Wat Is Een?

Wat Is Een
Een definities I een bijv.naamw. Uitspraak: verbonden Voorbeeld: `een zijn met de natuur`Synoniem: gelijk II een telwoord Uitspraak: het cijfer 1 Voorbeelden: `in één ruk`, `één voor één stapten ze in`, `één,Gevonden op 1) Aaneengesloten 2) Belgische tv-zender 3) Cijfer 4) Eentje 5) Eerste in kwalificatie 6) Enkelvoud 7) Gelijk 8) Getal 9) Het kleinste gehele getal 10) Kleinste gemene deler 11) Lidwoord 12) Nauw verbonden 13) Niet te scheiden 14) Niet verdeeld 15) Onbepaald lidwoord 16) Plaats in de Benelux 17) Plaats in Drenthe Gevonden op geeft aan dat het woord erachter niet precies aangeduid wordt vb: ik heb daar een jongen zien lopende een of ander nam mijn tas mee een dag of wat geleden Gevonden op symbool waarmee het getal 1 wordt voorgesteld vb: wij hebben ‘een’ als huisnummerGevonden op •een onbepaald lidwoord en wordt gebruikt voor een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud.

 • Zie één.Gevonden op lidwoord – Jaar van herkomst: 1100 (Willeram )telwoord – Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS ) Gevonden op Dorp in de gemeente Noordenveld (tot 1998 Norg) tussen Norg (oosten) en Friesland (westen); ten westen ervan ligt het dorp Een-West.
 • Tussen Een en de Aa of het Groote Diep liggen de Eenerstukken.

Zuidwaarts liggen aan de weg naar Friesland (Haulerwijksterweg) het natuurgebied Marke van Een (bos en hei) en het Eenerveen (woongebied met weiden), tuss.Gevonden op Geen exacte overeenkomst gevonden. : Een definities

Is het 1 of één?

Schrijfwijzen –

 • Wordt als Eén geschreven aan het begin van een zin,
 • Volgens de spellingsregels betreffende het gebruik van klemtoontekens wordt het telwoord als een geschreven, en niet als één, als het uit de rest van de zin duidelijk is dat het niet om het onbepaald lidwoord kan gaan.
 • Arabisch cijfer: 1
 • Chinees cijferteken: 壹, 一
 • Grieks cijferteken: A’
 • Romeins cijfer: I,

Hoe schrijf je een 1?

Telwoord – • Ik heb nog één appel voor je. Hier is één niet het lidwoord, maar het telwoord: 1 appel. Ik heb nog één appel betekent dat er echt nog maar 1 appel is. Andere voorbeelden: • Ik heb maar één herkansing. • Ik moet twee gemiste uren inhalen en Kim maar één.

Hoe schrijf je éen?

Je mag in een van de geen streepjes zetten op het woord ‘een’. Eén schrijf je alleen met accenttekens als je het cijfer 1 bedoelt of als er een lezing mogelijk is met ‘een’. Dus bijvoorbeeld in een zin als ‘Ik heb thuis een hond en een kat’ of ‘Ik heb thuis één hond en één kat’.

Wat is een Zn?

zn – pronoun

Uitspraak:

zijn (II) informeel

Voorbeelden: `met z’n tweeën`, `alles staat op z’n kop`

Kernerman Dictionaries,5 definities op Encyclo (n)Azimut 1) Scheikundig symbool voor zink 2) Symbool voor zink 3) Symbool zink 4) Zelfstandig naamwoord (afk.) 5) Zink 6) Zink (afk.) 7) Zonen (afk.) 8) Zoon 9) Zoon (afk.) Chemisch element nr.30: Zink.

Is het een of een?

een / één We schrijven accenttekens op een als het een telwoord is dat ten onrechte als het lidwoord een, met een toonloze e zoals in de, zou kunnen worden gelezen. In een zin als Ik moet nog een dossier afwerken komen er bijvoorbeeld accenttekens op een als men een precies aantal bedoelt.

Ik moet nog één dossier afwerken.Hij heeft zich aan meer dan één overtreding schuldig gemaakt.

