Welke Studiekosten Mag Je Aftrekken Van Belasting?

Welke Studiekosten Mag Je Aftrekken Van Belasting
Nee, studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar.

Wat valt er onder studiekosten Belastingdienst?

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt, mag je in je belastingaangifte 2021 nog aftrekken van je inkomsten.

Hoeveel geld krijg ik terug van de belasting voor studiekosten?

Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven na vermindering van de drempel is maximaal € 15.000 (zie ‘Maximumaftrek studiekosten’). U of uw fiscale partner maken zelf de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner.

Kun je studiekosten aftrekbaar?

Studiekosten als bedrijfskosten – Studiekosten zijn volledig aftrekbaar voor het op peil houden van bestaande vakkennis. Als je kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten niet aftrekbaar als zakelijke kosten. Lees hier meer, Voor het volgen van congressen, seminars en studiereizen geldt er een aftrekbeperking.

Kan je studiekosten van mijn kind aftrekbaar?

Ik betaal de studiekosten van mijn kind – mag ik die aftrekken? Nee, die mag u niet aftrekken.

Waarom zijn studiekosten niet meer aftrekbaar?

Alles over het STAP-budget – Behalve dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd, is er door de overheid ook het STAP-budget ontwikkeld. Hoe zit dit dan precies? De regering heeft een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor iedereen die graag een nieuwe opleiding zou willen volgen.

Zijn studiekosten voor een opleiding voor mijn werk nog aftrekbaar?

Vanwege de komst van het STAP-budget zijn studiekosten die je maakt sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Studiekosten die je in 2021 hebt betaald, zijn uiteraard wel nog aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting 2021. Het is wel zo dat je enkel noodzakelijke kosten mag aftrekken.

Hoe kan ik mijn aftrek berekenen?

Wil je weten hoe hoog bedrag van de aftrekbare studiekosten precies is? In principe wordt dit automatisch gedaan en hoef je hier zelf dus niet naar om te kijken. Toch nieuwsgierig? Dan kun je het volgende doen: tel je studiekosten bij elkaar open en trek eventuele vergoedingen van de kosten en het drempelbedrag van €250 van dit bedrag af. Het bedrag dat je overhoudt, is je aftrek.

Waarom zijn studiekosten onder het STAP-budget niet aftrekbaar?

Zoals eerder benoemd, zijn studiekosten niet meer aftrekbaar in 2022. Dit heeft alles te maken met het STAP-budget. De invoering van het STAP-budget heeft namelijk als doel om mensen te stimuleren cursussen en opleidingen te volgen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

 • Wanneer je dit geldbedrag aanvraagt kun je dit gebruiken voor haast iedere cursus of opleiding die je wilt volgen.
 • Een deel van je studiekosten wordt dus eigenlijk betaald door middel van dit budget.
 • Het zogenoemde STAP-budget is dus in principe een budget dat ervoor zorgt dat mensen niet pas achteraf hun studiekosten af te hoeven trekken.

Oftewel: studiekosten zijn nu niet meer aftrekbaar, maar je krijgt een bedrag uitgekeerd waar je zelf deels je studiekosten mee kunt betalen. Meld je dus vooral op tijd aan voor het STAP-budget, want je krijgt het bedrag niet vanzelfsprekend op je rekening wordt gestort.

Wanneer kan ik mij aanmelden voor het STAP-budget?

Je kunt het STAP-budget aanvragen als je bijvoorbeeld wilt beginnen aan een nieuwe opleiding, vanwege wat voor reden dan ook. Wil je je laten omscholen omdat je nieuwsgierig bent naar een andere sector? Ook dan is het mogelijk om aanspraak te maken op dit budget.

 1. Dit budget moet je zien als een subsidie.
 2. Het gaat dus om een subsidie van €1.000,- per persoon.
 3. Het is wel belangrijk dat je je opleiding of training afrondt als je gebruik wilt maken van het STAP-budget.
 4. Rond je de opleiding niet af? Dan zul je het budget uiteindelijk terug moeten betalen.
 5. Het STAP-budget wordt in 2022 in 5 tijdvakken vrijgegeven.

Dit betekent dat je iedere 2 maanden een nieuw budget kunt aanvragen. Let op! Je kunt in totaal €1.000,- per jaar aanvragen. Het is dus niet mogelijk om iedere 2 maanden €1.000,- aan te vragen voor je studie. Daarbij is het goed om te weten dat, mits je recht hebt op het STAP-budget, je wel op tijd moet zijn met je aanvraag.

