Wanneer Wordt Collegegeld Afgeschreven?

In termijnen – Kiest u voor betaling in termijnen? Dan betaalt u het lesgeld in 9 gedeeltes van € 150,78, Het bedrag wordt elke maand automatisch van uw rekening afgeschreven, rond de 25e. De 1e termijn schrijven we af in de 1e maand na uw aanvraag. U kunt niet kiezen voor meer of minder termijnen, of voor andere betaalmomenten.

Kan ik mijn collegegeld in een keer betalen?

Betaling mag in termijnen –

Voor het schooljaar 2023-2024 is het lesgeld € 1.357,-. Voor het schooljaar 2022-2023 was dit € 1.239,-. Betaling gaat via Mijn DUO. U kunt het hele bedrag in 1 keer betalen, maar het mag ook in 9 termijnen. Betaalde u in 2022-2023 het lesgeld in 9 termijnen, van uw eigen rekening? Dan betaalt u in 2023-2024 automatisch weer in termijnen. U hoeft hiervoor niks te doen.

Bekijk de betaalopties

Welke maanden moet je collegegeld betalen?

Wanneer moet ik lesgeld betalen voor mijn opleiding (mbo of vavo)? U betaalt lesgeld als u op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. En u een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijds opleiding volgt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

 1. Lesgeld is een vast bedrag dat u elk studiejaar betaalt voor uw opleiding.
 2. U betaalt het lesgeld voor uw opleiding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 3. Het lesgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).
 4. U betaalt het lesgeld in 1 keer of in 9 gelijke termijnen.
 5. Wilt u in termijnen betalen? Dit kunt u via regelen.

Als iemand anders uw lesgeld betaalt kunt u dat hier ook doorgeven. Om in te loggen op Mijn DUO, heeft u een DigiD met sms-controle nodig.

Wat als je je collegegeld niet betaald?

Als je niet tijdig de achterstallige termijn betaalt, word je uitgeschreven. Je mag dan geen onderwijs meer volgen en tentamens afleggen, je hebt geen toegang meer tot je webmail, Canvas en andere faciliteiten en je hebt geen recht meer op studiefinanciering en OV-kaart.

Hoeveel is collegegeld 2023?

Hoogte wettelijk collegegeld universiteit of hogeschool –

Bedrag wettelijk collegegeld

Studiejaar Voltijd Deeltijd of duaal
2023-2024 € 2.314 Tussen € 1.377 en € 2.314
2024-2025 € 2.530 Tussen € 1.506 en € 2.530

Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

Kun je collegegeld terugkrijgen als je stopt?

Als u eerder of tijdelijk stopt met uw studie – U kunt collegegeld terugvragen wanneer u zich tijdens het studiejaar uitschrijft. U krijgt dan 1/12e van het collegegeld terug voor elke maand dat u eerder bent gestopt. Stopt u in juli of augustus, dan krijgt u die maanden niet terug.

Hoe moet je collegegeld betalen?

Collegegeld betalen – U betaalt het collegegeld jaarlijks aan de universiteit of hogeschool waar u studeert.

Wat gebeurt er als je DUO niet betaald?

Meerdere deurwaarders – DUO is aangesloten bij de Rijksincasso. Het doel van de Rijksincasso is om maar 1 deurwaarder in te zetten als u meerdere overheidsschulden heeft. Zo worden extra deurwaarderskosten voorkomen. De inning van een betalingsachterstand dragen we daarom over aan het CJIB.

 1. Had u voor december 2017 al een schuld bij DUO die via een deurwaarder loopt? Die schuld moet u betalen aan uw huidige deurwaarder.
 2. De schuld kan niet worden samengevoegd met uw schuld bij het CJIB.
 3. Als we uw achterstallige betaling hebben overgedragen aan het CJIB, kan de schuld verhoogd worden met rente, deurwaarderskosten en buitengerechtelijke kosten.

DUO mag als schuldeiser rente vragen over het openstaande bedrag. Dit is een vast percentage over de hoofdsom. Als we rente vragen, staat dit bedrag in de brief van het CJIB. Als het CJIB een deurwaarder inschakelt, moet u deurwaarderskosten en eventuele buitengerechtelijke kosten betalen.

Wat is de 1 februari regeling?

Als u uiterlijk op 1 februari uw studiefinanciering stopzet, hoeft u uw beurs en studentenreisproduct niet terug te betalen. We noemen dit de 1-februariregeling. Een rentedragende lening moet u natuurlijk wel terugbetalen.

Wat kost een gemiddelde HBO opleiding per jaar?

Wat kost studeren? – Wijzer in geldzaken Studeren kost veel geld, maar is een investering in je toekomst. Hier vind je informatie over de opleidingskosten, andere kosten en hoe je je inkomsten en uitgaven in de gaten kunt houden. Als je gaat studeren aan het hbo of de universiteit, betaal je collegegeld.

 • In het studiejaar 2022 – 2023 is dat € 2209.
 • In het eerste jaar dat je naar het hbo of de universiteit gaat, betaal je de helft.
 • Pabo-studenten krijgen ook in het tweede jaar de helft korting op het collegegeld.
 • Ga je naar het mbo, dan betaal je lesgeld.
 • Daar lees je meer over op de website van DUO.
 • Naast de opleidingskosten, moet je ook vaak studiemiddelen aanschaffen.

Denk aan boeken, een laptop of een tablet. Als je ook op kamers gaat, verandert er veel aan je uitgaven. Je gaat huur betalen, maar je moet natuurlijk ook zelf boodschappen gaan doen. Daarnaast moet je goed kijken naar je verzekeringen. Als student kun je vaak gebruik maken van kortingen.

