Wie Heeft Recht Op Stookoliepremie?

Wie Heeft Recht Op Stookoliepremie
250.000 aanvragen voor stookoliepremie wachten nog op antwoord: «Krijgen niet alle dossiers verwerkt binnen vooropgestelde termijn» De Overheidsdienst Economie krijgt niet alle aanvragen voor een stookoliepremie verwerkt binnen de vooropgestelde twee maanden. Op dit moment liggen er nog 242.689 aanvragen op de wachtstapel. «Vaak ontbreken er gegevens, maar ook aanvragen op papier vragen veel tijd», zegt Lien Meurisse van de FOD Economie.

 1. De overheidsdienst gaat nu acht extra personeelsleden aanwerven bovenop de 55 die al voltijds bezig zijn met de stookoliepremie.
 2. Anja (55) uit Limburg diende eind september een aanvraag in voor een stookoliepremie.
 3. Die premie werd in juni aangekondigd door de federale regering, en later nog verhoogd tot 300 euro.

De bedoeling is om gezinnen die verwarmen met mazout (of propaan) te beschermen tegen de oplopende energieprijzen. «Leuk, in deze dure tijden, dacht ik», vertelt Anja. Ze stuurde de aanvraag eerst online in. Eind september kreeg ze alsnog een aanvraagformulier per brief, die ze toen ook maar indiende.

Onze zoon heeft wel al iets ontvangen, maar wij helemaal niets, ook geen bevestiging van ontvangst», zegt ze. «Veel beloven, weinig geven, dat doet de gekken in vreugde leven, denk ik dan.» Gelukkig heeft Anja op dit moment geen moeite om haar facturen te betalen. «Al maak ik me wel zorgen over de toekomst», klinkt het.

Navraag bij de verantwoordelijke Overheidsdienst Economie leert dat Anja niet de enige is die wat langer zal moeten wachten. Nog 242.689 aanvragen moeten worden verwerkt, dat zijn er 25.000 méér dan een week geleden. De wachtrij dikt dus verder aan, «en er komen nog steeds duizenden aanvragen per dag bij», zegt Lien Meurisse van de FOD Economie.

In totaal werden er wel al 440.517 aanvragen behandeld en de overheidsdienst verwerkt dagelijks nu 1.800 nieuwe aanvragen. Elke brief openen, nietjes verwijderen, scannen en dan de informatie handmatig overtypen. Als je dat duizenden keren moet doen, vraagt dat nu eenmaal veel tijd Lien Meurisse, woordvoerder FOD Economie 36 procent van de aanvragen gebeuren op papier, en dat neemt veel tijd in beslag, legt Meurisse uit.

«Elke brief openen, nietjes verwijderen, scannen en dan de informatie handmatig overtypen. Dat lijken allemaal kleine dingen, maar als je dat duizenden keren moet doen, vraagt dat nu eenmaal veel tijd», klinkt het. Daarnaast blijken de gegevens op de aanvraag vaak onvolledig.

 • Dagelijks proberen we het tempo op te drijven, door technisch wat dingen aan te passen zodat we dossier sneller kunnen behandelen en door extra personeel», zegt de woordvoerder.
 • Op dit moment werken er 55 mensen voltijds aan de dossiers van de stookoliepremie en de vragen die daarover binnenkomen.
 • Volgende maand komen er acht personeelsleden bij.

«Nu krijgen we ook nog veel vragen via de telefoon en via mail, en we hopen dat die stilaan wat verminderen.» De overheidsdienst raadt aan om de aanvragen zo veel mogelijk online in te dienen. «Die dossiers verwerken we ook veel sneller. Soms krijg je al na enkele weken het geld op je rekening, maar bij anderen duurt het langer.» Maar Meurisse geeft toe: «We hebben heel veel premies te verwerken – de verwarmingspremie, het basispakket energie, de stookoliepremie – elk met hun eigen regels.

Dat is heel veel werk.» Wie heeft recht op zo’n stookoliepremie? Wie tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 minstens één levering van stookolie (of propaan) kreeg (of krijgt), kan aanspraak maken op de eenmalige premie. Die is te combineren met het sociaal tarief en met bijvoorbeeld de verwarmingspremie van 100 euro.

Daarvoor moet je wel een aanvraag indienen bij de FOD Economie vóór 30 april. Dat kan of per brief. K lik voor het aanvraagformulier voor een individuele woning, klik voor de aanvraag voor een gemeenschappelijke woning zoals een appartement. Meer details vind je op de van de Overheidsdienst Economie. : 250.000 aanvragen voor stookoliepremie wachten nog op antwoord: «Krijgen niet alle dossiers verwerkt binnen vooropgestelde termijn»

Heeft iedereen recht op stookoliepremie?