Als er geen verwarring met het lidwoord een mogelijk is, zijn accenttekens overbodig. Dat is het geval in zinnen waarin een niet de functie van lidwoord kan hebben. Ook in samenstellingen als eenentwintig, eengezinswoning, eenmaal en vaste combinaties als een van de, een van beide, een of meer, een of andere en een en ander is er geen verkeerde lezing mogelijk en schrijven we normaal gezien geen accenttekens.

Ik heb er een gegeten.Hij wil een eengezinswoning kopen.Je bent nu eenmaal schrijfster. En niet zomaar een. Een naar wie ik opkijk.De noordelijke breedneuswombat is een van de zeldzaamste zoogdieren ter wereld.

Accenttekens kunnen eventueel wel gebruikt worden om het telwoord een extra te benadrukken.

Ik heb er een / één gegeten, niet twee.Niet een / één die vroeg naar mijn gezondheid!Vergeet niet dat dit maar een / één van de vier mogelijke oplossingen is.

Op hoofdletters komen geen klemtoontekens, behalve als het volledige woord in hoofdletters is geschreven.

Eén persoon is gewond geraakt.ÉÉN WERELD, ÉÉN KANS!

ZOEKEN OP TAALADVIES Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: een / één

Hoe schrijf je 21e?

De eenentwintigste eeuw – In eeuwaanduidingen heeft voluit schrijven van het rangtelwoord licht de voorkeur. Zestiende eeuw, negentiende eeuw, twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw zijn het gebruikelijkst in een gewone tekst. Maar ook 16e/16de, 19e/19de, 20e/20ste en 21e/21ste eeuw komen geregeld voor en zijn goed.

Hoe schrijf je een 7?

Schrijf het woord als getal: tot 100 Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers, Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters, Voorbeeld

Schrijf het woord als getal. achtentachtig

Het woord ‘achtentachtig’ schrijf je als het getal 88, Hieronder zie je alle getallen tot en met 100 in woorden en als getal geschreven. Getallen tot en met 100

één 1
twee 2
drie 3
vier 4
vijf 5
zes 6
zeven 7
acht 8
negen 9
tien 10
elf 11
twaalf 12
dertien 13
veertien 14
vijftien 15
zestien 16
zeventien 17
achttien 18
negentien 19
twintig 20
eenentwintig 21
tweeëntwintig 22
drieëntwintig 23
vierentwintig 24
vijfentwintig 25
zesentwintig 26
zevenentwintig 27
achtentwintig 28
negenentwintig 29
dertig 30
eenendertig 31
tweeëndertig 32
drieëndertig 33
vierendertig 34
vijfendertig 35
zesendertig 36
zevenendertig 37
achtendertig 38
negenendertig 39
veertig 40
eenenveertig 41
tweeënveertig 42
drieënveertig 43
vierenveertig 44
vijfenveertig 45
zesenveertig 46
zevenenveertig 47
achtenveertig 48
negenenveertig 49
vijftig 50
See also:  Hoeveel Kwh Gas Verbruikt Een Gezin Per Jaar?

table>

eenenvijftig 51 tweeënvijftig 52 drieënvijftig 53 vierenvijftig 54 vijfenvijftig 55 zesenvijftig 56 zevenenvijftig 57 achtenvijftig 58 negenenvijftig 59 zestig 60 eenenzestig 61 tweeënzestig 62 drieënzestig 63 vierenzestig 64 vijfenzestig 65 zesenzestig 66 zevenenzestig 67 achtenzestig 68 negenenzestig 69 zeventig 70 eenenzeventig 71 tweeënzeventig 72 drieënzeventig 73 vierenzeventig 74 vijfenzeventig 75 zesenzeventig 76 zevenenzeventig 77 achtenzeventig 78 negenenzeventig 79 tachtig 80 eenentachtig 81 tweeëntachtig 82 drieëntachtig 83 vierentachtig 84 vijfentachtig 85 zesentachtig 86 zevenentachtig 87 achtentachtig 88 negenentachtig 89 negentig 90 eenennegentig 91 tweeënnegentig 92 drieënnegentig 93 vierennegentig 94 vijfennegentig 95 zesennegentig 96 zevenennegentig 97 achtennegentig 98 negenennegentig 99 honderd 100

Schrijf het woord als getal: tot 100

Hoe schrijf je 1000 in letters?

Duizendtallen: duizend, drieduizend, zesduizendste; tienduizendtallen tot twaalfduizend: tienduizendste, twaalfduizend; de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.

Hoe schrijf je 100?

Richtlijnen voor het schrijven van getallen voluit in letters –

 • In een ‘lopende tekst’ schrijf je getallen tot twintig voluit. Getallen boven de twintig schrijf je in cijfers, dus: drie, acht, achtste, 21.
 • De tientallen tot honderd schrijf je echter ook voluit: dertig, vijftig, 110, tachtigste.
 • En ook honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot twaalfduizend schrijf je voluit: driehonderd, zesduizend, 15 duizend.
 • De woorden miljoen, miljard, biljoen, etcetera worden ook voluit geschreven: vier miljoen, 17 miljard, zevenmiljardste.
 • Een lange reeks nullen is lastig leesbaar. Daarom worden woorden soms gecombineerd met cijfers. Denk hierbij aan 22 duizend, 123 miljoen, 16 miljard. Niet-ronde getallen worden meestal in cijfers weergegeven omdat het uitschrijven in woorden simpelweg te veel ruimte inneemt en dit het woord lastig leesbaar maakt. Ook is het vaak van belang dat dit getal exact wordt weergegeven. Vergelijk 11.853.734 maar eens met ‘elf miljoen achthonderddrieënvijftigduidend zevenhonderd en vierendertig’. Door een getal in cijfers te schrijven leg je op het getal ook meteen de nadruk, wat bij niet-ronde getallen meestal de bedoeling is. Anders had je ongetwijfeld geschreven: ‘ongeveer twaalf miljoen.’

Hoe schrijf je 1 op 1 gesprek?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Een op een / een-op-een

‘Iets een-op-een bespreken’ is officieel juist.

Een-op-een wordt in de officiële spellingregels als vast geheel opgevat: als een samenkoppeling die met streepjes wordt geschreven. Vergelijkbare gevallen zijn op-en-top, up-to-date en zwart-op-wit, Naast een-op-een met streepjes komt in de praktijk geregeld de schrijfwijze een op een voor.

Hoe schrijf je een uur?

In het algemene gebruik heeft de voluit geschreven vorm uur de voorkeur. Uur kan eventueel tot u. afgekort worden. Uur of u. staat niet tussen maar achter de cijfers.

De voorstelling begint om 20.30 uur.Om 22.15 uur is er een korte pauze.De slagerij is van 12.30 tot 13.30 u. gesloten.

In technische en wetenschappelijke teksten worden de internationale symbolen h, min en s gebruikt. Die symbolen staan wel tussen de cijfers.

09 h 15 min 12 s21 h 06 min 55 s

Daarnaast is in zulke teksten ook een notatie met dubbele punten mogelijk.

21:06:55

Hoe schrijf je en -/ of?

In de meeste gevallen is het aan te bevelen in plaats van en/of gewoon of te gebruiken. Het voegwoord of sluit de betekenis ‘en’ niet automatisch uit. Elke fabrikant van reflecterend of fluorescerend materiaal moet de lichtwerking van zijn producten laten testen.

Wat is het BLW?

De ‘baby-led weaning methode’ (BLW) is een manier om baby’s zelf van bij de start zachte stukjes te laten eten. De methode gaat uit van de zelfstandigheid van een kind waarbij hij of zij de voedingsmiddelen met de eigen zintuigen leert kennen en zelf bepaalt wat en hoeveel hij of zij eet,

De eerste 6 levensmaanden wordt borstvoeding op vraag gegeven. Als flesvoeding of gemengde voeding wordt aangeboden, wordt deze ook op vraag gegeven. De BLW methode gaat er van uit dat baby’s laten zien als ze klaar zijn om vaste voeding te proberen, als ze hiertoe de kans krijgen. Vanaf 6 maanden heeft je kind meer energie nodig, die via moedermelk en/of flesvoeding aangeleverd wordt. Moedermelk en/of flesvoeding blijft nog de belangrijkste voedingsbron. Geleidelijk aan neemt de energie uit vaste voeding toe en vanaf de leeftijd van 12 maanden haalt het kind verhoudingsgewijs meer energie uit vaste voeding dan uit moedermelk en/of flesvoeding. Vaste bijvoeding wordt gestart als je kind er klaar voor is. Het is belangrijk naar je kind te kijken om te bepalen of hij of zij er klaar voor is. Dit is meestal vanaf ongeveer 6 maanden. Hij of zij kan goed rechtop zitten, grijpt naar stukjes, kan ze vastnemen en naar de mond brengen en toont interesse voor voeding. Een kind van 6 maanden wil zelfstandig zijn en is mondmotorisch voldoende ver ontwikkeld. Bied je kind stukjes volledig (gegaard) voedsel aan in een grootte en vorm die hij kan oppakken en zelf kan eten, meestal stukjes die ‘stokvormig’ zijn. Het kan gaan om gestoomde of gekookte groenten, fruit, ei, vlees,, De BLW-methode start ten vroegste vanaf 6 maanden. Het is niet mogelijk om dan ook al onmiddellijk met vlees te starten. Je baby moet de techniek eerst onder de knie hebben. Het is hierbij belangrijk om het tempo van je baby te volgen, als hij of zij de techniek goed onder de knie heeft, start je best zo snel mogelijk met zachte vis, ei, tofu, vlees Het vlees in de video hier onderaan wordt gebakken om op deze manier de vetstof aan te brengen. We geven de voorkeur om het vlees nog te stomen of te koken en er wat vetstof op aan te brengen. Licht bakken zou wel kunnen, afhankelijk hoe het kind de techniek onder knie heeft. Er wordt samen aan tafel gezeten: kinderen en volwassenen op eenzelfde moment, met dezelfde voedingsproducten. Het kind bepaalt zelf welke van de aangeboden voedingsproducten worden ingenomen en bepaalt zelf de hoeveelheid eten en leert dus op eigen tempo eten.

See also:  Hoeveel Elektriciteit Verbruikt Een Gezin?

Wat voor woord is een naam?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Namen: woordsoort

Ja, namen zijn zelfstandige naamwoorden.

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar de of het voorgezet kan worden, zoals persoonsnamen ( man, soldaat, Sanne ), diernamen ( kat, papegaai, Bello, Lorre ), zaaknamen ( huis, stad, Veldzicht, Rotterdam ), stofnamen ( bier, goud ), verzamelnamen ( kroost, vee, Alpen, Antillen ) en abstracte woorden als goedheid, lengte, romantiek,

Hoe herken je een zelfstandig werkwoord?

zelfstandig werkwoord, hulpwerkwoord en koppelwerkwoord (taalkundige Een zelfstandig werkwoord is een werkwoord dat op zichzelf – ‘zelfstandig’ – de betekeniskern van een werkwoordelijk gezegde vormt. In de onvoltooid tegenwoordige tijd en de onvoltooid verleden tijd wordt een zelfstandig werkwoord uitgedrukt door de persoonsvorm.

Walter schrijft een brief.Walter schreef een brief.Walter heeft een brief geschreven,Walter zou een brief schrijven,

Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat als ‘hulp’ bij het hoofdwerkwoord van de zin staat. In tegenstelling tot een zelfstandig werkwoord kan een hulpwerkwoord nooit zelfstandig voorkomen. Het komt altijd voor in combinatie met een ander werkwoord (een zelfstandig werkwoord of een koppelwerkwoord).

Walter heeft een brief geschreven. (= hulpwerkwoord van tijd )Walter moet een brief schrijven. (= hulpwerkwoord van modaliteit )Walter gaat een brief schrijven. (= hulpwerkwoord van aspect )De brief wordt geschreven door Walter. (= hulpwerkwoord van het passief )Walter laat de brief schrijven door zijn broer. (= hulpwerkwoord van causaliteit )

Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat het onderwerp van een zin ‘koppelt’ aan een naamwoordelijk deel (een zelfstandig of een bijvoeglijk naamwoord, of een equivalent daarvan). In tegenstelling tot een zelfstandig werkwoord kan een koppelwerkwoord nooit zelfstandig voorkomen.

