Wat Is Ptsd?

Wat Is Ptsd
Wat is een posttraumatische stressstoornis? – Als u iets ergs heeft meegemaakt, bijvoorbeeld geweld of een ongeluk, kunt u klachten krijgen. De nare gebeurtenissen komen steeds terug in uw gedachten of dromen, u kunt het niet tegenhouden. Dat geeft heftige emoties: u bent bang, boos en/of verdrietig. Het heet een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als deze 2 dingen voor u kloppen:

De klachten zijn heel heftig en gaan niet vanzelf weg. U krijgt de klachten terwijl de nare gebeurtenissen al langer dan 4 weken geleden zijn. Soms komen de klachten zelfs pas jaren later.

PTSS heeft veel invloed op uw leven. Vaak is het ook moeilijk voor de mensen om u heen, zoals familie, vrienden en collega´s. Bijvoorbeeld doordat u snel boos wordt of nergens zin in heeft. U kunt misschien niet altijd naar school of werk, waardoor het daar ook minder goed gaat.

Daardoor heeft u misschien een lager inkomen of financiële problemen. Misschien neemt u alcohol, drugs of kalmerende middelen om de nare gedachten niet te hebben. Dat lijkt even te helpen, omdat het uw gevoelens verdooft. Maar u kunt er ook verslaafd door worden. Het lost niks op en u krijgt er een extra probleem bij.

Wat merk ik

Kan je herstellen van PTSD?

Behandeling – PTSS is goed te behandelen en de klachten kunnen daardoor helemaal verdwijnen. Als een psycholoog of psychiater de diagnose PTSS stelt, dan zijn er verschillende manieren om de klachten te behandelen. De behandeling van complexe PTSS duurt vaak langer. Traumagerichte therapie kan zorgen dat de klachten verminderen of verdwijnen.

Is PTSS volledig te genezen?

Depressie – Vaak zie je dat mensen met PTSS ook een depressie hebben. Die moet eerst aangepakt worden, voordat begonnen kan worden aan de behandeling voor PTSS. Depressiviteit wordt behandeld in eerste instantie met medicijnen. Is PTSS te genezen? Ja, er zijn verschillende behandelwijzen voor PTSS.

Wat moet je niet zeggen tegen iemand met PTSS?

Tips voor naasten – Leef jij samen met iemand met een posttraumatische stress-stoornis, dan kan dat ook voor jou erg heftig zijn. Hoe kan jij omgaan met PTSS van een naaste zonder hier zelf aan onderdoor te gaan? We geven je een aantal tips.

Laat iemand met een posttraumatische stress-stoornis zijn of haar verhaal doen. Luister aandachtig en oordeel niet. Het kost tijd om te herstellen van een trauma. Zeg dus niet «het gaat vast snel over» en schep geen valse verwachtingen. Iemand met een PTSS heeft geen vertrouwen in een veilige wereld. Het is dus van belang om open en eerlijk te zijn. Vraag aan degene met een posttraumatische stress-stoornis wat hij of zij van jou verwacht. Wees ook eerlijk of je aan deze verwachtingen kan voldoen. Kan je het trauma en de pijn van een naaste niet aan of weet je niet meer wat je moet doen om diegene te steunen? Zoek hulp voor jezelf of zoek steun bij lotgenoten.

Kan je werken als je PTSS hebt?

Over Percuris – Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. Door leren werken eigen kansen te vergroten. Een re-integratieconsulent van Percuris handelt daadkrachtig en resultaat gericht. Onze re-integratieconsulenten hebben ervaring in het re-integreren van werknemers met PTSS.

Waarom geen Oxazepam bij PTSS?

Ik krijg een behandeling voor PTSS In het kort

U heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit zijn klachten doordat u iets ergs heeft meegemaakt. Er zijn verschillende soorten psychotherapie die goed kunnen helpen om nare gebeurtenissen te verwerken. Soms helpt het om naast de therapie medicijnen te gebruiken tegen angst en depressie (antidepressiva).

Behandeling De behandeling van PTSS bestaat uit meestal uit psychotherapie. Dit zijn gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. Er zijn verschillende vormen van therapie die goed kunnen helpen. Uw klachten kunnen daardoor minder worden of helemaal over gaan.