© MARC HERREMANS – MEDIAHUIS Wie zijn woning verwarmt met stookolie of propaan kan vanaf nu een toelage van 225 euro netto aanvragen. De maatregel komt er als gevolg van de hoge energieprijzen en moet de koopkracht van de gezinnen te ondersteunen. Maar hoe kan je nu zo’n toelage krijgen? En wie heeft er allemaal recht op? Laurence Torck Donderdag 7 juli 2022 om 12:15 Heb ik recht op een toelage? Elk gezin dat tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie of propaan geleverd kreeg om zijn hoofdverblijf te verwarmen, heeft recht op een toelage van 225 euro netto.

See also:  Wanneer Komt Fifa 23 Uit?

Het is een toelage dat slechts eenmaal per gezin kan worden aangevraagd en geldt voor zowel eengezinswoningen als gezinnen die in een appartement wonen. Hoe vraag ik de toelage aan? Er bestaan twee formulieren: type A (individuele woning) en type B (voor huisvesting in mede-eigendom of een opbrengsteigendom).

Je moet een formulier invullen om de toelage te kunnen ontvangen, dat kan online of op papier. Wie het online aanvraagt, kan rekenen op een snellere verwerking van het formulier maar in dat geval moet je je ook digitaal kunnen identificeren met een elektronische identiteitskaart of via Itsme.

Het papieren formulier kan je downloaden, afdrukken en vervolgens opsturen naar het volgende adres: FOD Economie Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Het indienden van een aanvraag voor de toelage kan nog tot 10 januari 2023. De FOD Economie zal binnen de twee maanden beslissen over de geldig van de aanvraag.

Wordt deze goedgekeurd, dan wordt het geld overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Wie krijgt de Mazoutpremie?

Wie komt er in aanmerking? – De mazoutpremie is bestemd voor alle gezinnen die in de periode van 15 november 2021 tot 31 maart 2023 minimaal 1 levering hebben ontvangen als particuliere mazoutverbruiker, Professionele gebruikers komen niet in aanmerking voor de premie.

De mazoutpremie wordt toegekend aan personen die hun woonplaats (domicilie) hebben op hetzelfde adres als het leveringsadres van de mazoutlevering. Tweede verblijven komen niet in aanmerking voor de premie. Er wordt één premie van 300 Euro toegekend per gezin / per woonplaats, ongeacht het aantal leveringen op het adres van de gezinswoning.

NB: Als u vóór 19 september 2022 een aanvraag hebt ingediend, wordt uw bedrag automatisch aangepast, zodat u geen verdere stappen hoeft te ondernemen.

Hoe krijg ik mijn Stookoliecheque van 225 euro?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen. Deze toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom (bijvoorbeeld een appartementsgebouw) zijn gehuisvest.

Hoe premie 200 euro stookolie aanvragen?

Niet automatisch via je stookoliefactuur – De eenmalige premie is bedoeld voor wie stookolie liet of laat leveren tussen 15 november 2021 en 31 december 2022. Dus ook wie al stookolie bestelde vóór de beslissing werd genomen, zal aanspraak kunnen maken op de premie.

En ook appartementsbewoners en sociale huurders zullen de premie kunnen aanvragen. Die zal trouwens niet automatisch worden afgetrokken van de factuur van je stookolieleverancier maar zal pas achteraf worden uitbetaald via de FOD Economie. Je moet ze zelf aanvragen via een online module die vanaf 7 juli beschikbaar zal zijn.

Ook een papieren aanvraagformulier, dat je aangetekend zult moeten versturen, wordt beschikbaar gesteld. Je zult de premie kunnen aanvragen tot en met 10 januari 2023. Het online invulformulier vind je terug op de website van de FOD Economie, Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van het type woning waarvoor je de aanvraag doet: een individuele woning of een gemeenschappelijke eigendom.

Hoe Stookoliecheque aanvragen?

Wie verwarmt met stookolie of propaan kan vanaf vandaag de beloofde stookoliecheque of verwarmingstoelage van 225 euro aanvragen. Het is één van de maatregelen van de overheid tegen de hoge energieprijzen. De toelage kan één keer per gezin worden aangevraagd voor leveringen van stookolie of propaan tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

 1. Lees hier hoe je de aanvraag kan indienen.
 2. Naast de btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor elektriciteit en gas en een uitgebreider sociaal tarief heeft de regering ook een eenmalige tegemoetkoming van 225 euro beloofd voor wie verwarmt met stookolie of propaan.
 3. Die verwarmingstoelage, of beter bekend als stookoliecheque, is eenmalig en voor elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van zijn hoofdverblijf.
See also:  Wat Kost 1 Kwh Gas?