Verzekeraars hebben bijvoorbeeld speciale studentenverzekeringen, fitnesscentra hebben speciale studentenabonnementen. Bij musea en theaters krijg je ook vaak flinke korting met je collegekaart. Veel studenten hebben een bijbaan om beter rond te kunnen komen. Dan heb je waarschijnlijk ook recht op belastingteruggave.

Maar als je het op het mbo zit of onder het oude leenstelsel valt, zijn er grenzen aan wat je mag bijverdienen, anders vervalt je recht op studiefinanciering bij DUO. Ook zijn er wellicht toeslagen (zoals zorgtoeslag en misschien huurtoeslag) en andere extra’s waarvoor je in aanmerking komt.

Welke maand uitschrijven studie?

Toch stoppen? Dan stoppen met de studie voor 1 februari – Wil een student écht stoppen, dan is het slim te stoppen met de studie voor 1 februari. Als je voor 1 februari de studiefinanciering stopzet hoef je de, als je die kreeg, niet terug te betalen.

 1. Ook je OV kaart hoef je niet terug te betalen.
 2. Heb je, dan moet je dat natuurlijk wel terugbetalen.
 3. Deze regeling geldt alleen als je voor het eerst studeert.
 4. Vanzelfsprekend moet de student wel doorgeven aan DUO dat hij stopt.
 5. Gaat de student opnieuw studeren, dan tellen de maanden dat hij OV en eventueel aanvullende beurs heeft gebruikt wel mee bij de berekening van de duur van de studiefinanciering.

Je krijgt namelijk

Hoeveel collegegeld betaal je voor een half jaar?

Mooi gebaar

Te betalen
Hbo en universiteit
Alle eerstejaars studenten € 542,-
Tweedejaars studenten lerarenopleiding € 542,-
Overige studenten € 1.084,-

Wat moet je betalen als je stopt met HBO?

Stap 5: collegegeld terugvragen – Zodra je bent gestopt met je hbo-opleiding, hoef je geen collegegeld meer te betalen. Maar misschien heb je aan het begin van het studiejaar het hele bedrag in een keer overgemaakt. Dan is het vaak mogelijk om het collegegeld voor de resterende maanden terug te krijgen.

 1. Collegegeld terugvragen doe je niet bij DUO zoals sommige mensen denken, maar bij de hogeschool waar je studeert.
 2. Je moet een verzoek tot terugbetaling indienen bij het bestuur van de school.
 3. De ene hogeschool kan wat soepeler omgaan met terugbetalen van collegegeld dan de andere.
 4. Maar het is altijd het proberen waard, want het gaat om flinke bedragen.

In principe krijg je 1/12e van het collegegeld terug voor iedere maand die je niet meer staat ingeschreven. Maar let op. Als je je uitschrijft per juni, juli of augustus, dan krijg je geen collegegeld terug. Daarom is het slim om je meteen uit te schrijven als je zeker weet dat je niet wil doorgaan met je hbo-opleiding.

Wat kost universiteit na hbo?

En wat kost dat dan? – Verder studeren na het hbo klinkt aantrekkelijk, maar het financiële plaatje kan in sommige gevallen een stuk minder aantrekkelijker zijn. De meeste studenten betalen wettelijk collegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte hiervan.

De hoogte van het collegegeld kan elk jaar veranderen. De wettelijke hoogte van het collegegeld voor universiteit of hogeschool voor 2020-2021 is voltijd €2.143 en deeltijd of duaal tussen €1.276 en €2.143. Studenten die in of na 2018-2019 voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree, betalen maar de helft van het wettelijke collegegeld.

Wanneer je student bent aan een lerarenopleiding geldt de halvering zelfs 2 jaar. Meer informatie hierover vind je op,

Waarom is collegegeld duurder?

Collegegeld 2023 mogelijk honderden euro’s duurder Mirna Wiggers 13 april 2022 • Leestijd: 1 min Ieder jaar stijgt het collegegeld voor het daaropvolgende studiejaar mee met de inflatie. Omdat de inflatie op dit moment een stuk hoger is dan gemiddeld, kan het zijn dat het collegegeld van studiejaar 2023/2024 meer dan 200 euro duurder wordt dan 2022/2023.

 • Dat rekende uit.
 • Dit jaar konden studenten voor de helft van het normale collegegeld studeren in verband met de coronacrisis.
 • Voor komend studiejaar is het collegegeld vastgesteld op 2209 euro.
 • De huidige inflatie, bijna 10 procent, zou ervoor kunnen zorgen dat het collegegeld van 2023/2024 vastgesteld wordt op 2.430 euro.

Dat is een snellere stijging dan de afgelopen zes jaar bij elkaar opgeteld. Het kabinet kan besluiten om de stijging van de collegegelden te remmen, maar het is niet duidelijk of het dat ook gaat doen. Een woordvoerder van het ministerie van OCW: ‘Het wettelijk collegegeld voor dat studiejaar wordt in juni 2022 vastgesteld.’ : Collegegeld 2023 mogelijk honderden euro’s duurder

Hoeveel wordt de basisbeurs in 2023?

Voor uitwonende studenten is het bedrag van de basisbeurs voor studiejaar 2023-2024 vastgesteld op 274,90 euro per maand. Ook ontvang je het komende jaar 164,30 euro extra per maand in verband met de sterk gestegen kosten onder andere voor boodschappen en energie.

Hoeveel geld krijg je terug van duo?

Hoeveel en wanneer – De tegemoetkoming is € 29,92 per maand. Je krijgt deze alleen voor de officiële duur van je studie, waarvoor je je diploma hebt behaald.

Heb je je bachelor en je master volledig onder het leenstelsel gedaan? En heb je een masterdiploma behaald? Dan krijg je de tegemoetkoming voor de officiële duur van je bachelor en master. Heb je alleen je bachelor behaald, dan krijg je de tegemoetkoming alleen voor de duur van je bachelor. Heb je voor je universitaire bachelor nog wel een basisbeurs ontvangen, maar viel je voor de master onder het leenstelsel? Dan krijg je alleen een tegemoetkoming voor de duur van de master. Voor een associate degree krijg je maximaal 24 maanden tegemoetkoming. Heb je verlenging van je studiefinanciering gekregen vanwege een beperking, dan tellen de verlengde maanden mee voor de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming wordt verrekend met je studieschuld of uitbetaald als je geen schuld meer hebt. Dit gebeurt vanaf 2025 of daarna, als je je diploma later behaalt.

Wat moet je betalen als je stopt met je opleiding?

Als u een particuliere opleiding of cursus volgt, mag u deze op elk moment stoppen. U hoeft geen annuleringskosten of een boete te betalen. Wel betaalt u de kosten die de opleider voor u maakte.

Welke maand stopt duo?

Op tijd stopzetten – Zet uw studiefinanciering uiterlijk stop op de 1e dag van de maand waarin u geen studiefinanciering meer wilt of mag ontvangen. Na de 1e dag van de maand kunt u alleen nog per de volgende maand stopzetten. Bijvoorbeeld: u hebt vanaf maart geen recht meer. Zet dan uiterlijk op 1 maart uw studiefinanciering stop. Logt u later in? Dan kunt u alleen nog stopzetten vanaf april.

Is collegegeld een lening?

Collegegeldkrediet – Het is een lening om het collegegeld te betalen. De hoogte van het krediet hangt af van de hoogte van het collegegeld dat de student moet betalen. Collegegeld wordt aan de instelling betaald.

Is een tweede studie gratis?

Toelichting bij instellingscollegegeld tweede bachelor- of masteropleiding. – Voor een tweede bachelor- of masteropleiding die je volgtijdelijk volgt, geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld betaalt maar een instellingscollegegeld. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief. De verschillende onderdelen van de normalerwijze door de overheid bekostigde opleidingen/graden komen terug in de hoogte van de instellingscollegegelden voor tweede studies.

Verder kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het bepalen van het instellings-collegegeld: • Interne factoren als kosten en doelstellingen. Bijvoorbeeld het aantrekken van meer studenten tweede studie, doorberekenen van kosten voor bepaalde faciliteiten die samenhangen met de betreffende opleiding, het hanteren van één tarief, aparte tarieven voor studenten van binnen en buiten de EU of voor studenten die op de eigen instelling al een eerste studie hebben gevolgd, jaarlijkse indexering, de hoogte van het wettelijk collegegeld en de berekeningswijze van de overheidsbekostiging; • Externe factoren.

Is universiteit duurder dan hbo?

Studiekosten o.a. collegegeld – Het collegegeld is bij alle door het Rijk bekostigde hbo’s en universiteiten hetzelfde (wettelijk collegegeld). Dit kan hoger zijn als een student een tweede studie volgt op hetzelfde niveau, dus bijvoorbeeld twee bacheloropleidingen tegelijkertijd.

 • Dan betaalt de student het instellingscollegegeld.
 • De instelling mag zelf bepalen hoe hoog dit is.
 • Het wettelijk collegegeld is ongeveer €2200,00 per jaar.
 • Dat zijn niet de werkelijke kosten.
 • Die zijn veel hoger.
 • Gemiddeld kost het €5.500 – €10.000,00 om een student een jaar te laten studeren.
 • Het verschil wordt betaald door het Rijk, de belastingbetaler dus.

Dat is een goede zaak. Nederland heeft hoogopgeleide mensen nodig. Het is tegelijkertijd ook een soort verplichting voor de student om met inzet te studeren. Studenten die een opleiding volgen waarbij ze extra begeleiding krijgen, zoals een University College, betalen soms meer collegegeld,

Is collegegeld een lening?

Collegegeldkrediet – Het is een lening om het collegegeld te betalen. De hoogte van het krediet hangt af van de hoogte van het collegegeld dat de student moet betalen. Collegegeld wordt aan de instelling betaald.

Wat kost een gemiddelde HBO opleiding per jaar?

Wat kost studeren? Studeren kost veel geld, maar is een investering in je toekomst. Hier vind je informatie over de opleidingskosten, andere kosten en hoe je je inkomsten en uitgaven in de gaten kunt houden. Als je gaat studeren aan het hbo of de universiteit, betaal je collegegeld.

In het studiejaar 2022 – 2023 is dat € 2209. In het eerste jaar dat je naar het hbo of de universiteit gaat, betaal je de helft. Pabo-studenten krijgen ook in het tweede jaar de helft korting op het collegegeld. Ga je naar het mbo, dan betaal je lesgeld. Daar lees je meer over op de website van DUO. Naast de opleidingskosten, moet je ook vaak studiemiddelen aanschaffen.

Denk aan boeken, een laptop of een tablet. Als je ook op kamers gaat, verandert er veel aan je uitgaven. Je gaat huur betalen, maar je moet natuurlijk ook zelf boodschappen gaan doen. Daarnaast moet je goed kijken naar je verzekeringen. Als student kun je vaak gebruik maken van kortingen.

 • Verzekeraars hebben bijvoorbeeld speciale studentenverzekeringen, fitnesscentra hebben speciale studentenabonnementen.
 • Bij musea en theaters krijg je ook vaak flinke korting met je collegekaart.
 • Veel studenten hebben een bijbaan om beter rond te kunnen komen.
 • Dan heb je waarschijnlijk ook recht op belastingteruggave.

Maar als je het op het mbo zit of onder het oude leenstelsel valt, zijn er grenzen aan wat je mag bijverdienen, anders vervalt je recht op studiefinanciering bij DUO. Ook zijn er wellicht toeslagen (zoals zorgtoeslag en misschien huurtoeslag) en andere extra’s waarvoor je in aanmerking komt.

Wat is restitutie duo?

Hoeveel verlaging? – In deze tabel staat met hoeveel het lesgeld wordt verlaagd. Afhankelijk van de situatie moet u in totaal minder betalen of krijgt u een bedrag terug.

Uitgeschreven in Bedrag verlaging lesgeld 2023-2024
Augustus € 1.357,-
September € 1.357,-
Oktober € 1017,75
November € 904,67
December € 791.58
Januari € 678,50
Februari € 565,42
Maart € 452,33
April € 339,25
Mei € 0,-
Juni € 0,-
Juli € 0,-

Lesgeld: Lesgeld terugvragen of termijnregeling stopzetten – DUO

Hoeveel termijnen Studielink?

Collegegeld betalen De UvA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Die worden ook benut om bijvoorbeeld YouTube-video’s te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Dat betekent dat je internetgedrag kan worden gevolgd.

