Hoeveel Belasting Betalen Zzp?

Hoeveel Belasting Betalen Zzp
Belastingtarief zzp inkomstenbelasting

2023 BELASTBAAR INKOMEN TARIEF
Schijf 1 < € 73.031 36,93%
Schijf 2 > € 73.031 49,50%

Hoeveel belasting betalen je als ZZP berekenen?

4. Belasting Box 1 berekenen – Over het bedrag dat uit stap 2 komt (het belastbaar inkomen na aftrekposten), bereken je het percentage van de belastingschijf uit stap 3. We geven hieronder drie voorbeelden, waarin we uitgaan van de jaren 2021, 2022 en 2023. Zorg ervoor dat je de juiste percentages gebruikt voor het berekenen van je belasting over 2023 !

 • Met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2021 is de te betalen belasting: 50.000 x 37,10% = € 18.550.
 • Met een belastbaar inkomen van € 80.000 in 2022 is de te betalen belasting: (69.399 x 37,07%) + (10.601 x 49,50%) = 25.726 + 5.247 = € 30.973.
 • Met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2023 is de te betalen belasting (36,93% x € 50.000 (het bedrag is lager dan € 73.031 en dus valt je volledige inkomen in schijf 1) = € 18.465.

Let op: Hier gaan nog Algemene heffingskorting en Arbeidskorting vanaf en komt Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij. Deze kortingen en bijdrage leggen we hieronder uit aan de hand van dezelfde twee voorbeelden.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij verdienen?

Wil je in 2022 geen belasting betalen als zzp’er? Dat kan! Hoe het werkt lees je in deze blog. Je leest het goed: als zzp’er hoef je in 2022 over een winst tot € 30.339,- geen belasting te betalen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet natuurlijk. Let op, je betaalt wel inkomstenbelasting maar krijgt een aantal heffingskortingen terug waardoor je uiteindelijk op nul uitkomt.

Voorbeeld Stel, je bent startend zzp’er met een te verwachten winst uit onderneming ( als eenmanszaak, dus geen bv ) van € 30.339,-. Je hebt geen andere inkomsten en je hebt 1.225 uur gewerkt, waarmee je aan het urencriterium voldoet. Om zo min mogelijk belasting te betalen over je welverdiende winst, kun je gebruikmaken van verschillende aftrekposten,

Als zzp’er heb je mogelijk recht op onderstaande aftrekposten:

Zelfstandigenaftrek Startersaftrek Oudedagsreserve MKB winstvrijstelling Toepassing heffingskortingen

Hoeveel blijft er netto over als ZZP?

Mijn beste tip voor starters en alle zzp’ers? – Wat verstaan we onder de term ‘bruto inkomen’? Als zzp’er is jouw bruto inkomen gelijk aan jouw omzet. Oftewel: het is gelijk aan het totaalbedrag dat jij in een jaar tijd (exclusief btw) aan jouw klanten factureert. Hoeveel Belasting Betalen Zzp Het uurtarief dat jij je klanten is ook bruto. Hierop komt dan nog vaak de omzetbelasting (btw) bovenop en dat maakt uiteindelijk een netto tarief wat de klant per uur aan jou moet betalen. Zoals gezegd is jouw bruto inkomen gelijk aan jouw omzet. Van die omzet moet je nog wel een aan de fiscus: de inkomstenbelasting en een percentage voor de zorgverzekeringswet.

 1. Maar ook andere kosten moet je van jouw bruto inkomen aftrekken, namelijk verzekeringen, investeringen, al jouw gemaakte kosten en spaargeld voor je pensioen.
 2. Het bedrag dat onder aan de streep overblijft, is jouw netto inkomen, je salaris.
 3. Om uit te rekenen wat jouw netto inkomen is, tel je eerst de kosten van jouw verzekeringen, investeringen en bedrijfskosten bij elkaar op.

Wat overblijft is jouw bedrijfswinst: jouw jaaromzet – zonder btw – min de kosten die je in dat jaar hebt gemaakt. Het bedrag waar jij vervolgens inkomstenbelasting over moet betalen (de Belastingdienst noemt dit ook wel jouw belastbare inkomen), wordt berekend met de volgende formule: bedrijfswinst vóór belasting – de belastingvoordelen waarvoor jij in aanmerking komt = jouw belastbare inkomen. Hoeveel Belasting Betalen Zzp Zelf jouw netto besteedbaar inkomen aan salaris per maand en per jaar uitrekenen? Bekijk en stel zelf vast welk minimum uurtarief nodig is om er niet op achter uit te gaan in inkomsten. Of gebruik zelf onze, zo zie je precies wat je van je bruto uurloon, netto over hou.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP eerste 3 jaar?

