Welke Kleur Mag Beginnen Bij Schaken?

Welke Kleur Mag Beginnen Bij Schaken
Andere bordspellen – Bij go zijn de lijnen van het bord, op de kruispunten waarvan de speelschijven worden geplaatst, vaak zwart gekleurd. De speelschijven zijn gekleurd, de kleuren zijn zwart en wit. De zwakkere speler speelt met zwart, mag de eerste zet doen en heeft daarmee het voordeel van de voorzet.

Wie bepaalt de kleur bij schaken?

Beginpositie – De witte dame staat in de beginstelling op het witte veld d1, de zwarte dame op het zwarte veld d8. Een geheugensteuntje om te onthouden waar de koning en dame (koningin) in de beginstelling moeten staan is daarom: dame bekent kleur of koningin kiest kleur,

Wie begint altijd met schaken?

De allereerste regels van schaken zijn gelukkig niet zo moeilijk – De eerste regels die je leert met schaken zijn echt niet zo moeilijk. Je weet ze vast al:

Schaken speel je met z’n tweeën. De ene partij speelt met wit. De ander met zwart.

Makkie hè? Heb je ze? Dan gaan we door. Aan het begin van het spel staan er 36 stukken op het bord. Allemaal op een eigen plekje. De opstelling van schaken is in het begin altijd hetzelfde, Van links naar rechts heb je de toren, het paard, de loper, de koning en koningin, de loper, het paard en de toren. Zij worden verdedigd door een hele rij met pionnen. Je speelt schaken om de beurt. Wit mag altijd de eerste zet doen. Dan is zwart aan de beurt. Heeft zwart een zet gedaan? Dan is wit weer aan de beurt. En zo gaat het spel de hele tijd door. Je wint het potje schaken als je de koning van de tegenpartij schaakmat hebt gezet. Dat betekent dat de koning nergens meer heen kan. Het spel is dan afgelopen.

Welke kleur koning schaken?

Beginpositie – De witte koning staat in de beginpositie op e1, naast de dame. De zwarte koning staat tegenover de witte koning op het veld e8.

Kan de koning de koning slaan?

JE MAG DE KONING NOOIT SLAAN! Daarna is de andere speler aan zet.

Kan je achteruit slaan met een pion?

Loop van de pion – Voor elk van de andere schaakstukken geldt dat het in elke richting op dezelfde wijze verplaatst kan worden en andere stukken kan slaan, De pion verschilt daar in diverse aspecten van:

De pion kan alleen in de richting van de tegenstander verplaatst worden. De pion gaat per zet niet meer dan één veld vooruit. Een uitzondering hierop geldt als hij nog in de beginpositie staat, dan kan hij een of twee velden recht vooruit geplaatst worden. De pion is hiermee ook het enige schaakstuk dat nooit achteruit op het bord mag bewegen. Een pion kan alleen recht vooruit gaan als het bestemmingsveld leeg is; bij een zet vanuit de beginpositie geldt dit ook voor het tussenliggende veld. Om een stuk te slaan gaat de pion één veld (nimmer twee) schuin vooruit, en zo’n schuine zet is alleen mogelijk als er daadwerkelijk een stuk geslagen wordt. Dit wordt ook wel samengevat als: «Een pion loopt recht en slaat schuin». Een bijkomende regel is het en passant slaan, Als een pion vanuit zijn beginpositie twee velden vooruitgaat en daardoor naast een vijandelijke pion komt te staan, kan hij in de zet direct daarna door die vijandelijke pion geslagen worden alsof hij maar één veld vooruit was gegaan.

Kan je de koning slaan in schaken?

De koning – De koning De koning mag één veld in alle richtingen (vooruit, achteruit, links, rechts of schuin) lopen en slaan. Er is wel iets bijzonders met de koning. De koning mag nooit aangevallen (aanvallen is als je de volgende beurt het stuk dat je aanvalt kan slaan) staan.

 • Dus als een stuk van de tegenstander je koning aanvalt, dan moet je met je koning weglopen of een stuk tussen je koning en de aanvaller zetten (of het aanvallende stuk slaan), zodat je koning niet meer aangevallen staat.
 • Als de koning aangevallen staat en niet meer kan vluchten, dan sta je schaakmat en verlies je.

Dit maakt de koning een kwetsbaar en belangrijk stuk. Je moet hem dus goed beschermen! (2) De manier waarop de koning beweegt.

Wat is het machtigste schaakstuk?

De Koningin – Hier ligt de ware kracht van het schaakspel! De koningin heeft de meeste mobiliteit – ze kan bewegen als een toren of een loper, wat je strategie ook vraagt. Het enige stuk dat ze niet kan imiteren is het paard; zijn zetten en krachten zijn uniek.

Is schaken moeilijk te leren?

Leren schaken voor starters: Dit zijn de regels Veel mensen denken dat schaken een moeilijk spel is om te leren, Maar dat valt reuze mee. Als starter hoef je maar een paar regels te kennen. Met de uitleg hieronder ben je razendsnel klaar voor je eerste schaakpartij. Want je hoeft maar 3 dingen te leren:

 1. Hoe moeten de stukken op het bord staan als je begint?
 2. Wat kun je allemaal doen met de stukken?
 3. Wanneer heb je gewonnen?

