Hoeveel Aow Krijg Ik In 2023?

Hoeveel Aow Krijg Ik In 2023
Tabel 2. Netto AOW-bedragen per maand vanaf 1 januari 2023

Situatie Met loonheffingskorting Zonder loonheffingskorting
Alleenwonend € 1.353,11 € 1081,69
Getrouwd/samenwonend € 920,98 € 736,06

Hoe hoog wordt de AOW in 2023 netto?

Hoeveel gaat de AOW volgend jaar omhoog? – Bent u benieuwd hoeveel AOW u krijgt met ingang van 1 januari 2023? Hier vindt u een overzicht van de AOW bedragen. In 2023 gaat de AOW fors omhoog: netto krijgen we er tussen de 57 en 126 per maand bij per maand bij.

Maar we leveren ook twee tientjes inkomensondersteuning in. De hoogte van de AOW per 1 januari 2023 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto, per 1 januari 2023.

Ten opzichte van de AOW bedragen van 1 juli 2022 gaan AOW-ers er op vooruit. Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.

Hoeveel wordt de AOW per 1 januari 2023?

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 voor de AOW zijn:

categorie per maand vakantie-uitkering totaal
Gehuwden/samenwonenden (uitkering ingegaan na 1 februari 1994) € 968,86 € 51,25 € 1.020,11
Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan de AOW-leeftijd) € 1.937,72 € 102,50 € 2.040,22

Deze bedragen zijn zonder de inkomensondersteuning AOW van € 5,- bruto per maand. Hoeveel Aow Krijg Ik In 2023 Terug naar overzicht Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Haarweg 3 7651 KE TUBBERGEN Telefoon: 0546 – 62 99 00 Fax: 0546 – 62 99 01

Algemeen e-mailadres: [email protected]

KVK: 06062655

Hoeveel is AOW netto voor 1 persoon?

Hoeveel AOW krijgt een alleenstaande in 2023? – AOW-bedragen 2023 – Per 1 januari zijn de AOW-bedragen als volgt: De bruto AOW-uitkering voor mensen met een partner bedraagt € 973,86 per maand. Het vakantiegeld bedraagt € 51,25. De netto AOW-uitkering voor mensen met een partner bedraagt per maand € 920,98.

Zonder heffingskorting is dat € 736,06 netto per maand. De bruto AOW-uitkering voor een alleenstaande bedraagt € 1.430,80 per maand. Het vakantiegeld bedraagt € 71,77. De netto AOW-uitkering voor alleenstaanden bedraagt per maand € 1.353,11. Zonder heffingskorting is dat € 1.081,69 netto per maand. Dit zijn de AOW-bedragen 2023 uitgaande van een volledige AOW.

Mensen met buitenland jaren worden gekort op de AOW-uitkering. De korting is 2% per jaar dat je niet in Nederland bent geweest. Krijg je al een uitkering van de overheid, dan kun je voor een gedetailleerd overzicht inloggen op mijnsvb.nl

Hoeveel AOW vakantiegeld 2023?

Vakantiegeld valt lager uit | AOW | SVB 21-04-2023 Aangepast op 08-05-2023 om 15:25 Op 23 mei 2023 ontvangt u samen met de AOW uw vakantiegeld. Het vakantiegeld valt dit jaar lager uit dan vorig jaar. Dit komt door een hogere belasting op een deel van het minimumloon plus vakantiegeld.

 1. Hierdoor betaalt u meer belasting over het vakantiegeld van de AOW.
 2. Voorbeeld 1 U bent getrouwd of heeft een gezamenlijke huishouding,
 3. U kreeg van mei 2022 tot en met april 2023 een volledige AOW.
 4. Uw vakantiegeld in 2023 is bruto € 6,26 lager dan in 2022.
 5. Voorbeeld 2 U bent ongehuwd en woont alleen.
 6. U kreeg van mei 2022 tot en met april 2023 een volledige AOW.