 • Accountancy and Control (master)
 • Accountancy and Control (premaster)
 • Actuarial Science (bachelor)
 • Actuarial Science and Mathematical Finance (master)
 • American Studies (master)
 • Ancient Studies (bachelor)
 • Arabische taal en cultuur (bachelor)
 • Arbeidsrecht (master)
 • Archaeology (master)
 • Archaeology (premaster)
 • Archaeology (bachelor), EN
 • Archeologie (bachelor), NL
 • Archival and Information Studies (duale master)
 • Art and Performance Research Studies (research master)
 • Artificial Intelligence (master)
 • Bèta-gamma (bachelor)
 • Biological Sciences (master)
 • Biologie (bachelor)
 • Biomedical Sciences (master)
 • Biomedische wetenschappen (bachelor)
 • BMS: Cell Biology and Advanced Microscopy (master)
 • BMS: Cognitive Neurobiology and Clinical Neurophysiology (master)
 • BMS: Developmental and Therapeutic Biology (master)
 • BMS: Experimental Internal Medicine (master)
 • BMS: Infection and Immunity (master)
 • BMS: Medical Biochemistry and Biotechnology (master)
 • BMS: Molecular Neurosciences (master)
 • BMS: Oncology (master)
 • BMS: Physiology of Synapses and Networks (master)
 • BMS: Psychopharmacology and Pathophysiology (master)
 • Boekwetenschap (master)
 • Boekwetenschap (schakelprogramma)
 • Brain and Cognitive Sciences (research master)
 • BS: Ecology and Evolution (master)
 • BS: Freshwater and Marine Biology (master)
 • BS: General Biology (master)
 • BS: Green Life Sciences (master)
 • Business Administration (bachelor)
 • Business Administration (master)
 • Business Administration (premaster)
 • Business Analytics (bachelor)
 • Business Economics (master)
 • Business Economics (premaster)
 • Chemistry (master, joint degree)
 • Chemistry (premaster)
 • Chemistry: Analytical Sciences (master, joint degree)
 • Chemistry: Molecular Sciences (master, joint degree)
 • Chemistry: Science for Energy and Sustainability (master, joint degree)
 • Child Development and Education (research master)
 • Classics and Ancient Civilizations (master)
 • Cognition, Language and Communication (bachelor)
 • Commerciële rechtspraktijk (master)
 • Communicatiewetenschap (bachelor)
 • Communication and Information (duale master)
 • Communication Science (bachelor)
 • Communication Science (master)
 • Communication Science (premaster)
 • Communication Science (research master)
 • Comparative Cultural Analysis (master)
 • Comparative Literature (master)
 • Computational Science (master, joint degree)
 • Computational Social Science (bachelor)
 • Conflict Resolution and Governance (master)
 • Conservation and Restoration of Cultural Heritage (master)
 • Cultural Analysis (research master)
 • Cultural and Social Anthropology (master)
 • Cultural and Social Anthropology (premaster)
 • Cultural Anthropology and Development Sociology (bachelor)
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (bachelor)
 • Cultuurwetenschappen (bachelor)
 • Curating Art and Cultures (duale master)
 • Data Science (master)
 • Data Science and Business Analytics (master)
 • Documentaire en fictie (duale master)
 • Duits, Educatie en communicatie (master)
 • Duits, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • Duitslandstudies (bachelor)
 • Duitslandstudies (master)
 • Earth Sciences (master)
 • East European Studies (master)
 • Econometrics (bachelor)
 • Econometrics (master)
 • Econometrics (premaster)
 • Economics (master)
 • Economics (premaster)
 • Economics and Business Economics (bachelor)
 • Engels, Educatie en communicatie (master)
 • Engels, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • English Language and Culture (bachelor)
 • English Literature and Culture (master)
 • Entrepreneurship (master)
 • ES: Environmental Management (master)
 • ES: Future Planet Ecosystem Science (master)
 • ES: Geo-Ecological Dynamics (master)
 • European Competition Law and Regulation (master)
 • European Policy (master)
 • European Private Law (master)
 • European Studies (bachelor)
 • European Studies (premaster)
 • European Union Law (master)
 • Europese studies (bachelor)
 • Exchange programme Economics and Business
 • Exchange programme Humanities
 • Exchange programme Law – Amsterdam Law School
 • Exchange programme PPLE – Politics, Psychology, Law and Economics
 • Exchange programme Science
 • Exchange programme Social and Behavioural Sciences
 • Film Studies (master)
 • Filosofie (bachelor)
 • Filosofie (master)
 • Finance (master)
 • Fiscaal recht (master)
 • Fiscaal Recht (bachelor)
 • Fiscale Economie (bachelor)
 • Fiscale Economie (master)
 • Fiscale Economie (premaster)
 • Forensic Science (master)
 • Frans, Educatie en communicatie (master)
 • Frans, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • Franse taal en cultuur (bachelor)
 • Future Planet Studies (bachelor)
 • Geneeskunde (bachelor)
 • Geneeskunde (master)
 • Geneeskunde (schakelprogramma)
 • General Linguistics (master)
 • Geschiedenis (bachelor)
 • Geschiedenis (master)
 • Geschiedenis (research master)
 • Geschiedenis (schakelprogramma)
 • Geschiedenis van de internationale betrekkingen (master)
 • Geschiedenis, Educatie en communicatie (master)
 • Gezondheidsrecht (master)
 • Gezondheidszorgpsychologie (master)
 • Global Arts, Culture and Politics (bachelor)
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur (bachelor)
 • Hebreeuwse taal en cultuur (bachelor)
 • Heritage and Memory Studies (duale master)
 • Heritage, Memory and Archaeology (research master)
 • Holocaust and Genocide Studies (master)
 • Human Geography (master)
 • Human Geography (premaster)
 • Human Geography and Planning (bachelor)
 • Identity and Integration (master)
 • Informatica (bachelor)
 • Informatiekunde (bachelor)