Ga je online schaken? Dan kun je het eerste punt zelfs overslaan. Want de computer zet de stukken op het bord. Handig toch?

Hoe vaak mag je dezelfde zet doen bij schaken?

Herhaling van zetten en eeuwig schaak worden ook wel genoemd als methoden om remise te bereiken. De remise kan echter pas worden geclaimd op basis van: driemaal dezelfde stelling, of. de vijftigzettenregel.

Hoe mag een paard slaan?

In het schaakspel zijn er 6 soorten stukken: pion, toren, paard, loper, koningin (dame) en koning. Elk ervan beweegt op zijn eigen manier op het bord. Er zijn ook overeenkomsten. Alle stukken behalve het paard, bewegen in een rechte lijn – horizontaal, verticaal of diagonaal.

Zij kunnen niet voorbij de rand van het bord bewegen, en dan terugkeren aan de andere kant. De rand van het bord is een grens die niet kan worden overschreden. Alle stukken behalve het paard kunnen niet over een ander stuk heen springen – alle velden tussen de begin- en eindpositie van het stuk moeten leeg zijn.

De beweging mag niet eindigen op een veld waarop een stuk van de eigen kleur staat. Indien er op het veld waar een stuk naar toe beweegt, een stuk staat van de tegenspeler, dan wordt dat stuk » geslagen «, en van het bord verwijderd. Alle stukken kunnen worden geslagen, behalve de koning.

 • Het spel eindigt als de koning kan worden geslagen zonder dat dit kan worden verhinderd – met » schaakmat «,
 • Voor slaan is het altijd nodig dat het verplaatste stuk terecht komt op het veld van het geslagen stuk, na een toegestane zet (beweging).
 • De enige uitzondering is wanneer een pion en passant wordt geslagen.

Slaan van een stuk is niet verplicht, maar u mag dit doen wanneer dit mogelijk is. U bent alleen verplicht een stuk te slaan dat de koning kan slaan (schaak zet) en dit de enige manier is om daaraan een einde te maken. In de afbeelding hieronder, kan de toren naar rechts, naar links, naar boven of naar beneden bewegen langs een rechte lijn.

De toren kan een willekeurig aantal velden naar beneden of naar rechts bewegen, tot de rand van het bord. Op deze velden staat een groene X. Hij kan hoogstens twee velden naar links worden verplaatst. De rest van het bord is geblokkeerd door een stuk van de eigen kleur, in dit geval een wit paard. De toren kan niet over het paard heen springen naar de rand van het bord.

Hij kan slechts een veld naar boven bewegen, omdat de zwarte pion in de weg staat. Hij kan de pion slaan, na een verplaatsing van twee velden, naar het veld waar de zwarte pion op staat, omdat de pion van de tegenspeler is (stuk van een andere kleur). Bij het begin van het spel is eerst wit aan zet. De spelers doen om de beurt een zet. De speler die aan zet is, moet een zet doen, en mag geen beurten overslaan. De pion is het meest talrijke en het minst krachtige stuk op het bord. De bewegingen van pionnen zijn erg ongewoon.

Gewoonlijk bewegen zij zich alleen naar voren, een veld per keer. Maar bij de eerste keer dat een pion wordt verplaatst, kan die twee velden naar voren gaan. De pion kan niet over andere stukken springen, elk stuk dat direct voor de pion staat blokkeert zijn voortgang. De pion is het enige stuk dat niet naar achteren kan bewegen.

De pion is ook het enige stuk dat niet in zijn normale bewegingsrichting slaat. De pion slaat een stuk van de tegenspeler door diagonaal (schuin) een veld vooruit te gaan – hij kan geen stuk recht vooruit slaan. In de onderstaande afbeelding staat de onderste pion nog op het zelfde veld als toen het spel begon, en kan dus een of twee velden naar voren gaan (aangegeven met de groene X).

Hij kan een stuk van de tegenpartij één veld schuin naar linksvoor of rechtsvoor slaan, als die zich op dat veld bevindt (zie rode X). Dit is de enige manier waarop een pion in een diagonale richting kan bewegen. De bovenste pion is al eens eerder verplaatst, en kan dus alleen één veld naar voren bewegen.

Overigens mag hij op de zelfde manier slaan als de andere pion. De pion kent ook nog twee speciale bewegingen. Ten eerste slaan «en passant» waarbij een pion wordt geslagen als die twee velden vooruit gaat vanuit de beginpositie. Ten tweede de pion-promotie waarbij de pion promoveert naar een ander stuk bij het bereiken van de rand aan de overzijde van het bord.

De loper beweegt in rechte diagonale lijnen op het bord. Hij kan elk gewenst aantal velden worden verplaatst, tot de rand van het bord, of een ander stuk. De loper kan niet over andere stukken springen. De loper kan een stuk van de tegenspeler slaan dat zich op zijn weg bevindt, door op het veld van dat stuk te gaan staan.

See also:  Welke Eisen Mag Een Verhuurder Stellen?

Door de manier waarop de loper beweegt, blijft die altijd op velden van dezelfde kleur. Elke speler begint met twee lopers, een op de witte, en de andere op de zwarte velden. De lopers worden vaak genoemd naar de kleur van de velden waarop zij bewegen, maar ook naar hun beginpositie, naast de koning of de koningin. De toren beweegt in een rechte horizontale of verticale lijn over een willekeurig aantal vrije velden, tot aan de rand van het bord, of tot een ander stuk op zijn weg. Hij kan niet over andere stukken springen. De toren kan een stuk van de tegenspeler slaan dat zijn weg blokkeert, door op het veld ervan te gaan staan. Ook voor de toren is er een speciale zet. Deze wordt Rokeren genoemd, waardoor een toren en de koning wat meer defensief worden opgesteld. Het paard is het meest bijzondere schaakstuk, met een flexibiliteit die het tot een krachtig stuk maakt. Het paard is het enige stuk op het bord dat over andere stukken kan springen.

Het paard beweegt twee velden horizontaal of verticaal, en een veld in de richting hier loodrecht op (8 mogelijkheden). De beweging van het paard lijkt op de letter » L «, Het paard komt altijd terecht op een veld met een andere kleur als het veld waar het eerst op stond. Het paard kan over stukken springen van beide kleuren, maar kan geen van die stukken slaan.

Het paard slaat een stuk van de tegenspeler, dat op het veld staat waar het paard op terecht komt. Het paard kan niet op een veld terecht komen waar al een stuk op staat van de eigen kleur. Omdat het paard niet langs een rechte lijn beweegt, kan het een dame, loper, of toren slaan, zonder zelf door dat stuk geslagen te kunnen worden. De Koningin (Dame) wordt beschouwd als het krachtigste stuk op het bord. De dame kan een willekeurig aantal velden bewegen langs elke rechte lijn – horizontaal, verticaal of diagonaal. De dame kan dus de bewegingen van zowel de toren als de loper uitvoeren. De Koning is het belangrijkste schaakstuk. Als de koning wordt vastgezet, zodat slaan ervan onontkoombaar is geworden, is het spel afgelopen, en de eigenaar van die koning verliest. De koning heeft weinig bewegingsmogelijkheden, en wordt dus als een van de zwakke stukken in het spel beschouwd.

 • De koning kan naar elk omliggend veld gaan.
 • Dit wil zeggen: één veld bewegen in horizontale, verticale of diagonale richting.
 • De koning kan niet bewegen naar een veld dat reeds is bezet door een stuk van dezelfde kleur.
 • De koning kan een stuk slaan van de tegenspeler, door geplaatst te worden op een veld dat bezet wordt door dat stuk.

Er is nog een beperking van de bewegingsvrijheid van de koning. De koning mag niet op een veld gaan staan waardoor hij zou kunnen worden geslagen door een stuk van de tegenspeler (waardoor hij » schaak » zou komen te staan). Als gevolg hiervan kunnen de beide koningen nooit naast elkaar staan op het bord – ze zouden dan beiden » schaak » staan door elkaar.

Kan iedereen leren schaken?

19 maart 2021 Beste Schakers, sinds de start van de Netflix serie The Queen’s Gambit zien we dat de belangstelling voor schaken in Nederland enorm is toegenomen. Als Bond werden we de afgelopen maanden doorlopend gevraagd of wij ook een beginnerscursus aanbieden.

 • Bij deze! Stuur deze link dus alsjeblieft door naar iedereen in je vrienden en familiekring die mogelijk belangstelling heeft om mee te doen.
 • Deze cursus van de Schaakbond is voor iedereen die kennis wil maken met het mooie schaakspel.
 • Is schaken moeilijk? Welnee, het is vooral een kwestie van rustig kijken, er valt ook zoveel te zien.

Iedereen kan leren schaken en kan na een paar basislessen al een leuke partij spelen. Dat is de hele opzet van deze cursus. En kun je al een beetje schaken? Sluit dan op een later moment bij ons aan. Hieronder zie je in het kort de inhoud van de cursus.

Bij welk blok sluit jij aan? Blok 1 Kennismaken met het schaakspel (29 maart, 5, 12 en 19 april 2021). In dit eerste blok van vier lessen, leer je hoe de schaakstukken gaan, hoe je stukken kunt slaan en verdedigen en uiteindelijk hoe je de Koning van de ander schaakmat zet: het uiteindelijke doel van het spel.

Blok 2 Een partijtje leren spelen (26 april, 3, 10 en 17 mei 2021) In het tweede blok van eveneens vier lessen ontstijgen we het beginnersniveau. We gaan het onder ander hebben over voordelig ruilen, slim slaan en goed kijken. Mat, pat en slimme trucs, zoals de dubbele aanval.

Blok 3 Plannen maken, strategie en tactiek (24, 31 mei en 7, 14 juni 2021) In het derde blok van weer vier lessen gaan we nog wat verder. Wat is een goede manier om een partij te beginnen? Plannen maken, strategie en tactiek komen aan de orde. Hoe zet je een mooie aanval op? En hoe maak je het af in het eindspel? De cursus wordt uitgezonden op het Twitchkanaal van de KNSB, van 20.00-20.40 uur.

*/ Aanmelden * indicates required E-mailadres * Voornaam *

Kan je 2 koninginnen hebben met schaken?

Promotiestukken – Het is na promotie mogelijk dat een speler twee of meer dames heeft, of twee lopers op dezelfde kleur of drie paarden. Een gewone set schaakstukken bevat alleen de stukken die bij de aanvang van de partij nodig zijn, en dat kan dus onvoldoende zijn.

 1. Er bestaan sets met extra dames.
 2. Hebben bij gebrek aan extra stukken de gewoonte om, bij promotie tot een niet beschikbaar schaakstuk, een geslagen stuk te markeren, bijvoorbeeld door een toren op zijn kop te zetten.
 3. Desnoods gebruiken ze de pion zelf en onthouden dat die pion een ander stuk voorstelt.

In een officiële partij is dit niet toegestaan en moet zo nodig de worden stilgezet en de arbiter worden ingeschakeld tot het gewenste stuk beschikbaar is. Het spreekt vanzelf dat er bij officiële toernooien altijd voldoende reservestukken aanwezig zijn.

Hoe lang mag je over een zet doen bij schaken?

Schaken met weinig bedenktijd – Met rapid en blitz wordt bedoeld dat een partij met een beperkte hoeveelheid bedenktijd wordt gespeeld. Bij een rapidpartij heeft elke speler meer dan 10, maar minder dan 60 minuten bedenktijd voor de gehele partij. In de meeste jeugdtoernooien, in elk geval die voor beginners, heb je 15 minuten bedenktijd per persooon.

In een snelschaakpartij (blitz) moet elke speler het doen met hoogstens 10 minuten bedenktijd. Hans Böhm en Magnus Carlsen speelden dus wel een heel extreme variant van snelschaken. Sterker nog, voor partijen met een bedenktijd van 2 minuten of minder per speler wordt ook wel de term ‘lightning’ gebruikt.

Bliksemschaak dus! Het helpt natuurlijk als je heel snel kunt denken, maar vingervlugheid en stalen zenuwen zijn minstens zo belangrijk. Kijk maar eens hoe het er in opperste tijdnood aan toe kan gaan: b0Uc0-RO7Ew Er gebeurt van alles, maar wellicht heb je ook de digitale schaakklok opgemerkt.

 • Het voordeel is dat je precies kunt zien hoeveel tijd je hebt en ook biedt de klok extra mogelijkheden.
 • Zo worden veel partijen tegenwoordig met increment gespeeld.
 • Dit betekent dat je er per gespeelde zet een aantal seconden bedenktijd bijkrijgt.
 • Bijvoorbeeld: het speeltempo bij het wereldkampioenschap rapid bedroeg 15 minuten+10 seconden per zet.

Bij het wereldkampioenschap blitz moesten de spelers het met 3 minuten+2 seconden per zet doen.

Welk schaakstuk kan diagonaal verplaatst worden?

Dame – De dame mag zich 1 of meer velden verplaatsen in horizontale, verticale of diagonale richting. Maar de dame mag nooit over stukken heen springen, niet van de eigen kleur en ook niet over de andere kleur.

Hoe mag de loper slaan?

Loop van de lopers – Een loper kan zich uitsluitend in diagonale richting bewegen, tot het eerste veld op de diagonaal vóór een eigen stuk of het eerste veld mét een vijandelijk stuk – het vijandelijke stuk wordt dan geslagen,

Staat de loper aan de rand of in de hoek van het schaakbord, dan bestrijkt hij zeven velden. Staat de loper op een van de centrumvelden, dan bestrijkt hij dertien velden.

De twee lopers samen bestrijken maximaal 26 velden, dat is circa 41% van het schaakbord.

Is een paard meer waard dan een loper?

Schaken met de loper. Deze regels en superpowers moet je weten! AmyNoort 28 mei 2021 | Leestijd 5 min. De loper lijkt misschien een saai schaakstuk. Hij kan niet zo cool springen als het paard. En ook niet overal heen, zoals de koningin. Wil jij met je loper schaken als een echte pro? Ontdek vandaag hoe jij de loper laat rennen over het schaakbord. In het kort:

De loper is 3 punten waard.De loper loopt alleen schuin.De loper slaat alleen schuin.2 lopers in het spel? Dan kun je overal komen.De loper doet snel mee in het spel.De loper is gek op de pion. Ze werken goed samen.

Elk schaakstuk is punten waard. Dat is een van, De loper is 3 punten waard. Dat is niet heel veel. Evenveel als het paard. Maar minder dan de toren, koningin en koning. Dat heeft een voordeel. Weet jij welke dat is?

Kan een pion een loper slaan?

Schaakregel 3: Een pion mag alleen maar schuin naar voren slaan – Een pion is een beetje een eigenwijs schaakstuk. Het is het enige schaakstuk dat anders slaat dan het loopt. Een pion mag een ander stuk alleen maar schuin naar voren slaan. Gek hè?

Kan een paard achteruit lopen schaken?

Loop van het paard –

De paardvelden
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h

Het paard beweegt altijd één veld horizontaal of verticaal en vervolgens twee velden voorwaarts of achterwaarts naar links of naar rechts. Een andere manier om dit te formuleren is dat het beginveld en het eindveld een L-vorm hebben: het paard beweegt 2 velden horizontaal met 1 veld verticaal of een beweging van 2 velden verticaal met 1 veld horizontaal.

 • Of: een paard mag worden verplaatst naar een van de dichtstbijzijnde velden die niet op dezelfde lijn, rij of diagonaal liggen als waarop het staat.
 • Dus feitelijk de dichtstbijzijnde velden waar de dame niet heen mag.
 • Het paard is het enige schaakstuk dat mag springen, dat wil zeggen: de tussenliggende velden mogen bezet zijn, zowel door eigen stukken als door stukken van de tegenstander.
See also:  Welke Groente Mag Baby 7 Maanden?

Het eindveld moet wel leeg zijn of bezet worden door een vijandelijk stuk.

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Vanuit een hoek zijn er maar twee opties.

ul>Staat het paard op a1, dan worden twee velden bestreken, namelijk b3 en c2. Staat het paard op c6, dan worden acht velden bestreken, namelijk b4, a5, a7, b8, d8, e7, e5, en d4. Staat het paard op h3 dan worden vier velden bestreken, namelijk g1, f2, f4 en g5

Maximaal bestrijken beide paarden samen 16 velden, dat is exact 25% van het schaakbord, Als in een opening alle vier de paarden worden gespeeld, spreekt men van vierpaardenspel, Een paardensprong is de enige beweging op het schaakbord waarbij geen rechte of diagonale lijnen worden gevolgd.

Wat is een pat in schaken?

Patstelling – Wikipedia

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Zwart aan zet staat telkens pat (aangenomen dat er verder geen stukken op het bord staan).

table>

8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h Wit verwacht dat de dames geruild worden en dan kan hij makkelijk winnen. Maar zwart offert zijn dame met 1.Ka8!, Slaat wit nu de dame dan is het pat. Een andere mogelijkheid, 2. Ka6, leidt tot herhaling van zetten.

table>

8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h 1.Ke3! Kxh2 2.Kf2! Kxh1 (anders maakt 3.Pg3 remise) 3.Kg3 en nu zouden na een loperzet beide g-pionnen verloren gaan, dus: 3.Kg1 pat (Kubbel, 1926).

table>

8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h Het snelste pat met alle stukken nog op het bord ontstaat na 1.a4 c5 2.d4 d6 3.Dd2 e5 4.Df4 e4 5.h3 Le7 6.Dh2 Lh4 7.Ta3 Le6 8.Tg3 Lb3 9.Pd2 Da5 10.d5 e3 11.c4 f5 12.f3 f4 (Wheeler, Sunny South, 1887).

Een patstelling of kortweg pat is een situatie in het, waarin de speler die aan zet is geen reglementaire zet kan doen en niet staat. De partij eindigt bij een patstelling in, Voor de speler die sterk staat, is remise onvoordelig; hij wil daarom pat voorkomen.

Als de tegenstander vrijwel geen materiaal meer heeft, maar nog niet opgeeft, moet de potentiële winnaar behoedzaam spelen en opletten dat hij geen pat veroorzaakt. Voor de speler die zwak staat, is remise voordelig. Hij kan proberen zichzelf nog meer te verzwakken door zijn resterende stukken te offeren, zoals het geval is bij een en bij het tweede hier afgebeelde diagram.

Het is mogelijk dat een speler pat staat, terwijl hij nog veel stukken op het bord heeft, maar dat is zeldzaam. De mogelijkheden voor pat zijn groter als hij alleen nog een heeft. Eventueel heeft hij nog enkele andere stukken, bijvoorbeeld die door een ander stuk geblokkeerd zijn of absoluut stukken.

Waar is de klok voor bij schaken?

De bedoeling van deze pagina is om achtergrondinformatie te geven over spelregels en organisatorische regels bij het Eindhovens districtskampioenschap schaken voor basisschoolteams, Hopelijk vermijden we hiermee onduidelijkheden waardoor we het spelplezier van de kinderen zo groot mogelijk kunnen maken.

 • Het districtskampioenschap is een officieel kampioenschap waarvan de beste teams het recht hebben om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen.
 • Aan dit toernooi doen zowel ervaren als onervaren jeugdschakers mee.
 • Als organisatoren proberen wij enerzijds het toernooi zoveel mogelijk volgens officiële regels te laten lopen om op eerlijke manier te bepalen wie zich plaatst voor de provinciale kampioenschappen.

Aan de andere kant willen we ook dat iedereen een plezierige schaakmiddag heeft. Daarom vragen we er begrip voor dat niet alles perfect volgens de officiële regels loopt. Zo is het onvermijdelijk dat een kind zichzelf schaak zet of een schaak niet opheft en dat dit onopgemerkt blijft door de wedstrijdleider die meerdere partijen tegelijk in de gaten moet houden.

geef je tegenstander van tevoren een hand en wens hem/haar een prettige partij tijdens de partij ben je stil (niet praten) en leid je niemand af als je mat hebt gezet, geef je je tegenstander rustig de tijd om te kijken of het echt mat is (niet gaan zeggen wat hij/zijn wel of niet kan doen!) als je verloren hebt, geef dan je tegenstander een hand en feliciteer hem/haar met de overwinning als je gewonnen hebt of remise hebt gemaakt (gelijkspel), geef dan je tegenstander een hand en bedank hem of haar voor de leuke partij

Om alles eerlijk te laten verlopen en ook de kinderen het gevoel te geven dat alles eerlijk verloopt, zijn er een aantal spelregels tijdens schaakwedstrijden. De kinderen moeten zich houden aan de volgende spelregels:

als je een stuk van jezelf aanraakt, moet je er mee zetten (tenzij je geen reglementaire zet kan doen met dat stuk) als je een stuk van je tegenstander aanraakt, dan moet je dat slaan (tenzij dat niet kan) ook al is het erg ongunstig voor je als er onduidelijkheid is of je bent het niet eens met wat er gebeurt, roep dan meteen een wedstrijdleider (na afloop van de partij kan de wedstrijdleider weinig meer doen)

ouders en andere toeschouwers mogen zich niet met de partij bemoeien. Mat en pat zijn twee spelsituaties die het einde van een schaakpartij betekenen. Voor veel kinderen is het echter moeilijk mat en pat uit elkaar te houden. Daarom volgt hier een korte uitleg.

De meeste kinderpartijen zijn binnen 10 minuten afgelopen. Om te voorkomen dat partijen erg lang gaan duren wordt er na 10 minuten een schaakklok gezet bij alle partijen die nog niet afgelopen zijn. Dit is een klok met een dubbel uurwerk. Wij gebruiken hier digitale schaakklokken. Als het ene uurwerk loopt (te zien aan het aftellen van de resterende tijd) dan staat het andere uurwerk stil.

Als een speler aan zet, dan loopt zijn/haar uurwerk. Na het uitvoeren van de zet, drukt de speler zijn/haar de brede witte knop in bovenaan de schaakklok (niet slaan om de klokken niet te beschadigen). Hierdoor stopt het eigen uurwerk en gaat het uurwerk van de tegenstander lopen.

 • Als dit vergeten wordt, dan is dit voordelig voor de tegenstander die na kan denken zonder dat dit tijd kost.
 • Toeschouwers en de wedstrijdleider mogen kinderen er niet op wijzen dat een speler vergeten is de klok in te drukken.
 • Bij het toernooi krijgt elke speler 5 minuten, waardoor de partij na het bijzetten van de klok nog maximaal 10 minuten kan duren.

Dit wordt gedaan door de klokken op 5 minuten te zetten. Als de tijd om is, geeft de klok dit aan door een knipperend 00:00:00 weer te geven. Enkele belangrijke regels om alles eerlijk te houden:

klok indrukken met zelfde hand als je de zet hebt gedaan (om te voorkomen dat je de klok kan indrukken voordat je je zet voltooid hebt) spelers moeten de wedstrijdleider roepen als de tijd van de tegenstander op is als een of beide uurwerken van een schaakklok op 00:00:00 staan, dan beslist de wedstrijdleider of de partij verloren is voor diegene wiens tijd het eerste op is (wordt aangegeven door de digitale klok door knipperen). De partij is verloren tenzij er geen mat mogelijk is. In dat geval wordt de partij remise verklaard. Het gaat er om of het theoretisch mogelijk is om mat te zetten, niet of het een redelijk spelverloop is.

In het toernooi spelen de kinderen in teams van ieder 4 spelers. Per wedstrijd speelt elke speler 1 partij. De punten per partij (1 voor winst, 1/2 voor remise, 0 voor verlies) worden opgeteld. Dit zijn de bordpunten. Als een team 2 1/2 of meer punten heeft, wint dat team de wedstrijd en krijgt het 2 wedstrijdpunten.

Bij een gelijkspel krijgt elk team 1 wedstrijdpunt. Een team dat verliest krijgt 0 wedstrijdpunten. De eindstand wordt bepaald aan de hand van wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen van teams wordt er gekeken naar bordpunten. Individuele scores van spelers zijn niet van belang voor de eindstand, maar er zijn wel aparte prijzen voor topscoorders (per bord).

De kinderen worden naar sterkte opgesteld. De sterkste speler speelt op bord 1 tegen de sterkste speler van het andere team. De een na sterkste speler speelt op bord 2 enz. Als er met een invaller wordt gespeeld, dan speelt die invaller altijd op bord 4 en schuiven de andere spelers door.

 • De spelers van een team spelen om en om met wit of zwart, opdat elk team in 2 partijen met wit speelt en in 2 partijen met zwart.
 • Om te bepalen wie er wit of zwart heeft, wordt er bij de indeling verschil gemaakt tussen een thuisspelend team en een uitspelende team.
 • Het uitspelende team heeft wit op de borden 1 en 3, en zwart op de borden 2 en 4.

Bij het thuisspelende team is dit andersom. De uitslagen worden ingevuld op een wedstrijdformulier Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij de districtscoördinator voor het schoolschaken: Sandra Bruin, e-mail: [email protected] Om de partijen niet te beïnvloeden, zullen de wedstrijdleiders niet zeggen of een partij mat is geworden.

 • Als het namelijk geen mat is omdat de schaakstaande partij een stuk van de tegenstander kan slaan, dan zou een herhaald zeggen van de wedstrijdleider dat het geen mat is, informatie geven en daarmee de partij beïnvloeden.
 • Daarom moeten de spelers zelf bepalen wat de uitslag is.
 • Het kan dus gebeuren dat iemand opgeeft omdat hij/zij denkt dat het mat is.

Dat is jammer, maar eerlijker dan dat de wedstrijdleider of een toeschouwer de partij onbedoeld beïnvloedt. De wedstrijdleider zal wel ingrijpen als de stelling pat is, want dan is de partij automatisch remise. Omstanders mogen niet ingrijpen, om te voorkomen dat er ten onrechte pat wordt gegeven.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Melatonine Geven?

de koning niet schaak staat de koning geen zet kan doen zonder schaak te komen staan de overige stukken ook geen zet kunnen doen zonder dat de koning schaak komt te staan (dit wordt vaak over het hoofd gezien!)

Vaak wordt vergeten om te kijken of er nog zet mogelijk is met een ander stuk!

Kun je gelijk spelen met schaken?

De uitdrukking remise wordt in bordspellen tussen twee spelers gebruikt om de uitslag van een onbesliste partij mee aan te duiden. Het woord kent zijn oorsprong in het Frans, waar het «herzetten» betekent. De spelers zouden bij spellen als dammen, schaken en stratego eindeloos hun stukken kunnen verzetten zonder verder te komen als de partij niet onbeslist kan worden verklaard.

Bij dammen worden meestal twee punten gedeeld en dan is de remise-uitslag 1-1. Bij schaken wordt één punt gedeeld en is de remise-uitslag ½-½. Ook go en reversi kunnen onbeslist eindigen, maar dat is relatief zeldzaam. Het is dan toepasselijker om te spreken van een gelijkspel. De partij eindigt niet in eindeloos ronddolende stukken, maar in een gelijk aantal punten.

Bij go spreekt men van «jigo».

Wat is het machtigste schaakstuk?

De Koningin – Hier ligt de ware kracht van het schaakspel! De koningin heeft de meeste mobiliteit – ze kan bewegen als een toren of een loper, wat je strategie ook vraagt. Het enige stuk dat ze niet kan imiteren is het paard; zijn zetten en krachten zijn uniek.

Wat maakt schaken zo leuk?

3. Schaken versterkt de denkkracht van je kind – Schaken leert kinderen logisch nadenken, problemen oplossen, creatief denken, analyseren en vooruitdenken. Want schaken is een spel waarop het helemaal aankomt op denkkracht. Geen dobbelstenen, geen geluksfactor, geen spierkracht: alleen met goed nadenken lukt het je om slimme zetten te verzinnen en je tegenstander te verslaan.

 • Door te schaken leren kinderen om op allerlei verschillende manieren na te nadenken en die manieren ook nog eens te combineren.
 • Ze moeten nadenken over wat slim is op korte termijn (een goede volgende zet bedenken) en op langere termijn (een strategie uitknobbelen om de partij te winnen).
 • Daarbij moeten ze ook nog eens flexibel zijn in hun denken, want door een zet van de tegenstander kan de hele situatie veranderen.

Dit soort complexe denkvaardigheden zijn heel belangrijk in het dagelijks leven. Het helpt kinderen bij het school- en huiswerk. Maar helpt ze ook om op te groeien tot volwassenen die goede beslissingen kunnen nemen bij bijvoorbeeld geld- en loopbaankeuzes.

Welk schaakstuk kan diagonaal verplaatst worden?

Dame – De dame mag zich 1 of meer velden verplaatsen in horizontale, verticale of diagonale richting. Maar de dame mag nooit over stukken heen springen, niet van de eigen kleur en ook niet over de andere kleur.

Waar is de klok voor bij schaken?

De bedoeling van deze pagina is om achtergrondinformatie te geven over spelregels en organisatorische regels bij het Eindhovens districtskampioenschap schaken voor basisschoolteams, Hopelijk vermijden we hiermee onduidelijkheden waardoor we het spelplezier van de kinderen zo groot mogelijk kunnen maken.

 1. Het districtskampioenschap is een officieel kampioenschap waarvan de beste teams het recht hebben om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen.
 2. Aan dit toernooi doen zowel ervaren als onervaren jeugdschakers mee.
 3. Als organisatoren proberen wij enerzijds het toernooi zoveel mogelijk volgens officiële regels te laten lopen om op eerlijke manier te bepalen wie zich plaatst voor de provinciale kampioenschappen.

Aan de andere kant willen we ook dat iedereen een plezierige schaakmiddag heeft. Daarom vragen we er begrip voor dat niet alles perfect volgens de officiële regels loopt. Zo is het onvermijdelijk dat een kind zichzelf schaak zet of een schaak niet opheft en dat dit onopgemerkt blijft door de wedstrijdleider die meerdere partijen tegelijk in de gaten moet houden.

geef je tegenstander van tevoren een hand en wens hem/haar een prettige partij tijdens de partij ben je stil (niet praten) en leid je niemand af als je mat hebt gezet, geef je je tegenstander rustig de tijd om te kijken of het echt mat is (niet gaan zeggen wat hij/zijn wel of niet kan doen!) als je verloren hebt, geef dan je tegenstander een hand en feliciteer hem/haar met de overwinning als je gewonnen hebt of remise hebt gemaakt (gelijkspel), geef dan je tegenstander een hand en bedank hem of haar voor de leuke partij

Om alles eerlijk te laten verlopen en ook de kinderen het gevoel te geven dat alles eerlijk verloopt, zijn er een aantal spelregels tijdens schaakwedstrijden. De kinderen moeten zich houden aan de volgende spelregels:

als je een stuk van jezelf aanraakt, moet je er mee zetten (tenzij je geen reglementaire zet kan doen met dat stuk) als je een stuk van je tegenstander aanraakt, dan moet je dat slaan (tenzij dat niet kan) ook al is het erg ongunstig voor je als er onduidelijkheid is of je bent het niet eens met wat er gebeurt, roep dan meteen een wedstrijdleider (na afloop van de partij kan de wedstrijdleider weinig meer doen)

ouders en andere toeschouwers mogen zich niet met de partij bemoeien. Mat en pat zijn twee spelsituaties die het einde van een schaakpartij betekenen. Voor veel kinderen is het echter moeilijk mat en pat uit elkaar te houden. Daarom volgt hier een korte uitleg.