Uw vakantiegeld in 2023 is bruto € 8,84 lager dan in 2022. De hoogte van uw vakantiegeld hangt af van uw situatie. Log in op Mijn SVB om te zien hoeveel vakantiegeld u netto krijgt. : Vakantiegeld valt lager uit | AOW | SVB

Hoe hoog is de AOW in 2024?

AOW en minimumloon – Het kabinet heeft besloten de AOW te laten meeprofiteren van de extra verhoging van het minimumloon met in totaal 7,32%. Deze verhoging levert de AOW’er per jaar €850 tot €1245 meer inkomen op. Het bedrag gaat niet ineens omhoog, maar stapsgewijs. Minimumloon en AOW stijgen in 2023 en 2024 met 2,5% per jaar extra en in 2025 komt er 2,32% bij.

Wat is het gemiddelde netto inkomen van een gepensioneerde?

Gemiddeld netto pensioen in Nederland – Een gemiddeld netto pensioen is lastig te bepalen, omdat er vele uitschieters zijn; sommigen hebben (veel) moeite om rond te komen na hun pensioen, terwijl anderen zich nergens zorgen over hoeven te maken. Echter kan er op basis van cijfers van o.a.

 1. Het Nibud en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een voorzichtige inschatting worden gemaakt van het gemiddeld netto pensioen in Nederland.
 2. Het gemiddeld netto pensioen per maand wordt berekend door belastingen af te trekken van het bruto pensioen.
 3. De belastingen bedragen ongeveer 35-40%.
 4. Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand.

Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-. Let op: deze bedragen veranderen jaarlijks, laat je goed informeren over de meest actuele cijfers.

Hoeveel AOW krijgt een echtpaar netto per maand?

Alleen of samen? De uitzonderingen – Er zijn ook nog een aantal uitzonderingen:

Je hebt geen partner, maar woont samen met uw eigen kind, stief- of pleegkind. In zo’n situatie heb je recht op het pensioen van een alleenstaande (70% van het netto minimumloon). Dit geldt ook voor kleinkinderen jonger dan 18 jaar. Je woont in een huis met meer dan één volwassene, waarmee je de kosten van het huishouden deelt (meer dan af en toe een kleine bijdrage, het moet hierbij echt gaan om het delen van de kosten) óf zorgt voor elkaar (meer dan af en toe, systematisch). Dan ontvang je het bedrag voor een samenwonende (50% van het netto minimumloon). Je bent getrouwd, maar jullie leven gescheiden van elkaar op verschillende adressen. De scheiding hoeft niet definitief rond te zijn. Je krijgt in zo’n situatie het pensioen voor een alleenstaande.

Twijfel je of jij voor de AOW alleen woont of samen? Vul deze handige checklist van de SVB in, en zie direct welke AOW voor jou geldt. We hebben net vastgesteld dat de hoogte van de AOW-bedragen te maken hebben met of je alleenstaand bent of een partner hebt.

 1. Heb je een partner, dan heeft de hoogte van je pensioen ook nog eens te maken met de leeftijd van die partner.
 2. Een voorbeeld: «Jij bent getrouwd (of woont samen) en jij en je partner hebben allebei de AOW-leeftijd bereikt.
 3. Er zijn nu twee opties: je ontvangt een bedrag met heffingskorting of zonder heffingskorting.

Je mag op een van je inkomens loonheffingskorting toepassen. Dit betekent korting op de loonheffing. Je kiest zelf waar je de loonheffingskorting op toepast. Ben je getrouwd en pas je de heffingskorting toe op je AOW, dan krijg je vanaf januari 2023 een bedrag van € 920,98 (netto) per maand per persoon.

Hoeveel AOW krijg je als je alleen bent?

AOW met jongere partner zonder inkomen – Woont u samen en heeft uw partner geen inkomen en ook nog geen AOW? Ook dan is uw AOW gelijk aan 50% van het minimumloon. De AOW-partnertoeslag is per 1 januari 2015 vervallen. Het is mogelijk dat uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt.