Geen belasting betalen als ZZP’er in eerste 3 jaar – Hoe de eerste 3 jaar belastingvrij verdienen in elkaar steekt? Dit krijg je voor elkaar door gebruik te maken van een aantal aftrekposten en je winst onder een bepaald bedrag te houden. Het grensbedrag varieert per jaar.

In 2021 betaal je geen belasting tot een winst van €30.439,-. In 2022 betaal je geen belasting tot een winst van €30.339,-. In 2023 betaal je geen belasting tot een winst van €32.197,-. Dat komt doordat je als zzp’er verschillende aftrekposten krijgt die werknemers in loondienst niet krijgen. En als starter krijg je in de eerste 3 jaar extra belastingvoordelen.

Ondernemerschap wordt gestimuleerd door de regering, wat de reden is waarom je als (beginnend) ZZP’er gebruik kunt maken van meerdere aftrekposten.

Zelfstandigenaftrek: €5.030,- Als je in een jaar meer dan 1.225 uur aan je onderneming werkt, mag je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek van €5.030,- (dat was € 6.310,- in 2022). Dit bedrag mag je aftrekken van je winst, waardoor je daarover geen inkomstenbelasting betaalt. Startersaftrek: €2.123,- Werk je meer dan 1.225 uur in een jaar aan je onderneming én ben je niet langer dan 3 jaar geleden gestart? Dan krijg je ook startersaftrek. MKB winstvrijstelling: 14% van je winst vrijgesteld Voor deze MKB korting hoef je niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Alle ondernemers krijgen deze korting, zo wil de overheid ondernemerschap stimuleren.

See also:  Hoeveel Seconden Zitten Er In Een Dag?

Wat moet ik afdragen als ZZP?

Als zzp’er heb je te maken met andere belastingen en premies, aftrekposten en subsidies dan als werknemer. Je moet bijvoorbeeld btw (omzetbelasting) in rekening brengen en afdragen aan de Belastingdienst. Ook betaal je premie voor de Zorgverzekeringswet. Let erop dat je belastingen vaak pas achteraf betaalt.

Wat is je netto inkomen als ZZP er?

Je berekent dit door je bruto inkomen te verminderen met de inkomstenbelasting. Wat je overhoudt noem je ook wel de ‘winst na belasting’ of ‘nettowinst’. Hoeveel inkomstenbelasting je betaalt, is afhankelijk van je bruto inkomen en of je gebruik maakt van aftrekposten.

Hoeveel uur moet je als ZZP er werken?

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid – 1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium.

Hoeveel belasting bij 100.000 euro ZZP?

Inkomstenbelasting zzp – Je betaalt alleen inkomstenbelasting over de winst uit je onderneming. Omzet – kosten = winst Maar eerst mag je daar nog wat kortingen van aftrekken. Omdat je ondernemer bent, beloont de overheid je met verschillende ondernemersvoordelen.

 • Als je meer dan 1.225 uur per jaar werkt aan je zzp bedrijf krijg je zelfstandigenaftrek van €5.030.
 • Minder dan 3 jaar geleden gestart? Dan krijg je €2.123 startersaftrek
 • Iedere ondernemer (ongeacht of je meer dan 1.225 uur werkt) krijgt MKB-winstvrijstelling: 14% korting over je belastbare inkomen is vrijgesteld van belasting

Hoeveel belasting betaal je dan? Bij een inkomen van €45.000 ziet dat er zo uit:

Winst uit onderneming € 45.000
Zelstandigenaftrek 5.030 –
Startersaftrek 2123 –
MKB winstvrijstelling (14%) 5.229 –
Belastbaar inkomen box 1 32.548
inkomstenbelasting box 1 12.020
algemene heffingskorting 2.468 –
arbeidskorting 4.576 –
inkomstenbelasting € 4976 –
Bijdrage Zvw (5,7%) € 1767 –
Netto inkomen € 38.257

Geen zorgen als je dit tabelletje nog niet begrijpt. Verderop in het artikel leg ik dit van begin tot eind uit. Bij een winst van €45.000 houd je dus netto €38.257 over. Oftewel, er gaat 15% naar de schatkist en je houdt zelf 85% over. Maar grijp niet vast aan het percentage van 15%.

 • Progressief belastingstelsel In Nederland hebben we namelijk een progressief belastingstelsel.
 • Dat betekent hoe meer je verdient, hoe hoger het zzp belasting percentage wordt.
 • Zo betaal je bijvoorbeeld NUL euro belasting over je inkomen tot €32.197.
 • Als je meer dan 1.225 uren werkt en minder dan 3 jaar geleden gestart bent tenminste.

Terwijl je bij een inkomen van €100.000 je effectief 35% belasting betaalt als zzp’er. Dat geeft je in ieder geval een ballpark,

Hoeveel jezelf uitbetalen ZZP?

Methode 1 – Profit First Methode – Een populaire methode om je salaris te berekenen is de Profit First Methode. De Profit First Methode is een methode ontwikkeld door de Amerikaan Mike Michalowicz en belooft je jouw bedrijf te transformeren van een ‘ cash-eating monster to a money-making machine’,

 • Het principe van de Profit First Methode is eenvoudig.
 • Het geld wat binnenkomt verdeel je over 5 verschillende rekeningen: de ontvangsten, winst, salaris, belasting en kosten.
 • De percentages hóe je dit geld verdeelt zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en doelen.
 • In de hoofdregel is de verdeling als volgt: 5% winst, 55% loon, 10% belasting en 30% kosten.

Tuurlijk, de exacte percentages bekijk je altijd aan de hand van jouw onderneming. Verkoop je jouw kennis en heb je relatief weinig kosten dan is het kostenpercentage een stuk lager dan bij een productieonderneming. Belangrijk is wel dat als je bedrijf en je omzet groeit, je de percentages opnieuw analyseert of ze nog passen bij jouw situatie.

Wat als je stopt als ZZP er?

Uitkering bij beëindiging bedrijf – Zelfstandigen die met hun bedrijf moeten stoppen, kunnen voor financiële ondersteuning gebruikmaken van bijstand voor zelfstandigen, Zij kunnen dan tijdens de beëindiging van hun bedrijf in hun levensonderhoud blijven voorzien. De uitkering vult hun inkomen aan tot bijstandsniveau.

Kun je als ZZP er ook in loondienst werken?

Zzp naast loondienst Dat kan ook. Bespreek wel eerst met je werkgever of hij extra werkzaamheden als zzp’er bij een andere opdrachtgever toestaat. Check of je een concurrentiebeding of relatiebeding hebt getekend en wat daar precies in staat. Pas je werkzaamheden als zzp’er hierop aan.

See also:  Hoeveel Gram Couscous Per Persoon?

Welke ZZP ers verdienen het meest?

Gemiddeld Inkomen ZZP’er In 2021 ZZP’er zijn heeft zijn voor- en nadelen. Een voordeel is vaak dat je veel vrijheid hebt en dat is natuurlijk ontzettend fijn. Een nadeel is dat je inkomsten onregelmatig zijn en dat je jezelf kunt afvragen of je wel genoeg verdient.

Laten we daarom vandaag kijken naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers. Wat verdient een ZZP’er gemiddeld? Gemiddeld verdient een ZZP’er €38.100 bruto per jaar. Wel hangt dit sterk af van de sector waarin je werkt. ZZP’ers die in de cultuur- en sportsector werken verdienen gemiddeld €17.100 per jaar. ZZP’ers in de financiële dienstverlening doen het met €61.300 per jaar.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier wat in meer detail naar te kijken. Als eerste kijken we naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers per sector. Daarna kijken we welke sectoren het meest en het minst verdienen en waarom. Tot slot nemen we het mediane vermogen van ZZP’ers onder de loep en vergelijken we het inkomen van ZZP’er met ZMP’ers.

 1. Wat het gemiddelde salaris is per leeftijd in Nederland.
 2. Wat een ZZP’er gemiddeld verdient hangt natuurlijk voor een groot gedeelte ook af van de sector waarin iemand werkzaam is.
 3. Gelukkig heeft het de inkomens van ZZP’ers in verschillende sectoren op een rijtje gezet.
 4. Die zie je in onderstaande tabel.

Wat mij opviel in de gegevens van het CBS is dat er ook verschillende sectoren zijn die niet in de lijst voorkomen. Het gaat dan om de delfstoffenwinning, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer en openbaar verstuur en overheidsdiensten. De reden daarvoor is dat er in deze sectoren maar enkele tientalen of enkele honderden zzp’ers actief zijn.