 1. Het budget is geen geldkraan die eindeloos blijft stromen, dus op=op.
 2. Oftewel: als het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan is het niet meer mogelijk om een STAP-aanvraag te doen bij het UWV.
 3. Het is daarom aan te raden om een e-mailalert aan te zetten, zodat je op de hoogte blijft van wanneer je een aanvraag kunt doen.

Ben jij student en heb je moeite met studeren? Ben je op zoek naar tentamentraining of bijles voor bepaalde vakken? Bij Scriptium bieden we professionele studiehulp aan. Of je nu geholpen wilt worden met wiskunde, worstelt met Engels, of hulp bij statistiek nodig hebt, we staan 7 dagen per week voor je klaar. Mijn naam is Chiara Mers en ik schrijf sinds maart 2022 teksten voor Scriptium. Ik werk nu iets langer dan een half jaar als tekstschrijver, met enorm veel plezier! Naast mijn werk als tekstschrijver, studeer ik Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn naam is Chiara Mers en ik schrijf sinds maart 2022 teksten voor Scriptium. Ik werk nu iets langer dan een half jaar als tekstschrijver, met enorm veel plezier! Naast mijn werk als tekstschrijver, studeer ik Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

See also:  Welke Thee Mag Een Baby Van 6 Maanden?

Hoe studiekosten verrekenen?

Als u studiekosten moet terugbetalen, dan verrekent de werkgever dit meestal in de eindafrekening. Uw werkgever trekt de studiekosten dan af van uw laatste loon, vakantiegeld en nog openstaande vakantiedagen. Uw eindafrekening mag niet lager zijn dan uw beslagvrije voet of het minimumloon.

Is opleiding zakelijk aftrekbaar?

Als uw studiekosten zakelijk zijn, zijn ze aftrekbaar. Dat is dus het geval als u de kosten maakt in het belang van uw onderneming. Maar de kosten zijn alleen aftrekbaar als u ze maakt om bestaande vakkennis op peil te houden.

Wat is een studie zonder studiefinanciering?

Levenlanglerenkrediet – Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering, kunnen onder voorwaarden het, Dit geldt voor studenten jonger dan 56 jaar aan universiteit en hbo in Nederland. Het krediet is maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld.

Hoeveel mag je een studerend kind schenken?

Schenkt u uw kind eenmalig een vrij te besteden bedrag? Dan moet uw kind aangifte schenkbelasting doen – Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Schenking van € 28.947 voor het huis van uw kind Schenking van € 60.298 voor een dure studie van uw kind

: Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

Hoeveel ouderbijdrage student?

De kosten voor ouders – Van alle ouders draagt 68 procent bij aan de kosten van studeren. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021 ). Deze bedragen gelden naast de studiekosten die ouders eventueel ook voor hun studerende kind betalen.

 • Er is geen pasklaar antwoord te geven op de vraag hoeveel je zou moeten bijdragen.
 • Dat hangt onder andere af van de studie die je kind volgt en de kosten voor studeren die daarbij horen.
 • En natuurlijk ook van je eigen financiële situatie.
 • Veel ouders leggen al geld apart voor een studie later als een kind nog jong is.

Een richtbedrag voor de kosten van studeren is ongeveer 1000 euro per maand. Het hangt er ook vanaf of studenten uitwonen of thuis wonen en of ze een studie doen op mbo-, hbo- of wo-niveau. Met het Geldplan Studie (klein)kinderen kun je bepalen wat voor jou een goed bedrag is om te sparen.

Wat kost het om een kind te laten studeren?

Studiekosten o.a. collegegeld – Het collegegeld is bij alle door het Rijk bekostigde hbo’s en universiteiten hetzelfde (wettelijk collegegeld). Dit kan hoger zijn als een student een tweede studie volgt op hetzelfde niveau, dus bijvoorbeeld twee bacheloropleidingen tegelijkertijd.

 • Dan betaalt de student het instellingscollegegeld.
 • De instelling mag zelf bepalen hoe hoog dit is.
 • Het wettelijk collegegeld is ongeveer €2200,00 per jaar.
 • Dat zijn niet de werkelijke kosten.
 • Die zijn veel hoger.
 • Gemiddeld kost het €5.500 – €10.000,00 om een student een jaar te laten studeren.
 • Het verschil wordt betaald door het Rijk, de belastingbetaler dus.

Dat is een goede zaak. Nederland heeft hoogopgeleide mensen nodig. Het is tegelijkertijd ook een soort verplichting voor de student om met inzet te studeren. Studenten die een opleiding volgen waarbij ze extra begeleiding krijgen, zoals een University College, betalen soms meer collegegeld,

Welke opleiding valt onder stap?