De toelage wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest. De stookoliecheque kan vanaf vandaag worden aangevraagd en nog tot 10 januari 2023, Dat kan zowel online als op papier.

Hoeveel mazout moet ik bestellen om premie te krijgen?

VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN VAN 1 JANUARI 2023 TOT EN MET 31 MAART 2023. – Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 2.000 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelag. Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 720 €.

Prijs per liter vermeld op factuur ( Inclusief BTW ) Bedrag van de toelage per liter Maximumbedrag van de toelage (indien maximaal 2000 liter aangekocht)
< 1,14 € 14 cent 280 €
≥ 1,14 € et < 1,165 € 15 cent 300 €
≥ 1,165 € et < 1,19 € 16 cent 320 €
≥ 1,19 € et < 1,215 € 17 cent 340 €
≥ 1,215 € et < 1,24 € 18 cent 360 €
≥ 1,24 € et < 1,265 € 19 cent 380 €
≥ 1,265 € et < 1,29 € 20 cent 400 €
≥ 1,29 € et < 1,315 € 21 cent 420 €
≥ 1,315 € et < 1,34 € 22 cent 440 €
≥ 1,34 € et < 1,365 € 23 cent 460 €
≥ 1,365 € et < 1,39 € 24 cent 480 €
≥ 1,39 € et < 1,415 € 25 cent 500 €
≥ 1,415 € et < 1,44 € 26 cent 520 €
≥ 1,44 € et < 1,465 € 27 cent 540 €
≥ 1,465 € et < 1,49 € 28 cent 560 €
≥ 1,49 € et < 1,515 € 29 cent 580 €
≥ 1,515 € et < 1,54 € 30 cent 600 €
≥ 1,54 € et < 1,565 € 31 cent 620 €
≥ 1,565 € et < 1,59 € 32 cent 640 €
≥ 1,59 € et < 1,615 € 33 cent 660 €
≥ 1,615 € et < 1,64 € 34 cent 680 €
≥ 1,64 € et < 1,665 € 35 cent 700 €
≥ 1.665 € 36 cent 720 €

Hoelang wachten op premie stookolie?

Wanneer wordt je stookoliepremie uitbetaald? Ter herinnering: een van de energiesteunmaatregelen die de federale regering vorig jaar in het leven riep, was een premie voor wie met stookolie verwarmt. Meer specifiek hebben gezinnen die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie of propaan in bulk lieten leveren voor de verwarming van de hoofdverblijfplaats recht op een tussenkomst van 300 euro.

Wie heeft recht op 200 euro energie?

Energiepremie komt er pas in december, in sommige gevallen moet je zelfs wachten tot eind januari (of nog langer) De energiepremie van 196 euro voor elektriciteit en gas, die de federale regering in september had aangekondigd en die in november zou ingaan, wordt pas in december voor het eerst uitgekeerd. Het zal dan wel meteen om het dubbele van het bedrag gaan, voor de maanden november én december.

 1. Wie de korting niet automatisch krijgt, kan vanaf 23 januari 2023 een aanvraag indienen bij de overheid.
 2. Dat geldt ook voor iedereen die collectief verwarmt», verduidelijkt Lien Meurisse van FOD Economie.
 3. Ann Willems, Vincent Merckx, Nils Schillewaert Update ma 07 nov 2022 14:11 In september kondigde de federale regering een aan financiële steun aan om de hoge energiefacturen voor de bevolking enigszins te verlichten.

Die tegemoetkoming, 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit, zou vanaf november uitgekeerd worden, en rechtstreeks afgetrokken worden van de energiefacturen. Maar de regering heeft de deadline van deze maand niet gehaald. Dat liet eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) weten in het radioprogramma Matin Première van de RTBF.

Het zal pas vanaf december uitgekeerd worden. Het zal dan wel meteen gaan om de dubbele som voor de maanden november en december. «We hebben technische moeilijkheden gehad om de premie door te voeren bij bepaalde energieleveranciers», legde De Croo uit. Volgens Lien Meurisse, woordvoerder bij FOD Economie, was er niet voldoende tijd.

«Het wetgevende kader is gestemd op 27 oktober en pas gepubliceerd op 3 november. Energieleveranciers hadden toen hun facturen voor de maand november al opgemaakt.» «De energiecheque zelf komt er vanaf december, maar het totaalbedrag zal hetzelfde blijven», verduidelijkt De Croo verder.

 1. De cheque geldt voor vijf maanden, voor een totaalbedrag van ongeveer 1.000 euro.
 2. Dat zal nog niet op de factuur van november staan, maar dubbel op die van december.» De tegemoetkoming geldt voor iedereen die een variabel energiecontract heeft, of een vast contract dat werd afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021.

Maar er zijn enkele uitzonderingen. De premie geldt bijvoorbeeld niet voor wie al recht heeft op een sociaal tarief. «Het is een maatregel voor de middenklasse», verduidelijkte De Croo in september bij de voorstelling van het steunpakket. In principe wordt de premie automatisch toegekend.

 1. Gebeurt dat niet, dan kan je vanaf 23 januari stappen ondernemen», legt Meurisse uit.
 2. Op onze website kan je vanaf dan een aanvraagformulier vinden waarmee je de premie online of via papier kan aanvragen.» Wie collectief verwarmt, moet de premie sowieso handmatig aanvragen.
 3. Ook dat kan vanaf 23 januari.

En dan is het afhankelijk van de datum van je volgende factuur wanneer je effectief de premie ontvangt. Dat kan dus ook nog na eind januari zijn. Voor alleenstaanden zonder personen ten laste ligt de grens op een netto belastbaar jaarinkomen van 62.000 euro, voor koppels op 125.000 euro. : Energiepremie komt er pas in december, in sommige gevallen moet je zelfs wachten tot eind januari (of nog langer)

Hoe lang kan je stookolie bewaren?

Houdbaarheid mazout: tot zes jaar – We kunnen je meteen geruststellen: voel je vrij om ineens flink wat liters stookolie te bestellen en die gedurende lange tijd te laten staan, want de houdbaarheid van mazout is vijf tot zes jaar. Je kunt de brandstof dus zonder problemen voor meerdere jaren bewaren.

Heeft iedereen recht op Verwarmingspremie?

Verwarmingspremie van 100 euro Onze kantoren zijn gesloten op 1 mei 2023 ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid Op dit moment zijn alle aanvragen voor de federale verwarmingspremie van 100 euro aanvaard of geweigerd. Als u een negatief antwoord hebt ontvangen dan is dat omdat de FOD Economie niet over uw contractgegevens beschikte.

We kunnen niets meer voor u doen, zelfs niet als u documenten bezorgt die bewijzen dat u recht had op de premie. De laatste dossiers met rechthebbenden werden op 28 februari 2023 aan de leveranciers meegedeeld voor de betaling van de premie. Voor eventuele toekomstige premies, neemt u best contact op met uw leverancier zodat die de gegevens kan verbeteren die volgens u foutief zijn.

Als uw leverancier bijvoorbeeld van mening is dat u een professioneel contract heeft, terwijl het in werkelijkheid om een residentieel contract gaat, vraag dan om dat recht te zetten. : Verwarmingspremie van 100 euro

Heb ik mijn Verwarmingspremie ontvangen?

Dan kan je dit zien in je online klantenzone My Luminus. Onder ‘Facturen’ vind je het document ‘verwarmingspremie’ en kan je ook zien met welke factuur de premie werd verrekend.

Wie heeft recht op de verwarmingstoelage?

Categorie 2 : personen met begrensd inkomen – Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.925,00 verhoogd met € 4.242,16 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Hoe lang wachten op stookoliepremie?

Wanneer wordt je stookoliepremie uitbetaald? Ter herinnering: een van de energiesteunmaatregelen die de federale regering vorig jaar in het leven riep, was een premie voor wie met stookolie verwarmt. Meer specifiek hebben gezinnen die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie of propaan in bulk lieten leveren voor de verwarming van de hoofdverblijfplaats recht op een tussenkomst van 300 euro.

Wat kost 1000 l stookolie?

Iets meer dan 800 euro voor een stookolieaankoop van 2000 liter – De officiële stookolieprijs, met andere woorden de maximale prijs waaraan de leveranciers gewone stookolie in België mogen verkopen, bedraagt momenteel:

0,4139 euro/liter als u 2000 liter stookolie of meer bestelt; 0,4438 euro/liter als u minder dan 2000 liter bestelt.

Als u afgelopen maandag 7 september 2020 in totaal 2000 liter stookolie bestelde, moest u een bedrag van maximaal 827,80 euro ophoesten. Was dat maar 1000 liter, dan betaalde u maximaal 443,80 euro. Goed om te weten Het kan zijn dat u zelfs minder voor uw stookoliebestelling moet betalen.