Soms helpt het om naast de therapie medicijnen te nemen. Alleen medicijnen slikken, zonder therapie, helpt niet genoeg. Met uw behandelaar spreekt u af welke behandeling het beste bij u past. Dat hangt af van wat u zelf wilt. Maar bijvoorbeeld ook van wat u heeft meegemaakt, hoe u bent opgegroeid en of u andere klachten heeft, zoals een depressie.  Geef uzelf de tijd om uw ervaringen te verwerken.

Waarschijnlijk voelt u zich na een tijdje weer veiliger. En krijgt u weer controle over uw eigen lichaam en leven. Psychotherapie Er zijn verschillende vormen van psychotherapie die goed kunnen helpen bij PTSS. Ze helpen om de nare ervaringen te verwerken.

De meest gebruikte therapieën zijn: In gedachten teruggaan naar de gebeurtenissen Bij deze behandeling gaat u in gedachten terug naar de nare gebeurtenissen die de PTSS hebben veroorzaakt. U vertelt aan de therapeut heel precies wat er gebeurde, alsof u het opnieuw beleeft. U verwacht waarschijnlijk dat u dan de klachten krijgt.

Dat u bijvoorbeeld heel bang of boos zult worden. In de therapie leert u dat die angstige verwachtingen niet altijd uit hoeven te komen. Na een aantal keer wordt de angst daardoor minder. Deze therapie heet Imaginaire Exposure, Anders leren denken Bij cognitieve therapie leert u op een andere manier na te denken over de nare gebeurtenissen.

U leert hoe u uw gedachten positiever, rustiger en realistischer kunt maken. Daardoor kunnen ook uw gevoelens en uw gedrag veranderen. Een speciale vorm van cognitieve therapie is trauma focused cognitieve gedragstherapie. Een onderdeel daarvan is het opschrijven wat er precies gebeurd is: het traumaverhaal.

EMDR Bij EMDR denkt u terug aan de gebeurtenis waar u het meeste last van heeft. Tegelijk leidt de therapeut u af, bijvoorbeeld door een vinger voor uw ogen heen en weer te bewegen. Door u op de vinger te concentreren wordt de nare herinnering minder heftig.

Langzaam wordt het steeds minder moeilijk om in gedachten naar het nare beeld te kijken. EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat betekent: minder gevoelig worden door oogbewegingen. Andere vormen van therapie bij PTSS zijn: Vertellen over de gebeurtenissen Bij deze behandeling vertelt u over de schokkende ervaring alsof u die nu beleeft.

Uw behandelaar helpt u om te gaan met de emoties die u daarbij voelt. Daardoor worden de klachten minder. Deze therapie heet BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS). Een levenslijn maken Bij deze therapie praat u over de belangrijke gebeurtenissen in uw leven.

Die maakt u zichtbaar met een ‘levenslijn’: op de grond legt u bloemen (fijne gebeurtenissen) en stenen (nare gebeurtenissen). De stenen krijgen extra aandacht. Wat gebeurde er precies? Wat voelde u? Wat dacht u? U leert hoe dat invloed heeft op hoe u nu reageert op dingen. Deze therapie heet NET (Narratieve Exposure Therapie).

Schrijftherapie Bij deze behandeling krijgt u schrijfopdrachten. Een van de opdrachten is schrijven over de nare gebeurtenissen alsof u het nu meemaakt. U schrijft wat u precies voelde, wat u zag en wat er met uw lichaam gebeurde. Na elke opdracht praat u steeds met de behandelaar over hoe het schrijven ging en wat u heeft opgeschreven.

 • Schrijftherapie kan ook online.
 • De gebeurtenis ‘herschrijven’ Bij deze behandeling denkt u terug aan de nare gebeurtenissen.
 • U bedenkt hoe u zou willen dat de gebeurtenis zou aflopen en vertelt wat u dan precies zou doen.
 • Zo maakt u voor uzelf een nieuwe, betere afloop aan de gebeurtenis.
 • Deze therapie heet IMRS (Imaginaire Rescripting) Of u krijgt vaker afspraken, bijvoorbeeld 2 keer per week in plaats van 1 keer.
See also:  Wanneer Banden Vervangen?

