Wanneer Kan Ik Op Pensioen?

Wanneer Kan Ik Op Pensioen
De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden.

Hoe weet ik wanneer ik met pensioen kan?

Als werknemer moet u uw werkgever inlichten wanneer u met pensioen gaat. Wettelijke pensioenleeftijd.

Pensioendatum Wettelijke pensioenleeftijd
Tot en met 01.01.2025 65 jaar
Vanaf 01.02.2025 tot en met 01.01.2030 66 jaar
Vanaf 01.02.2030 67 jaar

Kan ik op pensioen na 40 jaar werken?

Brugpensioen – In principe kan je vanaf 62 jaar met SWT (brugpensioen) met een loopbaan van 40 jaar voor mannen of een loopbaan van 37 jaar voor vrouwen (al wordt dat geleidelijk aan opgetrokken tot 40 jaar in 2024). In uitzonderlijke gevallen kun je zelfs nog vroeger op brugpensioen. Lees ook: Alles wat je moet weten over SWT (brugpensioen)

Kan je na 42 jaar werken op pensioen?

2. Vervroegd pensioen vanaf 42 jaar werk – De regeling voor vervroegd pensioen moet worden versoepeld, «Ik wil spreken over loopbaanjaren, en niet over pensioenleeftijd», aldus Lalieux. Als je 60 bent en 42 jaar hebt gewerkt, zou je in de toekomst met vervroegd pensioen kunnen.

Nu is dat vanaf 60 na 44 dienstjaren, vanaf 61 na 43 dienstjaren of vanaf 63 na 42 dienstjaren. Nu moeten laaggeschoolden die vroeg zijn beginnen te werken 44 dienstjaren hebben voor ze met pensioen kunnen, hogergeschoolden die later zijn beginnen te werken 42 jaar. «Ik wil die onrechtvaardigheid corrigeren», zegt Lalieux.

Ik wil spreken over loopbaanjaren, en niet over pensioenleeftijd

Kan je met 63 jaar met pensioen?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken? In veel pensioenregelingen kunt u al voordat u de standaard pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stoppen met werken. Maar doordat uw pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering een stuk lager.

U moet namelijk langer rondkomen met uw pensioengeld. Ook heeft u minder jaren waarin u het pensioen opbouwt. Bij pensionering voor de AOW-leeftijd is bovendien een hogere fiscale inhouding van toepassing dan bij pensionering na de AOW-leeftijd. Het aantal jaren dat u werkte, is niet altijd hetzelfde als uw pensioenjaren.

Sommige pensioenfondsen hanteerden vroeger bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 25 jaar. Bent u op uw 18 e jaar begonnen met werken? Dan droeg u de eerste 7 jaar niet bij aan uw pensioen. Ook veranderingen van werkgever kunnen hebben gezorgd dat u minder pensioenjaren dan gewerkte jaren heeft.

Kan ik met 62 jaar met pensioen?

Vervroegd met pensioen mag altijd – Het is bijna altijd mogelijk om eerder te stoppen met werken en je pensioen eerder in te laten gaan. De standaard pensioengerechtigde leeftijd is in de meeste pensioenregelingen 68 jaar. Pensioenen die in het verleden zijn opgebouwd hebben vaak nog een andere pensioenleeftijd, bijvoorbeeld 62, 65 of 67 jaar.

Wie heeft recht op 1500 euro pensioen?

Zowel mannen als vrouwen hebben recht op 1.500 euro netto pensioen na 40 jaar werken.

Wat kost 4 jaar eerder met pensioen?

Waarom krijg ik minder pensioen als ik eerder stop met werken? – Eerder stoppen met werken heeft 2 belangrijke effecten op je pensioen:

Je bouwt minder lang pensioen op. Tijdens je werkzame leven stop je geld in je pensioenpot. Zodra je stopt met werken, stop je ook met het vullen van de pot.

Je hebt een langere periode waarover pensioen wordt uitbetaald Die periode loopt vanaf de pensioendatum tot overlijden. De datum van overlijden is natuurlijk niet bekend, maar pensioenfondsen gebruiken hier een zogenaamde factor voor. Het komt erop neer dat je per jaar minder uit je pensioenpot haalt.

Kan ik vroeger op pensioen dan mijn vroegste pensioendatum?