Walter is lief. (lief = het naamwoordelijk deel )Walter wordt grootvader. (grootvader = het naamwoordelijk deel )Walter blijft voorzitter. (voorzitter = het naamwoordelijk deel )Walter lijkt te vertrouwen, maar hij is het niet. (te vertrouwen en het = het naamwoordelijk deel )

ZOEKEN OP TAALADVIES Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: zelfstandig werkwoord, hulpwerkwoord en koppelwerkwoord (taalkundige

Waarom de het en een?

Lidwoorden Wat zijn lidwoorden? In sommige talen mag je zeggen: Ik loop met hond. In het Nederlands mag dit niet, Je moet een lidwoord gebruiken: Ik loop met de hond. In het Nederlands zijn er zijn drie lidwoorden: de, het en een Lidwoorden staan nooit alleen; ze staan altijd voor, Lidwoorden staan nooit alleen

Wat Is Een de het een een
de auto het huis een hond een huis
de boom het meisje een boom een meisje
de hond het kettinkje een hond een kettinkje

de de auto de boom de hond het het huis het meisje het kettinkje een een hond een boom een hond het een huis een meisje een kettinkje de gebruik je voor mannelijke of vrouwelijke woorden. het gebruik je voor onzijdige woorden (onzijdige woorden zijn weer te herkennen aan het lidwoord het ).

Woorden voor personen, bergen of rivieren: de moeder, de kok, de opa, de Rijn, de Kilimanjaro Woorden die in het meervoud staan: de huizen, de bomen, de kinderen Woorden voor vruchten of bomen: de appel, de peer, de eik, de kastanje Letters en cijfers: de negende, de vijf, de a, de b.

Wat Is Een

Onthouden: het-woorden

Alle verkleinwoorden het boompje, het hutje, het meisje, het kettinkje. Woorden die eindigen op -isme, -ment, -sel en -um: het toerisme, het amusement, het zonnestelsel, het centrum Woorden met twee of meer lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver- en ont-: het begin, het gebruik, het veranderen, het ontbijt. Namen van talen, metalen en windrichtingen: het Nederlands, het Duits, het goud, het ijzer, het zuiden, het oosten, het zuidwesten.

: Lidwoorden

Wat zijn de 4 lidwoorden?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Lidwoord

Het Nederlands heeft drie lidwoorden: de, het en een, De en het zijn de bepaalde lidwoorden. Een is het onbepaald lidwoord.

Lidwoorden staan voor een zelfstandig naamwoord, zoals vrouw, bus, uur, Je kunt ze ook voor woorden plaatsen die je als zelfstandig naamwoord gebruikt, zoals een werkwoord (zoals ‘ Het wachten duurde lang’) of een bijvoeglijk naamwoord (‘Er is een rode en een blauwe muts.

 • De vrouw stond in het winderige bushokje te wachten.
 • Zij werd het wachten beu. (het werkwoord wachten wordt hier gebruikt als zelfstandig naamwoord)
 • Een vertraagde bus was wel het laatste waar ze op zat te wachten. (het bijvoeglijk naamwoord laatste wordt hier gebruikt als zelfstandig naamwoord)
 • Na bijna een uur kwam in de verte eindelijk de vertrouwde gele bus aanrijden.
 • De door haar zeer gewenste zitplaats was gelukkig beschikbaar.

De gebruik je bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden: de man, de commissie, de bond, de huizen, Het gebruik je bij onzijdige woorden in het enkelvoud: het paard, het mannetje, Er zijn helaas weinig regels te geven voor het gebruik van de of het, Moedertaalsprekers leren ‘vanzelf’ welk lidwoord het juiste is. Enkele vuistregels staan hier,

Hoe schrijf je een of meer?

Correct is: Een of meer deelnemers zijn uitgeschakeld.

Hoe schrijf je 1100 voluit?

Wanneer schrijf je getallen in letters en wanneer in cijfers? Dát vertellen we je hier! – Er zijn geen vaste regels voor wanneer je een getal in letters of in cijfers moet schrijven. Er zijn wel een aantal gebruikelijke richtlijnen! Wat Is Een Richtlijnen getallen in letters uitschrijven:

 1. Getallen tussen nul en twintig schrijf je uit als woord, dus: twee, zes, elf, achttien en twintig, maar 21, 38 en 106.
 2. Tientallen tot honderd schrijf je uit als woord, dus: veertig, tachtig en honderd, maar 110, 150 en 280.
 3. Honderdtallen tot duizend schrijf je uit als woord, dus: tweehonderd, zevenhonderd en duizend, maar 1100, 1600 en 2200.

