Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Huurtoeslag Aanvragen?

Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Huurtoeslag Aanvragen
Om huurtoeslag te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld minimaal 18 jaar zijn. En uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. U vindt alle voorwaarden voor huurtoeslag op de website van Dienst Toeslagen.

Hoe oud moet je zijn om huurtoeslag aan te vragen?

Normaal kan je alleen huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan je in de volgende situaties toch huurtoeslag aanvragen: Allebei je ouders zijn overleden.

Kan ik huurtoeslag krijgen onder de 23 jaar?

Uw huur mag niet te hoog zijn – Uw huur mag in 2023 niet hoger zijn dan € 808,06. Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 452,20, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 808,06 zijn.

Waarom krijg je onder de 23 geen huurtoeslag?

Verlagen leeftijdsgrens en afschaffen maximum huurgrenzen – De leeftijd waarop een huurder recht heeft op volledige huurtoeslag gaat omlaag van 23 naar 21 jaar. Hierdoor is deze leeftijdsgrens gelijk met de leeftijdsgrens van andere regelingen, zoals het wettelijk minimumloon, en komen jongeren eerder in aanmerking voor recht op volledige huurtoeslag.

Hoeveel huurtoeslag krijg je als je 18 bent?

Wanneer heb je recht op huurtoeslag als 18-jarige? – Om huurtoeslag te kunnen krijgen, moet je aan voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

Je huurt als 18- tot 23-jarige een zelfstandige woning en je betaalt niet meer dan € 442,46 (2022) huur per maand. Je bent minimaal 18 en je staat ingeschreven op het adres waar je huurtoeslag voor aanvraagt. Je inkomen (plus dat van je partner met wie je samenwoont) is niet te hoog. Je hebt niet te veel eigen vermogen. Je hebt een huurcontract en je kunt aantonen dat je elke maand de huur betaalt.

Alle voorwaarden en uitzonderingen, en ook de hoogte van je maximale inkomen en vermogen, vind je op de site van de Belastingdienst. Goed om te checken: Misschien heb je ook recht op zorgtoeslag ?

Kan ik huurtoeslag krijgen als ik bij mijn ouders woon?

Wanneer is iemand mijn medebewoner voor de huurtoeslag? Iedereen met wie u in 1 huis woont én op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, telt als medebewoner. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, huisgenoot of iemand anders die bij u woont. Uw toeslagpartner is géén medebewoner.

Hoeveel huurtoeslag krijg je als je 20 bent?

Huurgrens als u tussen de 18 en 23 jaar bent

Jaar Huurgrens
2022 € 442,46
2021 € 442,46
2020 € 432,51
2019 € 424,44

Heb ik recht op huurtoeslag?

U heeft de Nederlandse nationaliteit, of u bent legaal in Nederland. Uw toeslagpartner of medebewoner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. U huurt een zelfstandige woning. Uw rekenhuur ligt onder de grens van € 763,47 in 2022 en onder de € 808,06 in 2023.

Hoe hoog is de huurtoeslag in 2023?

In 2022 hebt u recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 763,47. Dit bedrag is in 2023 verhoogd naar € 808,06. Vraag de huurtoeslag aan in Mijn toeslagen als u er recht op hebt.

Heb je recht op huurtoeslag als je geen inkomen?

Deze vraag is niet 1-2-3 te beantwoorden. Er is namelijk geen vaste inkomensgrens. We kijken naar uw toetsingsinkomen. Dit is ongeveer uw bruto jaarinkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen.

Heb je als student recht op huurtoeslag?

Ik woon op kamers – kan ik huurtoeslag krijgen? Alleen als je in een zelfstandige woning woont, kan je huurtoeslag krijgen. Meestal is dat niet zo als je op kamers woont.

Wat worden de toeslagen in 2023?