Als dit nog niet genoeg helpt, kunt u naast de therapie nog krijgen of, Medicijnen Als therapie niet genoeg helpt, kunnen medicijnen tegen depressie en angst () helpen om de klachten van PTSS te verminderen. Deze medicijnen worden meestal kortweg ‘antidepressiva’ genoemd, maar ze werken ook goed tegen angst.

een SSRI (selectieve serotonineheropnameremmer). Voorbeelden daarvan zijn sertraline, paroxetine en citalopram, een TCA (tricyclisch antidepressivum), zoals clomipramine en imipramine,

Alléén medicijnen nemen helpt niet bij PTSS. U krijgt daarom altijd ook psychotherapie. Rustgevende medicijnen (bijvoorbeeld  diazepam of oxazepam ) zijn níet geschikt bij PTSS. Deze medicijnen maken de klachten vaak erger in plaats van dat ze rust geven.

Slik deze middelen dus niet zonder overleg met uw arts. Citalopram behoort tot de serotonineheropnameremmers ofwel SSRI’s. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI’s verbeteren de stemming en verminderen angsten. Artsen schrijven het voor bij depressie en bij angststoornissen, zoals een dwangstoornis, paniekstoornis, specifieke fobie en posttraumatische stressstoornis.

Soms wordt citalopram ook gebruikt bij voortijdige zaadlozing. Voor meer informatie zie, Clomipramine hoort tot de groep tricyclische antidepressiemiddelen. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.Artsen schrijven het voor bij depressie, angststoornissen, zoals dwangstoornis, paniekstoornis, of specifieke fobie en bij narcolepsie.

Clomipramine wordt soms ook toegepast bij mannen die problemen hebben met een voortijdige zaadlozing. Voor meer informatie zie, Diazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, paniekstoornissen, slapeloosheid, alcoholontwenning, spierkrampen, epilepsie en onrust. Voor meer informatie zie, Imipramine behoort tot de groep tricyclische antidepressiemiddelen. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

Artsen schrijven imipramine voor bij depressiviteit, en bij angststoornissen, zoals paniekstoornis, specifieke fobie en posttraumatische stressstoornis, zenuwpijn en narcolepsie. Soms wordt het voorgeschreven bij maagklachten en prikkelbare-darmsyndroom met veel pijn. Voor meer informatie zie, Oxazepam behoort tot de benzodiazepinen.

Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen. Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, slapeloosheid en alcoholontwenning. Voor meer informatie zie,

Paroxetine behoort tot de serotonineheropnameremmers, ofwel SSRI’s. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI’s verbeteren de stemming en verminderen angsten. Artsen schrijven het voor bij depressie en bij angststoornissen, zoals een dwangstoornis, paniekstoornis, sociale fobie, specifieke fobie en posttraumatische stressstoornis.

Het wordt ook gebruikt bij zenuwpijn, bij seksuele stoornissen (vroegtijdige zaadlozing) en bij opvliegers tijdens de overgang. Verder bij jeuk en hoesten in de laatste levensfase (palliatieve zorg). Voor meer informatie zie, Sertraline hoort tot de serotonineheropnameremmers, ofwel SSRI’s.

 • Dit zijn medicijnen tegen depressie.
 • Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine.
 • Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen.
 • SSRI’s verbeteren de stemming en verminderen angsten.Artsen schrijven het voor bij depressie en bij angststoornissen, zoals sociale fobie, specifieke fobie, dwangstoornis, paniekstoornis en posttraumatische stressstoornis.

Het wordt ook gebruikt bij bepaalde menstruatieklachten (premenstrueel syndroom), bij bepaalde soorten jeuk en bij seksuele stoornissen (vroegtijdige zaadlozing). Voor meer informatie zie, Vaktherapie Naast psychotherapie (en eventueel medicijnen) kunt u nog andere therapieën doen, zoals:

beeldende therapie dramatherapie muziektherapie psychomotorische therapie (zoals runningtherapie).

Al deze therapieën samen worden vaktherapieën genoemd. Andere behandelingen Alternatieve behandelingen Sommige mensen proberen aanvullende/alternatieve behandelingen, bijvoorbeeld:

homeopathie natuurgeneeskunde acupunctuur manuele therapie.

Uit onderzoek blijkt (nog) niet dat deze behandelingen helpen bij PTSS. Praat met uw behandelaar als u zo’n behandeling doet of wilt gaan doen. Soms gaat het namelijk niet goed samen met de behandeling die u al krijgt. Neem geen sint-janskruid, passiflora of valeriaan als u ook antidepressiva slikt.

‘Losraken van uzelf’ als de spanning te hoog wordt. U bent dan even niet meer bewust van wat er om u heen gebeurt. Dit heet dissociatie. Emoties die u niet meer onder controle kunt krijgen. Een heel onveilig gevoel bij alle contacten met anderen. Ook die met uw behandelaar.

Nieuwe behandelingen Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen bij PTSS. Bijvoorbeeld:

mindfulness hypnotherapie e-health (bijvoorbeeld virtual reality) een hulphond.

Er is (nog) geen bewijs dat deze behandelingen helpen bij PTSS. Bespreek het met uw behandelaar als u zo’n behandeling wilt proberen. Sint-janskruid heeft een antidepressieve werking. Net als de andere medicijnen tegen depressiviteit beïnvloedt sint-janskruid de lichaamseigen stoffen in de hersenen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

Hoe het precies werkt is nog niet helemaal bekend. Let op! Alleen bij de medicijnen die zijn geregistreerd als geneesmiddel, is de werkzaamheid onderzocht. De kruidenmiddelen met sint-janskruid niet (zie ook de rubriek ‘Hoe te verkrijgen; recept nodig en welke toedieningsvormen’ onderaan deze tekst). Sint-janskruid wordt gebruikt bij depressie.

Voor meer informatie zie, Valeriaan heeft een licht rustgevende werking. De samenstelling van de beschikbare producten wisselt sterk. Het wordt gebruikt bij lichte vormen van nervositeit, stress en spanning en bij slapeloosheid. Hoe het precies werkt is niet bekend.

Geef uzelf de tijd om uw ervaringen te verwerken. Vaak lukt het na een tijdje weer om een gevoel van veiligheid te krijgen. U voelt weer meer controle over uw lichaam en leven. Misschien houdt u klachten, maar zijn ze minder heftig. U kunt er na de behandeling beter mee omgaan. Soms krijgt u na een tijd weer (meer) klachten. Ga dan naar de huisarts of uw behandelaar. Bespreek met uw behandelaar waaraan u kunt herkennen dat de klachten terugkomen. Dat kan voor iedereen anders zijn. Als u weet waar u op moet letten, kunt u er eerder wat aan doen. Zorg ook dat mensen in uw omgeving weten wat bij u verschijnselen zijn dat het weer minder goed met u gaat. Dit beschrijft u samen met de behandelaar in een ‘terugvalplan’.

See also:  Hoeveel Levens Heeft Een Kat?

: Ik krijg een behandeling voor PTSS

Hoe herken je jeugdtrauma?

1. Herbelevingen – Nare herinneringen; beelden en gedachten die zich vaak opdringen. Angstige dromen over de traumatische gebeurtenis. Je reageert soms alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. Je voelt je erg angstig als je wordt geconfronteerd met iets wat met deze gebeurtenis in verband staat.

 • De reacties kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn, denk aan een snellere hartslag of ademhaling, trillen en zweten.
 • Ik heb 16 jaar in oorlogsgebied gewerkt en ben al geruime tijd terug in Nederland.
 • Ik heb last van herbelevingen en agressieve gevoelens.
 • Is dit normaal?» Een herinnering aan traumatische gebeurtenissen laat zich nooit uitwissen.

Je kunt er geruime tijd geen last van hebben en er nauwelijks aan (terug)denken. Maar er kan iets gebeuren, waardoor gedachten sterk teruggaan naar de gebeurtenissen van destijds. Het horen van een bepaald geluid wordt bijvoorbeeld geassocieerd met een geluid ten tijde van de traumatische ervaring.