Opleidingen die je kunt volgen met STAP Je kunt een opleiding, training of cursus (deels) betalen met de € 1000 uit het STAP-budget als deze voldoet aan een aantal eisen. In het scholingsregister vind je alle opleidingen die je kunt volgen met het STAP-budget.

Je kunt natuurlijk ook altijd kijken contact opnemen met de instantie waar je de scholing wilt volgen. De scholing die je gaat volgen moet ‘arbeidsmarktgericht’ zijn. Dat wil zeggen dat het jouw positie op de arbeidsmarkt verbetert, door je te ontwikkelen binnen je huidige baan, of doorleert voor een andere baan.

Wát dat precies is, is voor iedereen verschillend. Daarom is er voor gekomen om vanuit STAP een breed palet aan scholing te subsidiëren. Er zijn een aantal formele eisen waar de scholing aan moet voldoen. De aanbieders van opleidingen hebben zelf de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat hun aanbod hieraan voldoet.

Hoeveel kost hbo 2023 2024?

Hoogte wettelijk collegegeld universiteit of hogeschool –

Bedrag wettelijk collegegeld

Studiejaar Voltijd Deeltijd of duaal
2023-2024 € 2.314 Tussen € 1.377 en € 2.314
2024-2025 € 2.530 Tussen € 1.506 en € 2.530

Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

Wie heeft recht op basisbeurs 2023?

Herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming.

 1. Het wetsvoorstel is op 6 juni door de Eerste Kamer aangenomen.
 2. Studenten moeten veel lenen en hebben steeds hogere studieschulden.
 3. Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel.
 4. Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding, terwijl zij zich wel verder kunnen ontwikkelen.

Dit is slecht voor de kansengelijkheid. Het kabinet besloot daarom om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Dit geldt voor studenten die vanaf september 2023:

een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben.

De prestatiebeurs voor studenten bestaat uit:

een basisbeurs; aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders); en studentenreisproduct.

Over de prestatiebeurs wordt rente gerekend, ook tijdens de studie. Als studenten binnen 10 jaar hun diploma halen, wordt de prestatiebeurs inclusief de rente omgezet in een gift. In Mijn DUO zien studenten bij ‘Mijn Producten’ hoeveel maanden prestatiebeurs ze (over) hebben.

 1. Soms heeft een student alleen nog recht op een studentenreisproduct en geen recht meer op een basisbeurs.
 2. Het recht op het studentenreisproduct is namelijk 1 jaar langer dan het recht op een basisbeurs.
 3. Het kabinet verwacht dat de studieschuld voor studenten met invoeren van de basisbeurs minder hoog op loopt.

Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben. En dat iedereen een kans heeft om zich verder te ontwikkelen.

Hoelang in dienst blijven na opleiding?

Een voorbeeld – Je betaalt 100% terug als je in het eerste jaar na afronding van jouw studie of opleiding opzegt. Je betaalt 75% terug als je in het tweede jaar na afronding van jouw studie of opleiding opzegt. Vervolgens 50% in het derde jaar en 25% in het vierde jaar.

Zeg je direct na het volgen van de opleiding je baan op? Dan moet je het gehele bedrag van je studiekosten terugbetalen. Zeg je 4 jaar later op? Dan hoef je niets meer terug te betalen. Jouw werkgever heeft voldoende profijt gehad van de investering. Welke periode redelijk is, hangt af van de aard van de opleiding en de kosten daarvan.

Een periode van 3 à 5 jaar is redelijk. Uiteraard met een glijdende schaal. Geen ‘glijdende schaal’? Dan kun je aangeven dat voor jou geen terugbetalingsplicht geldt. Er bestaat dan een goede kans dat de rechter dit standpunt volgt.

Wat is terugbetalingsregeling?

Uitleg terugbetalingsregeling in de studieovereenkomst Het is een werkgever toegestaan om met een werknemer afspraken te maken over de terugbetaling van studiekosten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke studiekosten aanvankelijk door de werkgever zijn voldaan.

Deze bevoegdheid, de terugbetalingsbevoegdheid, is echter niet onbeperkt. In het a wordt een terugbetalingsregeling die is opgenomen in een studieovereenkomst nader toegelicht. Alvorens nader te kijken naar de uitspraak van het Hof, moet allereerst worden stilgestaan bij hoe de Hoge Raad een studiebeding beoordeeld.