Hoeveel AOW krijgt een alleenstaande per maand?

Hoeveel AOW krijg je? – De hoogte van de AOW wordt elk half jaar aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon, Die stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Zo ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde per 1 januari 2023 € 1353,11 bruto per maand. Dat was € 1261,52. Bovendien bepalen ook jouw woonsituatie en of je in Nederland woont of werkt hoeveel AOW je krijgt.

Hoeveel vakantiegeld krijg je als je AOW ontvangt?

– Het vakantiegeld is € 51,25 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.

Hoeveel is een gemiddelde AOW?

Wat is het gemiddelde pensioen van Nederlanders? In 2018 was het gemiddelde pensioen van AOW-huishoudens € 3830. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt dit in 2023 rond de € 5135. Deze vraag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al eens beantwoord, in 2018.

Heb je recht op AOW als je nooit gewerkt hebt?

Het antwoord op deze vraag is ja, mits u ook voldoet aan de opbouw eisen van de AOW. De AOW uitkering kijkt namelijk naar het feit of u wel of niet gewerkt heeft. Wel kijkt de AOW hoeveel jaren tussen uw 17e en 67e u in Nederland gewoond heeft. U bouwt tussen die leeftijden namelijk iets minder dan 2% AOW per jaar op.

In iets meer dan 50 jaar komt u dan aan 100% (50 * 2% = 100%). Woonde u een aantal jaren niet in Nederland. Dan worden die jaren in mindering gebracht. Stel u heeft tussen uw 17e en 67e levensjaar 5 jaar in een ander land gewoond. Dan heeft u dus 45 jaar in Nederland gewoond en heeft u recht op 45 * 2% = 90% van de wettelijk vast gestelde AOW bedragen waar u aanspraak op kunt maken.

Stel u heeft tussen uw 17e en 67e levensjaar 25 jaar in een ander land gewoond. Dan heeft u dus 25 jaar in Nederland gewoond en heeft u recht op 25 * 2% = 50% van de wettelijk vast gestelde AOW bedragen waar u aanspraak op kunt maken. Wanneer u tussen uw 17e en 67e levensjaar volledig in Nederland heeft gewoond.

Welke gepensioneerde krijgt vakantiegeld?

Vakantiegeld voor gepensioneerden Posted at 09:40h in by Samen met het « gewone » pensioenbedrag wordt aan de gepensioneerden uit de privé- en openbare sector ook vakantiegeld betaald. Voor de oud-werknemers bedraagt het momenteel:

1246,46 euro bruto voor een gezinspensioen 997,17 euro voor wie een alleenstaanden- of overlevingspensioen krijgt.

Die bedragen variëren in de loop van de tijd omwille van indexeringen, aanpassingen aan de welvaart of wetswijzigingen. Gedurende het 1 e jaar pensioen ontvang je slechts vakantiegeld als je voordien in een periode van gelijkstelling was (ziekte, werkloosheid, brugpensioen, ).

 1. Vanaf het 2 e jaar van het pensioen krijg je vakantiegeld, en dan nog in verhouding tot het aantal maanden pensioen gedurende het 1 e jaar.
 2. Dit bedrag mag niet hoger liggen dan het pensioen van de maand mei, zoniet wordt het beperkt tot dit bedrag en wordt er een supplement van 38,23% op toegepast.
 3. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan een volledig vakantiegeld.

Vanaf het 3 e jaar pensioen is het vakantiegeld volledig. Er wordt belasting geheven op het vakantiegeld, samengeteld met het pensioen! Wie gepensioneerd is uit de overheidsdienst zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om vakantiegeld te krijgen:

Minstens 60 jaar oud zijn met een wettelijk pensioen, of 45 bij overlevingspensioen behalve bij permanente invaliditeit met minstens 66% of als er een kind ten laste is dat recht geeft op kinderbijslag. Het totaal van het pensioen en van de eventuele andere pensioenen of gelijkaardige prestaties (in binnen- of buitenland) mag maximum 2544,08 euro bruto bedragen voor de maand mei (2035,26 euro bij overlevingspensioen) Je pensioen mag niet verminderd zijn omwille van bijkomende beroepsinkomsten of vervangingsinkomens Wezen kunnen aanspraak maken op vakantiegeld indien zij aan de voorwaarden voldoen van zij die een overlevingspensioen krijgen.

Een aanvullend bedrag wordt toegekend aan rechthebbenden op pensioen :

Als wettelijk pensioen indien men op 1 mei minstens 60 is en een aanvulling « gewaarborgd minimum » ontvangt ; Als overlevingspensioen indien men recht heeft op het « gewaarborgd minimum » en indien het overlevingspensioen niet werd opgeschort omwille van overschrijding van de toegelaten beroepsinkomsten.

Het totaal van het vakantiegeld en de aanvulling wordt beperkt tot het totaal van al de ontvangen pensioenen van de maand mei. De beperking wordt eerst toegepast op het aanvullend vakantiegeld.

Bedragen van het vakantiegeld voor ambtenaren

Vakantiegeld Brutobedrag, index 1,8845, in 2022
Alleenstaande of overlevingspensioen 293,19 EURO
Gezinsbedrag 390,92 EURO
Wezen 293,19 EURO

ul> Bedragen van de aanvulling op het vakantiegeld

Aanvulling voor ambtenaren Brutobedrag, index 1,8845 in 2022
Alleenstaande of overlevingspensioen 443,25 EURO
Gezinsbedrag 531,48 EURO
Wezen Geen recht

Het gezinsbedrag wordt toegekend als een van de echtgenoten geen pensioen krijgt of als dat bedrag lager ligt dan 97,73 euro.

Het nettobedrag van het vakantiegeld is gelijk aan het brutobedrag, Voor gehuwden wordt het bedrag van het aanvullend vakantiegeld dat de echtgenoot ontvangt ook afgetrokken.

Gepensioneerden met een zelfstandigenpensioen hebben geen vakantiegeld. Als zij aan de voorwaarden voldoen kunnen zij wel aanspraak maken op een welvaartspremie die elk jaar in de maand mei wordt uitgekeerd. Om daarop recht te hebben moet de gepensioneerde:

75 jaar oud zijn minimaal op 30 april van het betrokken jaar; Minstens 20 jaar zelfstandig zijn geweest. Hier kan het ook gaan over de loopbaan van de overleden echtgenoot, de ex-echtgenoot of deze van de twee echtelingen samen; Een pensioen als zelfstandige ontvangen in april van het betrokken jaar; Niet genieten van een aanvulling op het pensioen.

Het bedrag is:

66,89 euro, voor wie een gezinspensioen ontvangt; 53,49 euro, voor wie een alleenstaandenpensioen krijgt; 53,49 euro, voor hen die een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot ontvangen.

: Vakantiegeld voor gepensioneerden

Hoeveel blijft er netto over van vakantiegeld?

Hoeveel vakantiegeld krijg je? – Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

Bedragen in euro’s

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld van een gepensioneerde?

In mei ontvangen gepensioneerde werknemers hun vakantiegeld. In 2022 bedraagt dit 1.246,46 euro bruto voor iemand die een gezinspensioen ontvangt en 997,17 euro bruto voor iemand die een alleenstaande pensioen of een overlevingspensioen krijgt.

Welke uitkeringen gaan per 1 januari 2023 omhoog?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Wat is een redelijk pensioen?

2. Check jaarlijks of je pensioen 70% van je laatstverdiende bruto-inkomen is – Hoeveel pensioen heb ik nodig? Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen.

Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat. Het enige dat je hoeft te doen is te kijken in mijnpensioenoverzicht.nl, Op deze website wordt voor iedere Nederlander bijgehouden wat hij of zij al aan pensioen heeft opgebouwd. En ook welk pensioen nog opgebouwd wordt als je doorwerkt tot je pensioendatum.