Wat gebeurt er bij een PTSS aanval?

Herbeleving – In je hoofd beleef je regelmatig alles opnieuw. Vaak gaat dat vanzelf, op een van de volgende manieren:

Je hebt terugkerende gedachten aan de gebeurtenis. Je hebt nachtmerries. Je hebt steeds het gevoel alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. Je raakt verschrikkelijk in de knoop als je iets ziet of hoort dat je aan de traumatische gebeurtenis herinnert. Je begint te trillen, zweten of raakt verlamd van schrik als je iets ziet of hoort dat je herinnert aan de traumatische gebeurtenis.

Is PTSS een hersenletsel?

Post traumatische stress syndroom / PTSS – Een Post Traumatisch Stress Syndroom, PTSS kan volgen als iemand is blootgesteld aan een zeer traumatische gebeurtenis, waarop iemand bijvoorbeeld met de dood geconfronteerd is geweest, en daarop kan reageren met intense angst, afschuw en hulpeloosheid.

Het is een hevige stressreactie op een schokkende gebeurtenis. Het is tegelijkertijd een natuurlijke reactie op een niet-natuurlijke gebeurtenis. Ongeveer 14-23% van de mensen met hersenletsel heeft een posttraumatische stress stoornis (PTSS). De kans is dus aanwezig dat iemand met het oplopen van hersenletsel ook een PTSS oploopt, als de oorzaak van het hersenletsel een zeer schokkende gebeurtenis was, of als er een intense hulpeloosheid was, en iemand de eigen dood in de ogen keek én daarmee geconfronteerd werd met de enorme kwetsbaarheid in dit leven.

Met name is dit bekend bij traumatisch hersenletsel zoals bij een hersenkneuzing, maar ook na een hartstilstand of verwurging met zuurstoftekort, of na een beroerte CVA. Er kunnen talloze redenen zijn. In extremere mate kan een PTSS opgelopen worden als iemand het hersenletsel opliep bijvoorbeeld bij:

natuurrampen en andere rampen (brand, instorten van flat e.d.) vliegtuigongelukken ernstige verkeersongelukken terroristische aanslagen aanranding /verkrachting beroving met geweld schietpartijen confrontatie met iemand die ernstig gewond was of overleed en daarbij zelf hersenletsel opgelopen hebben bij deze ervaring oorlogservaringen en martelingen.

Wanneer PTSS en hersenletsel naast elkaar bestaan, is het meestal moeilijk te onderscheiden wat door de PTSS veranderd is in het brein, of dat dit door het letsel komt. Er kunnen bij beide diagnoses veranderingen in de cognitie voorkomen; zoals geheugen -, aandacht- en concentratieproblemen,

Kan je met PTSS afgekeurd worden?

In het kort –

Een bedrijfsongeval is een traumatische gebeurtenis en kan leiden tot een chronische posttraumatische stressstoornis (PTSS). De klachten maken het vaak lastig om te werken en kunnen leiden tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Indien de PTSS een gevolg is van een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Onze letselschadejuristen hebben ervaring met vergelijkbare zaken en helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. Bij aansprakelijkheid van uw werkgever is onze hulp gratis. Wilt u meer weten over schadevergoeding voor letselschade door PTSS? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Een bedrijfsongeval of een verkeersongeval is een traumatische gebeurtenis. Afgezien van het lichamelijke herstel, zal een slachtoffer ook geestelijk moeten genezen van een ongeval. In sommige gevallen houdt iemand hier een chronische posttraumatische stressstoornis aan over.

Dit is een angststoornis die normaal functioneren haast onmogelijk maakt. Mensen met een posttraumatische stressstoornis zijn prikkelbaar, hebben concentratieproblemen en reageren soms erg heftig op hun omgeving. Werken is vaak een onmogelijke opgave waardoor iemand, tijdelijk of voor langere tijd, arbeidsongeschikt raakt.

In veel gevallen kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding of smartengeld. Dit hangt af van verschillende factoren. In dit artikel vertellen wij u daar meer over.