Sector Gemiddelde inkomen
Alle economische activiteiten € 38,100
Landbouw, bosbouw en visserij € 36,400
Industrie € 36,000
Bouwnijverheid € 41,100
Handel € 27,400
Vervoer en opslag € 35,700
Horeca € 24,400
Informatie en communicatie € 51,700
Financiële dienstverlening € 66,500
Verhuur en handel van onroerend goed € 49,800
Specialistische zakelijke diensten € 52,600
Verhuur en overige zakelijke diensten € 33,100
Onderwijs € 25,800
Gezondheids- en welzijnszorg € 36,400
Cultuur, sport en recreatie € 23,800
Overige dienstverlening € 16,400

Laten we dan nu kijken naar welke ZZP’ers het meeste verdienen en waarom dat zo is. Wat mij in deze categorie opviel is dat de verdeling van de hoogte van het salaris eigenlijk gelijk is aan wat werknemers gemiddeld in die sectoren verdienen. Zo verdienen ZZP’ers in de financiële dienstverlening verreweg het meest met €66.500 bruto per jaar.

 • Mensen in de specialistische zakelijke diensten (€52.600), informatie en communicatie (€51.700) en verhuur en handel van onroerend goed (€49.800) doen het daarentegen ook niet slecht.
 • Toch ben ik benieuwd of ZZP’ers dan ook daadwerkelijk meer verdienen dan mensen die in loondienst werken in dezelfde sector.

Het gemiddelde salaris van hbo’er en WO’ers per sector heb ik in al eens uitgezocht. Laten we even uitgaan van de gemiddelde leeftijd van een zzp’er (dat is jaar) en het salaris van een ZZP’er vergelijken met het salaris van een 45-jarige werknemer.

Sector ZZP’er Werknemer Verschil
Financiele dienst. € 66.500 € 93.500 -41%
Spec. Zak. Diensten € 52.600 € 74.600 -42%
Info. & Commun. € 51.700 € 79.800 -54%
Onroerend Goed € 49.800 € 66.300 -33%

Wat hier opvalt is dat ZZP’ers het over de hele linie een stuk slechter doen dan werknemers in dezelfde sectoren. Hoe dat kom is niet zo 1-2-3 uit te leggen. Het zou kunnen dat ZZP’ers in deze sectoren gemiddeld een stuk jonger zijn dan 45 jaar. Al met al lijken ze er niet zo goed vanaf te komen.

Verder kijken we ook nog even naar hoe het de ZZP’ers in de minst verdienende sectoren vergaat. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen als ik zeg dat het hier gaat om de sectoren cultuur/sport (€19.700), horeca (€24.400) en helaas ook onderwijs (€25.800). Wat hier opvalt is dat het verschil tussen ZZP’ers en werknemers alleen maar groter wordt.

Zo verdienen ZZP’ers in de horeca gemiddeld 63% minder dan mensen in loondienst. In het onderwijs is het daarentegen helemaal verrassend. ZZP’ers verdienen 85% minder dan werknemers. Dit zou natuurlijk ook weer kunnen komen doordat ZZP’ers misschien jonger zijn maar ook hier is geen data van beschikbaar.

Sector ZZP’er Werknemer Verschil
Cultuur/Sport/Recreatie € 23.800 € 37.200 -56%
Horeca € 24.400 € 39.800 -63%
Onderwijs € 25.800 € 47.800 -85%

Naast het inkomen zijn er natuurlijk andere financiële factoren waar je als ZZP’er rekening mee moet houden. Een daarvan is hoeveel eigen vermogen je op de bank hebt staan. Als de werkgelegenheid in je sector namelijk eens een keer tegenzit dan moet je dit natuurlijk wel kunnen opvangen.

See also:  Hoeveel Gaan De Lonen Omhoog In 2023?
Sector Mediaan Vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij €389,900
Delfstoffenwinning €54,800
Industrie €19,800
Energievoorziening €259,500
Waterbedrijven en afvalbeheer €9,800
Bouwnijverheid €13,100
Handel €22,200
Vervoer en opslag €15,300
Horeca €16,100
Informatie en communicatie €24,200
Financiële dienstverlening €301,800
Verhuur en handel van onroerend goed €77,500
Specialistische zakelijke diensten €28,800
Verhuur en overige zakelijke diensten €12,700
Openbaar bestuur en overheidsdiensten €25,700
Onderwijs €9,300
Gezondheids- en welzijnszorg €15,500
Cultuur, sport en recreatie €8,100
Overige dienstverlening €5,000

Wat direct duidelijk wordt is dat ZZP’ers in de landbouw, bosbouw en visserij een gigantisch vermogen hebben opgebouwd. De reden daarvoor is natuurlijk dat het hier onder andere gaat over boeren. Die hebben natuurlijk hele hoge materiële kosten en runnen vaak in hun eentje toch een relatief grote onderneming.

Verder hebben ZZP’ers in de energievoorziening het op drie na hoogste vermogen van allemaal. Dit komt waarschijnlijk ook weer doordat deze groep met zwaar materiaal werkt en dat moet je natuurlijk op den duur wel kunnen vervangen. Een groep waarvan ik niet direct had verwacht dat ze een groot vermogen zouden hebben zijn de mensen die in de financiële dienstverlening werken.

Tenzij er veel zelfstandigen zijn die zelf kredieten en hypotheken verstrekken is het moeilijk te achterhalen waarvoor dit vermogen nodig is. Tot slot kijken we ook nog even naar het verschil tussen ZZP’er en ZMP’ers (zelfstandigen met personeel). Als het om inkomsten gaat dan is het verschil groot te noemen.

Sector Inkomen ZZP’er Inkomen ZMP’er Procentueel Verschil
Landbouw, bosbouw en visserij € 36,400 € 52,400 43,96%
Industrie € 36,000 € 62,500 73,61%
Bouwnijverheid € 41,100 € 62,900 53,04%
Handel € 27,400 € 53,400 94,89%
Vervoer en opslag € 35,700 € 60,000 68,07%
Horeca € 24,400 € 42,100 72,54%
Informatie en communicatie € 51,700 € 67,000 29,59%
Financiële dienstverlening € 66,500 € 79,800 20,00%
Verhuur en handel van onroerend goed € 49,800 € 75,300 51,20%
Specialistische zakelijke diensten € 52,600 € 71,800 36,50%
Verhuur en overige zakelijke diensten € 33,100 € 58,300 76,13%
Onderwijs € 25,800 € 54,300 110,47%
Gezondheids- en welzijnszorg € 36,400 € 101,300 178,30%
Cultuur, sport en recreatie € 23,800 € 48,800 105,04%
Overige dienstverlening € 16,400 € 38,900 137,20%

Wat hier direct opvalt is dat er vooral grote verschillen te zien zijn in de sectoren waar normaal gesproken het minst verdient wordt. Onder andere ZMP’ers die in het onderwijs (110,47% verschil), de gezondheidszorg (178,30%) en in de cultuur, sport en reactie (105,04%) werken verdienen veel meer dan hun ZZP collega’s.

Sectoren waar de verschillen het kleinst zijn, zijn onder andere de financiële dienstverlening (20,00%), informatie en communicatie (29,59%) en de specialistische zakelijke diensten (36,50%). Dat de verschillen in deze sectoren een stuk kleiner zijn zou goed kunnen komen doordat de personeelskosten hier dus een stuk hoger liggen.

Dat zal een hoge kostenpost zijn voor ZMP’ers en dat is terug te zien in het verschil tussen beide groepen. : Gemiddeld Inkomen ZZP’er In 2021

Wat kost een verzekering voor een ZZP er?

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) – Als ondernemer kun je beroepsfouten maken waardoor je opdrachtgever schade oploopt. Denk aan een verkeerd advies of een foutieve investering doordat je niet de juiste informatie verstrekt. De klant kan jou aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de fout.

Hier komt al snel een claim uit die tot een behoorlijk bedrag kan oplopen. Schade die hierdoor ontstaat is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering (BAV) en ook de kosten van juridische ondersteuning als iemand meent een procedure te moeten voeren. De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangen samen met het beroep dat jij uitoefent.

Niet alle beroepen brengen beroepsrisico’s met zich mee, voor veel beroepen is deze verzekering dus niet noodzakelijk. De premie voor de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering is afgestemd op jouw situatie. Daarbij houdt de verzekeraar in sommige gevallen rekening met de omzet van jouw bedrijf, het jaarloon en het verzekerde bedrag.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP 2023?

Zelfstandigenaftrek omlaag (1 januari 2023) In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek 5.030 euro. Deze aftrek is met 1.280 euro naar beneden gegaan. Je betaalt dus meer belasting. De regering bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs verder af tot 900 euro in 2027.

Hoe weet je hoeveel belasting je moet betalen?

Vul de aangifte in en check of u belasting moet betalen – De snelste manier om te zien of u belasting moet betalen, is door de aangifte in te vullen. U kunt de gegevens gebruiken die wij daarin vooraf invullen. Controleer alle gegevens en verbeter ze als dat nodig is.

Hoeveel procent belasting ZZP 2023?

Wat zijn de belastingtarieven voor zzp’ers in 2023

Jouw (bruto) jaarinkomen Niet hoger dan Belastingtarief
€ 73.031 36,93%
€ 73.031 49,5%