Even inloggen met je DigiD en je kunt direct zien wat je straks per maand krijgt als je met pensioen bent. En of dit overeenkomt met 70% van je laatstverdiende inkomen.

Wat is een klein pensioen?

Wat is een klein pensioen? – Een klein pensioen bedraagt tussen de € 2,01 en € 594,89 bruto in het jaar 2023. Pensioenfondsen mogen automatisch waardeoverdracht doen voor deze kleine pensioenen. Dat gebeurt op grond van een wet die 1 januari 2019 inging.

Wie krijgt pensioen van 1500 euro?

Deze verhoging, de derde al tijdens deze regeerperiode, komt bovenop een nieuwe indexering. Meer dan een miljoen mensen zien zo hun koopkracht toenemen. Aan het begin van de legislatuur heeft de federale regering namelijk beslist om deze sociale uitkeringen 4 jaar lang stap voor stap te verhogen, bovenop de welvaartsaanpassingen en indexeringen.

 1. Een minimumpensioen van meer dan 1.500 euro netto Dankzij deze nieuwe verhoging van 2,6% stijgt het minimumpensioen tot 1.500 euro netto voor een alleenstaande met een volledige loopbaan van 45 jaar.
 2. Arine Lalieux, federaal minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding en Personen met een handicap: «De regering had afgesproken het minimumpensioen op te trekken naar meer dan 1.500 euro netto in 2024 dankzij een historische investering van 1,2 miljard euro, exclusief de indexeringen en de welvaartsenveloppe.

Door de economische situatie zal dit al in 2023 het geval zijn. In deze tijden van crisis is dit ongetwijfeld goed nieuws voor de gepensioneerden. Het minimumpensioen dat een alleenstaande krijgt voor een volledige loopbaan zal vanaf 1 januari 1.637 euro bruto of 1.581 euro netto per maand bedragen, inclusief indexering en welvaartsaanpassing.

Dat is netto 289 euro meer (+22%) dan de 1.292 euro van september 2020. Wie recht heeft op een minimaal gezinspensioen, zal vanaf 1 januari 2023 netto 1.824 euro per maand ontvangen (2.046 euro bruto). Volgens de huidige prognoses zal het minimumpensioen op 1 januari 2024, wanneer de laatste verhoging van 2,65% wordt toegepast, 1.683 euro netto bedragen voor alleenstaanden en 1.949 euro netto voor samenwonenden.

Ook andere uitkeringen stijgen Naast het minimumpensioen zullen op 1 januari ook andere uitkeringen stijgen, in overeenstemming met de beslissing van de federale regering om deze uitkeringen elk jaar op te trekken: – De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zal vanaf 1 januari 2023 1.460 euro per maand bedragen voor alleenstaanden en 973 euro voor samenwonenden.

 • Vanaf 1 januari 2024 zal dat respectievelijk 1.590 euro en 1.060 euro zijn.
 • Ter vergelijking: de IGO bedroeg in 2020 nog 1.154 euro per maand voor alleenstaanden en 770 euro per maand voor samenwonenden.
 • Het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) voor mensen met een handicap worden op 1 januari opgetrokken naar 1.214,13 euro bruto per maand voor alleenstaanden.

Het leefloon en de IVT zullen 809,42 euro bruto/maand bedragen voor samenwonenden en 1.640,83 euro bruto/maand voor personen met een gezin ten laste. In 2024 zullen deze uitkeringen stijgen naar 1.294,59 euro voor alleenstaanden (tegenover 958,91 euro in november 2020, + 335,68 euro), 863,06 euro voor samenwonenden (639,27 euro in 11/2020, + 223,79 euro), en 1.749,57 euro voor personen met een gezin ten laste (1.295 euro in 11/2020, + 454,57 euro).