Hoe voel je je tijdens EMDR?

Hoe gaat EMDR in zijn werk? – Eerst wordt teruggegaan naar de gebeurtenis inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit is nodig om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart door weer terug te gaan naar de gebeurtenis maar nu in combinatie met een afleidende stimulus.

Dit kunnen auditieve stimulatie, oogbewegingen of het aantikken van de linker en rechter knie zijn. Hierdoor worden de linker en rechter hersenhelft geactiveerd om alsnog de gebeurtenis te verwerken. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.

Na afloop van de EMDR-sessie kan men zich heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat men zich (erg) moe voelt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe, heftige beelden of gevoelens bovenkomen wat het idee zou kunnen geven dat er iets misgaat.

 • Dit is een normale reactie tijdens het verwerkingsproces.
 • Het betekend dat het brein optimaal bezig is om een nieuw evenwicht te vinden.
 • Dit duurt nooit lang.
 • Samen bespreken we aan het begin van de therapie wat de oorzaak van de klachten kan zijn.
 • Tevens wordt er een taxatie gemaakt over de individuele omstandigheden en omgevingsfactoren.

Naast de hulpvraag van de cliënt wordt ook het gewenste doel besproken. Uiteindelijk zal blijken of EMDR de meest geschikte behandelmethode is en zal ik uitleg geven over de procedure en mogelijke reactie(s) op de EMDR-behandeling.

See also:  1 StèRe Hout Is Hoeveel M3?

Kan ik een uitkering krijgen met PTSS?

Arbeidsongeschikt door PTSS – Soms is het UWV van mening dat verzekerde wél nog mogelijkheden heeft om te werken. Dit komt mede doordat er fysiek vaak niets te zien is aan iemand met PTSS. De oorzaak van de klachten is ook vaak onduidelijk. Toch kan PTSS een enorme invloed hebben op uw leven.

 • Nadat u een aanvraag heeft gedaan voor een uitkering beoordeelt het UWV uw situatie.
 • Vervolgens wordt er een rapport met daarin een arbeidsongeschiktheidspercentage opgesteld.
 • Dit percentage wordt beoordeeld door een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts van het UWV.
 • Het komt regelmatig voor dat verzekeringsartsen geen duidelijk beeld kunnen krijgen van de psychische klachten van PTSS.

Klachten worden vaak niet herkend waardoor de belastbaarheid van iemand met PTSS misschien wel verkeerd wordt ingeschat. Indien u 35% of méér arbeidsongeschikt blijkt te zijn, kunt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Heeft het UWV beoordeelt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent? Dan zullen zij vaststellen dat u uw inkomen moet voorzien door te werken of door bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.

 1. Het is soms echter erg lastig om te gaan werken met PTSS.
 2. Wat kan Advocaatuitkeringen.nl voor u betekenen? Heeft het UWV besloten dat uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt afgewezen? Of ontvangt u al een arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens PTSS, en wordt deze bijvoorbeeld stopgezet? Het komt vaak voor dat het UWV uw situatie niet juist heeft beoordeeld.

Advocaatuitkeringen.nl heeft ervaring op het gebied van problemen met uitkeringsinstanties. Wij kunnen u helpen met het indienen van bezwaar tegen een beslissing van het UWV, Tevens kunnen wij u helpen bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep.

Een gespecialiseerde advocaat weet welke fouten het UWV doorgaans maakt in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, en weet dus hoe de rechtmatigheid van die beoordeling getoetst moet worden. Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijk gronden van het bezwaar tegen het besluit van het UWV erg belangrijk.

Om deze redenen is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op!

Vul dit formulier in en wij proberen u direct op te bellen voor Gratis advies; Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Is PTSS een psychiatrische ziekte?

PTSS is een psychische aandoening die de DSM-IV, het handboek voor de psychiatrie, indeelt onder angststoornissen.

Kan PTSS erfelijk zijn?

Genen dragen zowel bij aan de erfelijkheid van PTSS, als aan persoonlijkheidskenmerken die de kans op blootstelling aan schokkende gebeurtenissen verhogen. Door genen beïnvloede persoonlijkheidsfactoren die een rol kunnen spelen in het risico op PTSS zijn bijvoorbeeld neuroticisme.

