Wie Krijgt Energiepremie?

Wie Krijgt Energiepremie
Elk gezin met een variabel contract op 31 december 2022, of een vast contract dat afgesloten of vernieuwd werd na 30 september 2021, heeft recht op deze premie. Wie op 31 december 2022 geniet van het sociaal tarief heeft geen recht op de tweede energiepremie. De premie geldt ook niet voor tweede verblijven.

Heb ik recht op een energiepremie?

Het federale basispakket energie 2022 – Het basispakket energie is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden (bijvoorbeeld een herenhuis met verschillende gezinnen die er gedomicilieerd zijn met slechts 1 gasinstallatie/-contract).

 • Het moet gaan om een contract bestemd voor huishoudelijk gebruik,
 • Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus, net zoals bij de eerdere verwarmingspremie van 100 euro, niet in aanmerking.
 • De premie geldt voor alle variabele contracten,
 • Heb je een vast contract, dan krijg je de premie enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd tussen 30 september 2021 en 30 september 2022,

Het gaat om een éénmalige en forfaitaire premie, Dat wil zeggen dat je een vast bedrag ontvangt als je een contract hebt voor elektriciteit en/of gas. Je krijgt 122 euro als je een contract voor elektriciteit hebt en 270 euro als je een contract voor gas hebt.

 • Die premies zijn de waarde van het basispakket voor twee maanden, namelijk november en december 2022.
 • Afhankelijk van je leverancier ontvang je het bedrag in één of twee keer.
 • Je krijgt het basispakket in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch,
 • Dat gebeurt door een vermindering van je voorschot- of afrekeningsfactuur of door een storting op je rekeningnummer.

Daarbij staat steeds de vermelding «Federaal basispakket elektriciteit 2022» of «Federaal basispakket gas 2022».

Wie heeft recht op energiepremie 392 euro?

Eerste basispakket energie: 392 euro – Wie heeft er recht op? Het basispakket elektriciteit/gas geldt enkel voor wie al van vóór 31 december 2022 een variabel contract had (voor de maanden november en december werd naar referentiedatum 30 september 2022 gekeken).

Ook wie een vast contract heeft dat na 30 september 2021 werd afgesloten of werd vernieuwd, heeft recht op het basispakket energie. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een korting van 135 euro per maand op de gasfactuur, en 61 euro per maand op de elektriciteitsfactuur. Let wel: wie al het sociaal tarief krijgt, heeft geen recht op het basispakket energie.

Wie te veel verdient, moet achteraf een deel terugbetalen via de belastingen. Ook wie verwarmt met propaan of butaan heeft geen recht op het basispakket gas. Hoe aanvragen? Het eerste basispakket (de energiepremie voor de maanden november en december) werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleverancier bij wie de klant op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas.

 1. Sinds 23 januari kan dat basispakket aangevraagd worden als het niet automatisch werd toegekend.
 2. Omdat er een probleem was met persoonlijke gegevens bijvoorbeeld.
 3. Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je nog tot en met 30 april je aanvraag indienen, via een online aanvraag,

Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteits- of gascontract staat als door een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat. Heb je die mogelijkheid niet? Dan kan je ook een aanvraag via e-mail op per brief opsturen,

Wie krijgt tegemoetkoming energiekosten?

U heeft recht op de energietoeslag als u: minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand; een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Wie krijgt 200 euro energie?

Extra energietoeslag voor lagere inkomens Nieuwsbericht | 10-12-2021 | 15:00 Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen circa 200 euro via gemeenten om hen te helpen bij het betalen van de energierekening.

Daarvoor wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard euro voor een verlaging van de energiebelasting. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De stijgende energieprijzen houden het kabinet al langer bezig.

Daarom werd eerder al bekend gemaakt dat er eenmalig 3,2 miljard euro wordt vrijgemaakt om de energiebelasting te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder aan energiebelasting op jaarbasis. Omdat dit de lagere inkomens van Nederland mogelijk onvoldoende ontziet, wordt nu deze aanvullende 200 miljoen euro vrijgemaakt.

