, een eerdere stop van de export van Russisch gas en een minder dan verwachte vermindering van de gasvraag.

Hoeveel heeft Nederland verdient aan het aardgas?

Nederland – Vanwege een beveiligingsprobleem met de MediaWiki Graph-software is het momenteel niet mogelijk deze grafiek weer te geven. Zodra de software is bijgewerkt zal de grafiek vanzelf weer zichtbaar worden. Aardgasbaten per jaar in miljarden euro’s (prijsniveau 2018) De krijgt aardgasbaten uit verschillende, waarvan het veruit het grootste is.

De gaswinning had de Nederlandse overheid tot 2018 al 417 miljard euro (omgerekend naar prijsniveau 2018) opgeleverd. De jaarlijkse inkomsten uit de winning van aardgas fluctueren sterk vanwege de schommelende gasprijs en de hoeveelheid gas die wordt gewonnen. De winning van aardgas bereikte in 1977 een hoogtepunt van 98 miljard m 3 en sinds 1980 ligt het gemiddelde op 77 miljard m 3,

Nederland profiteerde sterk van de eerste oliecrisis eind 1973. De verviervoudigden en de prijs van het Nederlandse aardgas was hieraan gekoppeld. De baten stegen van 0,8 miljard euro in 1973 tot 8,7 miljard euro in 1980. In de jaren 90 leverde het Nederlands aardgas de overheid slechts zo’n 2 tot 4 miljard euro per jaar op, terwijl de aardgasbaten vanaf 2008 meer dan 10 miljard euro bedroegen.

 • (MOR)
 • Uitkeringen van (EBN)
 • Opbrengsten op basis van de
 • Dividenduitkering van

Hoeveel gas verbruikt Nederland in de winter?

Gasverbruik door kou met bijna een derde gestegen Thermostaat op 19 graden om gas te besparen. Foto: ANP / RAMON VAN FLYMEN Door de kou van deze week is het gasverbruik volgens Gasunie in korte tijd bijna met een derde gestegen. Doordat huishoudens en bedrijven meer stoken wordt er zoveel verbruikt dat de gasvoorraden moeten worden aangesproken.

 1. Het gasverbruik ligt sinds begin december 30 procent hoger», zegt een woordvoerster van het staatsgasbedrijf in het AD.
 2. Zeker met de vorst van de afgelopen dagen werd veel verbruikt: maandag en dinsdag was dat 200 miljoen kubieke meter gas.
 3. Naar schatting verbruikt Nederland door de kou in een week tijd 1,5 miljard kubieke meter gas.

Sinds oktober is de vulgraad van de gasopslagen, die voor ruim 93 procent gevuld waren, al met ruim 10 graden gedaald. Mits de winter niet te extreem wordt kunnen we dat prima aan, aldus het bedrijf. Om gastekorten te voorkomen wil Gasunie de opslagcapaciteit van vloeibaar gas lng snel verder vergroten.

Hoeveel gas bespaart Nederland?

Nederland is erin geslaagd om van juli tot en met oktober gemiddeld ruim 15 procent minder gas te verbruiken dan in eerdere jaren. Hiermee is het Europese besparingsdoel gehaald. Business Insider laat zien wat het je kan schelen als je de afgelopen maanden 15 procent minder gas verbruikte.