Op elk moment van je carrière kan je stoppen met werken. Maar vroeger stoppen dan op het wettelijk bepaalde moment, heeft gevolgen voor je pensioenuitkering. Bovendien krijg je die uitkering pas als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en een bepaald aantal jaren hebt gewerkt. Dat ligt vast in de pensioenstelsels.

Kan ik met mijn 55 jaar met pensioen?

Het antwoord is: je kunt je pensioen vanaf je 55ste laten ingaan. Je ziet gelijk het bedrag dat je iedere maand krijgt. Je kunt verschillende leeftijden proberen. Het is vrijblijvend, je vraagt nog niets aan.

Hoeveel jaren moet je gewerkt hebben voor vervroegd pensioen?

Jouw vervroegd pensioen aanvragen kan vanaf 1 jaar voor je pensioendatum – Als je op jouw wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, moet je als werknemer of zelfstandige geen aanvraag indienen. Ben je ambtenaar? Dan moet je wel zelf jouw pensioen aanvragen bij jouw laatste werkgever uit de overheidssector of de instelling die je pensioen berekent.

 • Ook als je vervroegd met pensioen wilt gaan, moet je dat zelf aanvragen,
 • Dat kan ten vroegste vanaf één jaar voor de ingangsdatum van je pensioen en ten laatste tot de maand ervoor.
 • Jouw vervroegd pensioen aanvragen kan via,, het gemeentebestuur van jouw woonplaats of via de gratis Pensioenlijn 1765.

: Alles wat je wilt weten over vervroegd pensioen in 2022

Wat als ik vroeger stop met werken voor mijn pensioen?

Vervroegd pensioen – Alvorens de wettelijke pensioenleeftijd bereikt te hebben, kunt u op vervroegd pensioen gaan, tenminste als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Aan elke minimumpensioenleeftijd is immers een vereiste loopbaanduur verbonden (lees hier ).

 1. Zo kunt u bijvoorbeeld vanaf uw 63ste op pensioen gaan, als u een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebt.
 2. Financieel heeft dit enkele gevolgen.
 3. Per jaar dat u minder werkt, vermindert uw pensioen ongeveer met 1/45ste.
 4. Stopt u bijvoorbeeld na 42 jaar met werken, dan vermindert uw pensioen ongeveer met 3/45ste.
See also:  Hoeveel Stopcontacten Op 1 Kring?

Vooral voor zelfstandigen is deze vermindering erg aangrijpend, aangezien hun wettelijk pensioen sowieso al een stuk lager ligt.

Hoeveel geld heb je nodig om 5 jaar eerder met pensioen te gaan?

Vijf jaar eerder – Ook nu wordt vijf jaar eerder met pensioen gaan een stuk lastiger. Als Jeanine nu meteen begint met sparen, moet zij 376 euro per maand apart leggen om aan een bedrag van 136.500 euro te komen. Daar heeft Jeanine dan gelukkig nog 31 jaar voor.

Kan ik na 20 jaar dienst met pensioen?

19 juli 2022 Na wekenlang onderhandelen is het eindelijk zover: de federale regering heeft vannacht een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. Centraal in de deal staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen en de herinvoering van een pensioenbonus voor wie langer wil doorwerken.

 • De regering besliste dat je effectief 20 jaar gewerkt moet hebben om recht te hebben op het minimumpensioen.
 • Hierbij wordt gerekend met 250 werkdagen per jaar.
 • Deze regeling geldt voor iedereen die, op het moment dat de hervorming ingaat (vanaf 1 januari 2024), 53 jaar en jonger is.
 • Voor wie dan tussen 54 en 60 jaar oud is komt er een overgangsperiode waarin de eisen voor het effectieve aantal gewerkte jaren lager liggen.

Voor iemand van 54 jaar gaat het bijvoorbeeld om 17 gewerkte jaren, bij een 55-jarige zakt de loopbaanduur naar 14 jaar enzovoort. Wie dan 61 jaar is, krijgt automatisch toegang tot het minimumpensioen zonder deze voorwaarde. Ook komt er een herinvoering van de pensioenbonu s voor wie langer werkt.

 1. De precieze hoogte van deze bonus wordt later vastgelegd, maar zou neerkomen op 300 tot 500 EUR extra netto-pensioen per bijkomend gewerkt jaar.
 2. Tot slot komt er ook extra pensioen voor wie in het verleden deeltijds gewerkt heeft, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen.
 3. Deze maatregel zou vooral de pensioenen van vrouwen een boost moeten geven.