Wat Is Een

 1. Duizendtallen tot en met twaalfduizend schrijf je uit als woord, dus: zevenduizend, elfduizend en twaalfduizend, maar 13.000 en 28.000.
 2. Wanneer je een groot getal hebt, zoals een miljoen, miljard of biljoen schrijf je het uit als een woord. Dus vier miljoen, acht miljard en een biljoen. Soms worden de woorden duizend, miljoen, miljard en biljoen gecombineerd met cijfers als het om grote getallen gaat, bijvoorbeeld: 11 miljoen en 22 biljoen. Dit wordt gedaan om lange rijen nullen te voorkomen.
See also:  Wat Betekent Queer?

Een laatste gebruik is om bij getallen onder de vier cijfers geen punt te gebruiken. Dus je schrijft 38 en 4000, maar 50.000 en 128.000.

Ja, ik wil hogere cijfers!

Wanneer schrijf je een getal in cijfers:

 1. Getallen die niet onder een richtlijn uitschrijven in cijfers vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 45, maar ook voor ‘de 21 e eeuw’.
 2. Als het een exacte waarde betreft. Bijvoorbeeld een maat, temperatuur, gewicht of jaartal. Een voorbeeld hiervan is: ‘De maximum snelheid is hier 80 kilometer per uur’ en ‘In die taart gaat 150 gram boter’.
 3. Wanneer de bovenstaande regels ertoe zouden leiden dat er een mix ontstaat van uitgeschreven getallen en cijfergetallen, dan gebruik je in alle gevallen cijfergetallen. Dus bijvoorbeeld: ‘Van de 200 scholieren zijn er 190 geslaagd’ in plaats van ‘Van de tweehonderd scholieren zijn er 190 geslaagd’.

Meer oefenen? Schrijf de onderstaande getallen correct op!

 1. Er zijn (288) vogels geteld.
 2. Weet jij hoe dat vroeger ging, in het jaar (1900)?
 3. De jackpot van de staatsloterij is nu (39.000.000) euro!

Andere bezoekers keken ook naar: Retorische vraag Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Telwoorden Hoofdletters of kleine letters Zinnen correct begrenzen NU TIJDELIJK HOGE KORTINGEN OP ALLE ABONNEMENTEN MET DE CODE: KORTING2023 Met de Mr.

 • Chadd-app krijg je altijd en overal direct antwoord op je huiswerkvraag.
 • Zo hoef je niet te wachten tot de volgende les! Onze slimme vakcoaches helpen je overdag, ‘s avonds en in het weekend.
 • We geven uitleg voor alle vakken en niveaus.
 • We helpen je tot je het snapt, zodat je gelijk verder kunt met je huiswerk.

Claim korting!

Is het 4de of 4e?

Toelichting – Rangtelwoorden worden gevormd door toevoeging van het achtervoegsel -de/ -ste aan het overeenkomstige hoofdtelwoord : tweede, vierde, zesde, negende enzovoort. Met de hoofdtelwoorden een en drie corresponderen de rangtelwoorden eerste en derde,

Is het 7e of 7de?

Getallen De hele getallen beneden de twintig, de tientallen tot honderd, de honderdtallen tot duizend, de duizendtallen tot tienduizend en verder de getallen honderdduizend, miljoen, miljard en biljoen worden in woorden weergegeven.Voorbeeld: achttien, vijftig, driehonderd, zesduizend, 21 duizend, zevenpuntsschaal, de kwart miljoenste inschrijving, de top tien.

 1. Als toepassing van bovenstaande regel in dezelfde alinea getallen in woorden en cijfers oplevert, valt de keuze op cijfers.Voorbeeld: slechts 18 van de 53 studenten slaagden voor het tentamen.
 2. Getallen in exacte en zakelijke mededelingen in cijfers.Voorbeeld: op 8 november, 42 studiepunten, maximumsnelheid 100 km, na 13.00 uur is de collegezaal vrij.