Staatssecretaris Wiersma: «We zien dat mensen echt in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Daarom heb ik samen met gemeenten gezocht naar een oplossing om mensen met een lager inkomen verder tegemoet te komen. Met deze aanvullende 200 miljoen euro willen wij dat realiseren.» Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro.

Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden.

See also:  Wanneer Vakantiegeld 2022?

Om deze groep te informeren over deze tegemoetkoming wordt samen met de VNG en Divosa publiekscommunicatie opgezet. Het kabinet en de VNG streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming. Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aan lopen kunnen financiële hulp aanvragen.

Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of door contact op te nemen met hun gemeente of een financiële fitheidstest te doen op Geldfit.nl. : Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Wie heeft recht op energiepremie november december?

Energiepremie komt er pas in december, in sommige gevallen moet je zelfs wachten tot eind januari (of nog langer) De energiepremie van 196 euro voor elektriciteit en gas, die de federale regering in september had aangekondigd en die in november zou ingaan, wordt pas in december voor het eerst uitgekeerd. Het zal dan wel meteen om het dubbele van het bedrag gaan, voor de maanden november én december.

Wie de korting niet automatisch krijgt, kan vanaf 23 januari 2023 een aanvraag indienen bij de overheid. «Dat geldt ook voor iedereen die collectief verwarmt», verduidelijkt Lien Meurisse van FOD Economie. Ann Willems, Vincent Merckx, Nils Schillewaert Update ma 07 nov 2022 14:11 In september kondigde de federale regering een aan financiële steun aan om de hoge energiefacturen voor de bevolking enigszins te verlichten.

Die tegemoetkoming, 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit, zou vanaf november uitgekeerd worden, en rechtstreeks afgetrokken worden van de energiefacturen. Maar de regering heeft de deadline van deze maand niet gehaald. Dat liet eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) weten in het radioprogramma Matin Première van de RTBF.

 1. Het zal pas vanaf december uitgekeerd worden.
 2. Het zal dan wel meteen gaan om de dubbele som voor de maanden november en december.
 3. We hebben technische moeilijkheden gehad om de premie door te voeren bij bepaalde energieleveranciers», legde De Croo uit.
 4. Volgens Lien Meurisse, woordvoerder bij FOD Economie, was er niet voldoende tijd.

«Het wetgevende kader is gestemd op 27 oktober en pas gepubliceerd op 3 november. Energieleveranciers hadden toen hun facturen voor de maand november al opgemaakt.» «De energiecheque zelf komt er vanaf december, maar het totaalbedrag zal hetzelfde blijven», verduidelijkt De Croo verder.

 • De cheque geldt voor vijf maanden, voor een totaalbedrag van ongeveer 1.000 euro.
 • Dat zal nog niet op de factuur van november staan, maar dubbel op die van december.» De tegemoetkoming geldt voor iedereen die een variabel energiecontract heeft, of een vast contract dat werd afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021.

Maar er zijn enkele uitzonderingen. De premie geldt bijvoorbeeld niet voor wie al recht heeft op een sociaal tarief. «Het is een maatregel voor de middenklasse», verduidelijkte De Croo in september bij de voorstelling van het steunpakket. In principe wordt de premie automatisch toegekend.

 1. Gebeurt dat niet, dan kan je vanaf 23 januari stappen ondernemen», legt Meurisse uit.
 2. Op onze website kan je vanaf dan een aanvraagformulier vinden waarmee je de premie online of via papier kan aanvragen.» Wie collectief verwarmt, moet de premie sowieso handmatig aanvragen.
 3. Ook dat kan vanaf 23 januari.
See also:  Hoeveel Kwh Is 1 M3 Gas?

En dan is het afhankelijk van de datum van je volgende factuur wanneer je effectief de premie ontvangt. Dat kan dus ook nog na eind januari zijn. Voor alleenstaanden zonder personen ten laste ligt de grens op een netto belastbaar jaarinkomen van 62.000 euro, voor koppels op 125.000 euro. : Energiepremie komt er pas in december, in sommige gevallen moet je zelfs wachten tot eind januari (of nog langer)

Hoeveel mag je verdienen voor de energiepremie?