 • Informatierecht (master)
 • Information Studies (master)
 • Information Systems (master)
 • Interdisciplinaire sociale wetenschap (bachelor)
 • Internationaal en Europees belastingrecht (master)
 • International and Transnational Criminal Law (master)
 • International Criminal Law – Joint programme with Columbia Law School (master)
 • International Development Studies (master)
 • International Development Studies (premaster)
 • International Development Studies (research master)
 • International Dramaturgy (duale master)
 • International Dramaturgy and Theatre Studies (premaster)
 • International Tax Law (advanced master)
 • International Trade and Investment Law (master)
 • Italië Studies (bachelor)
 • Jewish Studies (master)
 • Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus Master’s – joint degree)
 • Journalistiek en media (duale master)
 • Kunst, cultuur en politiek (master)
 • Kunst, cultuur en politiek (schakelprogramma)
 • Kunstgeschiedenis (bachelor)
 • Kunstgeschiedenis (master)
 • Kunstgeschiedenis (schakelprogramma)
 • Kunstmatige intelligentie (bachelor)
 • Language and Society (master)
 • Language, Literature and Education (master)
 • Language, Literature and Education (premaster)
 • Latin American Studies (master)
 • Latin American Studies (premaster)
 • Law & Finance (master)
 • Lerarenopleidingen
 • Linguistics (bachelor)
 • Linguistics (premaster)
 • Linguistics and Communication (research master)
 • Literary and Cultural Analysis (bachelor)
 • Literary Studies (research master)
 • Literature Studies (premaster)
 • Literature, Culture and Society (master)
 • Logic (master)
 • Mathematics (master)
 • Media and Culture (bachelor)
 • Media and Information (bachelor)
 • Media en cultuur (bachelor)
 • Media Studies (premaster)
 • Media Studies (research master)
 • Medical Anthropology and Sociology (master)
 • Medical Anthropology and Sociology (premaster)
 • Medical informatics (master)
 • Medische informatiekunde (bachelor)
 • Midden-Oostenstudies (master)
 • Midden-Oostenstudies (schakelprogramma)
 • Militaire geschiedenis (master)
 • Museum Studies (duale master)
 • Music Studies (master)
 • Music Studies (premaster)
 • Muziekwetenschap (bachelor)
 • Natuurkunde en sterrenkunde (bachelor, joint degree)
 • Nederlands als tweede taal en meertaligheid (duale master)
 • Nederlands als tweede taal en meertaligheid (schakelprogramma)
 • Nederlands, Educatie en communicatie (master)
 • Nederlands, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • Nederlandse taal en cultuur (bachelor)
 • Nederlandse taal en cultuur (master)
 • New Media and Digital Culture (master)
 • Nieuwgriekse taal en cultuur (bachelor)
 • Onderwijswetenschappen (bachelor)
 • Onderwijswetenschappen (master)
 • Onderwijswetenschappen (schakelprogramma)
 • (Forensische) Orthopedagogiek (schakelprogramma)
 • Oudheidwetenschappen (bachelor)
 • P&A: Advanced Matter and Energy Physics (master, joint degree)
 • P&A: Astronomy and Astrophysics (master, joint degree)
 • P&A: Biophysics and Biophotonics (master, joint degree)
 • P&A: General Physics and Astronomy (master, joint degree)
 • P&A: GRAPPA – Gravitation, Astro-, and Particle Physics (master, joint degree)
 • P&A: Science for Energy and Sustainability (master, joint degree)
 • P&A: Theoretical Physics (master, joint degree)
 • Pedagogical Sciences (master)
 • Pedagogische wetenschappen (bachelor)
 • Pedagogische wetenschappen (master)
 • Philosophy (master)
 • Philosophy (research master)
 • Philosophy of the Humanities and the Social Sciences (master)
 • Philosophy of the Humanities and the Social Sciences (schakelprogramma)
 • Physics and Astronomy (master, joint degree)
 • Political Science (bachelor)
 • Political Science (master)
 • Political Science (premaster)
 • Politicologie (bachelor)
 • PPLE – Politics, Psychology, Law and Economics (bachelor)
 • Preservation and Presentation of the Moving Image (duale master)
 • Preventieve jeugdhulp en opvoeding (schakelprogramma)
 • Privaatrechtelijke rechtspraktijk (master)
 • Psychobiologie (bachelor)
 • Psychologie (schakelprogramma)
 • Psychologie (bachelor), NL
 • Psychologie (master), NL
 • Psychology (premaster)
 • Psychology (bachelor), EN
 • Psychology (master), EN
 • Psychology (research master), EN
 • Public International Law (master)
 • Publieksgeschiedenis (master)
 • Rechtsgeleerdheid (bachelor)
 • Rechtsgeleerdheid met HBO-vooropleiding (schakelprogramma)
 • Rechtsgeleerdheid met WO-vooropleiding (schakelprogramma)
 • Redacteur/editor (duale master)
 • Religiewetenschappen (bachelor)
 • Religious Studies (research master)
 • Russische en Slavische studies (bachelor)
 • Scandinavië studies (bachelor)
 • Scheikunde (bachelor, joint degree)
 • Security and Network Engineering (master)
 • Sign Language Linguistics (bachelor)
 • Social Sciences (research master)
 • Sociale geografie en Planologie (bachelor)
 • Sociologie (bachelor)
 • Sociology (bachelor)
 • Sociology (master)
 • Sociology (premaster)
 • Software Engineering (master)
 • Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies (bachelor)
 • Spirituality and Religion (master)
 • Spirituality and Religion (schakelprogramma)
 • Staats- en bestuursrecht (master)
 • Stochastics and Financial Mathematics (master)
 • Strafrecht (master)
 • Taalwetenschappen (bachelor)
 • Television and Cross-Media Culture (master)
 • Theaterwetenschap (bachelor)
 • Theatre Studies (master)
 • Universitaire Pabo van Amsterdam (bachelor)
 • Urban and Regional Planning (master)
 • Urban and Regional Planning (premaster)
 • Urban Studies (research master)
 • Vertalen (master)
 • Vertalen (schakelprogramma)
 • Wiskunde (bachelor)