De regeling geldt voor wie deeltijds werkte voor 2001, en dus voor het systeem van tijdskrediet werd ingevoerd. In die gevallen wordt de voorwaarde van het aantal gewerkte jaren lichtjes versoepeld. Gedurende vijf jaar hoeft men dan maar 208 dagen gewerkt te hebben in plaats van 250.

Hoeveel geld nodig om met 60 jaar met pensioen te gaan?

Vuistregel: hoeveel heb je nodig? Als vuistregel kun je aanhouden dat je 30 keer je jaaruitgaven nodig hebt om te kunnen stoppen met werken. Dit zou bij €3.000 per maand op €1.080.000 uitkomen. Als je ervan uitgaat dat je een goed rendement haalt met je geld, kun je uitgaan van 25 keer je jaaruitgaven (€900.000).

Hoeveel geld heb je nodig om eerder te stoppen met werken?

De FIRE-beweging (Financial Independence Retire Early, oftewel financieel onafhankelijk worden en eerder stoppen met werken) is in opkomst in Nederland. In de VS kom je vaak tegen dat je 25 tot 33 keer je jaaruitgaven nodig hebt aan vermogen om FIRE te zijn.

 1. Hoeveel geld heb je nodig om te kunnen stoppen met werken in Nederland? Hier heb je ongeveer 30 tot 50x je jaaruitgaven nodig, afhankelijk van hoeveel je jaaruitgaven zijn.
 2. Maar schrik niet, bij een spaarquote vanaf 50% ben je in Nederland net zo snel FIRE als in de VS, onafhankelijk van je jaaruitgaven! In dit artikel leg ik uit hoeveel geld je nodig hebt zonder rekening te houden met pensioen en AOW.

Als je wel rekening met pensioen en AOW wilt houden, dan verwijs ik je naar Pensioenleeftijd berekenen en verlagen, In de post Wat is de leeftijd waarop je financieel onafhankelijk kunt zijn? leg ik uit hoe snel je er bent.

Wat is beter loonheffingskorting op AOW of pensioen?

Tip: pas de korting toe op de hoogste uitkering (of inkomen) – Als u AOW ontvangt, houdt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij het uitbetalen van de AOW al rekening met de loonheffingskorting. Is het pensioen hoger dan de AOW? Dan is het raadzaam dat u de korting laat toepassen op uw pensioen in plaats van op de AOW.

Wat verandert er in 2023 met het pensioen?

vorige bericht terug naar het overzicht volgende bericht

Pensioenregeling in 2023: wat verandert er? 24-03-2023 De regels voor toeslagverlening worden aangepast voor werknemers en het opbouwpercentage wordt verhoogd. Werk je bij MSD? Dan bouw je vanaf nu iets meer pensioen op. Regels voor toeslagverlening Wanneer de financiële positie van het pensioenfonds goed genoeg is, kan het bestuur besluiten om de opgebouwde pensioenen te verhogen.

In juli 2022 heeft het bestuur het besluit kunnen nemen om de opgebouwde pensioenen te verhogen op grond van het beleid dat hieraan ten grondslag lag. Vanwege dit beleid kreeg de groep actieven een toeslag gebaseerd op de algemene loonontwikkeling, de inactieven een toeslag op basis van de prijsontwikkeling.

Het toeslagbeleid is in overleg met de sociale partners veranderd. Vanaf dit jaar is een eventueel besluit tot toeslagverlening voor alle deelnemers (MSD’ers, ex-MSD’ers en gepensioneerden) gebaseerd op de ontwikkeling van de prijzen, de zogeheten Consumenten Prijs Index.

Verhoging opbouwpercentage Als werknemer bouw je elk jaar over een deel van je salaris een percentage aan pensioen op. Vanaf 1 januari 2023 kon dit percentage iets verhoogd worden, namelijk van 1,578% naar 1,650%. Hierdoor bouw je jaarlijks meer pensioen op. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet.

Het pensioen dat je kunt bereiken als je tot 67 jaar pensioen blijft opbouwen, wordt hoger. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte deelnemers met een premievrije pensioenopbouw. Daarnaast bouw je partner- en wezenpensioen op (respectievelijk 70% en 10,5% van het ouderdomspensioen).

 1. Door het hogere opbouwpercentage, bouw je dus ook meer pensioen op voor je partner en kinderen.
 2. Om je te overlijden? Dan wordt er doorgerekend met het hogere opbouwpercentage.
 3. Meer informatie We hebben de website uitgebreid met meer informatie, rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen en antwoorden,
See also:  Wanneer Banden Vervangen?