Of u de premie basispakket gas (externe link) en elektriciteit (externe link) (deels) moet terugbetalen hangt af van uw totale netto-inkomen. U bent alleenstaande of feitelijk samenwonende en wordt apart belast. U moet de premie (deels) terugbetalen als uw totale netto-inkomen hoger is dan 62.000 euro.

Hoe krijg je de 400 euro energie compensatie?

Hoe ontvang ik compensatie van de overheid? – Iedereen krijgt in 2022 meer vermindering energiebelasting dan in 2021. Om deze vermindering energiebelasting te ontvangen, hoef je niets te doen. Deze verrekent de energieleverancier in het voorschotbedrag dat je betaalt of bij de eindafrekening.

 • Dan is er de eenmalige tegemoetkoming van € 800,-, die er is voor mensen in de bijstand en mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.
 • Mensen die een uitkering ontvangen, krijgen deze compensatie (als het goed is) in het eerste kwartaal van 2022 op hun rekening.
 • De uitbetaling gaat via de gemeente waarin je woont; deze weet of je een uitkering krijgt of niet.

Kom je in aanmerking, maar zit je niet in de bijstand? Meld je dan aan bij de gemeente.

Waarom krijg ik geen energiepremie?

Verwarmingspremie van 100 euro nog niet ontvangen? Dit moet je doen Vanaf 1 augustus 2022 kan je je verwarmingspremie van 100 euro aanvragen als je die nog niet ontving van je elektriciteitsleverancier. Deze premie wordt toegekend aan elk gezin dat op 31 maart 2022 beschikte over een lopend elektriciteitscontract voor de woonplaats.

 • Wat je moet doen om je premie te ontvangen, kom je hier te weten.
 • Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen.
 • Elk gezin dat op 31 maart 2022 een lopend contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats, heeft recht op de éénmalige federale verwarmingspremie van 100 euro.

Het moet gaan om een contract bestemd voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen niet in aanmerking.4,9 miljoen huishoudens hebben recht op die verwarmingspremie. Iets meer dan 4,1 miljoen huishoudens kregen die premie al automatisch.

Dat gebeurde door een vermindering van je voorschot of afrekeningsfactuur of door een storting op je rekeningnummer. Ongeveer 775.000 gezinnen ontvingen op 31 juli 2022 hun premie nog niet. Dat komt omdat de klantgegevens bij de leverancier of distributienetbeheerder (DNB) niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister.

Of bijvoorbeeld door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats. Zij kunnen tot en met 14 oktober 2022 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie. Meer dan 20.000 gezinnen onder hen deden dit al.

Welke stappen moet je ondernemen? 1. Kijk je elektriciteitsfacturen na Als je niet zeker bent of je de federale premie van 100 euro hebt ontvangen, controleer dan eerst de elektriciteitsfacturen die je tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt ontvangen. De premie wordt in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken.

Is jouw voorschotfactuur lager dan 100 euro, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of saldo overgeschreven op je bankrekening. Het kan zijn dat je beschikt over een creditnota, maar nog geen overschrijving ontving.

Ijk dan op de creditnota wanneer je uitbetaald wordt en doe je aanvraag pas als die datum voorbij is. In ieder geval worden er op de factuur of de overschrijving verplicht de woorden «federale verwarmingspremie» vermeld. Opgelet: het is de elektriciteitsleverancier die je had op 31 maart 2022 die je de premie toekent.

Daarnaast is het mogelijk dat je elektriciteitsleverancier een e-mail heeft gestuurd omdat die niet over je betaalgegevens beschikt. Neem best contact op met de leverancier als je niet reageerde op de e-mail zodat die de premie kan uitbetalen.2. Ga na of je recht hebt op de verwarmingspremie Vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je nakijken of je wel recht hebt op de verwarmingspremie.