Zorgtoeslag gekoppeld aan zorgpremie – Net zoals alles, is ook de zorgpremie in 2023 flink gestegen. Gemiddeld betalen we voor onze zorgverzekering zo’n € 10 extra per maand. Gelukkig stijgt de maximale zorgtoeslag ook. Alleenstaanden krijgen maximaal € 154 per maand. Dat is € 43 meer dan vorig jaar. Toeslagpartners krijgen maximaal € 265 per maand. Een stijging van € 53.

Waarom geen recht op huurtoeslag?

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dat is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De hoogte van uw huurtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en natuurlijk de hoogte van uw huur. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen.

U bent 18 jaar of ouder. U huurt een zelfstandige woonruimte. (Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte). U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner? Bent u alleenstaand, en verdient u in 2022 méér dan € 32.500 of heeft u meer dan € 31.747 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan vermogen hebben.

 1. Verdient u minder dan € 18.750 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 380 per maand.
 2. Met toeslagpartner Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als «toeslagpartner», dan mag u samen niet meer dan € 40.500 verdienen.
 3. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben.

Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 31.747 aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 328 per maand als u samen minder verdient dan € 25.000. Thuiswonende kinderen met inkomen Heeft u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan telt een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag.

 • Dit noemen wij een vrijstelling.
 • Er wordt automatisch rekening met deze vrijstelling.
 • De vrijstelling voor thuiswonende kinderen tot en met 22 jaar is € 5.250.
 • Studiefinanciering en leningen tellen niet mee als inkomen.
 • Huurtoeslag als u studeert Ook in 2022 kunt u als student in aanmerking komen voor huurtoeslag.

U moet aan een paar extra regels voldoen wilt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet tenminste ouder dan 18 jaar zijn, én u moet een zogenaamde «zelfstandige woonruimte» huren. Wat onder «zelfstandige woonruimte wordt verstaan kunt u hieronder lezen.

 • Bent u bovendien jonger dan 23 jaar dan mag uw huur niet meer dan € 442,46 euro bedragen.
 • Tenslotte mag u niet meer dan € 31.747 aan spaargeld in bezit hebben (vermogen).
 • Als u nog studeert en ouder dan 23 bent of u heeft een kind dan gelden er andere regels voor u.
 • De huur mag in dat geval maximaal € 763,47 bedragen.

Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte? De regels voor de term «zelfstandige woonruimte» zijn voor 2022 niet gewijzigd. Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. Uw woning moet tenminste beschikken over:

een eigen woon en/of slaapkamer een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel een eigen toilet met waterspoeling

See also:  Welke Bestemmingen Vanaf Rotterdam Airport?

Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende woningen gerekend en hiervoor kunt u huurtoeslag aanvragen:

appartement rijtjeswoning woonwagen gesplitste woning op 1 huisnummer gedeelde etage woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Welke servicekosten tellen mee? Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij) Huismeesterkosten Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Voldoet uw woning niet aan de genoemde criteria? In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Hoeveel geld mag je hebben voor huurtoeslag?

Te veel vermogen?

Jaar Ik heb geen toeslagpartner Ik heb wel een toeslagpartner
Maximaal vermogen 2023 € 33.748 € 67.496 samen
Maximaal vermogen 2022 € 31.747 € 63.494 samen
Maximaal vermogen 2021 € 31.340 € 62.680 samen
Maximaal vermogen 2020 € 30.846 € 61.692 samen

Heeft inkomen kind invloed op huurtoeslag?

De huurtoeslag kent in 2021, 2022 en 2023 strenge regels en voorwaarden voor inkomen en vermogen. Bent u de aanvrager van de huurtoeslag, dan wordt er ook gekeken naar het inkomen en vermogen van uw toeslagpartner en dat van een inwonend kind.

Kunnen 2 personen huurtoeslag aanvragen?

Uw huur mag in 2023 maximaal € 808,06 zijn. Maar of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt ook af van uw leeftijd, woonsituatie en inkomen. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan mag uw huur in 2023 niet hoger zijn dan € 452,20. Hebt u een kind dat bij u woont? Dan mag de huur in 2023 toch € 808,06 zijn.

Heeft inwonend kind invloed op zorgtoeslag?

Gekort op toeslagen – Ontvangt u zorgtoeslag of huurtoeslag? Als u onder één dak woont met een volwassen kind kunnen deze toeslagen dalen. Want voor het vaststellen van toeslagen kijkt de overheid naar het gezamenlijk inkomen in een huishouden. Stijgt dit, dan ontvangt u misschien minder of geen zorgtoeslag of huurtoeslag. Wilt u weten of dit voor u geldt? Maak een proefberekening,

Hoeveel huurtoeslag vanaf 23 jaar?

– De overheid heeft bepaald dat voor personen jonger dan 23 jaar een lagere maximale huurgrens geldt dan voor personen ouder dan 23 jaar. Dit voelt misschien onlogisch en oneerlijk, maar helaas kunnen wij hier niets aan veranderen. Wat betekent dit in de praktijk? Tot de dag dat u 23 jaar wordt, geldt de lagere maximale huur.

 1. Vanaf de dag dat u 23 wordt, is de hogere maximale huurgrens van toepassing.
 2. Is uw huur bijvoorbeeld € 500? Dan heeft u tot uw 23e verjaardag geen recht op huurtoeslag.
 3. Vanaf de dag dat u 23 wordt, ontstaat recht op huurtoeslag.
 4. U kunt dan ook vanaf uw verjaardag huurtoeslag aanvragen voor het resterende deel van het jaar.

Over de tijd tot uw 23e verjaardag ontstaat dus nooit recht op huurtoeslag als uw huur hoger is dan uw maximale huur. Let op : woont u samen met iemand die wel ouder is dan 23 jaar? Dan kunt u samen met deze persoon huurtoeslag aanvragen met deze persoon als aanvrager, dan hebt u samen wel recht op huurtoeslag.

Ook al bent u jonger dan 23 jaar en zou de huur te hoog zijn voor huurtoeslag als u alleen woonde. Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar. Voor 2023 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 452,20. Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u.

Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor, De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

 1. Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2023 een maximale van € 808,06,
 2. Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag.
 3. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur.
 4. Lik op de link voor,
 5. Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.

De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben. Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt.

 • Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen.
 • De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen.
 • Voor meer informatie over klikt u op deze link.
 • Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar.

Voor 2022 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 442,46. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag van het jaar 2021. Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u.

Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor, De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2022 een maximale van € 763,47, Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor,

 • Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.
 • De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben.

Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt. Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen.

De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen. Voor meer informatie over klikt u op deze link. Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar. Voor 2021 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 442,46.

Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur.

Klik op de link voor, De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2021 een maximale van € 752,33, Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor,

 1. Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.
 2. De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben.
See also:  Welke Reptielen Mag Je Houden In Nederland?

Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt. Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen.

De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen. Voor meer informatie over klikt u op deze link. Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar. Voor 2020 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 432,51.

Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur.

 1. Lik op de link voor,
 2. De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag.
 3. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2020 een maximale van € 737,14, Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor,

 1. Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.
 2. De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben.

Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt. Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen.

 1. De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen.
 2. Voor meer informatie over klikt u op deze link.
 3. Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar.
 4. Voor 2019 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 424,44.

Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur.

Klik op de link voor, De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

Na vier jaren waarin de maximale huur niet steeg, is deze voor het jaar 2019 wel geïndexeerd. Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2019 een maximale van € 720,42, Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag. Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur.

 • Lik op de link voor,
 • Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.
 • De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben.

Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt. Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen.

 • De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen.
 • Voor meer informatie over klikt u op deze link.
 • Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar.
 • Voor 2018 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 417,34 ent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u.

Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor, De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

 1. Voor het vierde opeenvolgende jaar is de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar niet geïndexeerd en dus gelijk gebleven aan de maximumhuur die het jaar ervoor van toepassing was.
 2. Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2018 daarom, net als in 2017, 2016 en 2015, een maximale van € 710,68,
 3. Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag.
See also:  Efteling Entree Vanaf Welke Leeftijd?

Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor, Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.

 • De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben.
 • Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt.

Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen. De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen. Voor meer informatie over klikt u op deze link. Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar.

Voor 2017 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 414,02, Is uw huur hoger ? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag totdat u 23 jaar wordt. Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u.

Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor, De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

Voor het derde opeenvolgende jaar is de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar niet geïndexeerd en dus gelijk gebleven aan de maximumhuur die het jaar ervoor van toepassing was. Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2017 daarom, net als in 2015 en 2016, een maximale van € 710,68, Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag.

Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor, Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.

 • De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben.
 • Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt.

Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen. De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen. Voor meer informatie over klikt u op deze link. Voor personen ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar geldt een lagere maximale huur dan voor personen ouder dan 23 jaar.

Voor 2016 is de maximale voor personen jonger dan 23 jaar vastgesteld op € 409,92, Is uw huur hoger ? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag totdat u 23 jaar wordt. Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een kind dat bij u woont of is uw huis aangepast omdat u of een medebewoner lichamelijk of verstandelijk gehandicapt is? Dan gelden de regels voor personen die ouder zijn dan 23 jaar voor u.

Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur. Klik op de link voor, De leeftijdsgrens wordt overigens toegepast op de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag. Woont u niet alleen en is een medebewoner wel ouder dan 23 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen deze persoon de huurtoeslag te laten aanvragen zodat de maximale huur voor personen ouder dan 23 jaar toegepast wordt op uw aanvraag.

 • Voor personen ouder dan 23 jaar geldt in 2016 een maximale van € 710,68,
 • Wanneer uw rekenhuur hoger is dan dit maximum, heeft u geen recht op huurtoeslag.
 • Let wel, de huur die u betaalt aan uw verhuurder kan hoger zijn dan uw rekenhuur.
 • Lik op de link voor,
 • Het idee hierachter is dat huurtoeslag een tegemoetkoming is van de overheid aan mensen met een relatief laag inkomen, zodat zij ook in staat zijn om een huurwoning te betalen.

De overheid meent dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig zal hebben. Dit lijkt wellicht oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een lastige opgave is, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt.

• Uw woning is aangepast vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking van iemand in uw huishouden. Dit kunt u zelf zijn of dit kan een medebewoner zijn;• U heeft een huishouden van minimaal 8 personen en uw woning is geschikt en bestemd voor een groot gezin;• In de voorafgaande maand ontving u reeds huurtoeslag voor dezelfde woning en na een stijging van de huur komt de rekenhuur boven de maximale grens uit (verworven recht).

Geldt een van de bovenstaande uitzonderingen voor u? Dan heeft u wel recht op huurtoeslag of op een hoger bedrag aan huurtoeslag wanneer uw huur hoger is dan de maximale huurgrens. De maximale huurgrens is dan uw rekenhuur. : Hoe hoog is de huursubsidiegrens kale huur en servicekosten?

Hoe weet ik of ik recht heb op huurtoeslag?

Huurtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen – U kunt huurtoeslag online aanvragen met Mijn toeslagen, Hiervoor heeft u DigiD nodig. De huurtoeslag van 2022 kunt u tot en met 1 september 2023 aanvragen. U hoeft de toeslag maar 1 keer aan te vragen. Daarna krijgt u de huurtoeslag ieder jaar vanzelf, zolang u aan de voorwaarden voor huurtoeslag voldoet.

Hoeveel huurtoeslag krijg ik 19 jaar?

Huurgrens als u tussen de 18 en 23 jaar bent

Jaar Huurgrens
2022 € 442,46
2021 € 442,46
2020 € 432,51
2019 € 424,44

Hoe hoog is de huurtoeslag in 2023?

In 2022 hebt u recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 763,47. Dit bedrag is in 2023 verhoogd naar € 808,06. Vraag de huurtoeslag aan in Mijn toeslagen als u er recht op hebt.