Wat kost 2 jaar eerder met pensioen?

Waarom krijg ik minder pensioen als ik eerder stop met werken? – Eerder stoppen met werken heeft 2 belangrijke effecten op je pensioen:

Je bouwt minder lang pensioen op. Tijdens je werkzame leven stop je geld in je pensioenpot. Zodra je stopt met werken, stop je ook met het vullen van de pot.

Je hebt een langere periode waarover pensioen wordt uitbetaald Die periode loopt vanaf de pensioendatum tot overlijden. De datum van overlijden is natuurlijk niet bekend, maar pensioenfondsen gebruiken hier een zogenaamde factor voor. Het komt erop neer dat je per jaar minder uit je pensioenpot haalt.

Hoeveel is AOW netto voor 2 personen?

Alleen of samen? De uitzonderingen – Er zijn ook nog een aantal uitzonderingen:

Je hebt geen partner, maar woont samen met uw eigen kind, stief- of pleegkind. In zo’n situatie heb je recht op het pensioen van een alleenstaande (70% van het netto minimumloon). Dit geldt ook voor kleinkinderen jonger dan 18 jaar. Je woont in een huis met meer dan één volwassene, waarmee je de kosten van het huishouden deelt (meer dan af en toe een kleine bijdrage, het moet hierbij echt gaan om het delen van de kosten) óf zorgt voor elkaar (meer dan af en toe, systematisch). Dan ontvang je het bedrag voor een samenwonende (50% van het netto minimumloon). Je bent getrouwd, maar jullie leven gescheiden van elkaar op verschillende adressen. De scheiding hoeft niet definitief rond te zijn. Je krijgt in zo’n situatie het pensioen voor een alleenstaande.

Twijfel je of jij voor de AOW alleen woont of samen? Vul deze handige checklist van de SVB in, en zie direct welke AOW voor jou geldt. We hebben net vastgesteld dat de hoogte van de AOW-bedragen te maken hebben met of je alleenstaand bent of een partner hebt.

Heb je een partner, dan heeft de hoogte van je pensioen ook nog eens te maken met de leeftijd van die partner. Een voorbeeld: «Jij bent getrouwd (of woont samen) en jij en je partner hebben allebei de AOW-leeftijd bereikt. Er zijn nu twee opties: je ontvangt een bedrag met heffingskorting of zonder heffingskorting.

Je mag op een van je inkomens loonheffingskorting toepassen. Dit betekent korting op de loonheffing. Je kiest zelf waar je de loonheffingskorting op toepast. Ben je getrouwd en pas je de heffingskorting toe op je AOW, dan krijg je vanaf januari 2023 een bedrag van € 920,98 (netto) per maand per persoon.

Hoeveel AOW krijgt een alleenstaande per maand?

Hoeveel AOW krijg je? – De hoogte van de AOW wordt elk half jaar aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon, Die stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Zo ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde per 1 januari 2023 € 1353,11 bruto per maand. Dat was € 1261,52. Bovendien bepalen ook jouw woonsituatie en of je in Nederland woont of werkt hoeveel AOW je krijgt.

Wat is de AOW uitkering voor een echtpaar?

Hoogte van de AOW woont u alleen dan is de netto AOW gelijk aan 70% van het nettominimumloon; woont u met 1 partner samen dan ontvangt u 50%; heeft uw partner ook AOW, dan is het bedrag van u en uw partner samen gelijk aan 100%; woont u met meer dan 1 volwassene in een huis dan is de AOW gelijk aan 70%.

Wat is een heffingskorting bij de AOW?

De algemene heffingskorting geldt voor iedereen in Nederland. Na het bereiken van de AOW-leeftijd daalt deze heffingskorting van maximaal €2888 naar €1494 (2022). De verlaging komt doordat je als AOW’er geen AOW-premie meer betaalt.

Hoe hoog is het vakantiegeld van de AOW?

– Het vakantiegeld is € 51,25 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.