In april informeren we je via een (digitale) brief over de gevolgen van deze verhoging voor je pensioen. We verwachten dat Mijn Pensioencijfers en de pensioenplanner medio april zijn bijgewerkt. Vragen? Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heb je recht op pensioen als je nooit gewerkt hebt?

Om recht te hebben op een minimumpensioen moet u minstens 30 jaren gewerkt hebben. Een maximumpensioen bestaat enkel nog voor ambtenaren. Meer informatie over de berekening van het: Werknemerspensioen.

Heb ik als huisvrouw recht op pensioen?

Wat gebeurt er met uw pensioen na een echtscheiding? Het aantal echtscheidingen bij 65-plussers neemt toe. Wat zijn de gevolgen voor het pensioen? Knack-redacteur Ewald Pironet pluist het uit: ‘Het maakt een groot verschil of uw ex-partner ambtenaar was, werknemer of zelfstandige.’ Het aantal ‘grijze echtscheidingen’ stijgt al enkele jaren, steeds meer huwelijken lopen spaak op latere leeftijd.

 • In 2021 strandden 666 huwelijken waarbij de beide partners ouder zijn dan 65 jaar, meldt het statistiekbureau Statbel.
 • Dat is 40 procent meer dan in 2015, toen er nog ‘maar’ 476 echtscheidingen van 65-plussers waren.
 • Vaak blijft de vrouw alleen achter, zei gerontoloog Els Messelis onlangs in Knack : ‘33 procent van de alleenstaande 65-plussers is een man, 67 procent een vrouw.

En die omkering wordt alleen maar meer uitgesproken naarmate ze ouder worden.’ Dat is niet alleen zo omdat vrouwen langer leven, ‘want zelfs als je die correctie doorvoert, zie je dat er significant meer vrouwen na hun 65e alleenstaand zijn. Mannen die na een scheiding of het overlijden van hun partner alleen komen te staan, gaan vaker dan vrouwen op zoek naar een nieuwe partner.

 • En daarbij gaat de voorkeur niet zelden naar een groen blaadje.’ Scheiden op latere leeftijd heeft ook gevolgen voor het pensioen.
 • Wat gebeurt er dan? Dezelfde vraag geldt trouwens voor huwelijken die vóór het pensioen op de klippen lopen.
 • Want vaak ging een van beide partners tijdens huwelijk minder of zelfs helemaal niet meer werken om voor de kinderen en huishouden te zorgen.

In die periode bouwt hij of zij minder of geen pensioenrechten op. En dus zal hij of zij later minder pensioen krijgen. Hoe wordt daar een mouw aangepast? Een huisvrouw of -man komt vaak niet in aanmerking voor een minimumpensioen. Om daarop recht te hebben moet u een loopbaan hebben gehad die minstens gelijk is aan twee derde van een volledige loopbaan, dat is dus 30 jaar, tenminste als u werknemer of zelfstandige was.

 • Voor ambtenaren is dat nu 20 jaar, maar er zijn plannen om dat te verhogen tot 30 jaar.
 • Mannen die na een scheiding of het overlijden van hun partner alleen komen te staan, gaan vaker dan vrouwen op zoek naar een nieuwe partner.
 • Het minimumpensioen voor een alleenstaande bedraagt afgerond 1640 euro bruto of 1580 euro netto per maand, tenminste als u een volledige loopbaan hebt gewerkt, dus 45 jaar aan de slag was.

Hebt u minder lang gewerkt, wordt het bedrag minder. De berekeningen zijn behoorlijk ingewikkeld en er zijn nogal wat regeltjes en uitzonderingen, maar alle informatie vindt u op, Het is tegenwoordig wel heel eenvoudig om na te gaan op hoeveel pensioen u mag rekenen: u gaat naar en daar vindt u niet alleen wanneer u met pensioen mag gaan, maar ook het bedrag dat u zou krijgen.

 • Als het nog lang duurt eer u met pensioen zult gaan, kan dat bedrag nog wat veranderen (als gevolg van bijvoorbeeld indexeringen, nieuwe wetgeving enzoverder), maar naarmate u de pensioenleeftijd nadert, wordt dat bedrag correcter.
 • U komt alleen maar in aanmerking voor een echtscheidingspensioen als u wettelijk gehuwd was.