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:03 Je kan het collegegeld op vier manieren betalen aan de UvA. Voor alle vier de methodes gelden er algemene regels. Je kiest altijd één betaalmogelijkheid. Toon informatie voor jouw opleiding Nu zie je algemene informatie op deze site.

 • Accountancy and Control (master)
 • Accountancy and Control (premaster)
 • Actuarial Science (bachelor)
 • Actuarial Science and Mathematical Finance (master)
 • American Studies (master)
 • Ancient Studies (bachelor)
 • Arabische taal en cultuur (bachelor)
 • Arbeidsrecht (master)
 • Archaeology (master)
 • Archaeology (premaster)
 • Archaeology (bachelor), EN
 • Archeologie (bachelor), NL
 • Archival and Information Studies (duale master)
 • Art and Performance Research Studies (research master)
 • Artificial Intelligence (master)
 • Bèta-gamma (bachelor)
 • Biological Sciences (master)
 • Biologie (bachelor)
 • Biomedical Sciences (master)
 • Biomedische wetenschappen (bachelor)
 • BMS: Cell Biology and Advanced Microscopy (master)
 • BMS: Cognitive Neurobiology and Clinical Neurophysiology (master)
 • BMS: Developmental and Therapeutic Biology (master)
 • BMS: Experimental Internal Medicine (master)
 • BMS: Infection and Immunity (master)
 • BMS: Medical Biochemistry and Biotechnology (master)
 • BMS: Molecular Neurosciences (master)
 • BMS: Oncology (master)
 • BMS: Physiology of Synapses and Networks (master)
 • BMS: Psychopharmacology and Pathophysiology (master)
 • Boekwetenschap (master)
 • Boekwetenschap (schakelprogramma)
 • Brain and Cognitive Sciences (research master)
 • BS: Ecology and Evolution (master)
 • BS: Freshwater and Marine Biology (master)
 • BS: General Biology (master)
 • BS: Green Life Sciences (master)
 • Business Administration (bachelor)
 • Business Administration (master)
 • Business Administration (premaster)
 • Business Analytics (bachelor)
 • Business Economics (master)
 • Business Economics (premaster)
 • Chemistry (master, joint degree)
 • Chemistry (premaster)
 • Chemistry: Analytical Sciences (master, joint degree)
 • Chemistry: Molecular Sciences (master, joint degree)
 • Chemistry: Science for Energy and Sustainability (master, joint degree)
 • Child Development and Education (research master)
 • Classics and Ancient Civilizations (master)
 • Cognition, Language and Communication (bachelor)
 • Commerciële rechtspraktijk (master)
 • Communicatiewetenschap (bachelor)
 • Communication and Information (duale master)
 • Communication Science (bachelor)
 • Communication Science (master)
 • Communication Science (premaster)
 • Communication Science (research master)
 • Comparative Cultural Analysis (master)
 • Comparative Literature (master)
 • Computational Science (master, joint degree)
 • Computational Social Science (bachelor)
 • Conflict Resolution and Governance (master)
 • Conservation and Restoration of Cultural Heritage (master)
 • Cultural Analysis (research master)
 • Cultural and Social Anthropology (master)
 • Cultural and Social Anthropology (premaster)
 • Cultural Anthropology and Development Sociology (bachelor)
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (bachelor)
 • Cultuurwetenschappen (bachelor)
 • Curating Art and Cultures (duale master)
 • Data Science (master)
 • Data Science and Business Analytics (master)
 • Documentaire en fictie (duale master)
 • Duits, Educatie en communicatie (master)
 • Duits, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • Duitslandstudies (bachelor)
 • Duitslandstudies (master)
 • Earth Sciences (master)
 • East European Studies (master)
 • Econometrics (bachelor)
 • Econometrics (master)
 • Econometrics (premaster)
 • Economics (master)
 • Economics (premaster)
 • Economics and Business Economics (bachelor)
 • Engels, Educatie en communicatie (master)
 • Engels, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • English Language and Culture (bachelor)
 • English Literature and Culture (master)
 • Entrepreneurship (master)
 • ES: Environmental Management (master)
 • ES: Future Planet Ecosystem Science (master)
 • ES: Geo-Ecological Dynamics (master)
 • European Competition Law and Regulation (master)
 • European Policy (master)
 • European Private Law (master)
 • European Studies (bachelor)
 • European Studies (premaster)
 • European Union Law (master)
 • Europese studies (bachelor)
 • Exchange programme Economics and Business
 • Exchange programme Humanities
 • Exchange programme Law – Amsterdam Law School
 • Exchange programme PPLE – Politics, Psychology, Law and Economics
 • Exchange programme Science
 • Exchange programme Social and Behavioural Sciences
 • Film Studies (master)
 • Filosofie (bachelor)
 • Filosofie (master)
 • Finance (master)
 • Fiscaal recht (master)
 • Fiscaal Recht (bachelor)
 • Fiscale Economie (bachelor)
 • Fiscale Economie (master)
 • Fiscale Economie (premaster)
 • Forensic Science (master)
 • Frans, Educatie en communicatie (master)
 • Frans, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • Franse taal en cultuur (bachelor)
 • Future Planet Studies (bachelor)
 • Geneeskunde (bachelor)
 • Geneeskunde (master)
 • Geneeskunde (schakelprogramma)
 • General Linguistics (master)
 • Geschiedenis (bachelor)
 • Geschiedenis (master)
 • Geschiedenis (research master)
 • Geschiedenis (schakelprogramma)
 • Geschiedenis van de internationale betrekkingen (master)
 • Geschiedenis, Educatie en communicatie (master)
 • Gezondheidsrecht (master)
 • Gezondheidszorgpsychologie (master)
 • Global Arts, Culture and Politics (bachelor)
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur (bachelor)
 • Hebreeuwse taal en cultuur (bachelor)
 • Heritage and Memory Studies (duale master)
 • Heritage, Memory and Archaeology (research master)
 • Holocaust and Genocide Studies (master)
 • Human Geography (master)
 • Human Geography (premaster)
 • Human Geography and Planning (bachelor)
 • Identity and Integration (master)
 • Informatica (bachelor)
 • Informatiekunde (bachelor)
 • Informatierecht (master)
 • Information Studies (master)
 • Information Systems (master)
 • Interdisciplinaire sociale wetenschap (bachelor)
 • Internationaal en Europees belastingrecht (master)
 • International and Transnational Criminal Law (master)
 • International Criminal Law – Joint programme with Columbia Law School (master)
 • International Development Studies (master)
 • International Development Studies (premaster)
 • International Development Studies (research master)
 • International Dramaturgy (duale master)
 • International Dramaturgy and Theatre Studies (premaster)
 • International Tax Law (advanced master)
 • International Trade and Investment Law (master)
 • Italië Studies (bachelor)
 • Jewish Studies (master)
 • Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus Master’s – joint degree)
 • Journalistiek en media (duale master)
 • Kunst, cultuur en politiek (master)
 • Kunst, cultuur en politiek (schakelprogramma)
 • Kunstgeschiedenis (bachelor)
 • Kunstgeschiedenis (master)
 • Kunstgeschiedenis (schakelprogramma)
 • Kunstmatige intelligentie (bachelor)
 • Language and Society (master)
 • Language, Literature and Education (master)
 • Language, Literature and Education (premaster)
 • Latin American Studies (master)
 • Latin American Studies (premaster)
 • Law & Finance (master)
 • Lerarenopleidingen
 • Linguistics (bachelor)
 • Linguistics (premaster)
 • Linguistics and Communication (research master)
 • Literary and Cultural Analysis (bachelor)
 • Literary Studies (research master)
 • Literature Studies (premaster)
 • Literature, Culture and Society (master)
 • Logic (master)
 • Mathematics (master)
 • Media and Culture (bachelor)
 • Media and Information (bachelor)
 • Media en cultuur (bachelor)
 • Media Studies (premaster)
 • Media Studies (research master)
 • Medical Anthropology and Sociology (master)
 • Medical Anthropology and Sociology (premaster)
 • Medical informatics (master)
 • Medische informatiekunde (bachelor)
 • Midden-Oostenstudies (master)
 • Midden-Oostenstudies (schakelprogramma)
 • Militaire geschiedenis (master)
 • Museum Studies (duale master)
 • Music Studies (master)
 • Music Studies (premaster)
 • Muziekwetenschap (bachelor)
 • Natuurkunde en sterrenkunde (bachelor, joint degree)
 • Nederlands als tweede taal en meertaligheid (duale master)
 • Nederlands als tweede taal en meertaligheid (schakelprogramma)
 • Nederlands, Educatie en communicatie (master)
 • Nederlands, Educatie en communicatie (schakelprogramma)
 • Nederlandse taal en cultuur (bachelor)
 • Nederlandse taal en cultuur (master)
 • New Media and Digital Culture (master)
 • Nieuwgriekse taal en cultuur (bachelor)
 • Onderwijswetenschappen (bachelor)
 • Onderwijswetenschappen (master)
 • Onderwijswetenschappen (schakelprogramma)
 • (Forensische) Orthopedagogiek (schakelprogramma)
 • Oudheidwetenschappen (bachelor)
 • P&A: Advanced Matter and Energy Physics (master, joint degree)
 • P&A: Astronomy and Astrophysics (master, joint degree)
 • P&A: Biophysics and Biophotonics (master, joint degree)
 • P&A: General Physics and Astronomy (master, joint degree)
 • P&A: GRAPPA – Gravitation, Astro-, and Particle Physics (master, joint degree)
 • P&A: Science for Energy and Sustainability (master, joint degree)
 • P&A: Theoretical Physics (master, joint degree)
 • Pedagogical Sciences (master)
 • Pedagogische wetenschappen (bachelor)
 • Pedagogische wetenschappen (master)
 • Philosophy (master)
 • Philosophy (research master)
 • Philosophy of the Humanities and the Social Sciences (master)
 • Philosophy of the Humanities and the Social Sciences (schakelprogramma)
 • Physics and Astronomy (master, joint degree)
 • Political Science (bachelor)
 • Political Science (master)
 • Political Science (premaster)
 • Politicologie (bachelor)
 • PPLE – Politics, Psychology, Law and Economics (bachelor)
 • Preservation and Presentation of the Moving Image (duale master)
 • Preventieve jeugdhulp en opvoeding (schakelprogramma)
 • Privaatrechtelijke rechtspraktijk (master)
 • Psychobiologie (bachelor)
 • Psychologie (schakelprogramma)
 • Psychologie (bachelor), NL
 • Psychologie (master), NL
 • Psychology (premaster)
 • Psychology (bachelor), EN
 • Psychology (master), EN
 • Psychology (research master), EN
 • Public International Law (master)
 • Publieksgeschiedenis (master)
 • Rechtsgeleerdheid (bachelor)
 • Rechtsgeleerdheid met HBO-vooropleiding (schakelprogramma)
 • Rechtsgeleerdheid met WO-vooropleiding (schakelprogramma)
 • Redacteur/editor (duale master)
 • Religiewetenschappen (bachelor)
 • Religious Studies (research master)
 • Russische en Slavische studies (bachelor)
 • Scandinavië studies (bachelor)
 • Scheikunde (bachelor, joint degree)
 • Security and Network Engineering (master)
 • Sign Language Linguistics (bachelor)
 • Social Sciences (research master)
 • Sociale geografie en Planologie (bachelor)
 • Sociologie (bachelor)
 • Sociology (bachelor)
 • Sociology (master)
 • Sociology (premaster)
 • Software Engineering (master)
 • Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies (bachelor)
 • Spirituality and Religion (master)
 • Spirituality and Religion (schakelprogramma)
 • Staats- en bestuursrecht (master)
 • Stochastics and Financial Mathematics (master)
 • Strafrecht (master)
 • Taalwetenschappen (bachelor)
 • Television and Cross-Media Culture (master)
 • Theaterwetenschap (bachelor)
 • Theatre Studies (master)
 • Universitaire Pabo van Amsterdam (bachelor)
 • Urban and Regional Planning (master)
 • Urban and Regional Planning (premaster)
 • Urban Studies (research master)
 • Vertalen (master)
 • Vertalen (schakelprogramma)
 • Wiskunde (bachelor)
 1. Kies in Studielink voor ‘Digitale machtiging’. Je kan kiezen voor incasso in één keer of in tien termijnen. Je kan in Studielink ook aangeven dat iemand anders voor jou via digitale machtiging betaalt.
 2. Kies in Studielink voor ‘Betaling op andere wijze’. Betalen in termijnen is niet mogelijk bij deze betaalwijze.
 3. Kies in Studielink voor ‘Bewijs betaald collegegeld’. Betalen met een BBC kan alleen als je al bij een andere onderwijsinstelling collegegeld hebt betaald en aan de voorwaarden voldoet.
 4. Kies in Studielink voor ‘Betaling op andere wijze’. Je werkgever kan het collegegeldbedrag in één keer overschrijven of via een factuur betalen.
 • Vanaf mei ontvang je bericht van Studielink over de hoogte van het verschuldigde collegegeld voor het aankomende studiejaar en kan je de betaling regelen. Pre-master studenten kunnen dit vaak pas in augustus regelen.
 • Als je opleiding op 1 september start, moet je de betaling van het collegegeld uiterlijk op 31 augustus regelen. Als je op 1 februari start, dan is 31 januari de uiterste betaaldatum.
 • Er geldt een uitzondering voor de Master Geneeskunde studenten. Zij kunnen zich iedere maand inschrijven (i.v.m. wachttijd) en het collegegeld betalen vóór de startdatum van de studie.
 • Het regelen van je betaling houdt niet altijd in dat je inschrijving compleet is. De status van je inschrijving check je in,
 • Als je je inschrijving voor 31 augustus annuleert via Studielink, dan hoef je geen collegegeld te betalen. Een eventueel afgegeven machtiging vervalt en te veel betaald collegegeld krijg je automatisch teruggestort.

Je studiefinanciering vraag je aan bij,