Is PTSS en trauma hetzelfde?

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een lange, heftige stressreactie op een schokkende gebeurtenis: een trauma. Je krijgt last van constante stress, voelt je extra waakzaam en je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je voelt je snel bedreigd en trekt je terug.

oorlogsgeweld een natuurramp een vliegtuigongeluk een terroristische aanslag een aanranding of verkrachting een beroving met geweld

Wat is het verschil tussen PTSS en borderline?

Aan trauma werken bij PTSS en borderline: een doeltreffende aanpak – VGCt Kennisnet Het is al langer bekend dat PTSS en borderline, maar ook andere persoonlijkheidsstoornissen, sterk met elkaar samenhangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat tussen de 30-70% van de borderlinepatiënten tevens voldoet aan de ‘vereisten’ voor een PTSS-diagnose.

Experts suggereren dan ook dat PTSS en borderline gezien kunnen worden als gerelateerde stoornissen op een continuüm van traumatische syndromen. Wat begint met traumatische ervaringen in de kindertijd kan zich door toenemende problematiek in het leven verder ontwikkelen tot PTSS en zelfs borderline. Richtlijnen voor behandeling verschillen echter sterk.

Waar bij PTSS acht tot twaalf sessies traumagerichte CGT of EMDR worden aanbevolen, ligt de nadruk bij borderline juist niet op kortdurende behandeling maar op langdurige psychotherapie. Uit een recente meta-analyse blijkt echter dat patiënten met PTSS en comorbide borderline baat hebben bij een traumagerichte behandeling.

 1. Interessant! Des te opvallender is dat het aantal studies waarbij is gekeken naar traumagerichte CGT als stand-alonebehandeling voor patiënten met PTSS en comorbide borderline op één hand is te tellen.
 2. Een studie uit 2020 onderzocht het effect van exposure en EMDR bij 72 patiënten uit deze groep en de conclusie was dat zowel PTSS- als borderlinesymptomen significant waren afgenomen direct na de behandeling.

In deze en andere onderzoeken zijn er echter geen follow-updata. Borderline is in sommige gevallen zelfs een exclusiecriterium voor deelname aan de studie. Genoeg reden voor Kolthof en collega’s om juist te focussen op de PTSS- en borderlinesymptomen tot twaalf maanden na afloop van een kortdurende traumagerichte behandeling.

Kan PTSS blijvend zijn?

Een PTSS gaat bijna nooit vanzelf over. Er is vrijwel altijd een behandeling nodig om van de klachten af te komen. Meer dan de helft van mensen met een PTSS heeft zonder behandeling na vijf jaar nog steeds ernstige klachten.

Kan je met PTSS afgekeurd worden?

In het kort –

Een bedrijfsongeval is een traumatische gebeurtenis en kan leiden tot een chronische posttraumatische stressstoornis (PTSS). De klachten maken het vaak lastig om te werken en kunnen leiden tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Indien de PTSS een gevolg is van een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Onze letselschadejuristen hebben ervaring met vergelijkbare zaken en helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. Bij aansprakelijkheid van uw werkgever is onze hulp gratis. Wilt u meer weten over schadevergoeding voor letselschade door PTSS? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Een bedrijfsongeval of een verkeersongeval is een traumatische gebeurtenis. Afgezien van het lichamelijke herstel, zal een slachtoffer ook geestelijk moeten genezen van een ongeval. In sommige gevallen houdt iemand hier een chronische posttraumatische stressstoornis aan over.

Dit is een angststoornis die normaal functioneren haast onmogelijk maakt. Mensen met een posttraumatische stressstoornis zijn prikkelbaar, hebben concentratieproblemen en reageren soms erg heftig op hun omgeving. Werken is vaak een onmogelijke opgave waardoor iemand, tijdelijk of voor langere tijd, arbeidsongeschikt raakt.

In veel gevallen kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding of smartengeld. Dit hangt af van verschillende factoren. In dit artikel vertellen wij u daar meer over.