Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog?

Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog
* Inclusief aardgasopslag in cavernes. – Per 1 januari 2021 bedraagt de totale ontdekte gasvoorraad in ontwikkelde en niet ontwikkelde voorkomens samen 138,2 miljard Nm 3, De reserves van totaal 92,4 miljard Nm 3 bestaan voor 6,6 miljard Nm 3 uit reserves in het Groningenveld en 85,8 miljard Nm 3 in de overige (kleine) velden.

 1. De voorwaardelijke voorraad in afwachting van commerciële ontwikkeling, bevindt zich voor een deel in de al producerende voorkomens en aardgasopslagen, maar voor het overgrote deel bevindt zij zich in voorkomens die nog niet ontwikkeld zijn.
 2. In de kleine velden bedraagt deze voorwaardelijke voorraad respectievelijk 32,9 miljard Nm 3 op land en 12,9 miljard Nm 3 op zee.

Groningen kent geen voorwaardelijke voorraden. Nederlandse aardgasvoorraad per 1 januari 2021 in miljard Nm 3,

Gebied Reserves Voorwaardelijke voorraad (In afwachting van productie) Totaal
Groningen 6,6 6,6
Op land 28,4 32,9 61,3
Op zee 57,4 12,9 70,3
Totaal 92,4 45,8 138,2

Hoeveel kuub gas heeft Nederland nog?

Nederlandse deel Noordzee heeft meer gas dan gedacht Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog Flying Focus NOS Nieuws • dinsdag 2 augustus 2022, 18:13

Rob Koster Economieverslaggever

Rob Koster Economieverslaggever

Er kan meer gas op de Noordzee worden gewonnen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het instituut wijst erop dat het vanwege de hoge gasprijs ook aantrekkelijker wordt om gasvelden langer open te houden.

Omdat de markt uitgaat van een langere periode van hoge gasprijzen, denkt TNO verder dat het weer lucratief wordt om naar nieuwe gasvelden te boren. Al eerder zegde het kabinet toe om de vergunningsprocedure voor het boren naar gasvelden op zee te versnellen. De reden is het dreigende gastekort in Europa.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de totale winbare voorraad met 16,8 miljard kubieke meter naar boven is bijgesteld. Er kan volgens het ministerie in totaal nog 78,2 miljard kuub gas gewonnen worden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog Ministerie van Economische Zaken Het afgelopen jaar produceerde Nederland 8,9 miljard kuub aardgas op zee. In totaal lag het Nederlandse gasverbruik van huishoudens en bedrijven jarenlang op 40 miljard kuub, al is dat nu vanwege de hoge gasprijs teruggelopen naar zo’n 30 miljard.

Een aanzienlijk deel van het in Nederland gebruikte gas wordt geïmporteerd sinds het kabinet in 2018 besloot om de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Gaswinning op de Noordzee was de laatste jaren een aflopende zaak. Veel velden stonden te koop en de discussie ging vooral over het opruimen van overbodig geworden platforms.

Met gasprijzen die rond de 20 eurocent per kuub lagen, was de exploitatie van gas op zee nauwelijks nog rendabel. Bovendien kozen veel bedrijven die nog wel geïnteresseerd waren in gaswinning op zee liever voor velden in de territoriale wateren van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

 • Die landen kennen kortere vergunningsprocedures.
 • Nu de gasprijzen rond de 2 euro per kuub liggen, wordt het weer interessanter voor bedrijven.
 • Het aantal boringen naar olie en gas op het Nederlandse deel van de Noordzee is dit jaar al gestegen naar zes, terwijl er dat vorig jaar twee waren.
 • In twee gevallen is er dit jaar daadwerkelijk gas gevonden.

«De investeringen in nieuwe velden kan leiden tot een stabilisatie van de opbrengsten uit de Noordzee maar niet de 6 miljard kuub uit Rusland vervangen,» zegt René Peters, gasexpert bij TNO. Vooral in het noordwestelijke deel van de Noordzee boven de Waddeneilanden liggen nog nieuwe velden met potentieel die de afhankelijkheid van Russisch gas in Nederland en Europa zouden kunnen verminderen. Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog NOS Locatie van het gasveld bij Schiermonnikoog en Borkum Ook milieuorganisaties vinden het boren naar gas achterhaald en pleiten voor versnelde energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame alternatieven. In het gunstigste geval duurt het enkele jaren om nieuw ontdekte gasvelden te exploiteren.

 • Op korte termijn zijn nieuwe gasvelden op de Noordzee daarom volgens Greenpeace geen oplossing voor het huidige gastekort, dat veroorzaakt wordt door de verminderde levering van Russisch gas.
 • Zowel in Duitsland als in Nederland lijkt het verzet tegen nieuwe gasboringen op de Noordzee tevergeefs.
 • Het winnen van gas in het eigen deel van de Noordzee is milieuvriendelijker dan de productie in Rusland en veroorzaakt geen aardbevingen zoals in Groningen.

Het gas uit de Noordzee is ook minder slecht voor het milieu dan vloeibaar gas (lng), dat onder meer geïmporteerd wordt uit de Verenigde Staten. Lng is oorspronkelijk vooral schaliegas dat door het kraken van de bodem wordt gewonnen en veel meer methaanuitstoot veroorzaakt dan gas uit de bodem van de Noordzee.

René Peters van TNO gaat ervan uit dat bedrijven de komende jaren weer meer gaan boren, maar het duurt even voor huishoudens en bedrijven daar profijt van hebben: «Velden die al ontdekt zijn, kun je binnen twee à drie jaar in productie brengen. Als de proefboringen nog moeten beginnen, kan er zomaar vier of vijf jaar overheen gaan.

Het is dus geen oplossing voor dit jaar maar kan ons de komende tien jaar wel minder afhankelijk maken van import.» Deel artikel: : Nederlandse deel Noordzee heeft meer gas dan gedacht

Hoeveel gas zit er in de Nederlandse grond?

Nederlandse bodem zit nog vol gas Het gas in de Nederlandse bodem is nog lang niet op. Er is nog zeker een voorraad van 500.000 miljard kubieke meter gas. Ter vergelijking, in Slochteren zat een voorraad van 2800 miljard kubieke meter gas. Dat zegt Energie Beheer Nederland.

Hoeveel Gronings gas is er nog?

Het Groningen-gasveld – Oorspronkelijk was de voorraad gas in het gasveld zo’n 2.800 miljard kubieke meter, zo berekende NAM. Er is inmiddels zo’n 2.300 miljard kubieke meter gewonnen en er resteert dus nog zo’n 500 miljard kubieke meter. De ontdekking in 1959 gaf een grote impuls aan de economie en het gebruik van aardgas in West-Europa.

Hoeveel gas zit er nog in de Noordzee?

Veel gas in bodem Noordzee – Het lijkt nog ver weg, maar met de geluiden van stijgende energieprijzen doen de angst voor een strenge winter toenemen. De oorlog in Oekraïne zet de Europese energievoorziening zwaar onder druk, het is onzeker of Rusland gas blijft leveren.

 • Uit onderzoek van onderzoeksbureau TNO blijkt dat er 78 miljard bewezen kubieke meter gas in de Noordzeebodem zit.
 • En er zijn sterke aanwijzingen van nog eens 69 miljard kuub.
 • Dat is ongeveer 2,5 keer zoveel gas als we nu in Nederland gebruiken, zegt de directeur van de grootste gas- en olieproducent in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee.

info Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft inmiddels aangekondigd dat het kabinet inderdaad extra gas uit de Noordzee gaat halen. Dit vertelt hij in de uitzending van EenVandaag.

Waar ligt het grootste gasveld ter wereld?

De Wereld Volgens Hammelburg: het grootste aardgasveld ter wereld Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog BNR Inderdaad het grootste aardgasveld ter wereld, drie kilometer onder de Perzische Golf en net zo omvangrijk als de volgende top-20 bronnen in de wereld samen. De ingewikkelde naam komt omdat ruim een derde Iraans is (South Pars betekent Zuid-Iran) en de rest tot het territorium van Qatar behoort, dat de naam North Dome gebruikt.

Waar zit het meeste gas in de wereld?

Lijst van grootste aardgasvelden

Nr. Gasveld Land
1 South Pars gasveld Iran en Qatar
2 Oerengoj Rusland
3 Yamburg (gasveld) Rusland
4 Hassi R’Mel gasveld Algerije

Hoe diep zit het gas in de aarde?

Ons aardgas is in honderden miljoenen jaren ontstaan uit de resten van planten en dieren. Het zit in millimeter kleine poriën van harde zandsteenlagen op 1,5 tot 5 km diepte onder land en onder zee.

Hoe diep zit het gas in Groningen?

Lithologie en reservoireigenschappen – Het gas in het Groningen veld bevindt zich in de Boven Rotliegend groep van begin Perm ouderdom (Figuur 1). Een doorsnede van het gehele reservoir is gegeven in Figuur 2. De diepte van het reservoir ligt tussen de 2.600 en 3.200 meter diepte.

 1. De totale dikte van het Rotliegend varieert van ~100 m in het zuid-zuidoosten tot ~300 m in het noord-noordwesten van het Groningen veld.
 2. Van oost naar west is de dikte van het Rotliegend relatief uniform.
 3. Het Boven Rotliegend is onderverdeeld in de Slochteren Formatie (reservoir gesteente) en de Silverpit Formatie (niet reservoir gesteente).

De Slochteren Formatie wordt gekenmerkt door een combinatie van conglomeraat en grofkorrelige zandsteenlagen afgezet in puinwaaiers en in vlechtende riviersystemen, afgewisseld door fluviatiele zandsteenlagen met een medium korrelgrootte afgezet in een woestijnvlakte.

Boven de Slochteren Formatie zijn het Ten Boer Laagpakket en het Ameland Laagpakket afgezet. De Ameland kleisteen is alleen aanwezig in het noordelijk deel van het veld, waar het de Slochteren Formatie opdeelt in de Boven en Onder Slochteren Formatie en kan optreden als een stromingsbarrière. Beide laagpakketten zijn afgezet in het Zuidelijk Perm Bekken waar zich destijds een woestijnmeer bevond.

Het gas is gemigreerd vanuit koollagen afkomstig uit het onderliggende Carboongesteente. De ondoorlaatbare zout- en anhydrietlagen van de Zechstein Groep vormen de afsluitende laag die het gas in het Rotliegend reservoirgesteente houdt. Figuur 1 Structuurkaart van het Groningen gasveld. De diepte contourlijnen representeren respectievelijk de bovenkant van de Slochteren Formatie (links) en de bovenkant van het Rotliegend (rechts)

Wie is eigenaar van Gronings gas?

Staatssecretaris voor Mijnbouw besluit hoeveel gas er gewonnen mag worden – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het gas in Groningen. In het huidige kabinet is dat de staatssecretaris voor Mijnbouw.

 • In het zogenaamde winningsbesluit staat naast de hoeveelheid gas ook op welke wijze het gas wordt gewonnen.
 • In het verleden gold zo’n besluit voor periodes van tien jaar.
 • De laatste jaren wordt elk jaar opnieuw bepaald hoeveel gas er gewonnen mag worden.
 • De ‘Maatschap Groningen’ is vervolgens verantwoordelijk voor de winning van het aardgas uit het Groningenveld.

De Maatschap Groningen is in 1963 opgericht en voor 60% in handen van de NAM en voor 40% van Energie Beheer Nederland (EBN). De NAM is een samenwerking van Shell (50%) en ExxonMobil (50%). EBN is voor 100% eigendom van de Nederlandse Staat. De aandelen worden beheerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hoelang kan Nederland met Gronings gas?

Is Gronings gas de redding als Rusland de gaskraan dichtdraait? Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog ANP NOS Nieuws • woensdag 26 januari 2022, 19:50

Reinalda Start en Anna Pruis researchredacteur

Reinalda Start en Anna Pruis researchredacteur

Er dreigt al enige tijd een gastekort en het conflict tussen Rusland en de NAVO over Oekraïne dreigt het er niet beter op te maken. Inmiddels is het kabinet bezig met voor het geval er daadwerkelijk een gastekort optreedt. Wat zijn de opties? Biedt de Groningse bodem bijvoorbeeld soelaas, zoals hier en daar wordt gezegd? In het Groningenveld zit nog ruim 450 miljard kuub gas.

De speculaties over meer gaswinning in Groningen leiden tot boze reacties in het aardbevingsgebied, waar bewoners de problemen meer dan beu zijn. Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie is de kans klein dat het Groningen-gas wordt aangesproken op het moment dat Rusland de gastoevoer naar Europa stopzet.

Er is nog genoeg gas op voorraad in Nederland, zei hij deze week. Wel voegde hij toe dat «je op alle scenario’s moet zijn voorbereid». Hij sluit de Groningen-optie dus niet uit, maar het is de vraag of die zo logisch is. Want in het verleden zijn allerlei alternatieven opgetuigd, juist omdat er al rekening mee werd gehouden dat het gas uit Groningen niet lang meer beschikbaar zou zijn.

In 2018 kondigde toenmalig minister Wiebes aan dat de gaswinning in Groningen stopt in 2022. Vanaf het gasjaar 2022-2023 zou de ‘back-upfunctie’ van het Groningenveld ingaan. Alleen bij een heel koude winter zou er nog tot 2024 een minimale hoeveelheid gas uit het gasveld worden gewonnen, beloofde hij.

Het is overigens nooit de bedoeling geweest om al het gas uit de grond te halen. Bovendien zou het gasveld na 2020 ‘in decline’ gaan, dat wil zeggen natuurlijk uitgeput raken. Alle langjarige exportcontracten lopen alleen al daarom de komende jaren af.

 1. Met de eindigheid van het Groningenveld wordt al rekening gehouden sinds de start van de gaswinning in 1962.
 2. Aanvankelijk wilde Den Haag het gas zo snel mogelijk verkopen, omdat het gezien werd als een overgangsbrandstof naar kernenergie.
 3. Er kwamen exportcontracten met Italië, België, Frankrijk en Duitsland.

Om sommige bedrijfstakken te steunen, zoals de glastuinbouw, kregen zij het gas voor een lage prijs. Het plan was toen om 35 kerncentrales te gaan bouwen. Die kerncentrales zijn er niet gekomen. Wel is er voor ruim 8 miljard euro een gasrotonde aangelegd, een systeem van opslagen en buizen waarmee gas via Nederland naar andere Europese landen kan worden verhandeld.

Ook is er een LNG-terminal gebouwd in de Rotterdamse haven om bij een tekort aan gas als backup te dienen. Die terminal werd in 2011 opgeleverd en stond jarenlang leeg. Nu is hij volop in gebruik, voor de Nederlandse maar ook de buitenlandse gasmarkt. Het vloeibare gas komt via schepen uit verschillende landen.

Het zijn nu vooral de Amerikanen die voor veel geld het gas aan Europa slijten. Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog ANP En dan zijn er nog de ondergrondse gasopslagen. In Nederland zijn dat er vijf, maar in andere Europese landen zijn het er meer dan honderd. Komt een land gas tekort, dan kan het daarop een beroep doen, dankzij Europese samenwerking. Als hier geen bestaand contract voor ligt, kan dat wel alleen in uiterste noodgevallen.

De voorwaarden hiervoor hebben de Europese lidstaten in 2018 vastgelegd in het zogeheten solidariteitsmechanisme. Idee is dat het warmhouden van huishoudens prioriteit heeft: zij gaan als laatste van het gas af. Ook stadsverwarmingsinstallaties mogen blijven draaien, omdat zij ook huizen verwarmen. Daarnaast hebben essentiële sociale diensten, zoals ziekenhuizen, prioriteit.

Lidstaten mogen het solidariteitsmechanisme alleen aanspreken als ze zelf al zeer vergaande maatregelen hebben genomen om het gasverbruik te verminderen. In elk land ligt daarvoor een noodplan, in Nederland is daarvoor in 2019 het opgesteld. Daarin staat dat de eerste stap is dat iedereen gevraagd wordt om minder gas te gebruiken. Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog NOS Laatste stap in dat noodplan is het afkoppelen van bedrijven van het gas. Het ministerie van Economische Zaken beslist in dat geval wie daarvoor als eerste aan de beurt is. Om daarop voorbereid te zijn, wordt nu overlegd, zo werd vandaag bekend. In andere lidstaten liggen soortgelijke noodplannen.

Alleen als die ten uitvoer zijn gebracht, kunnen ze aanspraak maken op de gasopslagen in de Europese Unie. Die opslagen hadden overigens voller kunnen zijn, maar vanwege de aanhoudend hoge gasprijs is er minder ingekocht. Dan is er nog de optie om naar andere gasvelden in Europa te kijken. In Duitsland zijn bijvoorbeeld ook nog gasvelden met laagcalorisch gas, zoals in Groningen.

Ook dat zou nog gewonnen kunnen worden. Deel artikel: : Is Gronings gas de redding als Rusland de gaskraan dichtdraait?

See also:  Hoeveel Bijtelling Auto?

Wat betaald Duitsland voor Nederlands gas?

Is gas in Duitsland goedkoper? – Nederland hoogste gasprijs, Duitsland en België goedkoper – In onze directe buurlanden is bijna de helft lager dan in Nederland. Een huishouden in Duitsland betaalt 14,2 eurocent per kWh en in België 12,2 eurocent. Een aanzienlijk verschil. In Oost-Europa zijn de prijzen nog veel lager.

 1. Zo betalen de Hongaren slechts 2,7 eurocent per kWh.
 2. Ook huishoudens in Servië en Kroatië hebben goedkoop gas voor respectievelijk 3,3 en 5,2 eurocent per kWh.
 3. De gaskosten vormen het grootste deel van de totale energierekening.
 4. Volgens Koen Kuijper, onderzoeker bij Energievergelijk.nl, hebben we de hoge gasrekening voor een belangrijk deel te danken aan de hoge belastingen: „Ruim 37 procent van onze gasrekening bestaat uit overheidsheffingen, zoals energiebelasting en btw.

Nergens anders in Europa is dit aandeel zo groot.» Maar er is meer aan de hand, stelt Kuijper: „Markten die momenteel sterk afhankelijk zijn van geïmporteerd gas, hebben vaker hogere prijzen dan markten met meer waterkracht, kernenergie of eigen kolen in hun energiemix.» Tegelijkertijd grijpt de overheid in veel landen hard in om de prijzen te dempen, bijvoorbeeld in Roemenië en Bulgarije.

Hoe lang is er nog gas?

De Rijksoverheid wil de CO 2 -uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Daarom kunt u vanaf 2050 in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Dan kan dit alleen nog met duurzame installaties. Voor de aankoop van deze installaties kunt u subsidie krijgen.

Waar zit het meeste gas in Europa?

Op de kaart zie je alle olie- gas- en condensaatvelden in Nederland in 2021. Nederland is de grootste aardgasproducent van de Europese Unie.

Waar haalt Nederland meeste gas vandaan?

Op de Noordzee wordt veel gas gewonnen door diverse aangrenzende landen. Een deel van het gas dat gewonnen wordt op de Deense en Britse delen van de Noordzee komt direct in Nederland aan land. Het gaat om 1 miljard m 3 in 2021 en dit telt ook als invoer.

Is er genoeg gas in Nederland?

De Nederlandse gasopslagen zijn voor 90 procent gevuld. Dat helpt huizen en bedrijven de winter door, meldt Gasunie.

Kan een gasveld opraken?

Afhankelijk van het gasveld kan dit tientallen jaren zijn. Wanneer een gasveld leeg is, ruimen we alles weer op.

Waar in Nederland zit gas in de grond?

Waar vindt olie- en gaswinning plaats? – Naast het Groningen-gasveld telt Nederland zo’n 240 gasvelden. De helft hiervan ligt in de Noordzee. Behalve in Groningen wordt gas gewonnen in Friesland. Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en in de Noordzee en de Waddenzee,

Waarom halen we geen gas uit Noorwegen?

Lucratief – Het Noorse gas komt via meerdere pijpleidingen naar Europa. Onder meer in België en Duitsland komt het aan land. En via die landen komt het ook naar Nederland. Deze week werd er ook een nieuwe pijpleiding, de Baltic Pipe (de iets dikkere lijn op het kaartje hierboven), geopend die van Noorwegen via Denemarken naar Polen loopt.

 • Voor Noorwegen pakt de energiecrisis die voortkomt uit de oorlog in Oekraïne en de boycot van Rusland door de EU goed uit.
 • Er wordt veel meer betaald voor het gas en landen staan in de rij om extra contracten af te sluiten.
 • Het land zit aan het maximum van wat het kan produceren.
 • Het handelsoverschot van Noorwegen bedroeg 648 miljard Noorse kronen in het eerste halfjaar van 2022.

Omgerekend is dat 63 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling. De omzet in aardgas in juli verviervoudigde in vergelijking tot vorig jaar. Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog Kijk ook In beeld: borrelende zee na gaslekken Nord Stream-leidingen

Hoeveel gas heeft Rusland nog?

Reserves, productie en export – Per eind 2020 had Gazprom een aandeel van 70% van de totale Russische gasreserves; ofwel 33.575 miljard m³ (2008: 33.100). Deze reserves zijn berekend op basis van de Russische methode. Deze wijkt af van hetgeen internationaal gebruikelijk is.

 1. De Russische methode neemt alleen de geologische karakteristieken van de gasvoorkomens in beschouwing terwijl de internationale methode ook economische elementen meeneemt.
 2. Dat alleen met verlies kan worden geproduceerd, wordt niet tot de reserves gerekend.
 3. Op basis van de internationale berekeningsmethode liggen de gasreserves van Gazprom ongeveer een derde lager.

In 2020 produceerde Gazprom 455 miljard m³ gas, 47 miljoen ton en 16 miljoen ton, Gazprom koopt ook gas uit de landen van de voormalige zoals, en, Deze landen beschikken vaak niet over een eigen netwerk of een te klein netwerk om gas te exporteren naar Europese markten en de enige exportmogelijkheid is dan via het Gazpromnetwerk.

Een substantieel deel van het Russische aardgas wordt geëxporteerd naar Europese landen. Daar waar voormalige Sovjetlanden hun afname van Gazprom flink hebben gereduceerd, is de afname in andere delen van Europa juist toegenomen tot 2018. Gazprom is de enige die het gas per pijplijn mag exporteren, de verkoop van per tanker staat open voor andere partijen, waaronder,

Van de export naar Europa gaat ongeveer een vijfde naar en de rest naar, Binnen West-Europa was Nederland de grootste afnemer van gas met een aandeel van 48 miljard m³, gevolgd door (41), Italië (21) en (16). Het Russische gas dekte in 2020 ongeveer een derde van de West-Europese behoefte.

Omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verkopen binnenland (in miljarden m³) 307,0 287,0 262,6 262,1 265,3 249,7 228,1 217,2 221,2 214,9 229,9 239,7 235,8 225,1
Idem aan voormalige Sovjetlanden 100,9 96,5 66,7 70,2 81,7 66,1 59,4 48,1 40,3 33,2 35,0 38,1 38,7 31,2
Idem aan Europa en overige landen 168,5 167,6 148,3 148,1 156,6 151,0 174,3 159,4 184,4 228,3 242,0 243,3 232,4 219,0
Idem verkopen totaal 478,6 480,4 503,6 466,8 461,8 424,7 445,9 476,4 506,9 521,1 506,9 475,3
Verkoopopbrengst binnenland (in $/1000 m³) 50,9 66,6 59,5 77,3 92,9 95,4 106,7 90,9 59,4 56,9 65,3 63,3 63,7 57,7
Idem voormalige Sovjetlanden 110,9 148,9 173,1 211,3 265,8 258,0 224,2 262,1 194,1 153,6 158,4 162,6 157,4 136,7
Idem aan Europa en overige landen 269,4 303,2 235,2 244,4 313,0 325,2 304,2 349,4 245,6 176,0 200,2 246,4 210,6 143,0

Uit de figuur blijkt duidelijk dat het gas voor binnenlandse klanten goedkoop is. De Russische regering reguleert de gasprijs en had het beleid deze laag te houden. Vanaf begin 2008 is dit beleid gewijzigd en worden de gasprijzen stapsgewijs verhoogd. Dit blijkt niet duidelijk uit de figuur hierboven, omdat hier de bedragen in Amerikaanse dollars zijn weergegeven.

In lokale is de binnenlandse gasprijs gestegen van 1300 per 1000 m³ in 2007, via 1885 roebel in 2009 naar 3641 roebel in 2015. Voor Europese klanten is de gekoppeld aan de prijs van ruwe olie op de wereldmarkten. Met een vertraging van zes tot negen maanden wordt de exportprijs van het gas aangepast. In 2008 is de ruwe olieprijs sterk gestegen hetgeen gereflecteerd werd in een hogere exportprijs.

Voor de voormalige Sovjetlanden, een groep waarbinnen de belangrijkste afnemer was, streefde Gazprom eenzelfde prijssystematiek na als voor de Europese afnemers. In 2011 hadden de prijzen voor beide exportmarkten aan elkaar gelijk moeten zijn, maar dit doel werd niet behaald zoals uit de bovenstaande figuur blijkt.

in miljarden roebel

Jaar Omzet Bedrijfs-resultaat Netto-resultaat
2007 2423 702 658
2008 3519 1260 743
2009 2991 857 780
2010 3957 1114 969
2011 4637 1657 1307
2012 5003 1357 746
2013 5247 1430 812
2014 5661 1344 -137
2015 6073 1228 968
2016 6111 726 997
2017 6546 871 767
2018 8224 1930 1529
2019 7660 1120 1270
2020 6322 615 162
2021 10241 2411 2159

Waarom is gas in Duitsland goedkoper?

Duitsland verlaagt energieprijzen dankzij belasting op buitensporige winsten – Joop • • • • De Duitse regering gaat energiebedrijven die dankzij de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis buitensporige winsten boeken, extra belasten. De opbrengsten worden gebruikt om de energiekosten voor burgers te verlagen. Dat heeft de sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz zondag,

De belastingen treffen bedrijven die elektriciteit opwekken met behulp van steenkool en kernenergie, maar ook bedrijven die gebruikmaken van hernieuwbare energie. Hun productiekosten zijn stukken lager dan die van gascentrales, maar de prijzen van de gascentrales bepalen de Europese stroomprijzen. De energiemaatregel maakt onderdeel uit van een ter waarde van 65 miljard euro.

Zo krijgen studenten eenmalig 200 euro, terwijl gepensioneerden 300 euro ontvangen. Ook wil de coalitie van groenen, sociaaldemocraten en liberalen het openbaar vervoer goedkoper maken. Deze zomer konden Duitsers al een ticket van 9 euro kopen waarmee ze onbeperkt gebruik konden maken van de trein.

Er zijn nu plannen voor een nieuw onbeperkt abonnement dat tussen de 49 en 69 euro per maand zal kosten. «We hebben een moeilijke tijd voor de boeg, maar we zullen niemand aan zijn lot overlaten», aldus Scholz. Europese Unie Binnen de Europese Unie wordt ook gewerkt aan maatregelen om burgers te beschermen tegen excessieve stroomprijzen.

De liberale minister van Financiën Christian Lindner zegt dat Duitsland zelf ingrijpt als er binnen de EU niet snel genoeg een akkoord wordt bereikt. Europese plannen om een prijsplafond in te stellen, zorgden er afgelopen week al voor dat de stroomprijs,

De prijs ligt nog wel altijd tien keer hoger dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. De Nederlandse overheid heeft dit jaar overigens een miljardenmeevaller dankzij de hoge gasprijzen. Volgens schattingen belandt er in de schatkist. Meer over:,,,, Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier.

Lees Sorteren op: Nieuwste eerst Oudste eerst Beoordeling 5 sep.2022 – 14:20 Als ik Rutte was, zou ik de helft van energiekosten van de burgers op eigen rekening nemen en direct aan energiegiganten betalen. Gewoon open kaart spelen en mogelijk meer stemmen winnen! Hoeveel Gas Heeft Nederland Nog 10 sep.2022 – 7:22 Dat heet stemmen kopen, met onze belastingcenten, lijkt me nou net niet de bedoeling. Rutte hoort verleden tijd te zijn, hij heeft al genoeg schade aangericht. 5 sep.2022 – 10:01 Bereidheid om slechts een maximale prijs voor gas uit Rusland door de G-7 is een uitstekende initiatief. En het wordt hoog tijd, dat de grootste verzekeraars in zeetransport gaan nadenken over vervoer van gas en olie uit Rusland niet langer te dekken. 5 sep.2022 – 8:31 Voor de goede orde; er is geen tekort aan gas op de energiemarkt, alleen de vergrote vraag ernaar maakt het gas zo duur. We zullen dus deze winter niet in de kou zitten, maar wel (voor sommigen) met een lege portemonnee. Het is dus belangrijk dat die volledige 10 miljard (er komt vast nog veel meer bij) in zijn geheel weer terugvloeit naar de burger (belastingbetaler). 5 sep.2022 – 6:33 Het wordt tijd voor een goede oorlog weer eens. Want vroeger ginger we voor veel minder ten strijde in het zwakke, decadente Europa. 5 sep.2022 – 7:49 u kunt zich aanmelden voor de legioen in Oekraïne. Waar wacht u op? 4 sep.2022 – 19:30 Per inwoner is dat pakket dus net iets minder dan dat van NL waar zo over geklaagd wordt. Goed dat de overwinst van energie uit kernenergie, wind en zon hoger belast wordt. Maar waarom het voorstel van Macron niet overnemen en electriciteit in principe loskoppelen van gas olie en steenkool.

 • Dan is die overwinst er niet of minder.
 • Belasting heeft de eigenschap om ontweken te worden.
 • Bijna alles wat voor warmte overgaat naar electrisch geeft een factor 4 meer en met aanvullende techniek of infrastructuur 6 tot 8 met gebruik van wamtepompen.5 sep.2022 – 6:57 Klopt, ook als je een contract met 100% windenergie hebt stijgt de prijs enorm.
See also:  Hoeveel Handbagage?

Alsof de wind duurder is geworden 😉 maar het is natuurlijk wel zo dat vanwege het tekort aan gas er in zijn algemeenheid schaarste op de energie markt ontstaat wat een prijsopdrijvend effect heeft ook op zone energie. Slechte kant is dat hiermee het investeren in nieuwe duurzame initiatieven minder aantrekkelijk zal worden.5 sep.2022 – 8:25 « Slechte kant is dat hiermee het investeren in nieuwe duurzame initiatieven minder aantrekkelijk zal worden.« Precies Jozias en dat niet alleen aan de productiekant maar ook op het gebied van efficienter gebruik en bezuiniging.

 • Natuurlijk zijn er aan die kant te weinig technici, maar zet de druk van de markt er maar op anders gebeurt het nooit.
 • Er zullen weinig veehouders, automonteurs en piloten zich direct laten omscholen tot warmtepomp installateur maar de markt zal wel gaan schuiven.4 sep.2022 – 18:48 Ach iedereen is nu gefocussed op energieprijzen, niemand realiseert dat zometeen brood, boter, kaas en eieren (bedoeld is alle dagelijkse behoeften) extreem duur worden.

Want alles kost energie om te produceren en er onstaat schaarste omdat productie ook wordt stopgezet. Is dit dan een gevolg van oorlog, deels, want we hebben allerlei energieproductie al stilgelegd in Europa voordat er sprake was van een oorlog en werd alles al gericht op zon en wind.

Een risicovolle exercitie is nu gebleken. Ook hier is de Eu besluitvorming weer tekort geschoten. Nu moeten we 5-10 jaar wachten totdat de kernenergie weer opgestart is en zijn we afhankelijk van duur gas uit o.a. de Vs. Wordt tijd dat de europese bureaucratische denkmethoden worden vervangen door gezond verstand.4 sep.2022 – 20:59 rot toch op met je kernenergie.

De meeste centrales in Frankrijk zijn stil gelegd.5 sep.2022 – 9:14 @ oproerkraaier De kerncentrales in Frankrijk liggen momenteel stil voor onderhoud, maar moeten van de winter weer gaan draaien: https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220902_96367603?utm_source=google Feit is gewoon dat als Duitsland na de kernramp in Japan niet zo overhaast haar eigen kerncentrales gesloten had om zich volledig van Russisch gas afhankelijk te maken, heel veel van de huidige problemen voorkomen hadden kunnen worden.

 • Duitsland heeft wel vaker sympathieke plannen die in praktijk nadelig uitwerken (wir schaffen das).
 • Ook bij dit plan heb ik mijn bedenkingen.
 • Dit zou evengoed de inflatie nog verder aan kunnen wakkeren (zeker als Duitsland het met leningen gaat financieren) waardoor het netto positief effect voor de burgers snel zal verdampen.5 sep.2022 – 18:42 nee, zondernaam, ze liggen stil ivm wster te kort.

Waarom liegen de voorstanders van kernenergie toch zo vaak? Het lijkt wel een religie.4 sep.2022 – 16:52 Is niet nodig in Nederland want wij zijn veel rijker, is er minder armoede en zijn niet van die koukleumen. Daarnaast is de Minister van Energie een vazal van de Minister van Financien en die is kieskeurig aan wie zij haar geld uitdeelt.4 sep.2022 – 18:19 Dus, heer Den Uil, u bent ook al zo iemand die denkt dat de vakministers het kabinetsbeleid bepalen? 4 sep.2022 – 19:29 @Willem Nee, dat zijn de politieke stromingen.

 • Dat zie je ook aan onze burgemeesters en rechters.
 • Hoeft niks mis mee te zijn, als dat overeen komt (grotendeels) met de koers vd bevolking.
 • Echter, gaan we hier al jaren scheef.5 sep.2022 – 8:04 Omdat een deel van de bevolking, Ray, een eigen mening heeft en deze niet gehonoreerd ziet in de volksvertegenwoordiging, zeg je ‘Echter, gaan we hier al jaren scheef’? Wel eens van democratie gehoord? Ook de beslissingsbevoegdheid van burgemeesters en rechters worden bepaald door wat deze democratie heeft bepaald.

De vraag aan al die mopperaars (en dat mag, beslist!) op onze democratie is dus: hoe had je het anders gewild? Graag een antwoord.4 sep.2022 – 16:37 Duitsland is er goed van doordrongen( door haar verleden) wanneer de burgers het vertrouwen in de overheid gaan verliezen en massaal ontevreden worden, er steeds meer ruimte komt voor enge figuren met extreme denkbeelden.

Maar Rutte ziet dat probleem niet,. hoe naief kun je toch zijn.5 sep.2022 – 5:58 @Backtobasics Rutte ziet dat probleem wel, maar er is nog steeds een meerderheid die zijn politiek steunt en de slachtoffers beïnvloeden de uitslag van de verkiezingen nog niet voldoende om van standpunt te wijzigen.

Rutte is een opportunist en speelt de bevolking met zijn verdeel en heers tactiek uit mekaar. Hij gaat net zo ver als de bevolking hem laat gaan, en gezien de uitslagen van de verkiezingen, een heel eind.4 sep.2022 – 12:59 Die domme Duitsers toch, met hun Nordstream.4 sep.2022 – 13:57 jij zag rood/groen en dacht toen «hoe kan ik iets negatiefs zeggen» rare rancuneuze reactie.4 sep.2022 – 14:22 @oproerkraaier Rancune?? Hier is jaren geleden al voor gewaarschuwd, en nu verloopt het letterlijk zo.4 sep.2022 – 17:54 @oproerkraaier Kijk dit filmpje van BILD maar uit 2018: ‘Deutsche Delegation lacht Trump bei UN-Vollversammlung aus | „Abhängigkeit von Russland»‘ https://youtu.be/D5oqNHINTOU 4 sep.2022 – 19:46 mokker; Das Bild is Springerpresse.

 1. Trump hield dat praatje destijds in een poging Amerikaans schaligas te verkopen.4 sep.2022 – 20:46 Ja, alleen de naam al heeft waarschijnlijk bij Putin en zijn trawanten dagenlang voor extreem amusement bezorgt.
 2. Nordstream is volgens mij niet de kant van Duitsland op.4 sep.2022 – 21:43 @oproerkraaier Duitsland heeft zich willens en wetens afhankelijk gemaakt van Poetin.

Daarom zijn ze nu chantabel. Dat was domme en kortzichtige politiek. Tot overmaat van ramp hebben ze na Fukushima ook nog eens hun kerncentrales versneld gesloten, voordat er voldoende alternatieven voorhanden waren. Iets met huid en beer. Ze mogen nog van geluk spreken dat ze de laatste 3 open kunnen houden.5 sep.2022 – 0:44 Oh? En nu word dat toch verkocht? Toevallig zeg.5 sep.2022 – 4:18 @Oproerkraaier Gewoon de bron verdacht maken omdat je er inhoudelijk niks tegenin te brengen hebt, triest.5 sep.2022 – 9:20 Oproerkraaier houdt niet van feiten, zodra het niet in zijn straatje past roept hij iets van ‘ fascisten!’ en duikt weg van inhoudelijke discussie.4 sep.2022 – 12:57 Goed, duidelijke maatregel om op korte termijn de pijn te verlichten.

Kunnen wij toch ook doen? En waarom kan onze getalenteerde minister van Financien de extra 8 miljard die we in 2022 binnen krijgen via energiebelastingen niet direct teruggeven aan de burger? Doet geen centje pijn op de Rijksbegroting, en dan hoeven de linkse partijen alleen maar een motie daartoe goed te keuren (en niet zoals afgelooen week af te keuren.).

En op langere termijn, gaat Duitsland het stompzinnige besluit om kerncentrales te sluiten terugdraaien? Anders blijft het dweilen met de kraan open.4 sep.2022 – 12:23 Ik voorspel op grond van de resultaten in het verleden dat onze onderdrukkers onverstoorbaar verder zullen gaan met hun missie: de de totale destructie van de Nederlandse samenleving.

Ze zijn daar in Den Haag zo raar in de kop dat ze van alle onderworpen onderdanen totale flexibiliteit eisen, en dat is een eigenschap die ze zelf geen van allen hebben. Snel inspelen op een veranderde wereld? Direct de ergste nood lenigen? Humanitaire motieven altijd de hoogste prioriteit geven? Nooit van gehoord.

Hierom komt er ook niemand in dat enge clubje die daartoe wél in staat is. Dat krijg je met schizofrene leiders. Onder Rutte gaat ons land in alle opzichten failliet. Misschien dat Duitsland dan een redelijk bod doet op het Koninkrijk der Nederlanden. Zou dat niet een zegen zijn? 4 sep.2022 – 12:35 Waar komt dat achterlijke idee vandaan dat Duitsland in deze crisis meer voor z’n burgers doet dan Nederland.

 1. Ik heb er 12 jaar gewoond en ik kan bijna niets bedenken wat daar beter zou zijn.
 2. Hooguit de drank en de prijzen in de horeca.
 3. De uitkeringen van de staat zijn nog veel beroerder dan hier.
 4. Ook dit steunpakket is als je het per inwoner uitrekent veel lager dan het Nederlandse pakket.4 sep.2022 – 14:10 Hoofschuddend : `Waar komt dat achterlijke idee vandaan dat Duitsland etc.’ Ik vind dit een zeer onbeleefde, ja grove reactie op iemand die hier altijd het meest beschaafde en doordachte commentaar schrijft van iedereen.

Typisch guurrechts om zo onfatsóenlijk zich áf te reageren middels Joop, alsof het Geen Stijl is hier.4 sep.2022 – 14:23 @hoofdschuddend ‘Waar komt dat achterlijke idee vandaan dat Duitsland in deze crisis meer voor z’n burgers doet dan Nederland.’ Zelfhaat.4 sep.2022 – 14:50 Hoofdschuddend, Kennen de Duitse minima ook de zegeningen van de toeslagen? 4 sep.2022 – 16:05 @Drs Even los van de Palov-proza, die weer te verwachten viel jegens dit kabinet, is de wezenlijke achtergrond dat we in NL bovenmatig ingezet hebben op stoppen met alle brandstof die we zelf in handen hadden, en dus ook zaken als kernenergie emotioneel in de verdomhoek hebben geprotesteerd, en dus heel dom onszelf in de handen van Rusland hebben gedreven.

Wat een emotioneel domme strategie.4 sep.2022 – 16:17 Beste Hannes, als hier iemand zonder enige kennis en zonder 1 zinnige reden aangeeft dat we beter onderdeel van Duitsland zouden moeten worden dan is dat gewoon een compleet ondoordachte achterlijke reactie.4 sep.2022 – 16:22 @ Hannes Achterhout – dank voor het compliment.

Ik op mijn beurt spreek hier mijn bewondering uit voor je waakzaamheid en energie, wanneer er weer ongefundeerde en slecht verwoorde reactionaire stukjes komen bij heel serieuze onderwerpen. Je weet als een terrier die inzenders even aan hun jas te trekken, om ze eraan te herinneren dat het hier nu eenmaal geen dagverblijf voor kleine rechtse clowns is.

 1. Evengoed is het in orde dat Joop zulke figuren gedoogt.
 2. Aangenomen dat deze mensen ook in het dagelijkse leven dat praktiseren wat zij hier prediken, dan leren wij uit hun bijdragen hoe onze opponenten tegenover politiek-economische onderwerpen staan – en met welke motieven ze naar de stembus gaan.
 3. Ik meen dat het een oud Chinees advies is: ‘Ken Uw Vijand’, dat is de eerste stap naar werkelijke verbetering.4 sep.2022 – 16:42 @Hoofdschuddend Let maar niet teveel op @Hannes.

Omdat hij wel weet dat jij gelijk hebt, gooit hij het op de toon, op de vorm. De Duitse sociale zekerheid is, met name voor ouderen, niet echt geweldig. Daarom zoeken Duitse ouderen in afvalbakken naar lege blikjes om die in te leveren voor het statiegeld.

Bij onze Oosterburen bouw je alleen «Renten» op over de jaren dat je werkt. Nederland zorgt daarentegen goed voor zijn ouderen. Er zijn nu ruim 3,6 miljoen AOW’ers, ruim 3 miljoen van hen hebben een aanvullend pensioen. Over hun totale inkomen betalen pensionado’s meestal aanzienlijk minder belasting dan werkenden.

Duitsland kende tot voor kort geen minimumloon, nu bedraagt dit 9,35. «Ons» minimumloon gaat per 1-1-2023 naar 11,94 en moet op termijn naar 14 euro gaan. De Nederlandse infrastructuur behoort tot de absolute wereldtop, de Duitse is daarentegen sterk verwaarloosd.

De Duitse auto-industrie is verouderd. Typisch een gevolg van een vertragende voorsprong. Het is zeer de vraag of ze China en de VS nog inhalen. Er is geen een Duitse universiteit die zich ook maar kan meten met de «slechtste» Nederlandse, daarom studeren zoveel Duitser hier. Er werd aanvankelijk met veel bewondering gekeken naar de Duitse corona-aanpak maar uiteindelijk waren de resultaten bedroevend.

Ondanks de enorme investeringen in de gezondheidszorg, overlijden Duitsers gemiddeld 1 jaar eerder dan Nederlanders, mede door obesitas (Bratwurst und Bier).4 sep.2022 – 17:02 @Hoofdschuddend, Dat is nu even niet de vraag of Duitsers meer doen in deze crisis voor hun burgers.

 • Wel is het zo dat ze nu iets doen terwijl Nederland pas in het voorjaar iets gaat doen.
 • Ik weet dat Nederland een klein begin heeft gemaakt met de 800 Euro teruggave voor lage inkomens en de btw verlaging.
 • Maar dat is gezien de ernst van de crisis een druppel op de gloeiende plaat en zoals gewoonlijk is de Nederlandse regering weer rijkelijk laat.4 sep.2022 – 17:42 zelfhaat, nog zo’n extreem rechtse hondefluitje.

Een wordt gehanteerd door racisten, xenophoben en nazis.4 sep.2022 – 19:05 @EUpiet Als u de 800 euro in NL voor minima een druppel op een gloeiende plaat noemt. hoe noemt u dan de 200 euro voor studenten en de 300 euro voor gepensioneerden in dit Duitse pakket? 4 sep.2022 – 19:09 @Eenmening3 Daarentegen hebben wij in Nederland weer een Europees heel laag gemiddelde van een gezonde levensverwachting.

 1. De meeste mensen in Nederland beginnen al vanaf midden 50 te kwakkelen met hun gezondheid.
 2. Maar ik ben het met je eens dat de sociale zekerheid in Duitsland mede door de «kuch» sociaal democraat Schroder heel lang achter gebleven is bij Nederland.
 3. Https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/249/hartz-iv 4 sep.2022 – 21:12 @EUPiet Hier te lande heeft lang het idee geheerst dat de Duitsers alles beter voor elkaar hadden dan de rest van de wereld.
See also:  Hoeveel M3 Gas Per Jaar?

Maar bij nader inzien bleek dat toch niet zo te zijn. De Duitse eenwording heeft meer dan 1 triljoen euro gekost en nog steeds gaat het niet heel erg goed in Oost-Duitsland. Dat heeft grote gevolgen gehad voor o.a. de sociale zekerheid (Harz-IV) en de infrastructuur, geld kan immers maar een keer uitgegeven worden? Na WOII werd wel gezegd dat de verliezers, Duitsland en Japan, uiteindelijk de (economische) winnaars waren en het VK de verliezer.

Aan het eind van de jaren zeventig stond het VK er inderdaad extreem slecht voor en deed Duitsland het veel beter. Maar nu lijkt het fenomeen van de vertragende voorsprong weer opgeld te doen. De Duitse auto-industrie is verouderd, de infrastructuur verwaarloosd. Duitsland heeft niet alleen zijn infrastructuur verwaarloosd maar ook zijn leger, zodat het zichzelf niet meer verdedigen kan tegen Russische agressie maar aangewezen is op de VS en, in mindere mate, op het VK.

Duitsland heeft daarenboven de kapitale blunder begaan om zich afhankelijk te maken van Russisch gas en ook nog eens zijn kencentrales voortijdig te sluiten. Straks moet Nederland zijn gasreserves inzetten om Duitsland uit de brand (PNI) te helpen.

Het is een beetje dom om Duitse en (Spaanse) druppeltjes op een gloeiende plaat aan te grijpen om het beleid van Rutte IV af te kraken.5 sep.2022 – 2:20 «Maar ik ben het met je eens dat de sociale zekerheid in Duitsland mede door de «kuch» sociaal democraat Schroder heel lang achter gebleven is bij Nederland.» Ook hier schuilen addertjes onder het gras: «Het is interessant om een statistische grootheid te analyseren die kan worden gebruikt om de concentratie van inkomen te bestuderen: we hebben het over de Gini-index.

Welnu, terwijl in 2005 de inkomensongelijkheid 25 was, terwijl de ongelijkheid in 2016 is toegenomen tot 30. Een andere gegevens die de toename van de ongelijkheid versterken, is dat terwijl de lonen stijgen op de hoogste niveaus van de piramide, deze in de lagere klassen afneemt, aangezien 20% van de Duitse werknemers verdient minder dan 10 euro per uur.

Daarom kunnen we concluderen dat de ongelijkheden in Duitsland zijn toegenomen en dat daardoor de verdeling van de welvaart is verslechterd.» Komt hier vandaan https://nl.economy-pedia.com/11029858-the-risks-of-the-german-economic-miracle Zo ken ik je weer, manipulatief tot de 3e macht want Merkel noem je bewust niet terwijl onder haar bewind de omstandigheden verslechterden.5 sep.2022 – 6:47 @Hoofdschuddend.

Maar de prijzen voor het openbaar vervoer zijn al langer veel lager dan hier. Overigens is de inflatie in Duitsland ook weer een stuk lager dan in Nederland. Kortom Nederland doet te weinig en is te laat. Wat u ook van Duitsland mag vinden.5 sep.2022 – 9:37 O jee, ik krijg de gesel van Bhagwandin weer achter me aan die in mij het grootste kwaad op het westelijk halfrond ziet omdat ik niet zo enthousiast ben over de nep sociaal democraat Schröder en die andere technocraten die de sociaal democratie van binnen uit kapot gemaakt hebben.

 • An me overigens wel voorstellen dat Bhagwandin wegloopt met Schröder, die heeft wel meer van zulke vrienden.5 sep.2022 – 14:04 We zien, dat de middeninkomens in de knel gaan komen.
 • De keuze tot nu toe was altijd: Wie niet kan rondkomen krijgt een minimuminkomen, dat uiteraard te laag is om van te kunnen leven.

Dus we zorgen met toeslagen ervoor, dat wij mensen een veel te hoge huur laten betalen en een verplichte zorgverzekering te laten afsluiten. Waarbij dat laatste ook nog eens gaat leiden tot zorgmijden en alleen de rijke burger nog goede zorg krijgt. De rest moet zichzelf gezond leven en met paracetamol uitzieken.

Dat terzijde. Moet de energiesubsidie voor de armste Nederlanders op dezelfde manier gefinancierd worden als de andere toeslagen? Namelijk de grote groep middeninkomens meer belasting te laten betalen? Nee, Kaag beseft, dat dat onmogelijk is. Dus denkt ze met uitstel de middeninkomens te bewegen tot het inzetten van hun broodnodige spaarcenten en tot die tijd nieuw beleid te gaan uitdokteren.

Hopelijk zonder die toeslagen, die prijsopdrijvend werken! 5 sep.2022 – 14:10 Voor ieder, die het verlagen van de btw op de energierekening een goed idee vindt, kijk naar de cijfers. Van de keer drie of keer vier prijzen voor energie, is een btw van 9% winst voor de staatskas! Bovendien geldt dit weer voor arm én rijk.5 sep.2022 – 14:48 «O jee, ik krijg de gesel van Bhagwandin weer achter me aan die in mij het grootste kwaad op het westelijk halfrond ziet omdat ik niet zo enthousiast ben over de nep sociaal democraat Schröder» Ah, de slachtoffer rol, maar of je enthousiast over Schröder bent of niet is niet zozeer de kwestie alswel een poging om de context waarbinnen de maatregelen werden genomen weg te laten, dat is voor mij manipulatief populistisch, Schröder was de initiatiefnemer, Merkel heeft het geconsolideerd, dat is het verhaal.

«Kan me overigens wel voorstellen dat Bhagwandin wegloopt met Schröder, die heeft wel meer van zulke vrienden.» Waar blijkt dat uit, ik heb nooit iets met Schröder gehad, zeker ook waar nu blijkt dat zijn rol in het Gazprom gebeuren weinig opheffend is, maar een manipulator zal altijd blijven manipuleren, dat maakt het een stuk makkelijker voor mij, ervaring is de beste leermeester.6 sep.2022 – 6:44 @Bhagwandin, Slachtofferrol? Welnee je bent hilarisch.

Je hebt nooit iets met Schröder gehad? Kom kom Bhagwandin je bent al zo vaak in de gordijnen geklommen als het weer eens over de generatie Schröder/Kok/Blair en meer van die achterhaalde technocraten ging dat ik je er hevig van verdenk ten tijde van dat fiasco iets «belangrijks» bij de PvdA gedaan te hebben en nu nog meent die onzin vanuit je aanleunwoning te moeten verdedigen.

Ga door. Een vrolijke noot is voor iedereen fijn.6 sep.2022 – 10:16 Niet alleen manipuleren en projecteren maar ook fabuleren, zeker loop ik te hoop tegen figuren die vinden dat de sociaal democratie ze in de steek heeft gelaten zonder zich te bekommeren of rekenschap te geven hoe dat bekostigd moet worden, geld groeit niet aan een boom, daartoe hebben ze de derde weg uitgevonden, en denk maar niet dat ze blij zijn, nee ze gaan zeiken dat het neoliberalisme is, een term die ik bij voorkeur niet gebruik omdat het door de vijand is geïndoctrineerd, de inhalige sp, de meest harteloze partij die socialisme als dekmantel gebruikt maar nooit iets voor de achterban heeft kunnen betekenen om het simpele feit dat ze daar niet voor zijn, laten mensen in doodsnood aan hun lot over (Kosovo), daarom haat ik die partij hartgrondig, maar goed ik dwaal af, over welk fiasco heb je het, paars was een eclatant succes, het geld klotste tegen de plinten, werknemers waren niet aan te slepen, toen kwam een politieke gelukzoeker die vond dat moslims en aanverwanten het land teisterden, wat voor een deel waar was omdat dit land een broertje de dood heeft aan handhaven, boeren doen nu van zich spreken, maar om met de woorden van Bolkestein te spreken, we zouden met Fortuin in het buitenland een pleefiguur slaan, daarna hebben we 8 jaar naar het gekweel van Bakellende moeten luisteren.6 sep.2022 – 10:18 Vervolg voor thuiswerker Piet: Ik heb eerder de derde weg verdedigd tegen jouw manipulaties, o.a.

Vermeent en v. der Ploeg waren de economische hoofdadviseurs van Kok, ik kan die discussie niet terughalen anders had ik het weer onder je neus gewreven, hoe dan ook je laat andermaal je zwakte zien, aanleunwoning, functie bij de pvda ten tijde van paars, hoe je het verzint weet ik niet maar je zet alleen jezelf te kijk op een manier dat ik denk dat je voor jezelf beschermd moet worden en dat is geen vrolijke noot.6 sep.2022 – 17:11 @Bhagwandin, Dus je bent serieus? Je maakt helemaal geen geintjes? Ach nee toch mallerd! Je probeert me te foppen.

Om je wakker te schudden uit je derde weg droom. Zowel de charlatan Vermeend die rare boekjes schrijft, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2214898-cybersecurity-boek-oud-minister-vermeend-uit-de-schappen als de rechtse econoom van der ploeg geloven niet meer in de derde weg. De meeste hoofdrolspelers uit die tijd niet meer.

Maar Bhagwandin zit te veel vastgeroest in wat er 30 jaar geleden speelde. Vermolmde idealen. Uit een ver verleden. Blijf er maar in hangen. https://www.leeskost.nl/2020/09/dat-hadden-we-nooit-moeten-doen/ 7 sep.2022 – 13:23 «Dus je bent serieus?» Bloedserieus.

 • Je maakt helemaal geen geintjes?» Om de dooie dood niet.
 • Ach nee toch mallerd!» Reken maar van yes.
 • Je probeert me te foppen.» Dat moet projectie zijn, jij probeert me te foppen.
 • Zowel de charlatan Vermeend die rare boekjes schrijft, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2214898-cybersecurity-boek-oud-minister-vermeend-uit-de-schappen als de rechtse econoom van der ploeg geloven niet meer in de derde weg.» Volgens jou zijn ze bekeerd, desondanks ken je geen genade, wreed hoor, de cyberactiviteiten van Vermeent kunnen me niet boeien en waaruit blijkt dat v.

der Ploeg een rechtse econoom is moet ik naar gissen, volgens mij valt het onder manipuleren, als we toch bezig zijn, is ergens opgetekend dat ze van hun geloof zijn gevallen of verzin je dat ter plekke, het zou niet de eerste keer zijn dat ik je betrap op manipulatie, ik kan het waarderen als mensen voor hun standpunten strijden en alle registers opentrekken, dat doe ik ook, wat jij doet vind ik ziek, zwak en misselijk, je links zijn futiel en volkomen onvoldoende, 2 voorbeelden: «maar hij had ook niet zoveel op met het ‘ouderwetse’ gedachtegoed van de sociaaldemocraten en vond dat zijn partij de ‘ideologische veren’ van zich moest afschudden.

Er zit zoveel meer achter die ideologische veren uitspraak dat ik me zou schamen dat zo op te schrijven. https://www.parlement.com/id/vjxdkdte2tp1/ideologische_veren 7 sep.2022 – 13:30 vervolg: Ook den Uyl komt hierin ter sprake, de dubbelrol die je hem toebedeelt vind ik ronduit stuitend, enerzijds iemand die jouw bewondering opriep, anderzijds besmeurt met nazi sympathieën in zijn jeugdjaren, dat heet volgens mij splitsing, zoek zelf maar op wat het in de geesteswetenschappen betekent, nou kan het ook ordinair opportunistisch misbruik van trivialiteit zijn om je punt te kunnen maken, gefundenes fressen, een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Volgende voorbeeld: ‘»In chronologische volgorde laten de auteurs zien hoe, onder leiding van Wim Kok, diens volgelingen meer of minder enthousiast meewerkten aan onder meer de ‘afbraak’ of, zo u wilt, het instandhouden van een betaalbare verzorgingsstaat, aan het verzelfstandigen en privatiseren van de overheidsdiensten, aan deregulering en meer marktwerking en aan harde bezuinigingen.

 • En dat zonder slag of stoot.» Zo u wilt staat er in jouw flut boekbespreking, een appreciatie verschil dus, er valt hoe dan ook veel meer over te zeggen, wordt vervolgd.7 sep.2022 – 13:41 o.a.
 • Dit: «De heer Reitsma: De PvdA zat in de regering.
 • Het CDA zat op ongeveer dezelfde lijn als de PvdA en werd gesteund door GroenLinks,

De heer De Grave: Dat is duidelijk, maar de PvdA had het regeerakkoord te onderschrijven. De heer Reitsma: De PvdA speelde een cruciale rol in die partijen. Ik kan mij die debatten nog levendig herinneren, net als de onderonsjes die de Kamerleden daarbij hadden. RSIN 8531 62 402 : Duitsland verlaagt energieprijzen dankzij belasting op buitensporige winsten – Joop

Hoeveel kuub gas heeft Nederland per jaar nodig?

Daarom ligt het gasverbruik voor een appartement een stuk lager. U heeft dan gemiddeld maar zo’n 900 m3 gas per jaar nodig, 60 procent van de eerdergenoemde 1.500 m3. In een vrijstaande woning gebruikt u zo’n 2.200 m3 gas per jaar. Dat is bijna 50 procent meer dan het landelijk gemiddelde gasverbruik.

Is er genoeg gas in Nederland?

De Nederlandse gasopslagen zijn voor 90 procent gevuld. Dat helpt huizen en bedrijven de winter door, meldt Gasunie.

Hoeveel jaar gas is er nog in de wereld?

Nog 17 jaar gas Op basis van de huidige voorraden en het productieniveau in 2015, zullen de aardgasreserves nog ruim 17 jaar meegaan.

Hoeveel jaar gas heeft Nederland?

Dan gas – In 1948 vindt de NAM in Coevorden voor het eerst aardgas. In 1951 worden daar dan ook de eerste huizen in Nederland aangesloten op het aardgas. In 1959 boort de NAM bij Slochteren het beroemde Groningen-gasveld aan. Dit veld behoort tot de grootste gasvelden ter wereld.