Hoge Raad:Bij beëindiging van de dienstbetrekking direct na voltooiing van de studie geldt dat de terugbetaling van studiekosten worden begrensd door wettelijke bepalingen, door de eisen van goed werkgeverschap en de norm van artikel 6: 248 BW. De Hoge Raad heeft zich op 10 juni 1983 (NJ1983/796) in de uitspraak Muller / Van Opzeeland hierover onder meer uitgelaten.

De Hoge Raad heeft in dat verband onder meer overwogen:»(.) Bovendien zal, wil een zodanige regeling – zoals in het onderhavige geval – bij beëindiging van de dienstbetrekking binnen een bepaalde tijd na afloop van de studie een verplichting tot terugbetaling van de reeds gedurende de studieperiode ontvangen loonbedragen meebrengen, deze voor de werknemer zal ernstige consequenties duidelijk aan hem moeten zijn uiteengezet (.).» Als partijen verschillen over de reikwijdte van een studiekostenbeding dient deze te worden vastgesteld aan de hand van het Haviltex-criterium en/of een taalkundige uitleg.

Het Haviltex-criterium komt erop neer dat de rechter aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid, en dat hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, de betekenis van dat beding dient vast te stellen.

Uit dit een en ander volgt dat redelijkheid en billijkheid hierbij een rol spelen. Uitspraak Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d.8 september 2015: In het studiekostenbeding spraken werkgever en werknemer af dat als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer zou worden beëindigd, de werknemer de studiekosten aan de werkgever diende terug te betalen.

Deze verplichting verviel drie jaar na het behalen van de opleiding. Ook zou per jaar, na het einde van de opleiding, een derde deel worden kwijtgescholden. In de uitspraak van gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d.8 september 2015 dient het Hof deze bepaling uit de studieovereenkomst nader uit te leggen.

De werkgever stelde dat de werknemer de studiekosten diende terug te betalen nu de werknemer niet akkoord is gegaan met de aangeboden verlenging van de arbeidsovereenkomst. Daarmee eindigde het contract van rechtswege. De werkgever beschouwde dit als een beëindig van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer.

Het Hof diende in deze zaak de vraag te beantwoorden of in dit geval sprake was van een verzoek van de beëindiging van de werknemer en hoe het studiekostenbeding in deze situatie moet worden gelezen. Het Hof oordeelde als volgt: Het studiebeding betrof een opeisbare en invorderbare vordering om de verrekening met het te betalen salaris indien het dienstverband zou worden beëindigd op verzoek van de werknemer.

In dit geval had de werknemer niet de arbeidsovereenkomst beëindigd, maar was de werknemer echter niet ingegaan op het aanbod van de werkgever om een overeenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Het is niet duidelijk of het een beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werknemer betrof. Ook is er geen sprake van een beëindiging van de werknemer als een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door het verstrijken van de daarvoor bepaalde tijd en de werknemer de arbeidsovereenkomst niet voortzet door het aangaan van de volgende arbeidsovereenkomst.

De uitleg die de werkgever aan deze bepaling hechtte te weten dat de werknemer door niet ingegaan op het aanbod zelf ontslag zou hebben genomen dan wel dat de arbeidsovereenkomst op haar verzoek zou zijn geëindigd, is een uitleg die in het nadeel is van de werknemer.

Daarbij stelde het Hof dat de werkgever dit geval tekort is geschoten in haar verplichtingen als goed werkgever om aan werknemer bij het sluiten van de studieovereenkomst uiteen te zetten welke consequenties er waren verbonden aan het daaraan in opgenomen terugbetalingsregeling bij beëindiging van het dienstverband voor bepaalde tijd.

Het Hof is derhalve uitgegaan van een taalkundige uitleg en de wettelijke bepalingen inzake de eis van goed werkgeverschap, waardoor er niet van kan worden uitgegaan dat er sprake is van een einde dienstverband op verzoek van de werknemer. Kortom, in deze zaak kan de werkgever de gemaakte studiekosten niet van de werknemer terugvorderen vanwege een onduidelijke formulering.

 1. Om niet voor dergelijke ongewenste verrassingen te komen staan is het van belang zorgvuldig naar de formulering van de studiekosten te kijken.
 2. WWZ: het belang van een juiste formulering: Onder de WWZ is scholing van de werknemer nog belangrijker geworden dan dat het al was.
 3. Op grond van de wet is de werkgever verplicht scholing aan te bieden aan de werknemer die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

In het kader van een reorganisatie moet een werkgever ook verplicht bekijken of een werknemer kan worden herplaatst of er middels scholing herplaatsing mogelijk kan worden. Daar kunnen behoorlijk wat kosten mee gemoeid zijn. Het studiekostenbeding kan voor de werkgever een oplossing bieden.

 • Met een studiekostenbeding zorgt de werkgever ervoor dat een werknemer niet zomaar de arbeidsovereenkomst op kan zeggen tijdens of net na het afronden van de training, cursus of opleiding.
 • Althans, niet voordat de werknemer een deel van de kosten heeft terugbetaald.
 • Het opstellen van een studiekostenbeding is zoals gebleken uit uitspraak hierboven van zorgvuldig belang.

Rechters kijken kritisch naar een studiekostenbeding, onder andere hoe dit is geformuleerd en of de werknemer zich bewust is van de gevolgen van de studieovereenkomst c.q. studiekostbeding. Tevens is het raadzaam in het de studieovereenkomst iets op te nemen over de kosten die in minder kunnen worden gebracht op de transitievergoeding bij de beëindiging van het dienstverband.

Wat zijn mijn studiekosten?

1 jaar recht op halvering wettelijk collegegeld Studenten die in studiejaar 2022-2023 zijn begonnen en voldoen aan de voorwaarden, betalen € 1.105 in plaats van € 2.209. Studenten die beginnen in studiejaar 2023-2024 en voldoen aan de voorwaarden, betalen € 1.157 in plaats van € 2.314.

Wat valt er onder studiekosten werkgever?

Werkgever betaalt – Vanaf 1 augustus 2022 betaalt de werkgevers dus de verplichte en noodzakelijke opleidingen. Denk aan opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden, of het bijhouden van vakbekwaamheid. Elke werknemer kan aanspraak maken op de nieuwe regels.

Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever deze verplichting ook hebben voor ingehuurde zzp’ers of schijnzelfstandigen. Dat hangt af van de vraag of de ingehuurde zzp’er of schijnzelfstandigen onder het valt. De werkgever vergoedt alle kosten die de werknemer moet maken voor het volgen van de scholing.

Dus naast opleidingskosten ook de kosten voor reizen, boeken en ander studiemateriaal, zoals examengelden. De werkgever mag bepalen of hij verplichte scholing zelf aanbiedt of dat hij dit uitbesteedt aan derden. De opleidingstijd geldt daarbij als arbeidstijd.

Hoe studieschuld invullen belastingaangifte?

Jaaropgave voor Belastingdienst – In de meeste gevallen hoeft u uw schuldsaldo niet op te geven bij uw aangifte. Daarom krijgt u niet standaard een jaaroverzicht van ons. Hebt u uw schuldsaldo wel nodig? Kijk dan in Mijn DUO onder ‘Mijn schulden’. Bij ‘Schuldhistorie’ vindt u de hoogte van uw schuld op 31 december, ook van de afgelopen jaren.

uw studieschuld hoger is dan € 3.400,- (zonder partner) of € 6.800,- (met partner), én uw vermogen in box 3 boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. In 2022 is het vrijgestelde bedrag € 50.650,- (zonder partner) of € 101.300,- (met partner), met als peildatum 1 januari 2022.

Wilt u meer weten, kijk dan op de site van de Belastingdienst. Link opent externe pagina Lukt inloggen op Mijn DUO niet? Gebruik het online contactformulier om een jaaroverzicht over 2022 op te vragen. U ontvangt binnen 1 week een overzicht per post.

Hoeveel zijn studiekosten?

Studiekosten o.a. collegegeld – Het collegegeld is bij alle door het Rijk bekostigde hbo’s en universiteiten hetzelfde (wettelijk collegegeld). Dit kan hoger zijn als een student een tweede studie volgt op hetzelfde niveau, dus bijvoorbeeld twee bacheloropleidingen tegelijkertijd.

 • Dan betaalt de student het instellingscollegegeld.
 • De instelling mag zelf bepalen hoe hoog dit is.
 • Het wettelijk collegegeld is ongeveer €2200,00 per jaar.
 • Dat zijn niet de werkelijke kosten.
 • Die zijn veel hoger.
 • Gemiddeld kost het €5.500 – €10.000,00 om een student een jaar te laten studeren.
 • Het verschil wordt betaald door het Rijk, de belastingbetaler dus.

Dat is een goede zaak. Nederland heeft hoogopgeleide mensen nodig. Het is tegelijkertijd ook een soort verplichting voor de student om met inzet te studeren. Studenten die een opleiding volgen waarbij ze extra begeleiding krijgen, zoals een University College, betalen soms meer collegegeld,