Wanneer Ecocheques 2022?

Wanneer Ecocheques 2022
Uitbetaling van ecocheques voor Vlaams overheidspersoneel De waarde van 250 euro wordt gestort op de Edenred-kaart die ook voor maaltijdcheques wordt gebruikt. Heeft het personeelslid geen Edenred-kaart? Dan krijgt die een nieuwe kaart opgestuurd waarop de ecocheques worden opgeladen.

Deze kaart is verzonden op 16 december 2022 en ontvangt het personeelslid één van de komende dagen. De Vlaamse Regering keurde op 2 december 2022 een ontwerpbesluit tot aanpassing van het Vlaams personeelsstatuut voor de eerste keer principieel goed. Dit besluit omvat de beslissing om elk personeelslid eenmalig ecocheques ter waarde van 250 euro uit te betalen.

De nodige middelen worden vanuit de provisie sectoraal akkoord herverdeeld. Jouw entiteit hoeft de ecocheques dus niet met eigen middelen te financieren. ​​​​​ Daarnaast bevat het ontwerpbesluit een clausule over het restbudget dat eerder voorzien was voor 2022.

personeelsleden van de en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)personeelsleden die in dienst zijn op 30 november 2022

Personeelsleden die zich op 30 november in één van volgende situaties bevinden, hebben geen recht op ecocheques in 2022:

het personeelslid dat één van volgende verloven opneemt:

1 jaar onbetaald verlof gedurende de volledige loopbaan1 jaar onbetaald verlof vanaf 55 jaar1 jaar gestandaardiseerd gunstverlof

het personeelslid met een arbeidsovereenkomst voor studentenhet personeelslid dat niet tot de Belgische sociale zekerheid behoorthet personeelslid van Sport Vlaanderen met een arbeidsovereenkomst voor occasioneel personeelde occasionele lesgever van de VDAB

Ecocheques zijn een extralegaal voordeel, bovenop het salaris. Hierop worden geen belastingen of sociale lasten betaald. Zo houdt het personeelslid zelf netto meer over. De Vlaamse overheid is een werkgever met respect voor het milieu. Met dit extralegaal voordeel kunnen personeelsleden ecologische producten en diensten kopen, zoals kleinere investeringen die energie helpen te besparen.

See also:  Wat Kopen Met Ecocheques Ikea?

ecologische producten en dienstenduurzame mobiliteit en vrije tijdhergebruik, recyclage en afvalpreventie

ZOEKEN OP INFORMATIE VOOR HR-PROFESSIONALS Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Uitbetaling van ecocheques voor Vlaams overheidspersoneel

Welke maand krijg je ecocheques?

Het moment dat de ecocheques worden toegekend. In de meeste gevallen is dat juni.

Hoeveel keer per jaar krijg je ecocheques?

Bedrag en geldigheid – Men kan als werknemer per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen. Elke cheque heeft een maximale waarde van 10 euro en is maximaal twee jaar geldig (niet verlengbaar).

Hoe weet ik of ik ecocheques krijg?

Of je die ontvangt, hangt af van de cao die je werkgever daarover sloot op sectoraal niveau of binnen de onderneming. Is er geen cao? Dan kan de toekenning ervan ook geregeld zijn via je individuele arbeidsovereenkomst. Daarin wordt het totale bedrag aan ecocheques vastgelegd samen met de waarde van elke cheque.

Is de werkgever verplicht om ecocheques te geven?

Zijn ecocheques verplicht? – Ecocheques zijn in principe geen verplichting, Voor sommige Paritaire Comités is het wel een verplichting. De toekenning van ecocheques en de bijbehorende voorwaarden worden gekozen door de werkgever, De voorwaarden worden vastgelegd in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.

Wat kost een ecocheque aan de werkgever?

In geval van diefstal of verlies van kaart – Het gebruik van de elektronische ecocheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal- of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst.

See also:  Wanneer Uitgerekend?

Hoeveel ecocheques op kaart?

Hoe raadpleeg ik mijn saldo via SMS? Stuur het woord SALDO gevolgd door een spatie en uw kaartnummer naar 3621. Voorbeeld: SALDO 123456789123. U kunt uw kaartnummer ook aan uw gsm-nummer koppelen.

Hoe lang is de eco cheques geldig?

Ecocheques op papier of in elektronische vorm (Eco Pass) zijn 2 jaar geldig. Cadeaucheques op papier of in elektronische vorm (Cadeau Pass) zijn 1 jaar geldig. Sport- en cultuurcheques (Sport & Culture Pass) zijn 15 maanden geldig.

Waarom krijg je ecocheques?

Een ecocheque is net als de maaltijdcheque een extralegaal voordeel dat je van je werkgever krijgt. Je kan ze gebruiken voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Deze cheques zijn belastingsvrij en je betaalt er ook geen sociale zekerheidsbijdragen op.

Kan ik mijn ecocheques verlengen?

➤ Eco Pass: vervallen papieren ecocheques verlengen – Vervallen papieren ecocheques verlengen, dat gebeurt volledig automatisch. Je hoeft zelf dus niets te doen. Eco Pass die vervielen vanaf september 2022 werden automatisch opnieuw geactiveerd. De geldigheid van papieren ecocheques wordt met 6 maand verlengd.

Waarom krijg je ecocheques?

Een ecocheque is net als de maaltijdcheque een extralegaal voordeel dat je van je werkgever krijgt. Je kan ze gebruiken voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Deze cheques zijn belastingsvrij en je betaalt er ook geen sociale zekerheidsbijdragen op.

Hoe lang is de eco cheques geldig?

Ecocheques op papier of in elektronische vorm (Eco Pass) zijn 2 jaar geldig. Cadeaucheques op papier of in elektronische vorm (Cadeau Pass) zijn 1 jaar geldig. Sport- en cultuurcheques (Sport & Culture Pass) zijn 15 maanden geldig.

See also:  Hoeveel Kost 1 Kwh Gas?

Wat halen met ecocheques?

Wat kopen met ecocheques in fysieke winkels? – Van de fietswinkel in uw buurt tot de supermarkt om de hoek, de mogelijkheden zijn eindeloos, U kunt met ecocheques betalen voor herlaadbare batterijen, huishoudelijke apparaten elektrische fietsen, milieuvriendelijke houtproducten, installaties voor hernieuwbare energie en andere energiezuinige producten en diensten.