Over het algemeen kan worden gesteld dat als tweeverdieners uit elkaar gaan, er meestal geen echtscheidingspensioen zal worden uitgekeerd. Want wie werkt, bouwt zelf een pensioen op. Maar zoals gezegd gaat vaak een van beide partners tijdens het huwelijk minder of zelfs helemaal niet meer werken om voor de kinderen en het huishouden te zorgen, met als gevolg dat hij of zij later minder pensioen ontvangt.

Om dat (enigszins) te compenseren is er een regeling uitgewerkt: misschien komt u in aanmerking voor een echtscheidingspensioen, officieel ‘een pensioen als uit de echt gescheiden partner’. In België hebben zo’n 159.000 mensen zo’n echtscheidingspensioen, 33.000 mannen (21 procent) en 126.000 vrouwen (79 procent).

Om zo’n echtscheidingspensioen te krijgen, moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. U komt er alleen maar voor in aanmerking als u wettelijk gehuwd was. Dus samenwonenden die scheiden krijgen geen echtscheidingspensioen. Nog belangrijk is het statuut van uw ex-partner.

Was uw partner werknemer of zelfstandige, dan maakt u kans op een echtscheidingspensioen. Maar was uw ex-partner ambtenaar dan komt u niet in aanmerking voor het echtscheidingspensioen: het pensioen van een ambtenaar is altijd een individueel pensioen, het is een ‘persoonlijk recht’ dat niet overdraagbaar is.

En nog iets wat belangrijk is: als u scheidt vóór uw pensionering, onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch of u in aanmerking komt voor een echtscheidingspensioen en hoeft u dat pensioen dus niet zelf aan te vragen. Als u scheidt na uw pensioen moet u het echtscheidingspensioen zelf aanvragen bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Op welk bedrag mag u rekenen dankzij het echtscheidingspensioen, dat boven op uw wettelijk pensioen wordt uitbetaald? Daar komt enig cijferwerk aan te pas. Voor de jaren tijdens de huwelijksperiode wordt het pensioen berekend op basis van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner, alsof u zelf die activiteit uitgeoefend hebt.

See also:  Wat Kost Een Zonneboiler?

Daarvoor wordt 62,5 procent van de lonen van uw ex-huwelijkspartner genomen. Van dat bedrag wordt het loon dat u eventueel zelf ontving in dat jaar afgetrokken. Was uw ex-partner ambtenaar dan komt u niet in aanmerking voor het echtscheidingspensioen. Is uw eigen loon gelijk aan of hoger dan 62,5 procent van het loon van uw ex-huwelijkspartner? Dan komt u niet in aanmerking voor een echtscheidingspensioen.

Is uw eigen loon lager dan 62,5 procent van het loon van uw ex-huwelijkspartner, dan hebt u wel recht op een echtscheidingspensioen. Hoe wordt dan dat bedrag berekend? Volgens dezelfde manier als het rustpensioen. Een voorbeeld, ontleent aan de Rijksdienst voor Pensioenen, maakt duidelijk hoe dat gaat.

Stel, An en Jan waren wettelijk gehuwd en vanaf 1990 tot en met 1995 is An minder gaan werken om voor de kinderen te kunnen zorgen. Jan was geen statutair ambtenaar. Later zijn Jan en An officieel uit de echt gescheiden. Heeft An dan recht op een echtscheidingspensioen? En hoe wordt dat concreet becijferd? In de tabel wordt dit jaar per jaar nagegaan: An krijgt dus een echtscheidingspensioen voor de jaren 1990, 1991 en 1992.

 • De optelsom van alle bedragen van die jaren vormt het totale bedrag van het echtscheidingspensioen.
 • Er zijn nog een aantal zaken goed om te weten.
 • Uw echtscheidingspensioen heeft bijvoorbeeld geen enkele invloed op het pensioen van uw ex-partner, die blijft dus evenveel pensioen ontvangen.
 • Als uw ex-partner opnieuw trouwt, loopt uw echtscheidingspensioen gewoon door, er verandert niets.

Ook als de ex-partner sterft, verandert er voor u niets. Uw echtscheidingspensioen stopt wel als u officieel opnieuw in het huwelijk treedt. Daarom kan het vanuit financieel oogpunt belangrijk zijn dat u niet officieel trouwt, maar wettelijk of feitelijk gaat samenwonen, want dan blijft u gewoon uw echtscheidingspensioen ontvangen.

 • U krijgt pas uw echtscheidingspensioen als u zelf de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, de leeftijd van uw ex-partner is van geen belang.
 • Uw echtscheidingspensioen stopt als u officieel opnieuw in het huwelijk treedt.
 • Wat als uw ex-partner ambtenaar was? Zoals gezegd komt u dan niet in aanmerking voor een echtscheidingspensioen.

U kunt dan wel bij de scheiding en de verdeling van het vermogen het pensioen ter sprake brengen en proberen een regeling te vinden voor een onderhoudsbijdrage om het verloren pensioen omdat u huisvrouw of -man was te compenseren. Als uw ex-partner werknemer of zelfstandige was, kan het interessant zijn dat u ook kijkt of hij of zij een aanvullend pensioen heeft (ambtenaren kunnen deze tweede pensioenpijler niet opbouwen).

 1. Als uw ex-partner een aanvullend pensioen heeft, kan u proberen om dat spaarpotje te betrekken bij de verdeling van het vermogen.
 2. Dat is niet altijd even eenvoudig en voor alle details kunt u bijvoorbeeld terecht in het boek Investeren in de derde helft van je leven,
 3. Nog op te merken is dat als u 65-plusser bent en u minder krijgt dan afgerond 1460 euro er de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) bestaat.

De IGO vult uw bestaansmiddelen aan tot 1460 euro. U hoeft dat niet aan te vragen, bij uw pensionering wordt automatisch onderzocht of u ervoor in aanmerking komt. Alle informatie vindt op sfpd.fgov.be. Zo’n 107.000 Belgen ontvangen een IGO, 37.000 mannen en 70.000 vrouwen.

Hoeveel jaren moet je gewerkt hebben voor vervroegd pensioen?

Jouw vervroegd pensioen aanvragen kan vanaf 1 jaar voor je pensioendatum – Als je op jouw wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, moet je als werknemer of zelfstandige geen aanvraag indienen. Ben je ambtenaar? Dan moet je wel zelf jouw pensioen aanvragen bij jouw laatste werkgever uit de overheidssector of de instelling die je pensioen berekent.

 1. Ook als je vervroegd met pensioen wilt gaan, moet je dat zelf aanvragen,
 2. Dat kan ten vroegste vanaf één jaar voor de ingangsdatum van je pensioen en ten laatste tot de maand ervoor.
 3. Jouw vervroegd pensioen aanvragen kan via,, het gemeentebestuur van jouw woonplaats of via de gratis Pensioenlijn 1765.

: Alles wat je wilt weten over vervroegd pensioen in 2022

Kun je met 60 jaar met pensioen?

Vervroegd Pensioen Met 60 Jaar, Kan Dat? Kun je met vervroegd pensioen als je 60 jaar bent geworden? Het is een vraag die veel mensen zich zullen stellen. Vaak heb je op deze leeftijd er al enkele decennia aan arbeid op zitten en hoop je daar nu vanaf te kunnen stappen.

Laten we eens kijken naar een snel antwoord. Als je 60 jaar bent dan kun je alleen vervroegd met pensioen als je daar zelf de financiële middelen voor hebt. Je hebt op deze leeftijd namelijk geen recht op een AOW-uitkering. Daarnaast heb je ook de pensioenleeftijd nog niet bereikt. Wat hierboven beschreven staat vertelt echter nog niet het hele verhaal.

Hieronder gaan we het eerst hebben over twee verschillende opties: volledig stoppen en in deeltijd gaan werken. Daarna bespreken we ook hoeveel geld je nodig hebt tijdens je pensionering. Lees snel verder! Wil jij zelf honderden euro’s per maand meer pensioen opbouwen?Begin dan met extra pensioen opbouwen via Brand New Day! wat zij voor jou kunnen doen

Hoelang op voorhand moet je vervroegd pensioen aanvragen?

Wanneer moet ik mijn pensioenaanvraag indienen? Ten vroegste 12 maanden voor de ingangsdatum van uw pensioen. Ten laatste de maand voor de ingangsdatum van uw pensioen.

Kan ik met 65 jaar met pensioen?

AOW of pensioen? – Er is een verschil tussen de ingang van de AOW en het pensioen. De AOW leeftijd stijgt langzamerhand van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Anno 2019 is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De pensioenleeftijd is anno 2019 68 jaar. De AOW- en de pensioenleeftijd zijn dus niet gelijk.