Rangtelwoorden met de of ste – afhankelijk van de uitspraak – (overal e is ook correct).Voorbeeld: 7de, 7e, 38ste, 38e. Getallen in breuken – alleen onder de twintig – in woorden.Voorbeeld: een kwart, een achtste, vier vijfde, een tweederde meerderheid, twee en half of tweeënhalf.

 1. Geldbedragen in woorden aaneenschrijven.
 2. Na duizend volgt een spatie.
 3. Miljoen en miljard zijn aparte woorden.
 4. Gebruik bij geldbedragen van vier of meer cijfers een punt om de duizendtallen aan te geven.Voorbeeld: 4.000.
 5. Gebruik het euroteken vóór het bedrag of het woord euro erachter zetten.Voorbeeld: € 430.000 óf 430.000 euro.

De woorden -jaars, -jarig, -maal, -rang en -tal worden aan het telwoord geschreven.Voorbeeld: de eerstejaarsstudente, de tweejarige opleiding, viermaal winnaar van de Varsity, derderangs acteur, een vijftal voorbeelden. Procent voluit schrijven in een tekst, niet weergeven met het %-teken.Voorbeeld: Ruim 85 procent van de studenten woont op kamers.

Is het 1 op 1 of een op een?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Een op een / een-op-een

‘Iets een-op-een bespreken’ is officieel juist.

Een-op-een wordt in de officiële spellingregels als vast geheel opgevat: als een samenkoppeling die met streepjes wordt geschreven. Vergelijkbare gevallen zijn op-en-top, up-to-date en zwart-op-wit, Naast een-op-een met streepjes komt in de praktijk geregeld de schrijfwijze een op een voor.

Waarom is 1 1 geen 2?

Er is geen bewijs voor. Dat is gewoon de benaming voor dat aantal. Als je het aantal ‘1’ hebt en datzelfde aantal ‘1’ nog eens neemt kom je op aantal ‘2’ uit. Dat is een regel die vastgesteld is.

Is het 10de of 10e?

Onze Taal on Twitter: ‘ Rangtelwoorden in cijfers mogen op twee manieren geschreven worden: 10e en 10de zijn beide juist.

Is één een telwoord?

Telwoorden Wat is een telwoord?

Wat Is Een ​ Een telwoord is een woord dat een aantal of een volgorde weergeeft.

Er zijn twee soorten telwoorden: hoofdtelwoorden en rangtelwoorden, Beide soorten telwoorden kun je weer onderverdelen in bepaalde- en onbepaalde telwoorden.

1 Hoofdtelwoorden geven een aantal of nummer weer.

Bepaald hoofdtelwoord (je weet precies hoeveel): één, twee, vijf, tien, vijftig, honderd, duizend, honderdduizend, miljoen. Onbepaald hoofdtelwoord (je weet niet hoeveel): weinig, minder, minst, veel, meer, meest, enkele, enige, alle, zoveel, sommige Hoofdtelwoorden

Wat Is Een Bepaald hoofdtelwoord: Ik tel zeven kralen op het rekenrekje. Er zijn drie muizen ontsnapt. Ik heb maar één snoepje gepakt.
Onbepaald hoofdtelwoord: Maar weinig kinderen vonden het leuk. In die wijk wonen veel kinderen. Er wordt zoveel gezegd door die kinderen.

table>

2 Rangtelwoorden geven de rangvolgorde in een rij weer.

Bepaald rangtelwoord (je weet precies om de hoeveelste het gaat): eerste, tweede, vijfde, dertigste, vijfenveertigste, honderdste, duizendste Onbepaald rangtelwoord (je weet het niet precies): laatste, hoeveelste, middelste, zoveelste. Rangtelwoorden

Wat Is Een Bepaald rangtelwoord: Joost kwam als eerste over de finish. De tweede plaats was voor Anne. Elke honderste beller wint een prijs.
Onbepaald rangtelwoord: Mark was als laatste klaar. Ze woont in het middelste huis. Lies is voor de zoveelste keer gewaarschuwd.

Telwoorden