 • De meeste kinderpartijen zijn binnen 10 minuten afgelopen.
 • Om te voorkomen dat partijen erg lang gaan duren wordt er na 10 minuten een schaakklok gezet bij alle partijen die nog niet afgelopen zijn.
 • Dit is een klok met een dubbel uurwerk.
 • Wij gebruiken hier digitale schaakklokken.
 • Als het ene uurwerk loopt (te zien aan het aftellen van de resterende tijd) dan staat het andere uurwerk stil.

Als een speler aan zet, dan loopt zijn/haar uurwerk. Na het uitvoeren van de zet, drukt de speler zijn/haar de brede witte knop in bovenaan de schaakklok (niet slaan om de klokken niet te beschadigen). Hierdoor stopt het eigen uurwerk en gaat het uurwerk van de tegenstander lopen.

 1. Als dit vergeten wordt, dan is dit voordelig voor de tegenstander die na kan denken zonder dat dit tijd kost.
 2. Toeschouwers en de wedstrijdleider mogen kinderen er niet op wijzen dat een speler vergeten is de klok in te drukken.
 3. Bij het toernooi krijgt elke speler 5 minuten, waardoor de partij na het bijzetten van de klok nog maximaal 10 minuten kan duren.

Dit wordt gedaan door de klokken op 5 minuten te zetten. Als de tijd om is, geeft de klok dit aan door een knipperend 00:00:00 weer te geven. Enkele belangrijke regels om alles eerlijk te houden:

klok indrukken met zelfde hand als je de zet hebt gedaan (om te voorkomen dat je de klok kan indrukken voordat je je zet voltooid hebt) spelers moeten de wedstrijdleider roepen als de tijd van de tegenstander op is als een of beide uurwerken van een schaakklok op 00:00:00 staan, dan beslist de wedstrijdleider of de partij verloren is voor diegene wiens tijd het eerste op is (wordt aangegeven door de digitale klok door knipperen). De partij is verloren tenzij er geen mat mogelijk is. In dat geval wordt de partij remise verklaard. Het gaat er om of het theoretisch mogelijk is om mat te zetten, niet of het een redelijk spelverloop is.

In het toernooi spelen de kinderen in teams van ieder 4 spelers. Per wedstrijd speelt elke speler 1 partij. De punten per partij (1 voor winst, 1/2 voor remise, 0 voor verlies) worden opgeteld. Dit zijn de bordpunten. Als een team 2 1/2 of meer punten heeft, wint dat team de wedstrijd en krijgt het 2 wedstrijdpunten.

Bij een gelijkspel krijgt elk team 1 wedstrijdpunt. Een team dat verliest krijgt 0 wedstrijdpunten. De eindstand wordt bepaald aan de hand van wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen van teams wordt er gekeken naar bordpunten. Individuele scores van spelers zijn niet van belang voor de eindstand, maar er zijn wel aparte prijzen voor topscoorders (per bord).

De kinderen worden naar sterkte opgesteld. De sterkste speler speelt op bord 1 tegen de sterkste speler van het andere team. De een na sterkste speler speelt op bord 2 enz. Als er met een invaller wordt gespeeld, dan speelt die invaller altijd op bord 4 en schuiven de andere spelers door.

De spelers van een team spelen om en om met wit of zwart, opdat elk team in 2 partijen met wit speelt en in 2 partijen met zwart. Om te bepalen wie er wit of zwart heeft, wordt er bij de indeling verschil gemaakt tussen een thuisspelend team en een uitspelende team. Het uitspelende team heeft wit op de borden 1 en 3, en zwart op de borden 2 en 4.

Bij het thuisspelende team is dit andersom. De uitslagen worden ingevuld op een wedstrijdformulier Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij de districtscoördinator voor het schoolschaken: Sandra Bruin, e-mail: [email protected] Om de partijen niet te beïnvloeden, zullen de wedstrijdleiders niet zeggen of een partij mat is geworden.

Als het namelijk geen mat is omdat de schaakstaande partij een stuk van de tegenstander kan slaan, dan zou een herhaald zeggen van de wedstrijdleider dat het geen mat is, informatie geven en daarmee de partij beïnvloeden. Daarom moeten de spelers zelf bepalen wat de uitslag is. Het kan dus gebeuren dat iemand opgeeft omdat hij/zij denkt dat het mat is.

Dat is jammer, maar eerlijker dan dat de wedstrijdleider of een toeschouwer de partij onbedoeld beïnvloedt. De wedstrijdleider zal wel ingrijpen als de stelling pat is, want dan is de partij automatisch remise. Omstanders mogen niet ingrijpen, om te voorkomen dat er ten onrechte pat wordt gegeven.

de koning niet schaak staat de koning geen zet kan doen zonder schaak te komen staan de overige stukken ook geen zet kunnen doen zonder dat de koning schaak komt te staan (dit wordt vaak over het hoofd gezien!)

Vaak wordt vergeten om te kijken of er nog zet mogelijk is met een ander stuk!