Je hebt bijvoorbeeld geen recht op de verwarmingspremie als het om een contract gaat voor je tweede verblijf, als je in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend of als het om een contract voor professionele of commerciële activiteiten gaat.

Dat kan via de online toepassing op de website van de FOD Economie. Je kan er aanmelden met je elektronische identiteitskaart of itsme en je krijgt er je gegevens en je elektriciteitscontracten te zien.3. Doe een aanvraag Als je wel recht hebt op de verwarmingspremie, dan kan je tot 15 oktober 2022 je aanvraag indienen.

See also:  Wat Mag In Handbagage Tui?

De snelste manier om de aanvraag in te vullen en ook de snelste manier om je premie te ontvangen, is via een online aanvraag, Je logt je in met je elektronische identiteitskaart of itsme en je vult je gegevens in. Dat gaat snel en eenvoudig. Neem daarvoor ook je factuur bij de hand want sommige in te vullen gegevens vind je daarop terug.

Daarnaast kan je je aanvraag ook op papier indienen. Dat formulier vind je hier, Vul het in op de pc en druk het af of vul het met de hand in nadat het is afgedrukt. Stuur het formulier dan naar het aangegeven adres.

Heb je nog vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op de FAQ van onze website of neem contact op met ons contactcenter op 0800/120.33 of via [email protected], Verwarmingspremie van 100 euro

Heb je recht op energietoeslag met AOW?

Alleen AOW – De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het verschilt per gemeente wat er onder een laag inkomen wordt verstaan. In elk geval komen alle huishoudens in aanmerking die een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal minimum.

 1. Dat zijn mensen met alleen een AOW-uitkering of met een heel klein aanvullend pensioen.
 2. Daarnaast zijn er gemeenten die de grens hebben gelegd bij 130 of 140% van het minimuminkomen.
 3. Ook in 2023 wordt de energietoeslag uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen.
 4. De precieze voorwaarden en regels zijn op dit moment nog niet bekend.

Het is daarom nu nog niet mogelijk om de toeslag voor 2023 aan te vragen.

Heb ik recht op energietoeslag in 2023?

Energietoeslag – In 2023 hebben huishoudens met een laag inkomen opnieuw recht op een energietoeslag van € 1.300. Gemeenten kunnen dit jaar al € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Lees meer over,

Heb ik recht op 800 euro energie?

Automatisch uitbetaald of zelf aanvragen? – Mensen met een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering krijgen de energietoeslag van 800 euro automatisch. Maar ook mensen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum, hebben recht op de energietoeslag.

Hoe krijg je de 400 euro energie compensatie?

Hoe ontvang ik compensatie van de overheid? – Iedereen krijgt in 2022 meer vermindering energiebelasting dan in 2021. Om deze vermindering energiebelasting te ontvangen, hoef je niets te doen. Deze verrekent de energieleverancier in het voorschotbedrag dat je betaalt of bij de eindafrekening.

Dan is er de eenmalige tegemoetkoming van € 800,-, die er is voor mensen in de bijstand en mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Mensen die een uitkering ontvangen, krijgen deze compensatie (als het goed is) in het eerste kwartaal van 2022 op hun rekening. De uitbetaling gaat via de gemeente waarin je woont; deze weet of je een uitkering krijgt of niet.

Kom je in aanmerking, maar zit je niet in de bijstand? Meld je dan aan bij de gemeente.

Hoeveel mag je verdienen voor de energiepremie?

Of u de premie basispakket gas (externe link) en elektriciteit (externe link) (deels) moet terugbetalen hangt af van uw totale netto-inkomen. U bent alleenstaande of feitelijk samenwonende en wordt apart belast. U moet de premie (deels) terugbetalen als uw totale netto-inkomen hoger is dan 62.000 euro.

Wie heeft recht op 190 euro energierekening?

Recht op korting bij een kleinverbruiksaansluiting – Iedereen die op de 1e dag van de maanden november en december in 2022 een had voor elektriciteit, krijgt voor die maand of maanden € 190 korting. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken.